Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2013

Μπούμερανγκ για όλους η εμμονή στη λιτότητα

Η τρόικα επιμένει σε νέα δημοσιονομικά μέτρα υπολογίζοντας το «κενό» σε 2 δισ. ευρώ, ενώ η ελληνική πλευρά περίπου στα 500 εκατ., ίσως έως και 700 εκατ. και θεωρεί ότι το «κενό» μπορεί να καλυφθεί κυρίως με διαρθρωτικές παρεμβάσεις.


Οι δανειστές επιστρέφουν στην Αθήνα αρχές Νοεμβρίου με σκληρές διαθέσεις. Το κυρίαρχο όμως ερώτημα είναι αν αντέχει ή όχι η ελληνική οικονομία νέα δημοσιονομικά μέτρα.

Ποιος μπορεί να μιλά για πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα όταν καθημερινά τα στοιχεία δείχνουν ότι η ελληνική οικονομία, οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά έχουν ξεπεράσει προ πολλού τα όρια της φοροδοτικής ικανότητας και της «κόκκινης γραμμής» που οροθετούν τη δυνατότητα να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους;

Είναι αποκαλυπτικά δυο στοιχεία: Πρώτον, από τις αρχές του 2013 και έως τα τέλη Σεπτεμβρίου δημιουργήθηκαν νέα ληξιπρόθεσμα χρέη επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων προς την εφορία ύψους 809 εκατ. ευρώ. Δεύτερον, όλο και περισσότεροι αναλυτές και διεθνείς οργανισμοί επισημαίνουν ότι η μεγάλη συρρίκνωση των εισοδημάτων δεν οδήγησε σε εξυγίανση, αλλά σε εμβάθυνση της ύφεσης.

Υπάρχει και η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος. Πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι το πολιτικό προσωπικό, η κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή δεν αντέχει πλέον να ψηφίζει περικοπές. Με απλά λόγια, η επιμονή της τρόικας μπορεί να δυναμιτίσει την κυβερνητική πλειοψηφία, την πολιτική σταθερότητα, κάτι που οι ίδιοι οι δανειστές... απεύχονται.

Πρέπει να υπάρξει «σύνεση» εκ μέρους των δανειστών και να προσέλθουν επιδιώκοντας τη «χρυσή τομή» που θα επιτρέψει στην Ελλάδα να συνεχίσει να βαδίζει με ασφάλεια στον δρόμο της δημοσιονομικής εξυγίανσης και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, αλλά και να προωθήσει μια αποτελεσματική αναπτυξιακή πολιτική.


διαβάστε περισσότερα...

«Μάχη» για επιπλέον έσοδα 500 εκατ. αντί νέων παρεμβάσεων στο Ασφαλιστικό

Υστατη «μάχη» για να αυξηθούν κατά επιπλέον 500 εκατ. ευρώ -μέσα από ελέγχους και υπό την απειλή προστίμων που θα φτάνουν έως τα 10.550 ευρώ- τα έσοδα των Ταμείων και να αποφευχθούν νέες παρεμβάσεις στο Ασφαλιστικό και στις συντάξεις, ξεκινά το υπουργείο Εργασίας.
Με νομοσχέδιο που καταθέτει μέσα στις επόμενες ημέρες στη Βουλή ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γιάννης Βρούτσης επιβάλλονται από την 1η Δεκεμβρίου ενιαίες δηλώσεις για τις εισφορές σε κύρια ασφάλιση, επικουρική και εφάπαξ και καθιερώνονται μηνιαίες διασταυρώσεις και νέα πρόστιμα. Οι βασικές αλλαγές για τις εισφορές και τη δήλωσή τους, έχουν ως εξής:

1 ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
«Από 1.12.2013 ο εργοδότης υποχρεούται να δηλώνει τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ) και του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) για τους μισθωτούς που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση. Την υποχρέωση υποβολής ΑΠΔ έχουν και οι αυτοαπασχολούμενοι ήδη ασφαλισμένοι στο ΕΤΕΑ, το ΤΑΠΙΤ και το ΤΑΥΤΕΚΩ. Με απόφαση του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας δύνανται να ορίζονται κι άλλες κατηγορίες μισθωτών που θα υπάγονται υποχρεωτικά στην υποβολή ΑΠΔ».

2 ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ
«Εντός του επομένου του μήνα υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων, όπως η υποβολή αυτή προβλέπεται στο άρθρο 14 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ Α' 89) που τροποποιήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 35 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ Α' 18), διενεργείται μηχανογραφικός έλεγχος σύγκρισης δηλωθεισών και καταβληθεισών εισφορών για κάθε μισθολογική περίοδο. Ο έλεγχος Δηλωθεισών - Καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών καθιερώνεται υποχρεωτικά ως τυπική ελεγκτική διαδικασία και ολοκληρώνεται εντός του επομένου του μήνα υποβολής της ΑΠΔ μηνός». Αντίστοιχες διασταυρώσεις γίνονται, ήδη, για τα προνοιακά επιδόματα («κόπηκαν» 100.000 «δικαιούχοι» οικογενειακών επιδομάτων).

3 ΠΡΟΣΤΙΜΑ
«Εάν από τη διενέργεια του ελέγχου, προκύψει ότι δεν έχουν καταβληθεί στο σύνολό τους οι εισφορές που δηλώθηκαν στην ΑΠΔ εκδίδεται Πράξη Επιβολής Εισφορών σε βάρος του υπόχρεου υποβολής ΑΠΔ... Ειδικά στην περίπτωση που στην ΑΠΔ δεν περιληφθεί εργαζόμενος ή εργαζόμενοι που απασχολήθηκαν στην επιχείρηση κατά το χρονικό διάστημα στο οποίο αναφέρεται η ΑΠΔ και οι οποίοι έχουν δηλωθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» της υποπαραγράφου ΙΑ.3. της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107), επιβάλλεται στον εργοδότη από την Ειδική Υπηρεσία Ελέγχου Ασφάλισης (ΕΥΠΕΑ) και κάθε άλλο αρμόδιο ελεγκτικό όργανο αυτοτελής διοικητική κύρωση (πρόστιμο) ίση με την επιβαλλόμενη από τους αρμόδιους Επιθεωρητές Εργασίας ή Ειδικούς Επιθεωρητές Εργασίας για την παράβαση της μη αναγραφής εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού δυνάμει της υπ' αριθμόν 27397/122/19.08.2013 (ΦΕΚ Β΄ 2062) υπουργικής απόφασης όπως εκάστοτε ισχύει».

4 ΕΝΙΑΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ
(μειώνονται οι υψηλότερες εισφορές που ισχύουν για τους παλαιούς ασφαλισμένους στα εμπορικά, σε τράπεζες, στη ΔΕΗ, στην ΕΥΔΑΠ κ.ά.)

«Από 1.12.2013 το ποσό της εισφοράς στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) όλων των μισθωτών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 1.1.1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3% για τον εργοδότη. Η πρόσθετη ειδική εισφορά στο ΕΤΕΑ για τους υπαγόμενους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα ορίζεται σε 2% και βαρύνει τον ασφαλισμένο κατά 1,25% και τον εργοδότη κατά 0,75% ενώ για τους απασχολούμενους σε υπόγειες στοές μεταλλείων - λιγνιτωρυχείων, σε υποθαλάσσιες εργασίες, ορυχεία, σταθμούς παραγωγής και δίκτυα της ΔΕΗ καθορίζεται σε 3% και βαρύνει κατά 2% τον εργοδότη και κατά 1% τον ασφαλισμένο. Από 1.12.2013 το ποσό της εισφοράς των αυτοαπασχολούμενων ήδη ασφαλισμένων στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), υπολογίζεται σε ποσοστό 6% επί της ασφαλιστικής κατηγορίας στην οποία καταβάλλονται εισφορές στον αντίστοιχο φορέα κύριας ασφάλισης και βαρύνει τους ασφαλισμένους».

5 ΕΙΣΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ
Κατάργηση της δυνατότητας αναγγελίας με καθυστέρηση 2 ημερών της αλλαγής ωραρίου των εργαζομένων (ρύθμιση της τελευταίας στιγμής που ενδέχεται να μπει ως τροπολογία καθώς το νομοσχέδιο βρίσκεται στο ΓΛΚ για κοστολόγηση) και ασφάλιση με εργόσημο των απασχολουμένων αποκλειστικά κατά τη διεξαγωγή αθλητικών αγώνων.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ
«Φέρνουμε προς ψήφιση στη Βουλή ένα νομοσχέδιο που εξοπλίζει τα ταμεία να αυξήσουν την εισπρακτική ικανότητα... εάν τηρηθούν αυτά, δεν πρόκειται να θιγεί απολύτως καμία σύνταξη», δήλωσε ο Γιάννης Βρούτσης στη διάρκεια ενημερωτικής σύσκεψης για το νομοσχέδιο με τους διοικητές των Ταμείων.

«Δεν μπορεί ένα ολόκληρο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης να μένει αιχμάλωτο όσων επιχειρήσεων και εργοδοτών με το πρόσχημα της κρίσης δεν αποδίδουν τις εισφορές των εργαζομένων ούτε και τα ασφαλιστικά ταμεία να δίνουν συντάξεις με... το ζύγι και το μάτι, να μην ελέγχουν τις εισφορές που έχουν καταβληθεί ή να μην αναζητούν τα 'χαμένα' τους έσοδα», είπε χαρακτηριστικά ο Γ. Βρούτσης. «Μόνο η τήρηση της νομιμότητας και η μηδενική ανοχή στις εστίες ανομίας, εξασφαλίζουν ότι δεν θα χρειαστεί να πάρουμε στο μέλλον καμία επώδυνη απόφαση για τις συντάξεις... Η καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής - με όποια μορφή έχει, αδήλωτη εργασία, ανασφάλιστη εργασία, μη υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ), υποβολή ΑΠΔ χωρίς καταβολή εισφορών, διασταύρωση προνοιακών επιδομάτων - αποτελεί μια μάχη εθνικής σημασίας», κατέληξε.

Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
Για να αντιμετωπίσει το χρηματοδοτικό κενό των 1,8 δισ. ευρώ που θα έχουν το 2014 τα Ταμεία λόγω της μειωμένης κρατικής επιχορήγησης, το υπουργείο υπολογίζει να εισπράξει σε βάθος διετίας έως και 1 δισ. ευρώ από τον περιορισμό της εισφοροδιαφυγής και την αύξηση της απασχόλησης, τουλάχιστον 150 εκατ. ευρώ από τη ρύθμιση των οφειλών στα Ταμεία και τη λειτουργία του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, 80 εκατ. ευρώ από τη προσυμπλήρωση (από τα Ταμεία) των φορολογικών δηλώσεων των συνταξιούχων, 120 εκατ. ευρώ από τη δήλωση αδήλωτων στην «Εργάνη», 130 εκατ. ευρώ από διασταυρώσεις δηλώσεων. Ακόμη κι αν «πιαστούν» τα έσοδα αυτά, θα «λείπουν» από τον ΟΑΕΕ 450 εκατ. ευρώ από τη μη επιβολή εισφοράς επί του τζίρου των επιχειρήσεων.

[Σύνταξη στα 62 από τον ΟΓΑ]

Το νομοσχέδιο προβλέπει:

Τη δυνατότητα συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων από τον ΟΓΑ στα 62 έτη με 40 χρόνια ασφάλισης και καταβολή εισφορών σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα (διαδοχική ασφάλιση).
Την καταβολή, σε όσους συνταξιοδοτούνται, προσωρινής σύνταξης η οποία θα αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 95% της κατώτατης.
Την εφαρμογή της διαδοχικής ασφάλισης (απονομή χωριστών ποσών από κάθε φορέα) για τους ασφαλισμένους που συνταξιοδούνται από ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης (εκτός ΕΤΕΑ) τα οποία, έως και πέρυσι, ήταν Ν.Π.Δ.Δ.
Τη ρύθμιση των επιδοτούμενων στεγαστικών δανείων του ΟΕΚ, χωρίς να χάνεται η επιδότηση του επιτοκίου.

Οι τρεις βασικές αλλαγές στις εισφορές

1 Σε ενιαία δήλωση, από την 1η Δεκεμβρίου, οι εισφορές για κύρια ασφάλιση, επικουρική και εφάπαξ

2 Διασταυρώσεις σε μηναία βάση μεταξύ των δηλωθέντων και των καταβληθέντων

3 Αμεση επιβολή προστίμων έως 10.550 ευρώ για ανακριβή δήλωσηδιαβάστε περισσότερα...

Μείωση μισθών ως 55% και ατομικές συμβάσεις για 500.000 εμποροϋπαλλήλους

Μειώσεις αποδοχών από 32% έως και 55% φέρνει από 1η Νοεμβρίου, για 500.000 εμποροϋπαλλήλους η οριστική λήξη της ισχύος της κλαδικής σύμβασης των εμπορικών επιχειρήσεων και η δυνατότητα επαναρρύθμισης των αμοιβών (μισθών και επιδομάτων) με ατομικές συμβάσεις εργασίας.

Την ανατροπή (η οποία έρχεται ως αποτέλεσμα της μη υπογραφής νέας κλαδικής σύμβασης εργασίας στο τρίμηνο Ιουλίου – Οκτωβρίου, δηλαδή από τη λήξη της προηγούμενης σύμβασης και για 3 μήνες, όπως προβλέπει το νέο καθεστώς) γνωστοποίησε χθες ο πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου Β. Κορκίδης υπογραμμίζοντας ότι “η έναρξη της μετενέργειας, από 1/11/2013, θα σημάνει την μετατροπή των συμβάσεων σε ατομικές ενώ για τους νεοπροσλαμβανόμενους υπαλλήλους θα ισχύουν τα κατώτατα όρια μισθών που είναι 586 ευρώ και 511 ευρώ για τους εργαζόμενους κάτω των 25 ετών, αντί των 860 ευρώ” (-31,8% και - 40,58%, αντίστοιχα). Οι μειώσεις των αποδοχών θα είναι, ωστόσο, ακόμη υψηλότερες αν συνυπολογιστούν οι απώλειες από:

1. Την κατάργηση, με μονομερή απόφαση του εργοδότη, σειράς “έξτρα” επιδομάτων που δεν μετενεργούν (ταμειακών λαθών 5%, επιμόρφωσης πωλητών 10%, προϊσταμένου 20% κ.α.). Τα μόνα επιδόματα που μετενεργούν είναι τα επιδόματα πολυετίας (με βάση τα έτη υπηρεσίας που είχαν συμπληρωθεί έως το 2012), τέκνων, πτυχίου και επικίνδυνης εργασίας .

2. Την επαναδιαπραγμάτευση, σε ατομικό επίπεδο, των μισθών με “πάτωμα” ασφαλείας τα νομοθετημένα όρια που, ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας, κυμαίνονται για τον άγαμο από 586 ευρώ – 761,90 ευρώ (510,95 ευρώ – 562,05 ευρώ για όσους είναι ηλικίας κάτω των 25ετών) και για τον έγγαμο από 644,69 ευρώ – 820,51 ευρώ (για τους κάτω των 25 ετών από 562,02 ευρώ – 613,15 ευρώ) μεικτά. Η απώλεια, εφόσον υπάρξει συμφωνία εργαζόμενου – εργοδότη, μπορεί να φτάσει ακόμη και στο 55% για έγγαμο πωλητή στο τελευταίο μισθολογικό κλιμάκιο (η κλαδική σύμβαση προέβλεπε 1.827,10 ευρώ ενώ το ανώτατο θεσμοθετημένο όριο είναι τα 820,51 ευρώ).

Κενό Διαπραγμάτευσης

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ πρότεινε στην Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων δίμηνη διαπραγμάτευση για την υπογραφή νέας κλαδικής σύμβασης με την προοπτική αυτή να ισχύσει από την 1/1/2014 και να προβλέπει βασικό μισθό 751 ευρώ. Δηλαδή μια μείωση κατά 13%, όπως είχε προαναγγείλει, από τις 16 Αυγούστου μέσω της “Η” και είχε απορρίψει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων “παγώνοντας” κάθε διαπραγμάτευση. “Το κενό της διαπραγμάτευσης των 2 μηνών θα δημιουργήσει δυσμενέστερους όρους αφού, στο μεταξύ, θα έχουν τροποποιηθεί οι όροι αμοιβής με ατομικές συμβάσεις” υπογραμμίζει στην “Η” ο εργατολόγος Γιάννης Καρούζος. Ηδη, οι ατομικές συμβάσεις εργασίας έχουν υποκαταστήσει σχεδόν το σύνολο των “ληγμένων” κλαδικών συμβάσεων. Μετά τη λήξη της ισχύος και της κλαδικής σύμβασης του εμπορίου (που δέσμευε τις επιχειρήσεις – μέλη των εργοδοτικών οργανώσεων και τους εργαζόμενους – μέλη της Ομοσπονδίας) υπολογίζεται ότι περίπου 1.600.000 μισθωτοί (το 80%) αμείβονται πλέον με ατομικές συμβάσεις.

Οι 12 Κλαδικές συμβάσεις που λήγουν έως τις 31/12/2013
(σε παρένθεση η ημερομηνία λήξης, στην οποία θα πρέπει να προστεθεί και το περιθώριο της τρίμηνης διαπραγμάτευσης)

1. Ζαχαρωδών εργαστήρια (19/8/2013)

2. Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΤΕΕ (31/8/2013)

3. Τεχνικών Μελετητικών Εταιρειών (31/12/2013)

4. Βιβλιοδετείων (31/12/2013)

5. Ιδιωτικών Κλινικών (31/12/2013)

6. Ξενοδοχείων ( 31/12/2013)

7. Δημοτικών επιχειρήσεων (31/12/2013)

8. Βιομηχανίας ζυμαρικών (31/12/2013)

9. Μεταλλείων - λιγνιτωρυχείων (31/12/2013).

10. Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (31/12/2013).

11. Χειριστές Ανυψωτικών Λατομείων - πέτρας (31/12/2013)

12. Χειριστές Ανυψωτικών Μεταλλείων Λιγνιτωρυχείων (31/12/2013)


διαβάστε περισσότερα...

Χορήγηση ΑΜΚΑ από τη γέννηση

Τα “παράθυρα” παράνομων καταβολών προνοιακών και άλλων επιδομάτων “κλείνει” το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθιερώνοντας την απόδοση Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) από τη γέννηση κάθε παιδιού και τον έλεγχο, μέσω της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ), όλων των δικαιούχων επιδομάτων και των δαπανών τους ακόμη και για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Τις δύο ρυθμίσεις συμπεριέλαβε, στο νομοσχέδιο των 17 άρθρων για τον έλεγχο της καταβολής των εισφορών (μέσω ενιαίας δήλωσης και υπό την απειλή προστίμου 10.550 ευρώ) και των παροχών, ο υπουργός Γιάννης Βρούτσης στο πλαίσιο των νέων μέτρων για την εξοικονόμηση συνολικά 500 εκατ ευρώ. Σύμφωνα με τις τελικές διατάξεις:

“Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ” θα αποδίδει σε άμεση σύνδεση και σε πραγματικό χρόνο ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση πιστοποιητικού γέννησης του νεογέννητου τον ΑΜΚΑ του”.

“Από τη δημοσίευση του νέου νέου νόμου, η Γενική Γραμματεία Πρόνοιας θα αποστέλλει σε μηνιαία βάση στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ το ηλεκτρονικό αρχείο όλων των χορηγούμενων από αυτήν προνοιακών επιδομάτων για να καταχωρηθεί στο πληροφοριακό σύστημα Ηλιος. Υστερα από την κοινοποίηση του ηλεκτρονικού αρχείου, η ΑΔΙΚΑ προβαίνει σε έλεγχο τυχόν διπλών χορηγήσεων επιδομάτων, στη διασταύρωση για τη χορήγηση ή μη σύνταξης στους επιδοματούχους καθώς και στην ενημέρωση του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης σχετικά με τη δικαιούμενη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη”.

Το νομοσχέδιο προβλέπει, ακόμη, το ακατάσχετο των εκπαιδευτικών επιδομάτων των ανέργων και τη ρύθμιση σε βάθος 10ετίας επιδοτούμενων από τον ΟΕΚ τραπεζικών στεγαστικών δανείων εφόσον δεν έχουν υπερβεί κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης τη συμβατική προθεσμία διακοπής , δηλαδή για ληξιπρόθεσμη οφειλή μεγαλύτερη του ισόποσου των 6 μηνιαίων δόσεων.


διαβάστε περισσότερα...

Τρεις αλυσίδες για το κτίριο της «Φωκάς» στην Τσιμισκή

«Πεδίο μάχης» για ορισμένες από τις μεγαλύτερες λιανεμπορικές επιχειρήσεις της χώρας είναι το πρώην προνομιακό πολυκατάστημα της αλυσίδας «Φωκάς» στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς εκτός από την Attica (Foll Follie) ενδιαφέρον φέρονται να τρέφουν τόσο ο όμιλος της Dixons όσο και η αλυσίδα H&M.
Τέσσερις μεγάλες λιανεμπορικές αλυσίδες, ελληνικών και ξένων συμφερόντων, έχουν βάλει στο «μικροσκόπιό» τους το ακίνητο της «Φωκάς» και αναμένεται κάποιες εξ αυτών να το «χτυπήσουν» στον ανοιχτό πλειοδοτικό διαγωνισμό μίσθωσής του την επόμενη Κυριακή. Μάλιστα, τουλάχιστον δύο από τις τέσσερις αλυσίδες έχουν εκδηλώσει με συγκεκριμένο και έγγραφο τρόπο το ζωηρό ενδιαφέρον τους. Ως ελάχιστο μίσθωμα έχει οριστεί το ποσό των 105.000 ευρώ τον μήνα, ενώ ο ενοικιαστής θα πρέπει να καταβάλει με την υπογραφή του συμβολαίου ένα εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί στα ενοίκια ενός έτους τα οποία η ιδιοκτήτρια Ιερά Μονή Αγίας Θεοδώρας δεν εισέπραξε τον τελευταίο χρόνο από την «Φωκάς».

Ακόμη, ο εκμισθωτής θα καταθέσει μία εγγυητική επιστολή 1,26 εκατ. ευρώ (που θα ανανεώνεται τακτικά) και θα δεσμευτεί για την πρόσληψη τουλάχιστον 160 εργαζόμενων, από τους οποίους μίνιμουμ οι 50 θα είναι από το προσωπικό της «Φωκάς» (το τελευταίο θα αξιολογηθεί στο σύνολό του από τον καινούργιο ενοικιαστή).

Επιπλέον, η νέα αλυσίδα θα χρειαστεί να υλοποιήσει επενδύσεις μίνιμουμ 4 εκατ. ευρώ για την ανακαίνιση του καταστήματος. Το ενοίκιο του πολυκαταστήματος στην οδό Τσιμισκή με καλυμμένη επιφάνεια 6.000 τ.μ. είχε φτάσει με ενοικιαστή την «Φωκάς» τις 85.000 ευρώ τον μήνα, έπειτα από δύο διαδοχικές μειώσεις του ύψους του.διαβάστε περισσότερα...

Είκοσι δύο φορολογικοί νόμοι σε 2 χρόνια

«Εάν η Ελλάδα θέλει να βάλει σε τάξη τα δημοσιονομικά της και να ξεφύγει από τη λιτότητα θα πρέπει να κάνει καλύτερη δουλειά στην είσπραξη φόρων» υπογραμμίζει σε δημοσίευμά της η εφημερίδα New York Times προσθέτοντας ότι η επιθετική πολιτική που ακολουθεί η χώρα μας για την πάταξη της φοροδιαφυγής το μόνο που φαίνεται να αυξάνει είναι η οργή του κόσμου, και όχι τα χρήματα που εισρέουν στα κρατικά ταμεία.
Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα η προσπάθεια για την είσπραξη φόρων δεν έχει πάει καλά. Η εκδίωξη φοροελεγκτών από διάφορα χωριά της Ελλάδας δείχνει πως αντί να δημιουργεί αίσθημα δικαιοσύνης, το επιθετικότερο πρόγραμμα είσπραξης φόρων από την κυβέρνηση επιδεινώνει το πρόβλημα. Συγκεκριμένα, οι προσπάθειες να απλωθεί το δίχτυ της είσπραξης φόρων το μόνο που έχουν κάνει είναι να δημιουργήσουν μεγαλύτερη λαϊκή οργή έναντι των πλουσίων, που πολύ συχνά θεωρούνται οι βασικοί ένοχοι.

Στις αρχές της οικονομικής κρίσης, σημειώνει η εφημερίδα, οι Έλληνες αξιωματούχοι, με πολλή αισιοδοξία, προέβλεπαν πως σύντομα θα βελτιωνόταν η είσπραξη φόρων. Επαίρονταν για τη χρήση αεροφωτογραφιών για να τσακώσουν φοροφυγάδες που δεν δήλωσαν τις πισίνες τους, ενώ έσφιξαν τον κλοιό γύρω από γιατρούς που δήλωναν χαμηλά εισοδήματα, αλλά με κάποιον τρόπο έδιναν υψηλά ενοίκια για σπίτια σε ακριβές περιοχές.

Ερωτήματα
Όμως, παρά τις προσπάθειες αυτές και τον εκπληκτικό αριθμό των νέων φορολογικών νόμων (22 νέοι νόμοι μέσα στα περασμένα δύο χρόνια), εξακολουθούν να υπάρχουν ερωτήματα ως προς το αν οι αρμόδιες αρχές έχουν κάνει κάποια πρόοδο, σχολιάζουν οι New York Times.

Στο τέλος του 2011 οι οφειλές φόρων ανήλθαν σε 45 δισ. ευρώ, στο τέλος του 2012 στα 56 δισ. ευρώ, ενώ στο τέλος Ιουλίου του τρέχοντος έτους οι οφειλές αυξήθηκαν στα 60 δισ. ευρώ, περίπου δηλαδή στο ένα πέμπτο του δημοσίου χρέους.

Οι ειδήμονες λένε πως πολλά από τα φοροεισπρακτικά μέτρα δεν είναι αποτελεσματικά, ιδιαίτερα αυτά που βάζουν στο στόχαστρο τους πλούσιους.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, η έλλειψη εμφανών ενεργειών από την πλευρά της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τη μεγάλη φοροδιαφυγή είναι ένας από τους λόγους που επικαλούνται πολλοί Έλληνες για τη δυσαρέσκειά τους έναντι των προσπαθειών για είσπραξη φόρων.διαβάστε περισσότερα...

Στα 6,2 δισ. τα ληξιπρόθεσμα από την αρχή του 2013

Απλήρωτους φόρους ύψους 809 εκατ. ευρώ άφησαν οι φορολογούμενοι τον Σεπτέμβριο με αποτέλεσμα τα «νέα» ληξιπρόθεσμα χρέη, δηλαδή αυτά που δημιουργήθηκαν από την αρχή του έτους να ανέλθουν σε 6,188 δισ. ευρώ.
Συνολικά οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο ανέρχονται στα 59,66 δισ. ευρώ, ενώ αν συνοπολογιστούν και οι μη φορολογικές οφειλές τότε τα ληξιπρόθεσμα χρέη έχουν υπερβεί πλέον κατά πολύ τα 61 δισ. ευρώ.

Οι φορολογούμενοι αδυνατούν να πληρώσουν τους μαζεμένους φόρους για τα εισοδήματα και την ακίνητη περιουσία τους, ενώ ένας στους πέντε ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρηματίες εξακολουθεί να μην υποβάλει δήλωση ΦΠΑ και να μην αποδίδει στο Δημόσιο τον φόρο.

Την ίδια ώρα με ρυθμό «χελώνας» γίνονται οι φορολογικοί έλεγχοι στις μεγάλες επιχειρήσεις και τους φορολογουμένους μεγάλου πλούτου, με ορατό πλέον τον κίνδυνο ο φοροελεγκτικός και φοροεισπρακτικός μηχανισμός να μην πιάσει τους στόχους που έχουν τεθεί από την τρόικα για την πραγματοποίηση συγκεκριμένου αριθμού ελέγχων.

Επιπλέον 809 εκατ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων στο τέλος Σεπτεμβρίου τα «νέα» ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο διαμορφώθηκαν στα 6,188 δισ. ευρώ, από 5,379 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος του περασμένου Αυγούστου. Δηλαδή μέσα σε ένα μήνα προστέθηκαν 809 εκατ. ευρώ στην τεράστια δεξαμενή των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Οι εισπράξεις από τα ληξιπρόθεσμα ανήλθαν στο εννεάμηνο στα 985 εκατ. ευρώ, ενώ ταυτόχρονα διαγράφηκαν χρέη ύψους 91 εκατ. ευρώ.

Επίσης σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών:

Ένας στους πέντε ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρηματίες υπό το βάρος της κρίσης και της έλλειψης ρευστότητας δεν υποβάλλει εμπρόθεσμα περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ. Κι αυτό παρά την αλλαγή του συστήματος απόδοσης του φόρου και την επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων. Ειδικά στο εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου έπρεπε να υποβληθούν συνολικά 3.850.018 δηλώσεις ΦΠΑ. Όμως, τελικά υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα 3.018.332 δηλώσεις. Δηλαδή δεν υποβλήθηκαν 831.686 περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ. Στο ίδιο διάστημα έγιναν 9.284 έλεγχοι για την απόδοση του ΦΠΑ και βεβαιώθηκαν φόροι και πρόστιμα ύψους 200,54 εκατ. ευρώ ευρώ με τις εισπράξεις να ανέρχονται σε 74,44 εκατ. ευρώ. Μέχρι το τέλος του έτους θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί συνολικά 11.000 έλεγχοι ΦΠΑ και να έχει εισπραχθεί το 20% των βεβαιωμένων φόρων.
Εκτός στόχων κινούνται οι φορολογικοί έλεγχοι σε μεγάλες επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα στο εννεάμηνο ολοκληρώθηκαν 204 τακτικοί έλεγχοι σε μεγάλες επιχειρήσεις και σύμφωνα με το Μνημόνιο συνολικά φέτος θα πρέπει να διενεργηθούν 596 έλεγχοι. Από τους ολοκληρωμένους τακτικούς ελέγχους βεβαιώθηκαν φόροι και πρόστιμα ύψους 117,8 εκατ. ευρώ και εισπράχθηκαν 53 εκατ. ευρώ. Παράλληλα από τους 680 προσωρινούς ελέγχους που θα πρέπει να γίνουν φέτος σε μεγάλες επιχειρήσεις μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου είχαν πραγματοποιηθεί 377 έλεγχοι από τους οποίους βεβαιώθηκαν φόροι και πρόστιμα ύψους 117,3 εκατ. ευρώ και εισπράχθηκαν 62,5 εκατ. ευρώ.
Με ρυθμό «χελώνας» γίνονται οι έλεγχοι σε αυτοαπασχολούμενους και φορολογομυένους μεγάλου πλούτου. Σύμφωνα με το Μνημόνιο θα πρέπει μέχρι το τέλος του έτους να έχουν γίνει 910 φορολογικοί έλεγχοι. Ωστόσο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου ολοκληρώθηκαν μόλις 281 έλεγχοι σε φορολογουμένους μεγάλης οικονομικής επιφάνειας. Οι έλεγχοι αυτοί απέδωσαν στο Δημόσιο 10,5 εκατ. ευρώ από το σύνολο των 36,4 εκατ. ευρώ που βεβαιώθηκαν.
Στο εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου υποβλήθηκαν 9.617 μηνυτήριες αναφορές για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα «μαύρου χρήματος» εκ των οποίων 4.945 υποβλήθηκαν από τις ΔΟΥ, 1.309 από το ΣΔΟΕ και 3.363 αναφορές από Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.διαβάστε περισσότερα...

Δικαστήριο για την τρόικα στο Στρασβούργο

Τη σύσταση ειδικής εξεταστικής επιτροπής για τη δράση της τρόικας σε Ελλάδα, Κύπρο, Πορτογαλία και Ιρλανδία αποφάσισε η επιτροπή Οικονομικών του Ευρωκοινοβουλίου.


Ζητούμενο είναι να «πέσει φως» στη δράση των αξιωματούχων που διαμόρφωσαν τα περιεχόμενα των Μνημονίων, ασκώντας πρωτοφανή εξουσία και χωρίς να έχουν οποιασδήποτε μορφής δημοκρατική εξουσιοδότηση.

Υπό αξιολόγηση τίθενται η μεθοδολογία της τρόικας κατά τη συγκέντρωση στοιχείων, καθώς και τα κριτήρια με τα οποία λαμβάνονται οι αποφάσεις της. Θα εξεταστεί, επίσης, ο ρόλος ιδιωτικών συμβουλευτικών οίκων, όπως ο αμερικανικός Alvarez & Marsal, στον οποίο προσέφυγε η κυπριακή κυβέρνηση κατά τις διαπραγματεύσεις για το δάνειο από την τρόικα. Πρόσφατα αποκαλύφθηκε ότι ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας, Πανίκος Δημητριάδης, είχε αποδεχθεί να δοθεί στον οίκο «αμοιβή επιτυχίας» 0,1% του συνολικού ποσού που θα λάβουν οι κυπριακές τράπεζες. Ο κ. Δημητριάδης υποστηρίζει ότι αναγκάστηκε να δεχθεί τον όρο, καθώς ο οίκος απειλούσε να αποχωρήσει λίγες ώρες πριν λειτουργήσουν ξανά οι τράπεζες.

Θα καταθέσουν
Η εξεταστική επιτροπή θα καλέσει για κατάθεση τους υπαλλήλους της τρόικας αλλά θα παραγγείλει και ανεξάρτητες οικονομικές μελέτες, που θα αμφισβητούν τις υποθέσεις και τις προβλέψεις των Μνημονίων. Η αστοχία των προβλέψεων αυτών (είτε πρόκειται για δημοσιονομικά μεγέθη, είτε για την ανεργία) είναι ένας από τους βασικούς λόγους σύστασης της επιτροπής, όπως υποστηρίζει και ο βουλευτής των Πρασίνων, Σβεν Γκιγκολντ: «Γι' αυτό πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες περιμένουν μια αναλυτική έρευνα σχετικά με το πώς προέκυψαν αυτά τα δραματικά αποτελέσματα». Υποστηρίζει, μάλιστα, ότι «θα πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά πιθανές παραβιάσεις του νόμου ή περιπτώσεις κατάχρησης εξουσίας».

Η επιτροπή δεν πρόκειται, πάντως, να έχει τη δυνατότητα απόδοσης νομικών ευθυνών. Το ακριβές αντικείμενο των εργασιών θα καθοριστεί στη διάσκεψη των προέδρων, κατά την επόμενη σύνοδο της ολομέλειας στα μέσα Νοεμβρίου. Ήδη έχει συμφωνηθεί των εργασιών να ηγηθούν ο Αυστριακός βουλευτής του Λαϊκού Κόμματος, Ότμαρ Κάρας και ο Γάλλος σοσιαλδημοκράτης, Λιμ Χονγκ Νγκοκ, έχοντας τη βοήθεια του Βέλγου βουλευτή των Πρασίνων, Φιλίπ Λαμπέρτ και του Ολλανδού συντηρητικού, Ντερκ Γιαν-Έπινκ. Η έκθεση θα πρέπει να παρουσιαστεί στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου το αργότερο μέχρι τον Απρίλιο, καθώς αμέσως μετά ακολουθούν οι Ευρωεκλογές.διαβάστε περισσότερα...

Κόβουν το επίδομα θέρμανσης σε 150.000 φοιτητές

Χωρίς επίδομα θέρμανσης θα μείνουν 150.000 φοιτητές που σπουδάζουν σε πόλεις μακριά από τις οικογένειές τους.
Η Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζονται τα κριτήρια χορήγησης του επιδόματος εξαιρεί από τους δικαιούχους όλα τα φυσικά πρόσωπα που αναγράφονται ως προστατευόμενα μέλη στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, με συνέπεια να μην έχουν δικαίωμα είσπραξης του επιδόματος και τα ενήλικα προστατευόμενα τέκνα που σπουδάζουν μακριά από τα σπίτια τους!

Με βάση τον Κώδικα Φορολόγησης Εισοδήματος, στα προστατευόμενα μέλη του υπόχρεου περιλαμβάνονται και όλα τα ενήλικα τα τέκνα ηλικίας έως 25 ετών που φοιτούν σε σχολές, σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής.

Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, με τους φοιτητές που μένουν χωρίς επίδομα να υπολογίζονται στους 150.000, οι εκτιμήσεις φθάνουν τη δαπάνη για το επίδομα θέρμανσης (εάν τους δινόταν τελικά) στα 45 εκ. ευρώ, δηλαδή περίπου 300 ευρώ στον καθένα.

Το ποσό αυτό είναι αμελητέο για τον Κρατικό Προϋπολογισμό αλλά μπορεί να δώσει σημαντική οικονομική ανάσα σε χιλιάδες οικογένειες φοιτητών και παράλληλα να αυξήσει την κατανάλωση του πετρελαίου. Πολύ περισσότερο, όμως, μπορεί να συμβάλει ώστε να αποφύγουμε τραγικά περιστατικά όπως αυτό πριν από μερικούς μήνες με τους φοιτητές στη Λάρισα...διαβάστε περισσότερα...

Τα 60 δισ. ευρώ αγγίζουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο

Στα 6,188 δισ. ευρώ ανήλθε το Σεπτέμβριο το σύνολο των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, καθώς τον μήνα αυτόν σημείωσαν νέα αύξηση κατά 809 εκατ. ευρώ.

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τα οποία παλαιά (έως 31.1.2012) και νέα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο ανέρχονται πλέον στα 59,66 δισ. ευρώ.

Το εννεάμηνο Ιανουάριος - Σεπτέμβριος 2013 το Δημόσιο εισέπραξε από ληξιπρόθεσμες οφειλές 985 εκατ. ευρώ ενώ ταυτόχρονα διαγράφηκαν χρέη ύψους 91 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία υστέρηση παρουσιάζεται σε μια σειρά στόχους που θέτει το μνημόνιο για τον ελεγκτικό μηχανισμό.

Έτσι στο διάστημα Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου έπρεπε να υποβληθούν συνολικά 3.850.018 δηλώσεις ΦΠΑ και υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα 3.018.332 δηλώσεις. Στο διάστημα αυτό ολοκληρώθηκαν 204 τακτικοί έλεγχοι σε μεγάλες επιχειρήσεις ενώ ο στόχος ήταν να διενεργηθούν συνολικά φέτος 596 έλεγχοι. Για τους αυτοαπασχολούμενους και τους φορολογούμενους μεγάλου πλούτου, ενώ ο στόχος είναι να έχουν γίνει 910 φορολογικοί έλεγχοι μέχρι το τέλος του έτους είχαν διενεργηθεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου μόλις τέτοιοι 281 έλεγχοι.

διαβάστε περισσότερα...

Ελλάδα και Ρωσία πιο κοντά σε συμφωνία για μείωση της τιμής του φυσικού αερίου

Ολο και πιο κοντά στην εξεύρεση συμφωνίας για μείωση της τιμής του ρωσικού φυσικού αερίου, βρίσκεται η Ελλάδα και η Ρωσία, όπως τουλάχιστον διαφάνηκε από τη συνάντηση του Αντ. Σαμαρά με τον υπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές του Μαξίμου, η Μόσχα φαίνεται να βλέπει θετικά το θέμα της τιμής του φυσικού αερίου το οποίο αφορά χιλιάδες Ελληνες και θα μπορούσε να αποτελέσει μια κίνηση καλής θέλησης της ρωσικής πλευράς. Ο Ελληνας πρωθυπουργός είχε στείλει τον περασμένο Αύγουστο και επιστολή στον Βλαντιμίρ Πούτιν ζητώντας μείωση στην τιμή του φυσικού αερίου όπως κάνει η Gazprom στη Βουλγαρία.

Υποδεχόμενος τον Σεργκέι Λαβρόφ, ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στις πολύ στενές σχέσεις μεταξύ Αθήνας και έκανε λόγο για μια στρατηγική σχέση η οποία, όπως είπε, είναι πολύ σημαντική και για τις δύο πλευρές.

Ο Αντώνης Σαμαράς ευχαρίστησε στον Ρώσο υπουργό για τη στήριξή της Ρωσίας και ιδιαίτερα για την ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος προς της Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι τα χρήματα των Ρώσων τουριστών έπεσαν σαν βροχή σε μια αφυδατωμένη οικονομία.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που σας καλωσορίζω στην Ελλάδα. Η Ρωσία είναι μια χώρα με την οποία μοιραζόμαστε σημαντικούς μακροχρόνιους δεσμούς και κοινά ενδιαφέροντα. Όταν ο πρέσβης μας, λίγες μέρες πριν, συναντήθηκε με τον πρόεδρο Πούτιν, ο κ. Πούτιν είπε ότι έχουμε παραδοσιακά στενή συνεργασία.

"Ευχαριστώ" για το 1 εκατομμύριο τουριστών που έφτασαν στην Ελλάδα από τη Ρωσία είπε ο πρωθυπουργός στον Ρώσο υπουργό

Πιστεύω ότι αυτή η στρατηγική σχέση είναι πολύ σημαντική και για τους δυο μας και είναι ένα σημαντικό στοιχείο στην εξωτερική μας πολιτική. Πιστεύω ότι έχουμε την πολιτική βούληση να ενεργοποιήσουμε τις διμερείς σχέσεις μας και να τις φέρουμε στο αναγκαίο επίπεδο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που ήρθατε στην Αθήνα. Είναι πραγματική ευχαρίστηση να σας έχουμε εδώ», είπε ο Έλληνας πρωθυπουργός.
Από την πλευρά του, ο κ. Λαβρόφ δήλωσε πολύ ικανοποιημένος από τη θερμή υποδοχή, και εξέφρασε τη συμπάθειά του για τις προσπάθειες της κυβέρνησης να ξεπεραστούν οι δυσκολίες στην οικονομία. «Η σχέση μας είναι βασισμένη στα θεμέλια μιας πολύ μακράς φιλίας και αμοιβαίου σεβασμού», είπε.
«Στεκόμαστε δίπλα στις προσπάθειες της κυβέρνησής σας να ξεπεράσετε κάποιες δυσκολίες στην οικονομία. Σημειώνουμε την πρόοδο και θα στηρίζουμε τις προσπάθειές σας με όποιο τρόπο μπορούμε με ηθικούς τρόπους, αλλά ακόμα και με προώθηση του εμπορίου και της οικονομικής μας συνεργασίας.


διαβάστε περισσότερα...

Ενίσχυση 17.000 μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Τη δυνατότητα να ενταχθούν στο πρόγραμμα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων το σύνολο των προτάσεων που αξιολογήθηκαν με βαθμό πάνω από τη βάση (50) προβλέπει η απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με την οποία εγκρίνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.

Ειδικότερα:

Με την απόφαση εντάσσονται άμεσα στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» 7.505 έργα συνολικού προϋπολογισμού επενδύσεων 929.020.826,04€ και δημόσιας δαπάνης 456.643.734,23 €.

Επιπλέον, προκειμένου να ενισχυθεί και να επιταχυνθεί η επενδυτική δραστηριότητα, αποφασίστηκε η παροχή δυνατότητας ενίσχυσης και στα έργα τα οποία κατά την αξιολόγηση βαθμολογήθηκαν με βαθμό μεγαλύτερο του 50, αλλά δεν περιλαμβάνονται στις κατηγορίες άμεσα ενταγμένων έργων λόγω εξάντλησης του αρχικού προϋπολογισμού του προγράμματος. Τα έργα αυτά είναι 9.406, συνολικού προϋπολογισμού επενδύσεων 1.246.199.975,26€ και δημόσιας δαπάνης 624.495.306,64€.

Δηλαδή το σύνολο των επενδυτικών προτάσεων που μπορούν να ενισχυθούν από το πρόγραμμα είναι 16.911, με συνολικό προϋπολογισμό επενδύσεων 2.175.220.801,30€ ευρώ και δημόσια δαπάνη 1.081.139.040,87 ευρώ. Η υπερδέσμευση γίνεται στο πλαίσιο της προσπάθειας να διοχετευθεί στην αγορά το μέγιστο δυνατό ποσό από τα Κοινοτικά κονδύλια που είναι διαθέσιμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεδομένου ότι λόγω της κρίσης ορισμένες ενδέχεται να μην υλοποιήσουν τις επενδύσεις.

Προϋπόθεση για την ένταξη των πρόσθετων έργων είναι:

α. η υποβολή έως την 28.02.2014 από τον δικαιούχο στον ΕΦΕΠΑΕ αίτησης επαλήθευσης-πιστοποίησης έργου τουλάχιστο για το 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης ή αποδεικτικών στοιχείων έγκρισης δανείου ισόποσου τουλάχιστο με το 20% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης και

β. η επαλήθευση των ανωτέρω από τον ΕΦΕΠΑΕ.

Η διαδικασία ένταξης των έργων αυτών θα έχει ολοκληρωθεί το αργότερο την 30.06.2014.

Για τα έργα αυτά ισχύουν όλες οι διαδικασίες και οι όροι που περιγράφονται στον ισχύοντα Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος και τα Παραρτήματα. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η ημερομηνία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να υπερβεί την 30.06.2015.

Υπενθυμίζεται ότι η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων ολοκληρώθηκε στις 24 Μαΐου. Υποβλήθηκαν συνολικά 22.991 προτάσεις με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 1.569.925.851 εκ € (έναντι 456 εκ € που ήταν ο αρχικός προϋπολογισμός). Από τις προτάσεις αυτές οι 4.222 απορρίφθηκαν λόγω έλλειψης τυπικών προϋποθέσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολογήθηκαν οι υπόλοιπες 18.769 με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 1.164.006.435 εκ €.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα δημοσιευθούν απόψε στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr, και του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr .

«Έχουμε καλά νέα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις», δήλωσε ο υπουργός Ανάπττυξης και Ανταγωνιστικότητας, Κ. Χατζηδάκης. «Στο πρόγραμμα θα ενταχθούν τελικά 17 χιλιάδες επιχειρηματικά σχέδια, 7.500 περίπου που πέρασαν στην πρώτη κατηγορία και άλλα 9.500 χιλιάδες τα οποία ξεπέρασαν τη βάση κι έτσι συνολικά θα έχουμε 17.000 επιχειρήσεις, 17.000 επιχειρηματικά σχέδια. Δημόσια δαπάνη που ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, 1 δισεκατομμύριο 80 εκατομμύρια ευρώ. Μαζί με την ιδιωτική συμμετοχή ανεβαίνουμε στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Κάναμε υπερδέσμευση λαμβάνοντας υπόψη το πρόβλημα της ρευστότητας. Από τα σχέδια που υποβάλλονται τα τελευταία χρόνια έχουμε ένα περιορισμένο σχετικά ποσοστό υλοποίησης, πράγμα το οποίο μας οδήγησε σ' αυτή την απόφαση. Δεσμεύουμε περισσότερα κονδύλια, για να είμαστε σίγουροι ότι τα χρήματα που διατίθενται μέσω του ΕΣΠΑ, τα 455 περίπου εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν όλα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εάν χρειαστεί να δώσουμε και παραπάνω, αν κάνουμε την υπόθεση εργασίας ότι θα έρθουν περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τότε έχουμε επεξεργαστεί τις λύσεις προκειμένου να υπάρχει κάλυψη.

Ωστόσο, με την απόφαση αυτή θέλαμε να κάνουμε απολύτως σίγουρο ότι θα υπάρξει μια ουσιαστική στήριξη στην επιχειρηματικότητα και πραγματικά θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό ότι 17.000 διαφορετικά επιχειρηματικά σχέδια θα έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν.

Το δημόσιο βάζει μέσω του ΕΣΠΑ τα μισά λεφτά και οι επιχειρήσεις αυτές έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τα διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί εν τω μεταξύ. Το Ταμείο Επιχειρηματικότητας του ΕΤΕΑΝ, τα προγράμματα Jeremie, τις δράσεις που αναπτύσσονται μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων».


διαβάστε περισσότερα...

ΟΑΕΔ «Πράσινο» για 10.000 προσλήψεις σε δήμους

Πράσινο φως για την έναρξη της διαδικασίας τοποθέτησης, με 5μηνες συμβάσεις εργασίας, ανέργων σε δήμους άναψε ο ΟΑΕΔ αναρτώντας στην ιστοσελίδα του (www.oaed.gr) τον προσωρινό πίνακα κατάταξης στο πρόγραμμα «κοινωφελούς εργασίας» για 10.000 ωφελούμενους κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Υ.Ε.) γενικών καθηκόντων.
Ο οριστικός πίνακας κατάταξης θα καταρτιστεί μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ άμεσα, ύστερα από την εξέταση τυχόν ενστάσεων. Η επόμενη προκήρυξη για απασχόλησης κοινωφελούς εργασίας θα γίνει μέσα στις επόμενες ημέρες και θα αφορά 27.946 θέσεις σε επιβλέποντες φορείς του Δημοσίου.


διαβάστε περισσότερα...

Πότε παίρνουν σύνταξη οι υπάλληλοι των Δήμων

Διαφορετικές «ταχύτητες» ισχύουν για τη συνταξιοδότηση των εργαζομένων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανάλογα με το αν υπάγονται στο καθεστώς του Δημοσίου ή του ΙΚΑ.


Επιπλέον τα όρια ηλικίας είναι σε άμεση συνάρτηση με το πότε έγινε η «είσοδος» στην αγορά εργασίας αλλά και το έτος θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
Οπως τονίζει ο δικηγόρος Διονύσης Ρίζος, που είναι ειδικός σε θέματα εργατικού και ασφαλιστικού Δικαίου: «Οι μόνιμοι δημοτικοί υπάλληλοι που έχουν διοριστεί σε οργανικές θέσεις συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του Δημοσίου ενώ όσοι υπηρετούν με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου έχουν τη δυνατότητα να αποχωρήσουν με βάση τις διατάξεις του ΙΚΑ». Αναλυτικά προβλέπονται τα εξής:

1. Μόνιμοι δημοτικοί υπάλληλοι. Για τους μόνιμους δημοτικούς υπαλλήλους ως έναρξη του χρόνου προσμέτρησης της υπηρεσίας ως δημόσιας λαμβάνεται υπ' όψιν το σχετικό ΦΕΚ διορισμού. Αν έχουν παρέλθει 30 ημέρες από τη δημοσίευσή του και μέχρι την ορκωμοσία λαμβάνεται υπ' όψιν η ημερομηνία ορκωμοσίας.

«Παλαιοί» ασφαλισμένοι είναι όσοι έχουν έστω μία ημέρα απασχόλησης στο Δημόσιο, σε δήμο ή Κοινότητα πριν το 1983 με οποιοδήποτε καθεστώς. Οι συγκεκριμένοι ασφαλισμένοι είναι τυχεροί, καθώς υπάγονται σε ευνοϊκότερο συνταξιοδοτικό καθεστώς.

Η πιο συμφέρουσα επιλογή για τους άνδρες που ανήκουν σε αυτό το καθεστώς είναι η συμπλήρωση 35ετίας και η συνταξιοδότηση χωρίς όριο ηλικίας. Για τη συμπλήρωση 35ετίας μπορεί να εξαγοραστεί ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας με κόστος 6,675 επί των συντάξιμων αποδοχών όχι όμως κάποιος άλλος από τους πλασματικούς χρόνους ασφάλισης. Ευνοϊκές ρυθμίσεις ισχύουν και για τις γυναίκες. Το όριο ηλικίας εξαρτάται από το έτος θεμελίωσης και την οικογενειακή κατάσταση (δηλαδή αν είναι άγαμες ή έγγαμες).

Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως χρόνος που έχει διανυθεί σε άλλο φορέα ασφάλισης πρέπει να εξαγοραστεί με αντίτιμο 7% επί των συντάξιμων αποδοχών (περίπου 120 ευρώ τον μήνα). Ο υπολογισμός της σύνταξης γίνεται ως όλος ο χρόνος να έχει διανυθεί στο Δημόσιο. Στις περιπτώσεις που η έναρξη απασχόλησης στο Δημόσιο (οποιαδήποτε υπηρεσία) ή τον Δήμο ή την Κοινότητα τοποθετείται μετά την 1η Ιανουαρίου 1983 αλλάζουν τα όρια ηλικίας. Η ηλικία «εξόδου» είναι σε άμεση συνάρτηση με το έτος θεμελίωσης δικαιώματος, ενώ κερδισμένοι είναι οι άντρες που συμπληρώνουν 25ετία τη διετία 2011- 2012 (προβλέπονται μειωμένα όρια).

Σε περίπτωση που η θεμελίωση δικαιώματος γίνεται μετά την 1η Ιανουαρίου 2013, πλήρης σύνταξη καταβάλλεται στα 67 ή μειωμένη στα 62. Εναλλακτικά καταβάλλεται πλήρης σύνταξη στα 62 αλλά με 40 έτη ασφάλισης.

2. Υπάλληλοι αορίστου χρόνου. Οι εργαζόμενοι σε ΟΤΑ που ανήκουν στην κατηγορία των αορίστου χρόνου έχουν διατηρήσει ως σήμερα φορέα κύριας ασφάλισης το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Οσοι δεν πρόλαβαν να θεμελιώσουν δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2012 ακολουθούν πλέον τα αυξημένα όρια ηλικίας (πλήρη σύνταξη στα 67 και μειωμένη στα 62). Ιδιαίτερα σημαντικό είναι πως στο ΙΚΑ δεν υπάρχει διαφορετικό καθεστώς για τους πριν και μετά το 1983 ασφαλισμένους. Ετσι ισχύουν ενιαίες ρυθμίσεις για όσους ασφαλίστηκαν μέχρι το τέλος του 1992, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις η θεμελίωση γίνεται με ταυτόχρονη ύπαρξη των απαιτούμενων ετών ασφάλισης και του ορίου ηλικίας.

Εξαιρούνται οι ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν 10.500 ημέρες. Με τη συμπλήρωση των απαιτούμενων ετών «κλειδώνει» το δικαίωμα και η έξοδος μπορεί να γίνει όποτε συμπληρωθεί το κατά περίπτωση όριο ηλικίας (σταδιακά αυξάνονται και οι απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης). Για ταχύτερη έξοδο μπορούν να αναγνωριστούν τέσσερα πλασματικά για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα το 2011, πέντε το 2012, έξι φέτος και επτά χρόνια από το 2014. Για την πλειοψηφία των πλασματικών ετών το κόστος εξαγοράς είναι 168 ευρώ τον μήνα.Τέλος πρέπει να σημειωθεί πως ενιαίες ρυθμίσεις ισχύουν σε Δημόσιο και ΙΚΑ για τους «νέους» ασφαλισμένους, που ξεκίνησαν να εργάζονται μετά την 1η Ιανουαρίου 1993.
ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΤΡΕΣ (ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΧΡΙ 31/12/1982)
ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ
ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
15
Οποτεδήποτε
65
----
25
Μέχρι 31/12/1997
55
32
25
1998
60,5
32,5
25
1999
61
33
25
2000
61,5
33,5
25
2001
62
34
25
2002
62,5
34,5
25
2003
63
35
25
2004
63,5
35
25
2005
64
35
25
2006
64,5
35
25
μετά την 1/1/2007
65
35

ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΤΡΕΣ (ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ 1983 ΕΩΣ ΚΑΙ 1992)
ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ
ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
25
Μέχρι 31/12/ 2010
65 πλήρη - 60 μειωμένη
25
2011
61 πλήρη - 56 μειωμένη
25
2012
63 πληρη- 58 μειωμένη
25
2013
67 πλήρη - 62 μειωμένη
35
Μέχρι 31/12/2010
58
36
2011
58
37
2012
59
40
2013
62

ΙΚΑ (ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΧΡΙ 31/12/1992)
Κατηγορία
Ημέρες Ασφάλισης
Ετος Συμπλήρωσης
Για πλήρη σύνταξη
Για μειωμένη σύνταξη
Παρατηρήσεις
Ανδρες
10.000
Μέχρι την 31/12/2010
62
60
Σε όλες τις περιπτώσεις μειωμένης σύνταξης απαιτούνται 100 ημέρες ασφάλισης την τελευταία 5ετία
10.000
2011
63
60
10.000
2012
63,5
60
10.000
2013
67
62
10.500
Μέχρι την 31/12/2010
58
-
10.800
2011
58
-
11.100
2012
59
-
12.000
2013
62
-

Γυναίκες έγγαμες (Ασφαλισμένες μέχρι 31/12/1982) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1983 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 1992
ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
ΕΤΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ
ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
15
Μέχρι 31/12/1992
53
22
25
Μέχρι 31/12/2010
60 πλήρη - 55 μειωμ.
15,5
1993
53
22,5
25
2011
61 πλήρη - 56 μειωμ.
16
1994
53
23
25
2012
63 πλήρη - 58 μειωμ.
16,5
1995
53
23,5
25
Από την 1η/1/2013
67 πλήρη - 62 μειωμ.
17
1996
53
24
35
Μέχρι 31/12/2010
58
17,5
1997
53
24,5
36
2011
58
17,5
1998
58,5
24,5
37
2012
59
17,5
1999
59
24,5
40
2013
62
17,5
2000
59,5
24,5
17,5
Μετά την 1η/1/2001
60
24,5

ΙΚΑ (ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕΧΡΙ 31/12/1992)
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΤΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ
ΟΡΙΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΟΡΙΟ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Σε όλες τις περιπτώσεις μειωμένης σύνταξης απαιτούνται 100 ημέρες ασφάλισης την τελευταία 5ετία.
4.500
Μέχρι 31/12/2010
60
55
4.500
2011
61
56
4.500
2012
62
57
4.500
2013
67
52
10.000
Μέχρι 31η/12/2010
57
55
10.400
2011
58
56
10.800
2012
58,5
56,5
12.000
2013
62
-

Τι ισχύει για γονείς ανήλικων τέκνων
Ενιαίες ρυθμίσεις ισχύουν για τους γονείς (άντρες και γυναίκες) που συμπληρώνουν 25ετία στο Δημόσιο μετά την 1η Ιανουαρίου 2011. Κερδισμένοι βγαίνουν οι άντρες με ανήλικα, καθώς μπορούν να ανοίξουν την πόρτα εξόδου από το Δημόσιο με μειωμένα όρια ηλικίας.
Το όριο συνταξιοδότησης είναι σε άμεση συνάρτηση με το έτος θεμελίωσης δικαιώματος. Σε περιπτώσεις που υπάρχει προηγούμενος χρόνος στον ιδιωτικό τομέα που εμποδίζει τη θεμελίωση μετά την 1η Ιανουαρίου 2011 μπορεί ο χρόνος αυτός να μη χρησιμοποιηθεί.
Ευνοϊκές ρυθμίσεις ισχύουν στο Δημόσιο και για τους γονείς με τρία παιδιά. Μάλιστα οι τρίτεκνοι ακόμη κι αν έχουν συμπληρώσει την 20ετία πριν από το 2011 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με το ειδικό καθεστώς.
ΔΗΜΟΣΙΟ
Ετη ασφάλισης
Ετος θεμελίωσης
Οριο ηλικίας
Γονείς ανηλίκων
25
2011
52
25
2012
55
25
2013
67
Τρίτεκνοι
21
2011
52
23
2012
55
25
2013
67

Πώς υπολογίζεται η σύνταξη
Για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ που θα υποβάλουν αίτημα συνταξιοδότησης με τις διατάξεις του Δημοσίου, η σύνταξη που θα λάβουν θα είναι αναλογική για τον χρόνο ασφάλισης που θα έχουν μέχρι τη στιγμή της αίτησης και όσο χρόνο αναγνωρίσουν.
Το ποσό της σύνταξης θα υπολογιστεί στο 80% των συντάξιμων αποδοχών για τα έτη μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007 και στο 74% για τα υπόλοιπα έτη ως το 2013 αν υποβληθεί το αίτημα εντός του έτους. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβληθεί το 2014, το ποσοστό αναπλήρωσης για τα έτη μετά την 1η Ιανουαρίου 2008 θα είναι 73% και ούτω καθεξής για τα υπόλοιπα έτη.
Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως εφόσον ο υπάλληλος έχει και χρόνο ασφάλισης στον ιδιωτικό τομέα, θα λάβει και τμηματικό ποσό από το ΙΚΑ (ή όποιον άλλο φορέα) για τον χρόνο ασφάλισης που έχει. Στους άνδρες το εν λόγω ποσό είναι μειωμένο κατά 6% κάθε έτος (και μέχρι το 30% στην πενταετία) εφόσον το αναζητήσουν πριν από τα 60.
Για τις γυναίκες η εν λόγω μείωση ισχύει από το 55ο έτος και πίσω.
Τέλος, πρέπει να αναφερθεί πως η σύνταξη θα υπολογιστεί με τις συντάξιμες αποδοχές του Οκτωβρίου 2011 και όχι με το ενιαίο μισθολόγιο. Τις συντάξιμες αποδοχές αποτελούν ο βασικός μισθός και το επίδομα ειδικής απασχόλησης για τους εργαζομένους στα βαρέα και ανθυγιεινά. Επιπρόσθετα λαμβάνεται υπόψη το επίδομα θέσης ευθύνης και το επίδομα των 140 ευρώ.διαβάστε περισσότερα...

Τέταρτη πιο απαισιόδοξη χώρα στον κόσμο η Ελλάδα

Οριακή αύξηση του δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης κατά 1 μονάδα, φτάνοντας συνολικά τις 48, κατέγραψε η Ελλάδα, φανερώνοντας ότι δεν έχει μεταβληθεί σχεδόν καθόλου η ανησυχία των Ελλήνων για την εργασιακή τους ασφάλεια, καθώς και για την οικονομία, με τα δύο αυτά να παραμένουν οι μεγαλύτερες ανησυχίες τους σε ποσοστό 50% και 30%, αντίστοιχα.

Αυτό προκύπτει, μεταξύ άλλων, από τα στοιχεία της τελευταίας έρευνας καταναλωτικής εμπιστοσύνης της Nielsen. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, ενώ ο παγκόσμιος δείκτης παρέμεινε σταθερός στις 94 μονάδες, ο δείκτης της Ευρώπης, έπειτα από 3 συνεχόμενα τρίμηνα σταθερότητας, παρουσίασε αύξηση 3 μονάδων, φτάνοντας στις 74 μονάδες.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, η Ελλάδα είναι πλέον η τέταρτη πιο απαισιόδοξη χώρα, παγκοσμίως, στο σύνολο των 60 χωρών που διερευνούνται.

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι η καταναλωτική εμπιστοσύνη στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, καθώς και των ΗΠΑ αυξήθηκε σημαντικά, με τις ΗΠΑ, συγκεκριμένα, να πετυχαίνουν τον πιο υψηλό δείκτη των τελευταίων 6 ετών (98 μονάδες).

Αντίστροφη εικόνα παρουσιάζουν οι παραδοσιακά αισιόδοξες αναπτυσσόμενες οικονομίες, όπως είναι η Ινδία και η Βραζιλία, με το δείκτη και στις δύο περιπτώσεις να παρουσιάζει μείωση.

Στην Ευρώπη, το 70% των χωρών παρουσίασε αύξηση στο δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης, μεταξύ των οποίων είναι οι οικονομίες της Γερμανίας, της Γαλλίας, καθώς και του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίες αύξησαν το δείκτη τους κατά 2,8 και 8 μονάδες, αντίστοιχα. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η αύξηση του δείκτη της Πορτογαλίας, ο οποίος έφτασε στις 55 μονάδες, αυξημένος κατά 22 μονάδες.

Στην ερώτηση που διαθέτουν τα χρήματα που τους περισσεύουν, μετά την κάλυψη των βασικών τους αναγκών, το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων (31%) δήλωσε ότι το ξοδεύει για την κάλυψη δανείων, πιστωτικών καρτών και γενικότερα χρεών, ποσοστό το οποίο αυξήθηκε κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Σε υψηλά επίπεδα (34%) παραμένει το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν ότι δεν τους περισσεύουν χρήματα.

Επιπλέον, οι αγοραστικές συνήθειες συνεχίζουν να μεταβάλλονται για ένα ακόμη τρίμηνο, με τους Έλληνες να δηλώνουν ότι, προκειμένου να μειώσουν τις δαπάνες τους, έχουν περιορίσει τη διασκέδαση εκτός του σπιτιού (το ποσοστό αυξήθηκε από 74% στο 76%), ενώ συνεχίζουν να είναι προσεκτικοί, όσον αφορά στις δαπάνες τους για καταναλωτικά προϊόντα, καθώς 7 στους 10 συνεχίζουν να είναι διατεθειμένοι να αγοράσουν πιο φτηνά καταναλωτικά προϊόντα.

Τα φθηνότερα καταναλωτικά προϊόντα θα συνεχίσουν να αποτελούν επιλογή των Ελλήνων καταναλωτών, ακόμη και όταν οι οικονομικές συνθήκες βελτιωθούν σε ποσοστό 38%, το οποίο είναι υψηλότερο, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο κατά 2 ποσοσστιαίες μονάδες.διαβάστε περισσότερα...

TAXIS Από Δευτέρα τα τέλη κυκλοφορίας

Tην ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται να ανοίξει η ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων για την εκτύπωση των ειδοποιητηρίων πληρωμής των τελών κυκλοφορίας οχημάτων για το 2014.

Μαζί με τα τέλη κυκλοφορίας θα είναι βεβαιωμένος και φόρος πολυτελούς διαβίωσης για όσους έχουν ΙΧ άνω των 1928 κυβικών.

Η ΓΓΠΣ δεν θα ταχυδρομήσει και φέτος τα σχετικά ειδοποιητήρια καθώς θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο και οι φορολογούμενοι θα πρέπει να τα εκτυπώσουν. Πιο συγκεκριμένα οι ιδιοκτήτες Ι.Χ. θα πρέπει να ανατρέξουν στην ειδική εφαρμογή στο Taxisnet όπου θα πληκτρολογούν τον αριθμό κυκλοφορίας οχήματος και θα λαμβάνουν έναν κωδικό πληρωμής.

Με αυτόν τον κωδικό θα πληρώνουν τα τέλη ή και τον φόρο πολυτελείας στις τράπεζες. Στόχος της ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών, είναι να εισπραχθούν στο τελευταίο δίμηνο του 2013 περίπου 1,3 δισ. Αποτέλεσμα της ταυτόχρονης επιβολής των τελών κυκλοφορίας και του φόρου πολυτελείας στους κατόχους Ι.Χ. άνω των 1.928 κ.εκ. θα είναι οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι να κληθούν να πληρώσουν εφάπαξ μεγάλα ποσά φόρων που θα κυμαίνονται από 947 έως 5.140 ευρώ.

ΠολυτελεΊας
Ειδικότερα, οι κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτων με κινητήρες 1.929 κυβικών και άνω θα κληθούν να πληρώσουν εντός του διμήνου Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου:

1.Τα τέλη κυκλοφορίας του έτους 2014, τα οποία ξεκινούν από 660 ευρώ και φθάνουν μέχρι τα 1.320 ευρώ.

2.Τον νέο φόρο πολυτελούς διαβίωσης, ο οποίος ξεκινά από τα 287 ευρώ για Ι.Χ. κυβισμού από 1.929 κ. εκ. και παλαιότητας από 5 μέχρι 10 έτη, ανέρχεται σε 1.780 ευρώ για Ι.Χ. 3.000 κυβικών εκατοστών και παλαιότητας μέχρι 5 ετών και φθάνει τα 3.820 ευρώ για Ι.Χ. 4.700 κ.εκ. και παλαιότητας μέχρι 5 ετών. Ο φόρος πολυτελείας θα επιβληθεί σε όλα τα Ι.Χ. αυτοκίνητα με κινητήρες 1.929 κυβικών και άνω, παλαιότητας μέχρι 10 ετών. Υπολογίζεται με συντελεστή 5% επί των αντικειμενικών δαπανών (τεκμηρίων) διαβίωσης, που ισχύουν φέτος για τα Ι.Χ. με κινητήρες μέχρι 2.500 κ.εκ. και με συντελεστή 10% επί των αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης που ισχύουν για τα Ι.Χ. άνω των 2.500 κ.εκ.


διαβάστε περισσότερα...

Μεγάλη διαφθορά στην ανάθεση υπηρεσιών στο ΕΣΥ

Διαγωνισμοί με φωτογραφικές διατάξεις, απευθείας αναθέσεις, υπερτιμολογήσεις και παράτυπες συμβάσεις καθώς «η εντολή έρχεται... άνωθεν», αποτελούν «ρουτίνα» στο ΕΣΥ για τις υπηρεσίες καθαριότητας, φύλαξης και εστίασης.

Οι επιτήδειοι μάλιστα «εφευρίσκουν» κάθε φορά διαφορετικές πρακτικές για τη διακίνηση «μαύρου» χρήματος, ενώ υπάλληλοι που αναφέρουν έκνομες συμπεριφορές στους ανωτέρους... μετακινούνται!

Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από μελέτη -για τις υπηρεσίες φύλαξης, καθαριότητας και εστίασης (Outsourcing) στο ΕΣΥ- που εκπόνησε η κ. Γ. Οικονομοπούλου, υποψήφια MSc Πολιτικής Υγείας και Σχεδιασμού Υπηρεσιών Υγείας, τέως Προϊσταμένη Οικονομικού Τμήματος, ΓΝΑ «Η Ελπίς». Σύμφωνα με την κ. Οικονομοπούλου, η πολιτική επιλογή των outsourcing υπηρεσιών είχε στόχο την εξοικονόμηση δημοσίου χρήματος, κυρίως από το μισθοδοτικό κόστος. «Σήμερα, όλοι έχουμε αντιληφθεί ότι η ένταξη αυτής της επιλογής στο δημόσιο χώρο έγινε χωρίς προγραμματισμό και προκαθορισμένους -από σχετικό επιχειρησιακό σχέδιο- κανόνες ανάθεσης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων, επιτρέποντας έτσι την ανάπτυξη νέων μεθόδων διακίνησης «μαύρου» χρήματος», αναφέρει χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τη μελέτη:

Στους τομείς της Καθαριότητας, της Φύλαξης και της Εστίασης, οι παραβατικές πρακτικές εντοπίζονται σε εικονικές συμβάσεις, αναιτιολόγητες επεκτάσεις αυτών και απ' ευθείας αναθέσεις. Μεταξύ άλλων, στη μελέτη αναφέρεται η περίπτωση αναδόχου καθαριότητας που έκανε χρήση των ειδικών -και πολύ ακριβότερων- κόκκινων σάκων, τους οποίους αγόραζε το νοσοκομείο για τη διαχείριση των μολυσματικών αποβλήτων, σε κάδους κοινών απορριμμάτων. Στις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου συμπεριλαμβανόταν η αγορά και η τοποθέτηση των κοινών σάκων (μαύρου χρώματος). Η συμπεριφορά αυτή του αναδόχου εντοπίσθηκε από υπάλληλο που ουδεμία σχέση είχε με τις επιτροπές ελέγχου της διαχείρισης μολυσματικών αποβλήτων ή της καθαριότητας.

Η αναφορά του στο κατάλληλο πρόσωπο οδήγησε στη διερεύνηση των ποσοτήτων απενεργοποίησης μολυσματικών αποβλήτων και διαπιστώθηκε ότι τους τελευταίους μήνες είχαν διπλασιασθεί τα μολυσματικά απόβλητα και, φυσικά, το κόστος απενεργοποίησης. Οι υπάλληλοι που επισήμαναν αυτή την έκνομη συμπεριφορά στους ανωτέρους... μετακινήθηκαν!

Στον τομέα των τεχνικών έργων, πάγια τακτική αποτελεί η διάσπαση εργολαβιών (κατάτμηση δαπάνης) για την απ΄ ευθείας ανάθεση σε ποσά έως 15.000 ευρώ, με παράκαμψη της δημόσιας διαγωνιστικής διαδικασίας, καθώς και η εικονική Συλλογή Προσφορών σε πρόχειρους διαγωνισμούς έως του ποσού των 45.000 ή 60.000 ευρώ κατά περίπτωση. Μία πρακτική που διαπιστώνεται σε όλα τα είδη προμηθειών και όχι μόνο των τεχνικών έργων, ενώ πολλές φορές οι προσφορές εμφανίζουν: την ίδια γραμματοσειρά και ετικέτα, ή τον ίδιο φάκελο, ή πρωτοκολλούνται η μία μετά την άλλη, σε διαδοχικά πρωτόκολλα. Κάποτε τα παραπάνω συμβαίνουν και σωρευτικά και κανείς από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού δεν προσέχει αυτές τις... λεπτομέρειες.

Ελένη Πετροπούλου

[Σύγκρουση Αδωνι με τους κλινικάρχες]

«Τελεσίγραφο» προς τις ιδιωτικές κλινικές να ανακαλέσουν την επίσχεση εργασίας προς τον ΕΟΠΥΥ, απέστειλε χθες ο Αδ. Γεωργιάδης.

Χαρακτήρισε την κινητοποίησή τους παράνομη και προειδοποίησε ότι ο ΕΟΠΥΥ θα επανεξετάσει τη στάση του. «Θέλω με ψυχραιμία να καλέσω τις ιδιωτικές κλινικές να ανακαλέσουν αυτή την απόφαση, η οποία δημιουργεί πρόβλημα στους ασφαλισμένους μας και είναι παράνομη», δήλωσε ο υπουργός Υγείας.

Εν τω μεταξύ, διακόπτονται οι συμβάσεις 59 ιατρών με τον ΕΟΠΥΥ για 4 μήνες καθώς εντοπίστηκαν να κάνουν κατευθυνόμενη συνταγογράφηση.

διαβάστε περισσότερα...

Βελτίωση του καταναλωτικού κλίματος στην Ελλάδα αποτυπώνει έρευνα της Nielsen

Το καταναλωτικό κλίμα στην Ελλάδα βελτιώθηκε ελαφρά το τρίτο τρίμηνο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας της εταιρείας Nielsen.

Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης ενισχύθηκε κατά μία μονάδα σε σχέση με το περασμένο τρίμηνο και έφθασε στις 48 μονάδες, αλλά παραμένει πολύ χαμηλός σε διεθνή σύγκριση - ο παγκόσμιος μέσος όρος ανήλθε σε 94 μονάδες. Η έρευνα διεξήχθη από τις 14 Αυγούστου έως τις 6 Σεπτεμβρίου μεταξύ 30.000 καταναλωτών 60 χωρών, οι οποίοι κάνουν τις αγορές τους μέσω του διαδικτύου. Σε χαμηλότερο επίπεδο διαμορφώθηκε ο δείκτης σε τρεις χώρες: Την Ουγγαρία (45 μονάδες), την Ιταλία και τη Σλοβενία (47 μονάδες και οι δύο), ενώ στο ίδιο επίπεδο με την Ελλάδα κινήθηκε στην Κροατία.

Τη μεγαλύτερη άνοδο από τις χώρες της περιφέρειας της Ευρωζώνης κατέγραψε η Πορτογαλία (+22 μονάδες). Ωστόσο, η κατανάλωση ήταν πολύ πιεσμένη και στη χώρα αυτή (55 μονάδες) καθώς και στην Ισπανία(56 μονάδες), ενώ και στη Γαλλία ο δείκτης εμπιστοσύνης κινείται πολύ κάτω από το μέσο όρο (61 μονάδες). Αντίθετα, στη Γερμανία, το καταναλωτικό κλίμα κινείται πολύ κοντά στον παγκόσμιο μέσο όρο (92 μονάδες). «Αν και η ανάκαμψη δεν είναι ακόμη ομοιόμορφη, πολλοί καταναλωτές - ιδιαίτερα σε χώρες, όπως η Γερμανία και η Βρετανία - θεωρούν ότι τα χειρότερα είναι πίσω τους και έτσι η εμπιστοσύνη τους βελτιώνεται με την επιστροφή στην ανάκαμψη», σημείωσε ο κ. Βένκατες Μπάλα, επικεφαλής οικονομολόγος του Cambridge Group που ανήκει στη Nielsen.

Στις ΗΠΑ, η καταναλωτική εμπιστοσύνη αυξήθηκε κατά 2 μονάδες στις 98 μονάδες, που είναι το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι ετών, καθώς βελτιώθηκαν οι προοπτικές των Αμερικανών όσον αφορά την οικονομική τους κατάσταση και την εύρεση θέσης εργασίας. Η έρευνα της Nielsen, ωστόσο, πραγματοποιήθηκε πριν από τη μερική αναστολή λειτουργίας του αμερικανικού δημοσίου στις αρχές του Οκτωβρίου, η οποία αναμένεται, σύμφωνα με τους ειδικούς, να πλήξει την αμερικανική οικονομία στο τέταρτο τρίμηνο. Η Ινδονησία διατήρησε την πρώτη θέση στον δείκτη καταναλωτικού κλίματος (122 μονάδες), ακολουθούμενη από τις Φιλιππίνες, την Ινδία και την Ταϋλάνδη.


διαβάστε περισσότερα...

Deutsche Bank: Μετά τις ευρωεκλογές η απόφαση για το ελληνικό χρέος

H Deutsche Bank ανέφερε την Τετάρτη ότι δεν θεωρεί πιθανό ένα νέο «κούρεμα» του ελληνικού χρέους που κατέχουν οι ιδιώτες και ο επίσημος τομέας και ότι η όποια μορφή ελάφρυνσης θα γίνει μέσω μείωσης των επιτοκίων ή επιμήκυνσης των δανείων διάσωσης, απόφαση που θα ληφθεί μετά τις ευρωεκλογές του Μαΐου.

«Η οικονομία σταθεροποιείται και ο κυβερνητικός συνασπισμός είναι πιο σταθερός, αλλά ο δρόμος προς την ομαλοποίηση θα είναι μακρύς», ανέφερε ο γερμανικός οίκος.

«Εκτιμούμε ότι τόσο ένα δεύτερο PSI και ένα OSI είναι απίθανα, αλλά αναμένουμε πιο έμμεσες λύσεις, όπως μείωση επιτοκίων και επιμήκυνση λήξεων», πρόσθεσε.

Αυτή τη στιγμή το δημόσιο χρέος ανέρχεται στα 320 δισ. ευρώ ή στο 175% του ΑΕΠ, με την ΕΚΤ, την ΕΕ και την ευρωζώνη να κατέχουν το 80% περίπου.

Η κυβέρνηση στοχεύει σε ισοσκελισμένο προϋπολογισμό φέτος, ωστόσο, εκτιμάει ότι θα επιτυχεί πρωτογενές πλεόνασμα 340 εκατ. ευρώ, κάτι που θα της επιτρέψει να ζητήσει ελάφρυνση του χρέους της από τους εταίρους της.

Αυτή τη στιγμή συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης με την τρόικα για το πώς θα καλυφθεί το δημοσιονομικό κενό του 2014 και η συμφωνία στο θέμα αυτό θα ανοίξει τον δρόμο και για λύση όσον αφορά το χρέος.

«Εκτιμούμε ότι το πιο σημαντικό ερώτημα για την βιωσιμότητα του χρέους θα περιμένει μέχρι τα μέσα του 2014, πιθανόν μετά τις ευρωεκλογές», ανέφερε ο οίκος.

H Deutsche Bank αναφέρθηκε και στην μετάταξη του ελληνικού Χρηματιστηρίου στον δείκτη MSCI των αναδυόμενων αγορών τον επόμενο μήνα, εκτιμώντας ότι η στάθμισή του θα διαμορφωθεί στο 0,4%.

Τον Ιούνιο, ο MSCI υποβάθμισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις αναδυόμενες αγορές από τις ανεπτυγμένες, επικαλούμενος την αδυναμία του να ικανοποιήσει σειρά κριτηρίων σχετικά με την πρόσβαση στις αγορές.

Αυτή τη στιγμή, η Ελλάδα συμμετέχει στον δείκτη των ανεπτυγμένων αγορών MSCI με δύο ελληνικές εταιρίες, τον ΟΤΕ και τον ΟΠΑΠ, με την συνολική στάθμιση της αγοράς να διαμορφώνεται στο 0,02%.

Ο οίκος πιθανολογεί ότι εκτός από τον ΟΤΕ και τον ΟΠΑΠ, στον δείκτη των αναδυόμενων αγορών θα ενταχθούν επίσης η Εθνική Τράπεζα, η ΔΕΗ, η Τιτάν, τα ΕΛΠΕ, η Jumbo και η Folli Follie.

Μικρότερες πιθανότητες να συμπεριληφθούν στον δείκτη έχουν η Alpha Bank, η Βιοχάλκο και η Motor Oil.

«Η ελληνική αγορά έχει τις καλύτερες επιδόσεις στις αναδυόμενες αγορές από τις αρχές του έτους, αλλά ακόμη δεν είναι υπερτιμημένη», ανέφερε η έκθεση της Deutsche Bank. Η βασική αβεβαιότητα έχει να κάνει με το πότε θα ομαλοποιηθούν τα κέρδη των ελληνικών εταιριών, που έχουν συρρικνωθεί μετά από έξι χρόνια συνεχούς ύφεσης.

Ο MSCI αναμένεται να ανακοινώσει την σύνθεση του δείκτη στις 7 Νοεμβρίου και οι αλλαγές θα ισχύσουν μετά το κλείσιμο της 26ης Νοεμβρίου.

διαβάστε περισσότερα...

«Εκτός» ΙΚΑ οι βουλευτές και δήμαρχοι από τις 10 Σεπτεμβρίου

Αναδρομικά από τις 10 Σεπτεμβρίου μπαίνει το «απαγορευτικό» για την παράλληλη ασφάλιση στο ΙΚΑ βουλευτών, υπουργών ή υφυπουργών καθώς και αιρετών (δημάρχων, νομαρχών) κατά τη διάρκεια της θητείας τους καθώς και για την αναγνώριση του χρόνου ασφάλισης (για συνταξιοδότηση ή προσαύξηση σύνταξης) που αντιστοιχεί στη θητεία τους.


Αυτό προβλέπει εγκύκλιος της Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων που εκδόθηκε σε εφαρμογή του ν. 4182/2013. Με βάση τον ίδιο νόμο, στο ΙΚΑ ασφαλίζονται υποχρεωτικά πρόσωπα που παρέχουν εργασία ή υπηρεσία με αμοιβή είτε σε φυσικά πρόσωπα είτε στο Δημόσιο είτε σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου είτε σε ανεξάρτητες αρχές με οποιαδήποτε άλλη σχέση ακόμη και οι συνταξιούχοι ελληνικού ή αλλοδαπού ασφαλιστικού φορέα, εφόσον για την απασχόληση, εργασία τους ή υπηρεσία τους αυτή δεν ασφαλίζονται σε άλλο Ταμείο.


διαβάστε περισσότερα...

«Λαβράκια» του ΣΔΟΕ μετά από ελέγχους σε πρόσωπα με μεγάλη περιουσία

Ιδιώτης έλαβε έμβασμα από offshore ύψους 6,71 εκατ. ευρώ αλλά «ξέχασε» να το δηλώσει στην εφορία, μια offshore εταιρία δεν πλήρωσε φόρους ύψους 1,319 εκατ. ευρώ, μια άλλη offshore στο Κρανίδι δεν είχε πληρώσει ειδικό φόρο ακινήτων 9,6 εκατ. ευρώ για τα έτη 2003 -2013, ένα φαρμακείο απέκρυψε εισοδήματα ύψους 2,75 εκατ. ευρώ από παράνομη πώληση αναβολικών.

Πρόκειται για ορισμένες χαρακτηριστικές περιπτώσεις φοροδιαφυγής που αποκάλυψε το ΣΔΟΕ στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργεί σε πρόσωπα μεγάλης περιουσίας.

Επίσης η Υπηρεσία δέσμευσε 92 πολυτελή αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες προκειμένου να γίνει ο φορολογικός και τελωνειακός έλεγχος νόμιμης κυκλοφορίας.

Ειδικότερα το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, στο πλαίσιο των ελέγχων για την πάταξη της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου διενήργησε, με βάση επιχειρησιακό σχέδιο, ελέγχους σε όλη την επικράτεια σχετικά με την παράνομη κυκλοφορία αυτοκινήτων με ξένες πινακίδες από μη δικαιούχα πρόσωπα.

Από τους ελέγχους που διεξήχθησαν, από 21-10-2013 έως 29-10-2013, ενενήντα δύο (92) πολυτελή αυτοκίνητα δεσμεύτηκαν, προκειμένου να γίνει ο φορολογικός και τελωνειακός έλεγχος νόμιμης κυκλοφορίας.

Συνεχίζονται οι έλεγχοι σε πρόσωπα μεγάλης περιουσίας. Σημειώνουμε χαρακτηριστικές περιπτώσεις φοροδιαφυγής:

1. Το ΣΔΟΕ Π.Δ. Πελοποννήσου, σε δύο περιπτώσεις, διαπίστωσε φοροδιαφυγή ύψους 2.926.000 ευρώ, καθόσον μία offshore εταιρεία, δεν κατέβαλε φόρους 1.319.000 ευρώ και ένας ιδιώτης έλαβε έμβασμα από offshore ύψους 6.710.000 ευρώ, το οποίο δεν δήλωσε.

2. Σε offshore εταιρεία στο Κρανίδι, καταλογίστηκε Ειδικός Φόρος Ακινήτων ύψους 9.600.000 ευρώ , για τα έτη 2003-2013.

Επίσης :

- Σε φαρμακείο στην Αθήνα καταλογίστηκε απόκρυψη εισοδήματος ύψους 2.750.000 ευρώ, από παράνομη πώληση αναβολικών.

-Το Σ.Δ.Ο.Ε. Π.Δ. Αττικής, καταλόγισε πρόστιμά ύψους 895.000 ευρώ σε 36 ενεχυροδανειστήρια κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2013.

-Το Σ.Δ.Ο.Ε. Π.Δ. Δυτικής Ελλάδας διεξήγαγε εκτεταμένους ελέγχους στην περιοχή της Τριχωνίδας Αγρινίου, για λαθρεμπόριο κομμένου καπνού. Δεσμεύτηκε μηχάνημα κοπής καπνού και κατασχέθηκαν 40 κιλά λεπτοκομμένου καπνού έτοιμου προς διάθεση.

- Το Σ.Δ.Ο.Ε. Π.Δ. Ηπείρου κατέσχεσε 2 παράνομους άμβυκες, οι οποίοι λειτουργούσαν χωρίς την προβλεπόμενη άδεια καθώς και 680 κιλά τσίπουρο, προϊόν παράνομης απόσταξης.

- Στο λιμάνι του Πειραιά το Σ.Δ.Ο.Ε. Π.Δ. Αττικής, σε συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα και το Ε΄ Τελωνείο Πειραιά, κατέσχεσε 999.000 πακέτα λαθραίων τσιγάρων, με αναλογούντες δασμούς και φόρους ύψους 3.350.000 ευρώ.

-Η Επιχειρησιακή Δ/νση Θεσ/κης σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ κατέσχεσε μεγάλη ποσότητα παραποιημένων και πειρατικών προϊόντων σε 3 κρυφές αποθήκες στην περιοχή Ροτόντα Θες/κης .

Πρόκειται για 2.050 επώνυμα γυαλιά ηλίου ,400 βραχιόλια και 200 ζεύγη σκουλαρίκια γνωστής μάρκας , 652 πλαστές κάρτες κινητής τηλεφωνίας, ρολόγια χειρός , αθλητικά υποδήματα κ.α.

Προσήχθησαν 11 αλλοδαποί και ένας ημεδαπός.


διαβάστε περισσότερα...

Χάος στα πανεπιστήμια με πληρωμένες απεργίες

Ορατός είναι, πλέον, ο κίνδυνος να χαθεί το χειμερινό εξάμηνο στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και το ΕΜΠ τα οποία δεν έχουν, ακόμη, ξεκινήσει τα μαθήματα λόγω της συνεχιζόμενης, για όγδοη εβδομάδα, απεργίας των διοικητικών υπαλλήλων κατά της διαθεσιμότητας.

Παρότι απεργούν, ωστόσο οι διοικητικοί υπάλληλοι συνεχίζουν να αμείβονται κανονικά. Κι αυτό διότι οι μισθολογικές καταστάσεις εκδίδονται από τις αρμόδιες διευθύνσεις προσωπικού των ΑΕΙ, οι οποίες όμως είναι κλειστές λόγω της απεργίας. Κάτι που επικαλούνται οι απεργοί ως δικαιολογία για τη συνέχιση της καταβολής της μισθοδοσίας τους! Για το θέμα, πάντως, το υπουργείο Παιδείας έχει ήδη ζητήσει από τους πρυτάνεις να συγκεντρώσουν άμεσα στοιχεία με όλες τις ημέρες που απήργησε ονομαστικά ο κάθε διοικητικός υπάλληλος, ώστε να γίνουν οι περικοπές τους επόμενους δύο μήνες.

Ειδικότερα, κορυφώνεται η ανησυχία για την απώλεια του εξαμήνου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και το ΕΜΠ, καθώς η Ομοσπονδία Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει τις κινητοποιήσεις κατά της διαθεσιμότητας. Για αύριο, προγραμματίζει συλλαλητήρια διαμαρτυρίας στην Αθήνα (στα Προπύλαια, στις 12μ.) και σε μεγάλες πόλεις της χώρας, ενώ και οι ομοσπονδίες των δασκάλων (ΔΟΕ) και των καθηγητών (ΟΛΜΕ) διοργανώνουν πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο αύριο στα Προπύλαια στις 6 το απόγευμα.

Εν τω μεταξύ, έκκληση να επαναλειτουργήσει το ΕΜΠ έκανε το Συμβούλιο του Ιδρύματος. Σε ανακοίνωσή του, η οποία υπογράφεται από τον πρόεδρό του, καθηγητή του ΜΙΤ, Μ. Τριανταφύλλου, αναφέρει ότι η εφαρμογή της διαθεσιμότητας στα ΑΕΙ έγινε σε ασφυκτικά χρονικά περιθώρια, χωρίς την αναγκαία τεκμηρίωση και προσθέτει ότι σέβεται το δικαίωμα των διοικητικών υπαλλήλων στην απεργία. Όμως, τονίζει ότι η αναστολή όλων των λειτουργιών του ιδρύματος «μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια εξαμήνου, η οποία θα έχει σοβαρότατο αντίκτυπο στους σπουδαστές και στις οικογένειές τους και στη μελλοντική εκπαιδευτική λειτουργία του ιδρύματος, σε ακύρωση συμβατικών υποχρεώσεων του ιδρύματος στο πλαίσιο ερευνητικών έργων ή άλλων συμβάσεων με τρίτους, σε σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις στους ερευνητές και τους υπόλοιπους συνεργάτες, που αυτοί μόνοι έχουν υποστεί τις οικονομικές συνέπειες της απεργίας».

Εκκληση
Την ίδια στιγμή, την ανάγκη διεξαγωγής των μαθημάτων και ολοκλήρωσης των εξετάσεων τονίζει η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αθηνών, επιρρίπτοντας αποκλειστικά στο υπουργείο Παιδείας την ευθύνη για την αδιέξοδη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Επικαλούμενη την έκθεση του υπουργείου για τον υπολογισμό των πλεοναζόντων διοικητικών υπαλλήλων, η Σύγκλητος αναφέρει ότι προβλέπεται δείκτης που ορίζει ένα διοικητικό υπάλληλο ανά 100 μέλη ΔΕΠ, όταν ο διεθνής μέσος όρος κυμαίνεται από 70- 110 διοικητικούς υπαλλήλους ανά 100 μέλη ΔΕΠ. Επίσης, ενώ από το υπουργείο υπολογίζονται 1,5 διοικητικοί υπάλληλοι ανά 100 φοιτητές, ο μέσος όρος στα ξένα πανεπιστήμια είναι 7-10 διοικητικοί ανά 100 φοιτητές.


διαβάστε περισσότερα...

Μαθητεία για 8.358 νέους

Επαγγελματική εμπειρία σε ιδιωτικές επιχειρήσεις κλάδων σχετικών με τις σπουδές τους θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν συνολικά 8.358 απόφοιτοι δημόσιων επαγγελματικών λυκείων μέσα από το πρόγραμμα μαθητείας του υπουργείου Παιδείας.

Δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι απόφοιτοι της δημόσιας τεχνικής εκπαίδευσης των τελευταίων δύο σχολικών ετών (ή τριών σχολικών ετών εάν πρόκειται για άρρενες που έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία κατά την ημερομηνία ανακοίνωσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος).

Η μαθητεία σε ιδιωτικές επιχειρήσεις θα έχει διάρκεια 6 μηνών και θα παρέχεται 5 ημέρες εβδομαδιαίως, έξι ώρες την ημέρα. Θα χορηγείται στους αποφοίτους μηνιαία υποτροφία 300 ευρώ και θα καλύπτεται η ασφάλισή τους στο ΙΚΑ για τον κίνδυνο ατυχήματος.


διαβάστε περισσότερα...

24ωρη πανελλαδική απεργία στα καταστήματα την Κυριακή

Εικοσιτετράωρη πανελλαδική απεργία στον κλάδο του εμπορίου, για την προσεχή Κυριακή προκήρυξε η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ).

Οι εμποροϋπάλληλοι διαμαρτύρονται για το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές που θεσμοθέτησε η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία η 3η Νοεμβρίου, είναι η πρώτη Κυριακή που τα καταστήματα θα είναι ανοικτά μετά το 1908 οπότε καθιερώθηκε στην Ελλάδα η κυριακάτικη αργία.

Διευκρινίζει επίσης ότι η απεργία δεν γίνεται μόνο για τη διατήρηση της αργίας την Κυριακή, αλλά και για την επαναφορά όλων των βασικών εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων, όπως οι μισθοί και οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας.


διαβάστε περισσότερα...

Σκληρή κόντρα Βορίδη-Κασιδιάρη στη Βουλή

Προσωπική επίθεση στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ, Μάκη Βορίδη έκανε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής, Ηλίας Κασιδιάρης, στη βουλή
«Μας λέτε φασίστες, μας προσβάλλετε, όμως ο λαλίστατος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ δεν μας έχει απαντήσει ακόμα για ποιο λόγο παλαιότερα πόζαρε μπροστά σε ναζιστικές αφίσες» είπε ο Ηλίας Κασιδιάρης.

«Όταν πάρει το λόγο για άλλη μία φορά –καθημερινά μιλάει ο κ. Βορίδης- τον παρακαλώ θερμώς να δώσει μία απάντηση όσον αφορά το γιατί παλαιότερα πόζαρε μπροστά σε ναζιστικές αφίσες –τις έχουμε δείξει επανειλημμένως- μπροστά σε γιγαντοαφίσες του Γεώργιου Παπαδόπουλου, πρωτεργάτη της 21ης Απριλίου και γιατί, ενώ τα έκανε όλα αυτά, σήμερα έρχεται και μας εγκαλεί και μιλάει για Δημοκρατία και για ΝΔ», πρόσθεσε.

Άμεση ήταν η απάντηση του Μάκη Βορίδη. «Με εγκαλούν οι της Χρυσής Αυγής γιατί έχω αλλάξει άποψη; Απάντηση: Αν το εκτιμούν έτσι, έτσι συνέβη. Σήμερα αυτοί με εγκαλούν ότι δεν είμαι συνεπής σε αυτό που γινόταν προ τριάντα ετών. Απαντώ, λοιπόν, σε εσάς, διότι στην πραγματικότητα ένας πολιτικός κρίνεται γι' αυτό που κάνει σήμερα».

Πρόσθεσε δε ότι τους βουλευτές της Χρυσής Αυγής «δεν τους εγκαλεί κανείς γιατί πριν από τριάντα χρόνια αρθρογράφησαν. Αυτό έρχεται συμπληρωματικώς σε σχέση με αυτό που υπερασπίζονται σήμερα. Απέναντι σε όλα αυτά θα θέσω ένα ερώτημα στους κυρίους που είναι κατηγορούμενοι για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση τώρα, με μια δίωξη που ασκήθηκε πριν από ένα μήνα από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου και έρχονται με ύφος χιλίων καρδιναλίων να μου πουν για τις πολιτικές μου απόψεις προ τριάντα ετών. Εγώ τους λέω να πάρουν μια θέση σήμερα».

«Έχω εξηγήσει όχι μια, όχι δυο, όχι δέκα, αλλά τριάντα φορές τη διαδρομή μου αυτή. Από την πλευρά της Αριστεράς έρχονται ορισμένοι και μου λένε: 'Δεν έχεις μετανοήσει. Πες ότι μετανόησες'. Τώρα ακούω από την πλευρά της Χρυσής Αυγής ότι πρέπει να εξηγήσω γιατί υπάρχει μια ομιλία μου στην οποία από πίσω ήταν ο Γεώργιος Παπαδόπουλος. Απάντηση: Διότι ήμουν στην ΕΠΕΝ τότε. Είναι γεγονός γνωστό στην Αίθουσα. Πρέπει να εξηγήσω γιατί υπάρχει μια φωτογραφία του Έβολα ή δεν ξέρω τι άλλο τη στιγμή που ήταν αρκετά γνωστό η σχέση της ΕΠΕΝ με το τότε Movimento Sociale και το Front National. Ήταν όλα γνωστά» συμπλήρωσε ο κ. Βορίδης.


διαβάστε περισσότερα...

Νέες καθυστερήσεις στις μεταρρυθμίσεις «βλέπει» η Handelsblatt

«Η Ελλάδα καθυστερεί και πάλι» είναι ο τίτλος άρθρου της γερμανικής οικονομικής εφημερίδας Handelsblatt αναφορικά με την πορεία των μεταρρυθμίσεων στη χώρα μας.


Σύμφωνα με την Deutsche Welle, στον υπότιτλο σημειώνεται: «Η χώρα δεν κάνει αρκετές περικοπές και καθυστερεί τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις». Πιο συγκεκριμένα η εφημερίδα γράφει: «Η Ελλάδα προκαλεί και πάλι μεγάλη ανησυχία στην ευρωζώνη. Η κυβέρνηση στην Αθήνα καθυστερεί και πάλι, τόσο όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις όσο και την εξυγίανση του δημόσιου προϋπολογισμού. Η Ευρωζώνη προς το παρόν δεν φαίνεται διατεθειμένη να δώσει και νέες δόσεις από το πακέτο βοήθειας, όπως αναφέρεται σε διπλωματικούς κύκλους στις Βρυξέλλες».

Το άρθρο αναφέρεται στη διάσταση που υπάρχει μεταξύ κυβέρνησης και τρόικας σχετικά με την «τρύπα» των δυο δισ., την λεγόμενη κινητικότητα που αφορά 25.000 υπαλλήλους του δημοσίου, καθώς και τις αλλαγές στην ελληνική βιομηχανία όπλων και στον κώδικα των δικηγόρων.διαβάστε περισσότερα...

Πως μπαίνουν οι παράνομοι μετανάστες σε Ελλάδα - ΕΕ

Το χάρτη της εισροής μεταναστών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο από τη στεριά, όσο και από τη θάλασσα, και κυρίως την ανατολική Μεσόγειο, παρουσίασε η Frontex στην έκθεσή της Annual Risk Analysis 2013.
Σύμφωνα με την έκθεση, οι περισσότεροι από αυτούς διαμένουν στην ΕΕ παράνομα, καθότι αν και έχουν εισέλθει με έγκυρη βίζα, παραμένουν και μετά τη λήξη της. Αλλοι εισέρχονται μέσω ξηράς και θάλασσας.

Οπως φαίνεται στον χάρτη, οι περισσότεροι από τους μετανάστες εισέρχονται στην Ευρώπη μέσω διεθνών αεροδρομίων. Οι αριθμοί αποτυπώνουν το σύνολο των διελεύσεων στην Ευρώπη από όλες τις πιθανές διόδους, καθώς και τις τρεις πρώτες χώρες από τις οποίες προήλθαν οι παράνομοι μετανάστες.

Μέσω δυτικών Βαλκανίων
Συνολικός αριθμός παράνομων μεταναστών: 6.390 εκ των οποίων 1.670 από το Αφγανιστάν, 949 από Κόσοβο και 860 από το Πακιστάν.

Μέσω δυτικής Μεσογείου
Εισήλθαν 6.400, εκ των οποίν 2020 Αλγερινοί, 1.410 αδιευκρίνιστης εθνικότητας, 500 Μαροκινοί

Μέσω κεντρικής Μεσογείου
Εισήλθαν 10.380, εκ των οποίων 3.390 Σομαλοί, 2.240 Τυνήσιοι, 1.890 από την Ερυθραία

Από τα ανατολικά σύνορα (χερσαία διέλευση)
Εισήλθαν 1.600, εκ των οποίων 330 Γεωργιανοί, 260 Σομαλοί και 200 Αφγανοί

Κυκλική πορεία από Αλβανία και Ελλάδα
Εισήλθαν 5.500, εκ των οποίων 5.400 Αλβανοί, 40 Σκοπιανοί, 30 Κοσοβάροι

Πορεία ανατολικής Μεσογείου
Εισήλθαν 37.220, εκ των οποίων 9.560 Αφγανοί, 7.130 Σύροι και 4.600 από το Μπανγκλαντές

Μέσω Απούλια - Καλαβρίας
Εισήλθαν 4.770, εκ των οποίων 1.710 Αφγανοί, 1.160 Πακιστανοί και 500 από το Μπανγκλαντές

Από την Ανατολική Μεσόγειο η μεγαλύτερη εισροή
Ο θάνατος περισσότερων από 300 αφρικανών επίδοξων μεταναστών σε ναυάγιο στη Λαμπεντούζα στις αρχές του Οκτωβρίου έφερε στο προσκήνιο την παράνομη μετανάστευση στην Ευρώπη.

Αλλά, αν και η τραγωδία στη Λαμπεντούζα, σόκαρε ολόκληρο τον κόσμο, δεν ήταν αρκετή για να αποθαρρύνει τους μετανάστες, οι οποίοι συνεχίζουν το επικίνδυνο ταξίδι τους από την Αφρική προς την Ευρώπη διαμέσου της Μεσογείου.

Η Frontex, η συνοριακή υπηρεσία της ΕΕ, αναφέρει ότι η πλειονότητα των ανθρώπων που διαμένουν παράνομα στην Ευρώπη έχουν φτάσει με αεροπλάνο με έγκυρη ταξιδιωτική βίζα και απλά συνεχίζουν να διαμένουν και μετά τη λήξη της βίζας τους. Αλλά η Frontex εκτιμά ότι τουλάχιστον 72.000 άνθρωποι έχουν εισέλθει παρανόμως στην ΕΕ από ξηράς και θάλασσας το 2012, οπότε ο ακριβής αριθμός μπορεί να είναι υψηλότερος.

Σύμφωνα με την έκθεση της Frontex «Annual Risk Analysis 2013», το 51% των μεταναστών που εισήλθαν παράνομα στην Ευρώπη από ξηράς και θάλασσας ακολουθούν μία πορεία από την ανατολική Μεσόγειο, με αρκετούς να περνούν από την Ελλάδα, προτού συνεχίσουν στα δυτικά Βαλκάνια από τη στεριά ή μέσω ακτοπλοϊκών γραμμών προς την Ιταλία.

Ενώ οι αποκαλύψεις για την παράνομη διέλευση συνόρων παρουσιάζει πτώση στην περιοχή της δυτικής Μεσογείου -μεταξύ Αφρικής και Ισπανίας- οι απόπειρες εισροών μεταναστών μέσω της περιοχής της κεντρικής Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας, παρουσίασαν αύξηση το 2012, σύμφωνα με την έκθεση.

Πολλοί από τους πρόσφυγες αυτούς επιχειρούν να μεταναστεύσουν σε άλλες χώρες προκειμένου να ξεφύγουν από τη βία και τη φτώχεια σε χώρες όπως η Συρία και η Λιβύη.

ΕΕ: Προς αναθεώρηση της μεταναστευτικής πολιτικής
Οι θανατοι εκατοντάδων παράνομων μεταναστών στις αρχές Οκτωβρίου έχει οδηγήσει τους Ευρωπαίους ηγέτες σε αναθεώρηση της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ.

Η ευρωπαία επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, Σεσίλια Μάλστρομ, εξέδωσε ανακοίνωση νωρίτερα αυτό το μήνα, καλώντας τα ευρωπαϊκά κράτη να δώσουν στη Frontex τις πηγές ώστε να ξεκινήσει εκτεταμένη έρευνα και επιχείρηση διάσωσης στην Μεσόγειο, από την Κύπρο έως την Ισπανία.

Παράλληλα, η ΕΕ τόνισε ότι εγκαθιστά ένα νέο σύστημα επιτήρησης των συνόρων και μία ομάδα κρούσης της Μεσογείου για εντείνει τις προσπάθειές της και το επόμενο καλοκαίρι αναμένεται να αναθεωρήσει την πολιτική ασύλου.

Ωστόσο, στο μεσοδιάστημα οι παρατηρητές δεν αναμένουν μείωση των πλοιαρίων με μετανάστες που θα προσπαθήσουν να φτάσουν στις ακτές της νότιας Ευρώπης.

διαβάστε περισσότερα...

Εισαγγελική παρέμβαση για τους απεργούς υπαλλήλους των ΑΕΙ που αμείβονται κανονικά

Την παρέμβαση της Εισαγγελίας προκάλεσαν δημοσιεύματα στον Τύπο, σύμφωνα με τα οποία αμείβονται κανονικά οι διοικητικοί υπάλληλοι του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, παρόλο που βρίσκονται σε απεργιακή κινητοποίηση εδώ και δύο μήνες.Με αφορμή τα καταγγελλόμενα η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, Παναγιώτα Φάκου, διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να εξακριβωθεί η βασιμότητα των δημοσιευμάτων και να διακριβωθεί εάν στην υπόθεση έχουν διαπραχθεί αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα με κυριότερο αυτό της απιστίας στην υπηρεσία.

Οι διοικητικοί υπάλληλοι των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων απεργούν ενάντια στη διαθεσιμότητα που αφορά περίπου 1.300 συναδέλφους τους από οκτώ ΑΕΙ, εκ των οποίων οι 897 υπηρετούν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο ΕΜΠ.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα για το θέμα, οι διοικητικοί υπάλληλοι φέρονται να υποστηρίζουν ότι οι μισθοδοσίες τους εκτελούνται κανονικά, καθώς λόγω της απεργίας είναι κλειστές οι αρμόδιες διευθύνσεις προσωπικού και έτσι δεν μπορούν να στείλουν στοιχεία για την απεργία.

Η έρευνα θα διενεργηθεί από εισαγγελέα Πρωτοδικών.διαβάστε περισσότερα...

ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται νέα μέτρα παρά τους «παλικαρισμούς» Σαμαρά-Βενιζέλου

«Οι δήθεν παλικαρισμοί από το δίδυμο των κκ Σαμαρά- Βενιζέλου έφυγαν, τα νέα μέτρα έρχονται», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του, στην οποία κατηγορεί και πάλι τον πρωθυπουργό για «τυφλή υποταγή» απέναντι στην Άγκελα Μέρκελ.
Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για νέα μέτρα που, εκτός των άλλων, «οδηγούν στη δήμευση πλέον της περιουσίας των πολιτών, αφού υπερφορολογεί τα ακίνητα και τη γη, νομιμοποιεί το "χαράτσι", προσδοκώντας υπέρογκα έσοδα βασισμένα σε τιμές αντικειμενικών αξιών που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα».

Και αυτό, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, «γίνεται ακόμα πιο εξοργιστικό και άδικο όταν η κυβέρνηση έμπρακτα δείχνει ότι δεν θέλει να πιάσει τους πλούσιους φοροφυγάδες, να ελέγξει τις off shore εταιρείες και τις διάφορες λίστες».

«Για όλα τα παραπάνω, αναμένουμε τον πρωθυπουργό να τιμήσει με την παρουσία του τη Βουλή και να δώσει τις όποιες απαντήσεις στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τον ελληνικό λαό. Τον περιμένουμε από καιρό. Ελπίζουμε ότι αυτήν τη φορά δεν θα λιποτακτήσει εκ νέου», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.διαβάστε περισσότερα...

«Ψαλίδι» στις δαπάνες για την παιδεία σε Ελλάδα κι άλλες 15 χώρες της ΕΕ

Oi δαπάνες για την Παιδεία μειώθηκαν από το 2008 ως το 2011, σε 16 κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία του Παρατηρητηρίου για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση στην ΕΕ, τα οποία δημοσιεύει σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Εκτός από την Ελλάδα, οι δαπάνες για την Παιδεία, την περίοδο 2008-2011, μειώθηκαν στην Ιρλανδία, στη Μ. Βρετανία, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στη Δανία, στην Εσθονία, στη Λετονία, στη Λιθουανία, στην Πολωνία, στη Σλοβακία, στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία, στην Ιταλία, στην Κύπρο και στην Ουγγαρία. Ωστόσο, έξι χώρες, η Ελλάδα, η Κύπρος, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Μ. Βρετανία και η Λετονία μείωσαν περαιτέρω τις δαπάνες για την Παιδεία και το 2012.

Συγκεκριμένα, το 2012 οι δαπάνες για την εκπαίδευση στην Ελλάδα μειώθηκαν στο 4,1% του ΑΕΠ από 4,3% το 2009, ενώ στην «ΕΕ των 28» οι δαπάνες για την Παιδεία το 2012 μειώθηκαν στο 5,3% του κοινοτικού ΑΕΠ από 5,5% το 2009.

Σύμφωνα με την έκθεση του Παρατηρητηρίου για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση στην ΕΕ, το ελληνικό σύστημα εκπαίδευσης αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και την ικανότητά του να εξασφαλίσει την επιτυχή μετάβαση των νέων στην απασχόληση.

Σε γενικές γραμμές, η έκθεση υπογραμμίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη πρόσβαση στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, να αυξηθεί η συμμετοχή των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση, να βελτιωθεί η αξιολόγηση και η ανταμοιβή των δασκάλων και των εκπαιδευτικών, να βελτιωθούν οι σχολικές υποδομές σε όλα τα επίπεδα, και τέλος να υπάρξει ουσιαστική βελτίωση της εκπαιδευτικής κατάστασης των μειονεκτούντων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών και των Ρομά.

Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη την αυστηρή δημοσιονομική προσαρμογή, η έκθεση του Παρατηρητηρίου επισημαίνει ότι η ελληνική εκπαίδευση επηρεάζεται αρνητικά από τη μείωση των δημόσιων δαπανών και τις σημαντικές περικοπές του κρατικού προϋπολογισμού. Ωστόσο, σημειώνεται ότι το βασικό ζητούμενο της ελληνικής εκπαίδευσης δεν είναι τόσο η έλλειψη πόρων, όσο η αποτελεσματική εφαρμογή των συστημικών μεταρρυθμίσεων σε πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση και στη δια βίου μάθηση.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα (παιδιά κάτω των 4 ετών), επισημαίνεται ότι το ποσοστό συμμετοχής των νηπίων βρίσκεται αρκετά κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με 74,6% το 2012, έναντι 93,2% στην ΕΕ. Υπογραμμίζεται δε η ανάγκη να αυξηθεί σημαντικά η πρόσβαση σε ποιοτική προσχολική εκπαίδευση στην Ελλάδα, ιδιαίτερα για τις μειονεκτούσες οικογένειες, καθώς και η ανάγκη επενδύσεων σε υποδομές, με πόρους των διαρθρωτικών ταμείων της περιόδου 2014-2020.

Εξάλλου, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα κατατάσσεται ανάμεσα στις χώρες με τις λιγότερες ώρες διδασκαλίας τον χρόνο. Το 2009 καταγράφηκαν 400 ώρες διδασκαλίας, έναντι 700 ωρών που ήταν ο μέσος όρος των χωρών του ΟΟΣΑ.

Όσον αφορά το ποσοστό των νέων (18-24 ετών) που εγκαταλείπουν νωρίς την εκπαίδευση, στην Ελλάδα μειώθηκε από 14,5% το 2009 στο 11,4% το 2012, έναντι 12,7% στην ΕΕ. Ο δείκτης ανεργίας γι' αυτούς τους νέους στην ΕΕ είναι 40%. Σημειώνεται, δε, ότι ο ευρωπαϊκός στόχος είναι το 2020 το ποσοστό των νέων που εγκαταλείπουν νωρίς την εκπαίδευση να μειωθεί κάτω από το 10%.

Όσον αφορά το ποσοστό συμμετοχής των ενηλίκων (25-64 ετών) στη διά βίου μάθηση, το 2012 στην Ελλάδα ήταν 2,9%, έναντι 9% στην ΕΕ. Σημειώνεται ότι η δια βίου μάθηση αποδεικνύεται περισσότερο διαδεδομένη στους νέους υψηλού μορφωτικού επιπέδου, παρά σ' εκείνους που τη χρειάζονται περισσότερο. Όσον αφορά στις δεξιότητες των ενηλίκων, ένας στους πέντε στην ΕΕ δεν υπερβαίνει το βασικό επίπεδο γραφής και ένας στους τέσσερις δεν υπερβαίνει το βασικό επίπεδο αριθμητικής.

Σε ό,τι αφορά τους απόφοιτους (τουλάχιστον) δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρατηρείται μείωση της απασχόλησής τους από 82% το 2008 σε 76% το 2012, ενώ ένας στους πέντε νέους Ευρωπαίους απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης απασχολείται σε εργασίες κατώτερες των δεξιοτήτων του. «Το γεγονός αυτό δείχνει μια ανησυχητική αναντιστοιχία ανάμεσα στις δεξιότητες που αποκτούνται μέσω των εκπαιδευτικών συστημάτων και εκείνων που απαιτούνται στην αγορά εργασίας», σημειώνει η ανακοίνωση της Επιτροπής.

Εξάλλου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει ότι τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση αποδεικνύουν πως η ανισότητα είναι ακόμα ένα χαρακτηριστικό πολλών συστημάτων εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Αυτό αντικατοπτρίζεται στη σημαντική αδυναμία δεξιοτήτων συγκεκριμένων ομάδων, πχ νέων με μεταναστευτικό υπόβαθρο. «Οι ανισότητες αυτές έχουν σοβαρές συνέπειες στην οικονομική πρόοδο και στην κοινωνική συνοχή», σημειώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τονίζοντας ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος ποικίλει σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των κρατών-μελών.

Σημειώνεται, τέλος, ότι σε πολλά κράτη μέλη η πλειονότητα των εκπαιδευτικών ανήκει στην υψηλότερη ηλικιακή ομάδα, με πολύ λίγους εκπαιδευτικούς να είναι κάτω των 30 ετών.


διαβάστε περισσότερα...

Απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας - ταξινόμησης για τους αναπήρους

Δυνατότητα στα άτομα με αναπηρίες να αποκτήσουν αυτοκίνητο απαλλαγμένο από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας, δίνουν με κοινή υπουργική τους απόφαση ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης και ο υφυπουργός Οικονομικών Γεώργιος Μαυραγάνης.


Συγκεκριμένα ορίστηκε η διαδικασία ιατρικής εξέτασης των ατόμων με αναπηρίες για τα οποία έχει εκδοθεί Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας από Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).

Η ιατρική εξέταση των ενδιαφερόμενων ατόμων γίνεται από τα ΚΕΠΑ, ενώ η παραπομπή τους γίνεται είτε από ιδιώτη/ες γιατρό/ους είτε από γιατρό/ους του ΕΟΠΠΥ. Η εκάστοτε αρμόδια τριμελής επιτροπή του ΚΕΠΑ προβαίνει στην αυτοπρόσωπη εξέταση του ενδιαφερομένου και αποφαίνεται για την υπαγωγή του ή όχι στη σχετική ρύθμιση, ενώ οι γνωματεύσεις της ελέγχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

Παράλληλα, ο υφυπουργός Οικονομικών Γ. Μαυραγάνης εξέδωσε και απόφαση με την οποία ορίζονται οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας.


διαβάστε περισσότερα...

Σε ανοικτό δημόσιο διάλογο η διαμόρφωση της φυσιογνωμίας της ΝΕΡΙΤ

Κάλεσμα στους πολίτες που χρηματοδοτούν τη δημόσια ραδιοτηλεόραση δια του ανταποδοτικού τέλους, να γίνουν συνδιαμορφωτές του χαρακτήρα και των σκοπών της, κάνει η «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση ΑΕ» (ΝΕΡΙΤ ΑΕ) μέσα από ανοιχτή διαβούλευση για την εξειδίκευση των σκοπών και των προτεραιοτήτων της.Από την ιστοσελίδα www.opengov.gr οι Έλληνες πολίτες μπορούν να συμμετάσχουν σε έναν ανοικτό δημόσιο διάλογο για τη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας της ΝΕΡΙΤ.

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση «απώτερος στόχος της διαβούλευσης είναι η διατύπωση υψηλής αξίας προτάσεων και ιδεών που θα αξιοποιηθούν στην εξειδίκευση των προτεραιοτήτων της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, δεδομένου ότι οι σκοποί που θα διαμορφωθούν θα αποτελέσουν τη βάση πάνω στην οποία θα οργανωθεί και θα αξιολογείται διαρκώς η λειτουργία της».

Μετά το πέρας της διαβούλευσης, η ΝΕΡΙΤ θα διαμορφώσει έκθεση επί των συμπερασμάτων και με βάση αυτά θα παρουσιάσει αναλυτικά τους σκοπούς και τις προτεραιότητες της νέας δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.

Στο μήνυμά του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΝΕΡΙΤ ΑΕ, Γιώργος Προκοπάκης, τονίζει πως «με τη συμμετοχή σας σε αυτή την ανοιχτή διαβούλευση, θα μας βοηθήσετε σημαντικά προς τούτο, ενδυναμώνοντας την προσπάθειά μας να διαμορφώσουμε ένα επιχειρησιακό σχέδιο που θα υπολογίζει τις ανάγκες, τις απόψεις και τη βούληση της κοινωνίας των πολιτών».διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013

Ασφαλιστικό: Το νομοσχέδιο με 4 αλλαγές - εξπρές σε εισφορές και πρόστιμα

Κοινή δήλωση των εισφορών στο ΙΚΑ (για την κύρια ασφάλιση), στο ΕΤΕΑ (για την επικουρική με ενιαίο, πλέον, ασφάλιστρο 6% για "παλαιούς" και "νέους" ασφαλισμένους) και στο ΤΑΠΙΤ και ΤΑΥΤΕΚΩ (για τα εφάπαξ) επιβάλλει, μαζί με το μηνιαίο έλεγχο στις πληρωμές και υψηλό πρόστιμο (10.550 ευρώ) για κάθε ανακριβή δήλωση, το υπουργείο Εργασίας από την 1η Δεκεμβρίου.
Τις αλλαγές - που στόχο έχουν να περιορίσουν τις απώλειες εσόδων των Ταμείων και, μέσω της είσπραξης έως και 500 εκατ ευρώ, να αποτρέψουν νέες ανατροπές στο Ασφαλιστικό - προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γιάννη Βρούτση το οποίο κατατίθεται για ψήφιση στη Βουλή.

ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Το νομοσχέδιο το οποίο αποκαλύπτει η "imerisia.gr" φέρνει τις εξής αλλαγές στη διαδικασία είσπραξης και ελέγχου των εισφορών υπό την απειλή του νέου προστίμου των 10.550 ευρώ:

1. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ:" Από 1.12.2013 ο εργοδότης υποχρεούται να δηλώνει τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ) και του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) για τους μισθωτούς που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση. Την υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. έχουν και οι αυτοαπασχολούμενοι ήδη ασφαλισμένοι στο ΕΤΕΑ, το ΤΑΠΙΤ και το ΤΑΥΤΕΚΩ. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας δύνανται να ορίζονται κι άλλες κατηγορίες μισθωτών που θα υπάγονται υποχρεωτικά στην υποβολή Α.Π.Δ"

2. ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ: "Εντός του επομένου του μήνα υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων, όπως η υποβολή αυτή προβλέπεται στο άρθρο 14 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ Α' 89) που τροποποιήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 35 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ Α' 18), διενεργείται μηχανογραφικός έλεγχος σύγκρισης δηλωθεισών και καταβληθεισών εισφορών για κάθε μισθολογική περίοδο. Ο έλεγχος Δηλωθεισών – Καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών καθιερώνεται υποχρεωτικά ως τυπική ελεγκτική διαδικασία και ολοκληρώνεται εντός του επομένου του μήνα υποβολής της ΑΠΔ μηνός".

3. ΠΡΟΣΤΙΜΑ: "Εάν από τη διενέργεια του ελέγχου, προκύψει ότι δεν έχουν καταβληθεί στο σύνολό τους οι εισφορές που δηλώθηκαν στην ΑΠΔ εκδίδεται Πράξη Επιβολής Εισφορών σε βάρος του υπόχρεου υποβολής ΑΠΔ...Ειδικά στην περίπτωση που στην Α.Π.Δ. δεν περιληφθεί εργαζόμενος ή εργαζόμενοι που απασχολήθηκαν στην επιχείρηση κατά το χρονικό διάστημα στο οποίο αναφέρεται η Α.Π.Δ και οι οποίοι έχουν δηλωθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» της υποπαραγράφου ΙΑ.3. της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107), επιβάλλεται στον εργοδότη από την Ειδική Υπηρεσία Ελέγχου Ασφάλισης (Ε.ΥΠ.Ε.Α.) και κάθε άλλο αρμόδιο ελεγκτικό όργανο αυτοτελής διοικητική κύρωση (πρόστιμο) ίση με την επιβαλλόμενη από τους αρμόδιους Επιθεωρητές Εργασίας ή Ειδικούς Επιθεωρητές Εργασίας για την παράβαση της μη αναγραφής εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού δυνάμει της υπ' αριθμόν 27397/122/19.08.2013 (ΦΕΚ Β΄ 2062) υπουργικής απόφασης όπως εκάστοτε ισχύει".

4. ΕΝΙΑΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ (μειώνονται οι υψηλότερες εισφορές που ισχύουν για τους παλαιούς ασφαλισμένους στα εμπορικά, σε τράπεζες, στη ΔΕΗ, στην ΕΥΔΑΠ κα): "Από 1.12.2013 το ποσό της εισφοράς στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) όλων των μισθωτών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 1.1.1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσεως αποδοχών του εργαζόμενου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 2084/1992, όπως ισχύει, και με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011 (Α΄226). ​Η πρόσθετη ειδική εισφορά στο ΕΤΕΑ ορίζεται: α) για τους υπαγόμενους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα σε 2% και βαρύνει τον ασφαλισμένο κατά 1,25% και τον εργοδότη κατά 0,75% και β) για τους απασχολούμενους σε υπόγειες στοές μεταλλείων – λιγνιτωρυχείων, σε υποθαλάσσιες εργασίες, καθώς και σε ορυχεία, σταθμούς παραγωγής και δίκτυα της ΔΕΗ ορίζεται σε 3% και βαρύνει κατά 2% τον εργοδότη και κατά 1% τον ασφαλισμένο. Από 1.12.2013 το ποσό της εισφοράς των αυτοαπασχολούμενων ήδη ασφαλισμένων στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), υπολογίζεται σε ποσοστό 6% επί της ασφαλιστικής κατηγορίας στην οποία καταβάλλονται εισφορές στον αντίστοιχο φορέα κύριας ασφάλισης και βαρύνει τους ασφαλισμένους".

ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΑ 62 ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΓΑ

Ο υπουργός Εργασίας "παγώνοντας" τη συζήτηση που άνοιξε το υπ. Οικονομικών για νέες αλλαγές στα όρια συνταξιοδότησης (οι τελευταίες ψηφίστηκαν πέρυσι το Νοέμβριο προβλέποντας κατοχύρωση των θεμελιωμένων έως τα τέλη του 2010 ορίων και μεταβατικό στάδιο έως το 2012 για την εφαρμογή του 62ου και 67ου έτους) συμπεριέλαβε στο νομοσχέδιο:

- Τη δυνατότητα συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων από τον ΟΓΑ στα 62 έτη με 40 χρόνια ασφάλισης και καταβολή εισφορών σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα (διαδοχική ασφάλιση).

- Την καταβολή, σε όσους συνταξιοδοτούνται, προσωρινής σύνταξης η οποία θα αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 95% της κατώτατης.

- Την εφαρμογή της διαδοχικής ασφάλισης (απονομή χωριστών ποσών από κάθε φορέα) για τους ασφαλισμένους που συνταξιοδούνται από ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης (εκτός ΕΤΕΑ) τα οποία, έως και πέρυσι, ήταν Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Το Ασφαλιστικό θα μπει, πάντως, στο μικροσκόπιο Επιτροπής εμπειρογνωμόνων που θα συγκροτήσει ο Γ. Βρούτσης για τη μετάβαση, από την 1/1/2015, στο νέο και λιγότερο "γενναιόδωρο" σύστημα υπολογισμού των συντάξεων με βάση την αναλογική και τη βασική σύνταξη που ισχύει για τα έτη Ασφάλισης από την 1/1/2011 και θα αρχίσει να εφαρμόζεται για όσους συνταξιοδοτούνται από το 2015.
διαβάστε περισσότερα...
 
website counter
friend finderplentyoffish.com