Τρίτη, 30 Απριλίου 2013

ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ Κατασχέσεις καταθέσεων όσων χρωστούν στα ασφαλιστικά Ταμεία!

Την κατάσχεση των καταθέσεων όλων όσοι χρωστούν στα ασφαλιστικά ταμεία, εφόσον το ποσό των «χρηματικών τους διαθεσίμων» επαρκεί για να ξεπληρώσουν τις οφειλές τους, προβλέπει διάταξη που εντάχθηκε στο πολυνομοσχέδιο, αιφνιδιάζοντας δυσάρεστα χιλιάδες επαγγελματίες.
Συγκεκριμένα, οι προσθήκες προβλέπουν πως για χρέη προς τα Ταμεία άνω των 5.000 ευρώ, οι οφειλέτες, προκειμένου να ενταχθούν σε ρύθμιση, θα πρέπει να αποδείξουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν στο ύψος της δόσης, εφόσον προσκομίσουν τα απαραίτητα στοιχεία που να αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης των οφειλών τους, αλλά «περιλαμβανομένων λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με το εισόδημά τους, τα χρηματικά διαθέσιμά τους, την ακίνητη περιουσία τους και το σύνολο των οφειλών τους».

Στη ρύθμιση των 12 δόσεων εντάσσονται τα χρέη άνω των 50.000 ευρώ, αντί των 150.000 ευρώ, που προέβλεπε η αρχική ρύθμιση, και τα χρέη άνω των 75.000 ευρώ (αντί των 300.000 ευρώ) εντάσσονται στη ρύθμιση των 48 δόσεων. Ομως θα πρέπει, επιπλέον των παραπάνω στοιχείων, να υπάρχει εμπράγματη εξασφάλιση της οφειλής με την ακίνητη περιουσία του οφειλέτη, ενώ η οικονομική δυσπραγία του να ανταποκριθεί στην εξόφληση της οφειλής του θα αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ανεξάρτητου εκτιμητή (π.χ. δικηγόρου, ή ορκωτού λογιστή), προκειμένου στη συνέχεια να ενταχθεί στη ρύθμιση.

Ωστόσο, προβλέπεται πως «στην περίπτωση ύπαρξης επαρκών χρηματικών διαθεσίμων, η οφειλή δεν υπάγεται στη ρύθμιση και γίνεται άμεσα απαιτητή».

Δηλαδή όσοι έχουν επαρκή ταμιακά διαθέσιμα (θα αποδεικνύεται μέσω στοιχείων των τραπεζών), δεν θα εντάσσονται στη ρύθμιση και θα υποχρεώνονται να εξοφλούν άμεσα τις οφειλές τους από τις καταθέσεις τους, είτε οικειοθελώς είτε με κατάσχεση του ποσού. Για παράδειγμα, επιχείρηση που οφείλει εισφορές ύψους 80.000 ευρώ και έχει ταμιακά διαθέσιμα 100.000 ευρώ, κατάσχεται το ποσό των 80.000 ευρώ!

Ακόμη, με άλλες τροπολογίες προβλέπεται:

Φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και χρωστούν έως 5.000 ευρώ, μπορούν δηλώσουν αδυναμία πληρωμής και αντί για 48 δόσεις να ενταχθούν σε ρύθμιση έως 100 δόσεις, με ελάχιστο ύψος δόσης 50 ευρώ.

Τίθενται εκτός ρυθμίσεων όσοι έχουν καταδικαστεί ή έχει ασκηθεί εις βάρος τους ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή, (όπως προβλέπεται και για τα χρέη προς το Δημόσιο).

Βασική προϋπόθεση για ένταξη στη ρύθμιση είναι να έχουν υποβληθεί οι «ασφαλιστικές δηλώσεις» (ΑΠΔ) των τελευταίων 5 ετών.

Οσοι έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη μέχρι τις 31/12/2012 και ταυτόχρονα δημιούργησαν νέες οφειλές από την 1/1/2013, τότε προκειμένου να ενταχθούν σε ρύθμιση για τα παλιά χρέη, θα πρέπει να πληρώσουν πρώτα τα χρέη του 2013, όπως ισχύει και για τα χρέη προς την εφορία.

διαβάστε περισσότερα...

Χωρίς λεωφορεία για 12 ώρες τη Μεγάλη Τετάρτη η Θεσσαλονίκη

Χωρίς λεωφορεία για 12 ώρες θα μείνει η Θεσσαλονίκη τη Μεγάλη Τετάρτη 1 Μαίου καθώς οι εργαζόμενοι συμμετέχουν στην απεργιακή κινητοποίηση της ΓΣΕΕ.Πιο συγκεκριμένα

η στάση εργασίς θα ξεκινήσει από τις 09.00 το πρωί και θα διαρκέσει ως τις 21.00 το βράδυ. Τα πρωινά δρομολόγια ως τις 09.00 θα γίνουν κανονικά όπως και αυτά μετά τις 21.00. Η νυχτερινή γραμμή 78 Ν "ΚΤΕΛ - Αεροδρόμιο" θα λειτουργήσει κανονικά από τις 22.30 ως τις 06.25διαβάστε περισσότερα...

ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Επιστροφή πινακίδων κυκλοφορίας λόγω Πάσχα

Την επιστροφή των πινακίδων κυκλoφορίας σε όσους οδηγούς είχαν αφαιρεθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, αποφάσισε ο υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Νίκος Δένδιας, λόγω του Πάσχα.
Ειδικότερα, επιστρέφονται από (30.04.2013) οι άδειες οδήγησης, καθώς και οι πινακίδες και οι άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων (αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων), προκειμένου οι πολίτες να διευκολυνθούν στις μετακινήσεις.

Η απόφαση αφορά στα στοιχεία οδήγησης και κυκλοφορίας που έχουν αφαιρεθεί ή κατατεθεί στις αστυνομικές Αρχές έως και την 29.04.2013.

Επίσης, στο πλαίσιο της ίδιας απόφασης, δεν θα εκτελεστούν οι εκκρεμείς διοικητικές αποφάσεις, επιδοθείσες ή μη, που εκδόθηκαν κατ' εφαρμογή του άρθρου 103 του Κ.Ο.Κ. «επιβολή διοικητικών μέτρων», για τροχαίες παραβάσεις που βεβαιώθηκαν μέχρι και την 29.04.2013.

Από την παραπάνω Απόφαση εξαιρούνται και δεν επιστρέφονται τα στοιχεία οδήγησης και κυκλοφορίας οχημάτων, που αφορούν στις εξής παραβάσεις:

Οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος
Οδήγηση με ταχύτητα πέραν της επιτρεπόμενης
Παραβίαση της ένδειξης ερυθρού σηματοδότη
Κυκλοφορία ανασφάλιστων οχημάτων
Μη καταβολή τέλους διοδίων.

Οι αποφάσεις, που έχουν εκδοθεί από δικαστικές ή άλλες Αρχές, εκτελούνται κανονικά.

Επισημαίνεται ότι για την επιστροφή των παραπάνω στοιχείων οδήγησης και κυκλοφορίας θα πρέπει προηγουμένως να καταβληθεί το προβλεπόμενο διοικητικό χρηματικό πρόστιμο.


διαβάστε περισσότερα...

ΑΣΕΠ: Που μετατάσσονται οι 1.891 δημόσιοι υπάλληλοι σε κινητικότητα

Ανακοινώθηκαν από το ΑΣΕΠ τα αποτελέσματα για τη μετάταξη δημοσίων υπαλλήλων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα.

Τα αποτελέσματα αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και αφορούν την κινητικότητα των υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. ΔΕ Διοικητικών ειδικοτήτων, οι οποίοι τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας λόγω κατάργησης των θέσεών τους δυνάμει των διατάξεων της υποπαραγράφου Ζ.4 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012, στο πλαίσιο της υπ΄αριθμ. 1/2013 Ανακοίνωσης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.*Οριστικός ενιαίος πίνακας κατάταξης (κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας)

http://www.asep.gr/portal-files/dynamic/c561084/attach.file/katataksi_fthinousa_1_2013_el_GR.pdf


*Αλφαβητικός οριστικός ενιαίος πίνακας βαθμολογίας και κατάταξης

http://www.asep.gr/portal-files/dynamic/c561104/attach.file/301_1_2013_katataksi%20-ALFABITIKOS%20A_el_GR.pdf


*Οριστικός πίνακας διάθεσης (αλφαβητικός)

http://www.asep.gr/portal-files/dynamic/c561111/attach.file/PINAKAS_DIATHESIS_DIORISTEWN_ALFABHTIKOS_el_GR.pdf


*Οριστικός πίνακας διάθεσης (ανά φορέα υποδοχής)


http://www.asep.gr/portal-files/dynamic/c561115/attach.file/ANA_FOREA_PINAKAS_DIATHESIS_DIORISTEWN_el_GR.pdfδιαβάστε περισσότερα...

ΕΚΘΕΣΗ Task Force: Κρίσιμο το 2013 παρά την «σταθερή πρόοδο»

Τη "σταθερή πρόοδο" που σημειώνεται όσον αφορά την παροχή βοήθειας προς τις ελληνικές αρχές, ώστε "να εφαρμόσουν το ευρύ φάσμα των μεταρρυθμίσεων που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα και να μεγιστοποιήσουν την αξιοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ", υπογραμμίζει η υπό τον Χορστ Ράϊχεμπαχ Ομάδα Δράσης της Επιτροπής για την Ελλάδα η οποία παρουσίασε από τις Βρυξέλλες την τέταρτη τριμηνιαία έκθεσή της για την παροχή τεχνικής βοήθειας προς την Ελλάδα.
Στην έκθεση περιγράφεται η συνδρομή που παρέχουν η Ομάδα Δράσης, τα κράτη μέλη, διεθνείς οργανισμοί και άλλοι ειδικοί φορείς ώστε να στηρίξουν την Ελλάδα κατά την εφαρμογή του συνολικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων. Ειδικότερα, τονίζεται ότι σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί στους εξής τομείς:

-Μεταρρύθμιση της κεντρικής διοίκησης: επανεξετάστηκε η οργάνωση των περισσοτέρων υπουργείων - που αντιπροσωπεύουν προσωπικό περίπου 206.000 ατόμων. Η επανεξέταση αυτή άνοιξε το δρόμο για την έγκριση προτάσεων από το ελληνικό Συμβούλιο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2012, υπό την αιγίδα του Έλληνα Πρωθυπουργού.

-Παραχωρήσεις αυτοκινητοδρόμων: τα έργα σε τέσσερεις αυτοκινητοδρόμους ξεκίνησαν ξανά μέσα στον Απρίλιο του 2013. Παράλληλα συνεχίζονται οι συζητήσεις μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των παραχωρησιούχων για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης και της οικονομικής βιωσιμότητας των έργων με βάση τη συμφωνία επανεκκίνησης. Ένα σχέδιο συμφωνίας υποβλήθηκε στην Επιτροπή τον Ιανουάριο για έγκριση. Η απόφαση σχετικά με τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση των έργων αναμένεται τον Ιούνιο.

-Διευκόλυνση των εξαγωγών: τη λεπτομερή εξέταση των προτελωνειακών ελέγχων για δύο σημαντικά εξαγωγικά προϊόντα (νωπά φρούτα και φέτα) ακολούθησε, σε σύντομο διάστημα, η θέσπιση νομοθεσίας για την καθιέρωση ορισμένων αρχικών μορφών απλούστευσης των ελέγχων και των μεθόδων εργασίας.

-Εξωδικαστική επίλυση διαφορών: η Ελλάδα, βάσει της τεχνικής συνδρομής που έλαβε για το σχεδιασμό της εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών, εγκαινίασε πρόσφατα τον θεσμό της διαμεσολάβησης. Εδώ περιλαμβάνεται μία τριετής εκστρατεία που θα βοηθήσει τους ανθρώπους να αποφεύγουν χρονοβόρες και δαπανηρές δικαστικές διαδικασίες και η δημιουργία κέντρων κατάρτισης διαπιστευμένων διαμεσολαβητών.

Με την έγκριση της έκθεσης, ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Όλι Ρεν αρμόδιος για τις οικονομικές και νομισματικές υποθέσεις και το ευρώ, δήλωσε τα εξής: «Η Ομάδα Δράσης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη της Ελλάδας κατά την υλοποίηση της ιδιαίτερα απαιτητικής διαδικασίας των εις βάθος διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μια πιο ανταγωνιστική ελληνική οικονομία, ικανή να παράγει αειφόρο ανάπτυξη και απασχόληση. Έχει γίνει ήδη σημαντικό έργο, υπό πολύ δύσκολες συνθήκες. Είναι σημαντικό να διατηρηθεί ο ρυθμός των μεταρρυθμίσεων, σε συνδυασμό με τη δέσμευση και την αποφασιστικότητα που επέδειξαν οι ελληνικές αρχές και ο ελληνικός λαός τους τελευταίους μήνες».

διαβάστε περισσότερα...

ΔΕΗ: Από την 1η Μαίου το θερινό ωράριο για το νυχτερινό ρεύμα

Σε εφαρμογή τίθεται από την Τετάρτη, 1η Μαΐου, το θερινό ωράριο για το νυχτερινό ρεύμα της ΔΕΗ.
Το ωράριο κατά τη θερινή περίοδο (από 1ης Μαΐου 2013 έως 31ης Οκτωβρίου 2013) είναι συνεχές, από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, ενώ κατά τους χειμερινούς μήνες ισχύει διακεκομμένο ωράριο για τη μειωμένη χρέωση (6 ώρες τη νύχτα και 2 το μεσημέρι).

Το πάγιο του νυχτερινού ρεύματος είναι 2 ευρώ το τετράμηνο ενώ οι κιλοβατώρες ανεξαρτήτως ύψους κατανάλωσης χρεώνονται με 0,06610 Euro/kWh.

διαβάστε περισσότερα...

Κατέθεσαν οι πραγματογνώμονες για το ναυάγιο του Sea Diamond

Ολοκληρώθηκαν οι καταθέσεις των τριών πραγματογνωμόνων που είχαν διοριστεί από την εισαγγελία Νάξου για το ναυάγιο του Sea Diamond, του ενός εκ των δυτών και του προέδρου του λιμενικού ταμείου Θήρας, στη δίκη που διεξάγεται στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Πειραιά.
Οι πραγματογνώμονες στις καταθέσεις τους, υποστήριξαν ότι από τη στιγμή που το πλοίο προσέκρουσε στον ύφαλο, λόγω λανθασμένης χαρτογράφησης κατά 74 μέτρα, ήταν αδύνατον να σωθεί, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του πλοιάρχου και του πληρώματος.

Επεσήμαναν επίσης, ότι τα όργανα του πλοίου δεν θα μπορούσαν σε καμία περίπτωση να αποτρέψουν τη σύγκρουση που έγινε κατά τη διάρκεια πρόσδεσης.

Οπως ανέφεραν, το ραντάρ εντοπίζει "στόχους" πάνω απο την επιφάνεια της θάλασσας, ενώ το βυθόμετρο που βρίσκεται τοποθετημένο στο μέσον του πλοίου, δεν θα μπορούσε να αποτρέψει τη σύγκρουση καθώς το συγκεκριμένο ναυτιλιακό όργανο δείχνει τη διαμόρφωση του βυθού ακριβώς απο πάνω και όχι μπροστά.

Οι συνήγοροι της πολιτικής αγωγής απο την πλευρά τους, αμφισβήτησαν την έκθεση του ενός εκ των τριών πραγματογνωμόνων, ενώ επικαλέστηκαν τα αποτελέσματα έρευνας του καθηγητή Γιδαράκου για τις επιπτώσεις του ναυαγίου .

«Είμαστε διορισμένοι από την εισαγγελική αρχή και η εντολή που είχαμε ήταν να αναδείξουμε την αλήθεια μέσα από την συγκεκριμένη Έκθεση» υποστήριξαν από κοινού οι πραγματογνώμονες.

Στο δικαστήριο κατέθεσε και ο πρόεδρος του λιμενικού ταμείου Θήρας, πρώην πλοίαρχος.

Υποστήριξε ότι από το σημείο του ναυαγίου εξακολουθεί να υπάρχει μικρής έκτασης ρύπανση, ενώ σε ερώτηση της έδρας για τα αίτια της πρόσκρουσης, τόνισε χαρακτηριστικά: «δεν ξέρω γιατί πήγε ο συνάδελφος από εκεί, κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να έρθει πιο ανοιχτά για περισσότερη ασφάλεια».

Οι συνήγοροι υπεράσπισης τόνισαν στο σημείο αυτό, ότι η πλεύση για την προσέγγιση του πλοίου στο ναύδετο ήταν απόλυτα νόμιμη, αφού βάσει του ναυτιλιακου χάρτη δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα στην απόσταση που έπλεε το πλοίο από τις ακτές.

Υποστήριξαν εξάλλου ότι το λιμενικό ταμείο Θήρας έχει στην κατοχή του όλα τα αποτελέσματα των μετρήσεων του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) που έχει οριστεί απο το υπουργείο Ναυτιλίας, σύμφωνα με τα οποία οι επιπτώσεις στο οικοσύστημα είναι σε γενικές γραμμές αμελητέες ενώ οι βιοκοινωνίες των θαλάσσιων οργανισμών παραμένουν υγιέστατες.

Στο δικαστήριο κατατέθηκε έγγραφο με την απάντηση του επιτρόπου περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γιάνεζ Ποτότσνικ σε ερώτηση του ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων Νίκου Χρυσόγελου, ότι δεν υπάρχουν πειστικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το ναυάγιο αποτελεί κίνδυνο για το θαλάσσιο περιβάλλον.

Στο δικαστήριο καταθέτει σήμερα ως μάρτυρας, ο δήμαρχος Θήρας Αναστάσιος-Νικόλαος Ζώρζος.

Η δίκη άρχισε την Τρίτη 26 Μαρτίου 2013 και για την υπόθεση κατηγορούνται μέλη του πληρώματος, στελέχη της πλοιοκτήτριας εταιρείας και ένας επιθεωρητής του νηογνώμονα - συνολικά 13 άτομα.


διαβάστε περισσότερα...

ΑΠΕΡΓΟΥΝ ΓΙΑΤΡΟΙ-ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ Με προσωπικό ασφαλείας τα νοσοκομεία την Πρωτομαγιά

Με προσωπικό ασφαλείας θα λειτουργήσουν την Πρωτομαγιά τα δημόσια νοσοκομεία, καθώς γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό θα συμμετάσχουν στην 24ωρη απεργία που έχουν κηρύξει ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ.
Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών (ΟΕΝΓΕ) και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), καλούν τα μέλη τους να απεργήσουν και να συμμετάσχουν μαζικά στα συλλαλητήρια που διοργανώνουν τα συνδικάτα και οι κοινωνικοί φορείς σε όλες της πόλεις της χώρας, διεκδικώντας την ανατροπή των «μνημονιακών πολιτικών και των επιπτώσεων στις κοινωνικές υπηρεσίες και στα εργασιακά δικαιώματα».

διαβάστε περισσότερα...

ΕΡΕΥΝΑ ΕΒΕΑ: Το μνημόνιο ήταν λάθος εκτιμά το 73% των πολιτών

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών δημοσιοποιεί σήμερα την δεύτερη ποσοτική έρευνα με τίτλο «Οικονομικό Βαρόμετρο» για το έτος 2013, η οποία πραγματοποιείται κατ' εντολή του ΕΒΕΑ από την εταιρία ALCO, ενώ τα ευρήματα της επεξεργάζονται από το Κέντρο Μελετών και Έρευνας του ΕΒΕΑ.
Η έρευνα διεξήχθη το διάστημα μεταξύ 23 και 26 Απριλίου σε δείγμα 1.000 ατόμων ηλικίας 18 και άνω από όλη την Ελλάδα, μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων.

Δίνοντας στη δημοσιότητα την έρευνα ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος τόνισε ότι «οι επιλογές των πολιτών στα ζητήματα που έθεσε η έρευνα είναι σαφής.

Το μνημόνιο ήταν ένα μεγάλος λάθος. Η κυβέρνηση πρέπει να σκληρύνει τη στάση της έναντι στη τρόικα. Τέλος, οι πολίτες προκρίνουν αλλαγές στα υπουργεία που ασχολούνται με το κοινωνικό κράτος και την καθημερινότητα έναντι εκείνων που ασχολούνται με την οικονομία».

Αναλυτικότερα

Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, σχεδόν 3 στους 4 (73%), υποστηρίζει ότι η απόφαση να ακολουθήσουμε τις υποδεικνυόμενες λύσεις των μνημονίων πριν από τρία χρόνια ήταν λανθασμένη, ενώ πιστεύει ότι ο δρόμος αυτός δεν θα οδηγήσει στην ανάκαμψη.

Επιπλέον, μόλις το 18% υποστηρίζει την υιοθέτηση της μνημονιακής πολιτικής, ενώ το 9% αποφάσισε να μην συμμετάσχει στην ερώτηση.

Συνεχίζοντας, στην ερώτηση πολλαπλών επιλογών σχετικά με την διαπραγματευτική στάση που πρέπει να ακολουθήσει η κυβέρνηση απέναντι στην τρόικα, περισσότεροι από 5 στους 10 (56%) υποστήριξαν ότι η κυβέρνηση πρέπει να σκληρύνει την στάση της.

Το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό, του 26%, συγκέντρωσε η επιλογή να παραιτηθεί η υπάρχουσα κυβέρνηση και να οδηγηθεί η χώρα σε εκλογές, ενώ, το τρίτο μεγαλύτερο ποσοστό ανήλθε μόλις στο 9% αναφερόμενο στην επιλογή η Κυβέρνηση να διατηρήσει την στάση που έχει υιοθετήσει μέχρι τώρα. Και εδώ, ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό το οποίο ανήλθε στο 9% αποφάσισε να μην συμμετάσχει στην ερώτηση.

Το τρίτο και τελευταίο από τα ερωτήματα επικαιρότητας που εξετάζει το ΕΒΕΑ στο Οικονομικό Βαρόμετρο ανά δίμηνο, εστιάζει στην ανάγκη για αλλαγές προσώπων στην Κυβέρνηση.

Πιο συγκεκριμένα, οι ερωτηθέντες κλίθηκαν να επιλέξουν ανάμεσα στα πρόσωπα που σχετίζονται με το υπουργείο οικονομικών και σε εκείνα που σχετίζονται με το κοινωνικό κράτος και την καθημερινότητα.

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων, σχεδόν 5 στους 10 (49%), θεωρεί βασική την ανάγκη για ανανέωση στα πρόσωπα που σχετίζονται με το κοινωνικό κράτος και την καθημερινότητα, ενώ 3 στους 10 πιστεύουν ότι οι αλλαγές προσώπων πρέπει να εστιαστούν στο υπουργείο οικονομικών.

Αξιοσημείωτο όμως είναι το αρκετά υψηλό ποσοστό αποχής του 21% το οποίο σημειώθηκε στην ερώτηση αυτή, γεγονός που ίσως να σχετίζεται με την έλλειψη αισιοδοξίας που μπορεί να επιφέρει μια ανανέωση προσώπων σε υπουργικό/κυβερνητικό επίπεδο.

Ολοκληρώνοντας την έρευνα του Οικονομικού Βαρομέτρου για το δεύτερο δίμηνο του 2013, δεν θα μπορούσαν να λείψουν τα δυο βασικά ερωτήματα που εξετάζονται την τελευταία διετία σε κάθε τέτοια έρευνα, και σχετίζονται με την γνώμη των πολιτών για την πορεία τόσο της ελληνικής οικονομίας όσο και των προσωπικών τους οικονομικών.

Αναφορικά με την πορεία την ελληνικής οικονομίας τα ποσοστά παρέμεινα σχεδόν αμετάβλητα από εκείνα που σημειώθηκαν στην έρευνα του Φεβρουαρίου, με τον δείκτη αισιοδοξίας να αυξάνεται κατά μόλις 2%, ενώ αντίθετα, ο δείκτης απαισιοδοξίας μειώθηκε κατά 1%.

Πιο αναλυτικά, η πλειοψηφία των πολιτών είναι απαισιόδοξοι για την πορεία των δημόσιων οικονομικών σε ποσοστό 72%, ενώ μόλις το 17% είναι αισιόδοξοι. Επιπλέον, το 11% των ερωτηθέντων απείχε από την ερώτηση αυτή.

Συνεχίζοντας, σχετικά με την πορεία των προσωπικών τους οικονομικών, σχεδόν 8 στους 10 (77%) συμμετέχοντες είναι απαισιόδοξοι, ενώ μόλις το 13% διατηρεί τάσεις αισιοδοξίας. Και εδώ σημειώθηκε ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό αποχής, το οποίο ανήλθε στο 10%.


διαβάστε περισσότερα...

Αθώοι οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση Ζαχόπουλου

Ομόφωνα αθώους έκρινε το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων τους τέσσερις κατηγορούμενους στην υπόθεση Ζαχόπουλου για το αδίκημα της παραβίασης του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Αθώα κατά πλειοψηφία κρίθηκε η Εύη Τσέκου για το αδίκημα της απόπειρας εκβίασης που την βάρυνε επιπροσθέτως.

Οι Εύη Τσέκου, Θέμος Αναστασιάδης, Γιάννης Μακρυγιάννης και Χρήστος Νικολουτσόπουλος κρίθηκαν ομόφωνα αθώοι για το αδίκημα της παραβίασης του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Σύμφωνα με το σκεπτικό του δικαστηρίου για να στοιχειοθετηθεί το συγκεκριμένο αδίκημα, απαιτείται η ύπαρξη δεδομένων σε αρχείο. Ωστόσο η κασέτα, το υλικό της οποίας στη συνέχεια μετεγράφη σε CD, βάση της απόφασης του δικαστηρίου δεν αποτελεί αρχείο γιατί "δεν ήταν ομαδοποιημένο και ταξινομημένο με συγκεκριμένα κριτήρια άρα δεν συνιστά αρχείο με την έννοια του νόμου".

Μάλιστα έγινε αναφορά στη σχετική απόφαση του Αρείου Πάγου (το 2010) για την ίδια υπόθεση, οπότε το δικαστήριο είχε κρίνει ότι δεν υπήρξε παραβίαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Η κρίση του Αρείου Πάγου υπήρξε ρυθμιστική και για την απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του Θέμου Αναστασιάδη δήλωσε μετά την απόφαση του Εφετείου: "Είναι μια ευτυχής ημέρα για το Θέμο Αναστασιάδη διότι μια σκευωρία 6 ετών κατέρρευσε με την ομόφωνη αθώωσή του".

Η Εύη Τσέκου κρίθηκε αθώα κατά πλειοψηφία για το αδίκημα της απόπειρας εκβίασης καθώς μία πρόεδρος είχε την άποψη ότι έπρεπε να κριθεί ένοχη. " Ήταν μια δικαίωση μετά από τόσα χρόνια, είμαι χαρούμενη και έχω ήδη κάνει νέο ξεκίνημα στη ζωή μου", δήλωσε μετά την απόφαση.

διαβάστε περισσότερα...

Γκάλοπ Alco: Βραχεία κεφαλή για ΝΔ - Σταθερά τρίτη η Χρυσή Αυγή

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της νεας δημοσκόπησης της Alco. Η δημοσκόπηση έγινε από τις 23 έως τις 26 Απριλίου για λογαριασμό του Newsit.
Στο ερώτημα ποιόν εμπιστεύεστε περισσότερο ως πρωθυπουργό, ο Αντώνης Σαμαράς νικάει κατά κράτος τον Αλέξη Τσίπρα.

Κατά τα λοιπά, ένα εντυπωσιακό στοιχείο της δημοσκόπησης είναι ότι το νεοπαγές κόμμα του Ανδρέα Λοβέρδου (ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ) συγκεντρώνει 2% που δειχνει αιμορραγία και καταποντισμό του ΠΑΣΟΚ, και ο σχηματισμός του Αλέκου Αλαβάνου (ΣΧΕΔΙΟ Β) ο οποίος χωρίς να έχει καν υποδομή ως κόμμα συγκεντρώνει 1,4%. Αυτό σίγουρα δημιουργεί προβληματισμό στην Κουμουνδούρου η οποία ούτως ή άλλως έχει και μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρικτές της επιστροφής στην δραχμή.
Γκάλοπ Alco: Βραχεία κεφαλή για ΝΔ - Σταθερά τρίτη η Χρυσή Αυγή

Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες ακολουθούν μια πτωτική πορεία και η Χρυσή Αυγή φαίνεται να έχει πιάσει "ταβάνι".

ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
Γκάλοπ Alco: Βραχεία κεφαλή για ΝΔ - Σταθερά τρίτη η Χρυσή Αυγή

ΠΡΟΘΕΣΗ ΨΗΦΟΥ

ΝΔ 20,5%

ΣΥΡΙΖΑ 19,9%

ΠΑΣΟΚ 5,5%

ΑΝ.ΕΛ. 5%

ΧΡ.ΑΥΓΗ 9,3%

ΔΗΜΑΡ 3,7%

ΚΚΕ 4,9%

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2%

ΣΧΕΔΙΟ Β 1,4%

ΑΛΛΟ 5,2%

ΛΕΥΚΟ 3,9%

ΑΠΟΧΗ 8,1%

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 10,6%


διαβάστε περισσότερα...

Εγκρίθηκε η εκταμίευση των 2,8 δισ. ευρώ

Εγκρίθηκε από το EuroWorking Group η εκταμίευση των 2,8 δισ. ευρώ για την Ελλάδα. Το ποσό αφορά τη δόση του «Μαρτίου» που είχε μείνει ως εκκρεμότητα μέχρι και την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου.

O επόμενος σκόπελος είναι στις 13 Μαΐου, όταν θα συγκληθεί το Eurogroup για να εγκρίνει τη δόση του πρώτου τριμήνου ύψους 4,2 δισ. ευρώ. Η Ελλάδα πρέπει στις 20 Μαΐου να έχει 5,6 δισ. ευρώ για να μπορέσει να αποπληρώσει τα ομόλογα που λήγουν τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Στο οικονομικό επιτελείο μελετούν το ενδεχόμενο να προχωρήσουν σε μία έκτακτη έκδοση εντόκων γραμματίων εντός του πρώτου 15νθημέρου του Μαΐου για να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα ρευστότητας, εν όψει της αποπληρωμής των ελληνικών ομολόγων, αφού σε κάθε περίπτωση το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα καθυστερήσει να καταβάλει το δικό του μερίδιο (1,8 δισ. ευρώ).

Να σημειωθεί ότι μέχρι να επανέλθει η τρόικα στην Αθήνα, τον Ιούνιο, το οικονομικό επιτελείο θα πρέπει να εξασφαλίσει την πιστή τήρηση όσων έχουν συμφωνηθεί, αφού θεωρεί ότι εάν γίνει κάτι τέτοιο δεν θα υπάρξει κανένα άλλο πρόβλημα μέχρι το φθινόπωρο.
διαβάστε περισσότερα...

Δεμένα τα πλοία τη Μ. Τετάρτη - Έκτακτα δρομολόγια εν όψει Πάσχα

Δεμένα στα λιμάνια θα παραμείνουν τη Μεγάλη Τετάρτη τα πλοία, με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες να καλύπτουν την αυξημένη ζήτηση εν όψει Πάσχα με έκτακτα δρομολόγια τις επόμενες μέρες.
Λόγω της κινητοποίησης που έχει κηρύξει η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία με αφορμή τον εορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς, τα πλοία θα παραμείνουν δεμένα από τις 00:01, μετά τα μεσάνυχτα της Μεγάλης Τρίτης 30 Απριλίου, έως τις 00:00 τα μεσάνυχτα της Μεγάλης Τετάρτης 1η Μαΐου.

Η κινητοποίηση των ναυτικών εντάσσεται στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων κατά του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, το οποίο ψηφίσθηκε την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή. Σύμφωνα με την ΠΝΟ, με το πολυνομοσχέδιο ισοπεδώνεται το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει σήμερα στα πλοία της ακτοπλοΐας (οργανικές συνθέσεις των πλοίων, δεκάμηνη απασχόληση).

Από την πλευρά του ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας έχει ήδη ανακοινώσει ότι οι εταιρείες - μέλη του θα καλύψουν την αυξημένη ζήτηση λόγω Πάσχα με έκτακτα δρομολόγια και παράλληλα καλεί τους επιβάτες που έχουν κάνει κράτηση ή έχουν εκδώσει εισιτήρια για να ταξιδέψουν προς τα νησιά τη Μεγάλη Τετάρτη, να επικοινωνήσουν με τον ταξιδιωτικό τους πράκτορα για την τακτοποίηση των κρατήσεων τους.

διαβάστε περισσότερα...

Παράταση προθεσμίας ένταξης ΜμΕ στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ ζητεί η ΕΣΕΕ

Την παράταση της προθεσμίας για την ένταξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου – Υπηρεσιών», που λήγει στις 10 Μαΐου, ζητεί με επιστολή της προς τον υπουργό Ανάπτυξης η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου.Όπως αναφέρει στην επιστολή της η ΕΣΕΕ, η χθεσινή ψήφιση του πολυνομοσχεδίου «αλλάζει τα δεδομένα», καθώς «δίνει την δυνατότητα σε επιχειρήσεις να ενταχθούν προνομιακά στις ευεργετικές ρυθμίσεις των οφειλών τους, που ήταν προαπαιτούμενο για την ένταξη στο συγκεκριμένο πρόγραμμα».

Επειδή όμως, όπως επισημαίνει, το ψηφισθέν σχέδιο νόμου θα πάρει μερικές ημέρες έως ότου δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν θα προλάβουν να ρυθμίσουν τα χρέη τους και να ενταχθούν στο Πρόγραμμα έως την καταληκτική ημερομηνία, χάνοντας έτσι ένα σημαντικό εργαλείο για την επιβίωσή τους μέσα στο περιβάλλον της κρίσης και της ύφεσης».

Για το λόγο αυτό, η Συνομοσπονδία ζητεί την παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων τουλάχιστον μέχρι το τέλος Μαΐου.


διαβάστε περισσότερα...

Ύφεση 5,1% βλέπει στην Ελλάδα η Bank of America Merrill Lynch

Στο 5,1% εκτιμά ότι θα διαμορφωθεί η ύφεση στην Ελλάδα το 2013 η Bank of America Merrill Lynch, στην τελευταία ανάλυση της, με το 2014 να θεωρεί ότι θα είναι ένα έτος στασιμότητας.
Η Bank of America Merrill Lynch θεωρεί ότι, χωρίς να χαρακτηρίζονται αποτυχημένα τα προγράμματα διάσωσης, μερικές χώρες ίσως χρειαστούν περισσότερη βοήθεια για να σταθούν στις αγορές και να καλύψουν μέσω αυτών τις χρηματοδοτικές τους ανάγκες.
Χωρίς να αναφέρεται λεπτομερώς στην Ελλάδα, η Bank of America Merrill Lynch θεωρεί ότι τόσο η Πορτογαλία όσο και η Ιρλανδία βρίσκονται πολύ κοντά στην έξοδο από την εποπτεία της Τρόικας. Για να θεωρηθούν επιτυχημένα τα προγράμματα της πρέπει να πληρούν τέσσερα κριτήρια:
1) Εάν το ΔΝΤ σώσει τις χώρες από τη χρεοκοπία
2) Εάν οι χώρες ήταν σε θέση να επιστρέψουν στις χρηματοπιστωτικές αγορές, χωρίς στήριξη, αφού εφάρμοσαν ένα πρόγραμμα του ΔΝΤ
3) Εάν οι χώρες στο πλαίσιο του προγράμματος του ΔΝΤ έχουν επιτύχει τη μείωση των ανισορροπιών, δηλαδή, μείωση των ελλειμμάτων τρεχουσών συναλλαγών και του χρέους
4) Εάν η οικονομική ανάκαμψη ήταν αποτέλεσμα εφαρμογής διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.
Η Bank of America Merrill Lynch απαντά και σε μια σειρά από κρίσιμα ερωτήματα:
α) Η παρέμβαση του ΔΝΤ περιορίζει την κρίση;
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί, τα προγράμματα του ΔΝΤ προκαλούν εκροές κεφαλαίων, ενώ σε βάθος 5ετίας αυξάνουν την πιθανότητα χρεοκοπίας.
β) Τα προγράμματα του ΔΝΤ ενισχύουν την επιστροφή στην ανάπτυξη;
Τα στοιχεία δείχνουν τα προγράμματα του ΔΝΤ δεν οδηγούν υψηλότερα τους δείκτες ανάπτυξης.
γ) Τα προγράμματα του ΔΝΤ προσελκύουν τα ιδιωτικά κεφάλαια;
Μόλις διαπιστωθεί η επιτυχία της εφαρμογής του προγράμματος, το πρόγραμμα συνήθως επιδρά θετικά στα κεφάλαια, ενώ μπορεί να έχει και έμμεση επίδραση στην ανάκτηση της πρόσβασης στην αγορά.διαβάστε περισσότερα...

Στα 7,9 δισ. οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου το Μάρτιο

Στα 7,9 δισ. ευρώ μειώθηκαν το Μάρτιο οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του δημοσίου προς τους ιδιώτες και στα 244 εκατ. ευρώ οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων που είναι τα χαμηλότερα επίπεδα από την αρχή του έτους.
Το γεγονός αυτό οφείλεται στη διαδικασία αποπληρωμής των οφειλών του δημοσίου προς τους ιδιώτες καθώς και στην επιστροφή των φόρων που ξεκίνησε το Δεκέμβριο.

Σημειώνεται ότι το Δεκέμβριο του 2012 το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου ανέρχονταν σε 8,1 δισ. ευρώ και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων σε 723 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα από τα 7,9 δισ. ευρώ ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους ιδιώτες το Μάρτιο τα 4,098 δις ευρώ οφείλονταν από Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (έναντι 4,295 δις ευρώ το Φεβρουάριο), τα 1,902 δισ. ευρώ από νοσοκομεία (έναντι 2,012 δισ. ευρώ το Φεβρουάριο), τα 1,039 δις ευρώ από τους ΟΤΑ (έναντι 1,018 δισ. ευρώ το Φεβρουάριο) και τα 523 εκατ. ευρώ από τα υπουργεία (έναντι 538 εκατ. ευρώ το Φεβρουάριο). Τέλος τα Λοιπά Νομικά Πρόσωπα του δημοσίου όφειλαν το Μάρτιο 341 εκατ. ευρώ έναντι 334 εκατ. ευρώ το Φεβρουάριο.

Τα στοιχεία έδωσε στη δημοσιότητα ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας σημειώνοντας ότι «Τα ταμειακά στοιχεία της Γενικής Κυβέρνησης για το Μάρτιο παρέχουν ποσοτικές ενδείξεις που δείχνουν την ικανοποιητική πορεία των δημοσίων οικονομικών της χώρας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013»

Σύμφωνα με τα ταμειακά στοιχεία του προϋπολογισμού το πρώτο τρίμηνο σημειώθηκε πρωτογενές πλεόνασμα περίπου 970 εκατ. ευρώ, ενώ, παράλληλα, έχουν χρηματοδοτηθεί δαπάνες για εξοφλήσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών και επιστροφές φόρων συνολικού ύψους περίπου 1,7 δισ. ευρώ.

Παράλληλα όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση του αναπληρωτή καλύτερη από πέρυσι είναι και η δημοσιονομική εικόνα στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ).διαβάστε περισσότερα...

Τέσσερις «μνηστήρες» για την ΕΥΑΘ

Έντονο ενδιαφέρον από υποψήφιους αγοραστές εκδηλώθηκε για το 51% της ΕΥΑΘ, καθώς τρεις επιχειρήσεις-κοινοπραξίες ανταποκρίθηκαν και εισήλθαν στην πρώτη φάση του σχετικού διαγωνισμού από το ΤΑΙΠΕΔ, που ολοκληρώθηκε , ενώ υπάρχει και μια τέταρτη από μια τέταρτη από μια πρωτοβουλία πολιτών που ονομάζεται «Κίνηση 136» η οποία έχει αντιταχθεί στη διαδικασία της ιδιωτικοποίησης της ΕΥΑΘ και αντιπροτείνει την κοινωνική διαχείριση της επιχείρησης, μέσω συνεταιρισμού.
Σύμφωνα με πληροφορίες ενδιαφέρον έδειξε ο γαλλικός πολυεθνικός κολοσσός Suez σε κοινοπραξία με την Άκτωρ Παραχωρήσεις.

Η Suez διαθέτει το 5,46% στο μετοχικό της κεφάλαιο της ΕΥΑΘ και αποτελεί έναν μεγάλο «παίκτη» της παγκόσμιας αγοράς διαχείρισης δικτύων ύδρευσης και περιβαλλοντικών έργων. Ενδιαφέρον για την ΕΥΑΘ έδειξε η ΓΕΚ σε κοινοπραξία με τον όμιλο Αποστολόπουλου καιτην κρατική εταιρεία υδάτων του Ισραήλ “Merokot”. Η τρίτη προσφορά είναι του ομογενή επιχειρηματία Ιβάν Σαββίδη.

Η ΕΥΑΘ είχε επιχειρηθεί να πωληθεί και το 2009 χωρίς όμως τότε να ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία. Τότε για το 23% του μετοχικού κεφαλαίου της, είχαν ενδιαφερθεί οι κοινοπραξίες «Suez Environment (Γαλλία) - Ελλάκτωρ», «Veolia Environment (Γαλλία) - Marfin Investment Group - Ιόνιος ΑΤΕ» και «Aqualia (Γαλλία) - ΓΕΚ Τέρνα». Να σημειωθεί ότι όπως προβλέπεται από τον διαγωνισμό η ιδιοκτησία των δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης της Θεσσαλονίκης θα παραμείνει στο νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, «ΕΥΑΘ Παγίων», το οποίο όμως θα επεκτείνει χρονικά την αποκλειστική σύμβαση διαχείρισης αυτών των υποδομών με την ΕΥΑΘ. Η τιμολογιακή πολιτική θα ρυθμίζεται από τα υπουργεία Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και πιο συγκεκριμένα από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων.

Παράλληλα, θα είναι αρμόδια για το στρατηγικό σχεδιασμό, τη διαμόρφωση και την αξιολόγηση της πολιτικής για την ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση των υπηρεσιών ύδατος, στο πλαίσιο της εφαρμογής και εξειδίκευσης των γενικών κανόνων και αρχών χρήσης.


διαβάστε περισσότερα...

Λάθος υπαλλήλου μπλόκαρε το ΤΑΧΙS σε 27 εφορίες

«Αταξία» στο σύστημα ΤΑΧΙS σε 27 εφορίες που έχουν διασυνδεθεί πιλοτικά προκάλεσε εσφαλμένος χειρισμός μίας εφοριακού τη Δευτέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπάλληλος έδωσε λάθος εντολή εκτύπωσης ενός εγγράφου επί 10.000 φορές.Η ενέργειά της μπλόκαρε το σύστημα, με αποτέλεσμα να διακοπούν οι συναλλαγές από τις 11 το πρωί.

Οι εφορίες σταμάτησαν να δέχονται τις πληρωμές για το ΦΠΑ και τους υπόλοιπους φόρους, ανησυχώντας χιλιάδες φορολογούμενους, καθώς οι προθεσμίες λήγουν στο τέλος Απριλίου.

Στελέχη του υπουργείου Οικονομικών εξετάζουν το ενδεχόμενο να δοθεί παράταση στις προθεσμίες εάν παρουσιαστεί συνωστισμός την Τρίτη, που είναι η τελευταία μέρα πληρωμής.


διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα, 29 Απριλίου 2013

Tα επικρατέστερα σενάρια για τον Φόρο Ακινήτων του 2014

Σε μια ιδιαίτερη δύσκολη εξίσωση με πολλούς άγνωστους «Χ» εξελίσσεται για την τρικομματική κυβέρνηση η επιβολή του νέου Ενιαίου Φόρου σε όλα τα ακίνητα από το 2014.

Σε πολιτικό επίπεδο το πιο «καυτό» σημείο είναι το αν θα ισχύσει αφορολόγητο όριο που θα ανακουφίσει τους μικροιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι έχουν πληγεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια κυρίως από το «χαράτσι». Για να γίνει αυτό όμως πρέπει να διευρυνθεί η φορολογική βάση των ακινήτων ώστε να επιτευχθεί ο στόχος για είσπραξη 3,2 δισ. ευρώ ετησίως που είναι και αυτό που ζητά η τρόικα.

Το σχέδιο για την επιβολή του Ενιαίου Φόρου, ο οποίος θα αντικαταστήσει από το επόμενο έτος το Έκτακτο Ειδικό Τέλος που επιβάλλεται μέσω της ΔΕΗ και το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας, επανεξετάζεται σχεδόν από μηδενική βάση με στόχο το νομοσχέδιο να κατατεθεί στη Βουλή μέχρι το τέλος Ιουνίου. Εκτός από το αφορολόγητο όριο άγνωστος «Χ» είναι και οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, που αποτελούν τη βάση για τον υπολογισμό του φόρου.
Tα επικρατέστερα σενάρια για τον Φόρο Ακινήτων του 2014

Όλα τα σενάρια που βρίσκονται αυτή τη στιγμή πάνω στο τραπέζι των συζητήσεων της διακομματικής επιτροπής για τη φορολογία των ακινήτων γίνονται σύμφωνα με τις σημερινές τιμές ζώνης. Το Καλοκαίρι όμως αναμένεται η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων η οποία θα φέρει αυξήσεις και μειώσεις σε πολλές περιοχές οι οποίες θα επηρεάσουν το ύψος της φορολογικής επιβάρυνσης με την εφαρμογή του νέου φόρου. Έτσι δεν αποκλείεται, το Φθινόπωρο να χρειαστεί το υπουργείο Οικονομικών να προχωρήσει σε διορθώσεις των διατάξεων του ενιαίου φόρου.

Σύμφωνα με το σχέδιο ο νέος «Ενιαίος Φόρος Ακινήτων» θα επιβληθεί σε όλα ανεξαιρέτως τα ακίνητα των φυσικών προσώπων, δηλαδή και στις εκτός σχεδίων πόλεων εκτάσεις που μέχρι σήμερα απαλλάσσονται από τη φορολογία.

Με τη διασφάλιση της διεύρυνσης της φορολογικής βάσης, οι εκπρόσωποι των τριών κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση εκτιμούν ότι θα καταστεί δυνατό ο νέος φόρος να εφαρμοστεί από το επόμενο έτος με αφορολόγητο όριο, ώστε να εξαιρεθούν από τις φορολογικές επιβαρύνσεις εκατομμύρια ιδιοκτήτες που έχουν πολύ μικρής αξίας ακίνητη περιουσία.

Το βασικό σενάριο πάνω στο οποίο γίνονται οι συζητήσεις και οι υπολογισμοί προβλέπει:

1. Την εφαρμογή του ενιαίου φόρου σε όλα τα ακίνητα εντός και εκτός σχεδίων πόλεων (κατοικίες, γραφεία, καταστήματα, αποθήκες, γκαράζ, οικόπεδα, αγροτεμάχια, βοσκότοπους, αγρούς).

2. Ο υπολογισμός του φόρου θα γίνεται ατομικά για κάθε φυσικό πρόσωπο με βάση συγκεκριμένη φορολογική κλίμακα. Μια από τις προτάσεις που εξετάζονται προβλέπει αφορολόγητο όριο 50.000 ευρώ, ενώ δεν έχει απομακρυνθεί από το τραπέζι το σενάριο για την εφαρμογή του φόρου χωρίς αφορολόγητο δηλαδή από το πρώτο ευρώ αξίας της ακίνητης περιουσίας. Σε περίπτωση καθιέρωσης ατομικού αφορολόγητου ορίου 50.000 ευρώ για το ζευγάρι θα ισχύει συνολικό αφορολόγητο όριο αξίας ακίνητης περιουσίας 100.000 ευρώ. Έτσι υπολογίζεται ότι από το νέο φόρο θα απαλλαγούν περίπου 1.000.000 φορολογούμενοι.

3. Η κλίμακα υπολογισμού του φόρου θα έχει 6 - 8 κλιμάκια και αντίστοιχους συντελεστές φόρου που θα ξεκινούν από το επίπεδο του 0,1% και δεν θα υπερβαίνουν το 2%, για περιουσίες πολύ μεγάλης αξίας.

4. Ακίνητα επιχειρήσεων. Με ενιαία κλίμακα και χωρίς αφορολόγητο όριο θα φορολογούνται τα ακίνητα των επιχειρήσεων καθώς και τα ακίνητα που εκμεταλλεύεται η Εκκλησία και τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Για τα ακίνητα των νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα θα εφαρμοστεί ενιαία κλίμακα άνευ αφορολόγητου ορίου αποτελούμενη από 4 συντελεστές 0,1%, 0,2%, 0,3% και 0,6%. Ειδική μέριμνα θα υπάρξει για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα των επιχειρήσεων (κτίσματα ξενοδοχείων, γήπεδα κ.λπ.) καθώς και για τα ακίνητα που εκμεταλλεύεται η Εκκλησία. Για τα ακίνητα αυτά, η πρόταση που εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών προβλέπει την εφαρμογή των χαμηλών συντελεστών 0,1%, 0,2% και 0,3%.

Αγροτεμάχια
Το μεγαλύτερο «αγκάθι» για την εφαρμογή του νέου φόρου αποτελούν τα αγροτεμάχια καθώς τα έσοδα που θα προέλθουν από τη φορολόγησή τους θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό το αν θα υπάρξει ή όχι αφορολόγητο όριο.

Στις σκέψεις του οικονομικού επιτελείου είναι να φορολογηθούν όλα τα αγροτεμάχια ακόμη και αυτά που ανήκουν στους κατ΄ επάγγελμα αγρότες. Το σχέδιο προβλέπει το διαχωρισμό των αγροτεμαχίων σε αγροτικά και μη αγροτικά και την εφαρμογή ξεχωριστής φορολογικής κλίμακας για τον υπολογισμό του φόρου.

Για τα μη αγροτικά εξετάζεται να επιβάλλεται φόρος από το πρώτο ευρώ ενώ για τα αγροτικά τα σενάρια προβλέπουν την εφαρμογή μικρού αφορολόγητου της τάξης των 30.000 ευρώ ή την χορήγηση έκπτωσης φόρου.

Νέο έντυπο Ε9
Ωστόσο, η φορολόγηση των αγροτεμαχίων αναμένεται να βάλει σε νέα ταλαιπωρία τους φορολογούμενους οι οποίοι θα κληθούν να δηλώσουν εκ νέου, σε έναν αναμορφωμένο πίνακα 2 του Ε9, όλες τις εκτάσεις γης που κατέχουν σε περιοχές εκτός σχεδίων πόλεων (αγροτεμάχια, αγρούς, βοσκότοπους, δάση κ.λπ.).

Ειδικότερα, όλα τα φυσικά πρόσωπα που κατείχαν την 1η Ιανουαρίου 2013 εδαφικές εκτάσεις σε περιοχές εκτός σχεδίων πόλεων, δηλαδή αγροτεμάχια, αγρούς, βοσκότοπους και λοιπές εκτάσεις γης, θα κληθούν να εισέλθουν σε ειδική εφαρμογή στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ για να υποβάλουν ηλεκτρονικά νέου τύπου δηλώσεις Ε9, στις οποίες ο «πίνακας 2», όπου δηλώνονται οι εκτός σχεδίων πόλεων εκτάσεις, θα είναι πλήρως αναμορφωμένος με εντελώς διαφορετική γραμμογράφηση.

Στον αναμορφωμένο αυτό πίνακα θα ζητείται από τους φορολογούμενους να δηλώσουν πολύ περισσότερα πληροφοριακά στοιχεία για τα αγροτεμάχια και τις λοιπές εκτάσεις γης που κατέχουν, προκειμένου η ΓΓΠΣ να καταφέρει να υπολογίσει με ακρίβεια τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων αυτών επί των οποίων θα επιβληθεί ο νέος «Ενιαίος Φόρος Ακινήτων». Στις πρόσθετες πληροφορίες που θα κληθεί να δηλώσει κάθε φορολογούμενος περιλαμβάνει και το εάν η εδαφική έκταση βρίσκεται σε «ορεινή», «ημιορεινή» ή «πεδινή περιοχή».

4 φόροι στους ιδιοκτήτες ακινήτων από τον Ιούνιο του 20 13 μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2014

Ούτε ένα, ούτε δυο, αλλά τέσσερα φορολογικά «χτυπήματα» θα δεχθούν μέσα στους επόμενους εννέα μήνες οι ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι αποδεικνύονται για άλλη μια φορά η εύκολη λεία για την άντληση πρόσθετων εσόδων και την στήριξη του προϋπολογισμού.

Η ακίνητη περιουσία των Ελλήνων θα κληθεί να καλύψει μεγάλο μέρος της δημοσιονομικής προσαρμογής και τα «ραβασάκια» από την εφορία αναμένεται να προκαλέσουν σημαντική επιβάρυνση στα νοικοκυριά. Ο φορο - «λογαριασμός» που θα πρέπει να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2014 είναι σημαντικά «φουσκωμένος» και περιλαμβάνει τους εξής φόρους:

1. «Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων» του έτους 2013 από το οποίο αναμένονται έσοδα 1,9 δισ. Περίπου 5 εκατομμύρια νοικοκυριά θα κληθούν από τον Ιούνιο να πληρώσουν μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ το νέο «χαράτσι» δηλαδή το « Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων» του 2013. Σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο που κατέθεσε χθες στη Βουλή η κυβέρνηση:

Το «χαράτσι» του 2013 θα υπολογιστεί με τους ίδιους ακριβώς συντελεστές που ίσχυσαν το 2011 και το 2012 αλλά θα μειώνεται εκ των υστέρων κατά 15%.

Στις απαλλασσόμενες ηλεκτροδοτούμενες επιφάνειες εντάσσεται και το 17% των επιφανειών των επιχειρήσεων κάμπινγκ.

Το νέο «χαράτσι» θα είναι σημαντικά αυξημένο για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές εκτός συστήματος αντικειμενικών τιμών. Για τα ακίνητα των περιοχών αυτών, θα υπολογίζεται με σημαντικά υψηλότερο συντελεστή ανά τετραγωνικό μέτρο, προσδιοριζόμενο με βάση τη μέση τιμή ζώνης του δημοτικού διαμερίσματος ή του δήμου που υπάγεται το κάθε εκτός αντικειμενικού συστήματος ακίνητο, ενώ για τα έτη 2011 και 2012 υπολογιζόταν με σταθερό συντελεστή 3 ευρώ ανά τ.μ.

Το «χαράτσι» του έτους 2013 θα επιβάλλεται και στους ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητά τους στο Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τους δήμους και τις δημοτικές επιχειρήσεις.

Το νέο ειδικό τέλος θα επιβαρύνει όλες ανεξαιρέτως τις ηλεκτροδοτούμενες κατά την 1η Μαϊου 2013 δομημένες επιφάνειες, ακόμη και τις μη αποπερατωμένες οικοδομές που χρησιμοποιούν «εργοταξιακό» ρεύμα.

Εως τις 15 Μαίου οι φορολογούμενοι θα πρέπει να μεταβούν στους δήμους και να διορθώσουν λανθασμένα στοιχεία των ακινήτων τους που εμφανίζονται στους λογαριασμούς ρεύματος.

Το νέο «χαράτσι θα βεβαιωθεί τον Ιούνιο και θα εμφανιστεί στον αμέσως επόμενο λογαριασμό της ΔΕΗ. Η εξόφληση θα γίνει σε πέντε διμηνιαίες δόσεις με την τελευταία δόση να πρέπει να πληρωθεί έως το τέλος Φεβρουαρίου 2014.

2. Φόρος Ακίνητης Περιουσίας του έτους 2011 και του έτους 2012. Πάνω από 500.000 φορολογούμενοι που κατέχουν κτίσματα και εντός σχεδίων πόλεων οικόπεδα συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω των 200.000 ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν με ένα εκκαθαριστικό το ΦΑΠ της διετίας 2011 - 2012. Ο ΦΑΠ του 2011 θα υπολογιστεί με συντελεστές κλιμακούμενους από 0,2% έως και 2% επί της συνολικής αντικειμενικής αξίας των ακινήτων κάθε υπόχρεου, μετά την αφαίρεση του αφορολογήτου ποσού των 200.000 ευρώ. Η πληρωμή του φόρου θα γίνει σε 7 μηνιαίες δόσεις με ελάχιστη δόση τα 50 ευρώ.

3. Φόρος Ακίνητης Περιουσίας του έτους 2013. Περίπου 500.000 φορολογούμενοι οι οποίοι την 1η Ιανουαρίου 2013 είχαν στην κατοχή τους κτίσματα και εντός σχεδίων πόλεων οικόπεδα συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω των 200.000 ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν και το Φόρο Ακίνητης. Ο ΦΑΠ του 2011 θα υπολογιστεί με συντελεστές κλιμακούμενους από 0,2% έως και 2% επί της συνολικής αντικειμενικής αξίας των ακινήτων κάθε υπόχρεου, μετά την αφαίρεση του αφορολογήτου ποσού των 200.000 ευρώ. Η πληρωμή του φόρου θα γίνει σε τέσσερις μηνιαίες δόσεις.

διαβάστε περισσότερα...

ΕΥΝΟΙΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ Ποιοι απαλλάσονται από το ¨χαράτσι¨

Ακόμη και σε πλήρη απαλλαγή από το φόρο ακινήτων για το 2013 οδηγεί η ευνοϊκή ρύθμιση του υπουργού Οικονομικών, Γ. Στουρνάρα για τις οικογένειες με μεγάλα οικονομικά προβλήματα.
Ειδικότερα, η ρύθμιση που κατέθεσε ο κ. Στουρνάρας δίδει τη δυνατότητα σε πολίτες που διαβιούν σε καθεστώς «φτώχειας», (υφιστάμενης ή επικείμενης) είτε τής απαλλαγής από τον ειδικό φόρο ακινήτου, είτε περισσότερων δόσεων για την αποπληρωμή του, είτε μείωσης του ύψους της οφειλής, «ώστε τα υπόχρεα πρόσωπα να μπορούν να ανταποκριθούν στην καταβολή του, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η διαβίωση των ιδίων, ή των προσώπων που συνοικούν με αυτούς και τους βαρύνουν φορολογικά». Η τροπολογία αφορά ακίνητα που αποτελούν την κύρια και ιδιοκατοικούμενη κατοικία. Αυτό σημαίνει ότι οι χιλιάδες οικογένειες θα ενταχθούν σε τρεις κατηγορίες. Αλλοι θα πληρώσουν σε περισσότερες δόσεις όλο το χαράτσι, άλλοι θα έχουν μεγαλύτερη έκπτωση ενώ άλλοι θα απαλλαγούν πλήρως.

Επίσης, ο κ. Στουρνάρας κατέθεσε αναδιατύπωση που επιχειρεί να απαντήσει στις ανησυχίες των επιχειρήσεων της Μακεδονίας και της Θράκης, για τις κρατικές ενισχύσεις που είχαν λάβει και που σήμερα καλούνται να επιστρέψουν εντόκως πίσω, έχοντας κριθεί παράνομες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η τροπολογία προβλέπει πως για καθεστώτα κρατικών ενισχύσεων παραμεθορίων περιοχών, που είχαν θεσμοθετηθεί τουλάχιστον πριν από 15 χρόνια, και τα οποία έχουν κριθεί παράνομα αλλά η επίσημη διαδικασία έρευνας ξεκίνησε πριν από 8 έτη ή αργότερα, η απόφαση ανάκτησης των χορηγηθέντων πόρων, διαβιβάζεται στην Κομισιόν «ώστε να εξεταστεί η δυνατότητα ανάκτησης με ευνοϊκότερους όρους, για λόγους προστασίας της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής».

Οι δύο προσθήκες, απαντούν σε σειρά παρατηρήσεων βουλευτών, που εκφράστηκαν κατά τη συζήτηση του πολυνομοσχεδίου στην Επιτροπή Οικονομικών και στην Ολομέλεια.


διαβάστε περισσότερα...

ΠΕΡΑΣΕ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ «Ναι» στο πολυνομοσχέδιο από 168 βουλευτές - όχι από 123

Επειτα από μια θυελλώδη συνεδρίαση αλλά και με πολλές τροπολογίες που κατατέθηκαν την τελευταία στιγμή, πέρασε από την Ολομέλεια της Βουλής το Πολυνομοσχέδιο που περιέχει προαπαιτούμενα για την εκταμίευση δόσεων ύψους 8,8 δις ευρώ.Υπέρ του νομοσχεδίου ψήφισαν 168 βουλευτές και κατά 123 ενώ παρών ψήφισε ένας βουλευτής. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο ανεξάρτητος βουλευτής Κ. Μαρκόπουλος ψήφισε ναι για πρώτη φορά μετά τη φυγή του από τη ΝΔ ενώ και ο βουλευτής Λευκάδας. Θ. Σολδάτος που είχε διαγραφεί, ψήφισε επίσης υπέρ. Πιθανότατα η ψήφος τους να ανοίγει το δρόμο για επιστροφή τους στη Νέα Δημοκρατία.
«Η κυβέρνηση δεν εχει πολιτική, είναι μόνο «διαχειριστής των ντιλς των αποκρατικοποιήσεων» ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής για το πολυνομοσχέδιο. Αναφερόμενος στις διατάξεις που αφορούν το Δημόσιο έκανε λόγο για «ανθρωποθυσία».
Για διγλωσσία κατηγόρησε τον επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ ο Ευάγγελος Βενιζέλος.
Υπέρ της εξόδου απο το ευρώ, «αν χρειασθεί», τάχθηκε ο Νίκος Μιχαλολιάκος.
Ψέματα τα περί «εντός του ευρω και εκτός του Μνημονίου που λεει ο ΣΥΡΙΖΑ» ανέφερε η Αλέκα Παπαρήγα, ασκώντας κριτικά και στην κυβέρνηση.
Ο πρωθυπουργός και ο επικεφαλής της ΔΗΜΑΡ, Φώτης Κουβέλης, δεν μίλησαν στη Βουλή αν και ο Αντώνης Σαμαράς πήγε στη ψηφοφορία.

διαβάστε περισσότερα...

Στον ΟΑΕΕ οι παράλληλα ασφαλισμένοι

Στον ΟΑΕΕ θα υποχρεωθούν να ασφαλιστούν όλοι οι «νέοι» (από 1/1/93 και μετά) ασφαλισμένοι που ως μισθωτοί έχουν χαμηλότερες από τον κατώτατο μισθό μηνιαίες απολαβές (586 ευρώ αν είναι πάνω από 25 ετών και 510 ευρώ αν είναι κάτω των 25) και παράλληλα αυτοαπασχολούνται.
Την υποχρέωση προβλέπει το πολυνομοσχέδιο, ως «αντίβαρο» στην ανάκληση της απόφασης του υπ. Εργασίας να «κουρευτούν» κατά 35% οι νέες συντάξεις του ΤΕΒΕ. Οι παραπάνω θα καταβάλουν οι ίδιοι τα ασφάλιστρα που αναλογούν στον ΟΑΕΕ, ενώ θα ασφαλίζονται υποχρεωτικά και στους φορείς ασθενείας, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας που αντιστοιχούν στο συνταξιοδοτικό φορέα κύριας ασφάλισης επιλογής τους. Εάν το Ταμείο δεν περιλαμβάνει όλους τους κλάδους ασφάλισης (όπως ισχύει στον ΟΑΕΕ) μπορούν, εφόσον το επιθυμούν και έχουν την οικονομική δυνατότητα, να καταβάλουν όλα τα ασφάλιστρα (ασφαλισμένου, εργοδότη και κράτους) ως προς τους ελλίποντες κλάδους ύστερα από σχετική αίτηση που θα υποβάλουν εντός εξαμήνου.

Με τη νέα διάταξη όλοι οι νέοι ασφαλισμένοι που έχουν δικαίωμα επιλογής Ταμείου με δήλωσή τους θα καλούνται εντός εξαμήνου από την ανάληψη δεύτερης απασχόλησης να επιλέγουν Ταμείο, με εξαίρεση την ασφάλιση στα Ταμεία Συντάξεων και Αυτασφαλίσης Υγειονομικών και Μηχανικών.


διαβάστε περισσότερα...

Η ΛΙΣΤΑ Δημόσιο: Οι 22 Οργανισμοί που καταργούνται.

Τα 20 συν 2 Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που βρίσκονται ένα βήμα πριν από την κατάργηση, με συνέπεια την απόλυση των υπαλλήλων τους αμέσως μετά το Πάσχα
Η ανακοίνωση της τελικής κατάστασης με τους φορείς αναμένεται να πραγματοποιηθεί στα μέσα της Μεγάλης Εβδομάδας, πιθανότατα τη Μεγάλη Τρίτη ή τη Μεγάλη Τετάρτη.

Στα χέρια του κυβερνητικού επιτελείου έχει περιέλθει λίστα-φωτιά που αφορά την κατάργηση 20+2 φορέων του Δημοσίου, η οποία στηρίζεται σε μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας των οργανισμών, που έχουν πραγματοποιήσει ιδιωτικές εταιρείες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η λίστα που αποκαλύπτει σήμερα το «Εθνος της Κυριακής», καθώς και οι μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας των οργανισμών θα αποτελέσουν τον βασικό άξονα πάνω στον οποίο θα κινηθεί η τελική απόφαση για την κατάργηση των φορέων.

Κυβερνητικοί παράγοντες επισημαίνουν πάντως ότι μέχρι την τελευταία στιγμή δεν αποκλείονται εκπλήξεις, ακόμα και πλήρης ανατροπή των δεδομένων με την ένταξη και μεγάλων φορέων που θα τεθούν προς κατάργηση, καθώς ο υπουργός Επικρατείας Δ. Σταμάτης βρίσκεται σε συνεχή επαφή με υπουργούς προκειμένου να υπάρξει η μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση.

Οι ίδιοι κύκλοι επισημαίνουν ότι τα περισσότερα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που αξιολογούνται ότι δεν επιτελούν κρατικό σκοπό και πρέπει να καταργηθούν δεν απασχολούν μεγάλο αριθμό υπαλλήλων.

Επισημαίνουν ότι η κυβέρνηση προτίθεται να προχωρήσει και στην κατάργηση οργανικών θέσεων ακόμα και διοικητικών μονάδων σε ΔΕΚΟ και σε εταιρείες του ευρύτερου δημόσιου τομέα που βρίσκονται υπό ιδιωτικοποίηση. Για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στις συγκεκριμένες θέσεις θα καταγγελθεί η σύμβασή τους και θα απολυθούν αμέσως.

Από τη Δευτέρα αναμένεται να γίνει το οριστικό ξεκαθάρισμα των φορέων που θα καταργηθούν, καθώς η κυβέρνηση φέρεται αποφασισμένη να προχωρήσει στις απολύσεις περίπου 2.000 υπαλλήλων μέχρι τα τέλη Μαΐου, προκειμένου να αξιοποιήσει αμέσως τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει 2.000 προσλήψεις από επιτυχόντες παλαιότερων διαγωνισμών του ΑΣΕΠ.

Κυβερνητικοί κύκλοι επισημαίνουν πως θεωρείται σχεδόν βέβαιον ότι μαζί με τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα που θα καταργηθούν, θα ανακοινωθούν και καταργήσεις οργανικών θέσεων ακόμα και ειδικοτήτων ή δομών σε φορείς που βρίσκονται υπό ιδιωτικοποίηση.

Δεξαμενή απομακρύνσεων
Οπως αναφέρουν κυβερνητικοί αξιωματούχοι, μια μεγάλη δεξαμενή υποχρεωτικών απομακρύνσεων θα προέλθει από καταργούμενες θέσεις στην ΕΥΑΘ, στους οργανισμούς μικρών λιμανιών και μαρινών, στα περιφερειακά αεροδρόμια, αλλά και σε ΔΕΠΑ και ΔΕΣΦΑ, στον Οργανισμό Διεξαγωγής Ιπποδρομιών, αλλά και από την ΕΥΔΑΠ, τον ΟΛΠ και τον ΟΛΘ, τα ΕΛΠΕ ή τη ΛΑΡΚΟ.

Σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται το ενδεχόμενο να καταργηθούν ειδικότητες όπως προσωπικό καθαριότητας ή κλητήρες που κρίνεται ότι μπορούν να αντικατασταθούν από εξωτερικούς συνεργάτες, μειώνοντας το μισθολογικό κόστος των φορέων.

Σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων οργανισμών προβλέπεται ότι οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου που θα κριθούν ως πλεονάζοντες θα απολυθούν μετά την καταγγελία της σύμβασής τους. Η τελική απόφαση για την κατάργηση των φορέων, των οργανικών θέσεων αλλά και των δομών του ευρύτερου δημόσιου τομέα που θα καταργηθούν θα έχει ως αιτιολογική βάση τη μη εξυπηρέτηση των σκοπών του Δημοσίου.

Ο αρμόδιος υπουργός Α. Μανιτάκης σε πρόσφατη εγκύκλιό του για τη συμπλήρωση του Μητρώου των Φορέων του Δημοσίου άφησε ανοιχτό το παράθυρο να μετατραπούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου σε φορείς ιδιωτικού δικαίου, εάν διαπιστωθεί ότι δεν εξυπηρετούν σκοπούς που εντάσσονται στον σκληρό πυρήνα του κράτους. Με την αλλαγή του νομικού καθεστώτος θα τεθούν σε διαδικασία αξιολόγησης προκειμένου να κριθεί εάν θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους, θέτοντας τους υπαλλήλους τους στην «κόκκινη γραμμή» της απόλυσης.

Οι φορείς που έχουν μπει στην «κόκκινη ζώνη» της κατάργησης είναι:

1. Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού

2. Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών

3. Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών

4. Εθνικό Ιδρυμα Μελετών Θ. Κολοκοτρώνης ο «Γέρος του Μοριά»

5. Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων

6. Κέντρο Ερευνας και Τεχνολογίας Εθνικής Αμυνας

7. Διεθνής Ακαδημία Ελευθερίας

8. Ιδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό & τη Δημοκρατία

9. Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου

10. Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου

11. Ινστιτούτο Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων

12. Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας

13. Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας

14. Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας

15. Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων

16. Ανώνυμη Εταιρεία της Διώρυγας της Κορίνθου

17. Ανώνυμη Εταιρεία «Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις»

18. ΑΕΜΥ ΑΕ (Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας)

19. Οργανισμός Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης

20. Εταιρεία Διανομής Αερίου ΑΕ.

Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων βρίσκονται επίσης η κατάργηση της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ) και η κατάργηση του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων.


διαβάστε περισσότερα...

ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ Δεν αυξάνονται τα τιμολόγια του ρεύματος

Σταθερά παραμένουν τα τιμολόγια της ΔEH ως τον Iούλιο τουλάχιστον, αφού το υπουργείο Περιβάλλοντος - Eνέργειας αποφάσισε να μην εγκρίνει καμία αύξηση, στο πλαίσιο εφαρμογής της μνημονιακής υποχρέωσης για τη σύνδεση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας με το κόστος παραγωγής και διάθεσης.
Σύμφωνα με το Mνημόνιο, η αναπροσαρμογή των τιμολογίων, με την εν προκειμένω μηδενική αύξηση, αφορά στο δίμηνο Mαΐου - Iουνίου, καθώς από 1ης Iουλίου απελευθερώνονται. Xθες ο υφυπουργός Mάκης Παπαγεωργίου υπέγραψε την υπουργική απόφαση, μετά τη σχετική γνωμοδότηση της PAE, που αφήνει αμετάβλητα τα τιμολόγια. Kαθοριστικό ρόλο στη συγκράτηση των δαπανών της ΔEH έχει παίξει η κατάρρευση της τιμής των δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων, που έχει υποχωρήσει κοντά στα 2 ευρώ ανά δικαίωμα από 7 ευρώ ανά δικαίωμα που είχε προϋπολογίσει η ΔEH για το 2013.


διαβάστε περισσότερα...

Τερατούργημα η ρύθμιση για τους συμβασιούχους

Αντισυνταγματική χαρακτήρισε ο υπουργός Δικαιοσύνης Αντ. Ρουπακιώτης την αποσυρθείσα νομοθετική ρύθμιση καταλογίζοντας της πονηρία καθώς δεν αφορούσε μόνο τους συμβασιούχους του Δημοσίου, αλλά τη συρρίκνωση της προστασίας όλων των εργαζομένων και του ιδιωτικού τομέα.
Ταυτόχρονα εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόσυρσή της και μιλώντας στο Mega δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τον γεννήτορα αυτού του τερατουργήματος, αφήνοντας εμμέσως να εννοηθεί ότι ίσως δεν προήλθε από τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης Α. Μανιτάκη και σημειώνοντας ότι δεν του τηλεφώνησε να τον ενημερώσει για το θέμα αυτό, κάτι που έκανε ο γενικός γραμματέας της κυβέρνησης Π. Μπαλτάκος ως συντονιστής. «Ούτε νικητής ούτε ηττημένος νιώθω.. Το κύριο είναι πως θα διασφαλιστεί το δικαίωμα το κατάχρηση είναι η εξαίρεση. Δεν ξέρω αν προέρχεται από Μανιτάκη ή από άλλο ξέρω ότι προήλθε από Μπαλτάκο και κατόπιν αυτού διατύπωσα τις αντιρρήσεις μου?».

Δεν ενημερώθηκα
Ο Αντ. Ρουπακιώτης τόνισε ότι μόνος αρμόδιος για την τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας είναι ο υπουργός Δικαιοσύνης, που εντούτοις δεν είχε ενημερωθεί για τις κυοφορούμενες νομοθετικές αλλαγές από άλλο υπουργείο. Τόνισε ιδιαίτερα ότι οι συνεργάτες του δικαστές και εισαγγελείς «σήκωσαν τα χέρια» όταν είδαν τη νέα ρύθμιση υπογραμμίζοντας ότι έθιγε τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. «Εκείνο που γνωρίζω ότι ο Μανιτάκης κάνει προσπάθειες, η επιστημοσύνη του είναι γνωστή», τόνισε με νόημα.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι παλαιότερα λέγανε για «βιομηχανία» προσωρινών διαταγών που δίνουν τα δικαστήρια για παραμονή συμβασιούχων και εργαζομένων στις θέσεις και ότι σήμερα δεν μπορεί να γίνει λόγος ούτε για... «μικροβιοτεχνία», γιατί δίνονται «με το σταγονόμετρο». Πρόσθεσε ότι αλλού υπάρχει ένα πλαδαρό κράτος με υπεράριθμους υπαλλήλους, ενώ άλλοι κρατικοί τομείς και φορείς «στενάζουν» από την έλλειψη προσωπικού και χρειάζεται ορθολογική αξιολόγηση του προβλήματος.

Επισήμανε τέλος ότι τα δικαστήρια δεν μπορούν να αποκριθούν στη σύντομη εκδίκαση υποθέσεων και ασφαλιστικών μέτρων, παρά τις ασφυκτικές νομοθετικές προθεσμίες. Και κατέληξε: «Δεν παίζω το ρόλο του Παπαφλέσσα για να ταμπουρώνομαι και συνεργάζομαι με τον πρωθυπουργό της χώρας. Δεν μπορώ να βάλω πυξίδα να βρω τον κατασκευαστή. Πρέπει με ηρεμία να κάνουμε το έργο μας και μετά το Πάσχα θα επικοινωνήσουμε με πρωθυπουργό να δώσουμε προτάσεις».


διαβάστε περισσότερα...

Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών την περίοδο των εορτών του Πάσχα

Απαγόρευση κίνησης φορτηγών αυτοκινήτων ωφελίμου φορτίου άνω του 1,5 τόνου θα ισχύσει την Πρωτομαγιά και την περίοδο των εορτών του Πάσχα για την ασφαλέστερη κίνηση των οχημάτων και τη διευκόλυνση της οδικής κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία:


Για το ρεύμα εξόδου από τα αστικά κέντρα, την Mεγάλη Τρίτη 30 Απριλίου 2013 από 16:00 έως 22:00, τη Μεγάλη Πέμπτη 2 Μαΐου 2013 και από 15.00 έως 22.00 και την Μ. Παρασκευή 3 Μαΐου 2013 από 06.00΄ έως 16.00΄ , θα ισχύουν οι απαγορεύσεις:

Στη Νέα Εθνική Οδό (Ν.Ε.Ο.) και στην Παλιά Εθνική Οδό (Π.Ε.Ο.) Αθηνών – Κορίνθου- Πατρών, από τα διόδια της Ελευσίνας μέχρι τα Διόδια του Ρίου εξαιρούμενου του τμήματος από τη χ/θ 145 έως τη χ/θ 205+800 (κόμβος Ρίου).
Στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης, από τον κόμβο Αγίου Στεφάνου (Κρυονέρι) μέχρι τη διασταύρωση του Μπράλλου, από τον κόμβο Λαμίας μέχρι τον κόμβο Ραχών Φθιώτιδας και από τη Λάρισα (χ.θ. 365+400) μέχρι τη κάτω διάβαση περιοχής Σκοτίνας (χ.θ. 410).
Στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών από την αερογέφυρα Θέρμης μέχρι το 34ο χιλιομ.
Στην Εθνική Οδό Σχηματαρίου – Χαλκίδας, από τη διασταύρωσή της με τη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης μέχρι την υψηλή γέφυρα Χαλκίδας (χ.θ. 12+300).

Για το ρεύμα εισόδου στα αστικά κέντρα, την Κυριακή 28 Απριλίου 2013 και από ώρα 15:00 έως 21:00, την Μεγάλη Τετάρτη 1 Μαΐου 2013 για το ρεύμα εισόδου από ώρα 16:00 έως 23:00, τη Δευτέρα 6 Μαΐου 2013 και από 15.00 έως 22.00΄, την Τρίτη 7 Μαΐου 2013 και από ώρα 11:00 έως 21:00 και την Κυριακή 12 Μαΐου 2013 και από ώρα 15:00 έως 21:00, θα ισχύουν οι απαγορεύσεις:

Στη Ν.Ε.Ο. και στην Π.Ε.Ο. Πατρών – Κορίνθου – Αθηνών, από τα Διόδια του Ρίου μέχρι τα Διόδια της Ελευσίνας εξαιρούμενου του τμήματος από τη χ/θ 145 έως τη χ/θ 205+800.
Στη Ν.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Αθηνών, στο ρεύμα προς Αθήνα, από την κάτω διάβαση περιοχής, Σκοτίνας (χ.θ. 410) μέχρι τη Λάρισα (χ.θ. 365+400), από τον κόμβο Ραχών Φθιώτιδας μέχρι τον κόμβο Λαμίας και από τη διασταύρωση του Μπράλλου μέχρι τον κόμβο Αγίου Στεφάνου (Κρυονέρι).
Στην Εθνική Οδό Ν. Μουδανιών – Θεσσαλονίκης από το 34ο χιλιομ μέχρι την αερογέφυρα Θέρμης.
Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας – Σχηματαρίου, από την υψηλή γέφυρα Χαλκίδας (χ.θ. 12+300) μέχρι τη διασταύρωσή της με τη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης.

Την Κυριακή 5 Μαΐου 2013 δεν θα ισχύσουν απαγορεύσεις.

Της απαγόρευσης κυκλοφορίας εξαιρούνται:

Τα οχήματα που προσφέρουν οδική βοήθεια (ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης), τα φορτηγά αυτοκίνητα των ΕΛ.ΤΑ, τα φορτηγά αυτοκίνητα των εταιρειών διανομής Τύπου, τα φορτηγά αυτοκίνητα που μεταφέρουν ζώντα ζώα, παστεριωμένο γάλα, νωπά ψάρια, κρέας και ευπαθή προϊόντα, εφόσον το ποσοστό του φορτίου των παραπάνω προϊόντων που μεταφέρονται είναι τουλάχιστον το 10% του ωφέλιμου φορτίου.
Τα φορτηγά αυτοκίνητα μεταφοράς νερού (υδροφόρα) όταν αυτά κινούνται για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών.
Τα φορτηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως (Φ.Δ.Χ.) και Φ.Ι.Χ. ψυγεία που μεταφέρουν νωπά οπωροκηπευτικά προϊόντα.
Τα φορτηγά που μεταφέρουν υποπροϊόντα ζωικής προέλευσης για αδρανοποίηση, εφόσον διαθέτουν σχετική άδεια από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας και συνοδεύονται από το προβλεπόμενο εμπορικό έγγραφο.
Τα φορτηγά σιλοφόρα αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως (Φ.Δ.Χ.) που μεταφέρουν έτοιμο σκυρόδεμα, στο τμήμα της Π.Ε.Ο. Αθηνών – Πατρών από τα Διόδια του Ρίου έως το Δρέπανο, στο ρεύμα προς Αθήνα.
Τα φορτηγά οχήματα των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε, Φυσικό Αέριο κ.λ.π.) όταν κινούνται για αποκαταστάσεις εκτάκτων βλαβών των δικτύων τους και μόνο εφόσον συνοδεύονται από έγγραφη εντολή του οικείου οργανισμού.
Τα βυτιοφόρα οχήματα που μεταφέρουν καύσιμα για τον ανεφοδιασμό μέσων πυρόσβεσης.
Τα φορτηγά οχήματα του εθελοντικού οργανισμού «Το χαμόγελο του παιδιού».διαβάστε περισσότερα...

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ Με πέντε κριτήρια η μείωση του ειδικού φόρου στο πετρέλαιο

Χρήστος Σταϊκούρας, Aναπληρωτής υπουργός Οικονομικώνβουλευτής Φθιώτιδας ΝΔ
O Iούνιος θα κρίνει την τύχη του ΦΠA στην εστίαση και θα ανοίξει τον δρόμο για πρόσθετες φορολογικές ελαφρύνσεις, όπως η μείωση του EΦΚ στα καύσιμα. Ο αναπληρωτής υπουργός Oικονομικών τονίζει πως η πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού θα μας δώσει αναγκαίους «βαθμούς ελευθερίας»Η πορεία εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου στους τελικούς δικαιούχους κινείται μετ' εμποδίων. Πώς διαμορφώνεται η κατάσταση; Υπάρχει κάποια πρόοδος;

Υπάρχει σημαντική πρόοδος. Συγκεκριμένα, από τα 3,2 δισ. ευρώ, που είχαν χορηγηθεί από το υπουργείο Οικονομικών μέχρι το τέλος Μαρτίου, είχε διοχετευθεί στην πραγματική οικονομία περίπου 1,5 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, τον Απρίλιο οι πληρωμές αναμένεται να υπερβούν τα 700 εκατ. ευρώ, καθώς ήδη το πρώτο εικοσαήμερο αγγίζουν τα 400 εκατ. ευρώ.
Με πέντε κριτήρια η μείωση του ειδικού φόρου στο πετρέλαιο

Πώς εξελίσσονται τα φορολογικά έσοδα τον Απρίλιο; Διατηρείται η τάση που καταγράφηκε στο πρώτο τρίμηνο, με σημαντική υστέρηση στους έμμεσους φόρους, ή υπάρχουν σημάδια ανάκαμψης;

Για να έχουμε τη βέλτιστη εικόνα για τον Απρίλιο, θα πρέπει να περιμένουμε το τέλος του μήνα, ώστε να μπορεί να γίνει και η σύγκριση με τους στόχους, δεδομένου ότι τον Απρίλιο αναμένονται υψηλές εισπράξεις από ΦΠΑ λόγω των περιοδικών τριμηνιαίων δηλώσεων. Σύμφωνα, όμως, με τα στοιχεία του πρώτου εικοσαημέρου, τα δημόσια έσοδα, προ και μετά επιστροφών φόρου, φαίνεται να εξελίσσονται καλύτερα έναντι της προηγούμενης χρονιάς. Και στα έσοδα αυτά συμπεριλαμβάνονται, φυσικά, και τα έσοδα από τον ΟΠΑΠ, λόγω του ειδικού φορολογικού καθεστώτος που εφαρμόζεται από φέτος, σύμφωνα με το οποίο 30% των μεικτών κερδών του Οργανισμού αποδίδεται στο Δημόσιο. Οι άμεσοι φόροι εξακολουθούν να υπερβαίνουν τους στόχους μας, ενώ οι έμμεσοι φόροι υπολείπονται έναντι αυτών. Ειδικά για τους έμμεσους φόρους, κυρίως, για τους φόρους συναλλαγών και συγκεκριμένα τον ΦΠΑ, επιβεβαιώνεται η παρατήρηση που διαρκώς συνοδεύει τα σχόλια μου τους τελευταίους πέντε μήνες ότι απαιτείται διαρκής παρακολούθηση, προσοχή, εντατικοποίηση της προσπάθειας και αξιολόγηση των πολιτικών.
Με πέντε κριτήρια η μείωση του ειδικού φόρου στο πετρέλαιο

Να περιμένουμε από την 1η Ιουλίου μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση από το 23% στο 13%; Για να το εγκρίνει η τρόικα θα απαιτηθεί η λήψη ισοδύναμων δημοσιονομικών μέτρων; Ποιες μπορεί να είναι δυνητικά οι πηγές;

Οπως έχω αναφέρει ξανά, τα δημοσιονομικά στοιχεία καταδεικνύουν ότι το μέτρο της αύξησης του ΦΠΑ στην εστίαση, που προβλέφθηκε στο Μεσοπρόθεσμο τον Ιούλιο του 2011, δεν οδήγησε στην αύξηση εσόδων που είχε αρχικά εκτιμηθεί. Ειδικότερα, ενώ από το συγκεκριμένο μέτρο, σύμφωνα με τον Συμπληρωματικό Προϋπολογισμό του 2012, προβλέπονταν επιπλέον έσοδα, σε ετήσια βάση, 800 εκατ. ευρώ, αντιθέτως, τα στοιχεία, κατά το πρώτο δωδεκάμηνο της εφαρμογής του, καταδεικνύουν, ότι εισπράχτηκαν επιπλέον μόνο 160 εκατ. ευρώ. Πέραν αυτού, όμως, το μέτρο συνέβαλε στην απομάκρυνση σημαντικών επιχειρήσεων από την Ελλάδα και στην αύξηση της φοροδιαφυγής.

Για τους λόγους, λοιπόν, αυτούς έχουμε θέσει και εξετάζουμε το θέμα με την τρόικα, η οποία το αξιολογεί.

Ενδεχομένως η μείωση του εν λόγω συντελεστή ΦΠΑ να οδηγήσει βραχυπρόθεσμα σε απώλεια εσόδων. Ομως, αφενός το ύψος της απώλειας εσόδων θα εξαρτηθεί από την περίοδο του έτους στην οποία θα εφαρμοστεί η μείωση και αφετέρου η βραχυπρόθεσμη επίπτωση απώλειας εσόδων θα πρέπει να εξεταστεί και έναντι της αλλαγής συμπεριφοράς που θα προκαλέσει στους καταναλωτές. Δηλαδή, εάν η μείωση του φορολογικού συντελεστή επηρεάσει θετικά όπως άλλωστε αναμένεται την ψυχολογία των συμμετεχόντων στην αγορά και βελτιωθούν οι καταναλωτικές και επιχειρηματικές προσδοκίες, θα αυξηθεί η κατανάλωση, και τελικά θα αυξηθούν και δεν θα μειωθούν τα έσοδα από ΦΠΑ. Δεν θα χρειαστεί, συνεπώς, να αναζητηθούν άλλες πηγές εσόδων. Και προς την κατεύθυνση αυτή, συνεχίζουμε την επεξεργασία των δεδομένων και τη συνεργασία με τους εταίρους, προσδοκώντας να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα τον Ιούνιο.

Υπάρχουν περιθώρια μείωσης στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, δεδομένου ότι η αύξησή του δεν έχει αποδώσει στο Δημόσιο τα αναμενόμενα;

Οπως και η αύξηση στον ΦΠΑ στην εστίαση, έτσι και η εναρμόνιση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης δεν επιβεβαίωσε τις υψηλές αρχικές προσδοκίες των προκατόχων μας. Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με τους κυβερνητικούς εταίρους, επανεξετάζει τον ΕΦΚ στο πετρέλαιο, ώστε να επιτευχθούν οι ακόλουθοι στόχοι:

Να ελαφρυνθούν τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα.
Να αυξηθεί η κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης, η οποία θα οδηγήσει σε αύξηση εισπράξεων από ΦΠΑ.
Να μη δημιουργηθεί εκ νέου κίνητρο για νόθευση του πετρελαίου θέρμανσης με το πετρέλαιο κίνησης.
Να μη δημιουργηθεί δημοσιονομικό κενό, για την κάλυψη του οποίου ενδέχεται να απαιτηθεί η λήψη ισοδύναμων μέτρων.
Να αξιολογηθεί το μέτρο της χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης.

Πότε θα μπορούσαμε να ανοίξουμε τη συζήτηση με την τρόικα για περαιτέρω φορολογικές ελαφρύνσεις;

Είναι ξεκάθαρο και απλό. Οσο καλύτερα εξελίσσεται η εκτέλεση του Προϋπολογισμού τόσο η χώρα αποκτά περισσότερους βαθμούς ελευθερίας. Ετσι, η καλύτερη των στόχων εκτέλεση τόσο του Προϋπολογισμού του 2012 όσο και του Προϋπολογισμού του 2013 κατά το πρώτο τρίμηνο βοήθησε ώστε για πρώτη φορά να υπάρξει σαφής αναφορά σε αξιολόγηση περί μείωσης φορολογικών συντελεστών στην επόμενη επίσκεψη των εταίρων. Δηλαδή τον Ιούνιο. Γι' αυτό και είναι αναγκαίο να πετύχουμε τους στόχους που έχουν τεθεί.

Με τα σημερινά δεδομένα, πώς βλέπετε να εξελίσσεται το ελληνικό τραπεζικό τοπίο έως τα τέλη του έτους;

Είναι γεγονός ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν κληθεί τα τελευταία χρόνια να αντιμετωπίσουν πολλές, μεγάλες και διευρυμένες, εγχώριες και διεθνείς, προκλήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι απαραίτητο να θωρακιστεί η κεφαλαιακή επάρκεια του τραπεζικού συστήματος, ώστε να εξομαλυνθεί η ρευστότητα της ελληνικής οικονομίας και οι τράπεζες να μπορέσουν να επιτελέσουν τον κρίσιμο διαμεσολαβητικό τους ρόλο. Προς την κατεύθυνση αυτή, σε ένα ρευστό περιβάλλον, με προσοχή και διορατικότητα, η πολιτεία, προωθεί, άμεσα, την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Την επόμενη εβδομάδα μπαίνουμε στην τελική φάση ολοκλήρωσης της διαδικασίας και μέχρι τα μέσα Ιουλίου, τόσο για τις τέσσερις συστημικές όσο και για τις μη συστημικές, θα διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική για το εγχώριο τραπεζικό σύστημα.

Η κυβέρνηση χαρακτηρίζει εθνικό στόχο την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος ώστε να μπορέσουμε να ζητήσουμε μια νέα μείωση του δημοσίου χρέους. Σε ποια επίπεδα θα μπορούσε να ανέλθει μια νέα μείωση του χρέους για την Ελλάδα;

Ο στόχος αυτός είναι εθνικός. Και είναι εθνικός διότι έτσι θα μπορέσει η χώρα να σταθεί στα πόδια της και να πορευθεί με λιγότερα δανεικά.

Η επίτευξή του, σύμφωνα τόσο με την απόφαση του Eurogroup του Νοεμβρίου του 2012 όσο και με την τελευταία ανακοίνωση της τρόικας, συνιστά προϋπόθεση για να εξεταστούν από τους εταίρους μας μελλοντικές πρωτοβουλίες για την επίτευξη περαιτέρω μείωσης του ελληνικού χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ. Πρόκειται για δέσμευση των εταίρων που επιδιώκουμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρον. Αρα, δεν υπάρχει «όριο» σε αυτό.

Με δεδομένο το προηγούμενο της Κύπρου, πιστεύετε ότι μπορεί σε κάποιες ελληνικές τράπεζες που θα κρατικοποιηθούν να έχουμε μερικό «κούρεμα» στις καταθέσεις;

Οπως διατυπώθηκε και στην επίσημη τοποθέτηση του Eurogroup, η περίπτωση της Κύπρου είναι «μοναδική και ξεχωριστή» και δεν συνιστά λύση που μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα.

Για πρώτη φορά το Γενικό Λογιστήριο συνέταξε ολοκληρωμένη μελέτη για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Τι μπορεί να προσδοκά η Ελλάδα;

Πιστεύω ότι θεμελιώδες χρέος κάθε σοβαρού κράτους είναι να φυλάσσει σε σύγχρονες συνθήκες το ιστορικό υλικό του και να τεκμηριώνει την προβολή των θέσεών του και τη διεκδίκηση των αιτημάτων του. Και αυτό διότι διεκδικήσεις εθνικών δικαίων γίνονται μόνο με τεκμηρίωση και εθνική βούληση. Σε αυτό το πλαίσιο, προωθήσαμε και ολοκληρώσαμε για πρώτη φορά, ύστερα από περίπου εβδομήντα χρόνια, την τακτοποίηση και καταγραφή του αρχειακού υλικού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που σχετίζεται με τις γερμανικές αποζημιώσεις. Καταγραφή που αποτυπώνεται σε πόρισμα της εμπλεκόμενης ομάδας εργασίας. Πρόκειται για ένα πόρισμα που έχει παραδοθεί αρμοδίως, καθώς, πλέον, η χώρα έχει αποκτήσει ένα «εργαλείο» προς αξιοποίηση στο ευρύτερο πλαίσιο των αξιώσεών της.

Το «βάπτισμα του πυρός» στη θέση του αναπληρωτή υπουργού ταυτίστηκε με το «πείραμα» της τρικομματικής κυβέρνησης. Ποια είναι η εμπειρία σας σε συνθήκες μεγάλης οικονομικής κρίσης;

Οταν συνειδητά συμμετέχεις στην πολιτική και όταν ζητάς την εμπιστοσύνη των συμπατριωτών σου και αυτή σου παρέχεται, τότε έχεις χρέος να αναλάβεις την όποια αποστολή σου ανατεθεί. Να συμβάλλεις, από την πλευρά σου, στη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Αποτελεί, λοιπόν, επιλογή και όχι υποχρέωση. Συνεπώς, δεν υπάρχει θέμα «πυρός». Υπάρχει θέμα κρισιμότητας της κατάστασης, που μας επιβάλλει να συνεχίσουμε την προσπάθεια χωρίς να χαθεί ούτε μια ημέρα.

Καύσιμα
Επανεξετάζουμε με τους κυβερνητικούς εταίρους τον ΕΦΚ στο πετρέλαιο, με στόχο, μεταξύ άλλων, την ελάφρυνση των χαμηλότερων εισοδηματικών στρωμάτων, την αξιολόγηση χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης, την αύξηση της κατανάλωσης πετρελαίου και την αποφυγή δημιουργίας δημοσιονομικού κενού

Προϋπολογισμός
Οσο καλύτερα εξελίσσεται η εκτέλεση του προϋπολογισμού, τόσο η χώρα αποκτά περισσότερους βαθμούς ελευθερίας

Εσοδα
Με τα στοιχεία του πρώτου εικοσαημέρου, τα δημόσια έσοδα, προ και μετά επιστροφών φόρου, φαίνεται να εξελίσσονται καλύτερα έναντι της προηγούμενης χρονιάς

Ληξιπρόθεσμες
Τον Απρίλιο οι πληρωμές του Δημοσίου για ληξιπρόθεσμες οφειλές αναμένεται να υπερβούν τα 700 εκατ. ευρώ. Ηδη, το πρώτο εικοσαήμερο αγγίζουν τα 400 εκατ. ευρώ

Δεν χαλαρώνουμε
Η κρισιμότητα της κατάστασης στην οικονομία μας επιβάλλει να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας, χωρίς να αφήσουμε να χαθεί ούτε μία ημέρα

Δέσμευση
Επιδιώκουμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρον τη δέσμευση των εταίρων μας για μελλοντικές πρωτοβουλίες, ώστε να πετύχουμε περαιτέρω μείωση του δημοσίου χρέους της χώρας


διαβάστε περισσότερα...

Αισιοδοξία για τις δόσεις, ανησυχία για τον έλεγχο του Ιουνίου

Συγκρατημένη αισιοδοξία κυριαρχεί στην κυβέρνηση, για την προοπτική αποδέσμευσης των πρώτων 2,8 δισ. ευρώ εντός της ερχόμενης εβδομάδας, ίσως και την Δευτέρα, από το σύνολο των 8,8 δισ. ευρώ που έχει να λαμβάνει η Ελλάδα έως τα τέλη Μαΐου, εάν, η Βουλή υπερψηφίσει, εγκαίρως, τις προαπαιτούμενες δράσεις που συμφωνήθηκαν με την τρόικα και ενσωματώνονται στο νέο πολυνομοσχέδιο.

Ο προβληματισμός όμως στην κυβέρνηση ξεκινά να εντείνεται, ενόψει του νέου ελέγχου από την τρόικα, τον Ιούνιο: Εκεί η Αθήνα ελπίζει η τρόικα να μη θέσει εκ νέου θέμα δημοσιονομικού κενού για φέτος, εγείροντας απαίτηση για πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα εάν κρίνει πως στο πρώτο εξάμηνο η εκτέλεση του προϋπολογισμού, αλλά και η πορεία των αποκρατικοποιήσεων δεν εξελίσσονται όπως έχει υπολογίσει.

Πρέπει να σημειωθεί πως ο συγκεκριμένος έλεγχος έχει ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα για την ελληνική κυβέρνηση, αφού από αυτόν θα εξαρτηθεί η προοπτική φορολογικών ελαφρύνσεων, με επίκεντρο τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση ίσως και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα. Τις πρώτες ελαφρύνσεις, δηλαδή, ύστερα από έξι χρόνια ύφεσης και δύο μνημόνια με δραματικές περικοπές σε μισθούς και συντάξεις και απανωτές αυξήσεις στη φορολογία.

Η ρευστότητα
Στην κυβέρνηση επικρατεί σχετική ηρεμία όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας, για ανελαστικές δαπάνες πληρωμής ομολόγων που λήγουν, έως το τέλος Μαΐου. Το ελληνικό δημόσιο αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα ρευστότητας.

Στις 20 Μαΐου όμως πρέπει να πληρώσει περίπου 5,6 δισ. ευρώ για να καλύψει λήξεις δύο ομολόγων που έχει στην κατοχή του το Ευρωσύστημα, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και εθνικές κεντρικές τράπεζες της Ευρωζώνης. Εφόσον το Eurogroup της 13ης Μαΐου αποδεσμεύσει τα 4,2 δισ. ευρώ που είναι το μερίδιο της Ευρωζώνης στη δόση των 6 δισ., το μεγαλύτερο μέρος αυτών των υποχρέωσεων καλύπτεται.

Ακόμη και στην περίπτωση που υπάρξει κάποιο κενό, αυτό θα μπορούσε να καλυφθεί με κάποια έκτακτη έκδοση εντόκων γραμματίων, όπως άλλωστε έχει συμβεί και στο παρελθόν, ώστε να μην προκύψει θέμα αθέτησης πληρωμών. Τα υπόλοιπα 1,8 δισ. ευρώ, από τη δόση των 6 δισ. είναι το μερίδιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και η αποδέσμευση τους αναμένεται να εξεταστεί σε σύνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ταμείου στο δεύτερο 15ήμερο του Μαΐου.

Νέο «κρας τεστ» τον Ιούνιο
Εκείνο όμως που πραγματικά προβληματίζει στη φάση αυτή είναι ο κρίσιμος έλεγχος του πρώτου εξαμήνου που θα ξεκινήσει τον Ιούνιο. Λίγο μετά την ολοκλήρωση των εκταμιεύσεων των δόσεων των 8,8 δισ. ευρώ, που εκτός απροόπτου ολοκληρώνονται μέχρι τα τέλη Μαΐου, ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα έλευση της τρόικας, που αναμένεται στην Αθήνα τον Ιούνιο.

Το «ραντεβού» αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο: Τότε θα υπάρχει μια ξεκάθαρη εικόνα για την εκτέλεση του προϋπολογισμού στο πρώτο εξάμηνο του έτους, που θα δίνει μια πρώτη σαφή ένδειξη για την προοπτική επίτευξης πρωτογενούς πλεονάσματος φέτος που είναι και το μεγάλο ζητούμενο, ώστε να μπορέσουμε να αιτηθούμε πρόσθετα μέτρα μείωσης του χρέους.

Στο «τραπέζι» η τρόικα αναμένεται να θέσει εκ νέου προς εξέταση την προοπτική δημιουργίας δημοσιονομικού κενού, με βάση τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου, αλλά και τα έσοδα από αποκρατικοποιήσεις που θα έχουν επιτευχθεί έως τότε, με την ελληνική πλευρά να επιδιώκει και τον Ιούνιο να κλείσει «αναίμακτα» αυτή τη συζήτηση, χωρίς την απαίτηση από την τρόικα για τη λήψη πρόσθετων δημοσιονομικών μέτρων.

Άλλωστε από την αξιολόγηση του Ιουνίου, η κυβέρνηση επιδιώκει να αποσπάσει κάποιες φορολογικές ελαφρύνσεις, με κυρίαρχο θέμα τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, αλλά και την επανεξέταση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα.

διαβάστε περισσότερα...

Μεταρρυθμιστικό σοκ στη Δημόσια Διοίκηση

Η ώρα της κρίσης σήμανε για χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι θα περάσουν από κόσκινο σε μία πρώτη αξιολόγηση των τυπικών προσόντων και ικανοτήτων τους.Φύλλο και φτερό θα γίνουν το αμέσως προσεχές διάστημα οι φάκελοι 206 χιλιάδων υπαλλήλων του στενού δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων των ένστολων και των εκπαιδευτικών, προκειμένου να καταγραφούν αναλυτικά τα προσόντα τους και παράλληλα να εξακριβωθούν οι περιπτώσεις πλαστών πιστοποιητικών, κάτι που αυτόματα θα τους οδηγήσει εκτός υπηρεσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες στα χέρια του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης βρίσκονται ήδη τρία εναλλακτικά σενάρια αναφορικά με τη «βαρύτητα» των προσόντων της αξιολόγησης και πολύ σύντομα θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις.

Τα πτυχία, η γνώση ξένων γλωσσών, τα επιπλέον «εφόδια», όπως η παρακολούθηση σεμιναρίων κ.λπ. θα βρεθούν σε πρώτο πλάνο, ενώ όπως όλα δείχνουν το μεγάλο «προσόν» της αρχαιότητας περνά σε δεύτερη μοίρα. Με αυτό τον τρόπο, όπως διευκρινίζεται από το υπουργείο θα υπάρξει μία πλήρης χαρτογράφηση των ικανοτήτων του προσωπικού της κρατικής μηχανής, ενώ το νέο, εμπλουτισμένο και συνεκτικό μητρώο που θα προκύψει -και δεν θα αφορά πλέον μόνο αριθμητικά δεδομένα- θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ανακατατάξεις.
Μεταρρυθμιστικό σοκ στη Δημόσια Διοίκηση

Ειδικότερα, σε συνδυασμό με τα νέα οργανογράμματα (staffing plans) που είναι ήδη έτοιμα, αλλά και τα περιγράμματα θέσεων (job description) θα διευκρινιστεί αν και ποιος υπάλληλος μπορεί να υπηρετήσει σε κάθε θέση. Στο πλαίσιο αυτό μάλιστα δεν αποκλείεται να υπάρξουν και απομακρύνσεις, με αρμόδιο να κρίνει κάθε φορά το εκάστοτε υπηρεσιακό συμβούλιο. Άλλωστε όπως διευκρινίζεται από το υπουργείο «υπάρχουν οι ανάλογες προβλέψεις από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα».

Ωστόσο η «Οδύσσεια» της αξιολόγησης, δεν σταματά εκεί. Στο εξής ουδείς δημόσιος υπάλληλος θα μπορεί να νιώθει ασφαλής ή να εφησυχάζει, αφού ανά πάσα στιγμή θα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης, μέσω στοχοθεσίας, ενώ τα σχετικά αποτελέσματα θα πρέπει να γνωστοποιούνται ανά τρίμηνο. Μάλιστα όπως διευκρινίζεται το συγκεκριμένο μοντέλο αξιολόγησης είναι από τα πλέον αξιόπιστα παγκοσμίως ακόμη και στον ιδιωτικό τομέα.
Μεταρρυθμιστικό σοκ στη Δημόσια Διοίκηση

Όσο και αν μοιάζει απίστευτο από το 2004 έχει ψηφισθεί ο σχετικός νόμος, ο οποίος ουδέποτε εφαρμόστηκε! Τώρα οι φορείς έχουν ήδη κληθεί σε σχήμα πυραμίδας (δηλ. από τον εκάστοτε εποπτεύοντα υπουργό προς τα κάτω) να ορίσουν «σαφείς επιδιώξεις - επιδόσεις» που θα φέρουν εις πέρας. Οι στόχοι πρέπει να είναι «συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, συμφωνημένοι, ρεαλιστικοί και χρονικά προσδιορισμένοι». Δηλαδή, σε κάθε επίπεδο, το προσωπικό (προϊστάμενος και υφιστάμενοι) δεσμεύεται για την υλοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών και την επιδίωξη ανάλογων (ποσοτικά και ποιοτικά) αποτελεσμάτων ορισμένου χρόνου. Βάσει της συμφωνίας ότι «η πορεία της υλοποίησης των στόχων ελέγχεται από τους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων σε τακτά χρονικά διαστήματα που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερα του τριμήνου», τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται γύρω στον Ιούνιο.

Απολύσεις
Το ταμπού των απολύσεων στο Δημόσιο ανήκει οριστικά στο παρελθόν, μετά και την απόφαση για 15 χιλιάδες απομακρύνσεις μέχρι το 2014. Οι 4.000 θα γίνουν μέχρι το τέλος του χρόνου, ενώ 2/000 υπάλληλοι θα δουν την πόρτα της εξόδου άμεσα μέχρι τον Ιούνιο. Το «βάρος» θα σηκώσουν τελικά τα ΝΠΙΔ που θα καταργηθούν με το σύνολο του εργατικού δυναμικού με σχέση αορίστου χρόνου να απολύεται, σύμφωνα και με τη σχετική διάταξη του πολυνομοσχεδίου που ήρθε στη Βουλή. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται μακρά λίστα 700 φορέων του ευρύτερου δημόσιου -με «πιλότο» τη γνωστή λίστα Πάγκαλου- από όπου και θα προέλθουν οι φορείς στους οποίους μπαίνει λουκέτο. Θεωρείται δε θέμα ημερών η ανακοίνωση του πρώτου πακέτου.

Διαθεσιμότητα - Κινητικότητα
Διαφορετική είναι η τύχη για το πλεονάζον προσωπικό των υπουργείων, των ΟΤΑ, των ανεξάρτητων αρχών αλλά και των ΝΠΔΔ, τα οποία καταργούνται ή συγχωνεύονται. Η συμφωνία για τις 15 χιλιάδες απολύσεις έχει πλήρως αποσυνδεθεί από τις 25 χιλιάδες διαθεσιμότητες μέχρι το 2014 (12.500 εκ των οποίων μέχρι τον Ιούνιο). Με στόχο να «ανακατέψει» την τράπουλα, το υπουργείο θα προχωρήσει σε μαζικές μετακινήσεις υπαλλήλων σε υποστελεχωμένες υπηρεσίες. Δεν αποκλείεται ωστόσο, όσοι δεν μπορέσουν να επαναπορροφηθούν τελικώς και αυτοί να απολυθούν. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ακόμη και αν ένας υπάλληλος εξασφαλίσει την παραμονή του στο Δημόσιο δεν θα μπορεί να είναι σίγουρος ότι παραμένει για πάντα στο πόστο του.

Θέσεις ευθύνης

Η κατάληψη των θέσεων ευθύνης δεν θα αποτελεί πλέον προνόμιο των «αρχαίων». Τη συζήτηση άνοιξε με τον πλέον «επίσημο» τρόπο ο υπουργός Οικονομικών Γ. Στουρνάρας, ο οποίος προανήγγειλε «την προώθηση νεότερων και ικανών στελεχών του δημόσιου τομέα σε κορυφαίες θέσεις». Όπως επιβεβαιώνει και το αρμόδιο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης η ρύθμιση για την αλλαγή του τρόπου επιλογής γενικών διευθυντών -σε πρώτη φάση- είναι έτοιμη, γεγονός που θα δώσει τη δυνατότητα να μπει «νέο αίμα» σε θέσεις ευθύνης και να πάψουν φαινόμενα του παρελθόντος όπου προϊστάμενοι σε κρίσιμες θέσεις δεν διέθεταν καν πανεπιστημιακό πτυχίο.

«Επίορκοι»
Πέφτουν τίτλοι τέλους

«Τίτλοι τέλους» πέφτουν για χιλιάδες επίορκους που επί χρόνια παρέμεναν αμειβόμενοι στις θέσεις τους. Οι διατάξεις του πολυνομοσχεδίου αφυπνίζουν τα πειθαρχικά που θα πρέπει με διαδικασίες-εξπρές να λήξουν οριστικά τις 4.194 υποθέσεις που εκκρεμούν.

Στο εξής οι αποφάσεις πειθαρχικών που επιβάλλουν τις ποινές του υποβιβασμού και της οριστικής παύσης δεν υπόκεινται σε ένσταση ενώπιον του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, αλλά σε απευθείας προσφυγή στο ΣτΕ, ενώ ο χρόνος ολοκλήρωσης εξέτασης των υποθέσεων από τα πρωτοβάθμια πειθαρχικά περιορίζεται στους δύο μήνες από τέσσερις, που ήταν μέχρι σήμερα. Επίσης η προθεσμία υποβολής ένστασης κατά πειθαρχικών αποφάσεων γίνεται 20 αντί 30 ημέρες, ενώ για πρώτη φορά τίθεται προθεσμία -τεσσάρων μηνών- για την ολοκλήρωση εξέτασης των υποθέσεων από το δευτεροβάθμιο πειθαρχικό.

Παράλληλα εντείνονται οι έλεγχοι για τους αδικαιολογήτως απόντες. Οι «έφοδοι» των επιθεωρητών στους χώρους εργασίας είναι πλέον καθημερινοί, αν και ο εντοπισμός των «κοπανατζήδων» αποδεικνύεται ιδιαιτέρως δύσκολος, αφού πρέπει να πιστοποιηθεί ότι ο υπάλληλος απουσιάζει κατ' εξακολούθηση και όχι μόνο μία φορά, ενώ η δημοσιότητα που πήρε η «επιχείρηση» έχει κινητοποιήσει αρκετούς υπαλλήλους που ύστερα από χρόνια... θυμήθηκαν να επιστρέψουν στα γραφεία τους!


διαβάστε περισσότερα...

SOS για μείωση φόρων εκπέμπουν οι επιχειρηματίες

Υστερα από τρία χρόνια λήψης αλλεπάλληλων σκληρών μέτρων στο πλαίσιο της δημοσιονομικής εξυγίανσης, τα οποία επέτειναν την ύφεση και οδήγησαν ολόκληρους κλάδους στα πρόθυρα της κατάρρευσης, εκτιμάται πως έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για την επανεξέταση ορισμένων από αυτά.
Εκπρόσωποι επτά κλάδων που έχουν δεχθεί ισχυρότατο πλήγμα από τη συρρίκνωση της αγοραστικής δύναμης και την υπέρογκη φορολογία, μιλούν στην «ΗτΣ» για τους λόγους που καθιστούν επιτακτική την άμεση αναθεώρηση συγκεκριμένων μέτρων, αναλύουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και καταθέτουν τις προτάσεις τους για την ανάκαμψη της κατανάλωσης και την αναθέρμανση της ζήτησης.

Εστίαση
«Μείωση του ΦΠΑ πριν από τον Ιούνιο»

Κραυγή αγωνίας για να μειωθεί ο ΦΠΑ στην εστίαση, εδώ και τώρα και όχι τον Ιούνιο οπότε έχει προγραμματισθεί να συζητηθεί το θέμα με την τρόικα, εκπέμπουν οι επιχειρηματίες του κλάδου.
SOS για μείωση φόρων εκπέμπουν οι επιχειρηματίες

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επώνυμων Οργανωμένων Αλυσίδων Εστίασης (ΣΕΠΟΑ), Αθανάσιος Παπανικολάου, καλεί την κυβέρνηση να έρθει σε επαφή με την τρόικα και να ζητήσει την εφαρμογή του μέτρου, πριν ξεκινήσει η τουριστική σεζόν. «Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Τον Ιούνιο θα είναι αργά, καθώς μέχρι να εφαρμοστεί θα χαθεί πολύτιμος χρόνος, τη στιγμή που χώρες που μας ανταγωνίζονται στον τουρισμό όπως η Ιταλία, η Ισπανία και η Τουρκία έχουν μονοψήφιο ΦΠΑ ή ΦΠΑ κοντά στο 10%», λέει και επικαλείται το παράδειγμα της Ιρλανδίας, η οποία ενώ βρισκόταν υπό τον έλεγχο του ΔΝΤ, κατάφερε να χαμηλώσει τον ΦΠΑ στην εστίαση από το 13,5% στο 9%, με ευεργετικά αποτελέσματα για την οικονομία της.

«Αναρωτιέμαι γιατί να μην μπορούμε να πείσουμε και εμείς τους εταίρους μας. Βρισκόμαστε 2,5 φορές πάνω από τον μέσο όρο της Ευρώπης», υπογραμμίζει και παραπέμπει στις καταστροφικές συνέπειες που έχει προκαλέσει ο υψηλός ΦΠΑ: «Περίπου δυο χρόνια μετά την εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου, αυτό έχει αποδειχθεί όχι μόνο αναποτελεσματικό -αφού δεν εισπράττονται τα αναμενόμενα έσοδα- αλλά και πολλαπλά ζημιογόνο, καθώς οξύνει το πρόβλημα της φοροδιαφυγής, κυρίως μεταξύ των μικρότερων επιχειρήσεων εστίασης και επιταχύνει το κλείσιμο δεκάδων από αυτές».

Ο κ. Παπανικολάου υπογραμμίζει πως είναι ζωτικής σημασίας να αποκλιμακωθεί ο ΦΠΑ από το 23% στο 9% που ήταν και η προεκλογική δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να πάρει βαθιά ανάσα ο κλάδος, και να μπει φρένο στα λουκέτα και στην έκρηξη της ανεργίας. Ανάμεσα στα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο είναι η επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών, η οποία θα λειτουργήσει ως κίνητρο για να διατηρηθούν οι θέσεις απασχόλησης και όπου είναι εφικτό, να αυξηθούν.

Πετρελαιοειδή
«Αμεσα μέτρα για το λαθρεμπόριο καυσίμων»

Την εντατικοποίηση των ελέγχων για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου αλλά και μέτρα για την πάταξη κάθε παρανομίας στη διακίνηση των καυσίμων, ζητά ο κλάδος της εμπορίας πετρελαιοειδών.

Μάλιστα, ο Σύνδεσμος Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδας (ΣΕΕΠΕ) διά του γενικού διευθυντή του, Ανδρέα Πετριανίδη έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις στην κυβέρνηση για τη ριζική πάταξη της ανομίας στην αγορά των καυσίμων. Ανάμεσα σε αυτές, είναι η επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων και η άμεση αφαίρεση της άδειας λειτουργίας στα πρατήρια που έχουν διαπιστωθεί να «πειράζουν» τις αντλίες καυσίμων, αλλά και η απογραφή όλων των δεξαμενών στα πρατήρια, προκειμένου να εντοπιστούν παράνομες δεξαμενές.

Επιπλέον, μετά τη σημαντική αύξηση του ΕΦΚ κατά 86% τα δυο τελευταία χρόνια, ο ΣΕΕΠΕ προτείνει να αλλάξει ο τρόπος που αυτός καταβάλλεται, και αντί της προκαταβολής που ισχύει σήμερα, να δοθεί πίστωση ορισμένων ημερών με κατάθεση -εκ μέρους των εταιρειών- αντίστοιχων εγγυήσεων, μίια κίνηση που θα τονώσει τη ρευστότητα των επιχειρήσεων του χώρου, οι οποίες πλήττονται από την κάμψη της κατανάλωσης. Εκτιμάται ότι από το 2009, οπότε και ξεκίνησε η κρίση, μέχρι το τέλος του 2012, η κατανάλωση βενζίνης μειώθηκε κατά 28%, στο πετρέλαιο κίνησης κατά 37% και στο πετρέλαιο θέρμανσης κατά 31%. Κατά το ίδιο διάστημα έχουν κλείσει τρεις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών, ενώ έχει μπει «λουκέτο» σε 1.000 πρατήρια υγρών καυσίμων και άλλα 1.000 παραμένουν ανενεργά.

Φαρμακοβιομηχανίες
«Να πληρώσει το Δημόσιο τις οφειλές του»

Οι συσσωρευμένες όφειλες του Δημοσίου, οι οποίες εξακολουθούν να ανέρχονται σε περίπου 1,8 δισ. ευρώ είναι το κρισιμότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν στην παρούσα φάση οι φαρμακοβιομηχανίες της χώρας.

Ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ, Κωνσταντίνος Φρουζής τονίζει ότι είναι επιτακτική ανάγκη να ξεκινήσει άμεσα η εξόφληση των χρεών του Δημοσίου έως 31/12/12, προκειμένου να πάρουν «ανάσα» οι φαρμακοβιομηχανίες και να σταματήσει η περαιτέρω υποβάθμιση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης εις βάρος των Ελλήνων ασθενών. «Από τον περασμένο Δεκέμβριο λαμβάνουμε σε καθημερινή βάση διαβεβαιώσεις πως θα πληρωθούμε, ωστόσο καμία από αυτές δεν έχει υλοποιηθεί έως τώρα. Αντίθετα, όλοι οι προμηθευτές του ΕΟΠΥΥ, πλην των φαρμακοβιομηχανιών, πληρώθηκαν κανονικά για το 2012 », σημειώνει και προσθέτει πως κάθε ημέρα που περνά συσσωρεύονται διαρκώς νέα χρέη, θέτοντας σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα επιχειρήσεων του κλάδου.

Σοβαρό επίσης πρόβλημα, σύμφωνα με τον κ. Φρουζή είναι η «άρνηση» του υπουργείου να εγκρίνει τιμές για τα νέα φάρμακα τα τελευταία δυόμιση χρόνια, στο βωμό της περιστολής της φαρμακευτικής δαπάνης, με αποτέλεσμα να έχουν περιοριστεί σημαντικά οι επενδύσεις σε κλινικές μελέτες και να υπονομεύεται η ανάπτυξη και η απασχόληση ενός κρίσιμου κλάδου για την ελληνική οικονομία.

«Είμαστε σύμφωνοι, στον εξορθολογισμό της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης, ωστόσο δεν πρέπει να μένουμε προσκολλημένοι στα νούμερα και στους στόχους που έχει το Μνημόνιο. Πρέπει να έχουμε υπόψιν μας πως το ζήτημα δεν είναι μόνο λογιστικό, αλλά αφορά σε ανθρώπινες ζωές και γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, υπογραμμίζει και προσθέτει με νόημα ότι δεν αρκεί η «τυφλή» προσήλωση στη συρρίκνωση του φαρμακευτικού προϋπολογισμού, αλλά πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και το τεράστιο κοινωνικό κόστος που συνεπάγεται η κατάρρευση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

Ακίνητα
«Μείωση των αντικειμενικών και διεύρυνση φορολογητέας ύλης»

Στην αποκλιμάκωση της υπέρμετρης φορολογίας που έχει επιβάλει στα ακίνητα καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) καθώς έχει εξαντληθεί πλήρως η φοροδοτική ικανότητα των ιδιοκτητών τους.

Όπως λέει ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ, Στράτος Παραδιάς, οι ιδιοκτήτες ακινήτων αδυνατούν πλέον να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και τονίζει πως αντιμετωπίζουν το φάσμα του πλειστηριασμού αλλά και της φυλάκισης (!).

«Παρότι τα περισσότερα ακίνητα είναι ξενοίκιαστα, και οι εισπράξεις είναι μηδενικές, ωστόσο είμαστε υποχρεωμένοι να καταβάλουμε όλους τους φόρους που συνδέονται με την κατοχή περιουσίας αλλά και το ΕΤΗΔΕ (το περίφημο «χαράτσι» της ΔΕΗ). Αυτό σύμφωνα με τον ίδιο, επιβεβαιώνεται και από την έρευνα της Κάπα Re-search που παρουσιάστηκε την περασμένη εβδομάδα στο ετήσιο συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ, σύμφωνα με την οποία η πλειοψηφία (54%) των ιδιοκτητών ακινήτων δηλώνουν ότι δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις φορολογικές υποχρεώσεις του 2013».

Για αυτό το λόγο, ο ΠΟΜΙΔΑ προτείνει μεταξύ άλλων να διευρυνθεί η φορολογητέα ύλη σε κάθε είδους περιουσίας, χωρίς εξαιρέσεις και να μειωθούν με υπουργική απόφαση οι τιμές ζώνης κατά 40%, οι συντελεστές εμπορικότητας κατά 50% και να αυξηθούν κατά 20% οι συντελεστές παλαιότητας των απαξιωμένων παλαιών κτιρίων.

Επιπλέον, να απαλλαγούν πλήρως ή αλλιώς να μειωθεί κατά 50% η φορολογητέα αξία στα ξενοίκιαστα υπέρ τη διετία ακίνητα, στα κάθε είδους δεσμευμένα ακίνητα και στον μη πραγματοποιήσιμο συντελεστή δόμησης.

Καπνοβιομηχανίες
«Πάταξη λαθρεμπορίου και στήριξη απέναντι στην Κομισιόν»

Τη στήριξη της πολιτείας, προκειμένου να μην περάσει η πρόταση της Κομισιόν που αφορά στην κατάργηση των τσιγάρων τύπου slim αλλά και στην αλλαγή της εμφάνισης των πακέτων, ζητούν οι καπνοβιομηχανίες. Και αυτό γιατί κάτι τέτοιο θα σήμαινε ζημιά εκατομμυρίων ευρώ, ενώ θα υπονόμευε και τις εξαγωγές. Την ίδια στιγμή, οι καπνοβιομήχανοι επιδιώκουν πιο δυναμική αντιμετώπιση του φαινομένου των παράνομων τσιγάρων, τα οποία έχουν κατακλύσει την ελληνική αγορά.

Σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα STAR της KPMG, περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια παράνομα τσιγάρα καταναλώθηκαν στην Ελλάδα το 2012, σημειώνοντας αύξηση 16% σε σχέση με το 2011. Συνολικά, τα παράνομα τσιγάρα ανήλθαν στο 13,4% της κατανάλωσης το 2012, από 10,1% το 2011,παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη αύξηση στην Ε.Ε. μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία. Ραγδαία αύξηση παρουσιάζουν τα λεγόμενα «illicit whites», δηλαδή «σήματα» τσιγάρων που διακινούνται αποκλειστικά στην παράνομη αγορά, αντιπροσωπεύοντας το 2012 περίπου τα 6 από τα 10 παράνομα τσιγάρα. Εξίσου ανησυχητική είναι η αύξηση του παράνομου χύμα καπνού που διακινείται κυρίως στις λαϊκές αγορές αλλά και στο διαδίκτυο. Εκτιμάται ότι με κάθε 10 τόνους παράνομου χύμα καπνού που διατίθεται στην αγορά, το ελληνικό δημόσιο έχει απώλειες φόρων ύψους 2 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά στη φορολογία των καπνικών, ο κλάδος εμφανίζεται διχασμένος καθώς τα συμφέροντα είναι διαφορετικά. Κάποιες θέλουν την πλήρη αναμόρφωσή του και κάποιες άλλες τη διατήρηση του σημερινού καθεστώτος.

Λιανεμπόριο Τροφίμων
«Αρση των περιορισμών στη διακίνηση αγαθών»

Η άρση των περιορισμών που εξακολουθούν να υφίστανται στη διακίνηση ορισμένων αγαθών, όπως στα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα και στα προϊόντα άρτου (bake off), είναι από τα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο του λιανεμπορίου τροφίμων. Επιπλέον, οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ τάσσονται υπέρ της διεύρυνσης του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων (ανοιχτά καταστήματα και τις Κυριακές) και των logistics centers, καθώς και της περαιτέρω απλοποίησης της αδειοδότησης νέων καταστημάτων. Υπολογίζεται πως για να λειτουργήσει ένα νέο σούπερ μάρκετ απαιτούνται κατά μέσο όρο περίπου τρία χρόνια (!), συμπεριλαμβανομένων των εργασιών ανέγερσης αλλά και της συλλογής των απαραίτητων εγγράφων και αδειών. Οι επικεφαλής μεγάλων αλυσίδων όπως ο Jerome Loubere της Μαρινόπουλος Α.Ε., ο Κωνσταντίνος Μαχαίρας της ΑΒ Βασιλόπουλος και ο Αριστοτέλης Παντελιάδης της ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ έχουν κατά καιρούς δηλώσει πως οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο θα συμβάλουν στην άρση της γραφειοκρατίας, στην τόνωση της ζήτησης και το κυριότερο θα οδηγήσουν με μαθηματική ακρίβεια στη μείωση των τιμών, που είναι το βασικό ζητούμενο σήμερα.

Εξαγωγές
«Ρευστότητα και μείωση ενεργειακού κόστους»

Η ενίσχυση της ρευστότητας, η άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων, η μεταφορά τεχνογνωσίας προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τους εξαγωγείς από τους φορείς της πολιτείας, είναι οι άξονες που πρέπει να εστιάσει η πολιτεία για την ουσιαστική στήριξη της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, σύμφωνα με την πρόεδρο του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ), Χριστίνα Σακελλαρίδη. Η κ. Σακελλαρίδη αναφέρει ότι η ενίσχυση της ρευστότητας, μπορεί να προέλθει μέσα από τον εξορθολογισμό του συστήματος για άμεσες επιστροφές ΦΠΑ και τον συμψηφισμό των οφειλών του Δημοσίου προς τους ιδιώτες, ενώ ενισχυτικά προς την κατεύθυνση αυτή θα λειτουργούσε και η μείωση του ενεργειακού κόστους, που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει ως και το 50% του κόστους παραγωγής. Η επικεφαλής του ΠΣΕ, πάντως, αναγνωρίζει πως έχουν γίνει σημαντικά βήματα προόδου σε αρκετούς τομείς, χαιρετίζοντας μεταξύ άλλων την επιτάχυνση των διαδικασιών εφαρμογής της Ενιαίας Θύρας Εξαγωγών (Single Window for Exports) και την πιλοτική επέκταση λειτουργίας βασικών Τελωνείων της χώρας.διαβάστε περισσότερα...

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ Τηλε-φονικά ραντεβού για φορολογουμένους στο ΕΣΥ

Με «ρυθμούς χελώνας» εντάσσονται τα δημόσια νοσοκομεία στο σύστημα τηλεφωνικών ραντεβού 1535, επιβαρύνοντας με χιλιάδες ευρώ τους ασθενείς.Σχεδόν δέκα χρόνια ύστερα από την εφαρμογή του συστήματος 1535, μόλις 47 νοσοκομεία διαθέτουν το σύστημα, με τα υπόλοιπα να διαχειρίζονται τα ραντεβού των ασθενών με γραμμές αυξημένης χρέωσης.

Η χρέωση στις γραμμές αυτές στην καλύτερη περίπτωση ανέρχεται σε 0,78 ευρώ το λεπτό (χαμηλότερη χρέωση) και αυξάνεται κατακόρυφα, καθώς η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει έως και 4 λεπτά. Ενδεικτική είναι η περίπτωση του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Μεταξά, το οποίο δεν είναι ενταγμένο στο σύστημα 1535. Στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο κάθε χρόνο πραγματοποιούνται περί τις 140.000 κλήσεις και μέσω της γραμμής κλείνονται 35.353 ραντεβού. Το κόστος για τους πολίτες ανέρχεται σε 250.000 ευρώ!

Την ίδια στιγμή, το κόστος μέσω του 1535, για τον ίδιο αριθμό κλήσεων και τον ίδιο αριθμό ραντεβού, ανέρχεται σε 12.600 ευρώ (αστική χρέωση). Ακόμη και αν στο κόστος αυτό προστεθεί το κόστος για το νοσοκομείο, κόστος που φθάνει τις 46.067 ευρώ (υπολογισμός με βάση τον αριθμό κλήσεων του αντικαρκινικού νοσοκομείου), η συνολική επιβάρυνση για τους φορολογούμενους είναι πέντε φορές μικρότερη από τις γραμμές αυξημένης χρέωσης.

Αναζητούνται τρόποι
Το θέμα απασχολεί το υπουργείο Υγείας, το οποία αναζητά τρόπους απεμπλοκής των νοσηλευτικών ιδρυμάτων από τις γραμμές αυξημένης χρέωσης, καθώς υπάρχουν συμβάσεις -με τις εταιρείες που υποστηρίζουν τις γραμμές- που «τρέχουν» και νομικά δεν μπορούν να λυθούν άμεσα. Παράλληλα, εξετάζει τη δυνατότητα επέκτασης του συστήματος 1535 στα νοσοκομεία που ήδη εφαρμόζεται, καθώς δέκα χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας του οι υπηρεσίες και οι κλινικές των μονάδων υγείας έχουν αυξηθεί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία για το 2012, το 1535 εξυπηρετεί 47 μονάδες υγείας, 5.000 κλινικές και τμήματα. Από το 2002, 8.000.000 ασθενείς έχουν εξυπηρετηθεί από το σύστημα. Καθημερινά, δέχεται 10.500 κλήσεις και συνολικά πραγματοποιούνται περίπου 242.000 κλήσεις κάθε μήνα. Σε ό,τι αφορά τα ραντεβού, κάθε μήνα μέσω του συστήματος κλείνονται περίπου 151.000 ραντεβού, από τα οποία περίπου 96.000 (ποσοστό 63,5%) από το 1535 εκτός νοσοκομείου και 55.000 (ποσοστό 36,5%) από το 1535 εντός νοσοκομείου.

Σύνδεση
Αξίζει να σημειωθεί ότι το 1535 είναι συνδεδεμένο με το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ), ώστε σε πραγματικό χρόνο να έχει τη συνολική εικόνα των νοσοκομείων.

Οι γραμμές αυξημένης χρέωσης ισχύουν και στον ΕΟΠΥΥ, με τους ασφαλισμένους να χρεώνονται από 0,98 ευρώ - 1,08 ευρώ ανά κλήση όταν καλούν από σταθερό τηλέφωνο και από 1,18 ευρώ το λεπτό όταν καλούν από κινητό.

Σε μια προσπάθεια να μειωθεί το κόστους για τους ασφαλισμένους το υπουργείο ενεργοποίησε αρχικά σε τρεις πρώην μονάδες του ΙΚΑ στην Αττική νέο σύστημα τηλεφωνικών ραντεβού για τον ΕΟΠΥΥ. Πρόκειται για τηλεφωνικές γραμμές οι οποίες εξυπηρετούν καθημερινά τους πολίτες 08.00 - 14.00 και το κόστος τους αντιστοιχεί σε αστική χρέωση. Το σύστημα αν και έχει επεκταθεί και σε άλλες περιοχές δεν καλύπτει το σύνολο της χώρας, με αποτέλεσμα οι ασφαλισμένοι να εξακολουθούν να επιβαρύνονται σημαντικά προκειμένου να κλείσουν ένα ραντεβού στον ΕΟΠΥΥ.

Με το προηγούμενο σύστημα, το «184», οι πολίτες πλήρωναν μια αστική μονάδα ανά κλήση, δηλαδή 0,03 ευρώ. Με τις γραμμές αυξημένης χρέωσης το κόστος είναι αυξημένο κατά 3.266%!

Τι είναι το «1535»
Η υπηρεσία «Γραμμή για την Υγεία» πραγματοποιείται με τη χρήση Τεχνολογίας Αναγνώρισης Ομιλίας

Η υπηρεσία «Γραμμή για την Υγεία - 1535» δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να κλείνει ραντεβού αυτόματα μέσω του τηλεφώνου, χρησιμοποιώντας το πιο φυσικό μέσο επικοινωνίας, τη φωνή του. Η εξυπηρέτηση αυτή πραγματοποιείται με τη χρήση τεχνολογίας Αναγνώρισης Ομιλίας, η οποία επιτρέπει στον χρήστη να «συνομιλήσει» με έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Τα μοντέλα διαλόγου χρήστη - συστήματος που χρησιμοποιούνται είναι το μοντέλο διαλόγου καθοδηγούμενο από το σύστημα, κατά το οποίο ο χρήστης απαντά στις ερωτήσεις που του θέτει αυτό. Το σύστημα είναι διασυνδεδεμένο με Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης για τη διεκπεραίωση συναλλαγών στην περίπτωση που ο χρήστης δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί από το αυτόματο σύστημα.

Τα συμβεβλημένα με το 1535 νοσοκομεία είναι: Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Αθηνών Αγιος Σάββας, Γενικό Νοσοκομείο Αγιος Παύλος Θεσσαλονίκης, Γενικό Νοσοκομείο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, Γενικό Νοσοκομείο Αγία Βαρβάρα, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Αλεξάνδρα, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Γεώργιος Γεννηματάς, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ελπίς, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ευαγγελισμός, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ιπποκράτειο, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Λαϊκό, Γενικό Νοσοκομείο Αιγίου, Γενικό Νοσοκομείο Αμφισσας, Γενικό Νοσοκομείο Αρτας, Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας, Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, Γενικό Νοσοκομείο Γεώργιος Παπανικολάου Θεσσαλονίκης, Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας Θριάσιο, Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, Γενικό Νοσοκομείο Κοργιαλένειο Μπενάκειο (Ερυθρός Σταυρός), Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, Γενικό Νοσοκομείο Λαρίσης, Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς, Γενικό Νοσοκομείο Μελισσίων Αμαλία Φλέμινγκ, Γενικό Νοσοκομείο Μολάων, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Άγιος Παντελεήμων Πειραιά, Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών Σωτηρία, Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών Αγλαΐα Κυριακού, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης, Γενικό Νοσοκομείο Πατησίων, Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας, Γενικό Νοσοκομείο Σισμανόγλειο Αττικής, Γενικό Νοσοκομείο Τζάνειο Πειραιά, Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, Κέντρο Υγείας Ευόσμου Θεσσαλονίκης, Κωνσταντοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικόν, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λαρίσης.


διαβάστε περισσότερα...

ΙΣΤΟΡΙΑ Επεισοδιακές συμπτώσεις 1ης Μαΐου και Μεγαλοβδόμαδου

Δεν είναι φυσικά η πρώτη, ούτε η τελευταία φορά που η εργατική Πρωτομαγιά μετατίθεται ή επιχειρείται να μετατεθεί και να γιορταστεί ετεροχρονισμένα, λόγω ημερολογιακής σύμπτωσης με το Μεγαλοβδόμαδο είτε και το ίδιο το Πάσχα.

Ο ανορθολογικός τρόπος καθορισμού του Πάσχα με το παλιό ημερολόγιο από την Ορθόδοξη Εκκλησία έχει κι αυτή τη συνέπεια.

Το ίδιο ακριβώς πρόβλημα με το σημερινό (Μεγάλη Τετάρτη = 1 Μαΐου), είναι... προγραμματισμένο να επαναληφθεί ύστερα από μια δεκαετία (το Πάσχα του 2024 είναι πάλι στις 5 Μαΐου). Ενώ σε τρία χρόνια από σήμερα ξανά ανακύπτει παρόμοιο θέμα, αφού Πρωτομαγιά και Πάσχα συμπίπτουν.

Το ζήτημα έχει, φυσικά, την προϊστορία του. Τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα από τότε που εδραιώθηκε η εργατική Πρωτομαγιά, αλλά κι άρχισε να ισχύει το νέο ημερολόγιο, λυνόταν κατά περίπτωση.

Μετά τον πόλεμο διευθετήθηκε και νομοθετικά. Αρχικώς η Πρωτομαγιά θεωρήθηκε «εξαιρέσιμη» κι αργότερα δόθηκε η δυνατότητα στον υπουργό Εργασίας να καθορίζει ο ίδιος με απόφασή του, πότε θ΄ ανακηρυσσόταν ως υποχρεωτική αργία. Όπως γίνεται και τώρα με τη μεταφορά της πρωτομαγιάτικης αργίας της Μ. Τετάρτης κατά την Τρίτη μετά το Πάσχα. Η μετάθεση και ο ετεροχρονισμός, λόγω σύμπτωσης με τη Μεγάλη Βδομάδα, δεν ήταν μόνο και πάντα ένα «τεχνικό ζήτημα». Σχετιζόταν και σχετίζεται με την πολιτική και οικονομική κατάσταση στη χώρα, τη θέση και τις δυνατότητες κατά καιρούς της εργατικής τάξης και του συνδικαλιστικού κινήματος. Αλλά και με άλλες συγκυρίες. Συχνά ήταν βαρόμετρο, κατά κάποιο τρόπο, της ελληνικής δημοκρατίας.

Σε δυο περιπτώσεις την περίοδο του Μεσοπολέμου η εργατική Πρωτομαγιά συνέπιπτε με τη Μεγάλη Βδομάδα. Ετσι, τόσο το 1926, όσο και το 1929 εορτάστηκε «εξ αναβολής». Τρία χρόνια αργότερα (1932) το Πάσχα ήταν την 1η Μαΐου. Επιχειρήθηκε, μάλιστα, να εορταστεί την ίδια μέρα, παρά την κυβερνητική απαγόρευση.

Η πρώτη μετάθεση
Το 1926 η Πρωτομαγιά ήταν το Μεγάλο Σάββατο. Η χώρα βίωνε τη δικτατορία του Πάγκαλου. Από τις αρχές του χρόνου έχει καταλυθεί κάθε έννοια δικαίου. Η συντηρητική διοίκηση της ΓΣΕΕ, που έχει αναλάβει λίγες μέρες νωρίτερα, εκτοπίζοντας τη φιλοσοσιαλιστική, μετέθεσε το εορτασμό για την Τρίτη 4 Μαΐου. Τελικά, στον Αγιο Ιωάννη Ρέντη, όπου επιτρέπεται η συγκέντρωση, πραγματοποιείται μεγάλη συγκέντρωση (πηγές κάνουν λόγο για 10.000 διαδηλωτές), όπου συμμετέχουν εργαζόμενοι και συνδικαλιστές της Αθήνας και του Πειραιά όλων των αποχρώσεων (επαναστάτες, ρεφορμιστές, συντηρητικοί). Κυριαρχούν οι «κόκκινοι», οι οποίοι αποδοκιμάζουν τους ομιλητές των άλλων παρατάξεων, δημιουργούνται επεισόδια και επεμβαίνει η χωροφυλακή, προκειμένου να διαλύσει τη συγκέντρωση. Παρά την επέμβαση και τις συλλήψεις η συγκέντρωση συνεχίζεται και κλείνει με ζητωκραυγές υπέρ του ενιαίου μετώπου εργατών, αγροτών και προσφύγων. «Οι εργάται διεσκορπίσθησαν κατόπιν εις τα πέριξ, ένθα και παρέμεινον διασκεδάζοντες μέχρι της εσπέρας...».

Ο «θορυβώδης εορτασμός» κατά την εφημερίδα «Εμπρός» τελειώνει με την ομόφωνη έγκριση ψηφίσματος (μέτρα για την ανεργία, εφαρμογή οχτάωρου, αυξήσεις, αποκατάσταση ομαλού πολιτικού βίου κ.λπ.). Η δικτατορία, που θέλει να εμφανίζεται ότι δήθεν πασχίζει για τον λαό, δεν απαγορεύει την ετεροχρονισμένη συγκέντρωση ούτε στη Θεσσαλονίκη.

Όπως σήμερα
Οπως φέτος έτσι και το 1929 η εργατική Πρωτομαγιά συμπίπτει με τη Μ. Τετάρτη. Η χώρα διανύει «τη χρυσή τετραετία» του Ελ. Βενιζέλου. «Τσίγκινη», όμως, είναι για τα δημοκρατικά δικαιώματα των πολιτών. Ο κομμουνισμός ανακηρύσσεται «σ΄ εσωτερικό εχθρό». Εκτός από την επίσημη συντηρητική ΓΣΕΕ υπάρχει και λειτουργεί η ενωτική ΓΣΕΕ των κομμουνιστών. Η πρώτη «κρατικοποιημένη», όπως καταγγέλλεται, εορτάζει «εις τας εξοχάς» τη δεύτερη μέρα του Πάσχα. Η άλλη ζητά άδεια για την πραγματοποίηση συγκέντρωσης την Τετάρτη 12 Μαΐου στην πλατεία Κάνιγγος. Οι αρχές επιτρέπουν το εορτασμό μόνο στην στην Αγία Παρασκευή-μακριά από το Κέντρο.

Ο αγωνιστικός γιορτασμός επιχειρείται να πραγματοποιηθεί στην Κάνιγγος, αλλά η αστυνομία διαλύει όσους συγκεντρώνονται και συλλαμβάνει πολλές δεκάδες. Το ίδιο γίνεται και όπου αλλού επιχειρούνται «παράνομες» πορείες και συγκεντρώσεις. Οι διαδηλωτές στην Αθήνα καταφέρνουν να συγκεντρωθούν μετά πολλών εμποδίων στην πλατεία Κουμουνδούρου. Κατά το φιλοκυβερνητικό «Εμπρός» η αστυνομία «σπεύσασα επί τόπου εκάλεσεν τους κομμουνιστάς να διαλυθούν, ούτοι όμως εις απάντησιν ήρχισαν να λιθοβολούν τους αστυνομικούς, οίτινες ηναγκάσθησαν να μεταχειρισθούν βίαν δια να διαλύσουν τους συγκεντρωθέντας, εκ των οποίων συνέλαβον 38, εξ ων 6 οπλοφορούντας...».

Σύμφωνα με τα σενάρια της αστυνομίας οι κομμουνιστές ετοίμαζαν επανάσταση. Οπως οι προλετάριοι στη Γερμανία το 1919!

Παρά την αστυνομοκρατία, όμως, συγκεντρώσεις έγιναν στον Πειραιά, στη Θεσσαλονίκη, το Βόλο και την Πάτρα. Η πιο επεισοδιακή ήταν στην Καβάλα, όπου έγιναν επανειλημμένες επελάσεις του ιππικού εναντίον των διαδηλωτών...

Επιβλήθηκε de facto πρώτα ως αργία και μετά ως απεργία

«Ποτέ το Μάη Πάσχα» λέγανε οι παλιότεροι. Ο κανόνας ανατράπηκε με την εφαρμογή του νέου ημερολογίου (1923). Μέχρι τότε δεν υπήρχε ζήτημα σύμπτωσης Πάσχα και Πρωτομαγιάς. Οι δυο γιορτές ακολουθούσαν τις δικές τους ασύμπτωτες διαδρομές.

Άρχισαν να συμπλέκονται με την καθιέρωση του νέου ημερολογίου, καθώς ο ορισμός του Πάσχα, που εξακολουθούσε και εξακολουθεί να γίνεται με το παλιό ημερολόγιο, εκτεινόταν πια μεταξύ 4ης Απριλίου και 8ης Μαΐου.

Είχε έρθει η ώρα ο παλιός κανόνας να διατυπωθεί διαφορετικά: «Ποτέ τον Μάρτη Πάσχα».

Η μετάθεση δεν θα προκαλούσε κάποιο πρόβλημα, όσο η Πρωτομαγιά, ως «γιορτή των λουλουδιών» και της εξοχής, δεν ήταν κάποια επίσημη αργία. Αν και «de facto» από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα, μετατρεπόταν σε αργία, όπως προκύπτει από διάφορες πηγές.

Τι είναι η Πρωτομαγιά, αναρωτιούνται σχολιογράφοι της δεκαετίας του 1910, και κλείνουν όλες σχεδόν οι δημόσιες υπηρεσίες; Είναι θρησκευτική, είναι εθνική γιορτή; Όχι! Τότε γιατί δεν λειτουργούν τα υπουργεία, οι υπηρεσίες, ακόμη και το Χρηματιστήριο;

Η εξήγηση που δινόταν, ήταν πως ο «κόσμος χρειάζεται ψυχαγωγία» και άτυπα έχει επιβληθεί άλλη μια αργία.

Προβλήματα, όμως, αρχίζουν να προκαλούνται με την εργατική Πρωτομαγιά. Τόσο από τότε, που άρχισε να κατοχυρώνεται στην πράξη ως μέρα απεργίας των εργατών (στην ιδρυτική διακήρυξη της ΓΣΣΕ από το 1918), όσο και με την επίσημη ανακήρυξή της σε αργία (δεκαετία 1930 και κατοπινές εποχές).

Μοναδικό προηγούμενο στην Ελλάδα της χρεοκοπίας

Στο μεσοπολεμικό χρονικό των συμπτώσεων Πρωτομαγιάς και Μεγαλοβδόμαδου κορυφαία θέση κατέχει το 1932. Η χρονιά δεν είναι μόνο ιστορική για τη χρεοκοπία, αλλά και μοναδική από την άποψη που ενδιαφέρει εδώ. Αν και συνέπεσε με το Πάσχα, δεν μετατέθηκαν οι εργατικές διαδηλώσεις. Απαγορεύτηκαν μεν από την κυβέρνηση Βενιζέλου, αλλά επιχειρήθηκε να πραγματοποιηθούν από την ενωτική ΓΣΣΕ (κομμουνιστική) μετά πολλών περιπετειών και κρατικής βίας.

Τη Μεγάλη Βδομάδα εξαπολύεται κύμα διώξεων και συλλήψεων κατά των «κόκκινων». Την Κυριακή του Πάσχα η Ομόνοια και η γύρω περιοχή πλημμύρισαν από ένοπλες αστυνομικές μονάδες, που προχωρούσαν σε μαζικές συλλήψεις και κακοποιήσεις. Οι ίδιες σκηνές στις πλατείες Κοραή, Ωρολογίου και στον ηλεκτρικό σταθμό του Πειραιά (150 συλληφθέντες μερικοί από τους οποίους δεν αφέθηκαν ελεύθεροι όπως οι άλλοι, αλλά εξορίστηκαν στη Γαύδο). Παρόμοιες συνθήκες επικρατούν και σ΄ άλλες περιοχές και πόλεις.

Φυσικά, στις συνθήκες αυτές δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθούν πρωτομαγιάτικες συγκεντρώσεις. Κάνοντας τον απολογισμό εκείνης της Πρωτομαγιάς ο σοσιαλιστής Π. Πουλιόπουλος, παρατηρούσε εύστοχα και ουσιαστικά: «Η αστική δημοκρατία στην Ελλάδα μοιάζει με ένα πρόωρα γερασμένο άνδρα, που έζησε λίγο και πεθαίνει γρήγορα, δίχως να δώσει στο προλεταριάτο ούτε καν τις δημοκρατικές ελευθερίες που γνώρισαν οι Ευρωπαίοι εργάτες...».

διαβάστε περισσότερα...
 
website counter
friend finderplentyoffish.com