Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012

Ε9 15 ερωτήσεις και απαντήσεις για τη δήλωση της περιουσιακής κατάστασης

Τελευταία ημέρα, για την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε9 από τους φορολογούμενους που το 2011 είχαν αλλαγές στην περιουσιακή τους κατάσταση. Ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα κρατήσει ανοιχτή για λίγες ημέρες την ηλεκτρονική εφαρμογή. Για τους φορολογούμενους που θα σπεύσουν την τελευταία στιγμή για να υποβάλλουν το Ε9 η ΓΓΠΣ δίνει απαντήσεις σε 15 ερωτήματα.

1. Ποια φυσικά ή νομικά πρόσωπα έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων έντυπο Ε9 για το έτος 2012;

Υποχρέωση για υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων Ε9 έτους 2012 έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εντός του έτους 2011 είχε μεταβολές στην περιουσιακή του κατάσταση.

2. Ποιες δηλώσεις στοιχείων ακινήτων Ε9 έτους 2012 υποβάλλονται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο και ποιες υποβάλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.;

Οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων Ε9 υποβάλλονται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο, εκτός από τις παρακάτω περιπτώσεις που υποβάλλονται αποκλειστικά χειρόγραφα στην αρμόδια ΔΟΥ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής χωρίς την επιβολή προστίμου:

α. Όταν ο υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2012 έχει αποβιώσει και έχει ενημερωθεί το τμήμα μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. του αποβιώσαντος.

β. Όταν το υπόχρεο νομικό πρόσωπο έχει διακόψει τις εργασίες του κατά την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης.

γ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση που, λόγω αποδεδειγμένης αδυναμίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής, δεν καθίσταται εφικτή η υποβολή δήλωσης από τον υπόχρεο.

3. Ποιες άλλες δυνατότητες δίνονται μέσα από την ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής Ε9;

Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων Ε9, έχει αναπτυχθεί με στόχο την όσο το δυνατόν ταχύτερη και ορθότερη δημιουργία του Περιουσιολογίου, γι' αυτό επιτρέπει στα φυσικά πρόσωπα εκτός από την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2012, να προβούν σε έλεγχο της εικόνας της ατομικής περιουσιακής τους κατάστασης για τα έτη 2010 και 2011 και να πραγματοποιούν τις απαραίτητες διορθώσεις, εφόσον δεν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό φόρου επί της ακίνητης περιουσίας για τα έτη αυτά.

4. Γιατί στην εφαρμογή υποβολής δήλωσης Ε9 δεν επιτρέπονται μεταβολές σχέσης (εισαγωγή-διαγραφή συζύγου και προστατευόμενων μελών);

Η δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται πλέον ατομικά από κάθε φυσικό πρόσωπο, γι αυτό και δεν επιτρέπονται μεταβολές σχέσης κατά την υποβολή δήλωσης Ε9.

Οι μεταβολές σχέσης (έναρξη ή διακοπή έγγαμης σχέσης κ.λ.π.) θα πρέπει να δηλώνονται οπωσδήποτε στο τμήμα μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

5. Σε ποιες περιπτώσεις η σύζυγος που δεν είναι πιστοποιημένη χρήστης των υπηρεσιών του taxisnet, μπορεί να υποβάλλει δήλωση Ε9 με τους κωδικούς πρόσβασης του Υπόχρεου;

Η σύζυγος, η οποία δεν είναι ενεργή χρήστης των υπηρεσιών του Taxisnet, υποβάλλει ηλεκτρονικά τη δήλωση στοιχείων ακινήτων της, χρησιμοποιώντας για την πρόσβαση στο Taxisnet το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του συζύγου της, εφόσον υπάρχει έγγαμη σχέση στο υποσύστημα Taxis - Μητρώο.

Από την ημερομηνία όμως που είτε η σύζυγος αποκτήσει δικούς της κωδικούς πρόσβασης, είτε δηλωθεί διακοπή ή διάστασης της έγγαμης σχέσης στο υποσύστημα Taxis - Μητρώο, δεν είναι πλέον δυνατή η υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων της με τη χρήση των κωδικών του συζύγου.

6. Σε ποιες περιπτώσεις προστατευόμενο ανήλικο τέκνο που δεν είναι πιστοποιημένος χρήστης των υπηρεσιών του taxisnet, μπορεί να υποβάλλει δήλωση Ε9 με τους κωδικούς πρόσβασης του Υπόχρεου γονέα;

Όσον αφορά τη δήλωση στοιχείων ακινήτων των ανήλικων τέκνων, εφόσον από τα μηχανογραφικά τηρούμενα στοιχεία προκύπτει ποιος είναι ο υπόχρεος γονέας βάσει του άρθρου 7 του ΚΦΕ, η δήλωση Ε9 θα υποβάλλεται στο όνομα του ανήλικου τέκνου με τους κωδικούς πρόσβασης του υπόχρεου γονέα. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να ακολουθείται διαδικασία πιστοποίησης νέου χρήστη στο TAXISnet.

7. Τα προστατευόμενα ενήλικα τέκνα μπορούν να υποβάλλουν Ε9 με τους κωδικούς πρόσβασης του Υπόχρεου γονέα;

Τα ενήλικα προστατευόμενα τέκνα σε περίπτωση που δεν έχουν δικούς τους κωδικούς πρόσβασης, θα πρέπει να πιστοποιηθούν ως χρήστες στο taxisnet και δεν μπορούν να υποβάλλουν με τους κωδικούς πρόσβασης του υπόχρεου γονέα.

8. Με ποιο τρόπο δίνεται η δυνατότητα υποβολής δήλωσης Ε9 όχι μόνο για τον ΑΦΜ μου αλλά και τη για τη σύζυγο μου ή και τα προστατευόμενα μέλη;

Σε κάθε περίπτωση, όποιος χρήστης με βάση τις προυποθέσεις που περιγράφονται πιο πάνω, μπορεί να εισέλθει στην εφαρμογή όχι μόνο για τον ΑΦΜ του αλλά και για σύζυγο ή και ανήλικα τέκνα, θα ενημερώνεται μέσω ανοίγματος σχετικής οθόνης, στην οποία θα επιλέγει για ποιο ΑΦΜ θέλει να μπει στην εφαρμογή.

Εάν δεν εμφανίζεται η οθόνη αυτή, σημαίνει ότι δεν πληρούνται οι προυποθέσεις που αναφέρονται παραπάνω και θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία αίτησης εγγραφής νέου χρήστη (εάν δεν έχουν κωδικούς) ή σε αίτηση επανεγγραφής (σε περίπτωση που έχουν ξεχάσει τους κωδικούς τους).

9. Γιατί ενώ έχω υποβάλλει χειρόγραφη ή ηλεκτρονική δήλωση σε κάποιο έτος δεν έχει συμπεριληφθεί στην περιουσιακή μου εικόνα που εμφανίζεται στην εφαρμογή για το έτος αυτό;

Αυτό συμβαίνει επειδή δεν έχει διαμορφωθεί με ασφαλή τρόπο η ορθή περιουσιακή σας κατάσταση για το έτος αυτό, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτός ο υπολογισμός της φορολογητέας αξίας των ακινήτων σας. Για το λόγο αυτό και σας δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικά, να ελέγξετε την περιουσιακή εικόνα που σας εμφανίζουμε (από το έτος 2010 και μετά), καθώς και να προβείτε σε διορθώσεις εάν το κρίνετε απαραίτητο.

10. Τι κάνω όταν δε βρίσκω μέσα από τη λίστα των οδών κάποιον ή κάποιους από τους δρόμους που βρίσκεται το ακίνητο μου;

Θα πρέπει να προχωρήσετε σε εντοπισμό του ακινήτου σας μέσω εμφάνισης χάρτη, ο οποίος περιλαμβάνει τις περιοχές για τις οποίες ισχύει ο αντικειμενικός προσδιορισμός αξίας ακινήτου. Εφόσον βρείτε το οικοδομικό τετράγωνο που βρίσκεται το ακίνητο σας, το επιλέγετε. Εάν βρίσκετε το σωστό οικοδομικό τετράγωνο, αλλά η διεύθυνση της οδού που βρίσκεται το ακίνητο σας υπάρχει μέσα στο χάρτη με άλλη ονομασία από αυτή που εσείς γνωρίζετε, τότε επιλέξτε το οικοδομικό τετράγωνο αλλά όταν επιστρέψετε στη φόρμα καταχώρησης του ακινήτου στο πεδίο «Ονομασία Οδού Ακινήτου», αναγράψτε την ορθή.

11. Τι κάνω όταν δεν βρίσκω το ακίνητο μου μέσα στον χάρτη;

Εάν το ακίνητο σας δεν βρίσκεται στο χάρτη, ενδέχεται να βρίσκεται εκτός Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων και πρέπει να επιλέξετε την ένδειξη «Εκτός ΑΠΑΑ». Σε κάθε περίπτωση, πριν προβείτε σε αυτή την ενέργεια πρέπει να είστε σίγουρος ότι το ακίνητο σας είναι εκτός ΑΠΑΑ.

12. Τι κάνω όταν εμφανίζεται μήνυμα ότι κάποιο ακίνητο μου δεν έχει εντοπιστεί μοναδικά;

Διαβάστε προσεκτικά το μήνυμα που εμφανίζεται, στο οποίο αναφέρεται για ποιο ακίνητο πρέπει να προβείτε σε εντοπισμό. Στο μήνυμα αυτό αναφέρεται ο ΑΤΑΚ (Αριθμός ταυτότητας ακινήτου) που χαρακτηρίζει το ακίνητο σας. Στη συνέχεια, θα πρέπει μέσω υποβολής δήλωσης Ε9 να επιλέξετε μεταβολή κτίσματος/οικοπέδου για τον συγκεκριμένο ΑΤΑΚ και να εντοπίσετε γεωγραφικά μέσω εμφάνισης χάρτη το ακίνητο αυτό.

13. Πως μπορώ να κάνω προσωρινή αποθήκευση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων;

Δε χρειάζεται κάποια ξεχωριστή ενέργεια. Η δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) αποθηκεύεται προσωρινά αυτόματα σε κάθε ολοκληρωμένη ενέργεια που κάνετε π.χ εισαγωγή ακινήτου κλπ.

14. Ποιες οδηγίες ισχύουν για τον τρόπο συμπλήρωσης της δήλωσης Ε9;

Για τη συμπλήρωση του περιεχομένου των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με τις εγκυκλίους ΠΟΛ.1001/4.1.2005 και ΠΟΛ.1047/10.3.2005.

15. Ποια είναι η καταληκτική προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων (Ε9) έτους 2012;

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2012, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1162/16.7.2012, παρατείνεται μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 2012.

διαβάστε περισσότερα...

Σε ελεύθερη πτώση τα έσοδα από ΦΠΑ το 2012

Στα 10,9 δισ. ευρώ ανήλθαν τα έσοδα στον κρατικό προϋπολογισμό από τον φόρο εισοδήματος το δεκάμηνο του 2012.
Όπως προκύπτει από στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Βουλή από τον υφυπουργό Οικονομικών Γιώργο Μαυραγάνη η αύξηση, σε σχέση με το αντίστοιχο δεκάμηνο πέρυσι, είναι 4,4% καθώς το δεκάμηνο του 2011 τα έσοδα από φόρο εισοδήματος είχαν ανέλθει σε 10,5 δισ. ευρώ.

Φόρος εισοδήματος

Από την ανάλυση των εσόδων από το φόρο εισοδήματος προκύπτει ότι το δεκάμηνο του 2012 σε σύνολο 10,9 δισ. ευρώ, τα 8,2 δισ. ευρώ είναι έσοδα από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, το 1,3 δισ. ευρώ είναι από νομικά πρόσωπα και άλλο ένα 1,3 δισ. ευρώ είναι από φόρο εισοδήματος ειδικών κατηγοριών.

Όπως προκύπτει από το έγγραφο του υπουργείου Οικονομικών, το 2012 σημειώθηκε αύξηση 23,4% στα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων. Αντίθετα, μείωση 38,8% σημειώνουν τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος των νομικών προσώπων και μείωση 15,5% στα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος ειδικών κατηγοριών.

Φόροι στην περιουσία

Επίσης, το δεκάμηνο του 2012 τα έσοδα από τους φόρους στην περιουσία ανήλθαν σε 2,3 δισ. ευρώ εκ των οποίων το 1,9 δισ. ευρώ είναι έσοδα από το ΕΕΤΗΔΕ. Η μεταβολή σε σχέση με το δεκάμηνο του 2011 είναι 483,9%.

ΦΠΑ

Το δεκάμηνο του 2012 συνολικά τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 12,8 δισ. ευρώ ευρώ έναντι 14,4 δισ. ευρώ πέρυσι, σημειώνεται δηλαδή μείωση 11,1%. Από τα 12,8 δισ. ευρώ έσοδα από ΦΠΑ εφέτος, μόλις 2,1 δισ. ευρώ είναι από τον τομέα των πετρελαιοειδών με μείωση εσόδων 7,7% σε σχέση με το 2011.

Επίσης 614 εκατομμύρια ευρώ είναι από τον καπνό και διαπιστώνεται επίσης μείωση 14,7% σε σχέση με πέρυσι ενώ 10 δισ.ευρώ είναι τα λοιπά έσοδα από ΦΠΑ σημειώνοντας μείωση 11,6% σε σχέση με το 2011.

διαβάστε περισσότερα...

ΟΑΕΔ Ταμειακό άνοιγμα 350 εκατ.

Χωρίς αποθεματικά από το 2009 και με ταμειακό «άνοιγμα» 300 - 350 εκατ. ευρώ έως το τέλος του 2012 -που θα πρέπει να «καλυφθεί» για να καταβληθούν... κανονικά τα επιδόματα και οι άλλες παροχές- βρίσκεται ο ΟΑΕΔ.
Το ταμειακό πρόβλημα -αποτέλεσμα της παρατεινόμενης ύφεσης, των μειωμένων ποσών έναντι των συνεισπραττόμενων εισφορών που αποδίδει στον Οργανισμό το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (το οποίο του οφείλει περί τα 8 δισ. ευρώ)- ετέθη χθες στο τραπέζι του κοινωνικού διαλόγου του υπουργού Εργασίας Ι. Βρούτση με τη ΓΣΕΕ και τις εργοδοτικές οργανώσεις, στο πλαίσιο της διαβούλευσης για τα νέα προγράμματα απασχόλησης, τον περιορισμό της αδήλωτης εργασίας και την απλοποίηση της εργατικής νομοθεσίας.

Για τη νέα γενιά προγραμμάτων (45.000 θέσεις πρακτικής άσκησης στις επιχειρήσεις για νέους σε ηλικία έως 29 ετών με 5μηνες συμβάσεις και μισθό 400 - 460 ευρώ και αυτοαπασχόληση για άλλους 7.000 - 10.000 με επιχορήγηση τουλάχιστον 10.000 ευρώ, όπως έγραψε τη Δευτέρα η «Η») οι εργοδοτικές οργανώσεις ζήτησαν να μην ισχύουν δεσμεύσεις και η ΓΣΕΕ να μετρά ο χρόνος ως συντάξιμος.

Για τον περιορισμό της αδήλωτης εργασίας, την απλούστευση της εργατικής νομοθεσίας και το ΣΕΠΕ, οι εργοδοτικές οργανώσεις ζήτησαν, παρουσία του νέου ειδικού γραμματέα του Σώματος Μιχ. Κανδαράκη, μειώσεις στα πρόστιμα και επέκταση της χρήσης του εργοσήμου και σε άλλες εργασίες.διαβάστε περισσότερα...

Ανακαλούνται συντάξεις από το ΙΚΑ

Ανακαλούνται συνταξιοδοτικές αποφάσεις, αν έχουν αναγνωριστεί παραπάνω πλασματικά χρόνια.

Με αυτασφάλιση (αν μπορούν να συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης) ή και χωρίς σύνταξη θα μείνουν όσοι ασφαλισμένοι αναγνώρισαν παραπάνω πλασματικά χρόνια ασφάλισης από όσα προβλέπει η νομοθεσία (έως 4 έτη για συνταξιοδότηση με τις προϋποθέσεις που ίσχυαν το 2011, έως 5 το 2012).

Την ανάκληση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων που εκδόθηκαν καθ' υπέρβαση του κατά περίπτωση ανώτατου ορίου αναγνωριστέου χρόνου προβλέπει εγκύκλιος του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

Με βάση την εγκύκλιο στη συνέχεια, είτε θα απορρίπτεται το αίτημα συνταξιοδότησης αν δεν υπάρχουν οι χρονικές προϋποθέσεις είτε -έπειτα από γραπτή συναίνεση του ενδιαφερομένου ο οποίος θα καταβάλει τις εισφορές- θα ξεκινά προαιρετική ασφάλιση από την ημερομηνία της αίτησης για συνταξιοδότηση. Στις περιπτώσεις που απορριφθεί η αίτηση συνταξιοδότησης χωρίς τη δυνατότητα συμπλήρωσης των προϋποθέσεων με προαιρετική ασφάλιση (π.χ., λόγω ύπαρξης ποσοστού αναπηρίας 67%) τα ποσά που καταβλήθηκαν θα επιστρέφονται.

Το ίδιο θα ισχύει και για όσες αποφάσεις συνταξιοδότησης ανακληθούν ελλείψει χρονικών προϋποθέσεων, με προοπτική να ξεκινήσει στη συνέχεια προαιρετική ασφάλιση (θα προηγείται η εξόφληση των επιστρεπτέων συντάξεων προκειμένου να εκδοθεί νέα απόφαση συνταξιοδότησης, μετά τη συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων).

Υπέρβαση των χρόνων ασφάλισης καταγράφεται σε συνταξιοδοτικές αποφάσεις που εξέδωσε το ΙΚΑ συνυπολογίζοντας παλαιότερες αναγνωρίσεις ή επιδοτήσεις (π.χ. χρόνος που μεσολάβησε από την απόλυση των εργαζομένων μέχρι την επαναπρόσληψή τους, χρόνος υπαγωγής σε ειδικά προγράμματα επιδότησης ανεργίας, χρόνος συμπληρωματικών παροχών λόγω μητρότητας, κατά τον οποίο καταβαλλόταν το επίδομα μητρότητας από τον ΟΑΕΔ κ.ά.).

ΟΓΑ
Εν τω μεταξύ, σε όσους συμπληρώνουν το 67ο έτος της ηλικίας τους (και όχι το 65ο όπως ισχύει έως 31/12/2012) θα καταβάλει από το 2013 ο ΟΓΑ νέες συντάξεις. Σε εφαρμογή του νέου Ασφαλιστικού που αύξησε από τα 65 στα 67 το όριο ηλικίας για την καταβολή σύνταξης (ακόμη και για τους ανασφάλιστους υπερήλικες), ο ΟΓΑ ανακοίνωσε ότι οι γεννηθέντες το 1948 θα δικαιούνται σύνταξη λόγω γήρατος στο 67ο έτος της ηλικίας τους, δηλ. το έτος 2015 και η συνέχιση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών γι' αυτούς λήγει με την συμπλήρωση του 66ου έτους.


διαβάστε περισσότερα...

Άνοιγμα λογαριασμών πολιτικού και επιχειρηματιών για την αγορά ακινήτων πολλών εκατ. ευρώ

Σε άνοιγμα λογαριασμών πολιτικού και επιχειρηματιών που σχετίζονται με το... κάμπινγκ της Ελαφονήσου προχωρά ο ΣΔΟΕ.
Σύμφωνα με το Βήμα, ήδη, με έγγραφά του προς τις τράπεζες που έχουν χαρακτηριστεί απόρρητα και τα οποία απέστειλε στις 30 Οκτωβρίου 2012 η Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών, ζητεί το άνοιγμα των λογαριασμών του βουλευτή Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας και πρώην δημάρχου Αθηναίων κ. Νικήτα Κακλαμάνη αλλά και επιχειρηματιών που ήταν συγγενείς στενών συνεργατών.

Το άνοιγμα των λογαριασμών αφορά τις σκιές που έχουν εντοπιστεί γύρω από την αγορά ακινήτων ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ από συνεργάτες του κ. Κακλαμάνη. Οι συνεργάτες του πρώην δημάρχου Αθηναίων συμμετείχαν σε διοικητικά συμβούλια δημοτικών επιχειρήσεων του Δήμου Αθηναίων.
Συγκεκριμένα, ένας από τους επιχειρηματίες που ελέγχεται κι ο οποίος «συνδέεται» με το περιβάλλον του Νικήτα Κακλαμάνη, φέρεται να έχει στην κυριότητα του 50% του κάμπινγκ στην πανέμορφη παραλία του Σίμου στην Ελαφόννησο, στο οποίο εμφανίζεται να έχει επενδύσει γύρω στα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ. Στην κατοχή του ΣΔΟΕ υπάρχουν αναφορές που δείχνουν ότι το ίδιο πρόσωπο προχώρησε και στην αγορά και άλλων γειτονικών εκτάσεων.
Όπως αναφέρεται στο έγγραφο του ΣΔΟΕ με αριθμό πρωτοκόλλου 8284 πρέπει να ελεγχθούν όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί από το 2001 έως σήμερα του εν λόγω επιχειρηματία για παράβαση του νόμου, περί «ιδιοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα».
Σημειώνεται ότι, όταν προ μερικών ημερών είχε δημοσιοποιηθεί ότι έχει ζητηθεί το άνοιγμα των λογαριασμών του κ. Κακλαμάνη, ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην δήμαρχος Αθηναίων είχε δηλώσει ότι αυτό έχει συμβεί στο πλαίσιο δικαστικής έρευνας - ύστερα από σχετική καταγγελία - για θέματα που αφορούν την λειτουργία του ραδιοφωνικού σταθμού 9,84, για την κατάθεση του «πόθεν έσχες» του και για χρήματα - ένα σχετικά μικρό ποσό - που έχει στο εξωτερικό.
Ο κ. Κακλαμάνης μάλιστα ανέφερε ότι «σε ομιλία μου στην Βουλή, επανέλαβα το αίτημα του ελέγχου και της δημοσιοποίησης του πορίσματος».
Σύμφωνα όμως με νεώτερα έγγραφα ο έλεγχος μάλλον επεκτείνεται και σε άλλους τομείς δραστηριοτήτων συνεργατών του πρώην δημάρχου. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ελεγχόμενοι επιχειρηματίες, τους οποίους αφορά το σχετικό έγγραφο του ΣΔΟΕ με ημερομηνία 30 Οκτωβρίου, καμία σχέση δεν έχουν και με την λειτουργία του 9,84 και δεν συμμετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο του.διαβάστε περισσότερα...

Πόσα χρωστούν τα υπουργεία και τα ασφαλιστικά ταμεία στους ιδιώτες

Απο το σύνολο των φορέων του Δημοσίου, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα νοσοκομεία έχουν τις μεγαλύτερες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τον ιδιωτικό τομέα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, από τα 9,310 δισ. ευρώ που ανερχόνταν στο τέλος Σεπτεμβρίου 2012, το σύνολο των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της γενικής κυβέρνησης προς τους ιδιώτες, τα 4,492 δισ. ευρώ, οφείλονταν από τα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ, 1,790 δισ. ευρώ ήταν οι υποχρεώσεις των νοσοκομείων προς τους προμηθευτές τους.

Τα υπόλοιπα αφορούν 934 εκατ. ευρώ οφειλές των υπουργείων, 971 εκατ. ευρώ οφειλές των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 385 εκατ. ευρώ χρέη λοιπών νομικών προσώπων του Δημοσίου, ενώ, 738 εκατ. ευρώ ήταν οι υποχρεώσεις του Δημοσίου από επιστροφές φόρων, κυρίως, προς τις εξαγωγικές επιχειρήσεις.

Σε ό,τι αφορά την κατανομή των υποχρεώσεων ανά υπουργείο προκύπτουν τα ακόλουθα:

- 378 εκατ. ευρώ είναι οι οφειλές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

- 150 εκατ. ευρώ οι οφειλές του υπουργείου Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων.

- 124 εκατ. ευρώ του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

- 87 εκατ. ευρώ του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

- 59 εκατ. ευρώ του υπουργείου Παιδείας, Διά βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

- 56 εκατ. ευρώ του υπουργείου Εξωτερικών και

- 80 εκατ. ευρώ των λοιπών υπουργείων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, οι υποχρεώσεις του ΕΟΠΥΥ στο τέλος Σεπτεμβρίου ανέρχονταν σε 2,203 δισ. ευρώ και του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων σε 1,384 δισ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τα νομικά πρόσωπα με τις μεγαλύτερες υποχρεώσεις, εμφανίζονται να είναι ο ΕΟΤ (44,8 εκατ. ευρώ), ο Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (52 εκατ. ευρώ), η ΘΕΜΙΣ Κατασκευαστική (39,7 εκατ. ευρώ), ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (32,8 εκατ. ευρώ), η Εταιρία Θερμικών Λεωφορείων (33,6 εκατ. ευρώ), η ΕΡΓΟΣΕ (17,3 εκατ. ευρώ), Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόσληψης Νοσημάτων (9,7 εκατ. ευρώ), η Εθνική Λυρική Σκηνή (8 εκατ. ευρώ) και η ΔΕΠΑΝΟΜ (9,5 εκατ. ευρώ). Στους φορείς αυτούς αναλογεί πάνω από το 60% του συνόλου των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των λοιπών νομικών προσώπων του Δημοσίου.

Στο σχέδιο αποπληρωμής των υποχρεώσεων αυτών προς τους ιδιώτες, προβλέπεται ότι η εξόφληση θα γίνεται με ιεραρχικό τρόπο, δηλαδή, θα προηγούνται οι παλαιότερες υποχρεώσεις, λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία των σχετικών παραστατικών. Η σειρά αυτή μπορεί να ανατρέπεται μόνο όταν προβλέπονται ποινές και πρόστιμα σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής μιας οφειλής, όταν αφορούν την αντιμετώπιση επιτακτικών αναγκών του Δημοσίου ή υφίστανται κίνδυνοι προσφυγής εναντίων των υπηρεσιών.

Με βάση το σχέδιο, όλοι οι φορείς θα πρέπει να καταρτίσουν, με ευθύνη του προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών, αναλυτική κατάσταση με τις οφειλές αυτές, την οποία και θα αποστείλουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Η αποδέσμευση των πιστώσεων από το Γενικό Λογιστήριο θα γίνεται σταδιακά και ανάλογα με τον βαθμό που οι φορείς πληρούν τις προϋποθέσεις και τις εξασφαλίσεις, ότι δεν δημιουργούνται νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές. Επίσης, τα υπουργεία θα αποστέλλουν, υποχρεωτικά, εντός του πρώτου 20ημέρου κάθε μήνα όλες τις πληρωμές που έχουν κάνει για την εξόφληση των υποχρεώσεων των φορέων που εποπτεύουν.


διαβάστε περισσότερα...

ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΜΙΣΙΟΝ Ισως απαιτηθούν πρόσθετα μέτρα 4 δισ. το 2015-2016

Δεν αποκλείει πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα 4 δισ. ευρώ στη διετία 2015 – 2016, η Κομισιόν στο προσχέδιο έκθεσής της που επικαιροποιήθηκε με βάση τις αποφάσεις του Eurogroup.
Το προσχέδιο έχει ημερομηνία 27 Νοεμβρίου και αναφέρει ότι ο στόχος για επιστροφή στην ανάπτυξη το 2014 ίσως δεν επιτευχθεί, εάν δεν υλοποιηθούν με τον ενδεδειγμένο ρυθμό οι μεταρρυθμίσεις στις αγορές υπηρεσιών και προϊόντων.

Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την υλοποίηση του προγράμματος σταθερότητας καθώς επισημαίνει ότι υπάρχουν κίνδυνοι που έχουν να κάνουν, μεταξύ άλλων, με την εύθραυστη πολιτική ισορροπία, την ανάγκη σύγκρουσης με κατεστημένα συμφέροντα, το ενδεχόμενο να αποδειχθεί τελικά μεγαλύτερη η επίπτωση στην ανάπτυξη από τη συνεχιζόμενη δημοσιονομική προσαρμογή.

Μεταξύ άλλων το προσχέδιο αναφέρει ότι το πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων απευθύνεται και στους κατόχους ομολόγων 4 δισ. ευρώ που δεν συμμετείχαν στο PSI. Αναφέρεται επίσης πως οι ελληνικές τράπεζες κατέχουν ομόλογα 15 δισ., ενώ τα ασφαλιστικά ταμεία ομόλογα 8 δισ. ευρώ. Επίσης επισημαίνει τον κίνδυνο που υπάρχει την περίοδο μετά το 2022 καθώς η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλες λήξεις, οι οποίες εκτιμάται πως θα μπορούσαν να δυσχεράνουν την έξοδό της στις αγορές.


διαβάστε περισσότερα...

Σταϊκούρας: Όλα τα εφάπαξ στους δημοσίους υπαλλήλους από τις 14 Δεκεμβρίου

Οι εξαγωγείς, οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι φαρμακοποιοί θα είναι οι πρώτοι που θα λάβουν χρήματα από το Δημόσιο εφόσον βέβαια εκταμιευθεί η α' δόση από την τρόικα.
Συνολικά οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς ιδιώτες ανέρχονται σε 9,3 δισ. ευρώ εκ των οποίων 738 εκατ. είναι επιστροφές ΦΠΑ και περίπου 1,5 δισ. ευρώ τα εφάπαξ ποσά των δημοσίων υπαλλήλων. Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Σταϊκούρας παρουσίασε το σχέδιο εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών που τίθεται άμεσα σε εφαρμογή.

διαβάστε περισσότερα...

Ρευστότητα 9,3 δισ. στην αγορά

«Ενέσεις» ρευστότητας της αγοράς, αναπτυξιακές δράσεις και αυστηρή εποπτεία του προϋπολογισμού κάθε υπουργείου, είναι το τρίπτυχο των στόχων που έθεσε ο Αντ. Σαμαράς στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ενώ ζήτησε από τους υπουργούς του να συντονίσουν τις ενέργειές τους για την προώθηση των αποκρατικοποιήσεων και να «τρέξουν» χωρίς χαλάρωση τα προαπαιτούμενα μέτρα.
Στον καθορισμό των στρατηγικών στόχων της κυβέρνησης με άξονα την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ύφεσης, την προώθηση αναπτυξιακών πολιτικών και τη δημιουργία θέσεων εργασίας επικέντρωσε ο πρωθυπουργός τη χθεσινή του εισήγηση προς τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, θέτοντας σε πρώτη προτεραιότητα την εξόφληση, από τα χρήματα της πρώτης δόσης, των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς ιδιώτες, σε μια προσπάθεια να υπάρξει ρευστότητα στη αγορά.

Ο κ. Σαμαράς υποστήριξε ότι κύριο μέλημα της κυβέρνησης είναι η διαμόρφωση σωστού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις και τόνισε πως «είναι θέμα αξιοπιστίας του κράτους» η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, που συνολικά ανέρχονται σε 9,3 δισ., εκ των οποίων τα 850 εκατ. αφορούν επιστροφή φόρων. Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα υπογραφεί μνημόνιο μεταξύ του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα και κάθε υπουργού, που το υπουργείο του έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς ιδιώτες, ώστε μέσα από τη διαδικασία αυτή να εξασφαλιστεί η ρευστότητα.

Εποπτεία των προϋπολογισμών << Στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου ο πρωθυπουργός τόνισε ότι στόχος μας είναι η ανάπτυξη και προειδοποίησε τους υπουργούς του πως «θα είμαι πλέον ελάχιστα στο Μαξίμου και συχνά στα υπουργεία. Θα είμαι ένας διαφορετικός πρωθυπουργός. Ζητούμενο είναι οι θέσεις εργασίας και εκεί θα κριθούμε». Ταυτόχρονα τόνισε πως θα υπάρχει από τον ίδιο αυστηρή εποπτεία σε κάθε υπουργείο, ενώ μέσα από τον αυτόματο μηχανισμό ελέγχου θα επιτηρείται η εκτέλεση του προϋπολογισμού τους, ώστε να μην υπάρχουν παρεκκλίσεις από τους στόχους του Μνημονίου. Παράλληλα ζήτησε την εφαρμογή των μέτρων χωρίς χαλάρωση, καθώς και την μεταξύ τους συνεργασία και βοήθεια για την προώθηση των αποκρατικοποιήσεων, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Σας θέλω όλους αλληλέγγυους, μπετόν αρμέ, συντονισμένους. Συνεχίζουμε και πρέπει να τρέξουμε τα προαπαιτούμενα μέχρι τέλος Δεκεμβρίου. Είναι δράσεις φιλικές προς την κοινωνία και κάνουν καλό στην ανταγωνιστικότητα». Ο Αντ. Σαμαράς επισήμανε ότι στόχος κάθε υπουργείου είναι η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος, αφού, όπως υπογράμμισε, «το 70% του πλεονάσματος θα μπορούμε να το διαθέσουμε για τη διόρθωση αδικιών του Μνημονίου». Επανεκκίνηση και στο κοινωνικό επίπεδο «Τελειώσαμε με τις εκκρεμότητες στο εξωτερικό. Τώρα πρέπει να κερδίσουμε τους πολίτες...». Εμφανής ήταν η προσπάθεια του πρωθυπουργού να δώσει το σύνθημα της επανεκκίνησης και στο κοινωνικό επίπεδο, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «τελειώσαμε με τις εκκρεμότητες στο εξωτερικό. Τώρα πρέπει να κερδίσουμε τους πολίτες, με καλύτερη Δημόσια Διοίκηση και ταχύτερα αποτελέσματα». Στο πλαίσιο αυτό, υποσχέθηκε στους υπουργούς τους πως «θα είμαι κοντά σας» και τους ζήτησε να θέσουν στοχο-χρονοδιαγράμματα που θα τηρούνται, τονίζοντάς τους ότι «δεν είναι ώρα για θριαμβολογίες, αλλά για σκληρή δουλειά», γιατί όπως είπε «πήραμε από την Ευρώπη πιστοποιητικό καλής διακυβέρνησης, που δύσκολα κερδίζεται και εύκολα χάνεται». Το τελευταίο διάστημα, πρόσθεσε «είχαμε το μεγάλο ζήτημα της ευρωπαϊκής μάχης. Αυτή η μάχη τερματίστηκε στο τελευταίο Eurogroup. Δεν θέλω να ακούσω θριαμβολογίες, πρέπει να κάνουμε σωστή διαχείριση των προβλημάτων. Δεν γίνεται να μιλάμε για επιτυχία, όταν είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα». Ο πρωθυπουργός θέλοντας να καταδείξει πως περιβάλλει με εμπιστοσύνη τους υπουργούς του σημείωσε πως «τώρα όλα έληξαν. Από το χθες αντλούμε συμπεράσματα για να διορθώσουμε τα όποια λάθη στη λειτουργία μας. Η κυβέρνηση στο εξωτερικό είναι πλέον αξιόπιστη. Δεν θα επιτραπεί σε κανέναν να τραυματίσει την αξιοπιστία της Ελλάδας». Κλείνοντας μάλιστα έκανε ειδική αναφορά στον υπουργό Οικονομικών Γ. Στουρνάρα, επισημαίνοντας ότι έκανε τιτάνιο έργο σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ είχε έναν καλό λόγο για τους υπολοίπους λέγοντας ότι «τα δώσατε όλα σε σημείο αυτοθυσίας, ακόμα και σε βάρος της υγείας σας, όπως έγινε με τον Αντ. Ρουπακιώτη». [Πώς θα πληρωθούν οι ληξιπρόθεσμες] Την πρώτη ανάσα ρευστότητας θα λάβει η αγορά αμέσως μετά την εκταμίευση της δόσης των 34,4 δισ. ευρώ, καθώς το Δημόσιο θα αρχίσει να εξοφλεί τους ιδιώτες (φαρμακευτικές εταιρείες, κατασκευαστές, εξαγωγείς κ.λπ.). Ο Χρ. Σταϊκούρας δήλωσε χθες ότι στις 14 Δεκεμβρίου η κυβέρνηση θα είναι έτοιμη να ρίξει στην αγορά τα πρώτα χρήματα για να καλύψει παλαιότερες οφειλές της.Η πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών θα γίνει σε δυο δόσεις, μία μέσα στον Δεκέμβριο και μια μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχικές πληρωμές θα κυμανθούν μεταξύ 1,5 και 2 δισ. ευρώ έως το τέλος του έτους και θα φθάσουν τα 7 δισ. μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου. Προτεραιότητα θα δοθεί στην αποπληρωμή χρεών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα πριν από το 2011. Όπως προκύπτει από τον σχεδιασμό του οικονομικού επιτελείου το ποσό στο σύνολό του θα πρέπει να εξοφληθεί το αργότερο μέχρι την εκπνοή του 2013. Σήμερα ο κ. Σταϊκούρας αναμένεται να γνωστοποιήσει το ολοκληρωμένο σχέδιο για την αποπληρωμή των συγκεκριμένων οφειλών, παρουσιάζοντας και την αναλυτική λίστα των χρεών αυτών κατά υπουργείο και φορέα της Γενικής Κυβέρνησης. Παράλληλα, θα προχωρήσει στην υπογραφή Μνημονίων με τα υπόλοιπα 12 υπουργεία, καθώς κάθε υπουργός θα είναι και ο αρμόδιος για τον έλεγχο της εκκαθάρισης των οφειλών του τομέα ευθύνης του. Επιπλέον ενδέχεται να υπάρξει και συμψηφισμός με τις πιθανές οφειλές των ιδιωτών προς το Δημόσιο, ή και να ζητηθεί ένα «κούρεμα» του χρέους του κράτους, προκειμένου ο ιδιώτης να πάρει σε ρευστό το υπόλοιπο ποσό. Ήδη στην αγορά φαρμάκου οι πληρωμές γίνονται με «έκπτωση» 3,5%. Το Δημόσιο, μεταξύ των άλλων, οφείλει 2 δισ. ευρώ σε εταιρείες του φαρμακευτικού κλάδου και φαρμακεία, 2 δις σε. εξαγωγικές επιχειρήσεις από επιστροφές ΦΠΑ και 1,8 δισ. σε κατασκευαστικές εταιρείες.
διαβάστε περισσότερα...

"Αντί να μας χτυπάτε, γιατί ψηφίσαμε τα μέτρα, μας χτυπάτε, γιατί ξύνουμε τα ... μας"

Προκλητικός και γραφικός ο βουλευτής Τρικάλων της ΝΔ Μ. Ταμήλος, φαίνεται πως έχει και χιούμορ...μιλώντας σοβαρά.

Είναι ο βουλευτής που έγινε γνωστός από το ότι σε πρόσφατη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής υποεπιτροπής για τους υδάτινους πόρους, υποστήριξε ότι «δεν μπορούμε να ερχόμαστε κάθε εβδομάδα στην επιτροπή και να πληρωνόμαστε μία φορά τον μήνα».
Μετά τη δημοσιοποίηση του περιστατικού, ο Ταμήλος σχολίασε το γεγονός ....κρίνονταςταυτόχρονα στους δημοσιογράφους για τα θέματα που επιλέγουν: «Αντί να μας χτυπάτε, γιατί ψηφίσαμε τα μέτρα, μας χτυπάτε, γιατί ξύνουμε τα α... μας!».

διαβάστε περισσότερα...

ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2013 !!!!!!!!!!! Δέσμευση Στουρνάρα ότι δεν θα γίνουν νέες περικοπές σε μισθούς, συντάξεις και επιδόματα

Δημόσια δέσμευση ότι δεν θα γίνουν νέες περικοπές σε μισθούς, συντάξεις και επιδόματα μέσα στο 2013 έδωσε ο υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας

Ο κ. Στουρνάρας παραδέχθηκε ότι πάρθηκαν σκληρά μέτρα ύψους 13,5 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του νέου μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής αλλά σημείωσε αναφερόμενος στην συμφωνία του Eurogroup ότι αν η Ελλάδα πάει καλύτερα σε όρους πρωτογενούς αποτελέσματος τότε θα είναι δυνατό να μην εφαρμοστεί ένα μέρος από τα επώδυνα μέτρα που έχουν συμφωνηθεί με τους εταίρους της χώρας.

Επισήμανε, ωστόσο, ότι το αντίβαρο της δημοσιονομικής προσαρμογής που είναι απαραίτητη για την βιωσιμότητα του χρέους είναι οι επενδύσεις και η αυξημένη ιδιωτική κατανάλωση.

Υπογράμμισε επιπρόσθετα ότι όταν το δημόσιο χρέος της χώρας φθάνει στο 180% του ΑΕΠ είναι αδύνατο να γίνουν μειώσεις φόρων, ωστόσο εξήγησε ότι για τις επιχειρήσεις θα προκύψει μειωμένο φορολογικό βάρος περίπου 7 εκατοστιαίων μονάδες σε σχέση με το τί ισχύει σήμερα και ότι θα υπάρξει φορολογική ελάφρυνση και σε ορισμένα φυσικά πρόσωπα από ένα εισόδημα και κάτω.

Ο υπουργός εστίασε στο γεγονός ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο στην Ελλάδα σήμερα είναι η "δραχμική αβεβαιότητα", καθώς εμποδίζει τις επενδύσεις και ωθεί καταθέσεις στο εξωτερικό, δήλωσε όμως πως η απόφαση του Eurogroup θα λειτουργήσει θετικά, ενώ εκτίμησε ότι όλοι οι στόχοι της κυβέρνησης τελικά επιτεύχθησαν.

"Το μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα είναι η εμπιστοσύνη, η αβεβαιότητα. Αυτή προσπαθούμε να βελτιώσουμε και πιστεύω ότι η απόφαση που ελήφθη προχθές είναι σημαντική", είπε χαρακτηριστικά ενώ σημείωσε ότι "εάν συνεχίσει να υπάρχει δραχμική αβεβαιότητα, κανένα plan B δεν μπορεί να υπάρξει".

Ο κ. Στουρνάρας μίλησε για επιτάχυνση της επιστροφής καταθέσεων στις ελληνικές τράπεζες, ενώ είπε ότι μετά και τις αποφάσεις των Βρυξελλών αναμένεται επίσης συμμετοχή ξένων επενδυτών στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων.

Αναφορικά με την πρόταση για κεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών μέσω ESM ή του EFSF, ο κ. Στουρνάρας τόνισε ότι προς το παρόν "δεν βρίσκει ευήκοα ώτα μεταξύ των χωρών εκείνων που θα πληρώσουν, κακώς βεβαίως" και εξέφρασε την ελπίδα μέσα στο 2013 να υπάρχει μια θετική απόφαση γι' αυτό.

Σχετικά με το πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων και το διακύβευμα που υπάρχει για την ελληνική πλευρά, ο υπουργός Οικονομικών αναγνώρισε ότι πράγματι το ΔΝΤ ίσως εξαρτήσει τη συμμετοχή του από την επιτυχία του, μια συμμετοχή την οποία χαρακτήρισε μικρή μεν σημαντική δε. "Ίσως μη συμμετοχή του ΔΝΤ δημιουργήσει πρόβλημα σε ορισμένα κράτη μέλη", είπε και δεν αρνήθηκε ότι σε μια τέτοια περίπτωση "πάντα υπάρχει κίνδυνος μιας περιπλοκής".

"Περιμένουμε συμμετοχή των ελληνικών τραπεζών και των ξένων, η τιμή η οποία δίνεται και η οποία καθορίζεται σύμφωνα με την απόφαση της Ευρωζώνης θα είναι περίπου οι τιμές που επικράτησαν στις 23/12, δίνει ένα σημαντικό κέρδος στις τράπεζες με βάση τις τιμές που έχουν εγγράψει στα βιβλία τους τα ομόλογα αυτά", είπε για τη διαδικασία της επαναγοράς η οποία επανέλαβε ότι έχει εθελοντικό χαρακτήρα για όλους, και για τα ασφαλιστικά ταμεία.

Υποστήριξε ότι τα ασφαλιστικά ταμεία είναι κομμάτι της γενικής κυβέρνησης και δεν προκαλούν ελάφρυνση δημοσίου χρέους, "διότι είναι σαν να βγάζεις λεφτά από την μια τσέπη και να τα βάζεις στην άλλη τσέπη του Δημοσίου". Άρα η συμμετοχή των ασφαλιστικών ταμείων -είπε- δεν είναι καταλυτικός παράγοντας.

Για τα ληξιπρόθεσμα χρέη του Δημοσίου προς τους ιδιώτες, τόνισε ότι θα γίνουν δυο φάσεις, η μια τον Δεκέμβριο και η άλλη τον Φεβρουάριο, και η αυριανή υπογραφή των μνημονίων με τα υπουργεία αναμένεται για να διαφανεί ποια θα είναι η κατανομή των χρημάτων ανά υπουργείο, προσδιορίζοντας κατά προσέγγιση το ποσό στα 3,5 δισ. ευρώ.


διαβάστε περισσότερα...

ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 99 Αίτηση πτώχευσης κατέθεσε ο Όμιλος Φωκά

Ένας από τους σημαντικότερους ομίλους λιανικού εμπορίου στη Βόρεια Ελλάδα με κομβική παρουσία και στην αγορά της Αττικής, ο όμιλος Φωκά, κατέθεσε αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία εξυγίανσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 του Ν.3588/2007, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 12 του Ν.4013/2011 και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του Ν.4072/2012. «Τέλος εποχής» για την αγορά της Θεσσαλονίκης.

διαβάστε περισσότερα...

Σκάνδαλο: Αθωώνουν δημόσιους υπάλληλους που έχουν καταχραστεί χρήματα

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η καταγγελία του γενικού επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Λ. Ρακιντζή, σύμφωνα με τον οποίο τα πειθαρχικά συμβούλια μοιράζουν αθωωτικές αποφάσεις σε επίορκους υπαλλήλους!

Την ώρα που οι αρμόδιοι «παλεύουν» να βρουν ποιοι θα τεθούν σε διαθεσιμότητα κάποιοι καλύπτουν αυτούς, που αν δούλευαν στον ιδιωτικό τομέα και είχαν πράξει τα παραπτώματα τους θα είχαν σίγουρα απολυθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μια υπάλληλος του ΟΑΕΔ, που είχε βγάλει μηναίο επίδομα ανεργίας σε όλο της το σόι, τιμωρήθηκε μόνο με 4 μήνες παύσης, όπως και υπάλληλος - κλέφτης του υπουργείου Υγείας, που είχε αποσπάσει 51.000 ευρώ!

Ταμίας του δήμου Θεσσαλίας που απέσπασε το ποσό των 93.000 ευρώ απλώς… υποβιβάστηκε, ενώ δημόσιος υπάλληλος με… 169 μέρες άδεια σε ένα χρόνο (!) «τιμωρήθηκε» με 6 μήνες παύση.

Δεν έχει τέλος ο κατάλογος με τους επίορκους υπάλληλους που την βγάζουν «λάδι» την ώρα που άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι θα τεθούν σε διαθεσιμότητα.

Όπως χαρακτηριστικά εξήγησε στο συνέδριο της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάς ο κ. Ρακιντζής τα νέα πειθαρχικά συμβούλια, στα οποία θα μετέχουν ανώτεροι δικαστικοί, δεν έχουν πάρει ακόμα μπροστά, ενώ τα παλιά, όπου μετέχουν και εκπρόσωποι συνδικαλιστικών φορέων τους καλύπτουν.

Και όλα αυτά την ώρα που η διαφθορά και η γραφειοκρατία κοστίζουν κάθε χρόνο 28 δισεκατομμύρια ευρώ.διαβάστε περισσότερα...

Τα πρώτα κακουργήματα για τον Α. Τσοχατζόπουλο

Αντιμέτωπος με τις πρώτες κακουργηματικές κατηγορίες θα βρεθεί σύντομα ο προφυλακισμένος τέως υπουργός Α. Τσοχατζόπουλος, καθώς παραπέμπεται στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Αθήνας.
Σύμφωνα με πληροφορίες εκδόθηκε σε βάρος του το πρώτο αμετάκλητο παραπεμπτικό βούλευμα, που αφορά τις ανακριβείς περιουσιακές δηλώσεις «πόθεν έσχες» που φέρεται ότι υπέβαλε για μια τετραετία.

Τον δρόμο, προκειμένου να δικαστεί σε βαθμό κακουργήματος, άνοιξε το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου που, απορρίπτοντας αίτηση αναίρεσης του Α. Τσοχατζόπουλου, επικύρωσε σχετικό παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών.

Ευθύνες
Είναι προφυλακισμένος στο σωφρονιστικό κατάστημα Κορυδαλλού για κατηγορίες που αφορούν οικονομικά αδικήματα («ξέπλυμα» χρήματος, κ.λπ.) γύρω από εξοπλιστικά προγράμματα, το παραπεμπτικό βούλευμα αποδίδει ευθύνες κυρίως για την παράλειψη δήλωσης στην περιουσιακή κατάσταση «πόθεν έσχες» (που υπέβαλε τον Ιούνιο του 2010) της κατοικίας που αγόρασε τον Απρίλιο του 2010 στη Δ. Αρεοπαγίτου η επίσης προφυλακισμένη σύζυγός του Β. Σταμάτη.

Για την κατοικία αυτή που φέρεται να αγοράστηκε έναντι 1,1 εκατ. ευρώ, ενώ η αντικειμενική της αξίας ήταν ανώτερη προσεγγίζοντας το 1,4 εκατ. ευρώ, ο τ. υπουργός υποστήριξε ότι πίστευε πως δεν είχε υποχρέωση να τη συμπεριλάβει στη δήλωση του 2010 και πως σε αυτή έπρεπε να καταχωρίσει μόνο όσα περιουσιακά στοιχεία απέκτησαν μέχρι τις 31-12-09.

Τον ισχυρισμό του αυτόν απέρριψε ως αβάσιμο το εφετειακό βούλευμα λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθεσία προβλέπει ότι δηλώνονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία μέχρι τη μέρα κατάθεσης του «πόθεν έσχες», καθώς και ότι επρόκειτο για περιουσία μεγάλης αξίας που επηρέαζε σημαντικά την εικόνα της σχετικής δήλωσης την οποία μάλιστα θα υπέβαλε τότε για τελευταία φορά (αφού συμπληρώνονταν 3 χρόνια από την τελευταία εκλογή του ως βουλευτή).

Ανακρίβειες
Παραπέμπεται και επειδή διαπιστώθηκαν αποκλίσεις και ανακρίβειες και στις δηλώσεις για τα οικονομικά έτη 2006, 2007, 2008, καθώς εμφανιζόταν να δηλώνει τραπεζικές καταθέσεις γύρω στα 60.000 ευρώ έως 142.000 ευρώ ετησίως που ήταν μικρότερες περίπου κατά 22.000 ευρώ ετησίως και δεν είχε δηλώσει αντίστοιχου ύψους επενδυτικά προϊόντα (μετοχές, ομόλογα). Με το πέπλο της παραγραφής έπαψε η σε βάρος του δίωξη για ανακριβείς δηλώσεις 8 ετών (1998-2005) με διαφορές οικογενειακών καταθέσεων μέχρι και 90.000 ευρώ σε σχέση με τις δηλωθείσες.

διαβάστε περισσότερα...

Ευρω-ομόλογα και ταμείο απόσβεσης του χρέους

Τις προτάσεις της Επιτροπής για την εμβάθυνση της ΟΝΕ παρουσίασε ο πρόεδρός της Ζοζέ Μπαρόζο, ώστε να αποτελέσουν βάση συζήτησης στη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε. στις 13-14 Δεκεμβρίου

Tις προτάσεις της για την ενίσχυση της ΟΝΕ κατέθεσε χθες η Κομισιόν, η οποία επέμεινε, μεταξύ άλλων, στην ανάγκη δημιουργίας μεσοπρόθεσμα ενός ταμείου διάσωσης που να διασφαλίζει τη βιωσιμότητα και τη μείωση του δημοσίου χρέους των χωρών-μελών, καθώς και την έκδοση ευρω-ομολόγων. Οι δυο αυτές πρωτοβουλίες που θεωρούνται καίριας σημασίας για την αντιμετώπιση της κρίσης χρέους, απαιτούν την αλλαγή των Συνθηκών της Ε.Ε., διαδικασία η οποία θεωρείται επίπονη και χρονοβόρα. Μακροπρόθεσμα, δηλαδή σε τουλάχιστον πέντε χρόνια, η Κομισιόν τάσσεται υπέρ της κατάρτισης ενός αυτόνομου προϋπολογισμού για τη ζώνη του ευρώ, ο οποίος θα παρέχει δημοσιονομικό δυναμικό στην ΟΝΕ για τη στήριξη κρατών-μελών που πλήττονται από οικονομικούς κλυδωνισμούς.

Εισηγήσεις
Οι προτάσεις αυτές θα υποβληθούν ως συμβολή της Κομισιόν στη συζήτηση που θα γίνει στη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε. (13- 14 Δεκεμβρίου) για την εμβάθυνση της ΟΝΕ, ενώ με ενδιαφέρον αναμένονται και οι εισηγήσεις που θα κάνει για το ίδιο θέμα τις επόμενες ημέρες ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Χέρμαν Φαν Ρομπάι.
Ευρω-ομόλογα και ταμείο απόσβεσης του χρέους

Βασική φιλοσοφία αυτής της στρατηγικής, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, είναι η ανάγκη για «μια βαθιά και ουσιαστική Οικονομική και Νομισματική Ένωση ώστε να ξεπεράσουμε την κρίση εμπιστοσύνης που βλάπτει τις οικονομίες μας και τις δυσκολίες των πολιτών μας». Στόχος είναι η δημιουργία μιας νέας αρχιτεκτονικής της ΟΝΕ, όπου όλες οι μείζονες οικονομικές και δημοσιονομικές επιλογές πολιτικής των κρατών-μελών θα υπόκεινται σε βαθύτερο συντονισμό, έγκριση και εποπτεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το σχέδιο του Ζ. Μπαρόζο καθορίζει την πορεία προς μια βαθιά και ουσιαστική ΟΝΕ, που συνεπάγεται τη σταδιακή λήψη μέτρων σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Μέρος αυτού του προγράμματος μπορεί να επιτευχθεί βάσει των ισχυουσών Συνθηκών, αν και όπως αναγνωρίζεται για ορισμένες πτυχές του απαιτείται τροποποίηση των ευρωπαϊκών συνθηκών.

Αναλυτικότερα, βραχυπρόθεσμα (εντός 6 έως 18 μηνών), πρέπει να δοθεί άμεση προτεραιότητα στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που αφορούν την οικονομική διακυβέρνηση, οι οποίες έχουν ήδη συμφωνηθεί ή πρόκειται να συμφωνηθούν σύντομα. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να επιδιώξουν τη σύναψη συμφωνίας για έναν Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό για τις τράπεζες έως τα τέλη του έτους. Για την Επιτροπή, μια αποτελεσματική τραπεζική ένωση όχι μόνον θα απαιτούσε τη σύσταση ενός ενιαίου εποπτικού μηχανισμού, αλλά μετά την έγκρισή του, και τη σύσταση ενός ενιαίου μηχανισμού εξυγίανσης για τις προβληματικές τράπεζες. Η Κομισιόν υποστηρίζει ότι όταν υπάρξει συμφωνία για τον κοινοτικό προϋπολογισμό της περιόδου 2014-2020, το πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω μέσω της σύστασης ενός «εργαλείου σύγκλισης και ανταγωνιστικότητας» εντός του προϋπολογισμού της Ε.Ε., χωριστού από το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, για τη στήριξη της έγκαιρης εφαρμογής διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που είναι σημαντικές για τα κράτη- μέλη και για την ομαλή λειτουργία της ΟΝΕ. Η στήριξη αυτή θα βασίζεται σε δεσμεύσεις που θα περιλαμβάνονται σε «συμβατικές ρυθμίσεις» που συνάπτονται μεταξύ των κρατών-μελών και της Επιτροπής.

Εως πέντε χρόνια
Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα (από 18 μήνες έως 5 χρόνια), προβλέπεται η περαιτέρω ενίσχυση της συλλογικής άσκησης δημοσιονομικής και οικονομικής πολιτικής -συμπεριλαμβανομένης της φορολογικής πολιτικής και των πολιτικών απασχόλησης- η οποία θα συμβαδίζει με τη δημιουργία «δημοσιονομικού δυναμικού» (fiscal capacity) για την Ευρωζώνη, ως πρώτο βήμα προς τη δημιουργία αυτόνομου προϋπολογισμού. Σύμφωνα με την Επιτροπή, το δυναμικό αυτό θα πρέπει να βασίζεται σε ίδιους πόρους και να παρέχει επαρκή στήριξη για σημαντικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε μεγάλες οικονομίες που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε μεν να αναπτυχθεί βάσει του «εργαλείου σύγκλισης και ανταγωνιστικότητας», αλλά θα ήταν καλό να θεμελιώνεται σε νέες και ειδικές βάσεις στο πλαίσιο των Συνθηκών.

Ταμείο
Η Επιτροπή θεωρεί ότι ένα ταμείο απόσβεσης χρέους, το οποίο θα υπόκειται σε αυστηρούς όρους και η έκδοση ευρω-ομολόγων θα μπορούσαν επίσης να εξετασθούν ως βοηθητικά μέσα για τη μείωση του χρέους και τη σταθεροποίηση των χρηματοπιστωτικών αγορών. Την παρακολούθηση και τη διαχείριση των πόρων της Ευρωζώνης και των υπολοίπων μέσων θα πρέπει να αναλάβει ένα «Ταμείο της ΟΝΕ» που θα λειτουργεί στο πλαίσιο της Επιτροπής (εν είδει υπουργείου Οικονομικών της Ευρωζώνης) υποστηρίζει η Κομισιόν.

Μακροπρόθεσμα (πέραν των 5 ετών) και εφόσον υπάρχει επαρκές πνεύμα αλληλεγγύης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Επιτροπή θεωρεί πως θα ήταν δυνατή η κατάρτιση ενός αυτόνομου προϋπολογισμού για τη ζώνη του ευρώ, ο οποίος θα παρέχει δημοσιονομικό δυναμικό στην ΟΝΕ για τη στήριξη κρατών-μελών που πλήττονται από οικονομικούς κλυδωνισμούς. Σύμφωνα με την Επιτροπή, ένα βαθιά ολοκληρωμένο πλαίσιο οικονομικής και δημοσιονομικής διακυβέρνησης θα επέτρεπε την από κοινού έκδοση δημόσιου χρέους, εξέλιξη η οποία θα ενίσχυε τη λειτουργία των αγορών και την άσκηση νομισματικής πολιτικής. Αυτά τα αποφασιστικά και καινότομα βήματα θα ήταν το τελευταίο στάδιο της ΟΝΕ, καταλήγει η Επιτροπή.

[Φραγμοί στους οίκους αξιολόγησης διά χειρός Ε.Ε.]

Τον στενότερο έλεγχο των οίκων αξιολόγησης επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Ενωση, που σχεδιάζει, μεταξύ άλλων, να επιβάλει περιορισμούς στο πότε μπορούν να βαθμολογούν την πιστοληπτική ικανότητα ενός κράτους και να βάλει στο «μικροσκόπιο» το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς. Στόχος είναι να περιοριστεί η επιρροή του κλάδου και να παταχθούν τα φαινόμενα σύγκρουσης συμφερόντων. Το προκαταρκτικό σχέδιο που ενέκριναν χθες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Κύπρος (που έχει την κυλιόμενη προεδρία της Ε.Ε.) δίνει επίσης το δικαίωμα στους επενδυτές να μηνύουν τους οίκους αξιολόγησης αν χάσουν χρήματα εξαιτίας κακής επαγγελματικής πρακτικής ή βαριάς αμέλειας. Ο επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς Μισέλ Μπαρνιέ έκανε λόγο για ένα «ακόμα σημαντικό βήμα προς τη χρηματοοικονομική σταθερότητα». Ο κ. Μπαρνιέ εισηγήθηκε αυστηρότερους κανόνες για τους οίκους αξιολόγησης πέρυσι, υπό την πίεση της Γαλλίας και της Γερμανίας, που τους καταλόγισαν ευθύνες για την επιδείνωση της κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη.

διαβάστε περισσότερα...

Νόμιμη η άρνηση της ΕΚΤ για πρόσβαση σε έγγραφα της ελληνικής οικονομίας

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αρνήθηκε νομότυπα στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloomberg την πρόσβαση σε δύο έγγραφα που αφορούν την ελληνική οικονομική κατάσταση, αποφάνθηκε σήμερα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το οποίο έκρινε ότι η δημοσιοποίησή τους θα έθιγε την προστασία του δημόσιου συμφέροντος της οικονομικής πολιτικής της ΕΕ και της Ελλάδας.Το θέμα ανέκυψε όταν η Γκάμπι Τέσινγκ, δημοσιογράφος του Bloomberg Finance LP, το οποίο ασκεί τις δραστηριότητές του στο Λονδίνο υπό την επωνυμία Bloomberg News, ζήτησε στις 20 Αυγούστου 2010 από την ΕΚΤ την πρόσβαση σε δύο έγγραφα, τιτλοφορούμενα «Η επίπτωση των εκτός αγοράς συναλλαγών επί του ελλείμματος του κρατικού προϋπολογισμού και του δημόσιου χρέους. Η περίπτωση της Ελλάδας» και «Η συναλλαγή Titlos και το ενδεχόμενο υπάρξεως παρεμφερών συναλλαγών που επηρεάζουν τα επίπεδα του ελλείμματος του κρατικού προϋπολογισμού και του
δημόσιου χρέους στην ευρωζώνη».
Η ΕΚΤ αρνήθηκε την πρόσβαση στα εν λόγω έγγραφα, επικαλούμενη, μεταξύ άλλων, την προστασία του δημόσιου συμφέροντος όσον αφορά την οικονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας. Η Γκ. Τέσινγκg και το Bloomberg Finance LP αμφισβήτησαν ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ την ανωτέρω απόφαση.
Με τη σημερινή του απόφαση, το Γενικό Δικαστήριο απέρριψε αυτή την προσφυγή για τους εξής λόγους:
Πρώτον, το Γενικό Δικαστήριο εξέτασε το επιχείρημα ότι υφίσταται επιτακτικό δημόσιο συμφέρον που δικαιολογεί τη δημοσιοποίηση των οικείων εγγράφων τα οποία εξυπηρετούν στην πραγματικότητα, κατ' αυτούς, το δημόσιο συμφέρον. Το Γενικό Δικαστήριο απέρριψε το επιχείρημα αυτό και εκτίμησε ότι, όταν η δημοσιοποίηση ενός εγγράφου θίγει το δημόσιο συμφέρον, η ΕΚΤ οφείλει να αρνηθεί την πρόσβαση, ενώ το δίκαιο της Ένωσης δεν προβλέπει τη στάθμισή του έναντι ενός «υπέρτερου
δημόσιου συμφέροντος».
Δεύτερον, το Γενικό Δικαστήριο εξέτασε αν η εκ μέρους της ΕΚΤ άρνηση πρόσβασης στα έγγραφα πάσχει πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως, ως προς την ύπαρξη τυχόν κινδύνου να θίγεται το δημόσιο συμφέρον, όσον αφορά την οικονομική πολιτική της Ένωσης και της Ελλάδας.
Το πρώτο έγγραφο περιελάμβανε υποθέσεις εργασίας και απόψεις των μελών του προσωπικού της ΕΚΤ, σχετικά με την επίπτωση των εκτός αγοράς συναλλαγών επί του ελλείμματος του κρατικού προϋπολογισμού και του δημόσιου χρέους, με ειδικότερη αναφορά στην περίπτωση της Ελλάδας, προκειμένου να εκτεθεί, με βάση τα μερικώς διαθέσιμα κατά τον χρόνο της σύνταξης τού εγγράφου δεδομένα, η κατάσταση κατά τον Μάρτιο του 2010. Τον Οκτώβριο του 2010, η ΕΚΤ αιτιολόγησε την άρνησή της να επιτρέψει την πρόσβαση στο έγγραφο, επικαλούμενη ότι οι περιλαμβανόμενες σε
αυτό πληροφορίες ήταν αναχρονιστικές. Σε ένα πολύ ευάλωτο περιβάλλον αγοράς, η σχετική δημοσιοποίηση θα έθιγε την εύρυθμη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών, υποστήριξε το Δικαστήριο.
Παράλληλα, το Γενικό Δικαστήριο υπογράμμισε ότι, κατά τον χρόνο έκδοσης της αρνητικής απόφασης, το περιβάλλον ήταν πολύ ευάλωτο για τις ευρωπαϊκές χρηματοπιστωτικές αγορές και η σταθερότητα των εν λόγω αγορών ήταν εύθραυστη, ιδίως λόγω της χρηματοοικονομικής κατάστασης της Ελλάδας. Εξάλλου, η συγκεκριμένη κατάσταση και οι συναφείς πωλήσεις ελληνικών χρηματοπιστωτικών τίτλων οδηγούσαν σε ισχυρές υποτιμήσεις της αξίας των τίτλων αυτών, γεγονός το οποίο ήταν και γενεσιουργό απωλειών για τους Έλληνες και λοιπούς Ευρωπαίους κατόχους τίτλων. Σε μία τέτοια συγκυρία, αναφέρει το Δικαστήριο στη σημερινή απόφασή του, είναι πρόδηλο ότι οι δραστηριοποιούμενοι στην αγορά χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που δημοσιοποιούν οι κεντρικές τράπεζες, και οι αναλύσεις και αποφάσεις των τελευταίων εκλαμβάνονται ως ιδιαίτερα σημαντική και αξιόπιστη πηγή, προκειμένου οι ίδιοι να προβούν σε αξιολόγηση των εξελίξεων της
χρηματοπιστωτικής αγοράς.


διαβάστε περισσότερα...

Αποζημιώνονται 13 χρόνια μετά τα θύματα της Ρικομέξ

Δεκατρία ολόκληρα χρόνια μετά την τραγωδία της Ρικομέξ, η Περιφέρεια Αττικής με υψηλό το αίσθημα της κοινωνικής και ανθρώπινης ευαισθησίας, δυο μόλις 24ωρα μετά την ομόφωνη απόφαση των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, να καταβληθούν από πόρους της Περιφέρειας οι αποζημιώσεις 13 εκατομμυρίων ευρώ στους συγγενείς των θυμάτων από το σεισμό του 1999, επέδωσε σήμερα Πέμπτη 17 Μαΐου στους συγγενείς τα ειδοποιητήρια για την είσπραξη του ποσού.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, δήλωσε: «Αισθάνομαι ιδιαίτερα συγκινημένος, καθώς η Περιφέρεια Αττικής με υψηλό το αίσθημα κοινωνικής ευαισθησίας και σεβόμενη το δράμα των συγγενών των θυμάτων της Ρικομέξ, οι οποίοι στο σεισμό του 1999, έχασαν μέσα σε λίγες στιγμές τα αγαπημένα τους πρόσωπα, προχώρησε στην ηθική και υλική αποκατάστασή τους. Θέλω ωστόσο να επισημάνω ότι η σημερινή ενέργεια για την καταβολή των αποζημιώσεων γίνεται μετά από 16 ολόκληρους μήνες, χρονικό διάστημα κατά το οποίο, το Υπουργείο Οικονομικών προσπαθούσε να αποποιηθεί τις δικές του ευθύνες και οικονομικές υποχρεώσεις σε έναν υγιή και βιώσιμο Οργανισμό, όπως η Περιφέρεια Αττικής. Όταν μάλιστα οι τότε επικεφαλής του Υπουργείου Οικονομικών με επιστολή τους προς την Περιφέρεια Αττικής ψευδώς και παρανόμως ισχυρίζονταν ότι το κεντρικό κράτος αποδίδει σε αυτήν τους θεσμοθετημένους πόρους (συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν δικαστικών αποζημιώσεων)! Αποδεικνύεται περίτρανα ότι έτσι όπως λειτουργεί το πολιτικό σύστημα-με πνεύμα μικροκατεργάρη-διέξοδος από την κρίση δεν πρόκειται να υπάρξει. Θέλω τέλος να τονίσω ότι τα 13 εκατομμύρια είχαν προγραμματιστεί για έργα υποδομών στο Λεκανοπέδιο της Αττικής και ότι σε συνδυασμό με τις συνεχείς μειώσεις των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) της Περιφέρειας Αττικής, επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων της Περιφέρειας, κίνηση η οποία χρεώνεται για άλλη μια φορά στην Κεντρική Διοίκηση και το Υπουργείο Οικονομικών. Ως εκ τούτου, η Περιφέρεια Αττικής, όπως επίσης ομόφωνα αποφασίστηκε, θα στραφεί εναντίον οποιουδήποτε φέρει ευθύνη για το θέμα συνολικά».

διαβάστε περισσότερα...

ΜΕ 167 ΟΧΙ Υψηλοί τόνοι στη Βουλή για το μνημόνιο - Απορρίφθηκε η πρόταση για εξεταστική

Απορρίφθηκε η πρόταση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα και ακόμη 70 βουλευτών του κόμματός του για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το πώς η Ελλάδα μπήκε στο Μνημόνιο.
Μετά από ονομαστική ψηφοφορία, υπέρ της πρότασης ψήφισαν 119 βουλευτές και κατά, 167 βουλευτές σε σύνολο 286 βουλευτών. Απουσίαζαν 14 βουλευτές.

διαβάστε περισσότερα...

Ενοικιάζονται αγροτικές εκτάσεις για μεγάλα projects

Μεγάλες αγροτικές εκτάσεις που δεν καλλιεργούνται και ανήκουν στο ελληνικό κράτος θα μπορούν να μισθωθούν σε ιδιώτες προκειμένου να αναπτύξουν επενδύσεις άνω των 3 εκατ. ευρώ.Σε πρώτη φάση, η εκμίσθωση αφορά τέσσερις μεγάλες μη καλλιεργήσιμες εκτάσεις επιφάνειας 2.160 στρεμμάτων του υπουργείου, στις περιοχές Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ήδη, είναι σε εξέλιξη η διαδικασία της δημοπράτησης για την εκμίσθωση των εκτάσεων με ορίζοντα 25ετίας για επενδυτικούς σκοπούς, με στόχο τη δημιουργία κύρια παραγωγικών επιχειρήσεων του πρωτογενή τομέα για την ανάπτυξη του αγροτικού χώρου στις περιοχές αυτές και την ενίσχυση της απασχόλησης.

Αυτό είναι το σχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων με πληροφορίες να αναφέρουν ότι ήδη υπάρχει επενδυτικό ενδυαφέρον με προτάσεις που κατατέθηκαν να ξεπερνούν τα 200 εκατ. ευρώ. Από τις σχεδιαζόμενες επενδύσεις, αναμένεται να δημιουργηθούν περισσότερες από 300 θέσεις εργασίας.

«Η Ελλάδα μπορεί σύντομα, γιατί η ευελιξία τής οικονομίας της το επιτρέπει, να μετατραπεί σε παράδειγμα σύγχρονης ανταγωνιστικής οικονομίας» δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθ. Τσαυτάρης. «Από τις επενδύσεις του πρωτογενή τομέα», συνέχισε, «τη μεταποίηση και διακίνηση των εξαιρετικών ποιοτικών προϊόντων της, την εξωστρέφειά της και στοχευμένη υποστήριξη των εξαγωγών της, θα ξεκινήσει η δόμηση του νέου παραγωγικού μοντέλου που δίνει στην Ελλάδα δικαίωμα στο μέλλον»


διαβάστε περισσότερα...

ΠΟΕ-ΟΤΑ Στάσεις εργασίας στους Δήμους

Συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις η ΠΟΕ-ΟΤΑ κήρυξε στάσεις εργασίας σήμερα, Παρασκευή 30 Νοεμβρίου, από τις 11:00 έως τις 15:00 για την πρωινή βάρδια και από τις 15:00 έως τις 19:00 για την απογευματινή.


Παράλληλα, έχει προγραμματίσει συγκέντρωση στις 12:00 στην Πλατεία Καραϊσκάκη και πορεία προς το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Αντίστοιχες πορείες θα πραγματοποιηθούν και στις πρωτεύουσες των νομών.

«Τώρα που η άθλια τρικομματική συγκυβέρνηση χρησιμοποιεί κάθε μέσο για να κάμψει το αγωνιστικό μας φρόνημα, εμείς το μόνο που έχουμε υποχρέωση να κάνουμε, είναι να δυναμώσουμε και να συνεχίσουμε τον αγώνα. Γιατί τώρα αυτοί είναι που μας φοβούνται», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΠΟΕ-ΟΤΑ.


διαβάστε περισσότερα...

Το ΙΚΑ θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων

Tη συμμετοχή του ΙΚΑ στο πρόγραμμα επαναγοράς του χρέους, ανακοίνωσε, εμμέσως πλην σαφώς, ο διοικητής του ΙΚΑ Ροβέρτος Σπυρόπουλος.«Το συμφέρον του ΙΚΑ είναι ταυτισμένο με τη βιωσιμότητα της ελληνικής οικονομίας· έχουμε 1 δισ. ευρώ τον μήνα συντάξεις να καταβάλουμε και οι εισφορές δεν αρκούν σε καμία περίπτωση», είπε ο διοικητής του ΙΚΑ στον τηλεοπτικό σταθμό ΜΕGA.

Τόνισε πως η συμμετοχή του ΙΚΑ στο πρόγραμμα επαναγοράς χρέους δεν θα επηρεάσει τη δυνατότητά του να δίνει συντάξεις, καθώς το «κούρεμα» αφορά ομόλογα με ημερομηνία λήξης άνω της 10ετίας.

διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2012

Εξόφληση ληξιπρόθεσμων με δόση ακόμη και κάτω από 100 ευρώ

Με μηνιαία δόση που μπορεί να κατέβει ακόμη και κάτω από τα 100 ευρώ και έως και 36 δόσεις θα μπορέσουν εκατομμύρια πολίτες που χρωστούν στο Δημόσιο να κλείσουν τους λογαριασμούς τους.
Με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές να έχουν φτάσει μέσα στο 2012 τα 11 δισ. ευρώ και με συνολικές οφειλές 54 δισ. η κυβέρνηση δίνει μια ακόμη μεγάλη ευκαιρία σε όσους χρωστούν να εξοφλήσουν με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.

Η χαμηλό δόση ουσιαστικά δίνεται ώστε να διευκολυνθούν οι μικρο-οφειλέτες να πληρώσουν τα χρέη τους. Η ρύθμιση που θα φέρει το υπουργείο Οικονομικών θα προβλέπει την κατηγοριοποίηση των οφειλετών με βάση ορισμένους συντελεστές βαρύτητας όπως η οικονομική αδυναμία, η διασφάλιση της οφειλής, το είδος αυτής, η συμπεριφορά του οφειλέτη κ.λπ. Με βάση το συνολικό «σκορ» από τους συντελεστές θα δίνεται η δυνατότητα για πληρωμή σε περισσότερες δόσεις, έως και 36. Ο οφειλέτης θα υποβάλλει αίτημα στη ΔΟΥ για να πετύχει της ευνοϊκής ρύθμισης.

Θα δίνει επίσης και δεύτερη ευκαιρία σε όσους δεν μπορούν εμπρόθεσμα να πληρώνουν τις δόσεις τους. Με τη δεύτερη αίτηση για ευνοϊκή ρύθμιση ο οφειλέτης θα έχει τη δυνατότητα να πετύχει μέχρι και 48 δόσεις.


διαβάστε περισσότερα...

VPRC Νέα δημοσκόπηση: Πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ, έβδομο το ΠΑΣΟΚ

Νέα δημοσκόπηση της VPRC για λογαριασμό των Επίκαιρων, δείχνει πως ο ΣΥΡΙΖΑ εγκαθιδρύεται στην πρώτη θέση, όπως και η Χρυσή Αυγή στη τρίτη. Άνοδος για το ΚΚΕ, ενώ εντύπωση κάνει η έβδομη θέση του ΠΑΣΟΚ!

Αναλυτικά:

ΣΥΡΙΖΑ: 31,5%

ΝΔ: 26,5%

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: 12,5%

ΑΝΕΞ.ΕΛ: 6,5%

ΚΚΕ: 6,5%

ΔΗΜΑΡ: 5,5%

ΠΑΣΟΚ: 5%

Όσον αφορά την καταλληλότητα του πρωθυπουργού προηγείται καθαρά ο Αντώνης Σαμαράς με 16,8% έναντι 9,5% του Αλέξη Τσίπρα.

διαβάστε περισσότερα...

Γ. Στουρνάρας: Μείωση 7 μονάδες στη φορολογία των επιχειρήσεων

Μειώσεις φόρων στις επιχειρήσεις αλλά και στα φυσικά πρόσωπα προανήγγειλε ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας μιλώντας στο δελτίο ειδήσεων του Mega.
Στο φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο όπως είπε θα έρθει εντός των επόμενων ημερών, και όχι σήμερα ή αύριο όπως είχε δηλώσει νωρίτερα, θα περιλαμβάνονται διατάξεις για την ελάφρυνση κατά 7 εκατοστιαίες μονάδες της φορολογίας επιχειρήσεων.
σύμφωνα με έκθεση της τρόικας η φορολογία των Ανωνύμων Εταιρειών και των ΕΠΕ αλλάζει ως εξής: Η φορολογία των μερισμάτων μειώνεται από το 25% στο 10%. Στα μη διανεμόμενα κέρδη ο φορολογικός συντελεστής αυξάνεται από το 20% στο 26%.
Οι αλλαγές αυτές οδηγούν σε μείωση του πραγματικού συντελεστή φορολόγησης των επιχειρήσεων από το 40% περίπου στο 33,4%.

Εν τω μεταξύ, δεν πρόκειται να υπάρξουν επιπλέον δημοσιονομικές απαιτήσεις από πλευράς των δανειστών μας το 2013 σύμφωνα με τα λεγόμενα του υπουργού Οικονομικών.

Ερωτώμενος σχετικά απάντησε πως με βάση τη συμφωνία η δόση θα καταβληθεί εφόσον υλοποιηθούν τα συμφωνηθέντα μέτρα.

διαβάστε περισσότερα...

Σχέδιο για μείωση του χρέους κάτω από 110% του ΑΕΠ το 2022

Οι κεντρικές τράπεζες της ευρωζώνης μπορεί να ανταλλάξουν τα ελληνικά ομόλογα που διακρατούν για να μειωθεί κατά 5,6 δισεκατομμύρια ευρώ το ποσό που θα πρέπει να διαθέσουν οι κυβερνήσεις στην Αθήνα ως το 2016, σύμφωνα με έγγραφο που προέκυψε από το Eurogroup και επικαλείται το Reuters.

Μια τέτοια κίνηση θα μειώσει το ποσό που απαιτείται για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού σε μόλις 2 δισεκατομμύρια ευρώ από 7,6 δισεκατομμύρια.

To εντυπωσιακό είναι ότι, σύμφωνα με το Reuters αλλά και τους FT που δημοσιεύουν σχετικό πίνακα, οι δανειστές φέρεται να συμφώνησαν σε ένα σχέδιο μείωσης του χρέους της Ελλάδας ακόμη και κάτω από 110% του ΑΕΠ το 2022 αλλά και 88% του ΑΕΠ το 2030. Σύμφωνα με το έγγραφο, η Ελλάδα θα χρειαστεί να λάβει 1,8 δισεκατομμύριο ευρώ σε επιπλέον χρηματοδότηση το 2012-2014 και άλλα 5,8 δισεκατομμύρια μεταξύ του 2015 και του 2016.
Ωστόσο, όπως επισημαίνεται στο έγγραφο, αν οι εθνικές κεντρικές τράπεζες των 17 χωρών μελών της ευρωζώνης αποφασίσουν να αντικαταστήσουν τα ελληνικά ομόλογα που διακρατούν με νέα κατά την ωρίμανσή τους, αυτό θα απαλλάξει την Ελλάδα από την ανάγκη να αποπληρώσει 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ το 2012-2014 και 1,9 δισ. ευρώ το 2015-2016.

Μια ανταλλαγή ελληνικών ομολόγων που διακρατούν στα επενδυτικά τους χαρτοφυλάκια οι κεντρικές τράπεζες θα αυξήσει το συνολικό ελληνικό δημόσιο χρέος κατά 0,1% του ΑΕΠ το 2020 και 2022, σύμφωνα με το έγγραφο. Ωστόσο αυτό θα αντισταθμιστεί από νέα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους που θα σχεδιαστούν από τους διεθνείς δανειστές για τα ερχόμενα χρόνια, τα οποία θα μειώσουν το ελληνικό χρέος κατά 2,7% του ΑΕΠ ως το 2020 και 5,1% του ΑΕΠ ως το 2022, προστίθεται στο έγγραφο.διαβάστε περισσότερα...

H διαφθορά φτάνει τα 14 δισ. ευρώ

Διαφθορά, γραφειοκρατία και κακοδιοίκηση που φτάνει τα 14 δις ευρώ, καταστρέφει την Ελλάδα. Αυτό τονίστηκε σε συνέδριο της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάς, με τίτλο «Κράτος και Διαφθορά-Θεσμοί: Από την πτώση στην ανόρθωση».
Σύμφωνα με τα στοιχεία από το 1975 και μέσα σε 30 χρόνια, έχουν κατατεθεί 3.430 νόμοι, ενώ παράλληλα έχουν εκδοθεί 17.5000 ρυθμίσεις, 20.580 Προεδρικά Διατάγματα και 111.905 Υπουργικές Αποφάσεις.
Η κατάσταση έχει χειροτερέψει τα τελευταία χρόνια με τις εγκυκλίους που έχουν υποκαταστήσει τη νομοθεσία, ενώ παρατήρησε ότι γίνεται κατάχρηση και των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου.

Επιπλέον, έγινε αναφορά στην ύπαρξη -ουσιαστικά- ακόμη και σήμερα 78 υπουργείων (όσοι είναι οι γενικοί και ειδικοί γραμματείς της κυβέρνησης) που τυπικώς έχουν ενωθεί σε 15 υπουργεία και το διορισμό πάνω από 1.200 υπουργικών συμβούλων, για να αισθάνονται «μια ασφάλεια» οι υπουργοί, όπως σημείωσε, για να ολοκληρώσει δηλώνοντας απαισιόδοξος για την αποτελεσματική και διάφανη λειτουργία του κράτους.
Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Μανούσος Βολουδάκης, στη σύντομη παρέμβασή του, αναφέρθηκε στις προσπάθειες της Πολιτείας για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της αδιαφάνειας, για τις πρωτοβουλίες που λαμβάνονται για την απλούστευση των διαδικασιών και τη μείωση των δομών και των υπηρεσιών του κράτους που αλληλοκαλύπτονται και δημιουργούν οικονομικό βάρος και γραφειοκρατία στους πολίτες, καθώς και το σχέδιο για την ψηφιακή υπογραφή.

Η καταπολέμηση της διαφθοράς είναι «αναποτελεσματική» και η πρόληψη στα «σπάργανα», επισήμανε ο πρώην εισαγγελέας και τέως ειδικός γραμματέας ΣΔΟΕ, Ιωάννης Διώτης, ο οποίος διαπίστωσε, με τη σειρά του, ότι η Πολιτεία εμφανίζεται διστακτική να λάβει μέτρα κατά της διαφθοράς και την αναγκαιότητα συντονισμού. Πρότεινε μάλιστα ότι θα πρέπει οι προϊστάμενοι να είναι συνυπεύθυνοι σε κρούσματα διαφθοράς των υφισταμένων τους, δεδομένου ότι δεν κατάφεραν να τους ελέγξουν αποτελεσματικά.

Ο γενικός επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, Λέανδρος Ρακιντζής, επισήμανε κι αυτός την ανάγκη εθνικού συντονιστή, αλλά «να μην είναι ούτε πολιτικός ούτε από το επιχειρηματικό κόσμο, να μην έχει βαρίδια», όπως είπε χαρακτηριστικά, ενώ αναφέρθηκε και στην περικοπή των αρμοδιοτήτων του, μετά τη νομοθέτηση του νέου πειθαρχικού δικαίου στο Δημόσιο, όπου στα πειθαρχικά συμβούλια δεν θα υπάρχουν συνδικαλιστές, αλλά δικαστικοί. Κάτι, όμως, όπως είπε, δεν έχει γίνει ακόμη.

Αντίθετος με τον εθνικό συντονιστή, δήλωσε ο αντιεισαγγελέας Αρείου Πάγου και πρόεδρος της αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, Παναγιώτης Νικολούδης. Και δικαιολόγησε την άποψή του λέγοντας ότι οι πολλές αρχές και επιτροπές για την καταπολέμηση της διαφθοράς έχουν πλεονεκτήματα, όπως να είναι πιο ανταγωνιστικές και να κάνουν τη δουλειά τους όσο πιο έντιμα μπορούν, ενώ διερωτήθηκε ποιος θα ελέγχει τον εθνικό συντονιστή.

Ο πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, Γ. Γραμματίδης, συντάχθηκε πλήρως με τις προτάσεις του κ. Στράικερ και πρότεινε και την άμεση καταγραφή των εξόδων του κράτους στο Διαδίκτυο, ενώ ο τέως διευθυντής Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., Βασίλης Σερδάρης, εκτίμησε ότι έχει χαθεί ο «ηθικός ιστός» στην Ελλάδα.

Τέλος, ο καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Διομήδης Σπινέλης, αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία «Τελεία και Παύλα στη Διαφθορά», μια προσπάθεια χαρτογράφησης της διαφθοράς στο Δημόσιο και ευαισθητοποίησης των πολιτών, καθώς και ανάδειξης των φορέων που τάσσονται στη μάχη κατά της διαφθοράς.


διαβάστε περισσότερα...

Με «επιταγές» κοινωνικής πολιτικής όλες οι παροχές του ΟΑΕΔ

Με «επιταγές κοινωνικής πολιτικής» που θα εκδίδει ο ΟΑΕΔ -κατά τα πρότυπα των voucher με τα οποία έχουν πρόσβαση οι άνεργοι σε προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης- θα δίνονται στο εξής όλες οι παροχές (επιδόματα, συμμετοχή σε προγράμματα στεγαστικής συνδρομής, κοινωνικού τουρισμού κ.α.) σε άνεργους, εργαζόμενους και συνταξιούχους μετά την κατάργηση του ΟΕΚ και της Εργατικής Εστίας.
Την καθιέρωση των «επιταγών κοινωνικής πολιτικής», οι οποίες θα ενσωματώνουν συγκεκριμένη οικονομική αξία, κατά περίπτωση, και θα παρέχουν στους δικαιούχους το δικαίωμα πρόσβασης σε παροχές, προγράμματα απασχόλησης και γενικά δράσεις κοινωνικής πολιτικής, προβλέπει σχέδιο νόμου για τον νέο ΟΑΕΔ, που παρέδωσε ο διοικητής του Οργανισμού Ηλ. Κικίλιας στους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων και στην ηγεσία του υπουργείου Εργασίας.

ΕΝΙΑΙΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
Σύμφωνα με το σχέδιο, παράλληλα με τον πρωταγωνιστικό ρόλο που έχει για την καταπολέμηση της ανεργίας και την προώθηση της απασχόλησης, ο ΟΑΕΔ αναλαμβάνει και όλες τις δράσεις κοινωνικής πολιτικής συνεργαζόμενος «με φορείς του δημόσιου, του κοινωνικού και του ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής αλλά και της αλλοδαπής». Για τον σκοπό αυτό δημιουργείται στον ΟΑΕΔ κλάδος με την επωνυμία «Ενιαίος Λογαριασμός για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών» (ΕΛΕΚΠ) με διαχειριστική και οικονομική αυτοτέλεια. Στον ΕΛΕΚΠ ενοποιούνται ο «Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση» (ΛΑΕΚ) και ο Ειδικός Λογαριασμός με την επωνυμία «Ειδικός Λογαριασμός Κοινωνικής Πολιτικής» με διατήρηση των σχετικών εισφορών και πρόβλεψη επιπλέον εσόδων από την καθιέρωση ειδικού λαχείου, των προσόδων από την εκμετάλλευση της περιουσίας των ΟΕΚ και Εργατικής Εστίας, προστίμων κ.α. Οι πόροι του Ενιαίου Λογαριασμού, όπως και οι παροχές-επιταγές των δικαιούχων, θα είναι ακατάσχετοι και θα απαλλάσσονται από κάθε φορολογική επιβάρυνση. Από τον ίδιο Λογαριασμό θα καλύπτονται και οι λειτουργικές δαπάνες των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΝΕΡΓΩΝ
Με το σχέδιο νόμου «κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, ασφαλισμένοι ή μη σε οικεία ασφαλιστικά ταμεία που δεν ασκούν ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα, μπορούν να εγγράφονται ως άνεργοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ» (αφορά νέους γιατρούς, μηχανικούς, δικηγόρους). Δεν προβλέπεται, ωστόσο, η οικονομική στήριξη μέσω του ΟΑΕΔ των αυτοαπασχολουμένων επιστημόνων και ελεύθερων επαγγελματιών που χάνουν την απασχόλησή τους, αν και έχει προβλεφθεί διά νόμου η παρακράτηση και απόδοση εισφοράς 10 ευρώ τον μήνα. Την ενεργοποίηση του νόμου θα ζητήσουν σήμερα από τον υπουργό Εργασίας Ι. Βρούτση η ΓΣΕΒΕΕ και η ΕΣΕΕ, στο πλαίσιο της πρώτης συνάντησης που γίνεται με τη συμμετοχή εκπροσώπων του ΣΕΒ και της ΓΣΕΕ για την απασχόληση και τις κοινωνικές παροχές μετά το νέο Μνημόνιο. Αλλες διατάξεις του σχεδίου προβλέπουν:

Την υποχρέωση των μη επιδοτουμένων ανέργων να συμμετέχουν σε προγράμματα, τη μη διαγραφή από τα μητρώα του ΟΑΕΔ των εγγεγραμμένων ανέργων που παρακολουθούν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και τον συμψηφισμό των επιδομάτων κατάρτισης με τα επιδόματα ανεργίας. Τον περιορισμό επιχειρήσεων και εργαζομένων που επωφελούνται ως «εποχιακοί» διάφορες παροχές. Ως εποχιακή θεωρείται «η εργασία που παρέχεται σε επιχειρήσεις οι οποίες από τη φύση τους, τις καιρικές ή ιδιαίτερες συνθήκες ή λόγω των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών λειτουργούν κατά το ημερολογιακό έτος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δύο και μικρότερο από εννέα μήνες και κατά το υπόλοιπο χρονικό διάστημα του ημερολογιακού έτους δεν απασχολούν προσωπικό που υπερβαίνει το 25% του μέσου όρου του προσωπικού, το οποίο απασχολούν κατά την περίοδο αιχμής της δραστηριότητάς τους».

14 «ανοικτά» προγράμματα για 194.759 άτομα

«Ανοικτά» για 194.759 άνεργους και εργαζόμενους σε επισφαλείς θέσεις εργασίας παραμένουν 14 προγράμματα του ΟΑΕΔ, που ήδη «τρέχουν» και αναμένεται να «εμπλουτιστούν» από την 1/1/2013 με νέα (όπως η πρακτική άσκηση 45.000 νέων στις επιχειρήσεις). Οπως ανακοίνωσε χθες ο Οργανισμός, η απορροφητικότητα των 71 προγραμμάτων, προϋπολογισμού 3,9 δισ. ευρώ που εφαρμόζονται από το 2010, φτάνει στο 85%. Με μέγιστο αριθμό ωφελουμένων 1.373.000 ανέργους και εργαζομένους, μέχρι σήμερα έχουν ωφεληθεί ή συνεχίζουν να ωφελούνται 1.178.241 δικαιούχοι (49.691 επιπλέον σε σύγκριση με τον Αύγουστο). Με αυτό τον τρόπο η ανεργία υπολογίζεται ότι έχει συγκρατηθεί κατά 5%-7%. Στο πεδίο της κοινωνικής προστασίας ανέργων και εργαζομένων έχουν ενταχθεί επιπλέον 1.200.000 άτομα και οι δράσεις αυτές εκτιμάται ότι θα κοστίσουν φέτος 2 δισ. ευρώ.


διαβάστε περισσότερα...

ΖΗΤΟΥΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 50.000 ΕΩΣ 150.000 ΕΥΡΩ Αξιώσεις - σοκ από τους δικαστές

Στην αντεπίθεση περνούν οι δικαστικοί λειτουργοί προετοιμάζοντας αγωγές σε βάρος του Δημοσίου, αιτήσεις για διακοπή της παραγραφής, οχλήσεις για έντοκη αξίωση των δόσεων που τους οφείλονται από αναδρομικά του παρελθόντος.
Κλιμακώνοντας τις αντιδράσεις εναντίον της κυβέρνησης και των οικονομικών περικοπών τους, οι δικαστικοί λειτουργοί θα διεκδικήσουν από το Δημόσιο ποσά από 50.000 έως 150.000 καθένας ως αναδρομικά για το διάστημα 1-11-10 (όταν ξεκίνησαν οι πρώτες περικοπές σε ποσοστό 38%) έως 30-11-12.

Σε πρώτη φάση θα στηρίζουν τις αξιώσεις τους στο γεγονός ότι οι βουλευτές έχουν υψηλότερες αποδοχές από εκείνους κατά παράβαση του Συντάγματος που κατοχυρώνει την ισοτιμία των δύο λειτουργιών (νομοθετικής-δικαστικής), αλλά και των διατάξεων που εξομοιώνουν τις αποδοχές των βουλευτών με εκείνες των μελών των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας.

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕΔΕ) υποδεικνύει στα μέλη της να υποβάλουν μέχρι 30-11-12 αιτήσεις - οχλήσεις για τις οικονομικές αξιώσεις τους στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ), προκειμένου να διακόψουν τον χρόνο παραγραφής των διεκδικήσεών τους (είναι διετής κατά τον νόμο). Σύμφωνα με πρότυπο σχετικών αιτήσεων, οι δικαστικοί λειτουργοί πριν από το «μπαράζ» των αγωγών προς «Μισθοδικείο» θα γνωστοποιήσουν στο ΝΣΚ ότι αξιώνουν από 100.000 έως 150.000 ευρώ από το Δημόσιο, γιατί την τελευταία διετία καθόρισε τον βασικό μισθό και το χρονοεπίδομά τους σε ύψος κατώτερο από αυτό που επιτάσσει η (κατά το Σύνταγμα) αντιστοιχία της βουλευτικής αποζημίωσης με τον μισθό του αρεοπαγίτη (με ανάλογη διαμόρφωση αποδοχών στους υπόλοιπους δικαστικούς βαθμούς).


διαβάστε περισσότερα...

Greenpeace: «Γνωρίζετε το βρώμικο μυστικό της ΖΑRΑ»

Πρόσφατη έκθεση της Greenpeace αποδεικνύει ότι μεγάλες αλυσίδες ρούχων χρησιμοποιούν υφάσματα με τοξικά δηλητήρια. Παράλληλα άνθρωποι εργάζονται σε άθλιες συνθήκες αμειβόμενοι πενιχρά.

Την περασμένη εβδομάδα μια είδηση από τη Ντάκα του Μπαγκλαντές σόκαρε. Πάνω από 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους γιατί στο υφαντουργείο που εργάζονταν ξέσπασε πυρκαγιά. Τα μέτρα ασφαλείας ήταν άθλια, όπως και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονταν. Στόχος να παράγουν φθηνά οι μεγάλες εταιρείες στη Δύση.

Τώρα μια έκθεση της Greenpeace έρχεται να αναδείξει άλλο ένα θέμα. Πολλά από τα υφάσματα που χρησιμοποιούν πολλές αλυσίδες ρούχων εμπεριέχουν επικίνδυνα τοξικά. Η αλυσίδα ρούχων ZARA, η οποία ανήκει στον όμιλο Inditex, παράγει ετησίως 850 εκατομμύρια κομμάτια ρούχων.
Την περασμένη Παρασκευή ακτιβιστές της Greenpeace στο Αμβούργο μπροστά από ένα υποκατάστημα της ΖΑRΑ ξεδίπλωσαν ένα τεράστιο πανό πάνω στο οποίο αναγραφόταν: «Γνωρίζετε το βρώμικο μυστικό της ΖΑRΑ». Με αυτό τον τρόπο η Greenpeace, θέλει να επιστήσει την προσοχή στα 141 κομμάτια ρούχων που εξέτασε από μάρκες όπως Zara, Benetton, Tommy Hilfinger, Gap, C&A, και H&M.

Η χημικός της Greenpeace Κριστιάνε Χούξντορφ, μιλώντας στην Deutsche Welle, επεσήμανε: «Εντοπίσαμε κάποια υπολείμματα απορρυπαντικών, τα λεγόμενα NPEs. Αυτά μπορεί να έχουν επιπτώσεις στις ανθρώπινες ορμόνες. Μετά εντοπίσαμε υπολείμματα σε μαλακτικά. Και αυτά είναι ύποπτα ότι μπορεί να επιδράσουν στις ανθρώπινες ορμόνες και να προκαλέσουν διαταραχές στη γονιμότητα. Και βρήκαμε υπολείμματα και από καρκινογόνες ουσίες σε χρώματα».

Πρόθυμη για συζήτηση με την Greenpeace η ΖΑΡΑ
Κάποιες φορές χρησιμοποιούνται χρώματα με ΑΖΟ, χρώματα δηλαδή με μονοξείδιο του ψευδαργύρου εμπλουτισμένο με αλουμίνιο. Πρόκειται για πολύ ισχυρά χρώματα, που μπορεί να προκαλέσουν καρκίνο. Στη Γερμανία απαγορεύεται η χρήση τους. Ίσως όμως για αυτό το λόγο πολλές εταιρείες μεταφέρουν την παραγωγή τους σε ασιατικές χώρες γιατί εκεί οι ποιοτικοί έλεγχοι δεν είναι αυστηροί.

«Δεν παράγουν στην Ασία μόνο γιατί εκεί είναι πιο φθηνά, αλλά και επειδή στην Ευρώπη οι έλεγχοι είναι πιο αυστηροί σχετικά με το περιβάλλον και τις επιχειρήσεις. Έτσι εκεί μπορούν να χρησιμοποιούν χημικά που δεν θα χρησιμοποιούσαν στην Ευρώπη» πιστεύει η Κριστιάνε Χούξντορφ.

Περισσότερο όμως κινδυνεύουν αυτοί που τα παράγουν. Οι εργάτες που έρχονται σε άμεση επαφή με τα χημικά. Προς το παρόν δεν έχει αποδειχθεί ότι η αγορά ενός T-Shirt προκαλεί άμεσες βλάβες στην υγεία του ανθρώπου στη Δύση. Οι συνέπειες στη Δύση είναι περισσότερο έμμεσες. Μέσω του πλυσίματος οι ύποπτες ουσίες περνάνε στο νερό και από εκεί στο περιβάλλον.

Η κριτική των περιβαλλοντικών οργανώσεων δεν αρέσει καθόλου στις αλυσίδες παραγωγής φθηνών ρούχων. Εκπρόσωπος πάντως της Inditex, της μητρικής εταιρείας της ZARA, μιλώντας στην DW δήλωσε πως η εταιρεία κάνει ποιοτικούς ελέγχους, σέβεται τους κανόνες που αφορούν την υγεία και το περιβάλλον, ενώ φάνηκε διατεθειμένος να μιλήσει με την Greenpeace ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση.

διαβάστε περισσότερα...

ΕΠΑΝΑΓΟΡΑ ΧΡΕΟΥΣ Σύμβουλοι της κυβέρνησης οι Deutsche, Morgan Stanley

Την Deutsche Bank και τη Morgan Stanley προσέλαβε ως συμβούλους της για το πρόγραμμα επαναγοράς του ελληνικού χρέους η ελληνική κυβέρνηση, όπως αποκάλυψε στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών την Τετάρτη.
«Αυτή τη στιγμή η πρόσθεσή μας είναι να γίνει σε εθελοντική βάση», δήλωσε το στέλεχος που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του. «Ελπίζουμε στις αρχές της άλλης εβδομάδα, ή δυνατόν την Δευτέρα να δημοσιευθεί η πρόσκληση».

Πρόσθεσε ότι δεν έχει ακόμα καθοριστεί η τιμή στην οποία θα γίνει η επαναγορά.

διαβάστε περισσότερα...

ΣΤΙΣ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Ξεκινά η εξόφληση των οφειλών του Δημοσίου

Το ολοκληρωμένο σχέδιο για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου θα παρουσιάσει η κυβέρνηση.
Όπως αποκάλυψε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, η αυριανή παρουσίαση θα περιλαμβάνει αναλυτικούς πίνακες καθώς και τα 12 μνημόνια του υπ. Οικονομικών με τα αρμόδια υπουργεία για να καθοριστούν τα κριτήρια για τις πληρωμές των οφειλών.

Σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα, εφόσον πάρουμε τη δόση στις 13 Δεκεμβρίου, στόχος είναι την επόμενη ημέρα να ξεκινήσουν οι πληρωμές, ενώ κατά προτεραιότητα θα πληρωθούν οι παλαιές οφειλές, πριν το 2011.

Σημειώνεται ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου ανέρχονται στα 9,3 δισ. ευρώ μέχρι 30/09/2012.


διαβάστε περισσότερα...

Ξεκινούν από φέτος οι μετεγγραφές παιδιών με οικονομικά προβλήματα

Με τροπολογία σε νομοσχέδιο δίνεται το πράσινο φως από την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά κατ΄ εξαίρεση σε μετεγγραφές παιδιών οικογενειών με οικονομικά προβλήματα και οικογενειών με δύο παιδιά σε ΑΕΙ μακριά από την οικογενειακή εστία.
Οικονομική προϋπόθεση για να γίνει δεκτή η μετεγγραφή είναι να έχει κάθε μέλος της οικογένειας εισόδημα έως 7.000 ευρώ ετησίως.

Ωστόσο ο αριθμός των μετεγγραφών που θα επιτραπεί δεν θα ξεπερνά το 10% κάθε σχολής.

διαβάστε περισσότερα...

Με το σταγονόμετρο η χρηματοδότηση επιχειρήσεων και νοικοκυριών τον Οκτώβριο

Τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος δείχνουν ότι ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του εγχώριου ιδιωτικού τομέα τον Οκτώβριο του 2012 ήταν περισσότερο αρνητικός σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (Οκτώβριος 2012: -4,8%, Σεπτέμβριος 2012: -4,5%).

Πιο αναλυτικά η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Οκτώβριο του 2012, ήταν αρνητική, (σ.σ οι αποπληρωμές των υφιστάμενων δανείων ξεπέρασαν τις νέες εκταμιεύσεις) κατά 605 εκατ. ευρώ ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης ήταν περισσότερο αρνητικός στο -5,6%, από -4,9% το Σεπτέμβριο του 2012. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων ήταν λιγότερο αρνητικός στο -4,4% από -4,6% τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ήταν ιδιαίτερα αρνητικός στο -23,5%, από -10,2% το Σεπτέμβριο του 2012.

Όσον αφορά στη χρηματοδότηση των νοικοκυριών σε καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια τα στοιχεία της ΤτΕ δείχνουν ότι ήταν αρνητική κατά 328 εκατ. ευρώ και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης διαμορφώθηκε σε -4,1% από -4,2% το Σεπτέμβριο του 2012. Αποτέλεσμα ήταν το χρέος των νοικοκυριών στις τράπεζες να υποχωρήσει στα 107,2 δισ. ευρώ. Πιο αναλυτικά οι εκταμιεύσεις των στεγαστικών δανείων μειώθηκαν τον Οκτώβριο - σε ετήσια βάση - κατά 3,7% με το συνολικό τους υπόλοιπο να υποχωρεί στα 74,8 δις. ευρώ, ενώ οι χορηγήσεις καταναλωτικών δανείων μειώθηκαν κατά 5,2% με αποτέλεσμα το χρέος σε πιστωτικές κάρτες ν α μειωθεί στα 30,5 δισ. ευρώ.


διαβάστε περισσότερα...

Στο εδώλιο εκ νέου ο Τσοχατζόπουλος για το ανακριβές «πόθεν έσχες»

Ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών θα δικαστεί ο προφυλακισμένος τέως υπουργός, Άκης Τσοχατζόπουλος, για ανακριβείς δηλώσεις «πόθεν έσχες» της τριετίας 2006-2009.

Ο Άρειος Πάγος με το υπ' αριθμ. 1468/2012 βούλευμά του απέρριψε την αίτηση του πρώην υπουργού με την οποία ζητούσε να αναιρεθεί το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών που τον παρέπεμπε σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων.

Συγκεκριμένα, του αποδίδεται ότι το 2006 δήλωσε οικογενειακές καταθέσεις μικρότερες περίπου κατά 20.000 ευρώ, ενώ παράλληλα δεν δήλωσε επενδυτικά προϊόντα (μετοχές και αξιόγραφα) αξίας μικρότερης των 27.000 ευρώ.

Στην δήλωση του 2007 παρέλειψε να περιλάβει καταθέσεις περίπου 13.000 ευρώ, ενώ δεν περιέλαβε επενδυτικά προϊόντα ύψους περίπου 20.000 ευρώ.

Το 2008 δήλωσε μικρότερες οικογενειακές καταθέσεις περίπου κατά 20.000 ευρώ, ενώ τον επόμενο χρόνο, το 2009, δεν περιέλαβε στη δήλωση του «πόθεν έσχες» το ακίνητο της οδού Διονυσίου Αρεοπαγίτου που αγόρασε η σύζυγός του και προφυλακισμένη Βίκυ Σταμάτη.

Το επίμαχο ακίνητο, με εντολή του εφέτη Θ. Κανελλόπουλου, έχει δεσμευτεί μετά την απολογία του πρώην υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Κατά την απολογία του στον εισαγγελέα εφετών Γαληνό Μπρη, ο Άκης Τσοχατζόπουλος είχε υποστηρίξει για το επίμαχο σπίτι ότι αυτό δηλώθηκε στο «πόθεν έσχες» του 2010, καθώς αποκτήθηκε το 2009, και επίσης ότι είχε στείλει στη Βουλή συμπληρωματικά στοιχεία, τα οποία δικαιολογούν όλα τα περιουσιακά στοιχεία που έχει στην κατοχή του.

Τώρα δεν απομένει παρά να προσδιοριστεί η ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης Τσοχατζόπουλου στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών.

διαβάστε περισσότερα...

Bloomberg: "Δεν είναι επαρκής η μείωση του χρέους"

Το κρίσιμο συστατικό που έλειπε επίσης και από τα Plan A και Plan B απουσιάζει και από το Plan C και αυτό είναι η επαρκής μείωση του χρέους, σύμφωνα με σχετικό άρθρο στο Bloomberg.

Η συμφωνία μεταξύ των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης και του ΔΝΤ παρέχει την πολύ αναγκαία στήριξη προς την ελληνική κυβέρνηση που έχει αναλάβει τεράστια πολιτικά ρίσκα, για να εκπληρώσει τους όρους για την παροχή της βοήθειας. Επίσης, βάζει τέλος στις εδώ και εβδομάδες διαμάχη μεταξύ της Ευρώπης και του ΔΝΤ σχετικά με το πώς θα καλυφθεί το κενό χρηματοδότησης της Ελλάδας, μια καθυστέρηση που είχε απειλήσει να υπονομεύσει το πρόγραμμα διάσωσης, ακόμη και μεταξύ των Ελλήνων που πίστευαν ότι πρέπει να κάνουν τις αλλαγές και τις θυσίες που απαιτούνταν.

Η συμφωνία ωστόσο, δεν κάνει αρκετά ώστε να αντιμετωπίσει το μεγαλύτερο ζήτημα: το φορτίο του ελληνικού κρατικού χρέους που, αυτή τη στιγμή στο 170% του ΑΕΠ, παραμένει αφόρητο υπό οποιοδήποτε λογικό σενάριο.

Η συμφωνία προϋποθέτει ότι η Ελλάδα θα κάνει σημαντική πρόοδο, μειώνοντας το χρέος της σε λιγότερο από 110% του ΑΕΠ μέχρι το 2022, παρά το ότι υποβάλλεται σε ακραία λιτότητα που απαιτείται για να διατηρηθεί το πλεόνασμα του προϋπολογισμού στο 4% του ΑΕΠ. Με άλλα λόγια, πρόκειται μόνο για την τελευταία, σε μια μακρά σειρά, προσωρινών λύσεων που στόχο έχουν να αποκρούσουν μια άτακτη χρεοκοπία και έξοδο από το ευρώ, που θα μπορούσε να μεταδοθεί στις πολύ μεγαλύτερες οικονομίες της Ισπανίας και της Ιταλίας.

Η Γερμανία και οι άλλες πιστώτριες χώρες αρνήθηκαν να εξετάσουν την πιο απλή και αποτελεσματική λύση για τη διαγραφή μέρους του ελληνικού χρέους προς τους επίσημους πιστωτές, σε μια κίνηση που θα ισοδυναμούσε με μια δημοσιονομική μεταβίβαση.

Αντίθετα, συμφώνησαν να μειώσει το κόστος εξυπηρέτησης του ελληνικού χρέους, να παρατείνουν την περίοδο αποπληρωμής του και να της δανείσουν λεφτά για την επαναγορά χρέους από τους ιδιώτες επενδυτές. Όλα αυτά μαζί τα μέτρα, υποτίθεται ότι θα οδηγήσουν σε μείωση του χρέους ίση με 20% του ΑΕΠ μέχρι το 2020. Το ΔΝΤ από την πλευρά του, χαλάρωσε το στόχο του για μείωση του χρέους στο 120% του ΑΕΠ μέχρι το 2020.

Οι ακροβασίες αυτές ίσως είναι αναγκαίες για να βοηθήσουν ώστε να «περάσει» η συμφωνία από τα κοινοβούλια που πρέπει να την επικυρώσουν. Αρκετές χώρες της ευρωζώνης για παράδειγμα, θα πληρώνουν τώρα περισσότερο για να δανείζονται λεφτά, από αυτά που λαμβάνουν ως τόκο από την Ελλάδα. Αυτό λίγο-πολύ είναι μια δημοσιονομική μεταβίβαση, όπως είναι και η δεκαετής παράταση σε κάποιες ωριμάνσεις του χρέους και το πάγωμα της αποπληρωμής των δανείων που υποσχέθηκαν νωρίτερα το ΔΝΤ και η ΕΕ. Επίσης, το περισσότερο από το φορτίο του χρέους θα πέσει σε χώρες που βρίσκονται ήδη σε οικονομικά προβλήματα. Για παράδειγμα, η Ιταλία και η Ισπανία θα πρέπει να πληρώσουν την Ελλάδα για το προνόμιο να της δανείζουν, καθώς το κόστος χρηματοδότησής τους είναι υψηλότερος από τα μειωμένα επιτόκια με τα οποία θα δανείζεται η Ελλάδα.

Η επαναγορά χρέους από τους ιδιώτες επενδυτές, φαίνεται και αυτή να είναι προβληματική. Η ιδέα είναι ότι οι χαμηλές τιμές των ελληνικών ομολόγων στην αγορά δημιουργούν μια ευκαιρία να αποσύρει φθηνά το χρέος της, δανειζόμενη νέα κεφάλαια για να αγοράσει παλιά ομόλογα. Εάν, για παράδειγμα, η Ελλάδα μπορεί να επαναγοράσει τα ομόλογά της στα 33 σεντς του ευρώ της αντικειμενικής αξίας, μπορεί να αποσύρει τρία ευρώ χρέους για κάθε ένα νέο ευρώ που δανείζεται. Το πρόβλημα είναι ότι οι τιμές αρχίζουν να αυξάνονται καθώς οι αγορές αναμένουν την επαναγορά, διαβρώνοντας τα οφέλη για την Ελλάδα. Τα 10ετή ομόλογα της χώρας αυτή τη στιγμή διαπραγματεύονται περίπου στα 36 σεντς του ευρώ, από τα 31 σεντς στις αρχές Οκτωβρίου.

Σε μια προσπάθεια να διασφαλιστούν τα οφέλη της επαναγοράς, η συμφωνία διάσωσης επισημαίνει ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να πληρώσει περισσότερα από την τιμή στην οποία έκλεισαν τα ομόλογα στις 23 Νοεμβρίου. Ως αποτέλεσμα, η κυβέρνηση ίσως να μην είναι σε θέση να βρει επενδυτές πρόθυμους να πουλήσουν τα ομόλογά τους στις τιμές που τους προσφέρονται, μια έκβαση που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την εκταμίευση του μεριδίου του ΔΝΤ στη δόση των 43,78 δισ. ευρώ, καθώς έχει δηλώσει ότι υπόκειται στην ολοκλήρωση της επαναγοράς χρέους.

Ίσως η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ του Plan C και των προκατόχων του είναι ότι η ευθύνη για την αποτυχία έχει πλέον μετατοπιστεί. Πριν, η Ελλάδα επωμιζόταν τις κατηγορίες για την αποτυχία της να κάνει αυτά που πρέπει. Τώρα, από μόνο του το σχέδιο των πιστωτών είναι πιο πιθανό να βρεθεί στην πρώτη γραμμή. Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Wolfang Schaeuble φαίνεται να αναγνώρισε τα ψεγάδια του σε συνέντευξη Τύπου, δηλώνοντας ότι εάν η επαναγορά αποτύχει, τότε η τρόικα θα πρέπει να λάβει «άλλα μέτρα».

Όταν έρθει η ώρα για το Plan D, οι ηγέτες της Ευρώπης καλά θα κάνουν να προχωρήσουν με την απομείωση του ελληνικού χρέους που τόσο σκληρά προσπάθησαν να αποφύγουν. Εάν για παράδειγμα, μειώσουν το χρέος της κυβέρνησης κατά το ήμισυ, και εάν το κόστος δανεισμού από την αγορά μπορεί να μειωθεί στο περίπου 5%, η Ελλάδα θα μπορούσε να κρατήσει το χρέος της σταθερό παράγοντας πλεόνασμα της τάξης του 1,5%. Το κόστος θα είναι μεγαλύτερο, αλλά θα είναι επίσης μεγαλύτερες και οι πιθανότητες επιτυχίας.


διαβάστε περισσότερα...

Reuters: Αποκλειστικά από τον έκτακτο μηχανισμό η χρηματοδότηση των ελληνικών τραπεζών

Στα 122, 79 δισεκατομμύρια ευρώ ανήλθε ο δανεισμός των ελληνικών εμπορικών τραπεζών από τον μηχανισμό έκτακτης χρηματοδότησης (ELA - Emergency Liquidity Assistance) της Τράπεζας της Ελλάδος στα τέλη Οκτωβρίου, σύμφωνα με τηλεγράφημα του πρακτορείου Reuters.

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στράφηκαν προς την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) για τη χρηματοδότησή τους τον Οκτώβριο, αφού η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δεν δεχόταν το συγκεκριμένο μήνα τα ομόλογά τους, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύτηκαν την Τετάρτη. Ειδικότερα, το ποσό δανεισμού από το μηχανισμό της ΤτΕ συνιστά σημαντική αύξηση, της τάξης του 19,1%, σε σχέση με τα 100,64 δισ. που αντλήθηκαν κατά το Σεπτέμβριο.

Παράλληλα, κατά το μήνα Οκτώβριο τα ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα μείωσαν τη χρηματοδότηση που λαμβάνουν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) στα 6,52 δισεκατομμύρια ευρώ, έναντι 30,26 δισεκατομμυρίων που είχαν αντλήσει το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος. Την ίδια στιγμή, μειωμένη κατά 1,037 δισεκατομμύρια ευρώ εμφανίζεται η συνολική χρηματοδότηση του εγχώριου ιδιωτικού τομέα από τις τράπεζες τον Οκτώβριο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011.

διαβάστε περισσότερα...

«Μετωπική» για την έκτακτη εισφορά στα φωτοβολταϊκά

Σε μάχη ανάμεσα στους παραγωγούς ηλεκτρισμού από φωτοβολταϊκά και τους παραγωγούς με φυσικό αέριο κινδυνεύει να εξελιχθεί η υπόθεση της έκτακτης εισφοράς στον τζίρο των φωτοβολταϊκών σταθμών και των άλλων μονάδων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), που επιβλήθηκε, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το τεράστιο έλλειμμα του Λειτουργού της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ).
Το έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ έχει ανέλθει στα 370 εκατ. ευρώ και σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στις ΑΠΕ, καθώς ο Λειτουργός είναι ο φορέας που πληρώνει στους παραγωγούς πράσινης ενέργειας τις εγγυημένες τιμές για τον ηλεκτρισμό που εγχύουν στο σύστημα.

Εισφορά
Ωστόσο οι παραγωγοί «ηλιακής» ενέργειας, που καλούνται να πληρώσουν την υψηλότερη εισφορά, υποστηρίζουν ότι το έλλειμμα κυρίως προκαλείται εξ αιτίας της διατήρησης σε τεχνητά χαμηλά επίπεδα της Οριακής Τιμής του Συστήματος (ΟΤΣ) στη χονδρική αγορά, μέσω του μηχανισμού ανάκτησης μεταβλητού κόστους, ενός συστήματος που εξασφαλίζει εγγυημένα έσοδα για τις μονάδες φυσικού αερίου (cost recovery).

Ο λογαριασμός ΑΠΕ στον ΛΑΓΗΕ ουσιαστικά καλύπτει τη διαφορά ανάμεσα στην ΟΤΣ και την εγγυημένη τιμή για κάθε πράσινη τεχνολογία, οπότε όσο χαμηλότερη είναι η ΟΤΣ τόσα μεγαλύτερα είναι τα ποσά που πρέπει να καταβάλει ο λογαριασμός, του οποίου άλλη βασική πηγή τροφοδοσίας είναι το τέλος για τις ΑΠΕ, που πληρώνουμε όλοι. Οι δαπάνες διογκώθηκαν τα τελευταία χρόνια εξ αιτίας της αθρόας εισόδου «ανανεώσιμων», κυρίως φωτοβολταϊκών, τα οποία σε ισχύ κοντεύουν να φθάσουν τους στόχους για το 2020. Σε συνδυασμό με τη μεγάλη ηλιοφάνεια της χώρας και τις πολύ υψηλές εγγυημένες τιμές (μέχρι πολύ πρόσφατα από τις υψηλότερες στην Ευρώπη), το έλλειμμα του σχετικού λογαριασμού εκτινάχθηκε στα ύψη.

Πριν από λίγες ημέρες, οι ενώσεις των παραγωγών «ηλιακής» ενέργειας υπέβαλαν καταγγελία στην Επιτροπή Ανταγωνισμού της Κομισιόν κατά του cost recovery, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζει τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και ότι λειτουργεί ως κρατική επιδότηση υπέρ των ηλεκτροπαραγωγών με φυσικό αέριο.

Στόχος είναι να καταργηθεί ο μηχανισμός, προκειμένου να αυξηθεί η ΟΤΣ και να μην εμφανίζονται οι ΑΠΕ ως υπεύθυνες για το έλλειμμα.

Βέβαια, όλοι αυτοί οι μηχανισμοί καταλήγουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο στην τσέπη του τελικού καταναλωτή, ο οποίος θα πληρώσει την αύξηση της ΟΤΣ, όπως και τώρα πληρώνει το cost recovery, το τέλος υπέρ ΑΠΕ, τις Αδειες Διαθεσιμότητας Ισχύος (ΑΔΙ) κ.λπ., τα διάφορα υποστηρικτικά συστήματα που λειτουργούν στην αγορά ηλεκτρισμού.

Το cost recovery πάντως είναι ένας μηχανισμός που βαίνει προς κατάργηση, αφού και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας στις προτάσεις της για την αναδιοργάνωση της αγοράς, προβλέπει τη σταδιακή εξάλειψή του, ως το τέλος του 2014, με την προϋπόθεση ότι μέχρι τότε δεν θα υπάρχουν οι διάφορες στρεβλώσεις στην αγορά.

Η άρση όλων των στρεβλώσεων είναι και η βασική προϋπόθεση που θέτουν οι ηλεκτροπαραγωγοί από φυσικό αέριο, για την κατάργηση του μέτρου.

Κόστος
Ακόμα, όμως, και αν εξαλειφθούν οι στρεβλώσεις, το κόστος του ηλεκτρισμού για τους καταναλωτές δεν θα πάψει να ανεβαίνει. Πέραν των υψηλών εγγυημένων τιμών, η αθρόα είσοδος των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή προ-απαιτεί την εγκατάσταση μονάδων φυσικού αερίου, για να εξασφαλίζουν την αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρισμού όταν δεν φυσά, όταν νυχτώνει ή όταν έχει συννεφιά, οπότε δεν λειτουργούν τα αιολικά και τα φωτοβολταϊκά. Το κόστος των επενδύσεων για τις μονάδες αυτές, που θα αυξομειώνουν την παραγωγή τους ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, κάπως πρέπει να αποζημιώνεται, γιατί ακόμα και όταν μένουν stand by καίνε φυσικό αέριο.

Η ευρωπαϊκή πολιτική για τις ΑΠΕ, σύμφωνα με δημοσίευμα τoυ γαλλικού Monde, θα έχει ως αποτέλεσμα το 2030 τα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος να κοστίζουν 50% πιο ακριβά στην Ευρώπη από ό,τι τα αντίστοιχα στις ΗΠΑ.

Τιμές και έσοδα

Οι παραγωγοί «ηλιακής» ενέργειας, που καλούνται να πληρώσουν την υψηλότερη εισφορά, υποστηρίζουν ότι το έλλειμμα κυρίως προκαλείται εξαιτίας της διατήρησης σε τεχνητά χαμηλά επίπεδα της Οριακής Τιμής του Συστήματος (ΟΤΣ) στη χονδρική αγορά, μέσω του μηχανισμού ανάκτησης μεταβλητού κόστους, ενός συστήματος που εξασφαλίζει εγγυημένα έσοδα για τις μονάδες φυσικού αερίου (cost recovery).
Ο λογαριασμός ΑΠΕ στον ΛΑΓΗΕ καλύπτει τη διαφορά ανάμεσα στην ΟΤΣ και την εγγυημένη τιμή για κάθε πράσινη τεχνολογία, οπότε όσο χαμηλότερη είναι η ΟΤΣ τόσα μεγαλύτερα είναι τα ποσά που πρέπει να καταβάλει ο λογαριασμός.


διαβάστε περισσότερα...

Απόφαση-ορόσημο για την οικονομία. Τα «κλειδιά» της συμφωνίας

«Παράθυρο» για τη σταθεροποίηση του ελληνικού χρέους και τη σταδιακή ανάσχεση της ύφεσης ανοίγει η συμφωνία στην οποία κατέληξε το Eurogroup νωρίς τα ξημερώματα, αποφασίζοντας ελάφρυνση του ελληνικού χρέους κατά 40 δισ. ευρώ και τμηματική αποδέσμευση δόσεων ύψους 43,7 δισ. ευρώ στην Ελλάδα στο επόμενο διάστημα.
«Κλειδί» για την ομαλή εκτέλεση της συμφωνίας συνιστά η υλοποίηση σχεδίου επαναγορών ελληνικών ομολόγων που αποτελεί τη ναυαρχίδα των μέτρων που αποφασίστηκαν χθες, καθώς εκτιμήσεις αναφέρουν πως μέσω αυτού θα μπορούσε να προκύψει καθαρή διαγραφή χρέους περίπου 20 δισ. ευρώ με αρχικό κεφάλαιο 10 δισ. που θα χρηματοδοτηθεί με τρόπο που ακόμη δεν έχει καταστεί σαφής από τον EFSF. Σύμφωνα δε με πληροφορίες είναι πιθανόν έως την Παρασκευή να υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις για τους όρους από τον ΟΔΔΗΧ, στον οποίο σημειώνεται πως επικεφαλής ορίστηκε χθες ο Στ. Παπαδόπουλος, πρώην τραπεζικό στέλεχος. Ανάλογα με την αποτελεσματικότητά του, στις αρχές Δεκεμβρίου οι πιστωτές μας θα «επικαιροποιήσουν» τα όσα συμφωνήθηκαν χθες, ώστε να καθοριστεί επακριβώς το εύρος των άλλων παρεμβάσεων, με στόχο την επίτευξη χρέους στο 124% του ΑΕΠ το 2020.

«Η απόφαση κρατά την Ελλάδα στο ευρώ και δίνει μεγάλη ευκαιρία να βγει η ελληνική οικονομία από το φαύλο κύκλο της υπερχρέωσης και της ύφεσης μειώνοντας σημαντικά το χρέος», εκτίμησε, μετά την ολοκλήρωση του Eurogroup, ο υπουργός Οικονομικών Γ. Στουρνάρας. Τόνισε δε πως από εδώ και στο εξής προέχει να εφαρμοστούν τα μέτρα που έχει λάβει η ελληνική κυβέρνηση, ενώ χαρακτήρισε μεγάλη πρόκληση την υλοποίηση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων, ώστε να προσελκυστούν ξένες επενδύσεις.
Απόφαση-ορόσημο για την οικονομία. Τα «κλειδιά» της συμφωνίας

Η συμφωνία στην οποία κατέληξαν Ε.Ε. και ΔΝΤ:

1 Προβλέπει ελάφρυνση του ελληνικού χρέους κατά 40 δισ. ευρώ με όχημα τη μείωση των επιτοκίων στα διμερή δάνεια του πρώτου πακέτου στήριξης κατά 100 μονάδες βάσης, την επιστροφή των κερδών από ομόλογα που κατέχει η ΕΚΤ, μείωση των προμηθείων προς τον EFSF, 10ετές «πάγωμα» της πληρωμής τόκων προς τον EFSF, 15ετή επέκταση των λήξεων των δανείων και επαναγορές ελληνικών ομολόγων. Ειδικά για το τελευταίο, όπως όλα δείχνουν, θα επιχειρηθεί να γίνει σε εθελοντική βάση και σε ένα εύρος τιμής 30 ? 35 λεπτά ανά ευρώ, παράμετροι που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αγορά χρέους κοντά στα 29 ? 30 δισ. Το Eurogroup ξεκαθάρισε πως η τιμή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από εκείνη της 23ης Νοεμβρίου. Τότε οι μεγαλύτερες τιμές ήταν κοντά στα 34 λεπτά και οι μικρότερες κοντά στα 26 λεπτά. Το καθαρό όφελος ωστόσο θα κριθεί από την προσέλευση, αν και η αίσθηση στην αγορά είναι πως τις τελευταίες εβδομάδες έχουν γίνει εκτεταμένες προπαρασκευαστικές διαδικασίες από τον ΟΔΔΗΧ, τους όρους με τους οποίους θα συμμετάσχουν τελικά οι διάφορες κατηγορίες επενδυτών, αλλά και από το εάν η χρηματοδότηση του προγράμματος θα συνιστά νέο δανεισμό. Πρέπει να σημειωθεί πως πέραν της καθαρής απόσυρσης χρέους, όφελος για την Ελλάδα θα προκύψει και από την ακύρωση της υποχρέωσης πληρωμής κουπονιών για τα ομόλογα που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα.
Απόφαση-ορόσημο για την οικονομία. Τα «κλειδιά» της συμφωνίας

2 Συνδέει την υλοποίηση των μέτρων ελάφρυνσης του χρέους με τη συνέπεια της χώρας στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων, ακόμη και από το 2016 και μετά, ενώ καθιστά σαφές πως ο έλεγχος της τήρησης των συμφωνηθέντων θα γίνεται κυριολεκτικά βήμα προς βήμα. Παράλληλα σκιαγραφεί έναν αυστηρό μηχανισμό αυτόματων διορθώσεων σε περίπτωση αποκλίσεων, ενώ ξεκαθαρίζει πως στον ειδικό λογαριασμό στον οποίο θα εισέρχονται οι δόσεις των δανείων, θα μπαίνουν τα έσοδα αποκρατικοποιήσεων αλλά και το 30% των υπερβάλλοντων πρωτογενών πλεονασμάτων.

3 Ξεκαθαρίζεται πως θα εξεταστεί περαιτέρω μείωση των επιτοκίων δανεισμού της Ελλάδας για τα διμερή δάνεια του πρώτου Μνημονίου, καθώς και μείωση της συμμετοχής της Ελλάδας στα συγχρηματοδοτούμενα έργα από την Ε.Ε., όταν η χώρα επιτύχει πρωτογενή πλεονάσματα.

4 Προβλέπει σταδιακή εκταμίευση της δόσης των 43,7 δισ. ευρώ έως το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2013. Τα πρώτα 34,4 δισ. θα εκταμιευθούν αμέσως μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup στις 13 Δεκεμβρίου, της οποίας βέβαια θα έχει προηγηθεί λογικά το πρόγραμμα επαναγορών ομολόγων. Παράγοντες στην Αθήνα αποσυνδέουν τη χορήγηση αυτής της δόσης πάντως από την επιτυχή έκβαση των επαναγορών. Πάντως στο ανακοινωθέν της Συνόδου γινόταν καθαρά αναφορά πως το Eurogroup θα είναι τυπικά σε θέση να αποφασίσει την αποδέσμευση ανάλογα με τις ψηφοφορίες στα εθνικά κοινοβούλια και αφού αποτιμήσει το αποτέλεσμα του προγράμματος επαναγορών.

5 Τα υπόλοιπα 9,3 δισ. ευρώ θα διατεθούν σε τρεις δόσεις εντός του πρώτου τριμήνου, ανάλογα όμως με το εάν η χώρα θα έχει εκπληρώσει τους όρους που προβλέπονται στο Μνημόνιο. Μάλιστα γίνεται ειδική αναφορά στην υλοποίηση της φορολογικής μεταρρύθμισης έως τον Ιανουάριο.

ΟΟΣΑ
Υφεση και το 2014

Η ύφεση στην Ελλάδα θα συνεχιστεί περισσότερο από ότι είχε προβλεφθεί και η χώρα θα παραμείνει σε ύφεση και το 2014 (-1,4%), εκτίμησε χθες ο ΟΟΣΑ, καλώντας την Αθήνα να επικεντρώσει στις μεταρρυθμίσεις και όχι στη μείωση του ελλείμματος. Προβλέπει δε έκρηξη της ανεργίας στο 26,75 το 2013 και στο 27,2% το 2014, ενώ ανέμενε χρέος στο 195,2% του ΑΕΠ το 2014.

Nomura
Στοίχημα η επαναγορά χρέους

Η χθεσινή συμφωνία συνιστά σημαντική πρόοδο, εκτιμά η Nomura, που προειδοποιεί, πάντως, πως εξαρτάται από την επιτυχημένη επαναγορά χρέους μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου, ενώ η πιθανότητα ενός επιπρόσθετου OSI μετά το 2015-16 φαίνεται εξαιρετικά χαμηλή σε αυτό το στάδιο. Οπως υποστηρίζει, το πρόβλημα της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους δεν λύνεται με μειώσεις επιτοκίων και επαναγορές και για να επιβιώσει η χώρα τα επόμενα δύο με τρία χρόνια απαιτείται ένα ουσιαστικό OSI.

Societe Generale
Θα απαιτηθούν νέα μέτρα

Η συμφωνία «αγοράζει χρόνο» για την Ελλάδα μέχρι τις γερμανικές εκλογές, το Φθινόπωρο του 2013, εκτιμά η Societe Generale και πιστεύει ότι θα απαιτηθούν επιπλέον μέτρα για να βοηθήσουν στη διαχειρισιμότητα του ελληνικού χρέους και πέραν αυτής της ημερομηνίας, ενώ είναι ενθαρρυντικό πως υπήρξε παράθυρο για περαιτέρω μέτρα όταν η Ελλάδα επιτύχει πρωτογενή πλεονάσματα.

Merrill Lynch
Αγορά χρόνου

Θετική ήταν η συμφωνία, εκτιμά η Merrill Lynch, καθώς η Ελλάδα αποφεύγει τα χειρότερα, ενώ η χώρα αγοράζει χρόνο σχετικά με ένα «κούρεμα» στα δάνεια του επίσημου τομέα. Πραγματικός κίνδυνος είναι εάν θα επιστρέψουμε στην ανάπτυξη, υποστηρίζει.

Τι φέρνει η νέα συμφωνία

1ο Ελάφρυνση του χρέους κατά 20% του ΑΕΠ ή περίπου 40 δισ. ευρώ και αποκλιμάκωσή του στο 124% του ΑΕΠ το 2020 κυρίως μέσω:

Επαναγοράς ομολόγων που έχουν στην κατοχή τους ιδιώτες. Στόχος η μείωση του χρέους τουλάχιστον κατά 20 δισ. ευρώ. Αρχικό κεφάλαιο εκτιμάται στα 10 δισ. και θα προέλθει από τους μηχανισμούς του EFSF με εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για τιμή στην περιοχή των 35 λεπτών ανά ευρώ. Κυριαρχεί η αίσθηση στην αγορά πως η εκτέλεση του προγράμματος είναι θέμα ημερών, ανώτατο χρονικό όριο για την ολοκλήρωσή του η 12η Δεκεμβρίου.
Μείωση επιτοκίων στα δάνεια του πρώτου πακέτου στήριξης (περίπου 53 δισ. ευρώ) κατά 100 μονάδες βάσης. Εκτιμώμενο όφελος περί τα 4 δισ. έως το 2020.
Επιστροφή κερδών από ομόλογα που κατέχει το Ευρωσύστημα. Εκτιμήσεις για όφελος της τάξης των 11 δισ. ευρώ.
Χρονική επέκταση κατά 15 χρόνια στις λήξεις των δανείων από το πρώτο πακέτο και το EFSF.
Δεκαετές «πάγωμα» στην πληρωμή τόκων στα δάνεια από τον EFSF.
Μείωση κατά 10 μ.β. στις προμήθειες που καταβάλλουμε στον EFSF.

2ο Χορήγηση πολύτιμης ρευστότητας στην οικονομία με την εκταμίευση της δόσης των 43,7 δισ. ευρώ:

Σε νέα συνεδρίαση του Eurogroup στις 13 Δεκεμβρίου αναμένεται απόφαση για εκταμίευση των πρώτων 34,4 δισ. ευρώ. Θα διοχετευθούν στην ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών (23,8 δισ.) στην κάλυψη ελλειμμάτων του Δημοσίου και πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς τρίτους (9,3 δισ.)
Τα υπόλοιπα 9,3 δισ. θα εκταμιευθούν σε τρεις δόσεις, έως το τέλος του πρώτου τριμήνου, εφόσον η τρόικα διαπιστώσει πως υλοποιούνται συγκεκριμένες προαπαιτούμενες δράσεις.

3ο Αυστηρός μηχανισμός εποπτείας:

Στον ειδικό λογαριασμό όπου θα μπαίνουν οι δόσεις του προγράμματος θα διατίθενται τα έσοδα αποκρατικοποιήσεων και το 30% των επιπλέον ποσών που θα εξοικονομούνται εάν επιτυγχάνεται πρωτογενές πλεόνασμα υψηλότερο του στόχου.
Η Αθήνα θα ενημερώνει αναλυτικά για όλες τις κινήσεις του ειδικού λογαριασμού.
Το πρόγραμμα θα συνοδεύεται από αυτόματες ρήτρες διόρθωσης σε περίπτωση που καταγράφονται αποκλίσεις.
Τα οφέλη από τα μέτρα ελάφρυνσης χρέους θα περνούν σταδιακά στην Ελλάδα και ανάλογα πάντα με το εάν η χώρα συμμορφώνεται στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που έχουν συμφωνηθεί για τα επόμενα χρόνια.


διαβάστε περισσότερα...

Ρεν: Νέο κούρεμα του ελληνικού χρέους εξετάζει η Ευρωζώνη

Έτοιμα να εξετάσουν μέτρα περαιτέρω μείωσης του ελληνικού χρέους, κάτω από το 110% του ΑΕΠ είναι τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, δήλωσε στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ ο επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, Όλι Ρεν.Ο ευρωπαίος αξιωματούχος χαρακτήρισε τη συμφωνία στο Eurogroup «ορόσημο» που θα δώσει την ευκαιρία στην Ελλάδα να γυρίσει σελίδα και να αποκαταστήσει την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα των δημοσιονομικών της.

«Είναι σημαντικό το πρόγραμμα να υλοποιηθεί και οι μεταρρυθμίσεις να εφαρμοστούν, όχι για το καλό των γραφειοκρατών στις Βρυξέλλες αλλά για το καλό του ελληνικού λαού και για να επιστρέψει στην ανάπτυξη, την ευημερία και να βελτιωθούν τα ποσοστά ανεργίας στην ίδια την Ελλάδα» σημείωσε.

Αναφερόμενος στους λόγους που έθεσαν εκτός στόχων το ελληνικό πρόγραμμα, τα δύο προηγούμενα χρόνια, ο φινλανδός Επίτροπος εκτίμησε ότι οφείλεται πρωτίστως στην έλλειψη εθνικής ενότητας.

Ο κ. Ρεν κατέληξε στη συνέντευξή του λέγοντας στα ελληνικά, «Μαζί θα τα καταφέρουμε» .

διαβάστε περισσότερα...

Ηλεκτρονικές οικοδομικές άδειες

Από τις αρχές του επόμενου χρόνου θα είναι σε θέση το σύστημα του ΤΕΕ να εκδίδει ηλεκτρονικά οικοδομικές άδειες.Αυτό είπε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζης μιλώντας σε διημερίδα που οργάνωσε το Επιμελητήριο. Ο κ. Σπίρτζης για ακόμη μια φορά επιτέθηκε στην κυβερνητική πολιτική και τόνισε ότι οι μηχανικοί δεν θα συμβιβαστούν «με την προοπτική ενός δημοσίου τομέα με χαρακτηριστικά υποτέλειας».

Το ΤΕΕ είπε ο Χρ. Σπίρτζης αναλαμβάνει την πρωτοβουλία, μέσω ολοκληρωμένου διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, να διατυπώσει συγκεκριμένες, επίκαιρες και υλοποιήσιμες προτάσεις για την προώθηση μίας ουσιαστικής διοικητικής μεταρρύθμισης.

Ο ίδιος πρόσθεσε πάντως ότι είναι βέβαιος, όπως έγινε σε όλες τις περιπτώσεις στο παρελθόν για κομματικούς και πελατειακούς λόγους, ότι δεν πρόκειται να εισακουστούν από την κυβέρνηση και την επίσημη πολιτεία για άλλη μία φορά οι ολοκληρωμένες προτάσεις του ΤΕΕ για τη δημιουργία υγιούς, αποτελεσματικής, σύγχρονης και ανεξάρτητης Δημόσιας Διοίκησης.


διαβάστε περισσότερα...

Ευάγ. Βενιζέλος: «Έχουμε νέα αφετηρία που πρέπει να αξιοποιήσουμε προς όφελος της πραγματικής οικονομίας»

«Έχουμε ένα νέο πλαίσιο, μια νέα αφετηρία που πρέπει να την αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο προς όφελος της πραγματικής οικονομίας, προς όφελος των πολιτών- γιατί τώρα, μόνο η ανάσχεση της ύφεσης και οι θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης μπορούν να πείσουν τους Έλληνες ότι υπάρχει προοπτική», δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος, μετά τη σύσκεψη των τριών αρχηγών που στηρίζουν την κυβέρνηση.
Ο κ. Βενιζέλος υποστήριξε ότι «έχει αλλάξει το κλίμα», ότι «πρέπει να πιστέψουμε κι εμείς στην υπόθεση αυτή» και πως «πρέπει οι Έλληνες να νιώσουν πιο σίγουροι».

«Ξέρουμε τις δυσκολίες, ξέρουμε τι τραβάει το κάθε νοικοκυριό, ξέρουμε τι σημαίνει να είσαι άνεργος, να κινδυνεύει η επιχείρησή σου και να έχεις χάσει εισόδημα. Αλλά η χώρα έχει σταθεί όρθια και τώρα μπορεί να κερδίσει το χαμένο έδαφος και να ξαναγίνει αυτοδύναμη και ισότιμη μέσα στην Ευρώπη», τόνισε ο κ. Βενιζέλος.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι άμεσος στόχος τώρα είναι «να ολοκληρωθούν αυτά που έχουμε αναλάβει σε σχέση με την επαναγορά των ομολόγων, να ανακεφαλαιοποιηθούν οι τράπεζες, όχι οι τραπεζίτες, να πέσει χρήμα στην αγορά, να πληρώσει το κράτος αυτά που χρωστάει στην αγορά και φυσικά η ρευστότητα να διοχετευτεί στην αγορά».

Σημείωσε δε ότι γι' αυτό η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών συνοδεύεται από τα τρία σύμφωνα, στα οποία ο ίδιος έχει αναφερθεί, δηλαδή το σύμφωνο ρευστότητας, το σύμφωνο ανασυγκρότησης και το σύμφωνο ανάκτησης αξίας των τραπεζών, για να πάρει το δημόσιο αυτά που βάζει στο τραπεζικό σύστημα.

Ερωτηθείς εάν τέθηκε θέμα αλλαγής της λειτουργίας της κυβέρνησης, είπε πως «δεν ήταν αντικείμενο της σημερινής συζήτησης» και υπογράμμισε ότι «τώρα πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτήν τη στιγμή που είναι πάρα πολύ σημαντική, πρέπει να στραφεί η χώρα στην έξοδο από την κρίση».

Σχετικά με τη στάση που θα κρατήσει το ΠΑΣΟΚ αναφορικά με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για εξεταστική για το μνημόνιο, ο κ. Βενιζέλος παρέπεμψε στην αυριανή συζήτηση στη Βουλή.


διαβάστε περισσότερα...
 
website counter
friend finderplentyoffish.com