Σάββατο, 31 Μαΐου 2014

Οδηγός για τα ακίνητα: Τα 15 SOS και οι λύσεις για τους φόρους

Τουλάχιστον 15 σημεία της φορολογικής δήλωσης που αφορούν στα τεκμήρια των κατοικιών θα πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι προκειμένου το υπουργείο Οικονομικών να υπολογίσει σωστά τα τεκμαρτά ποσά που αντιστοιχούν στις κατοικίες σας.
Το τεκμήριο υπολογίζεται για κάθε κατοικία την οποία χρησιμοποίησε για τη διαμονή του ο φορολογούμενος, είτε αυτή ήταν ιδιόκτητη, είτε ενοικιαζόμενη είτε δωρεάν παραχωρημένη. Ειδικότερα:

1. Τα στοιχεία των κατοικιών συμπληρώνονται στον πίνακα 5.1 του Ε1. Στον πίνακα αυτό πρέπει να δηλώσετε ή απλά να επιβεβαιώσετε αναλυτικές πληροφορίες για τις κατοικίες που χρησιμοποιήσατε πέρυσι, είτε αυτές ήταν ιδιόκτητες είτε ενοικιαζόμενες είτε σάς παραχωρήθηκαν δωρεάν. Για να εμφανιστούν τα στοιχεία κάθε κατοικίας, όπως τα δηλώσατε πέρυσι, πρέπει να επιλέξετε το κίτρινο πλαίσιο που βρίσκεται δίπλα από τη σχετική ένδειξη και να «κλικάρετε» πάνω σ' αυτό. Δηλαδή εάν θέλετε να δείτε τα στοιχεία της κύριας κατοικίας θα πρέπει να «κλικάρετε» στο κίτρινο πλαίσιο που βρίσκεται δίπλα από την ένδειξη «κύρια κατοικία». Από τη στιγμή που δεν έχει αλλάξει τίποτα σε σύγκριση με πέρυσι δεν έχετε παρά να επιβεβαιώσετε ότι πρόκειται για την κύρια κατοικία (να χαρακτηρίσετε δηλαδή το εμφανιζόμενο ακίνητο ως «κύρια κατοικία) και στη συνέχεια να επιλέξετε «μεταφορά στη δήλωση». Αντίστοιχη διαδικασία πρέπει να ακολουθήσετε και για τη δευτερεύουσα κατοικία σας ή για τις περισσότερες της μιας δευτερεύουσες κατοικίες σας.
Οδηγός για τα ακίνητα: Τα 15 SOS και οι λύσεις για τους φόρους

2. Αν εμφανίζονται δύο ακίνητα, εκ των οποίων το ένα έχει πωληθεί θα πρέπει να κάνετε διαγραφή του πωληθέντος ακινήτου.

3. Αν θέλετε να τροποποιήσετε τα στοιχεία κάποιας κατοικίας, θα πρέπει να επιλέξετε το κίτρινο πλαίσιο και στο παράθυρο που εμφανίζεται, αφού επιλέξετε την εγγραφή που θέλετε να τροποποιήσετε, θα πρέπει να κάνετε διαγραφή της εγγραφής και στη συνέχεια εισαγωγή νέας εγγραφής με τα σωστά στοιχεία. Αφού ολοκληρώσετε τις ενέργειές σας, πρέπει να επιλέξετε «μεταφορά στη δήλωση».
Οδηγός για τα ακίνητα: Τα 15 SOS και οι λύσεις για τους φόρους

4. Αν πρέπει να διαγράψετε μια κατοικία, επειδή το 2013 δεν διαμένατε πλέον σ' αυτήν θα επιλέξετε το κίτρινο πλαίσιο και στο παράθυρο που θα εμφανιστεί θα αποχαρακτηρίσετε το ακίνητο που θέλετε να διαγράψετε (θα σβήσετε το σημείο το οποίο είναι γραμμένο πάνω στο τετραγωνίδιο χαρακτηρισμού του ακινήτου).

5. Για να καταχωρήσετε τα στοιχεία μιας νέας κατοικίας την οποία χρησιμοποιήσατε το 2013 θα πρέπει να επιλέξετε το κίτρινο πλαίσιο και στο παράθυρο που θα εμφανιστεί να επιλέξετε «εισαγωγή νέου ακινήτου». Κατόπιν, να πληκτρολογήσετε τα στοιχεία του νέου ακινήτου, να το χαρακτηρίσετε και να επιλέξετε «μεταφορά στη δήλωση».

6. Αν μέσα στο 2013 αλλάξατε κύρια κατοικία πρέπει να εισάγετε τα στοιχεία της άλλης κατοικίας, να την χαρακτηρίσετε, να την καταχωρήσετε και στο τέλος να επιλέξετε «μεταφορά στη δήλωση».

7. Αν δίπλα από την ένδειξη «κύρια κατοικία» έχετε επιλέξει το κίτρινο πλαίσιο αλλά δεν εμφανίζονται τα στοιχεία της κατοικίας που θέλετε να δηλώσετε, τότε θα πρέπει να αναγράψετε εξαρχής όλα τα ζητούμενα στοιχεία, στη συνέχεια να χαρακτηρίσετε την κατοικία ως «κύρια», να την καταχωρήσετε και τέλος να επιλέξετε τη «μεταφορά στη δήλωση».

8. Για την ορθή συμπλήρωση των στοιχείων της κύριας κατοικίας θα πρέπει να γνωρίζετε τα ακόλουθα:

- Ένδειξη «κύρια κατοικία»: Γράψτε τη διεύθυνση της κατοικίας αυτής και τις υπόλοιπες τρεις οδούς που περικλείουν το τετράγωνο, σε κάθε περίπτωση. Εάν η κατοικία βρίσκεται σε περιοχή εκτός συστήματος αντικειμενικών αξιών, τότε στα στοιχεία της διεύθυνσης του ακινήτου πρέπει να γραφτεί μόνο ο νομός και ο δήμος ή η κοινότητα, κατά περίπτωση.

- Κωδικός 204: Γράψτε τον αριθμό παροχής ρεύματος και συγκεκριμένα τα εννέα πρώτα ψηφία χωρίς κενά. Αν το ακίνητο δεν έχει μετρητή κατανάλωσης για να ηλεκτροδοτείται πρέπει να συμπληρώσετε τον αριθμό 999999999.

- Εάν η κύρια κατοικία είναι μισθωμένη ή δωρεάν παραχωρημένη πρέπει να επιλέξετε τον κωδικό 203 που βρίσκεται κάτω από την ένδειξη «μισθωμένη κατοικία ή δωρεάν παραχωρημένη».

- Εάν η κύρια κατοικία είναι «μονοκατοικία» πρέπει να επιλέξετε και τον κωδικό 240 που βρίσκεται κάτω από τη σχετική ένδειξη.

- Ενδειξη «θέση-όροφος»: Γράψτε τον όροφο στον οποίο βρίσκεται η κατοικία π.χ. ισόγειο, 1ος κτλ.

- Κωδικός 211: Γράψτε την επιφάνεια των κύριων χώρων της κύριας κατοικίας . Πρέπει να αναγράφεται σε ακέραιο αριθμό τετραγωνικών μέτρων.

- Κωδικός 212: Γράψτε τη συνολική επιφάνεια των ιδιόκτητων ή μισθωμένων βοηθητικών χώρων (γκαράζ ή και αποθήκης) που είναι ανεξάρτητοι, π.χ. βρίσκονται στο υπόγειο ή στον ακάλυπτο χώρο της ίδιας οικοδομής.

- Δεν δηλώνεται η επιφάνεια του χώρου στάθμευσης σε πυλωτή.

- Σε περίπτωση μονοκατοικίας λαμβάνεται υπ' όψιν επιπλέον, αθροιστικά με την επιφάνεια των χώρων του γκαράζ και των αποθηκών, η τυχόν επιφάνεια των άλλων βοηθητικών χώρων, του λεβητοστασίου και του κλιμακοστασίου.

- Κωδικός 231: Εάν κατά τη διάρκεια του 2013 νομιμοποιήσατε αυθαίρετη αλλαγή χρήσης βοηθητικών χώρων (υπογείων, παταριών κ.τ.λ.) σε χώρους κύριας χρήσης, σύμφωνα με το ν. 4178/2013, πρέπει να αναγράψετε την επιφάνεια των χώρων αυτών.

- Κωδικοί 213- 214: Εφόσον η κατοικία είναι ιδιόκτητη, πρέπει να αναγράψετε το ποσοστό συνιδιοκτησίας του υπόχρεου και της συζύγου, αντίστοιχα. Εάν η κατοικία είναι μισθωμένη πρέπει να αναγράψετε το ποσοστό συμμετοχής καθενός συζύγου στη δαπάνη ενοικίου βάσει του μισθωτηρίου συμβολαίου. Σε κάθε περίπτωση πρέπει ο αριθμός που θα αναγραφεί να είναι ακέραιος.

- Κωδικός 215: Γράψτε τους μήνες ιδιοκατοίκησης ή μίσθωσης ή δωρεάν παραχώρησης, αν πρόκειται για μισθωμένη κατοικία, μέσα στο 2013.

- Κωδικό 216: Γράψτε την τιμή ζώνης ή την τιμή εκκίνησης ανά τετραγωνικό μέτρο που ισχύει στην περιοχή του ακινήτου, μόνο εφόσον η τιμή αυτή είναι από 2.800 ευρώ και άνω.

9. Αν δίπλα από την ένδειξη «πρώτη ή δεύτερη δευτερεύουσα κατοικία» δεν εμφανίζονται τα στοιχεία της κατοικίας που θέλετε να δηλώσετε, τότε θα πρέπει να αναγράψετε εξαρχής όλα τα στοιχεία, στη συνέχεια να χαρακτηρίσετε την κατοικία ως «πρώτη δευτερεύουσα» ή «δεύτερη δευτερεύουσα», κατά περίπτωση, να την καταχωρήσετε και τέλος να επιλέξετε τη «μεταφορά στη δήλωση».

10. Για τη δεύτερη δευτερεύουσα κατοικία, ο αριθμός παροχής ρεύματος πρέπει να δηλωθεί στον κωδικό 206, το εάν είναι μισθωμένη ή δωρεάν παραχωρημένη πρέπει να δηλωθεί στον κωδικό 209 και το εάν είναι μονοκατοικία πρέπει να αναγραφεί στον κωδικό 242. Τυχόν επιφάνειες βοηθητικών χώρων που μετατράπηκαν αυθαίρετα σε κύριους χώρους και νομιμοποιήθηκαν με το ν. 4178/2013 πρέπει να δηλωθούν στον κωδικό 233.

11. Σε κάθε περίπτωση εξοχικής κατοικίας πρέπει να δηλώσετε τον πραγματικό αριθμό μηνών που διαμείνατε το 2013. Αν δηλαδή διαμείνατε μόνο ένα μήνα σε εξοχική κατοικία (ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρημένη) πρέπει να δηλώσετε τον αριθμό 1 στον κωδικό 222 ή 229 για τους «μήνες ιδιοκατοίκησης ή εκμίσθωσης ή δωρεάν παραχώρησης».

12. Οι κενές κατοικίες δεν συμπληρώνονται στον πίνακα 5.1 του εντύπου Ε1 αλλά στο έντυπο Ε2.

13. Εάν είστε φιλοξενούμενος στην κατοικία κάποιου συγγενή ή φίλου σας θα το δηλώσετε στον πίνακα 5.

14. Η δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι 200 τ.μ. από γονέα σε παιδί ή αντίστροφα δηλώνεται ως εξής:

- Αυτός που παραχώρησε την κατοικία τη δηλώνει μόνο στο Ε2 σαν «δωρεάν παραχώρηση».

- Αυτός που διέμεινε στην κατοικία τη δηλώνει στον πίνακα 5.1α επιλέγοντας τον κωδικό 203 (δωρεάν παραχωρημένη κατοικία).

15. Αν κάποια από τις κατοικίες σας δεν ηλεκτροδοτείτο το 2013 μετά από αίτηση διακοπής που είχατε καταθέσει στη ΔΕΗ θα πρέπει να δηλώσετε τον αριθμό παροχής ρεύματος. Αν το ακίνητό σας δεν έχει ηλεκτροδοτηθεί και δεν υπάρχει μετρητής κατανάλωσης θα συμπληρώσετε ως αριθμό παροχής τον εννεαψήφιο αριθμό 999999999.

Πως θα δηλώσετε τα ακίνητά σας στο έντυπο Ε2

Οι φορολογούμενοι που απέκτησαν το 2013 εισοδήματα από ακίνητα, ή έχουν παραχωρήσει δωρεάν κατοικία στα παιδιά τους ή τους γονείς τους ή διαθέτουν «κενά» ακίνητα θα πρέπει πριν την υποβολή του εντύπου Ε1 να συμπληρώσουν και να υποβάλουν το έντυπο Ε2 (αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων από ακίνητα).

Στο έντυπο Ε2 πρέπει να δηλώσετε, ξεχωριστά για κάθε ακίνητό σας, τα ενοίκια που εισπράξατε σε περίπτωση εκμίσθωσης ή υπεκμίσθωσης καθώς και τα τεκμαρτά μισθώματα που προκύπτουν από τη δωρεάν παραχώρηση ακινήτων σε τρίτους ή την ιδιόχρηση. Τα ποσά που θα δηλώσετε στο Ε2, θα πρέπει στη συνέχεια να τα μεταφέρετε στους αντίστοιχους κωδικούς του πίνακα 4Ε του εντύπου Ε1.

Σε περίπτωση που έχετε προχωρήσει σε δωρεάν παραχώρηση της χρήσης κύριας κατοικίας έως 200 τ.μ. προς τα παιδιά σας ή προς τους γονείς σας δεν χρειάζεται να δηλώσετε τεκμαρτό εισόδημα στο Ε2 ούτε στο Ε1, καθώς το εισόδημα αυτό απαλλάσσεται από τη φορολογία. Θα πρέπει όμως να δηλώσετε στο Ε2 τα στοιχεία της κατοικίας.

Η συμπλήρωση του Ε2

- Στήλη 1: Αναγράφεται ο αύξων αριθμός του ακινήτου, για το οποίο δηλώνονται μισθώματα.

- Στήλη 2 «ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ»: Γράψτε τη διεύθυνση του ακινήτου. Εφόσον δηλώνεται κτίριο διατηρητέο, η λέξη αυτή πρέπει επίσης να αναγραφεί σε παρένθεση, κάτω από τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί για τη θέση του ακινήτου.

- Στήλη 3 «θέση». Δηλώνεται ο όροφος διαμερίσματος ή επαγγελματικής στέγης σε πολυκατοικία. Εφόσον δηλώνεται εδαφική έκταση, δηλαδή αγρός, αγροτεμάχιο, οικόπεδο κ.λπ., στη στήλη 3 πρέπει να αναγραφεί το 0.

- Στήλη 4 «χρήση». Δίνεται η πληροφορία για το είδος ή την κατηγορία του ακινήτου, ( «κατάστημα», «οικία», «αγρός», «αγροτεμάχιο», «οικόπεδο» κ.λπ.).

- Στήλη 5 «επιφάνεια»: Αναγράφεται ο αριθμός των τετραγωνικών μέτρων της επιφάνειας του ακινήτου. Η επιφάνεια γεωργικής έκτασης γράφεται σε τετραγωνικά μέτρα.

- Στήλη 18 «Αριθμός Παροχής Ρεύματος»: Γράφονται τα πρώτα εννέα ψηφία από τον «αριθμό παροχής ρεύματος», ο οποίος αναγράφεται σε κάθε λογαριασμό της ΔΕΗ καθώς επίσης και στον μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος που διαθέτει το ακίνητο. Ακόμη και σε περίπτωση που δηλώνεται κάποιο κτίσμα που παρέμεινε κενό και έχει διακοπεί η ηλεκτροδότησή του, ο αριθμός παροχής ρεύματος πρέπει να δηλωθεί, καθώς το ακίνητο διαθέτει μετρητή κατανάλωσης ρεύματος, στον οποίος αναγράφεται ο συγκεκριμένος αριθμός. Εφόσον δηλώνεται ακίνητο που δεν έχει μετρητή κατανάλωσης ρεύματος, π.χ. αγροτεμάχιο, τότε στη στήλη 18 πρέπει να συμπληρωθεί ο εννιαψήφιος αριθμός 999999999.

- Στήλη 6 «ονοματεπώνυμο»: Δηλώνεται το όνομα και το επώνυμο του ενοικιαστή του ακινήτου. Εάν δηλώνεται διαμέρισμα, οικία, κατάστημα ή άλλης κατηγορίας κτίσμα που παρέμεινε κενό για μερικούς ή για όλους τους μήνες μέσα στο 2013, τότε στη στήλη 6 πρέπει να γραφτεί η λέξη «ΚΕΝΟ». Εάν το ακίνητο έχει παραχωρηθεί δωρεάν, τότε στη στήλη 6 πρέπει να αναγραφεί το ονοματεπώνυμο του προσώπου που χρησιμοποίησε το ακίνητο και να αναγραφεί σε παρένθεση η φράση «δωρεάν παραχώρηση». Εάν πρόκειται για δωρεάν παραχώρηση κύριας κατοικίας μέχρι 200 τ.μ. από τον γονέα στο παιδί ή από το παιδί στον γονέα, τότε, στη στήλη 6, κάτω από το ονοματεπώνυμο του προσώπου στο οποίο έχει παραχωρηθεί το ακίνητο δωρεάν πρέπει να αναγραφεί η φράση «δωρεάν παραχώρηση στον γιό μου» ή «δωρεάν παραχώρηση στην κόρη μου» ή «δωρεάν παραχώρηση στον πατέρα μου» ή «δωρεάν παραχώρηση στη μητέρα μου», κατά περίπτωση.

- Στήλη 7 «Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)»: Δηλώνεται ο ΑΦΜ του «ενοικιαστή». Σε περίπτωση που δηλώνεται κενό ακίνητο, δεν πρέπει να αναγραφεί τίποτα.

- Στήλες 8 και 9: Γράφονται οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου κατά την οποία το ακίνητο ενοικιάσθηκε, παραχωρήθηκε δωρεάν, ιδιοχρησιμοποιήθηκε ή παρέμεινε κενό κατά τη διάρκεια του 2013.

- Στήλη 10 «ΜΗΝΕΣ»: Δηλώνεται ο αριθμός των μηνών του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο το ακίνητο ενοικιάσθηκε, παραχωρήθηκε δωρεάν, ιδιοχρησιμοποιήθηκε ή παρέμεινε κενό κατά τη διάρκεια του 2013.

- Στήλη 11 «ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ Ή ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ», αναγράφεται το ποσό του μηνιαίου ενοικίου που έλαβε ο ιδιοκτήτης του ακινήτου από τον ενοικιαστή, κατά τη διάρκεια του 2013. Εάν πρόκειται για δωρεάν παραχώρηση κτίσματος προς τρίτο (φίλο ή αδελφό) ή εάν πρόκειται για ιδιοχρησιμοποίηση κτίσματος, πρέπει να αναγραφεί ένα «τεκμαρτό» ποσό μηνιαίου μισθώματος, το οποίο προκύπτει κανονικά με πολλαπλασιασμό της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου με τον συντελεστή 3,5% και, στη συνέχεια, με διαίρεση του γινομένου που θα προκύψει δια τον αριθμό 12.

- Στήλη 12 «ποσοστό συνιδιοκτησίας», πρέπει να αναγραφεί μόνο ο αριθμός του ποσοστού συνιδιοκτησίας, χωρίς το σύμβολο %.

- Στήλη 13, αναγράφεται το ετήσιο ποσό εισοδήματος που αποκτήθηκε από εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση κατοικίας, Σε περίπτωση που δηλώνεται κατοικία μέχρι 200 τ.μ., της οποίας έχει παραχωρηθεί δωρεάν η χρήση από γονείς σε παιδιά ή από παιδιά σε γονείς δεν αναγράφεται τεκμαρτό εισόδημα.

Κενά ακίνητα

Στο E2 πρέπει να δηλώσετε και τα ακίνητά σας, τα οποία παρέμειναν «κενά» για τουλάχιστο 6 μήνες μέσα στο 2013. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να έχετε κρατήσει (για να προσκομίσετε στην εφορία αν σας ζητηθούν) αντίγραφα των λογαριασμών ρεύματος ή κοινοχρήστων ή άλλων λογαριασμών (τηλεφώνου, νερού κλπ), από τους οποίους προκύπτει ότι πράγματι τα ακίνητα ήταν «κενά».

Τι πρέπει να κάνουν οι έγγαμοι

Σε περίπτωση εγγάμων φορολογουμένων που και οι δύο είχαν το 2013 εισοδήματα από ακίνητα πρέπει να υποβληθούν δύο έντυπα Ε2, ένα από τον σύζυγο και ένα από τη σύζυγο. Εφόσον μόνο η σύζυγος είχε το 2013 εισοδήματα από ακίνητα, τα οποία ανήκουν στη δική της κυριότητα, έχει υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε2 είτε χρησιμοποιώντας τους δικούς της προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet είτε χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του συζύγου της. Στην δεύτερη αυτή περίπτωση θα πρέπει να επιλέξει «Ε2 της συζύγου».

Χωρίς τεκμήριο κατοικίας οι «φιλοξενούμενοι»

Όποιος δηλώνει φιλοξενούμενος, δεν έχει τεκμήριο διαβίωσης κατοικίας. Στον κωδικό 801 του πίνακα 6 θα πρέπει να αναγράψετε τον ΑΦΜ του προσώπου που σάς φιλοξένησε (συγγενής ή φίλος). Επίσης, στον κωδικό 091 θα συμπληρώσετε τον αριθμό των τετραγωνικών μέτρων της επιφάνειας της κατοικίας και στον κωδικό 097 τους μήνες που φιλοξενηθήκατε.

Μισός φόρος στα αυθαίρετα

Τα ακίνητα που είναι αυθαίρετα, έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις του ν. 4178/2013 και χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, για τον υπολογισμό της αξίας και την επιβολή οποιουδήποτε φόρου εφαρμόζεται μειωτικός συντελεστής 50%. Έτσι η αυθαίρετη επιφάνεια που έχει υπαχθεί στη ρύθμιση έχει το μισό τεκμήριο. Ο μειωτικός συντελεστής 50% εφαρμόζεται για όλους τους χώρους τόσο σε υπόγειες στάθμες όσο και στους εσωτερικούς εξώστες και τις σοφίτες.

Φόρος από το πρώτο ευρώ στα εισοδήματα από ενοίκια

Από το πρώτο ευρώ θα φορολογηθούν φέτος τα εισοδήματα από ενοίκια που εισπράχθηκαν το 2013. Σε φόρο εισοδήματος υπόκειται μόνο το καθαρό εισόδημα που εισπράττει κάθε φορολογούμενος από εκμισθώσεις κατοικιών, οικοπέδων, κτιρίων επαγγελματικής στέγης, αγρών, αγροτεμαχίων και λοιπών εδαφικών εκτάσεων. Πιο συγκεκριμένα τα ενοίκια που εισπράχθηκαν εντός του 2013 θα φορολογηθούν φέτος αυτοτελώς ως εξής:

- Τα πρώτα 12.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος από ενοίκια θα φορολογηθούν με συντελεστή 10%.

- Το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από ενοίκια πάνω από τις 12.000 ευρώ θα φορολογηθεί με συντελεστή 33%.

Επί του φόρου από ενοίκια, θα επιβάλλεται και προκαταβολή φόρου για το επόμενο έτος η οποία θα υπολογίζεται με συντελεστή 55%. Επιπλέον, στα ποσά των ενοικίων θα επιβάλλεται και συμπληρωματικός φόρος 1,5% ή 3% ανάλογα με το είδος και το εμβαδόν του ακινήτου, καθώς και ειδική εισφορά αλληλεγγύης 1% - 4% η οποία επιβάλλεται σε όσους έχουν εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ.

Δεν θεωρούνται εισοδήματα από ακίνητα και δεν φορολογούνται:

- Το τεκμαρτό μίσθωμα από ιδιοκατοίκηση.

- Το τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει από τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης κύριας κατοικίας μέχρι 200 τετραγωνικά μέτρα από τους γονείς προς τα παιδιά και αντιστρόφως. Το τεκμαρτό εισόδημα δεν θα αναγραφεί στο έντυπο Ε1 αλλά θα δηλωθεί στο έντυπο Ε2. Αυτό που θα πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι είναι ότι η κατοικία της οποίας γίνεται η παραχώρηση πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως κύρια και όχι ως δευτερεύουσα ή εξοχική.

Οι φορολογούμενοι που απέκτησαν το 2013 εισοδήματα από ακίνητα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο Ε2, η υποβολή του οποίου προηγείται της υποβολής του εντύπου Ε1. Οι σύζυγοι υποβάλουν ξεχωριστά το έντυπο Ε2 ακόμη και στην περίπτωση που υπάρχει συνιδιοκτησία. Στο έντυπο Ε2 θα πρέπει να καταχωρηθούν όλα τα οικοδομημένα ακίνητα ανεξάρτητα αν αποκτά κανείς εισοδήματα από αυτά ή όχι. Αν κάποιο από τα ακίνητα ήταν κενό το 2013 πρέπει να περιληφθεί στο Ε2 στο οποίο δηλώνονται και τα δωρεάν παραχωρούμενα ακίνητα.

Εκπτώσεις

Από το ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητα εκπίπτουν:

- Ποσοστό 5% για αποσβέσεις σε οικοδομές οι οποίες χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, οικοτροφεία, σχολεία, φροντιστήρια, αίθουσες κινηματογράφων ή θεάτρων, ξενοδοχεία, νοσοκομεία ή κλινικές και ποσοστό 3% για οικοδομές οι οποίες χρησιμοποιούνται για άλλες χρήσεις.

- Ποσοστό μέχρι 40% για ασφάλιστρα κατά του κινδύνου της πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων, για δικαστικές δαπάνες και για αμοιβή δικηγόρου για δίκες μισθωτικών διαφορών ή διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ' ορόφους.

Αν οι δαπάνες παραγράφους αφορούν κοινόχρηστους χώρους του ακινήτου, επιμερίζονται αναλόγως στους συνιδιοκτήτες του.

Ανείσπρακτα ενοίκια

Για τις περιπτώσεις ενοικίων που αποδεδειγμένα δεν εισπράχθηκαν, η νομοθεσία δίνει το δικαίωμα στους ιδιοκτήτες να μη φορολογηθούν για τα ποσά αυτά, εφόσον εκχωρήσουν την απαίτησή τους στο Δημόσιο. Η εκχώρηση του δικαιώματος είσπραξης των ενοικίων στο Δημόσιο μπορεί να γίνει με μια απλή έγγραφη δήλωση του ιδιοκτήτη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέσα στο οικονομικό έτος που τα εισοδήματα αυτά φορολογούνται. Συνεπώς για ανείσπρακτα ενοίκια του έτους 2013, η έγγραφη δήλωση για την εκχώρηση της είσπραξής τους στο Δημόσιο μπορεί να γίνει φέτος, πριν την υποβολή του εντύπου Ε2 και της φορολογικής δήλωσης Ε1. Με την έγγραφη δήλωση πρέπει να παραδοθούν στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. τα αποδεικτικά της εκχωρούμενης απαίτησης.

Στην περίπτωση της εκχώρησης του δικαιώματος είσπραξης των ενοικίων στο Δημόσιο, ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να αναγράψει κανονικά στο έντυπο Ε2 τα στοιχεία του ακινήτου για το οποίο έγινε η εκχώρηση των ενοικίων. Στο πεδίο «ονοματεπώνυμο ενοικιαστή» θα πρέπει να αναγράψει τη φράση «εκχώρηση δικαιώματος στο Δημόσιο». Στα πεδία που ζητείται η αναγραφή ποσών ενοικίων δεν πρέπει να αναγράψει τίποτα. Τα μόνα επιπλέον στοιχεία που πρέπει να δηλώσει στο Ε2 είναι οι μήνες εκμίσθωσης μέσα στο 2013 και ο ΑΦΜ του ενοικιαστή.

Μπορεί να καταργήθηκε η έκπτωση φόρου για το ενοίκιο κύριας κατοικίας ή των παιδιών που σπουδάζουν σε άλλη πόλη όμως οι φορολογούμενοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν αναλυτικά στοιχεία για τα ενοίκια που πληρώνουν. Οι κωδικοί στους οποίους καταγράφεται το ενοίκιο που καταβλήθηκε το 2013 για την κύρια κατοικία ή για το ενοίκιο των παιδιών που σπουδάζουν έχουν μεταφερθεί στον πίνακα 6 του εντύπου Ε1.


διαβάστε περισσότερα...

ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ Νέα εγκύκλιος για να συμπληρώσετε σωστά τη δήλωση του φόρου εισοδήματος

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε και νέα εγκύκλιο για τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος , αλλά και το διοικητικό προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, του τέλους επιτηδεύματος και του φόρου πολυτελούς διαβίωσης.
Η εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Χ. Θεοχάρη αναφέρει τα εξής:

Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων

Οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 υποβάλλονται υποχρεωτικά, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, από τις 20.03.2014 έως τις 30.06.2014. Οι ίδιες ημερομηνίες ισχύουν και για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν χειρόγραφα στις ΔΟΥ.

Τα παραπάνω ισχύουν για δηλώσεις που υποβάλλονται είτε από τους ίδιους με τους δικούς τους κωδικούς πρόσβασης, είτε από εξουσιοδοτημένο λογιστή − φοροτεχνικό με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης. Η εξουσιοδότηση προς τον λογιστή − φοροτεχνικό θα αφορά την διαχείριση των εντύπων Ε1, Ε2 και το Ε3 ανεξάρτητα αν οι υπόχρεοι είναι εγγεγραμμένοι στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Taxis net. Στην περίπτωση αυτή θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του φορολογούμενου και της συζύγου του προς το λογιστή, από οποιαδήποτε διοικητική Αρχή ή ΚΕΠ.

Οι δηλώσεις των αποβιωσάντων υποβάλλονται αποκλειστικά χειρόγραφα στην φορολογική διοίκηση. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ενημέρωση του τμήματος ή Γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της ΔΟΥ του αποβιώσαντος πριν από την υποβολή της δήλωσης.

Οι δηλώσεις με επιφύλαξη υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου και προωθούνται για έλεγχο στην αρμόδια ΔΟΥ.

Οι αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες δηλώσεις των φυσικών προσώπων, θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι συμπληρωματικές − τροποποιητικές δηλώσεις θα υποβάλλονται εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου μετά την παρέλευση 60 ημερών από την ημερομηνία έναρξης υποβολής των δηλώσεων. Τα παραπάνω ισχύουν εφόσον οι αρχικές τους δηλώσεις έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ή εφόσον κρίνεται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο ΔΟΥ σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ότι συντρέχει αντικειμενική και πραγματική αδυναμία υποβολής της δήλωσης με ηλεκτρονικό τρόπο, επιτρέπεται να υποβληθούν αυτές σε έντυπη μορφή στις αρμόδιες ΔΟΥ.

Ορισμός τύπου πράξεων διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου

Για τον τύπο της πράξης του διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, του τέλους επιτηδεύματος και του φόρου πολυτελούς διαβίωσης, η οποία εκδίδεται με βάση τις αρχικές ή εμπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, που υποβάλλονται μετά την 1.1.2014, προβλέπεται πως υπογράφονται από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ή από τα πρόσωπα στα οποία έχει μεταβιβάσει την αρμοδιότητα αυτή και αναπόσπαστο τμήμα τους αποτελούν η ειδοποίηση πληρωμής φόρου και η ειδοποίηση επιστροφής φόρου.

Στην ειδοποίηση πληρωμής περιλαμβάνεται κωδικός πληρωμής, «ταυτότητα οφειλής» (Τ.Ο.) για όσους φορολογούμενους προκύπτει, μετά την εκκαθάριση, ποσό για καταβολή. Εάν το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται σε δόσεις, ενσωματώνεται η ειδοποίηση πληρωμής Ολικής εξόφλησης ή ειδοποίηση, με ανάλυση των δόσεων διακριτά (πλήθος δόσεων, ποσό κάθε δόσης, ημερομηνία πληρωμής κάθε δόσης) και η ταυτότητα οφειλής (Τ.Ο.).

Η έκδοση των Ειδοποιήσεων πληρωμών, γίνεται αυτόματα με την κεντρική εκκαθάριση της Δήλωσης, με την συμπλήρωση όλων των απαραίτητων για την είσπραξη στοιχείων ή ενδείξεων. Η ειδοποίηση επιστροφής ενσωματώνεται εάν από την εκκαθάριση της αρχικής δήλωσης προκύπτει ποσό προς επιστροφή και το ποσό επιστρέφεται μέσω τραπεζών.

Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ( e – εφαρμογές) της ΓΓΔΕ, πραγματοποιεί την εκκαθάριση των δηλώσεων που υπεβλήθησαν ηλεκτρονικά, εκδίδει τις Πράξεις Διοικητικού ή Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου κατά περίπτωση, με τις οποίες συνιστάται και βεβαιώνεται η οφειλή ή η απαίτηση του φορολογούμενου. Παράλληλα, κοινοποιεί τις πράξεις στους φορολογούμενους. Η παραπάνω διαδικασία δύναται να εκτελείται όλο το εικοσιτετράωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδας.

Οι φορολογούμενοι θα εκτυπώνουν από το Taxisnet την πράξη διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης που διαθέτουν, στην οποία αναγράφεται ότι αποτελεί ακριβές αντίγραφο αυτής και φέρει ημερομηνία έκδοσης και ημερομηνία έκδοσης αντιγράφου και τη σήμανση για την εγκυρότητα της πράξης διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, από τον δικτυακό τόπο www. gsis.gr.

Επίσης, μπορούν να εκτυπώνουν την ταυτότητα οφειλής για την τρέχουσα δόση κάθε μήνα, στην οποία συμπεριλαμβάνονται τυχόν μη καταβληθείσες προηγούμενες δόσεις και οι αναλογούσες για αυτές επιβαρύνσεις, από την επιλογή «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση».

Η εκτύπωση των παραπάνω ειδοποιήσεων μπορεί να αντικαταστήσει την αντίστοιχη έντυπη ειδοποίηση που αποστέλλεται ταχυδρομικώς, και να χρησιμοποιηθεί στα πιστωτικά ιδρύματα για την εξόφλησή τους. Η πρόσβαση στις συγκεκριμένες υπηρεσίες γίνεται μέσω του δικτυακού τόπου www.gsis.gr. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μετά την ανάρτηση των πράξεων προσδιορισμού φόρου στο λογαριασμό των φορολογούμενων, αποστέλλει ηλεκτρονική ειδοποίηση στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Στις πράξεις που εκδίδονται μετά από εκκαθάριση τροποποιητικών δηλώσεων, αναγράφεται διακριτά το αποτέλεσμα εκκαθάρισης της αμέσως προηγούμενης δήλωσης του ιδίου έτους, καθώς και το αποτέλεσμα της νέας εκκαθάρισης, χωρίς να γίνεται μνεία αν έχουν καταβληθεί ή επιστραφεί τα ποσά της προηγούμενης εκκαθαρισθείσας δήλωσης.

Ανάλογα με το είδος της δήλωσης, το έτος της δήλωσης και το περιεχόμενό της δύναται να εμφανίζονται διάφορα μηνύματα, κατά περίπτωση, προς ενημέρωση των φορολογουμένων.

Για τις αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις του οικείου οικον. έτους, που ενώ υπεβλήθησαν ηλεκτρονικά, προωθήθηκαν στη ΔΟΥ για λόγους ελεγκτικούς και πραγματοποιείται έλεγχος των δικαιολογητικών, οι πράξεις διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εκτυπώνονται και αποστέλλονται στους φορολογούμενους, από τη ΔΟΥ εκκαθάρισης της δήλωσης.

Στις πράξεις που εκδίδονται μετά από εκκαθάριση τροποποιητικών και αρχικών δηλώσεων παρελθόντων ετών από τη ΔΟΥ δεν αναγράφονται στοιχεία που αφορούν δόσεις ή επιστροφή φόρου γιατί δεν αποτελούν αποδεικτικά είσπραξης ή επιστροφής φόρου. Οι φορολογούμενοι, θα μπορούν να εκτυπώνουν την πράξη διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, με ενσωματωμένη την ειδοποίηση επιστροφής φόρου σε περίπτωση που δεν την παρέλαβαν ή την απώλεσαν.

Καταβολή φόρου

Σύμφωνα με την εγκύκλιο ο φόρος εισοδήματος θα καταβάλλεται σε 3 ίσες διμηνιαίες δόσεις. Στην περίπτωση της ηλεκτρονικής υποβολής, όταν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, ως ημερομηνία λήξης της πρώτης δόσης, ανεξάρτητα από την ημερομηνία υποβολής της εμπρόθεσμης ηλεκτρονικής δήλωσης, ορίζεται η τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία λήξης της υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, δηλαδή στις 31.07.2014.

Η δεύτερη δόση καταβάλλεται έως και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του τρίτου μήνα από την λήξη υποβολής της δήλωσης και η τρίτη δόση καταβάλλεται έως και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πέμπτου μήνα από την λήξη υποβολής της δήλωσης. Αν η συνολική οφειλή είναι μέχρι 300 ευρώ για τον ίδιο και για τη σύζυγό του αθροιστικά, μπορεί να καταβληθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από την λήξη υποβολής της δήλωσης. Για τις περιπτώσεις υποβολής της δήλωσης μέχρι και το μήνα Μάιο, υπάρχει δυνατότητα εμπρόθεσμης πληρωμής μέχρι την 31−7−2014.

Όταν ο φόρος που οφείλεται με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση καταβάλλεται εφάπαξ στην προθεσμία της πρώτης δόσης παρέχεται έκπτωση 1,5%.

Περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

Στην περίπτωση των προστατευόμενων μελών, με εξαίρεση τα προστατευόμενα τέκνα κατοίκων εξωτερικού και τα προστατευόμενα τέκνα αλλοδαπών υπηκόων που εργάζονται στη χώρα μας και είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, οι οποίοι απαλλάσσονται από την ασφάλιση του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, δεδομένου ότι ασφαλίζονται σε αλλοδαπό φορέα κοινωνικής ασφάλισης βάσει διμερούς ασφαλιστικής σύμβασης, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η απόκτηση Α.Μ.Κ.Α. για τους ίδιους, αλλά και για τα προστατευόμενα τέκνα τους, η αναγραφή του ΑΜΚΑ είναι υποχρεωτική.

Η αναγραφή του ΑΦΜ είναι υποχρεωτική μόνο για τα προστατευόμενα μέλη άνω των 18 ετών, ενώ για τα προστατευόμενα τέκνα κάτω των 18 ετών είναι προαιρετική. Αυτά θεωρείται ότι βαρύνουν τον φορολογούμενο εφόσον συνοικούν με αυτόν και το ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό και απαλλασσόμενο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ ή το ποσό των 6.000 ευρώ αν αυτά παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω.

Η εγκύκλιος αναφέρει πως είναι υποχρεωτική η αναγραφή όλων των εισοδημάτων των υπόχρεων ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησής τους, καθώς και των απαλλασσόμενων από το φόρο εισοδημάτων. Για τα αυτοτελώς ή με ειδικό τρόπο φορολογούμενα εισοδήματα αναγράφεται και ο παρακρατηθείς ή αποδοθείς κατά περίπτωση φόρος. Επισημαίνεται ότι για τα εισοδήματα από τόκους καταθέσεων υφίσταται υποχρέωση δήλωσής τους για το οικονομικό έτος 2014 ανεξαρτήτως ύψους ποσού, και δηλώνονται στους κωδικούς 667−668. Στις περιπτώσεις κοινών λογαριασμών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (κάθε μορφής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) υπάρχει υποχρέωση δήλωσης των ποσών των τόκων καταθέσεων που αναλογούν στους πραγματικούς δικαιούχους οι οποίοι καθορίζονται με βάση τις πραγματικές περιστάσεις. Ο προϊστάμενος της ΔΟΥ έχει, σε κάθε περίπτωση, την διακριτική ευχέρεια να κρίνει διαφορετικά.

Για την διαπίστωση των πληθυσμιακών εξαιρέσεων από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος και προκειμένου για την εξεύρεση του πραγματικού πληθυσμού της Ελλάδας, λαμβάνεται υπόψη η τελευταία επίσημη απογραφή Μόνιμου Πληθυσμού της Χώρας, η οποία είναι αυτή της 9ης Μαΐου 2011.

Τα έντυπα της αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακινήτων (Ε2), του μηχανογραφικού δελτίου οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3), της βεβαίωσης αποδοχών και συντάξεων, καθώς και της δήλωσης κατοχής μηχανημάτων έργων (Ε16), συνυποβάλλονται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, ανάλογα με την κατηγορία των δηλούμενων εισοδημάτων, αποτελούν αδιαίρετη ενότητα με αυτήν και πρέπει να συμπληρώνονται σε όλες τις ενδείξεις τους. Η αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακινήτων (Ε2), το μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3) και η βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων, σε περίπτωση υποβολής της δήλωσης σε φυσική μορφή, μπορεί να υποβληθούν σε προεκτυπωμένα έντυπα από τους υπόχρεους που έχουν τη δυνατότητα προεκτύπωσής τους με μηχανογραφικά μέσα.

Κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, πρέπει πρώτα να καταχωρούνται τα έντυπα Ε2 και Ε3, όταν απαιτούνται και κατόπιν η δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1). Η σειρά καταχώρησης των συνυποβαλλόμενων Εντύπων Ε2 και Ε3 επιλέγεται από το φορολογούμενο.

Κατά την ηλεκτρονική υποβολή του Εντύπου Ε2: Α) για την συμπλήρωση της στήλης 4 αυτού με τη χρήση του ακινήτου θα γίνεται επιλογή της κατηγορίας του δηλούμενου ακινήτου σύμφωνα με την ακόλουθη κατηγοριοποίηση των ακινήτων, που ισχύει για τη συμπλήρωση του εντύπου Ε9: Κατοικία, Μονοκατοικία, Επαγγελματική Στέγη, Οικόπεδο, Αποθήκη, Θέση Στάθμευσης, Σταθμός Αυτοκινήτων ΔΧ, Βιομηχανικό Κτίριο, Ξενοδοχείο, Νοσηλευτήριο, Εκπαιδευτήριο, Αθλητική Εγκατάσταση, Άλλο Κτίριο (Θέατρο, Κινηματογράφος, Μουσείο κλπ), Αγροτεμάχιο, Άλλη Χρήση. Αντίστοιχη επιλογή θα γίνεται σε περίπτωση χειρόγραφης υποβολής της δήλωσης.

Ωστόσο για την συμπλήρωση των στηλών 13,14,15,16 και 17 αυτού, με το ακαθάριστο εισόδημα των ακινήτων που αναλογεί στον υπόχρεο εφαρμόζεται η εξής κατηγοριοποίηση των ακινήτων: α) κατοικία, οικοτροφείο, σχολείο, φροντιστήριο, αίθουσα κινηματογράφου ή θεάτρου, ξενοδοχείο, νοσοκομείο ή κλινική, β) κατάστημα, γραφείο, αποθήκη, χώρος στάθμευσης, γήπεδο, χώρος τοποθέτησης επιγραφών, βιομηχανοστάσιο, εμπορικό κέντρο και γ) αγρός/γαία, ανέγερση οικοδομής σε έδαφος του εκμισθωτή κλπ. Β) Κατά τη συμπλήρωση της στήλης 18 αυτού «Αριθμός Παροχής Ρεύματος» αναγράφεται υποχρεωτικά ο εννιαψήφιος αριθμός παροχής ρεύματος όλων των ακινήτων, εφόσον υπάρχει παροχή, ανεξάρτητα από τη λειτουργία της ή μη, από την εταιρεία που το παρέχει (ΔΕΗ ή οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση), από το είδος του παρεχόμενου ρεύματος (συμβατικό, εργοταξιακό κλπ) και ανεξάρτητα αν από την ίδια παροχή ηλεκτροδοτούνται περισσότερα ακίνητα (γραφεία, καταστήματα, αποθήκες, χώροι στάθμευσης κλπ). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει παροχή ρεύματος (μετρητής) ή πρόκειται για αποθήκη ή χώρο στάθμευσης που ηλεκτροδοτείται από τη κοινόχρηστη παροχή ρεύματος, η στήλη αυτή συμπληρώνεται με τον αριθμό «999999999».

Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) όταν συμπληρώνονται οι κωδικοί 019−020, απαιτείται η αναγραφή των ΑΦΜ των προσώπων που λαμβάνουν τις υπηρεσίες και σε περίπτωση που αυτοί υπερβαίνουν τους 3 πρέπει να αναγραφεί οπωσδήποτε ο ΑΦΜ του προσώπου από το οποίο προέρχεται τουλάχιστον το 75% των ακαθαρίστων εσόδων.

Όταν συμπληρώνονται εισοδήματα από Μισθωτές Υπηρεσίες (Πίνακας 4Α), πρέπει να καταχωρούνται οι ΑΦΜ εργοδοτών – ασφαλιστικών φορέων με τα αντίστοιχα ποσά, βάσει των βεβαιώσεων αποδοχών. Επίσης, όταν συμπληρώνονται οι κωδικοί 507−508, απαιτείται η αναγραφή του ΑΦΜ φορέα/εργοδότη με το αντίστοιχο ποσό. . Επιπλέον για τους κωδικούς 657−658, 659−660 και 781−782, εμφανίζεται πίνακας στον οποίο αναλύονται τα συνολικά δηλωθέντα εισοδήματα ανάλογα με την προέλευσή τους εφόσον δεν έχουν συμπληρωθεί ήδη από την φορολογική διοίκηση.Ο κωδικός 049 συμπληρώνεται μόνο από όσους δηλώνουν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες καθώς και όσους δηλώνουν εισόδημα από ατομική γεωργική επιχείρηση.

Κατά την υποβολή των αρχικών δηλώσεων οικον. έτους 2014 δεν θα συμπληρώνονται οι κωδικοί 655−656. Οι κωδικοί αυτοί θα συμπληρώνονται μόνο με υποβολή τροποποιητικής δήλωσης στον Προϊστάμενο της ΔΟΥ εκκαθάρισης της αρχικής δήλωσης.

Δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται ή φυλάσσονται για μελλοντικό έλεγχο

Στις περιπτώσεις που η δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων υποβάλλεται χειρόγραφα μέσω ΔΟΥ, συνυποβάλλονται, κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά, από τα οποία αποδεικνύεται η συνδρομή των προϋποθέσεων για τη φορολογική απαλλαγή, έκπτωση ή ελάφρυνση που επικαλείται ο υπόχρεος.

Τα δικαιολογητικά των δηλώσεων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, φυλάσσονται για μελλοντικό έλεγχο.

Εφόσον κάποια από τα πιο πάνω δικαιολογητικά έχουν ήδη συνυποβληθεί με δηλώσεις προηγούμενων ετών στην ίδια ΔΟΥ ή έχουν διαφυλαχθεί σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής και δεν έχει επέλθει κάποια μεταβολή στα στοιχεία που αναγράφονται σ' αυτά, δεν απαιτείται η έκδοση νέων δικαιολογητικών. Αρκεί να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα αναγράφεται το οικονομικό έτος που αφορούσε το κάθε συγκεκριμένο δικαιολογητικό που τυχόν υποβλήθηκε, ότι δεν έχει επέλθει μεταβολή στα στοιχεία που αναγράφονται σ' αυτό και με την προϋπόθεση ότι, αν το συγκεκριμένο δικαιολογητικό είναι ορισμένης χρονικής ισχύος, καλύπτει και το οικον. έτος 2014.

Ειδικά, τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν κάτοικοι εξωτερικού και αποκτούν πραγματικό εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα υποχρεούνται να υποβάλουν, εμπρόθεσμα (πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους και όχι πέραν της λήξης του οικείου οικον. έτους), σε φυσική μορφή, τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, με την απαιτούμενη, κατά περίπτωση, επισημείωση ή θεώρηση από τα οποία προκύπτει ότι είναι κάτοικοι εξωτερικού, στην καθ' ύλην αρμόδια Δ.Ο.Υ. όπου ο υπόχρεος υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος ως κάτοικος αλλοδαπής.

Επιστροφή φόρου

Για όσους υποβάλλουν πρώτη φορά δήλωση φορολογίας εισοδήματος ηλεκτρονικά, θα τους ζητείται η συμπλήρωση του έτους γέννησης και εφόσον το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι πιστωτικό η επιστροφή του φόρου γίνεται από άτοκο μεταβατικό λογαριασμό με βάση τον ΑΦΜ. Ο τραπεζικός λογαριασμός που θα δηλώνεται από τον φορολογούμενο στο έντυπο της φορολογικής δήλωσης θα πιστώνεται μόνο μια φορά, ενώ ποσά επιστροφής που προκύπτουν από δηλώσεις άλλων φορολογουμένων δεν μεταφέρονται στον ίδιο λογαριασμό αλλά σε άτοκο μεταβατικό λογαριασμό με βάση τον ΑΦΜ.


διαβάστε περισσότερα...

Συστήνεται ειδική επιτροπή για τις γερμανικές αποζημιώσεις

Ειδική Επιτροπή για τις γερμανικές αποζημιώσεις, συστήνει η κυβέρνηση, όπως αναφέρεται σε απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα που δημοσιεύτηκε στην Διαύγεια.
Η απόφαση αναφέρεται στον «προσδιορισμό τυχόν ποσού αξιώσεων του Ελληνικού Δημοσίου από τις γερμανικές επανορθώσεις και το κατοχικό δάνειο».

Για «την ανάγκη προσδιορισμού» αυτών των εν δυνάμει αξιώσεων του ελληνικού κράτους, η απόφαση του κ. Σταϊκούρα επικαλείται το πρόσφατο πόρισμα «της Ομάδας Εργασίας που συστάθηκε για την έρευνα των αρχείων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), σχετικά με το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων».

Στην επιτροπή συμμετέχουν:

- Ο κ. Παναγιώτης Καρακούσης, επίτιμος γενικός διευθυντής του ΓΛΚ ως συντονιστής

- Ο κ. Βασίλειος Μανεσιώτης, πρώην διευθυντής στη Διεύθυνση Οικονομικών Μελέτων της Τράπεζας της Ελλάδος και νυν σύμβουλος διοίκησης της ΤτΕ, ως αναπληρωτής συντονιστής

- Ο κ. Βασίλειος Κατριβέσης, προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την ΕΕ

- Ο κ. Στυλιανός Μαραβελάκης, αναπληρωτής προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων

- Ο κ. Δημήτριος Τσάκωνας, ο οποίος υπηρετεί στον ΟΔΔΗΧ.

«Έργο της επιτροπής είναι ο προσδιορισμός τυχόν ποσού αξιώσεων του Ελληνικού Δημοσίου από τις γερμανικές επανορθώσεις και το κατοχικό δάνειο» αναφέρει η απόφαση του κ. Σταϊκούρα. «Με απόφαση της επιτροπής δύναται να συνεπικουρούν το έργο της φυσικά πρόσωπα από άλλα υπουργεία, ερευνητικούς φορείς και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα χωρίς αμοιβή» σημειώνεται.

«Το όλο έργο της επιτροπής και των συνεπικουρούντων προσώπων θα διέπεται από τις αρχές της απόλυτης εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας» τονίζεται.

Σημειωτέον ότι η απόφαση επικαλείται έγγραφο του υπουργού Οικονομικών της 5ης Μαρτίου 2014 (ΑΠ 53). Σύμφωνα με την απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, η επιτροπή θα παραδώσει το έργο της ως τις 31 Οκτωβρίου 2014.


διαβάστε περισσότερα...

Εγκύκλιος - οδηγός για τη συμπλήρωση και υποβολή των φορολογικών δηλώσεων

Εγκύκλιο- οδηγό για τη συμπλήρωση και υποβολή των φορολογικών δηλώσεων εξέδωσε ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Χάρης Θεοχάρης
Στη εγκύκλιο διευκρινίζεται μεταξύ άλλων ότι ο φόρος εισοδήματος θα καταβάλλεται σε τρεις ίσες διμηνιαίες δόσεις. Στην περίπτωση της ηλεκτρονικής υποβολής, όταν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, ως ημερομηνία λήξης της πρώτης δόσης, ανεξάρτητα από την ημερομηνία υποβολής τής εμπρόθεσμης ηλεκτρονικής δήλωσης, ορίζεται η τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία λήξης της υποβολής των δηλώσεων. Δηλαδή μέχρι 31.07.2014.

Η δεύτερη δόση καταβάλλεται έως και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του τρίτου μήνα από τη λήξη υποβολής της δήλωσης και η τρίτη δόση καταβάλλεται έως και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πέμπτου μήνα από την λήξη υποβολής της δήλωσης. Αν η συνολική οφειλή είναι μέχρι 300 ευρώ για τον ίδιο και για τη σύζυγό του αθροιστικά, μπορεί να καταβληθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τη λήξη υποβολής της δήλωσης. Για τις περιπτώσεις υποβολής της δήλωσης μέχρι και τον μήνα Μάιο, υπάρχει δυνατότητα εμπρόθεσμης πληρωμής μέχρι την 31- 7- 2014.

Όταν ο φόρος που οφείλεται με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση καταβάλλεται εφάπαξ στην προθεσμία της πρώτης δόσης παρέχεται έκπτωση 1,5%.

Σε ό,τι αφορά τη συμπλήρωση της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε1) διευκρινίζεται ότι:

- Όταν συμπληρώνονται οι κωδικοί 019−020, απαιτείται η αναγραφή των ΑΦΜ των προσώπων που λαμβάνουν τις υπηρεσίες και σε περίπτωση που αυτοί υπερβαίνουν τους τρεις πρέπει να αναγραφεί οπωσδήποτε ο ΑΦΜ του προσώπου από το οποίο προέρχεται τουλάχιστον το 75% των ακαθαρίστων εσόδων.

- Όταν συμπληρώνονται εισοδήματα από Μισθωτές Υπηρεσίες (Πίνακας 4Α), πρέπει να καταχωρούνται οι ΑΦΜ εργοδοτών- ασφαλιστικών φορέων με τα αντίστοιχα ποσά, βάσει των βεβαιώσεων αποδοχών.

- Όταν συμπληρώνονται οι κωδικοί 507−508, απαιτείται επίσης η αναγραφή του ΑΦΜ φορέα/εργοδότη με το αντίστοιχο ποσό.

- Επιπλέον για τους κωδικούς 657−658, 659−660 και 781−782, εμφανίζεται πίνακας στον οποίο αναλύονται τα συνολικά δηλωθέντα εισοδήματα ανάλογα με την προέλευσή τους εφόσον δεν έχουν συμπληρωθεί ήδη από την Φορολογική Διοίκηση.

- Ο κωδικός 049 συμπληρώνεται μόνο από όσους δηλώνουν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες καθώς και όσους δηλώνουν εισόδημα από ατομική γεωργική επιχείρηση.

- Κατά την υποβολή των αρχικών δηλώσεων οικον. έτους 2014 δεν θα συμπληρώνονται οι κωδικοί 655−656. Οι κωδικοί αυτοί θα συμπληρώνονται μόνο με υποβολή τροποποιητικής δήλωσης στον προϊστάμενο της ΔΟΥ εκκαθάρισης της αρχικής δήλωσης.

- Η αναγραφή του ΑΦΜ είναι υποχρεωτική μόνο για τα προστατευόμενα μέλη άνω των 18 ετών.

Διευκρινίζεται επίσης ότι:

- Τα έντυπα της αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακινήτων (Ε2), του μηχανογραφικού δελτίου οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3), της βεβαίωσης αποδοχών και συντάξεων, καθώς και της δήλωσης κατοχής μηχανημάτων έργων (Ε16), συνυποβάλλονται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, ανάλογα με την κατηγορία των δηλούμενων εισοδημάτων, αποτελούν αδιαίρετη ενότητα με αυτήν και πρέπει να συμπληρώνονται σε όλες τις ενδείξεις τους.

- Η αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακινήτων (Ε2), το μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3) και η βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων, σε περίπτωση υποβολής της δήλωσης σε φυσική μορφή, μπορεί να υποβληθούν σε προεκτυπωμένα έντυπα από τους υπόχρεους που έχουν τη δυνατότητα προεκτύπωσής τους με μηχανογραφικά μέσα.

- Κατά την υποβολή της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, πρέπει πρώτα να καταχωρούνται τα έντυπα Ε2 και Ε3, όταν απαιτούνται και κατόπιν η δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε1).


διαβάστε περισσότερα...

ΑΠΟΦΑΣΗ Φυσικό αέριο σε όλα τα αυτοκίνητα με μετατροπές

Η δυνατότητα μετατροπής κυκλοφορούντων αυτοκινήτων προκειμένου να λειτουργούν και με φυσικό αέριο θεσμοθετείται με απόφαση του υφυπουργού Υποδομών Μεταφορών, Μιχάλη Παπαδόπουλου.


Έως σήμερα, η δυνατότητα κυκλοφορίας αυτοκινήτων με φυσικό αέριο επιτρεπόταν μόνο για τα αυτοκίνητα που έφεραν τέτοιο σύστημα καύσης και κίνησης από την κατασκευή τους.

Η τοποθέτηση συσκευών φυσικού αερίου θα γίνεται από εξουσιοδοτημένα συνεργεία και εξουσιοδοτημένους τεχνίτες αερίων, ο δε έλεγχος των εξαρτημάτων τοποθέτησης από τα ΚΤΕΟ.

«Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση, η οποία αποτελούσε πάγιο αίτημα των πολιτών, σε συνδυασμό και με την δυνατότητα κατασκευής αμιγών ή μικτών πρατηρίων πώλησης φυσικού αερίου, ολοκληρώθηκε όλο το κανονιστικό πλαίσιο της εισαγωγής του φυσικού αερίου στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων στην Ελλάδα» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο υποδομών, τονίζοντας πως «αποτέλεσμα των ρυθμίσεων αυτών είναι αφενός η εξοικονόμηση ενέργειας και αφετέρου η μείωση του κόστους των μετακινήσεων».

διαβάστε περισσότερα...

Times: Τρέξτε να επενδύσετε σε εξοχικά στην Ελλάδα

Υμνους για την ελληνική αγορά εξοχικής κατοικίας από τους βρετανικούς Times οι οποίοι ουσιαστικά συστήνουν στους επενδυτές να σπεύσουν στην Ελλάδα. Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα προκάλεσε σοκ στην αγορά ακινήτων, αλλά και η εμπιστοσύνη και οι αγοραστές επιστρέφουν, γράφουν οι βρετανικοί «Times».

«Έξι χρόνια πριν, η παγκόσμια ύφεση προκάλεσε την έναρξη της κρίσης χρέους στην Ελλάδα. Ακολούθησαν προγράμματα διάσωσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και μετά ήρθαν μέτρα λιτότητας, απεργίες και συζητήσεις για μια πιθανή έξοδο της χώρας από την Ευρώπη: η Ελλάδα πραγματικά βρισκόταν στο χείλος του γκρεμού και οι αγοραστές δεύτερης οικείας την αναγέννησαν», συνεχίζει το δημοσίευμα.
«Το 2014 φαίνεται ότι η Ελλάδα έχει πάρει μεγάλη στροφή. Ο τουρισμός ανθεί και πάλι», επισημαίνουν οι Times, προσθέτοντας ότι σύμφωνα με το πρακτορείο Thomas Cook, οι κρατήσεις, ανέρχονται στο 242% μέσα σε ένα χρόνο, ενώ σύμφωνα με την holidaylettings.co.uk υπάρχει μια αύξηση της τάξης του 300% στις έρευνες για κρατήσεις.
«Η οικονομία βελτιώνεται και οι κυνηγοί ακινήτων από το εξωτερικό επανέρχονται», τονίζεται ακόμη στο δημοσίευμα, ενώ σύμφωνα με τον Αλέξανδρο Μουλά, εκπρόσωπο της εταιρείας Savills στην Ελλάδα, «οι έρευνες για αγορά ακινήτων είναι στα ύψη γιατί η Ελλάδα αποτελεί πλέον ένα ασφαλές μέρος για επενδύσεις», ενώ «έχει πλέον σταθεροποιηθεί σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο».
Με βάση τους Times, οι τιμές των ακινήτων έχουν μειωθεί κατά 30% με 50 % από το 2008, εντούτοις από το καλοκαίρι του 2013, σύμφωνα με τον Τζορτζ Πέτρας της Engel & Völkers στη Ρόδο, έχουν αρχίσει να ανεβαίνουν και πάλι.
Τα κίνητρα που θέσπισε η ελληνική κυβέρνηση, για να προσελκύσει επενδυτές εκτός Ευρώπης, φαίνεται πως αποδίδουν, σημειώνεται ακόμη, ενώ οι αγοραστές ακινήτων προέρχονται μεταξύ άλλων από τη Ρωσία, την Τουρκία και το Λίβανο. Το ενδιαφέρον τους, δε, επικεντρώνεται σε ακίνητα στις Κυκλάδες και στα νησιά του Ιονίου, με την Μύκονο και την Κέρκυρα να βρίσκονται στις πρώτες θέσεις, αλλά και στο Πόρτο Χέλι.

διαβάστε περισσότερα...

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Υπέρβαση στόχων για 27 φορείς του δημοσίου

Υπέρβαση σε ποσοστό 16,8% από τους στόχους για το πρώτο τρίμηνο του 2014 είχαν τα 27 νομικά πρόσωπα και φορείς της Γενικής Κυβέρνησης με προϋπολογισμό άνω των 20 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους τα αποτελέσματα των 27 νομικών προσώπων ή φορέων παρουσιάζονται αυξημένα σε σχέση με το στόχο του Α' τριμήνου κατά 31,5 εκατ. ευρώ περίπου και στη λίστα που δημοσιεύθηκε καταγράφονται οι φορείς που τα πήγαν καλύτερα, όσοι απέκλιναν αλλά και 5 φορείς που δεν έδωσαν λογαριασμό, μεταξύ των οποίων η ΕΛΣΤΑΤ και η ΕΕΤΤ.

Από τα στοιχεία προκύπτουν τα ακόλουθα:

- Τα αποτελέσματα των είκοσι επτά (27) νομικών προσώπων-φορέων Γενικής Κυβέρνησης με προϋπολογισμό άνω των 20 εκατ. ευρώ παρουσιάζονται αυξημένα σε σχέση με το στόχο του Α' τριμήνου κατά 31,5 εκατ. ευρώ περίπου ή 16,8%. Η απόκλιση αυτή δικαιολογείται.

- Πέντε (5) φορείς (Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.), Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) και Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) δεν έχουν υποβάλει στοιχεία στοχοθεσίας.

- Δέκα (10) φορείς (Πράσινο Ταμείο, Πανεπιστήμιο Αθηνών-Ειδικός Λογαριασμός, ΕΜΠ-Ειδικός Λογαριασμός, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (Τ.Α.Π.Α.), Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), ΜΟΔ ΑΕ, ΟΚΑΝΑ, Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης και ΑΚΑΓΕ) βρίσκονται εντός στόχου το Α' τρίμηνο 2014.

- Δώδεκα (12) φορείς (Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ), Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), ΑΠΘ-Ειδικός Λογαριασμός, Πανεπιστήμιο Πατρών-Ειδικός Λογαριασμός, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ), ΕΚΑΒ, ΕΟΦ, ΚΕΕΛΠΝΟ και ΚΕΘΕΑ) παρουσιάζουν αρνητική απόκλιση από τους στόχους που έχουν τεθεί.

Ειδικότερα από τους φορείς που δεν υπέβαλαν στοχοθεσία:

- Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.), δεν υπέβαλλαν στοχοθεσία, γεγονός που οφείλεται στην καθυστέρηση έγκρισης των προϋπολογισμών τους.

- Η ΕΛΣΤΑΤ και η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων δεν έχουν προς το παρόν αποστείλει στοιχεία στοχοθεσίας στις αρμόδιες ΓΔΟΥ των εποπτευόντων υπουργείων.

Σχετικά με τους φορείς που παρουσιάζουν αρνητική απόκλιση άνω του 10% από τους στόχους του τριμήνου:

- Για τους Ειδικούς Λογαριασμούς του ΑΠΘ καθώς και του Πανεπιστημίου Πατρών υπάρχει ετεροχρονισμός των εισροών και εκροών των εκτελούμενων έργων που χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ, σε σχέση με τους τριμηνιαίους στόχους που έχουν τεθεί. Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνουν επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό.

- Το ΙΤΕ και το ΕΚΕΤΑ εμφανίζουν ομοίως ετεροχρονισμό των εισροών και εκροών.

- Tο ΕΚΔΔΑ παρουσίασε αυξημένη απορρόφηση των πόρων του ΠΔΕ και ειδικότερα αυξημένες δαπάνες σε σχέση με τα εισπραχθέντα έσοδά του για επενδύσεις κατά το α' τρίμηνο. Επιπρόσθετα την περίοδο αναφοράς δεν είχε λάβει κρατική επιχορήγηση, την οποία εισέπραξε τον Απρίλιο.

- Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών παρουσίασε δαπάνες που δεν είχαν συμπεριληφθεί στους στόχους του Α' τριμήνου και αφορούσαν κυρίως ερευνητικά προγράμματα τρίτων.

- Για το ΕΤΕΑΝ, η απόκλιση των εσόδων σε σχέση με τους στόχους του Α΄ τριμήνου αιτιολογείται διότι δεν ρευστοποιήθηκαν τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 89,8 εκατ. ευρώ που κατέχει η ΕΤΕΑΝ ΑΕ, για πληρωμή καταπτώσεων εγγυημένων δανείων. Στο σκέλος των εξόδων η απόκλιση οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του τριμήνου πληρώθηκαν καταπτώσεις εγγυημένων δανείων συνολικού ποσού μόλις 7,5 εκατ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης 89,8 εκατ. ευρώ.

- Οι κυριότεροι λόγοι απόκλισης των στόχων του ΕΟΦ είναι: η μη ολοκλήρωση διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης υπηρεσιών, η μη καταβολή εφάπαξ λόγω καθυστέρησης έκδοσης των σχετικών πράξεων συνταξιοδότησης και η καθυστέρηση έκδοσης ΚΥΑ που αφορούν την καταβολή αμοιβών για μελέτη και σύνταξη εισηγήσεων.

- Το ΚΕΕΛΠΝΟ και το ΚΕΘΕΑ χρησιμοποίησαν τα χρηματικά τους διαθέσιμα για αποπληρωμή οφειλών, διότι την περίοδο αναφοράς δεν είχαν λάβει την κρατική επιχορήγηση, την οποία εισέπραξαν τον Απρίλιο.


διαβάστε περισσότερα...

Το ΔΝΤ ενέκρινε τη δόση των 3,41 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα

Το διοικητικό συμβούλιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ενέκρινε την εκταμίευση 3,41 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα.
Κατά τη συνεδρίαση, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου συζήτησαν την έκθεση που είχε ετοιμάσει ο επικεφαλής της αποστολής του Ταμείου στην χώρα μας, Πολ Τόμσεν, στο πλαίσιο της 5ης αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος και η οποία καταγράφει αναλυτικά την πρόοδο που επιτεύχθηκε και τι απομένει να γίνει.

Η προηγούμενη φορά που έγινε συζήτηση για την Ελλάδα στο διοικητικό συμβούλιο του ΔΝΤ ήταν τον Ιούλιο του 2013. Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, το ΔΝΤ αναφέρει ότι η εξυγίανση στην Ελλάδα είναι εντυπωσιακή για τα παγκόσμια δεδομένα και αντανακλά την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να βγάλει τη χώρα από την κρίση το συντομότερο δυνατόν.

Το ΔΝΤ επιβεβαιώνει τις προβλέψεις των άλλων εταίρων αλλά και της κυβέρνησης ότι το 2014 η ελληνική οικονομία θα εισέλθει σε ρυθμούς ανάπτυξης (μετά από 6 συνεχόμενα χρόνια ύφεσης) και σε αύξηση της απασχόλησης.

Η έκθεση αναφέρει ότι οι ρυθμοί ανάπτυξης θα αυξηθούν τα επόμενα χρόνια με την βοήθεια του σαφώς βελτιωμένου επενδυτικού κλίματος προς την Ελλάδα που επέτρεψε την πρόσφατη έξοδο στις αγορές και που θα οδηγήσει στην όλο και αυξανόμενη παροχή ρευστότητας στην πραγματική οικονομία.

Προϋπόθεση για την πραγματοποίηση αυτών των προβλέψεων είναι η εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που έχουν συμφωνηθεί. Η έκθεση αναφέρει συγκεκριμένα την ανάγκη να συνεχιστεί η απελευθέρωση των αγορών προϊόντων και υπηρεσιών που έχει επιταχυνθεί από την κυβέρνηση επειδή θα τονώσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και θα προσελκύσει επενδύσεις, οδηγώντας στην δημιουργία πάνω από 100.000 νέων θέσεων εργασίας κάθε χρόνο από το 2015 και μετά.

Ταυτόχρονα, αναφέρει ρητά ότι η εκτέλεση του προϋπολογισμού είναι σε καλό δρόμο και ο δημοσιονομικός στόχος του 2014 θα επιτευχθεί χωρίς νέα μέτρα, όπως είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση. Τέλος, η έκθεση καλεί τους Ευρωπαίους εταίρους να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους για μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους για να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του.


διαβάστε περισσότερα...

Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δικαιούται να ασκεί αναιρέσεις κατά βουλευμάτων καταχραστών του Δημοσίου

Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, με το υπ΄ αριθμ. 3/2014 βούλευμα της, έκρινε ότι η εισαγγελέας του Ανωτάτου Δικαστηρίου Ευτέρπη Κουτζαμάνη μπορεί να ασκεί αναιρέσεις σε υποθέσεις, αλλά και βουλεύματα, που αφορούν εγκλήματα του νόμου 1608/1950 περί καταχραστών του Δημοσίου.
Η Ολομέλεια του ΑΠ έκανε δεκτή την σχετική εισήγηση του αντεισαγγελέα το Αρείου Πάγου Νίκου Παντελή.

Ειδικότερα, η Ολομέλεια αποφάνθηκε ότι ο εκάστοτε εισαγγελέας του Αρείου Πάγου «δικαιούται να ασκήσει αίτηση αναίρεσης κατά του βουλεύματος του συμβουλίου Εφετών, παραπεμπτικού ή απαλλακτικού, το οποίο εκδίδεται κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 308 Κώδικά Ποινικής Δικονομίας και αφορά εγκλήματα που περιγράφονται στο άρθρο 1 του νόμου 1608/1950 περί καταχραστών του Δημοσίου».

Ακόμη, η Ολομέλεια, αναφέρει ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έχει τη δυνατότητα να ασκεί αναίρεση και σε βουλεύματα που είναι αμετάκλητα για τους διαδίκους, αλλά ακόμη και σε αυτά που δεν παρέχεται η δικονομική δυνατότητα στον κατηγορούμενο να ασκήσει αναίρεση.


διαβάστε περισσότερα...

Νέο σύστημα: Πως θα αξιοποιηθεί θησαυρός ακινήτων 15 δισ.

Αναξιοποίητο «θησαυρό» αξίας περίπου 15 δισ. ευρώ που κατέχουν τα κληροδοτήματα ή πρόκειται για σχολάζουσες κληρονομιές, βάζουν στο στόχαστρο μεσίτες, πιστοποιημένοι εκτιμητές, μηχανικοί, οι οποίοι δημιούργησαν το πρώτο Cluster διαχείρισης απομακρυσμένων και διάσπαρτων ακινήτων.
Εκτός από τα παραπάνω ακίνητα, στόχος του ευρύτερου συνεργατικού σχηματισμού είναι και τα χιλιάδες ακίνητα που ανήκουν σε Ελληνες ομογενείς και τα οποία αδυνατούν να αξιοποιήσουν από μακριά, με αποτέλεσμα να είναι ξενοίκιαστα και απαξιωμένα.

Το Cluster που αποτελείται από μια ομάδα επαγγελματιών από διαφορετικές αλλά συμπληρωματικές ειδικότητες όσον αφορά τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας, περιλαμβάνεται σε μια σειρά δράσεων της Μονάδας Καινοτομίας και Συνεργατικών Σχηματισμών του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης της καινοτομίας και των συνεργασιών με στόχο τη βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών τους.

ΔΥΟ ΣΤΟΧΟΙ
Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία για τα ακίνητα είναι μια κινητοποίηση όλων των απαραίτητων διαδικασιών προώθησής τους προς πώληση ή προς μίσθωση αλλά και η γενικότερη νομική και πολεοδομική υποστήριξη. Το Cluster κινείται προς το παρόν σε δύο κατευθύνσεις, σύμφωνα με τον Ν. Μανομενίδη που συντονίζει την προσπάθεια:

1. Οι Ελληνες ομογενείς που θέλουν να πουλήσουν, να μισθώσουν ή ακόμη και να επενδύσουν σε ακίνητα στην Ελλάδα θα έχουν την ευκαιρία για πλήρη ενημέρωση της αγοράς. Με σύγχρονα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν σταδιακά θα μπορούν να μπαίνουν στο σύστημα, να «ανεβάζουν» τα ακίνητα που τους ενδιαφέρουν και να οδηγούνται στον πιστοποιημένο μεσίτη ή επαγγελματία. Οι ομογενείς, που είναι 5 εκατομμύρια διασπαρμένοι σε 140 χώρες (3 εκατ. ελληνικής καταγωγής μόνο στην Αμερική) θα βρίσκουν συνεργάτες για την αγορά, πώληση, ενοικίαση ακινήτων ή για υποθέσεις όπως τακτοποίηση αυθαιρέτων, φόρους, ενεργειακά πιστοποιητικά κ.λπ.).

2. Οι κοινωφελείς περιουσίες που εκτιμώνται σε 15.000. Οι περιουσίες αποτελούνται από 12.000 κληροδοτήματα και περίπου 3.000 σχολάζουσες κληρονομιές, ενώ κάθε χρόνο προστίθενται περίπου 70 νέες υποθέσεις. Η αξία των σχολαζουσών περιουσιών υπολογίζεται σε 4 δισ. ευρώ, ενώ για τα κληροδοτήματα η αξία είναι πάνω από 10 δισ. Ερευνα που έγινε τον Απρίλιο σε 285 κληροδοτήματα έδειξε ότι η αξία των ακινήτων τους κυμαίνεται από 11.000 ευρώ μέχρι 8,5 εκατ. ευρώ. Η ετήσια απόδοσή τους (ως μισθώματα επί της αξίας ακινήτων) υπολογίζεται στο 3% με εύρος από 0% έως 16%. Η εκτιμώμενη αξία των ακινήτων αυτών των ακινήτων υπολογίζεται σε 215,8 εκατ. ευρώ.

Στόχος του Cluster είναι να παρέχει μια συντονισμένη υπηρεσία «μιας στάσης», να εκπαιδεύσει επαγγελματίες στα σύγχρονα εργαλεία και τις πρακτικές, να τυποποιήσει και πιστοποιήσει την υπηρεσία και να συντονίζει τις διαδικασίες παροχής των απαραίτητων υπηρεσιών.

Οπως επισήμανε ο κ. Μανομενίδης, τα κληροδοτήματα που διαθέτουν χιλιάδες ακίνητα αδυνατούν να τα διαχειριστούν. «Είναι χαρακτηριστικό ότι φεύγουν ενοικιαστές και... παίρνουν και τα παράθυρα μαζί τους».

Η συνεργατική προσπάθεια έχει ήδη 68 επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα και 160 άτομα ενώ συνεργάζεται με τον όμιλο Σαμαρά, ο οποίος διαθέτει πάνω από 200 μηχανικούς, ηλεκτρολόγους και άλλες ειδικότητες. Στα επόμενα βήματα του Cluster είναι η διαχείριση των ακινήτων των τραπεζών καθώς δημιουργείται νέο περιβάλλον συναλλαγών. Οπως τονίστηκε, τα επόμενα 5 χρόνια περισσότερες από τις μισές συναλλαγές θα αφορούν ακίνητα σε τιμή πώλησης χαμηλότερη από την υποθήκη τους.

Το 84% των Ελλήνων αγοράζει σπίτι με μετρητά

Ερευνα για το προφίλ των αγοραστών στην κτηματαγορά

Είναι οικογενειάρχες, μορφωμένοι, σε παραγωγική ηλικία (30-55 ετών) και έχει μετρητά. Τα 2/3 των αγοραστών ακινήτων αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι έγγαμοι και βρίσκονται στην παραγωγική ηλικία των 30-55 ετών, ενώ ένα στους τέςσσερις είναι άνω των 55 ετών. Το 59% αυτών είναι πτυχιούχοι. Αυτό είναι το προφίλ του σημερινού Ελληνα αγοραστή ακινήτων, σύμφωνα με έρευνα που παρουσιάστηκε χθες από τα μέλη της Ένωσης Μεσιτών Ακινήτων Πιστοποιημένων Πραγματογνωμόνων. Οπως τόνισαν οι σύμβουλοι ακινήτων Θ. Μπόσδας της Engel & Volkers και Δ. Μπινιάρης της εταιρείας BINSWANGER - Biniaris, με βάση τα στοιχεία από 132 συναλλαγές σε όλη την Ελλάδα που έγιναν φέτος, το 84% των συμφωνιών που κλείνονται έχει πραγματοποιηθεί με χρήματα που έχει ο αγοραστής κι όχι με τραπεζικό δανεισμό, που έτσι κι αλλιώς είναι δύσκολος.

Το 77% των αγορών αφορά σε παλαιότερα ακίνητα με μέση τιμή 110.066 ευρώ, όταν το 2009 ο μέσος όρος ήταν 181.340 ευρώ (πρώση 38%). Το 23% είναι νεόδμητα έως 5 ετών ή «πρωτοκατοίκητα» έως 7 ετών με μέση τιμή 130.724 ευρώ, όταν το 2009 ήταν 199.862 ευρώ (μείωση τιμών 34%). Εξαιρετικά ενθαρρυντικό είναι το στοιχείο ότι το 28% των συναλλαγών έγινε από ξένους και το 17% ήταν εξοχικές κατοικίες. Ενδιαφέρον είναι το στοιχείο ότι ένας στους πέντε αγοραστές επενδύει στα ακίνητα για να εξασφαλίσει τα λεφτά του παρά για αγορά πρώτης κατοικίας ή για τη στέγαση των παιδιών τους. Το 56% των αγοραστών από τρίτες χώρες αγοράζει ακίνητα έως 100.000 ευρώ και 22% αγοράζει πολυτελή σπίτια. Το 63% των αγοραστών από την Ε.Ε. αγοράζει ακίνητα έως 100.000 ευρώ και μόλις 11% πολυτελή ακίνητα. Για το 31% ήταν η πρώτη κατοικία και μόλις για το 24% των αγοραστών προέκυψε φόρος υπεραξίας. Στο ερώτημα «πού αγοράζουν» οι αλλοδαποί, είναι χαρακτηριστικό ότι οι Ευρωπαίοι αγοράζουν ιδιαίτερα στο Νότιο Αιγαίο αλλά και στην Κρήτη. Οι Ελληνες αγοράζουν κυρίως στην Αττική και λιγότερο στην περιφέρεια της Κρήτης.


διαβάστε περισσότερα...

Ποιοι εκλέγονται δημοτικοί σύμβουλοι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Ανθρωποι με εμπειρία στο χώρο της Αυτοδιοίκησης αλλά και άνθρωποι νέοι, άνθρωποι από τον χώρο της τέχνης, του πνεύματος, του αθλητισμού, καθώς και αρκετοί δημοσιογράφοι είναι τα πρόσωπα που εκλέγονται στο δημοτικά συμβούλια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Στον Δήμο Αθηναίων

Με τον συνδυασμό του Γιώργου Καμίνη εκλέγονται οι: Αντώνης Καφετζόπουλος (1.597), Θάνος Βερέμης (927), Γιώργος Αποστολόπουλος (854), Ανδρέας Γεννηματάς (783), Πόπη Διαμαντάκου (657), Εύα Κοντοσταθάκου (636), Βασίλης Αγγελόπουλος, Πόπη Γιαννοπούλου, Ανδρέας Βαρελάς, Παναγιώτης Μπέης, Πέτρος Μάρκαρης, Βασίλης Βασιλικός, Νέλλη Παπαχελά, Μελίνα Δασκαλάκη, Γιώργος Μπρούλιας, Αμαλία Ζέπου, Λευτέρης Παπαγιαννάκης, Χριστίνα Βασιλείου, Πηνελόπη Γκούμα, Ηλίας Βλαχάκης, Φώτης Προβατάς, Μαρία Ηλιοπούλου, Λενιώ Μυριβήλη, Ελένη Κατσούλη, Μαρία Στρατηγάκη, Αθηνά Ζαφειροπούλου και Νώντας Λαμπρακάκης.

Με τον συνδυασμό του Γαβριήλ Σακελλαρίδη (ΣΥΡΙΖΑ) οι: Ελθήνα Αγγελοπούλου (1.060), Μάρω Δούκα (911), Ρήγας Αξελός (803) και Ντίνος Καρύδης (604).

Με τoν συνδυασμό του Αρη Σπηλιωτόπουλου (ΝΔ) οι: Χρήστος Τεντόμας (1.714), Θάνος Πλεύρης (1.655) και Δημήτρης Κωνσταντάρας (1.121).

Με τον συνδυασμό του Ηλία Κασιδιάρη (Χρυσή Αυγή) οι: Ουρανία Μιχαλολιάκου (1.876), Χρήστος Γουδής (1.757) και Δήμητρα Βελέντζα.

Με τον συνδυασμό του Νίκου Σοφιανού (ΚΚΕ) ο Στέλιος Λάμπρου (1.096).

Με τον συνδυασμό του Νικήτα Κακλαμάνη ο Νικόλας Βαφειάδης (583), ενώ εκλέγονται ως επικεφαλής συνδυασμών οι Βασίλης Καπερνάρος, Νίκος Αβραμίδης και Πέτρος Κωνσταντίνου.

Στον Δήμο Θεσσαλονίκης

Με τον συνδυασμό του Γιάννη Μπουτάρη εκλέγονται οι: Παναγιώτης Αβραμόπουλος (5.093), Χασδάι Καπόν (3.369), Γιούλη Ρανέλα (2.961) Μαρία Πασχαλίδου (2.493), Κωνσταντίνος Ζέρβας (2.474), Καλυψώ Γούλα (2.281), Ανδρέας Κουράκης, Γιώργος Αρβανίτης, Θανάσης Παπάς, Σοφία Ασλανίδου, Στεφανία Τανιμανίδου, Ελλη Χρυσίδου, Λάζαρος Ζαχαριάδης, Αννα Αγγελίδου, Σπύρος Πέγκας, Αλέξανδρος Μπαρμπουνάκης, Πέτρος Λεκάκης, Αλέξανδρος Αγιος, Νίκος Φωτίου, Μαίρη Ακριτίδου, Χρήστος Παπαστεργίου, Γιώργος Δημαρέλος, Αναστάσιος Τελίδης, Λίνα Λιάκου, Σίμος Μπενσανσών, Στέλιος Λιακόπουλος, Στέλιος Κανάκης, Θανάσης Παπαναστασίου, Λευτέρης Κιοσέογλου.

Με τον συνδυασμό του Σταύρου Καλαφάτη (ΝΔ) οι: Δημήτρης Κούβελας (4.677), Ζωζώ Αδαμίδου-Γκιουλέκα (2.029), Στυλιανή Αβραμίδου (1.401), Στέφανος Γωγάκος (1.286), Σωκράτης Δημητριάδης (1.231), Εφραίμ Κυριζίδης, Νικόλαος Ζεμπέκης, Ευστάθιος Παντελίδης, Δημήτρης Ράπτης.

Με τον συνδυασμό του Τριαντάφυλλου Μηταφίδη (ΣΥΡΙΖΑ) οι: Γλυκερία Καλφακάκου (563), Γεώργιος Αβαρλής (554), με τον συνδυασμό του Γιάννη Δελλή (ΚΚΕ) ο Μιχάλης Κωνσταντινίδης (1.382).

Με τον συνδυασμό του Αρτέμη Ματθαιόπουλου (Χρυσή Αυγή) η Κωνσταντίνα-Ευρυδίκη Ασλανίδου (1.553), ενώ εκλέγονται ως επικεφαλής συνδυασμών οι Μάκης Στεργίου, Ελένη Ιωαννίδου και Γιώργος Ρακκάς

διαβάστε περισσότερα...

Που επανατοποθετούνται 2.670 πρώην δημοτικοί αστυνομικοί

Τις Υπουργικές Αποφάσεις επανατοποθέτησης δημοτικών αστυνομικών που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα κινητικότητας, υπέγραψε σήμερα, Παρασκευή 30 Μαΐου, ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Μητσοτάκης.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, με την αξιοποίηση των πρώην δημοτικών αστυνομικών ενισχύονται σημαντικά σε ανθρώπινο δυναμικό νευραλγικές υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης.

Συγκεκριμένα, 2.670 πρώην δημοτικοί αστυνομικοί τοποθετούνται ως ακολούθως:

• Στην Ελληνική Αστυνομία: 1.542

• Σε σωφρονιστικά καταστήματα: 575

• Στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων: 141

• Στις Υπηρεσίες Μετανάστευσης: 382

• Στις υπηρεσίες αντιμετώπισης του παραεμπορίου: 30

Οι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί θα τοποθετηθούν οριστικά στις νέες τους υπηρεσίες μετά την έκδοση των οριστικών πινάκων κατάταξης από το ΑΣΕΠ, δηλαδή μετά την πάροδο της χρονικής περιόδου (σ.σ. ένας μήνας) δυνατότητας υποβολής αιτήσεων θεραπείας και την επεξεργασία τους από τα αρμόδια Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια.

Μετά από την έκδοση των οριστικών πινάκων θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία επανατοποθέτησης.

Υπενθυμίζεται ότι μετά από τον έλεγχο του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ), εντοπίστηκαν 156 περιπτώσεις πρώην δημοτικών αστυνομικών που έκαναν χρήση πλαστών δικαιολογητικών προκειμένου να προσληφθούν (74 συνολικά) ή προσελήφθησαν χωρίς να πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις (82 συνολικά).

Οι εκθέσεις του ΣΕΕΔΔ προτείνουν στις αρμόδιες δημοτικές αρχές να προβούν στην ανάκληση των εν λόγω διορισμών, ενώ έχουν κοινοποιηθεί και στις εισαγγελικές αρχές για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών.

Μετά την υπογραφή των Υπουργικών Αποφάσεων ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε σχετικά:

«Με την υπογραφή των αποφάσεων ολοκληρώνεται η διαδικασία επανατοποθέτησης των πρώην δημοτικών αστυνομικών. Με τον τρόπο αυτό ενισχύονται σημαντικά η Ελληνική Αστυνομία, αλλά και σωφρονιστικά καταστήματα, υπηρεσίες αλλοδαπών και μετανάστευσης, υπηρεσίες δίωξης του παραεμπορίου και ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός.

Παράλληλα διαψεύδουμε στην πράξη όλους εκείνους που υποστήριζαν – για προφανείς μικροκομματικούς λόγους - ότι οι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί θα απολυθούν. Το αντίθετο συμβαίνει. Αξιοποιήσαμε το πρόγραμμα κινητικότητας για την καλύτερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της Δημοτικής Αστυνομίας. Από εδώ και στο εξής προχωράμε στη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού κινητικότητας, πλήρως αποσυνδεδεμένου από ποσοτικούς στόχους, μείωση μισθού και ενδεχόμενη απόλυση. Ενός συστήματος που θα "παντρεύει" τα προσόντα των υπαλλήλων με τις ανάγκες της δημόσιας διοίκησης και την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας των πολιτών».διαβάστε περισσότερα...

Ερχεται λύση για 120.000 συνιδιοκτήτες ακινήτων - Πώς θα χωρίσουν τις ιδιοκτησίες τους

Ανοίγει ο δρόμος προκειμένου πάνω από 120.000 συνιδιοκτήτες ακινήτων σε όλη την Ελλάδα -που έχουν χτίσει σε εκτός σχεδίου περιοχές σε εξ αδιαιρέτου οικόπεδα- να αποκτήσουν την απόλυτη κυριότητα του κτίσματος που τους αναλογεί.
Σύμφωνα με Τα Νέα, η διευθέτηση θα γίνει μέσω της σύστασης κάθετης ιδιοκτησίας. Αν και το μέτρο αυτό προβλέπεται από πέρυσι με τον τελευταίο νόμο για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων, εντούτοις, μέχρι στιγμής, δεν έχει ολοκληρωθεί το Προεδρικό Διάταγμα που θα ορίζει τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες μπορεί να υλοποιηθεί.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα χιλιάδες ιδιοκτήτες να μην μπορούν να προσδιορίζουν επακριβώς την περιουσία τους. Σύμφωνα μάλιστα με νομικούς και συμβολαιογραφικούς κύκλους, το πρόβλημα διογκώθηκε ακόμη περισσότερο μετά τη μαζική τακτοποίηση αυθαιρέτων.

Κατά τους ίδιους κύκλους, το πρόβλημα αναμένεται να διογκωθεί ακόμη περισσότερο μετά την υποχρέωση υποβολής του Ε9 όλων των τακτοποιημένων χώρων, με συνέπεια να αυξηθεί η συνιδιοκτησία σε εξ αδιαιρέτου οικόπεδα.

Το Προεδρικό Διάταγμα αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή μέσα στο επόμενο διάστημα. Η ρύθμιση θα αφορά όλες τις κατασκευές είτε είναι νόμιμες είτε είναι παράνομες.

Παράδειγμα

Πατέρας αφήνει στα τέσσερα παιδιά του αγροτεμάχιο 4,8 στρεμμάτων (25% στο κάθε ένα). Κάθε ένα χτίζει σε διαφορετικό σημείο κτίσμα που νομιμοποιεί.

Με το ισχύον καθεστώς είναι όλοι συνιδιοκτήτες. Πλέον θα υπάρχει η δυνατότητα να χωρίσουν κάθετα τις ιδιοκτήσιες και να αποκτήσει ο κάθε ένας πλήρη κυριότητα.διαβάστε περισσότερα...

Το 84% των Ελλήνων αγοράζει σπίτι με μετρητά

Ερευνα για το προφίλ των αγοραστών στην κτηματαγορά

Είναι οικογενειάρχες, μορφωμένοι, σε παραγωγική ηλικία (30-55 ετών) και έχουν μετρητά. Τα 2/3 των αγοραστών ακινήτων αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι έγγαμοι και βρίσκονται στην παραγωγική ηλικία των 30-55 ετών, ενώ ένα στους τέςσσερις είναι άνω των 55 ετών. Το 59% αυτών είναι πτυχιούχοι. Αυτό είναι το προφίλ του σημερινού Ελληνα αγοραστή ακινήτων, σύμφωνα με έρευνα που παρουσιάστηκε χθες από τα μέλη της Ένωσης Μεσιτών Ακινήτων Πιστοποιημένων Πραγματογνωμόνων. Οπως τόνισαν οι σύμβουλοι ακινήτων Θ. Μπόσδας της Engel & Volkers και Δ. Μπινιάρης της εταιρείας BINSWANGER - Biniaris, με βάση τα στοιχεία από 132 συναλλαγές σε όλη την Ελλάδα που έγιναν φέτος, το 84% των συμφωνιών που κλείνονται έχει πραγματοποιηθεί με χρήματα που έχει ο αγοραστής κι όχι με τραπεζικό δανεισμό, που έτσι κι αλλιώς είναι δύσκολος.

Το 77% των αγορών αφορά σε παλαιότερα ακίνητα με μέση τιμή 110.066 ευρώ, όταν το 2009 ο μέσος όρος ήταν 181.340 ευρώ (πρώση 38%). Το 23% είναι νεόδμητα έως 5 ετών ή «πρωτοκατοίκητα» έως 7 ετών με μέση τιμή 130.724 ευρώ, όταν το 2009 ήταν 199.862 ευρώ (μείωση τιμών 34%). Εξαιρετικά ενθαρρυντικό είναι το στοιχείο ότι το 28% των συναλλαγών έγινε από ξένους και το 17% ήταν εξοχικές κατοικίες. Ενδιαφέρον είναι το στοιχείο ότι ένας στους πέντε αγοραστές επενδύει στα ακίνητα για να εξασφαλίσει τα λεφτά του παρά για αγορά πρώτης κατοικίας ή για τη στέγαση των παιδιών τους. Το 56% των αγοραστών από τρίτες χώρες αγοράζει ακίνητα έως 100.000 ευρώ και 22% αγοράζει πολυτελή σπίτια. Το 63% των αγοραστών από την Ε.Ε. αγοράζει ακίνητα έως 100.000 ευρώ και μόλις 11% πολυτελή ακίνητα. Για το 31% ήταν η πρώτη κατοικία και μόλις για το 24% των αγοραστών προέκυψε φόρος υπεραξίας. Στο ερώτημα «πού αγοράζουν» οι αλλοδαποί, είναι χαρακτηριστικό ότι οι Ευρωπαίοι αγοράζουν ιδιαίτερα στο Νότιο Αιγαίο αλλά και στην Κρήτη. Οι Ελληνες αγοράζουν κυρίως στην Αττική και λιγότερο στην περιφέρεια της Κρήτης.


διαβάστε περισσότερα...

Τελεσίγραφο Μιχελάκη για επισκευές στις παιδικές χαρές μέχρι 30 Ιουνίου

Την πραγματοποίηση δαπανών, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις, στις παιδικές χαρές για την ασφάλεια των παιδιών προτάσσει ο υπουργός Εσωτερικών με κατεπείγον έγγραφό του προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τους δήμους της χώρας.
Μέχρι τις 30 Ιουνίου, οι δήμοι οφείλουν να προχωρήσουν στις απαραίτητες παρεμβάσεις ώστε οι υφιστάμενες παιδικές χαρές να προσαρμοσθούν στις προδιαγραφές που έχουν οριστεί και να προμηθευτούν το ειδικό σήμα πιστοποίησης.

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, ένα μήνα πριν από τη διενέργεια των αυτοδιοικητικών εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, τα δημοτικά συμβούλια αποφασίζουν μόνο για θέματα που αφορούν έκτακτες περιπτώσεις, εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης. Με γνώμονα την ασφάλεια των παιδιών, ο κ. Μιχελάκης κρίνει ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση υπερτερεί το δημόσιο συμφέρον και γι' αυτό επιτρέπει τις δαπάνες προκειμένου να γίνουν οι επισκευές που απαιτούνται στις παιδικές χαρές και τους παιδότοπους έως τις 30 Ιουνίου.

Σημειώνεται ότι με έγγραφο που είχε αποστείλει ο υπουργός την 1η Μαΐου, ζητούσε την άμεση διενέργεια ελέγχων σε παιδότοπους, παιδικές χαρές, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς.διαβάστε περισσότερα...

Γ. Παπανδρέου: Ολοι με αποκαλούσαν προδότη

Αναδρομή στα δραματικά γεγονότα του 2011 που οδήγησαν στη διπλή παραίτηση του Γιώργου Παπανδρέου από τα αξιώματα του πρωθυπουργού και προέδρου του ΠΑΣΟΚ επιχειρεί με ολοσέλιδο άρθρο της η Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ο Μίχαελ Μάρτενς, που υπογράφει το άρθρο, προσφεύγει στον ίδιο τον πρωταγωνιστή εκείνων των δύσκολων ημερών που είχαν ως αφετηρία το νέο πακέτο βοήθειας ύψους 130 δισ. ευρώ με τα αυστηρά μέτρα λιτότητας και που οδήγησαν στα γνωστά γεγονότα της 28ης Οκτωβρίου του 2011, με τη ματαίωση της παρέλασης στη Θεσσαλονίκη και την αποχώρηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια.

«Η κατάσταση ήταν εξαιρετικά δύσκολη», θυμάται σήμερα ο Γ. Παπανδρέου σε συνομιλία του με τον γερμανό δημοσιογράφο. «Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης χαρακτήριζαν καταστροφικό το μνημόνιο και με αποκαλούσαν προδότη. Επιπλέον επικρατούσε μεγάλος φόβος ανάμεσα στους ολιγάρχες της χώρας, επειδή το τραπεζικό σύστημα λόγω της ανακεφαλαιοποίησης ετέθη υπό αυστηρό έλεγχο. Τους είχα όλους εναντίον μου. Ακόμη και στο κόμμα μου, που έπρεπε να σηκώσει όλο το βάρος, βρισκόμουν σε δύσκολη θέση».

Οι αγορές, ο μεγαλύτερος αντίπαλος
Ο Γερμανός αρθρογράφος περιγράφει τους τότε αντιπάλους του Γ. Παπανδρέου στο εσωτερικό, όπως τα συνδικάτα, τα άλλα κόμματα, τους υπαλλήλους, ακόμη και βουλευτές από το δικό του κόμμα. Όμως ο μεγαλύτερος εχθρός του ήταν οι αγορές, τις οποίες και δεν πολυκαταλάβαινε. Τα σπρεντς, τα κρατικά ομόλογα και οι οίκοι αξιολόγησης δεν ήταν ο τομέας του. Γι' αυτόν η οικονομία ήταν ένας τρόπος χρηματοδότησης της εξωτερικής πολιτικής. Αλλά τον Οκτώβριο του 2011 ο Γ. Παπανδρέου ήταν μόνος στη μια πλευρά του «ρινγκ» και στην άλλη ήταν οι αγορές, στις οποίες θα έπρεπε να αντιπαραταχθεί, αλλά τα χέρια του ήταν δεμένα. Και υπό το κράτος των σκηνών έντασης από την παρέλαση της Θεσσαλονίκης πήρε μια δύσκολη απόφαση. «Κατάλαβα», λέει ο Γ. Παπανδρέου στον γερμανό αρθρογράφο, «ότι η κατάσταση δεν θα μπορούσε να συνεχιστεί έτσι. Είχα δύο δυνατότητες, είτε να σχηματίσω κυβέρνηση συνασπισμού είτε να κάνω δημοψήφισμα».

Ο αρθρογράφος θυμίζει ότι ο Αντώνης Σαμαράς, ως αρχηγός της αντιπολίτευσης τότε, δεν ήθελε να μοιραστεί την ευθύνη και ζητούσε προσφυγή στις κάλπες για να κυβερνήσει μόνος του.

Δημοψήφισμα, η ωρολογιακή βόμβα
Στις 31 Οκτωβρίου του 2011, στις 8 το βράδυ ο Γ. Παπανδρέου εξαγγέλλει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ την πρόταση για διενέργεια δημοψηφίσματος για το δεύτερο πακέτο βοήθεια, βάζοντας μια ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της ευρωζώνης, συνεχίζει στο ίδιο άρθρο η γερμανική εφημερίδα.

Ακολούθησε τεράστια αναταραχή στις διεθνείς αγορές και η οργή της Μέρκελ και του Σαρκοζί. « Ήσασταν σίγουρος, κύριε Παπανδρέου, ότι θα μπορούσατε να κερδίσετε το δημοψήφισμα», ρωτά τον πρώην πρωθυπουργό ο Μίχαελ Μάρτενς. «Ήμουν βέβαιος ότι δεν θα μπορούσα να περάσω τις μεταρρυθμίσεις χωρίς να πάρω το ρίσκο και να ρωτήσω τους Έλληνες. Δεν είναι κουτοί, θα ζύγιζαν τα συμφέροντά τους. Εξάλλου οι εκλογές του 2012 έδειξαν ότι ήθελαν να παραμείνουν στην ευρωζώνη». Αλλά εκείνη την εποχή τίποτα δεν ήταν σίγουρο, συνεχίζει η εφημερίδα, η κρίση ήταν τόσο πολύπλοκη, που κανένας σοβαρός πολιτικός ή οικονομολόγος δεν μπορούσε να προβλέψει με βεβαιότητα ποια απόφαση θα είχε ποιες συνέπειες.

Ακολούθησαν οι γνωστές εξελίξεις στις Κάννες και την ώρα που Μέρκελ και Σαρκοζί έδιναν συνεντεύξεις τύπου, στην Αθήνα προετοιμαζόταν παρασκηνιακά η πτώση του Παπανδρέου με κύριο πρωταγωνιστή τον Ευάγγελο Βενιζέλο, που λέγεται, όπως επισημαίνει ο αρθρογράφος, ότι είχε την κάλυψη του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μπαρόζο.

Και ο γερμανός δημοσιογράφος καταλήγει: Ο Γ. Παπανδρέου τράβηξε τη λάθος κλωστή. Στην άλλη άκρη της δεν ήταν το κέρδος, αλλά το τέλος της καριέρας του. Ή μήπως ήταν η λάθος κλωστή για τον Παπανδρέου, αλλά η σωστή για την Ευρώπη, επειδή μια πλειοψηφία των Ελλήνων αντιλήφθηκε εκείνες τις μέρες την κρισιμότητα της κατάστασης; Υπάρχουν ακόμη πολλά νήματα, που κανείς δεν ξέρει τι έχουν στην άκρη τους.


διαβάστε περισσότερα...

ΕΥΑΘ: Αύξηση τζίρου, μείωση καθαρών κερδών λόγω φορολογίας

Αύξηση τζίρου και μικτών κερδών με θετικές ταμειακές ροές παρουσίασε το α' τρίμηνο 2014, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, η ΕΥΑΘ.Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις α' τριμήνου 2014, ο τζίρος του ομίλου ανήλθε σε 19,2 εκατ. ευρώ έναντι 18,3 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση 4,96%.

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των 8,1 εκατ. ευρώ έναντι 7,96 εκατ. ευρώ (αύξηση 2,2%).

Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν στο ποσό των 7,6 εκατ. ευρώ έναντι 7,7 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο (μείωση 1,26%), ενώ τα μετά φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν σε 5,7 εκατ. ευρώ έναντι 6,4 εκατ. του αντίστοιχου περσινού τριμήνου (μείωση 11,75%) λόγω της αύξησης των φορολογικών συντελεστών.

Επισημαίνεται ότι η άνοδος του τζίρου οφείλεται σε αύξηση κατά 1 εκατ. κ.μ. των τιμολογούμενων ποσοτήτων νερού της μεσαίας κυρίως κατανάλωσης (31-120 κ.μ.), ενώ τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν παρά την άνοδο κατά 7% του κόστους των πωλήσεων εξαιτίας κυρίως του κόστους λειτουργίας της μονάδας θερμικής ξήρανσης.


διαβάστε περισσότερα...

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Τσίπρας στο Bloomberg: «Οαση στην έρημο» ο ΣΥΡΙΖ

«Όαση στην έρημο » χαρακτήρισε το κόμμα του, ο Αλέξης Τσίπρας, σε συνέντευξή του στο πρακτορείο Bloomberg, και αποκάλεσε «τερατουργήματα» το Κόμμα για την Ανεξαρτησία του Ηνωμένου Βασιλείου (UKIP) και το Εθνικό Μέτωπο της Γαλλίας.«Είμαστε μία φιλο-ευρωπαϊκή δύναμη που θέλει να αλλάξει την Ευρώπη, όχι να τη διαλύσει» σημείωσε, προσθέτοντας ότι στόχος τού ΣΥΡΙΖΑ είναι να μεταβάλει την πολιτική της Ένωσης.
Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεργασθεί με το κίνημα Podemos, που εξασφάλισε πέντε έδρες στο νέο Ευρωκοινοβούλιο, είπε ακόμη ο κ. Τσίπρας και πρόσθεσε ότι εξετάζεται επίσης το ενδεχόμενο να συνεργασθεί με τους Σοσιαλιστές, τη δεύτερη σε μέγεθος δύναμη του Ευρωκοινοβουλίου, εάν είναι έτοιμοι να αμφισβητήσουν τις πολιτικές δημοσιονομικών περικοπών της καγκελαρίου της Γερμανίας Άγκελας Μέρκελ.

«Θα είμαστε ανοικτοί στη συνεργασία (με τους Σοσιαλιστές) υπό τον όρο ότι θα επιστρέψουν στις πολιτικές τους ρίζες και θα σταματήσουν να αποδέχονται ότι η λιτότητα είναι η μόνη επιλογή. Δεν θα συνεργασθούμε, εάν παραμείνουν υπό την ηγεμονία της Μέρκελ» είπε.

Στο εθνικό επίπεδο, ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε ότι δεν δεσμεύεται από οποιαδήποτε συμφωνία, «στην οποία θα καταλήξει ο Αντώνης Σαμαράς με τους πιστωτές της χώρας κατά τη διάρκεια αυτού του έτους», εκτός εάν αυτή λαμβάνει υπ΄όψιν το αίτημά του για διαγραφή τμήματος του χρέους ύψους 240 δισεκατομμυρίων, αν και δεσμεύθηκε να μη διαταράξει τη συμμετοχή της Ελλάδας στην ευρωζώνη, σχολιάζει το Bloomberg.

«Η παρούσα κυβέρνηση δεν διαθέτει εντολή για τη συνομολόγηση συμφωνιών που θα δεσμεύουν τη χώρα για τα επόμενα χρόνια και τις δεκαετίες, χωρίς να λάβει υπ΄όψιν τα αποτελέσματα των εκλογών της περασμένης Κυριακής και χωρίς να συμβουλευθεί το μεγαλύτερο κόμμα στην Ελλάδα» είπε ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ και πρόσθεσε: «Μόνο οι εκλογές θα φέρουν πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα».

Ο κ. Τσίπρας ζητάει επίσης να έχει λόγο στον διορισμό του νέου διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. «Εάν η κυβέρνηση δεν μας συμβουλευθεί, θα το θεωρήσουμε απόπειρα δημιουργίας τετελεσμένου γεγονότος κατά του δημοσίου συμφέροντος. Στην περίπτωση αυτή θα ήθελα να υπενθυμίσω τι συνέβη στην Κύπρο» είπε στη συνέντευξή του στο Bloomberg.

Σχετικά με το χρέος, δήλωσε: «Θέλουμε την εξεύρεση λύσης μια κι έξω, η οποία θα είναι η οριστική και θα δώσει στην ελληνική οικονομία χώρο για ανάπτυξη, ώστε να είναι σε θέση να αποπληρώσει τμήμα του χρέους».


διαβάστε περισσότερα...

Κτηματολόγιο: Καθυστερήσεις αλλά όχι στάση πληρωμών

Διαψεύδει κατηγορηματικά τα σενάρια περί «στάσης πληρωμών» η «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.» (ΕΚΧΑ), τονίζοντας σε σχετική της ανακοίνωση πως είναι «απολύτως ανακριβή» τα όποια δημοσιεύματα αναφέρουν ότι τα χρήματα των τελών κτηματογράφησης δεν είναι διασφαλισμένα.
Μολονότι η ΕΚΧΑ παραδέχεται πως υπάρχουν καθυστερήσεις στις πληρωμές, επισημαίνει ότι «τα προβλήματα ξεπερνιούνται», υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι τα χρήματα είναι «απολύτως διασφαλισμένα σε λογαριασμούς της εταιρείας, έχοντας εξασφαλίσει υψηλά επιτόκια».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΚΧΑ, δεν διακυβεύεται η πορεία του έργου και η λειτουργία της, αντίθετα «κάθε μέρα που περνά επιταχύνεται όλο και περισσότερο η προσπάθεια και οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου». Κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών, επισημαίνουν ότι η ΕΚΧΑ έχει σημαντικά ταμειακά διαθέσιμα την τελευταία πενταετία. Διαθέσιμα τα οποία καταγράφονται κάθε χρόνο, οπότε δεν έχουν «προστεθεί» στο πρωτογενές αποτέλεσμα του 2013.

Αντιθέτως, το δημοσιονομικό αποτέλεσμα της εταιρείας ανήλθε σε έλλειμμα 11 εκατ. ευρώ το 2013 επηρεάζοντας αρνητικά το δημοσιονομικό ισοζύγιο. Δεδομένου ότι έχουν υπάρξει καθυστερήσεις στην εξέλιξη των προγραμματισμένων έργων, στο πλαίσιο της χθεσινής συνάντησης του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Χ. Σταϊκούρα, με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΚΧΑ, Η. Λιακόπουλο, παρουσία και του γενικού γραμματέα του ΥΠΕΚΑ Σ. Αλεξιάδη, αποφασίστηκε η διάθεση μέρους των αποθεματικών χρημάτων της ΕΚΧΑ, προκειμένου η κτηματογράφηση να προχωρήσει σε σταθερές βάσεις και με επιταχυνόμενα βήματα. Οι αμέσως επόμενοι δήμοι που αναμένεται να «τρέξει» η συλλογή δηλώσεων είναι το υπόλοιπο των νομών Κοζάνης και Αργολίδας.


διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή, 30 Μαΐου 2014

Εκτός Δημοσίου 524 υπάλληλοι- Στη λίστα δολοφόνοι, παιδεραστές, κλέφτες, έμποροι ναρκωτικών!

Εκβιαστές, κλέφτες, δολοφόνοι και παιδεραστές «φιγουράρουν» μεταξύ άλλων στη λίστα των επίορκων υπαλλήλων, που τους τελευταίους 18 μήνες απολύθηκαν από το Δημόσιο.
Έπειτα από κωλυσιεργίες χρόνων και αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, τελικώς οι πειθαρχικές διαδικασίες φαίνεται ότι έχουν αρχίσει να κινούνται, θέτοντας οριστικά εκτός κρατικής μηχανής περισσότερους από 500 υπαλλήλους από τις αρχές του 2013.

Ειδικότερα την περυσινή χρονιά αποχώρησαν 220 δημόσιοι υπάλληλοι, ενώ το πρώτο τετράμηνο του τρέχοντος έτους άλλοι 304. Πρόκειται για αναγκαστικές αποχωρήσεις πειθαρχικής ή ποινικής προέλευσης και για ανακλήσεις διορισμών ή καταγγελίες συμβάσεων λόγω υποβολής πλαστών δικαιολογητικών.

Οι πλέον συνήθεις περιπτώσεις για τις οποίες τα αρμόδια πειθαρχικά συμβούλια επέβαλαν την ποινή της οριστικής παύσης αφορούσαν την αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι στη λίστα υπάρχουν και αδικήματα που χαρακτηρίζονται ως άκρως σοβαρά.

Μεταξύ άλλων καταγράφονται περιπτώσεις υπαλλήλων που κατηγορήθηκαν για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, χρηματισμό, υπεξαίρεση δημοσίου χρήματος, παθητική δωροδοκία, πλαστογραφία, απόπειρα εκβίασης, χρησιμοποίηση δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας για εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων, παρεμβάσεις στο ηλεκτρονικό σύστημα σε ΔΟΥ για εξυπηρέτηση ιδίου οφέλους ή τρίτων προσώπων, παραποίηση στοιχείων και νόθευση εγγράφων, προμήθεια μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή υλικού παιδικής πορνογραφίας, προμήθεια πώληση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικό «κεφάλαιο» αποτελούν οι επίορκοι εκπαιδευτικοί, ορισμένοι εκ των οποίων παύθηκαν καθώς ενεπλάκησαν σε σύναψη σχέσεων με ανήλικο, ασελγείς πράξεις σε ανήλικο, σεξουαλική παρενόχληση μαθητών μέσω μηνυμάτων, συνομιλίες απρεπούς περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης επιμένουν ότι η ενίσχυση και η επιτάχυνση των πειθαρχικών διαδικασιών συνιστούν σπουδαίες προτεραιότητες και για του λόγου το αληθές επικαλούνται τους αριθμούς που δείχνουν ότι από τις 524 απομακρύνσεις επίορκων οι 58 έγιναν το πρώτο τετράμηνο του 2013, οι 65 το δεύτερο, οι 97 το τρίτο και οι 304 στο διάστημα Ιανουαρίου ? Απριλίου του 2014.

Tα αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται

Oικονομικά αδικήματα: Xρηματισμός, υπεξαίρεση δημοσίου χρήματος, πλαστογραφία, απόπειρα εκβίασης, παθητική δωροδοκία.

Σοβαρά αδικήματα: Aνθρωποκτονία εκ προθέσεως, σύναψη σχέσεων από εκπαιδευτικό με ανήλικο, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ασελγείς πράξεις σε ανήλικο από εκπαιδευτικό, προμήθεια μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή υλικού παιδικής πορνογραφίας, προμήθεια - πώληση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών, σεξουαλική παρενόχληση μαθητών από εκπαιδευτικό μέσω μηνυμάτων, συνομιλίες απρεπούς περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από εκπαιδευτικό.διαβάστε περισσότερα...

Οι φόροι στα ΙΧ μειώνονται - Καταργείται η εισφορά αλληλεγγύης

Η μείωση της φορολογίας των ΙΧ και η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης είναι δύο από τις μεγάλες αλλαγές που σύντομα θα προωθήσει η κυβέρνηση.
Το ανακοίνωσε ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Γ. Μαυραγάνης μιλώντας σε ημερίδα που διοργάνωσε το Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Ο κ. Μαυραγάνης τόνισε πως προέχει η ολοκλήρωση των προωθούμενων μεταρρυθμίσεων, η άρση των αδικιών που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, η υιοθέτηση φορολογικών ελαφρύνσεων οι οποίες θα συνοδεύονται από την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων, η βελτίωση της λειτουργίας της φορολογικής διοίκησης, αλλά και η αύξηση της φορολογικής συμμόρφωσης.

Πρόθεση της κυβέρνησης είναι να καταργήσει τη ρύθμιση Παπακωνσταντίνου, που στέλνει φυλακή ακόμα και πολίτες που αποδεδειγμένα δεν μπορούν να πληρώσουν τις οφειλές τους προς το Δημόσιο, να προχωρήσει στη μείωση των φορολογικών συντελεστών σε πολίτες και επιχειρήσεις, στην κατάργηση της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης που επιβαρύνει κάθε χρόνο με συντελεστή από 1% έως 4% τα ετήσια εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ, στη σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων διαβίωσης, στην απαλλαγή των μικρών επιχειρήσεων από ΦΠΑ, αλλά και στη μείωση της φορολογίας των ΙΧ αυτοκινήτων.


διαβάστε περισσότερα...

Ειδοποίηση μέσω e-mail σε 60.000 πολίτες που δεν πήραν το κοινωνικό μέρισμα

E-mail θα λάβουν σύμφωνα με πληροφορίες 60.000 πολίτες οι οποίοι έκαναν αίτηση που προεγκρίθηκε από το taxis ωστόσο δεν πήραν το κοινωνικό μέρισμα καθώς κρίθηκαν ως μη επαρκή τα στοιχεία για τα εισοδήματά τους το 2012.
Μέσω αυτού του e-mail θα τους ζητούνται διευκρινήσεις ώστε να πάρουν άμεσα και εκείνοι το μέρισμα, ενώ ταυτόχρονα προωθείται η διεύρυνση των κριτηρίων ώστε να μπουν στην κατηγορία των δικαιούχων ακόμη περισσότεροι πολίτες.

Τα κριτήρια είναι τα εξής:

Οι άγαμοι με εισόδημα το 2012 από 6.000,01 έως 6.500 ευρώ θα λάβουν από 8 έως και 500 ευρώ, ανάλογα με το πόσο κοντά στα 6.000 ευρώ ή στα 6.500 ευρώ ήταν το εισόδημά του.

Το βασικό επίδομα των 500 ευρώ θα μειώνεται κατά τόσα ευρώ όσα το εισόδημα του 2012 υπερβαίνει το όριο των 6.000 ευρώ.

Αν το εισόδημα του έτους 2012 ήταν 6.200 ευρώ, τότε το επίδομα θα ανέλθει στα 300 ευρώ, δηλαδή θα προσδιορίζεται με αφαίρεση του ποσού των 200 ευρώ. Εάν το εισόδημα ήταν 6.300 ευρώ τότε και το επίδομα θα είναι 200 ευρώ.

Οι έγγαμοι χωρίς παιδιά με ετήσιο εισόδημα το 2012 από 8.000,01 έως 8.667 ευρώ που δικαιούνται επίδομα 667 ευρώ αντίστοιχα θα δουν το ποσό του επιδόματος να μειώνεται ανάλογα με το ποσό που υπερβαίνει το όριο των 8.000 ευρώ.

Εάν δηλαδή το εισόδημα του έτους 2012 ήταν 8.200 ευρώ, τότε το επίδομα θα καθορίζεται στα 467 ευρώ.

Οι έγγαμοι με ένα παιδί και με εισόδημα από 9.000,01 έως 9.750 ευρώ θα λάβουν από 8 έως και 750 ευρώ, το οποίο θα προσδιορίζεται ανάλογα με το κατά πόσο το εισόδημα του 2012 είναι κοντά στα 9.000 ευρώ ή στα 9.750 ευρώ.

Οι έγγαμοι με 2 παιδιά και με ετήσιο εισόδημα το 2012 από 10.000,01 έως 10.833 ευρώ που δικαιούνται 833 ευρώ θα χάσουν από το επίδομα τόσα ευρώ όσα το εισόδημα του 2012 υπερβαίνει το όριο των 10.000 ευρώ.

Οι έγγαμοι με 3 παιδιά και εισόδημα από 11.000,01 έως 11.917 ευρώ από το ποσό των 917 ευρώ που δικαιούνται θα πρέπει να αφαιρέσουν το ποσό του εισοδήματός τους που υπερβαίνει τα θα 11.000 ευρώ, ενώ οι έγγαμοι με με 4 παιδιά και με εισόδημα το 2012 από 12.000,01 έως 13.000 ευρώ θα πρέπει να αφαιρέσουν το ποσό πάνω από τα 12.000 ευρώ.

διαβάστε περισσότερα...

Γιατί τα «φρέσκα» ληξιπρόθεσμα χρέη απογειώθηκαν στα 4,3 δισ. ευρώ

Με ιλιγγιώδεις ρυθμούς εξακολουθούν να αυξάνονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία καταρρίπτοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.
Στα τέλη Απριλίου άγγιξαν τα 66 δισ. ευρώ με τα «νέα» ληξιπρόθεσμα χρέη, δηλαδή αυτά που δημιουργήθηκαν στο πρώτο τετράμηνο του 2014 να ανέρχονται σε 4,325 δισ. ευρώ.

Νοικοκυριά και επιχειρήσεις αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις και όπως δείχνουν τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων τον Απρίλιο οι φορολογούμενοι άφησαν απλήρωτους φόρους 763 εκατ. ευρώ. Ωστόσο το ποσό αυτό είναι μικρότερο σε σχέση με τα 1,2 δισ. ευρώ ληξιπρόθεσμα χρέη που δημιουργήθηκαν μόνο τον Μάρτιο.

Την ίδια ώρα με «χαμηλές ταχύτητες» ολοκληρώνονται οι φορολογικοί έλεγχοι σε φορολογουμένους μεγάλου πλούτου, στις offshore εταιρείες, στους φορολογουμένους με εμβάσματα του εξωτερικού και στις μεγάλες επιχειρήσεις. Παρά το γεγονός ότι οι φοροελεγκτές έχουν στα χέρια τους και «τρέχουν» τον έλεγχο χιλιάδων σημαντικών υποθέσεων φοροδιαφυγής, οι έλεγχοι δεν ολοκληρώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να καθυστερεί η είσπραξη σημαντικών εσόδων από την επιβολή πρόσθετων φόρων και προστίμων.

Πιο συγκεκριμένα τα στοιχεία της ΓΓΔΕ για την πορεία των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και τους φορολογικούς ελέγχους σε υποθέσεις σημαντικού φορολογικού ενδιαφέροντος δείχνουν τα εξής:

Τα «φρέσκα» ληξιπρόθεσμα χρέη που δημιουργήθηκαν στο πρώτο τετράμηνο του έτους ανήλθαν σε 4,325 δισ. ευρώ, στοιχείο που δείχνει ότι κάθε μήνα οι φορολογούμενοι αφήνουν απλήρωτους φόρους σχεδόν 1 δισ. ευρώ κατά μέσο όρο. Ειδικότερα τον Ιανουάριο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές διαμορφώθηκαν στα 962 εκατ. ευρώ, τον Φεβρουάριο στο 1,39 δισ. ευρώ, τον Μάρτιο σε 1,2 δισ. ευρώ και τον Απρίλιο σε 763 εκατ. ευρώ.

Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών (παλαιών έως το τέλος του 2013 και νέων από τις αρχές του 2014) προσεγγίζει τα 66 δισ. ευρώ (4,325 δισ. ευρώ τα φρέσκα και 61,644 δισ. ευρώ τα παλαιά).

Τα έσοδα που εισέπραξε το Δημόσιο από τα ληξιπρόθεσμα χρέη στο πρώτο τετράμηνο του έτους διαμορφώθηκαν σε 1,134 δισ. ευρώ εκ των οποίων 702 εκατ. ευρώ από τα παλαιά χρέη, δηλαδή αυτά που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013 και 432 εκατ. ευρώ από τις νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές. Παράλληλα έχουν διαγραφεί χρέη ύψους 233 εκατ. ευρώ.

Φορο-έλεγχοι

Με αργούς ρυθμούς προχωρεί ο έλεγχος των μεγάλων φορολογικών υποθέσεων από τους οποίους το οικονομικό επιτελείο προσδοκά να εισπράξει σημαντικά έσοδα. Οι φοροελεγκτές της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «τρέχουν» ήδη 2.431 ελέγχους σε μεγάλες επιχειρήσεις, φορολογουμένους μεγάλου πλούτου, φορολογουμένους με εμβάσματα του εξωτερικού και offshore εταιρείες. Ωστόσο παρατηρείται καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των φορολογικών ελέγχων, αφού σύμφωνα με τα στοιχεία της ΓΓΔΕ από τους 2.481 φορο-ελέγχους μόλις 415 έλεγχοι ολοκληρώθηκαν στο τέλος Απριλίου, αριθμός που υπολείπεται των μνημονιακών στόχων. Πάντως όπως αναφέρει ανώτερο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών, η εικόνα αυτή βελτιώθηκε τον Μάιο, καθώς παρατηρείται ένταση των ελέγχων και των ρυθμών ολοκλήρωσής τους.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Βρίσκονται σε εξέλιξη 804 πλήρεις έλεγχοι μεγάλων επιχειρήσεων. Ο έλεγχος έχει ολοκληρωθεί για 131 υποθέσεις με τους φόρους και τα πρόστιμα που έχουν βεβαιωθεί να ανέρχονται σε 190,53 εκατ. ευρώ και τις εισπράξεις μόλις σε 55,73 εκατ. ευρώ. Ο στόχος για φέτος προβλέπει να έχουν ολοκληρωθεί 250 έλεγχοι μέχρι το τέλος Ιουνίου και 500 έλεγχοι συνολικά μέχρι το τέλος του έτους.

2. Διενεργούνται 370 μερικοί έλεγχοι μεγάλων επιχειρήσεων από τους οποίους έχουν ολοκληρωθεί οι 168 και έχουν εισπραχθεί πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα ύψους 22,8 εκατ. ευρώ.

3. Ελέγχονται 1.307 υποθέσεις φορολογουμένων μεγάλου πλούτου, offshore εταιρειών και φορολογουμένων με εμβάσματα του εξωτερικού. Από τις υποθέσεις αυτές έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος σε 116 υποθέσεις, έχουν βεβαιωθεί φόροι και πρόστιμα ύψους 28,1 εκατ. ευρώ και έχουν εισπραχθεί μόλις 15,2 εκατ. ευρώ. Ο στόχος για φέτος προβλέπει να έχουν ολοκληρωθεί 307 έλεγχοι μέχρι το τέλος Ιουνίου και συνολικά 720 έλεγχοι μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου και να εισπραχθεί το 50% των βεβαιωθέντων ποσών. Ειδικότερα:

- Ελέγχονται 397 φορολογούμενοι μεγάλου πλούτου. Για τις 64 υποθέσεις ο έλεγχος ολοκληρώθηκε και το ποσό που βεβαιώθηκε από φόρους και πρόστιμα ανήλθε σε 19,1 εκατ. ευρώ.

- Βρίσκονται σε εξέλιξη 751 έλεγχοι σε φορολογούμενους με εμβάσματα στο εξωτερικό. Ο έλεγχος έχει ολοκληρωθεί μόνο για 48 υποθέσεις με τους φόρους και τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν να ανέρχονται σε 3,3 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την εντολή που έχει δώσει ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χ. Θεοχάρης μέχρι το τέλος Μαΐου θα πρέπει να ελεγχθούν 500 υποθέσεις εμβασμάτων.

- Ελέγχονται 159 υποθέσεις offshore εταιρειών αλλά έχουν ολοκληρωθεί μόλις 4 έλεγχοι με τα ποσά φόρων και προστίμων που βεβαιώθηκαν να φθάνουν τα 5,7 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, 1.202 φάκελοι φοροδιαφυγής έχουν ήδη φτάσει στον Οικονομικό Εισαγγελέα από εφορίες και το ΣΔΟΕ, ενώ 146 αναφορές βρίσκονται στα χέρια της Αρχής για το ξέπλυμα χρήματος.

διαβάστε περισσότερα...

Δίκη για το δομημένα ομόλογα: Βαριές ποινές, κατασχέσεις και χρηματικά πρόστιμα

Βαριές ποινές πρόσκαιρης κάθειρξης επέβαλε στους βασικούς εμπλεκόμενους στο αποκαλούμενο «σκάνδαλο των ομολόγων» το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, που έπειτα από πολύμηνη διαδικασία ανακοίνωσε σήμερα την ετυμηγορία του για την υπόθεση.
Με την απόφασή του το δικαστήριο επέβαλε ποινές 20ετούς κάθειρξης στους υπευθύνους των ασφαλιστικών ταμείων που την περίοδο 2006- 2007 αγόρασαν -υπερκοστολογημένο σύμφωνα με τη δικογραφία- το δομημένο ομόλογο αξίας 280 εκατομμυρίων ευρώ, και 25ετους κάθειρξης στους υπευθύνους των βασικών χρηματιστηριακών εταιρειών, αλλά και της τράπεζας, που ενεπλάκησαν σε όλη τη διαδρομή του συγκεκριμένου προϊόντος.

Επιπλέον διέταξε δήμευση περιουσίας των θεωρούμενων ως πρωταγωνιστών της όλης υπόθεσης, υπευθύνων της χρηματιστηριακής εταιρείας ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, και επέβαλε τεράστια χρηματική ποινή- πρόστιμο στο εκπρόσωπο της χρηματιστηριακής Νorth Αsset Μanagement (NAM).

Με την απόφασή του το δικαστήριο αναγνώρισε, έπειτα από ανάλογη εισαγγελική πρόταση, το ελαφρυντικό τού πρότερου έντιμου βίου στους κηρυχθέντες ενόχους, γεγονός που απομάκρυνε τους βασικούς εκ των κατηγορουμένων από την ποινή της ισόβιας κάθειρξης.

Η απόφαση των εφετών ως προς τις ποινές που επέβαλε έχει ως εξής:

- Αγάπιος Σημαιοφορίδης, πρώην πρόεδρος του ΤΕΑΔΥ, συνολική κάθειρξη 30 ετών, κατά συγχώνευση 20 χρόνια.

- Παναγιώτα Καραδήμα, πρώην διευθύντρια του ΤΕΑΔΥ, κάθειρξη 30 ετών, κατά συγχώνευση 20.

- Παναγιώτης Δεμέστιχας, πρώην πρόεδρος του ΤΕΑΥΦΕ, κάθειρξη 30 ετών, κατά συγχώνευση 20.

- Γεράσιμος Κονιδάρης, πρώην πρόεδρος του ΤΣΕΥΠ, κάθειρξη 30 ετών, κατά συγχώνευση 20.

- Κωνσταντίνος Χρηστίδης, πρώην πρόεδρος του ΤΕΑΚΟΠΑ, κάθειρξη 30 ετών, κατά συγχώνευση 20.

- Γιώργος Αποστολίδης, της χρηματιστηριακής εταιρείας «Ακρόπολις» κάθειρξη 43 ετών, εκτιτέα τα 25 χρόνια.

- Θεόδωρος Πρινιωτάκης, εταιρεία Ακρόπολις, κάθειρξη 43 ετών, εκτιτέα τα 25 χρόνια (απών από το δικαστήριο).

- Γιώργος Παπαμαρκάκης, εταιρεία ΝΑΜ, κάθειρξη 35 ετών, εκτιτέα τα 25 (απών από το δικαστήριο).

- Χαράλαμπος Αδαμόπουλος, J.P. Morgan, κάθειρξη 30 ετών, εκτιτέα τα 25 (απών από το δικαστήριο).

- Αβραάμ Σαββίδης, J.P. Morgan, κάθειρξη 30 ετών, εκτιτέα τα 25 (απών από το δικαστήριο).

- Νίκος Μπούγος, στέλεχος της Hyppovereinsbank, κάθειρξη 15 ετών.

Τέλος επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 5 ετών στους λογιστές Άγγελο και Δημήτρη Λιάτη.

Το δικαστήριο διέταξε την κατάσχεση της κινητής και ακίνητης περιουσίας των υπευθύνων της «Ακρόπολις», Θόδωρου Πρινιωτάκη και Γιώργου Αποστολίδη, μέχρι του ποσού των 6,5 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς θεωρείται παρανόμως αποκτηθείσα περιουσία. Επέβαλε, επίσης, χρηματική ποινή ύψους 11,6 εκατομμυρίων ευρώ στον Γιώργο Παπαμαρκάκη. Τέλος, επιδίκασε την καταβολή χρηματικής ικανοποίησης 500 χιλιάδων ευρώ στο Δημόσιο στους Γ. Παπαμαρκάκη και Θ.Πρινιωτάκη.

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί σε λίγο, οπότε και θα κριθεί αν και σε ποιους εκ των καταδικασθέντων θα δοθεί ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεσή τους. Σημειώνεται ότι για όσους κρίνει το δικαστήριο ότι δεν πρέπει να δοθεί ανασταλτικό αποτέλεσμα, θα οδηγηθούν στη φυλακή.

διαβάστε περισσότερα...

Δικαιώθηκε ασφαλισμένος στον οποίο δεν είχε απονεμηθεί σύνταξη λόγω οφειλών προς τον ΟΑΕΕ

«Σημαντική» χαρακτηρίζει η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) δικαστική απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών για την απονομή σύνταξης σε ασφαλισμένο με διαδοχική ασφάλιση, που είχε παράλληλες οφειλές προς τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ).

Το περιεχόμενο της απόφασης γνωστοποίησε η ΕΣΕΕ προς τις Ομοσπονδίες Εμπορικών Συλλόγων.

Όπως αναφέρει στην επιστολή της η ΕΣΕΕ, «η απόφαση αφορά ασφαλισμένο του ΟΑΕΕ, ο οποίος είχε ανεξόφλητες ασφαλιστικές εισφορές για τα έτη 1997- 1998, τις οποίες κλήθηκε να εξοφλήσει προκειμένου να εκδοθεί από τον ΟΑΕΕ η απόφαση συμμετοχής του στην δαπάνη συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ ως τελευταίου ασφαλιστικού φορέα σύμφωνα κατά τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΟΑΕΕ (άρθρο 23 ΠΔ 258/2005), σε περίπτωση που ο ΟΑΕΕ είναι συμμετέχων φορέας σε σύνταξη διαδοχικής ασφάλισης, η απόφαση συμμετοχής του Οργανισμού εκδίδεται μόνο μετά την ολοσχερή εξόφληση τυχόν οφειλών. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση οι οφειλές του ασφαλισμένου ήταν "πλεονασματικές", δηλαδή αφορούσαν εισφορές επιπλέον του ήδη θεμελιωμένου συνταξιοδοτικού δικαιώματος και εκτός του συνολικού συντάξιμου χρόνου που προσμετρήθηκε για την απονομή της σύνταξης.

Το δικαστήριο, αντίθετα με την ερμηνεία που δίνει ο ΟΑΕΕ, έκρινε ότι η αναφορά του Κανονισμού δεν αφορά όλες τις οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές, αλλά μόνο εκείνες που απαιτούνται για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος του συντάξιμου χρόνου. Οι λοιπές εισφορές εξακολουθούν να οφείλονται αλλά δεν επηρεάζουν την απόδοση της σύνταξης.

Κατόπιν αυτού, το δικαστήριο δικαίωσε τον ασφαλισμένο, καθώς αυτός είχε εξοφλήσει ολοσχερώς τις ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΟΑΕΕ για το χρονικό διάστημα που προσμετρήθηκε από το ΙΚΑ για τη χορήγηση σύνταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης. Συνακόλουθα, έκρινε ότι ο ασφαλισμένος δικαιούται να συνταξιοδοτηθεί από το ΙΚΑ χωρίς προηγούμενη εξόφληση των "πλεονασματικών" οφειλών του προς τον ΟΑΕΕ».

Έως τώρα, σε όλες τις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης που συμμετέχει ο ΟΑΕΕ, όταν υπάρχουν ώριμα δικαιώματα από τον κύριο ασφαλιστικό οργανισμό, ο ΟΑΕΕ, βάσει του άρθρου 23 του Κανονισμού του, δεν εκδίδει τις απαιτούμενες αποφάσεις συνυπολογισμού όταν υπάρχουν οφειλές, έστω και αν αυτές αφορούν εισφορές που δεν «μετρούν» για τη σύνταξη.

Σε επιστολή που είχε αποστείλει πριν ένα χρόνο προς το υπουργείο Εργασίας, η ΕΣΕΕ ζητούσε την τροποποίηση του άρθρου 23 του Κανονισμού του ΟΑΕΕ, ενώ χαρακτήριζε την πρακτική αυτή «απόλυτα άδικη για τον ασφαλισμένο που δικαιούται να πάρει τη σύνταξή του από τον άλλο Οργανισμό, καθώς υφίσταται έναν έμμεσο εκβιασμό να εξοφλήσει οφειλόμενες εισφορές που δεν συνυπολογίζονται, αν θέλει να λάβει τη σύνταξη που δικαιούται κατά πλήρες μάλιστα δικαίωμα».


διαβάστε περισσότερα...

Ποιοι σύμβουλοι από τη Θεσσαλονίκη εκλέγονται στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας

Διαμορφώνεται σιγά - σιγά το "προφίλ" του νέου Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας για τα επόμενα πέντε χρόνια, μετά την ανακοίνωση από το πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης όσων εκλέγονται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.
Ο συνδυασμός "Αλληλεγγύη", του Απόστολου Τζιτζικώστα, ο οποίος στο β' γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών έλαβε ποσοστό 72,85%, κερδίζει συνολικά στο νέο περιφερειακό συμβούλιο 43 έδρες.

Εκτός όμως από τους 43 συμβούλους, θα συμμετέχουν στο συμβούλιο ο ίδιος και οι επτά αντιπεριφερειάρχες του. Συγκεκριμένα πρόκειται για τους: Βούλα Πατουλίδου (Θεσσαλονίκη), Κώστα Καλαϊτζίδη (Ημαθία), Περικλή Κολότσιο (Κιλκίς), Θόδωρο Θεοδωρίδη (Πέλλα), Σοφία Μαυρίδου (Πιερία), Γιάννη Μωυσιάδη (Σέρρες) και Γιάννη Γιώργο (Χαλκιδική).

Οι 27 από τους συνολικά 43 συμβούλους που εκλέγονται με τον συνδυασμό του κ.Τζιτζικώστα, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το πρωτοδικείο είναι οι: Ιωάννης Ταχματζίδης (11645 σταυροί), Θεοφάνης Παπάς (11372), Κωνσταντίνος Γιουτίκας (11309), Χάρης Αηδονόπουλος (8174), Αλέξανδρος Θάνος (8149), Μιχαήλ Τζόλλας (7810), Εφη Βασιλείου (7462), Ντίνος Κούης (7122), Γαβριήλ Αβραμίδης (7073), Ιωάννα Τζάκη (6758), Αντώνης Γυφτόπουλος (6416), Γερακίνα Μπισμπίνα (6246), Σωτήρης Μπάτος (5810), Στάθης Αβραμίδης (5755), Χριστίνα Κελεσίδου (5649), Ηλίας Ζάχαρης (5622), Γιώργος Ασπασίδης (5491), Αθηνά Αηδονά - Αθανασιάδου (5359), Κωνσταντίνος Πάλλας (5197), Γιώργος Τσαλώνης (5120), Δημήτρης Χατζηβρέττας (5103), Χρήστος Μήττας (5025), Ιωάννης Παγώνης (4855), Ελένη Φύκα (4840), Βασίλης Ανατολίτης (4813), Μιχαήλ Χριστόπουλος (4799) και Χρήστος Τερζανίδης (4585).

Ο συνδυασμός "Περιφέρεια Πρωταθλήτρια" του Γιάννη Ιωαννίδη, που έλαβε ποσοστό 27,15% στο β' γύρο των εκλογών, κέρδισε συνολικά 11 έδρες. Εκλέγεται ο επικεφαλής και η υποψήφια αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Πόπη Καλαϊτζή. Στον αριθμό των 11 συμβούλων του κ.Ιωαννίδη συμπεριλαμβάνονται οι υποψήφιοι αντιπεριφερειάρχες του ανά νομό.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης με τον συνδυασμό του κ.Ιωαννίδη εκλέγονται τέσσερις σύμβουλοι. Πρόκειται για τους: Βασίλη Γάκη (6888 σταυροί), Γιώργος Καγιάς (5389), Παντελής Καζαντζίδης (4731) και Σοφία Αλατζά (4198).

Οι έδρες των υπόλοιπων συνδυασμών παραμένουν όπως διαμορφώθηκαν από τον α' γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Από το συνδυασμό της Δέσποινας Χαραλαμπίδου εκλέγονται τέσσερις έδρες, του Νίκου Χρυσομάλλη τρεις, του Μάρκου Μπόλαρη τρεις, του Γιάννη Ζιώγα τρεις, της Νιόβης Παυλίδου δύο, ενώ από μία έδρα καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί του Μιχάλη Τρεμόπουλου και του Θανάση Αγαπητού. Οι έδρες των συνδυασμών αυτών είναι 17.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πρωτοδικείου, στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης, από τον συνδυασμό της κ.Χαραλαμπίδου προηγούνται σε σταυρούς: Κυριακή Μάλαμα (3473), Σοφία Βασιλειάδου (3313), Μαρουτσέλλα Βασιλειάδου (3091), Βασίλης Ρόκος (2608) και Αννα Ρογδάκη (2585).

Από το συνδυασμό "Ελληνική Αυγή" του κ.Χρυσομάλλη προηγούνται σε σταυρούς οι: Μιχαήλ Αβραμίδης (4904), Ιωάννης Γραικός (4131), Καλλιόπη Γκιουλέκα (3322), Χριστόφορος Θεοτοκάτος (2813) και Πηνελόπη Κιοσσέ (2189).

Από τον συνδυασμό του Μάρκου Μπόλαρη, σύμφωνα με το πρωτοδικείο, σε σταυρούς στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης προηγούνται οι: Αλέξανδρος Διαμαντόπουλος (2997), Δήμητρα Αγκαθίδου (2737), Χαράλαμπος Αποστολίδης (2084), Μαρία Βασιλάκη (1933) και Αδάμ Δράγας (1614).

Από τον συνδυασμό "Λαϊκή Συσπείρωση" του Γιάννη Ζιώγα προηγούνται σε σταυροί οι: Βασίλης Ρέβας (5675), Γιώργος Τσιλιγκιρίδης (5498), Ελισάβετ Αβραμίδου (3151), Σοφία Καλαντίδου (3111) και Νικόλαος Ζώκας (3018).

Στον συνδυασμό "Πολίτες Μπροστά" της Νιόβης Παυλίδου, σύμφωνα με το πρωτοδικείο, προηγούνται οι: Ιωάννα Αβραμίδου - Σακελλαρίου (2132), Κωνσταντίνος Πετρίδης (1900), Ελένη Χουλια (1288), Αχιλλέας Μεταλούλης (1265) και Παύλος Σαββουλίδης (1181).

Από τον συνδυασμό "Οικολογία Αλληλεγγύη" του Μιχάλη Τρεμόπουλου πρώτοι σε σταυρούς στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης κατετάγησαν οι: Στέλιος Αβεστάς (990), Ζωγραφιά Γαλλη (980) και Ελεονόρα Ζώτου (894), ενώ από τον συνδυασμό "Ανταρσία στην Κεντρική Μακεδονία - Αντικαπιταλιστική Αριστερά" του Θανάση Αγαπητού οι: Θωμαϊς Αλεμίδου (1029), Χρήστος Ζαγανίδης (858) και Ευαγγελία Βουρτσάκη (753).


διαβάστε περισσότερα...
 
website counter
friend finderplentyoffish.com