Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2016

Ανησυχούν οι επιχειρήσεις για την ασφάλειά τους

Την ανησυχία των επιχειρήσεων αναφορικά με το επίπεδο της προστασίας τους από κυβερνοεπιθέσεις αποτυπώνει η ετήσια έκθεση ασφαλείας της Cisco για το 2016 που δημοσιεύτηκε πριν από μερικές και η οποία μελετά την εξέλιξη των απειλών και τις τάσεις της κυβερνοασφάλειας.


Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έκθεσης μόλις το 45% των οργανισμών σε όλο τον κόσμο έχουν εμπιστοσύνη στην τακτική τους σε θέματα ασφαλείας καθώς οι «αντίπαλοι» εξαπολύουν πιο εξελιγμένες, τολμηρές και ισχυρές επιθέσεις.

Ενώ τα διοικητικά στελέχη μπορεί να μην είναι βέβαιοι για την ισχύ της ασφάλειάς τους, το 92% από αυτούς συμφωνούν ότι οι ρυθμιστικές αρχές και οι επενδυτές αναμένεται να απαιτούν από τις εταιρείες να διαχειρίζονται την έκθεση στους κινδύνους κυβερνοασφάλειας.

Τα συγκεκριμένα στελέχη ενισχύουν τα μέτρα για την εξασφάλιση του μέλλοντος των οργανισμών τους, ειδικότερα καθώς ψηφιοποιούν τις δραστηριότητές τους.

Η έκθεση επισημαίνει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις λόγω της ταχείας προόδου των επιτιθέμενων. Οι hackers αξιοποιούν όλο και περισσότερο νόμιμους πόρους για να εξαπολύουν εκστρατείες με σκοπό το κέρδος.

Επιπλέον, οι απευθείας ransom-ware επιθέσεις, (κακόβουλο λογισμικό που δεν επιτρέπει την πρόσβαση στο σύστημα της εταιρείας αν συγκεκριμένο ποσό δεν κατατεθεί ως λύτρα), απέφεραν 34 εκατ. δολάρια το χρόνο ανά επίθεση. Οι κακοποιοί αυτοί συνεχίζουν να ενεργούν χωρίς να περιορίζονται από κανονιστικές διαδικασίες.

Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προκλήσεις ασφαλείας που αναστέλλουν την ικανότητά τους να ανιχνεύουν, να αντιμετωπίζουν και να ανακάμπτουν από κοινές και επαγγελματικού επιπέδου κυβερνοεπιθέσεις.

Ευρήματα
Σύμφωνα με την έρευνα, σημαντικό θέμα αποτελεί και η γήρανση των υποδομών. Μεταξύ 2014 και 2015, ο αριθμός των οργανισμών που δήλωσαν ότι η υποδομή ασφαλείας τους ήταν κατάλληλα ενημερωμένη μειώθηκε κατά 10%. Η έρευνα ανακάλυψε ότι το 92% των συσκευών στο Internet λειτουργούν με γνωστά τρωτά σημεία. Επίσης, 31% όλων των συσκευών που αναλύθηκαν δεν υποστηρίζονται ή δεν συντηρούνται πλέον από τον προμηθευτή τους.

Ακόμη, είναι αξιοσημείωτο ότι καθώς όλο και περισσότερες επιχειρήσεις εξετάζουν προσεκτικά την αλυσίδα εφοδιασμού τους και τις συνεργασίες με μικρές επιχειρήσεις, διαπιστώνουν ότι αυτοί οι οργανισμοί χρησιμοποιούν λιγότερα εργαλεία και διαδικασίες άμυνας έναντι απειλών.

Για παράδειγμα, από το 2014 έως το 2015 ο αριθμός των ΜΜΕ που χρησιμοποιούσαν συστήματα διαδικτυακής ασφάλειας μειώθηκε κατά περισσότερο από 10%. Αυτό αποτελεί ένδειξη δυνητικού κινδύνου για τις επιχειρήσεις λόγω διαρθρωτικών αδυναμιών.

Ως μέρος της τάσης για την αντιμετώπιση της έλλειψης ικανού προσωπικού, επιχειρήσεις όλων των μεγεθών αντιλαμβάνονται την αξία που έχει η ανάθεση υπηρεσιών σε τρίτους με σκοπό τη βελτίωση των χαρτοφυλακίων ασφαλείας τους. Περιλαμβάνονται συμβουλευτικές υπηρεσίες, επιθεωρήσεις ασφαλείας και αντιμετώπιση επιθέσεων.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες συχνά δεν διαθέτουν τους πόρους για μια αποτελεσματική τακτική ασφαλείας, βελτιώνουν εν μέρει την προσέγγισή τους σε θέματα ασφαλείας μέσω αναθέσεων σε τρίτους οι οποίες παρουσίασαν αύξηση κατά 23% το 2015 έναντι 14% το προηγούμενο έτος.

Αν και θεωρείται συχνά από τις ομάδες ασφαλείας ως απειλή χαμηλού επιπέδου, οι κακόβουλες επεκτάσεις των προγραμμάτων περιήγησης έχουν καταστεί δυνητικές πηγές σημαντικής διαρροής δεδομένων, επηρεάζοντας πάνω από το 85% των οργανισμών. Το διαφημιστικό λογισμικό, η κακόβουλη διαφήμιση, ακόμα και κοινές ιστοσελίδες έχουν οδηγήσει σε παραβιάσεις ασφαλείας αυτών που δεν ενημερώνουν τακτικά το λογισμικό τους.

Μείωση χρόνου
Ένα ενδιαφέρον εύρημα είναι ότι εκτίμηση του κλάδου για το χρόνο που απαιτείται για την ανίχνευση μιας επίθεσης κυμαίνεται από 100 έως 200 ημέρες. Η Cisco έχει μειώσει περαιτέρω τον αριθμό αυτό από 46 σε 17,5 ώρες από τότε που δημοσιεύτηκε η έκθεση ασφαλείας για το πρώτο μισό του 2015. Η μείωση του χρόνου που μεσολαβεί μέχρι την ανίχνευση έχει αποδειχθεί ότι ελαχιστοποιεί τις ζημιές από τις κυβερνοεπιθέσεις, μειώνει τους κινδύνους και τις επιπτώσεις σε πελάτες και υποδομές σε όλο τον κόσμο.

Τέλος, οι συγγραφείς της έρευνας σημειώνουν ότι ενώ οι οργανισμοί υιοθετούν ολοένα και περισσότερο τις στρατηγικές ψηφιοποίησης για τις δραστηριότητές τους, ο συνδυασμένος όγκος δεδομένων, συσκευών, αισθητήρων και υπηρεσιών δημιουργεί νέες ανάγκες για διαφάνεια, αξιοπιστία και υπευθυνότητα για τους πελάτες.


διαβάστε περισσότερα...

Τα capital controls δεν σταμάτησαν τα smartphones

Οι εξελίξεις σε πολιτικοοικονομικό επίπεδο ήταν ραγδαίες καθόλη τη διάρκεια του 2015, οι έλεγχοι κεφαλαίου (capital controls) περιόρισαν τη ρευστότητα των νοικοκυριών, αλλά αυτό δεν απέτρεψε τους Έλληνες να σπεύσουν να αποκτήσουν smartphones και tablets!Η αύξηση που παρατηρήθηκε και την περσινή χρονιά στις πωλήσεις αυτών των δύο κατηγοριών προϊόντων τεχνολογίας ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που το σύνολο της αγοράς των καταναλωτικών προϊόντων τεχνολογίας παρουσίασε αύξηση πωλήσεων την περασμένη χρονιά.

Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, τους 11 πρώτους μήνες του 2015, οι πωλήσεις καταναλωτικών προϊόντων τεχνολογίας ξεπέρασαν τα 1,6 δισ. ευρώ όταν το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2014 οι πωλήσεις ήταν λίγο πάνω από 1,55 δισ. ευρώ με το ποσοστό της αύξησης να κινείται στα επίπεδα μεταξύ 7% και 8%. Παράγοντες της αγοράς σημειώνουν πάντως ότι σημαντικό ρόλο στην αύξηση αυτή έπαιξε και η υλοποίηση της δράσης «Ψηφιακής Αλληλεγγύης» που αφορούσε την επιδότηση της αγοράς υπολογιστικών συσκευών (σ.σ. στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και τα smartphones) από τους δικαιούχους του κοινωνικού μερίσματος. Τα κονδύλια από την «Ψηφιακή Αλληλεγγύη» ανέρχονταν στα 200 εκατ. ευρώ, τα οποία, αν δεν υπολογιστούν, τότε η αγορά θα παρουσίαζε αρνητικό πρόσημο.
Τα capital controls δεν σταμάτησαν τα smartphones

Βέβαια, θα πρέπει να σημειωθεί ότι από τα παραπάνω νούμερα λείπει ο Δεκέμβριος, ο οποίος είναι και ο καλύτερος μήνας του έτους. Ο περασμένος Δεκέμβριος κινήθηκε σχετικά καλά και η εικόνα παρέμεινε θετική, οπότε δεν εκτιμάται ότι υπήρξαν ανατροπές στην εικόνα που δίνουν τα στοιχεία για τους πρώτους 11 μήνες του 2015.

Τηλεπικοινωνίες
Το «βαρύ πυροβολικό» της αγοράς παρέμεινε και το 2015 ο τομέας των τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και ειδικά τα smartphones. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι πωλήσεις τηλεπικοινωνιακών προϊόντων παρουσίασαν αύξηση κοντά στο 25% και πλησίασαν τα 500 εκατ. ευρώ κατά τους 11 πρώτους μήνες του 2015.

Οι πωλήσεις των smartphones αντιπροσωπεύουν περίπου το 85% της συνολικής αξίας της συγκεκριμένης κατηγορίας με το ποσοστό αύξησης των «έξυπνων» κινητών τηλεφώνων να είναι άνω του 30%. Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πουλήθηκαν σχεδόν 1,9 εκατ. smartphones, ενώ μαζί με τα περίπου 700.000 «απλά» κινητά τηλέφωνα που διετέθησαν, ο συνολικός αριθμός των κινητών συσκευών που αγόρασαν οι Έλληνες καταναλωτές πλησίασε τα 2,8 εκατ. τεμάχια στο διάστημα Ιανουαρίου ? Νοεμβρίου.

Αξιοσημείωτο είναι ακόμη ότι υπερδιπλασιάστηκαν οι πωλήσεις των phablets (smartphones με οθόνες άνω των 5,7 ιντσών που προσεγγίζουν την κατηγορία των tablets) που πλησίασαν τα 60.000 τεμάχια από περίπου 25.000 που ήταν ένα χρόνο νωρίτερα.

Πάντως, η «μόδα» των wearables δεν φαίνεται να έχει χτυπήσει ακόμη την ελληνική αγορά, καθώς πουλήθηκαν περίπου 9.000 συσκευές, ενώ η συνολική αξία αυτής της υποκατηγορίας δεν ξεπέρασε το 1 εκατ. ευρώ, ποσό μάλλον μικρό για τον «θόρυβο» που έχει δημιουργηθεί.

Πληροφορική
Η άλλη κατηγορία προϊόντων που συνέχισε ανοδικά ήταν αυτή των tablets, ο αριθμός των οποίων ήταν και στο 11μηνο του 2015 μεγαλύτερος από εκείνον των προσωπικών υπολογιστών. Συγκεκριμένα, στο εν λόγω χρονικό διάστημα διετέθησαν περισσότερα από 700.000 tablets (έναντι περίπου 600.000 το αντίστοιχο διάστημα του 2014), ενώ την ίδια στιγμή πουλήθηκαν περίπου 400.000 υπολογιστές, κατά κύριο λόγο φορητά συστήματα. Η αύξηση πάντως κατά περίπου 22% των πωλήσεων φορητών υπολογιστών είναι αξιοπρόσεκτη.

Βέβαια, η χαμηλότερη μέση τιμή των tablets είχε ως αποτέλεσμα οι υπολογιστές να φέρνουν περισσότερα έσοδα. Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις υπολογιστών απέφεραν πάνω από 170 εκατ. ευρώ όταν το αντίστοιχο νούμερο για τα tablets ήταν λίγο πάνω από 111 εκατ. ευρώ.

Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι περισσότερες κατηγορίες στον τομέα των ηλεκτρονικών ειδών παρουσιάζει πτωτικές τάσεις. Για παράδειγμα, οι πωλήσεις εκτυπωτών παρουσίασαν πτώση 21%, των πολυμηχανημάτων 6% και των αποθηκευτικών μέσων 19%.

Η περίπτωση των φωτογραφικών μηχανών χρήζει ειδικής αναφοράς καθώς τα τεμάχια παρουσίασαν πτώση σχεδόν 30% αλλά σε επίπεδο πωλήσεων ήταν στο -13%. Ο λόγος είναι η στροφή των καταναλωτών στα πιο ακριβά μοντέλα, όπως είναι DSLR μηχανές, καθώς και για τους απλούς χρήστες τα υπάρχοντα smartphones καλύπτουν τις ανάγκες τους.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ
Μικρή άνοδος σε πωλήσεις

Ο χώρος των ηλεκτρικών ειδών είναι από αυτούς όπου σπανίως παρατηρούνται μεγάλες διαφορές από χρονιά σε χρονιά. Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά το ζενίθ του 2009 και τα χρόνια της οικονομικής ύφεσης η συγκεκριμένη κατηγορία παρουσίαζε συνήθως μονοψήφια ποσοστό πτώσης. Το 2015, όσον αφορά τους πρώτους 11 μήνες της χρονιάς, κινείται ανοδικά αλλά και πάλι τα ποσοστά αύξησης στις υποκατηγορίες είναι σχετικά χαμηλά. Για παράδειγμα, η υποκατηγορία των μεγάλων οικιακών συσκευών (κουζίνες, πλυντήρια κ.λπ.) παρουσιάζει μία αύξηση της τάξεως του 8% σε επίπεδο πωλήσεων. Τα ψυγεία είναι λίγο πάνω από το +7%, οι κουζίνες κοντά στο +5% και τα πλυντήρια πλησίασαν στο +9%. Γενικότερα, πάντως, θεωρείται ότι η άνοδος αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι πολλοί καταναλωτές «υποχρεώθηκαν» να αγοράσουν καινούριες οικιακές συσκευές καθώς οι προηγούμενες που είχαν έπρεπε να αλλαχθούν λόγω παλαιότητάς τους.

Οι μικρές οικιακές συσκευές παρουσίασαν αύξηση της τάξεως του 4% και είναι ενδιαφέρον ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης (σχεδόν 90%) είχαν οι ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες. Γενικότερα, είναι ενδιαφέρον ότι τα υψηλότερα ποσοστά αύξησης παρατηρούνται σε προϊόντα που σχετίζονται με την προσωπική φροντίδα. Για παράδειγμα, οι ανδρικές ξυριστικές μηχανές παρουσίασαν αύξηση της τάξεως σχεδόν του 10%. Ενδεχομένως αυτό να οφείλεται και σε μία αλλαγή του lifestyle των Ελλήνων καταναλωτών και ειδικά των ανδρών. Τέλος, η κατηγορία των air conditions παρουσίασε αύξηση της τάξεως του 9% σε επίπεδο τεμαχίων και 11% σε επίπεδο αξίας, δείχνοντας ότι η συγκεκριμένη αγορά έχει αρχίσει πλέον να ανακάμπτει.


διαβάστε περισσότερα...

MICROSOFT Minecraft: Education Edition

Το Minecraft:Education Edition, έρχεται αυτό το καλοκαίρι με στόχο να προσφέρει στους εκπαιδευτικούς σε όλο τον κόσμο, μια σειρά νέων λειτουργιών και μια αναπτυγμένη κοινότητα.Tο Minecraft είναι ένας ανοιχτός κόσμος ο οποίος προωθεί τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία και την επίλυση προβλημάτων. Το απολαμβάνει μια παγκόσμια κοινότητα με περισσότερους από 100 εκατομμύρια παίκτες, των οποίων οι δημιουργίες τους αποτελούν πηγή έμπνευσης για όλους. Πολλές από τις δεξιότητες που απαιτούνται για να απολαύσει κανείς το Minecraft στο έπακρο, είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ψάχνουν συνεχώς για καινοτόμους τρόπους ενασχόλησης μαθητών.

διαβάστε περισσότερα...

Η αλήθεια είναι εκεί έξω...

Με αφορμή την επανεμφάνιση της θρυλικής σειράς X-Files, η CIA εμπλουτίζει την επιχειρηματολογία αμφότερων των πρακτόρων Μόλντερ και Σκάλι, με πέντε αποχαρακτηρισμένα έγγραφα του παρελθόντος για τον καθένα..H CIA αποχαρακτήρισε το 1978 εκατοντάδες έγγραφα στα οποία περιγράφονται με λεπτομέρεια οι έρευνές της για τα Αγνώστου Ταυτότητας Ιπτάμενα Αντικείμενα -έγγραφα που χρονολογούνται κυρίως από τα τέλη των δεκαετιών του 1940 και του 1950. «Ανάμεσά τους, πέντε έγγραφα που θα έβρισκε ενδιαφέροντα ο πράκτορας Μόλντερ και πέντε ακόμα για να εμπλουτίσει την επιστημονική επιχειρηματολογία της η Σκάλι. Η αλήθεια είναι εκεί έξω - Κάντε κλικ για να τη βρείτε», γράφει στην επίσημη ιστοσελίδα της η αμερικανική μυστική υπηρεσία.


διαβάστε περισσότερα...

Ακρως απόρρητες πληροφορίες σε e-mails της Χίλαρι Κλίντον

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αποκάλυψε για πρώτη φορά ότι οι αξιωματούχοι των υπηρεσιών μυστικών πληροφοριών είχαν δίκιο στον ισχυρισμό τους ότι τουλάχιστον 22 e-mails που εστάλησαν από ιδιωτική ηλεκτρονική διεύθυνση και ιδιωτικό server της Χίλαρι Κλίντον, όσο ήταν επικεφαλής του υπουργείου Εξωτερικών (2009-2013), περιέχουν ευαίσθητες μυστικές πληροφορίες της κυβέρνησης.Η σειρά των επτά μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Κλίντον, ενόσω ήταν υπουργός Εξωτερικών, που αντιστοιχούν σε 22 ξεχωριστά μηνύματα, δεν πρόκειται να δοθούν στη δημοσιότητα, καθώς οι πληροφορίες που περιέχουν χαρακτηρίζονται «άκρως απόρρητες» δήλωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τζον Κίρμπι.


«Αυτά τα έγγραφα δεν ήταν διαβαθμισμένα την περίοδο που εστάλησαν» σημείωσε ο Κίρμπι, προσθέτοντας ότι το αμερικανικό ΥΠΕΞ διεξάγει πλέον έρευνα για το αν οι πληροφορίες που περιέχονται στα μηνύματα ήταν διαβαθμισμένες την στιγμή που μεταφέρθηκαν στην ιδιωτική ηλεκτρονική διεύθυνση (clintonemail.com) από ιδιωτικό server στην οικία της Κλίντον στην Νέα Υόρκη.

Ο Κίρμπι, επίσης, δήλωσε πως το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δέχεται το αίτημα του Λευκού Οίκου να μην δοθούν στη δημοσιότητα για αρκετά χρόνια τα 18 μηνύματα που αντάλλαξαν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα και η Κλίντον, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας για τα αρχεία του προέδρου των ΗΠΑ.

Τα στελέχη του υπουργείου και αξιωματούχοι υπηρεσιών μυστικών πληροφοριών διαφωνούν επί τουλάχιστον πέντε μήνες σχετικά με τα μηνύματα, τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα σύμφωνα με δικαστική εντολή.

Η Κλίντον έχει δεχθεί σφοδρή κριτική από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα όταν αποκαλύφθηκε ότι χρησιμοποιούσε έναν τέτοιο λογαριασμό την εποχή που ήταν υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ήρθε δύο μέρες πριν από την έναρξη των προκριματικών εκλογών στην Αϊόβα, όπου η μάχη ανάμεσα στην Κλίντον και τον Μπέρνι Σάντερς στην εσωκομματική διαδικασία για το χρίσμα των Δημοκρατικών για τον Λευκό Οίκο χαρακτηρίζεται αμφίρροπη.

Οι υπεύθυνοι της προεκλογικής καμπάνιας της Κλίντον επέκριναν την απόφαση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, χαρακτηρίζοντας την αποτέλεσμα «γραφειοκρατικής διαμάχης», κάνοντας λόγο για έναν παροξυσμό υπερ-ταξινόμησης, τονίζοντας πως τα μηνύματα πρέπει να δημοσιευτούν.

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζος Έρνεστ υποβάθμισε το θέμα και σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για το αν το υπουργείο Δικαιοσύνης ενδέχεται να κινηθεί νομικά εναντίον της Κλίντον απάντησε: «Αυτό δεν είναι κάτι για το οποίο ανησυχώ».


διαβάστε περισσότερα...

ΚΑΙ ΤΟ INSTAGRAM Το Facebook απαγόρευσε μέσω του δικτύου του τις αγοροπωλησίες όπλων

Η εταιρεία κοινωνικής δικτύωσης Facebook Inc με ανακοίνωση που εξέδωσε απαγόρευσε από τους χρήστες του δικτύου της σε όλο τον κόσμο να συντονίζουν ιδιωτικές αγοραπωλησίες όπλων στο δίκτυο της, όπως και στην υπηρεσία Instagram, λαμβάνοντας υπόψη ανησυχίες ότι το δίκτυο της χρησιμοποιείτο ολοένα και περισσότερο για να παρακαμφθούν οι έλεγχοι ιστορικού στις αγοραπωλησίες όπλων.Η εταιρεία ήδη απαγόρευε στους ιδιώτες πωλητές όπλων να καταχωρούν διαφημίσεις στις οποίες ανέγραφαν ότι δεν απαιτούσαν ελέγχους ιστορικού, ή να προσφέρουν συναλλαγές σε όλες τις αμερικανικές πολιτείες χωρίς την μεσολάβηση πωλητή με τη σχετική άδεια, επειδή όπως υποστηρίζει η εταιρεία τέτοιες αναρτήσεις συνιστούν πρόθεση για αποφυγή της νομοθεσίας.

Εντούτοις, οι νέοι κανόνες της εταιρείας δεν θα επηρεάσουν τα καταστήματα που διαθέτουν άδεια πώλησης όπλων, τα οποία θα μπορούν να διαφημίζουν τον κατάλογο των προϊόντων στους 1,59 δισεκατομμύρια χρήστες του Facebook.

Η απόφαση της εταιρείας έρχεται σε συνέχεια των απαγορεύσεων που έχει επιβάλλει στους χρήστες του δικτύου της να πωλούν μαριχουάνα, φάρμακα και ναρκωτικά.

Οργανώσεις που υποστηρίζουν περιορισμό της οπλοκατοχής επικρότησαν την νέα πολιτική της εταιρείας.
Εκτός από το Facebook άλλες ιστοσελίδες όπως το Craigslist και το Amazon έχουν απαγορεύσει ιδιωτικές αγοραπωλησίες όπλων μέσα από το δίκτυο τους.

διαβάστε περισσότερα...

Ο «μίστερ Facebook» έγινε ο 7ος πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου

Ανακατατάξεις στη λίστα με τους κροίσους όλου του πλανήτη και μια... έκπληξη. Ο ιδρυτής του Facebook, Μάρκ Ζούκερμπεργκ, βρίσκεται πια στην έκτη θέση της λίστας με τους πλουσιότερους ανθρώπους.Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Δείκτη Δισεκατομμυριούχων του Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index), o Ζούκερμπεργκ είδε την περιουσία του να αυξάνεται κατά 5,5 δισ. δολ., καθώς όπως ανακοινώθηκε την Τετάρτη το Facebook παρουσίασε έσοδα - ρεκόρ.

Ετσι η καθαρή αξία της περιουσίας του 31χρονου Ζούκερμπεργκ εκτοξεύτηκε στα 47 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τα 45,3 δισ. δολάρια της περιουσίας των αδελφών Charles και David Koch. Το Facebook ανακοίνωσε άνοδο 52% στις πωλήσεις και καθαρά κέρδη 1,56 δισ. δολ., στο τέταρτο τρίμηνο, με τους ενεργούς χρήστες του κάθε μήνα να υπερβαίνουν το 1,59 δισ. δολ..

Σε ό,τι αφορά στους πέντε δισεκατομμυριούχους που διατηρούν τη θέση τους πάνω από τον Ζούκερμπεργκ, έχουν χάσει συνολικά 24 δισ. δολάρια στο χρηματιστήριο, όπου οι μετοχές τους έκαναν βουτιά, εν μέσω των ανησυχιών για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας.

Η λίστα με τους έξι πλουσιότερους ανθρώπους του πλανήτη και η καθαρή αξία της περιουσίας τους διαμορφώνεται ως εξής:

Bill Gates - 77,9 δισ. δολ.

Amancio Ortega - 70,2 δισ. δολ.

Warren Buffett - 59,1 δισ. δολ.

Jeff Bezos - 51,9 δισ. δολ.

Carlos Slim - 47,8 δισ. δολ.

Mark Zuckerberg - 47 δισ. δολ.


διαβάστε περισσότερα...

Ρομποτικό σύστημα διάσωσης ναυαγών στην υπηρεσία του λιμεναρχείου Μυτιλήνης και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

To ρομποτικό σύστημα διάσωσης ναυαγών “Emily” δώρισε στο λιμεναρχείο Μυτιλήνης και στον Ελληνικό Ερυθρό σταυρό, κλιμάκιο Αμερικανών επιστημόνων από το Πανεπιστήμιο A&M της Πολιτείας του Τέξας.Το συγκεκριμένο τεχνολογικό εργαλείο έχει τη δυνατότητα πλεύσης με ταχύτητα 40 χλμ. την ώρα και μπορεί άμεσα να προσεγγίζει ανθρώπους που κινδυνεύουν από πνιγμό.

Σημειώνεται ότι ομάδα σαμαρειτών, διασωστών & ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού,έχει αναπτυχθεί στο νησί της Λέσβου από τις αρχές Σεπτεμβρίου του 2015,υποβοηθώντας τους πρόσφυγες κατά την αποβίβασή τους στις ακτές, διανέμοντας κουβέρτες και λοιπό υλικό επιβίωσης και προσφέροντας πρώτες βοήθειες, όπου αυτό απαιτείται.


διαβάστε περισσότερα...

Microsoft: Μόλις 4,5 εκατ. οι πωλήσεις των smartphone με Windows!

Εντονο προβληματισμό προκαλούν στην Microsoft οι πωλήσεις των smartphones που «τρέχουν» το λειτουργικό Windows 10.Παρά τις αρχικές υψηλές προσδοκίες, στο τελευταίο τρίμηνο του 2015 πωλήθηκαν διεθνώς μόλις 4,5 εκατ. τέτοιες συσκευές!

Στην πράξη, οι πωλήσεις αυτές αντιστοιχούν μόλις στο 1.1% του συνόλου των smartphones που πωλήθηκαν μέσα στο τρίμηνο, ήτοι 400 εκατ. συσκευές.

Το ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι ότι οι πωλήσεις της Microsoft «υποδιπλασιάστηκαν», αφού μειώθηκαν κατά 57% σε σύγκριση με τις αντίστοιχες περυσινές πωλήσεις, οπότε είχαν πωληθεί 10.5 εκατ. Windows Phones.

Συνολικά έως σήμερα έχουν πωληθεί μόνο 110 εκατ. Windows Phones, τη στιγμή που ο αντίστοιχος αριθμός iPhone και Android έχει ξεπεράσει τα 4.5 δισ!


διαβάστε περισσότερα...

Οι μισοί Έλληνες χρήστες του Facebook κάνουν μόνο like

Μέσω smartphones βλέπουν το timeline τους στο Facebook οι Έλληνες χρήστες του Διαδικτύου, οι οποίοι σταδιακά ανακαλύπτουν και το Twitter, το οποίο χρησιμοποιούν για να ενημερωθούν.Αυτό προκύπτει από την τελευταία έκδοση της ετήσιας έρευνας του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Επιχειρείν (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που διεξήχθη για 6η συνεχόμενη χρονιά και βασίστηκε σε απαντήσεις από 1200 χρήστες του Διαδικτύου.

Το smartphone έχει εξελιχθεί στο βασικό μέσο πρόσβασης στο Facebook καθώς το 62% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι κάνει σε καθημερινή βάση χρήση του Facebook app, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τη web έκδοση είναι στο 53%. Αξιοσημείωτο είναι πάντως ότι ένας στους δύο χρήστες δηλώνει ότι το χρησιμοποιεί απλώς για να παρακολουθεί τις εξελίξεις και τις κινήσεις των φίλων του. Το υπόλοιπο 50% δηλώνει ότι οι κινήσεις τις οποίες κάνει κατα την χρήση του facebook για την αλληλεπίδραση με τους υπόλοιπους “friends” είναι: like (58%), chat (54%), share (20%), ενώ μόνο το 8% δηλώνει ότι προβαίνει σε ενέργειες όπως “ανέβασμα” φωτογραφίων και tagging προϊόντων.

Η εμπορική αξιοποίηση του Facebook είναι σε μάλλον χαμηλά επίπεδα, αν και στην έρευνα γίνεται λόγος για αναδυόμενη τάση. Like σε σελίδες με εμπορικό περιεχόμενο κάνει το 19%, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για like σε σελίδες εταιρειών και προϊόντων είναι στο 12% και 8%. Οι χρήστες δηλώνουν πιο ώριμοι ως προς την χρήση του μέσου και οι πιο σημαντικές ανησυχίες που έχουν είναι η αξιοπιστία των πληροφοριών που λαμβάνουν (45%) και η χρησιμότητα του χρόνου που δαπανούν κατά την χρήση του μέσου (23%), ποσοστά τα οποία έχουν αυξηθεί αισθητά σε σχέση με την περσινή έρευνα.

Δείγμα του τρόπου χρήσης των social media είναι ότι στο YouTube, το 92% δηλώνει ότι το χρησιμοποιεί για να ακούει μουσική. Επίσης, η έρευνα δείχνει ότι το 67% κάνει skip τις διαφημίσεις. Όμως, υπάρχει και ένα 12% που δηλώνει ότι αλληλεπιδρά με τις διαφημίσεις που εμφανίζονται στο YouTube. Σημαντικό είναι, τέλος το ποσοστό συνδυσμού της χρήσης του youtube με το facebook: το 41% δηλώνει ότι ψάχνει videos στο youtube, προκειμένου να τα αναρτήσει στο facebook.

Ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης το οποίο φαίνεται να κερδίζει έδαφος είναι το twitter. Ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον στοιχείο είναι μάλιστα ότι ένας στους 4 χρήστες του Internet δηλώνουν ότι παρακολουθούν τις εξελίξεις μέσω του συγκεκριμένου μέσου. Σημαντικό γεγονός το οποίο ενίσχυσε την χρήση του μέσου και το 45% των χρηστών του δηλώνει ότι το ώθησε να εξοικειωθεί με αυτό, είναι η εμφάνιση των capital controls. Κατά την διάρκεια της συγκεκριμένης σημαντικής περιόδου, οι χρήστες επιθυμούσαν να ενημερώνονται άμεσα για τις εξελίξεις, από διαφορετικές πηγές προκειμένου να έχουν την δυνατότητα σχηματισμού της προσωπικής τους άποψης.

Οι χρήστες του Internet δηλώνουν εξοικειωμένοι με την χρήση των μηχανών αναζήτησης, τοποθετώντας την χρήση τους στην δεύτερη θέση όσον αφορά τους λόγους χρήσης του διαδικτύου. Το συγκεκριμένο μέσο αναδεικνύεται σε καθολικό μέσο αναζήτησης, αφού 8 στους 10 δηλώνουν ότι επισκέπτονται συχνά τα οργανικά αποτελέσματα των αναζητήσεων, που δικαιολογεί την έμφαση που δίνουν οι επιχειρήσεις σε τεχνικές SEO. Παράλληλα αναδύεται σταδιακά η σημασία των «banner-ads» αφού 1 στους 10 επισκέπτεται συχνά τις διαφημίσεις των μηχανών αναζήτησης.

Η έρευνα καταγράφει επίσης την σημασία του e-mail ως ουσιαστικό εργαλείο στην ολοκληρωμένη στρατηγική ψηφιακού μάρκετινγκ. Τρεις στους 10 χρήστες του Διαδικτύου δηλώνει ότι δίνει το e-mail του συχνά προκειμένου να παραλαμβάνει newsletters και 1 στους 4 ανοίγει συχνά τα e-mails που λαμβάνει. Ποσοστά τα οποία δικαιολογούν τις ενέργειες των εταιρειών να στέλνουν προσωποποιημένη πληροφόρηση, με βάση τις ανάγκες των χρηστών. Τι αποτέλεσμα είναι πλέον 8% των χρηστών Internet να αγοράζουν συχνά με βάση τις διαφημίσεις που λαμβάνει σε newsletters.


διαβάστε περισσότερα...

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πιο προσεκτικοί, αλλά με λιγότερες γνώσεις ψηφιακής ασφάλειας, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία καταναλωτές

Πιο προσεκτικοί, αλλά και με λιγότερες γνώσεις ψηφιακής ασφάλειας, αποδεικνύονται οι μεγαλύτερης ηλικίας καταναλωτές.Συγκεκριμένα, όταν πρόκειται για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο, οι καταναλωτές ηλικίας άνω των 45 ετών είναι πιο προσεκτικοί από τους νεότερους χρήστες του Διαδικτύου όσον αφορά στην ανταλλαγή πληροφοριών, αλλά δεν διαθέτουν επαρκείς γνώσεις για τον εντοπισμό μιας πιθανής απάτης ή επικείμενης απειλής. Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες της Kaspersky Lab για τις συνήθειες των καταναλωτών, τα άτομα ηλικίας 24 ετών και κάτω είναι πιο πρόθυμα να αποκαλύπτουν προσωπικές πληροφορίες στο Διαδίκτυο και λαμβάνουν λιγότερα μέτρα, για να προστατεύουν τον εαυτό τους. Παράλληλα, όμως, κατανοούν καλύτερα τις πιθανές απειλές και τις αναγνωρίζουν πιο εύκολα.

Η έρευνα διαπίστωσε ότι για τους νεότερους χρήστες η ανταλλαγή δεδομένων στο Διαδίκτυο αποτελεί ένα καθημερινό φαινόμενο, με το 83% να δέχεται προσωπικά μηνύματα στο Διαδίκτυο. Το αντίστοιχο ποσοστό για τα άτομα άνω των 45 ετών ανέρχεται μόλις στο 53%. Επίσης, το 23% των νέων παραδέχεται ότι έχει μοιραστεί ακατάλληλο περιεχόμενο μέσω Διαδικτύου τουλάχιστον μία φορά, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους μεγαλύτερους σε ηλικία χρήστες ανέρχεται στο 7%.

Η νέα γενιά είναι πιο ανυπόμονη, όταν πρόκειται για την εγκατάσταση λογισμικού και τη λήψη αρχείων. Το 26% δήλωσε ότι παρακάμπτει τις λεπτομέρειες των όρων και προϋποθέσεων κατά την εγκατάσταση κάποιου λογισμικού. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι δεν γνωρίζουν σε τι είδους δεδομένα έχουν επιτρέψει την πρόσβαση, ποια είναι τα συμπληρωματικά προγράμματα που μπορεί να έχουν εγκατασταθεί ή πως θα μπορούσαν να έχουν αλλάξει τις ρυθμίσεις του λειτουργικού τους συστήματος. Από την άλλη, μόλις το 12% των χρηστών άνω των 45 ετών αγνοεί τα ψιλά γράμματα.

Οι νεότεροι χρήστες δίνουν, επίσης, λιγότερη προσοχή κατά τη λήψη αρχείων, με περίπου έναν στους τρεις (31%) να «κατεβάζει» αρχεία από διάφορες πηγές, σε σύγκριση με το 10% των πιο ώριμων χρηστών. Ένα στα τέσσερα (24%) άτομα, ηλικίας 24 ετών και κάτω, θα απενεργοποιούσε τη λύση ασφάλειας που χρησιμοποιεί, σε περίπτωση που θα εμπόδιζε την εγκατάσταση κάποιου λογισμικού. Κάτι αντίστοιχο θα έκανε μόλις το 13% των ερωτηθέντων μεγαλύτερης ηλικίας. Ωστόσο, σύμφωνα με την έρευνα της Kaspersky Lab, όταν έρχονται αντιμέτωποι με μια πιθανή απειλή, οι νεότεροι άνθρωποι είναι πιο έμπειροι στον εντοπισμό κακόβουλου λογισμικού. Όταν τους ζητήθηκε να «κατεβάσουν» ένα τραγούδι από τέσσερα δείγματα, ένας στους τρεις νέους (30%) επέλεξε το πιο επικίνδυνο αρχείο «.exe», σε σύγκριση με σχεδόν τα μισά (42%) άτομα ηλικίας άνω των 45 ετών. Την ασφαλή επιλογή «.wma» επέλεξε μόλις ένας στους πέντε χρήστες μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά το 29% των νεότερων.

Με βάση τις λιγότερο συγκρατημένες διαδικτυακές τους συμπεριφορές, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι νεότεροι χρήστες είναι πιθανότερο να πέσουν θύματα «μόλυνσης» από κακόβουλο λογισμικό. Το 2015, θύμα «μόλυνσης» από κακόβουλο λογισμικό έπεσε το 57% των ατόμων κάτω των 24 ετών, σε σύγκριση με το 34% των μεγαλύτερης ηλικίας χρηστών. Λόγω της έλλειψης γνώσης και εμπειρίας σχετικά με τους online κινδύνους, τα μεγαλύτερης ηλικίας θύματα κακόβουλου λογισμικού ήταν πιο πιθανόν να δηλώσουν ότι δεν κατάλαβαν πως είχαν «μολυνθεί» (17% σε σύγκριση με μόλις το 10% των κάτω των 24 ετών).

Τα στοιχεία προέρχονται από την έρευνα «Consumer Security Risks 2015» και από ειδικό online τεστ.

διαβάστε περισσότερα...

Apple: Απογοητευτικές οι πωλήσεις των iPhone 6S και 6S Plus

Την πιο αργή ανάπτυξη, πιθανόν από το 2007, αναμένεται να ανακοινώσει η Apple σχετικά με τις πωλήσεις του iPhone, οι οποίες σημείωσαν πολύ μικρή αύξηση κατά το τρίμηνο των χριστουγεννιάτικων εορτών.Συγκεκριμένα, η εταιρεία αναμένεται να ανακοινώσει ότι οι πωλήσεις του δημοφιλούς της smartphone κατέγραψαν αύξηση της τάξης του 1%, παρά το γεγονός ότι οι επενδυτές περίμεναν διψήφια αύξηση, αναφέρει σε δημοσίευμά του το ειδησεογραφικό πρακτορείο Ρόιτερς.

Τα iPhone 6S και 6S Plus, τα οποία κατέγραψαν ρεκόρ πωλήσεων όταν κυκλοφόρησαν τον περασμένο Σεπτέμβριο, αντιμετωπίζουν πλέον υποτονική ζήτηση επειδή, όπως υποστηρίζουν οι αναλυτές, έχουν λιγότερα ξεχωριστά χαρακτηριστικά σε σχέση με τους προκάτοχούς τους.

«Η Apple έχει πέσει θύμα της ίδια της της επιτυχίας, καθώς ο κύκλος των άριστων πωλήσεων του iPhone 6 ήταν δύσκολο να επαναληφθεί, αφού πολλοί καταναλωτές προτιμούν να αγοράσουν μια παλαιότερη και φθηνότερη έκδοση του iPhone 6 ή περιμένουν την κυκλοφορία του iPhone 7» δήλωσε στο Ρόιτερς ο Ντάνιελ Ιβς, αναλυτής της εταιρείας FBR Capital Markets.

Πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι η Apple πώλησε περίπου 75,5 εκατομμύρια συσκευές το τρίμηνο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου, καταγράφοντας αύξηση 1,3% σε σχέση με το περασμένο έτος, υποστηρίζει η εταιρεία ερευνών FactSet StreetAccount.

Επιπλέον, η Apple ενδέχεται να σημειώσει πτώση στις πωλήσεις του iPhone κατά το τρέχον τετράμηνο, η πρώτη φορά μετά το 2007 οπότε και η συσκευή κυκλοφόρησε στην αγορά. Οι πωλήσεις της εταιρείας κατά το τετράμηνο Μαρτίου αναμένεται να φτάσουν τις 54,6 εκατομμύρια συσκευές σε σύγκριση με τις 61,2 εκατομμύρια συσκευές που είχαν αγοράσει οι καταναλωτές την ίδια περίοδο του περασμένου έτους, σύμφωνα με τη FactSet.

Οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι η εταιρεία θα πρέπει να περιμένει έως την κυκλοφορία του iPhone 7, η οποία αναμένεται να γίνει αργότερα μέσα στο τρέχον έτος, προκειμένου να ανακάμψει.

διαβάστε περισσότερα...

Apple: Τον Μάρτιο τα αποκαλυπτήρια του iPhone 5se

Θα είναι μικρότερο, θα είναι φθηνότερο, αλλά θα προσφέρει στους χρήστες του όλα τα προνόμια και τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά ενός iPhone.Ο λόγος για το iPhone 5se, το νέο μοντέλο του δημοφιλούς smartphone της Apple, που πρόκειται να παρουσιαστεί τον Μάρτιο όπως αναφέρουν ξένα δημοσιεύματα.

Το iPhone 5se θα διαθέτει οθόνη τεσσάρων ιντσών, έχοντας τις διαστάσεις του τελευταίου «μικρού» κινητού της Apple, iPhone 5s. Ωστόσο, θα έχει ίδια χαρακτηριστικά με το iPhone 6: 8 Megapixel, επεξεργαστή A8 και 1Gb RAM.

Η απόφαση της εταιρείας στις μικρότερες οθόνες, είναι κάθε άλλο παρά τυχαία. Παρά το γεγονός ότι και η Apple αναγκάστηκε να «μεγαλώσει» τις οθόνες τις - στις 4.7 και 5.5 ίντσες - το iPhone 5 εξακολουθεί να «πουλά» παρά το γεγονός ότι έχει κυκλοφορήσει πάνω από δύο χρόνια.

Πιστεύει μάλιστα ότι το νέο κινητό, που θα φέρει όλα τα προηγμένα χαρακτηριστικά των πιο νέων μοντέλων, θα ενισχύσει τις πωλήσεις των iPhone της Apple, που μάλιστα πρόσφατα κατέγραψαν μικρή κάμψη.

διαβάστε περισσότερα...

Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2016

ΔΝΤ: Μη βιώσιμο το ελληνικό χρέος - Λάθος ο χειρισμός μας το 2010

Ξεκάθαρα μη βιώσιμο χαρακτηρίζει το ελληνικό χρέος το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε ειδική έκθεσή του που έδωσε στη δημοσιότητα.
Στην ίδια έκθεση οι αναλυτές του Ταμείου αναφέρουν πως η συστημική εξαίρεση - όπως χαρακτηρίστηκε η περίπτωση της Ελλάδας το 2010 - δεν ήταν ορθή. Εκείνη την περίοδο είχε επιλεγεί η αλλαγή του καταστατικού ώστε να δοθούν στην Ελλάδα περισσότερα χρήματα από όσα εδικαιούτο, κίνηση που τελικά απέτρεψε την αναδιάρθρωση του χρέους, η οποία ήταν αναγκαία ώστε στη συνέχεια να είναι βιώσιμο.

Ο Χιου Μπρέντενκαμπ, διευθυντής της δ/νσης Στρατηγικής, Πολιτικής και Επιθεώρηση του ΔΝΤ, δήλωσε πως το 2010 η ελληνική κρίση θα έπρεπε να είχε αντιμετωπιστεί καλύτερα και πιο αποτελεσματικά. Ουσιαστικά το υψηλόβαθμο στέλεχος του Ταμείου, αμφισβητεί τη μεθόδευση του ΔΝΤ, η οποία έγινε σε συνεργασία τόσο με την τότε ελληνική κυβέρνηση όσο και με τους Ευρωπαίους.

"Όταν η ελληνική κρίση κορυφώθηκε στις αρχές του 2010, ούτε οι θεσμικές ρυθμίσεις στη ζώνη του ευρώ, ούτε οι χρηματοοικονομικές αγορές ήταν έτοιμες για αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους σε μια νομισματική ένωση στην οποία μετείχαν στενά συνδεδεμένες προηγμένες οικονομίες. Σε αυτό το πλαίσιο, η συστηματική εξαίρεση αγόρασε χρόνο για να αποκτηθούν οι απαραίτητες αντιπυρικές ζώνες. Όμως, η αποτελεσματικότητα του ελληνικού προγράμματος διάσωσης στον μετριασμό της μετάδοσης της κρίσης ήταν μειωμένη", αναφέρεται χαρακτηριστικά στην έκθεση.

Στο ίδιο κείμενο σημειώνεται ότι αργότερα οι ηγέτες της ευρωζώνης έλαβαν πολιτική απόφαση αποδεχόμενοι πως οι όροι χρηματοδότησης της Ελλάδας από τον επίσημο τομέα έπρεπε να βελτιωθούν για να ενισχυθεί η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του MEGA στις ΗΠΑ, Μιχάλης Ιγνατίου, τα στελέχη του Ταμείου επιχειρώντας να μην λάβουν το μεγάλο μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί υπογραμμίζουν στην έκθεση πως οι πολιτικές δηλώσεις που έγιναν τότε για το ελληνικό πρόγραμμα ενέτειναν τις αμφιβολίες για την κατάσταση χωρών της Ευρωζώνης, και ανάγκασαν τους επενδυτές να αναθεωρήσουν τις θέσεις τους σχετικά με το ενδεχόμενο αναδιάρθρωσης του χρέους σε αυτές τις χώρες (εννοεί όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά και την Πορτογαλία, την Ιρλανδία και την Ισπανία).

Καταγράφουν μάλιστα τη δήλωση στο Ντοβίλ της Καγκελαρίου Μέρκελ και του προέδρου Σαρκοζί, που πρότειναν να μοιραστούν το βάρος μελλοντικών χρεοκοπιών και οι ιδιώτες με αποτέλεσμα να κλιμακωθεί και για ένα διάστημα να γίνει ανεξέλεγκτη η κρίση στην Ιρλανδία.

διαβάστε περισσότερα...

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ «Παράθυρο» ΔΝΤ για χρηματοδότηση της Ελλάδας

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) ανακοίνωσε ότι άλλαξε τους κανονισμούς του για την χορήγηση δανείων κατ' εξαίρεση, αφήνοντας ανοικτό όμως το ενδεχόμενο να χορηγεί μεγάλα δάνεια σε χώρες, το χρέος των οποίων δεν θεωρείται βιώσιμο με υψηλή πιθανότητα.
Στην ανακοίνωσή του το ΔΝΤ σημειώνει ότι θα επιτρέπει τη χορήγηση μεγάλων δανείων σε χώρες που δεν έχουν «υψηλή πιθανότητα» βιωσιμότητας του χρέους τους, με την προϋπόθεση πως θα μπορούν παράλληλα να εξασφαλίζουν πιστώσεις (από δημόσιες ή ιδιωτικές πηγές) υπό όρους που θα επιτρέπουν τη βελτίωση των προοπτικών βιωσιμότητας του χρέους τους, αλλά και το ότι θα δίνουν επαρκείς εγγυήσεις για τα κεφάλαια του Ταμείου.

Στελέχη του Ταμείου ανέφεραν ότι αυτό μπορεί να απαιτήσει ανασχεδιασμό του υφιστάμενου χρέους που κατέχουν ιδιώτες με την επιμήκυνση των προθεσμιών αποπληρωμής του ή με άλλους όρους, αλλά όχι την πλήρη αναδιάρθρωσή του με μείωση των επιτοκίων ή του κεφαλαίου, η οποία, όπως σημείωναν, θα μπορούσε να αναστατώσει τις αγορές.

Ο στόχος του ΔΝΤ, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, είναι να μπορεί να σταθεί μία οφειλέτρια χώρα πιο γρήγορα στα πόδιά της, γεγονός που θα εξασφαλίζει την εμπιστοσύνη στο πρόγραμμα δανεισμού. Εάν οι ιδιώτες επενδυτές αποπληρώνονται με χρήματα του ΔΝΤ, περιορίζονται τα κίνητρα μιας χώρας να επιδιώξει τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται για τον ανασχεδιασμό του χρέους της, υποστηρίζεται.

διαβάστε περισσότερα...

ΜΕ ΚΥΑ Καταργούνται οι υφιστάμενες πληθυσμιακές προϋποθέσεις για την άδεια ίδρυσης φαρμακείου

Νέα πληθυσμιακά κριτήρια για την ίδρυση φαρμακείου καθορίζει η Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Υγείας και Οικονομικών, με τίτλο «Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού – Ίδρυση φαρμακείου».
Η ΚΥΑ προβλέπει αναλογία ενός φαρμακείου ανά χίλιους κατοίκους, κατ’ αρχάς σε επίπεδο τοπικών κοινοτήτων και, όπου αυτές δεν υπάρχουν, σε επίπεδο δημοτικών κοινοτήτων ή δημοτικών ενοτήτων. Όπου δεν υπάρχουν τοπικές ή δημοτικές κοινότητες, ούτε δημοτικές ενότητες, η αναλογία ισχύει σε επίπεδο δήμων.

«Με την τροποποιητική ΚΥΑ, διορθώνεται το σφάλμα και καταργείται η προηγούμενη πρόβλεψη αναφορικά με την χορήγηση αδειών ίδρυσης φαρμακείων σε επίπεδο καλλικρατικών δήμων», αναφέρει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος. Επίσης, με τη νέα ΚΥΑ καθορίζονται τα κριτήρια βάσει των οποίων οι Περιφέρειες θα κάνουν δεκτές και θα αξιολογούν τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων για την χορήγηση των αδειών ιδρύσεως φαρμακείου.

Προτεραιότητα θα έχουν οι μεμονωμένοι φαρμακοποιοί έναντι των συνεταιρισμών. Όπως αναφέρει η νομική υπηρεσία του ΠΦΣ, κύριο χαρακτηριστικό των κριτηρίων για την χορήγηση των αδειών ιδρύσεως φαρμακείου, είναι ότι οι αιτήσεις (τόσο των φαρμακοποιών, όσο των ιδιωτών μη φαρμακοποιών) αξιολογούνται πάντοτε μεταξύ φαρμακοποιών (ήτοι μεταξύ των αιτούντων φαρμακοποιών και των δηλωθέντων από τους ιδιώτες ως υπεύθυνων για τη λειτουργία του φαρμακείου, φαρμακοποιών). Έτσι, μεταξύ φαρμακοποιών που επέδωσαν αίτηση για συγκεκριμένο δήμο ή κοινότητα την ίδια ημέρα, προτιμάται εκείνος που δεν έχει άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας φαρμακείου σε άλλο δήμο ή κοινότητα, εκείνος που έχει αρχαιότερη άδεια εξασκήσεως του φαρμακευτικού επαγγέλματος και ο οποίος δεν έχει λάβει προηγουμένως άλλη άδεια ιδρύσεως φαρμακείου, εκείνος που προηγείται στη λήψη του πτυχίου της Φαρμακευτικής Σχολής του πανεπιστημίου και, σε περίπτωση συγχρόνου λήψεως του πτυχίου, εκείνος που έχει μεγαλύτερο βαθμό και ο πολύτεκνος, ή το τέκνο πολύτεκνης οικογένειας.Ε.Φ.

διαβάστε περισσότερα...

Aλλάζουν όλα στο στρατό - Τι ισχύει για θητεία και μεταθέσεις

Με ευρεία κοινοβουλευτική πλειοψηφία, υπερψηφίστηκε χθες από την Ολομέλεια της Βουλής, το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας με το οποίο ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στις μεταθέσεις οπλιτών, τους ανυπότακτους, τους αντιρρησίες συνείδησης, καθώς και θέματα μέριμνας του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.Παράλληλα, υπερψηφίσθηκε τροπολογία του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Άμυνας Δημήτρη Βίτσα για την ολοκλήρωση της ναυπήγησης των δύο πυραυλακάτων τύπου Super Vita, του Πολεμικού Ναυτικού που βρίσκονται στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, σε 29 μήνες. Με τον τρόπο αυτό τόνισε ο Δημήτρης Βίτσας, το Πολεμικό Ναυτικό εξασφαλίζει την κάλυψη επιχειρησιακών του αναγκών και οι εργαζόμενοι εργασία, αλλά και προοπτική από τους είκοσι εννέα μήνες και μετά».

Αρκετά άρθρα του νομοσχεδίου έγιναν δεκτά χωρίς αρνητική τοποθέτηση από οποιοδήποτε κόμμα, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των άρθρων υπερψηφίστηκε με πολύ περισσότερες ψήφους από αυτές που έλαβε το Νομοσχέδιο επί της αρχής.

Ειδικότερα ρυθμίζονται τα παρακάτω:

- Καθιερώνεται ένα αντικειμενικό σύστημα μεταθέσεων των οπλιτών για όλους τους Κλάδους, με τη θέσπιση ενός διαφανούς συστήματος μοριοδότησης, που μπορεί να ελέγχεται από τους ίδιους τους οπλίτες, αλλά και από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. "Τυποποιούνται οι διαδικασίες και εξαλείφονται οι δυνατότητες αυθαίρετων μεταθέσεων", ανέφερε σχετικά στη Βουλή ο κ. Βίτσας. "Είναι μία προσπάθεια να απαγκιστρώσουμε την κάθε οικογένεια από το άγχος και την προσπάθεια να αναζητήσει, όταν έρθει η ώρα, τον «κατάλληλο» άνθρωπο και να σταματήσει μάλιστα μετά να ξεπληρώνει «γραμμάτια» για την καλή μετάθεση", επισήμανε.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας κάλεσε τους βουλευτές να πάρουν καθαρή θέση απέναντι στο "βύσμα". "Ή δηλώνουμε τη ρήξη με την προηγούμενη κατάσταση ή, αν και συμφωνούμε, στην ουσία εξακολουθούμε να παρέχουμε την ανοχή μας, να συνεχίζουμε με υποκριτικό τρόπο να καταγγέλλουμε τα ρουσφέτια, ενώ συγχρόνως εξακολουθούμε να αναζητούμε πελατειακές σχέσεις", ανέφερε χαρακτηριστικά.

- Η στρατιωτική θητεία συνδυάζεται και με την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. Οι οπλίτες ιατροί θα μπορούν ταυτόχρονα να υπηρετούν τη θητεία τους, αλλά και να εκπληρώνουν την υποχρέωση αγροτικού ιατρού με την προβλεπόμενη από το υπουργείο Υγείας αμοιβή. Αντίστοιχα, θα μπορεί να γίνεται και για άλλες επιστημονικές ειδικότητες.

- Τακτοποιείται στρατολογικά, ποινικά και διοικητικά μεγάλος αριθμός ανυπότακτων, εφ’ όσον έχουν ήδη ή πρόκειται να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Διαγράφονται τα πρόστιμα των 6.000 ευρώ και κλείνουν οι ποινικές υποθέσεις. Οι διατάξεις αυτές αφορούν και τους αντιρρησίες συνείδησης. Ειδικά για τους ανυπότακτους άνω των τριάντα πέντε ετών, μειώνεται ο χρόνος τον οποίο υποχρεωτικά πρέπει να υπηρετήσουν, προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα εξαγοράς του υπολοίπου της θητείας.

- Με σειρά διατάξεων αντιμετωπίζονται θέματα μέριμνας υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων. Αφορούν κυρίως προσωπικό, που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας στο οικογενειακό του περιβάλλον, και αποκαθίστανται και αδικίες ή παραβλέψεις.

Συγκεκριμμένα:

- Ρυθμίζεται η καταβολή του επιδόματος εξομάλυνσης και για τους γονείς που τελούν σε διάζευξη ή διάσταση ή είναι άγαμοι και καταβάλλουν διατροφή. Παύουν πλέον να αντιμετωπίζονται σαν να μην είχαν παιδιά. Η γονική ιδιότητα προφανώς συνεχίζει να υπάρχει και μετά από ένα διαζύγιο.

- Επεκτείνεται το ευεργέτημα της εργασιακής αποκατάστασης των μελών της οικογενείας του πεσόντος από ένα σε δύο άτομα.

Περαιτέρω:

- Αντιμετωπίζονται για πρώτη φορά ενιαία τα στελέχη του Στρατού Ξηράς και εξασφαλίζεται ισότητα στο δικαίωμα πρόσβασης και σίτισης σε όλες τις στρατιωτικές λέσχες.

- Θεσμοθετείται Γραφείο Στήριξης Οπλιτών, που υπάγεται απευθείας στους αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων. Σκοπός του είναι κατ’ αρχήν η παροχή συναισθηματικής και ψυχολογικής στήριξης.

- Ρυθμίζονται θέματα εκπαίδευσης και λύνονται πρακτικά προβλήματα που υπήρχαν, αλλά γίνονται και ουσιαστικές παρεμβάσεις. Για πρώτη φορά το μόνιμο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων αντιμετωπίζεται ενιαία. Παρέχεται το δικαίωμα απόκτησης γνώσεων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και στους υπαξιωματικούς.

- Δίνεται η ευκαιρία σε νεαρούς αξιωματικούς να μη σταματήσει η σταδιοδρομία τους στην ηλικία των είκοσι πέντε και των τριάντα ετών, με την επαναφορά των βαθμολογιών στην κλίμακα που ίσχυε από το 1996 για τα υποχρεωτικά στρατιωτικά σχολεία. "Δεν μπορεί να αφήνεις στάσιμο έναν αξιωματικό που έχει μπροστά του άλλα τριάντα χρόνια υπηρεσίας, επειδή δεν πέτυχε βαθμό άνω του δεκαεπτά σε ένα σχολείο διάρκειας έξι και εννιά μηνών. Δεν είναι καν, κατά τη γνώμη μας, αξιοκρατικό», σχολίασε σχετικά ο Δημήτρης Βίτσας.

Τέλος αναβαθμίζεται η εκπαίδευση στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών με το χρόνο φοίτησης σε αυτές να ανεβαίνει σε 3 χρόνια.

διαβάστε περισσότερα...

Λύση για αποζημίωση σε ασφαλισμένους της Ασπίς

Δικαίωμα για την διεκδίκηση αποζημίωσης αποκτούν περίπου 150 χιλιάδες ασφαλισμένοι της Ασπίς που δεν έχουν συμπεριληφθεί στον πίνακα που είχε ήδη καταρτίσει ο εκκαθαριστής, όπως ανακοίνωσε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Αθήνας ύστερα από συναντήσεις του προέδρου του Ι. Χατζηθεοδοσίου με τους θεσμικούς φορείς (επόπτη, εκκαθαριστή, ΤτΕ, και άλλους αρμοδίους).Το Ε.Ε.Α. καλεί όσους ασφαλισμένους δεν βρίσκονται σήμερα στον πίνακα να έλθουν σε επαφή με τον Σύλλογο Ζημιωθέντων Ασπίς (τηλ. 210-6928655) και να ακολουθήσουν συλλογικά όπως τους υποδειχθεί τις διαδικασίες διεκδίκησης αποζημίωσης και ένταξης στην λίστα.

Την ικανοποίηση του για την εξέλιξη εξέφρασε ο κ. Χατζηθεοδοσίου, τονίζοντας ότι αυτή αποκαθιστά χιλιάδες ανθρώπους που εκ παραδρομής μπορεί να βρέθηκαν εκτός λίστας και ταυτόχρονα στηρίζει την υπόσταση του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης και των συντελεστών της».


διαβάστε περισσότερα...

Alpha Bank: Αυτοί οι παράγοντες θα καθορίσουν τη ζήτηση για εξαγωγές

Δεδομένου ότι οι αυξημένες φορολογικές επιβαρύνσεις οδηγούν σε υποχώρηση της εσωτερικής ζήτησης, η Alpha Bank επιχειρεί να σκιαγραφήσει στο τελευταίο εβδομαδιαίο δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων τη δυνατότητα της ζήτησης από το εξωτερικό να στηρίξει σταδιακά την ανάκαμψη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος από το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους και εντεύθεν.Οι αναλυτές της Alpha Bank παραθέτουν στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών (ΙΤΣ) το οποίο ανήλθε σε 1,1 δισ. ευρώ στο ενδεκάμηνο του 2015, έναντι σημαντικού ελλείμματος 1,9 δισ. ευρώ στην ίδια περίοδο του 2014. Η σημαντική βελτίωση στο ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών προήλθε από την πτώση του ελλείμματος του ισοζυγίου των αγαθών (λόγω της μεγαλύτερης πτώσης εισαγωγών σε σχέση με τις εξαγωγές), που υπερκέρασε τη μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου των υπηρεσιών.

Σύμφωνα πάντα με τους αναλυτές της Alpha Bank, oι βασικοί παράγοντες που αναμένεται να διαμορφώσουν την ζήτηση των καθαρών εξαγωγών (εξαγωγές–εισαγωγές) και κατά συνέπεια την πορεία των εξωτερικών συναλλαγών της χώρας το 2016 δύνανται να χωριστούν σε δύο κατηγορίες. Πρώτον, σε εξωγενείς παράγοντες που προσδιορίζονται από τις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις, όπως η ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας και κυρίως των χωρών που αποτελούν τους βασικούς εμπορικούς εταίρους της Ελλάδας, η πορεία της τιμής του πετρελαίου και η συναλλαγματική ισοτιμία του Ευρώ. Δεύτερον, οι εσωτερικοί που αφορούν είτε στην ανταγωνιστικότητα όπως η μείωση του ωριαίου ονομαστικού κόστους εργασίας είτε στην εξέλιξη της ζητήσεως για εισαγόμενα προϊόντα.

Ειδικότερα:

Α. Η μείωση της τιμής του πετρελαίου, που σημειώθηκε από τον Ιούνιο 2014, ωφελεί τις χώρες που είναι καθαροί εισαγωγείς πετρελαίου, όπως η Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, η σημαντική πτώση της τιμής του πετρελαίου (κατά 36% το 2015) βελτίωσε το εμπορικό έλλειμμα, ενισχύοντας, κατά συνέπεια, το πλεόνασμα του ΙΤΣ.

Δεδομένου ότι οι εισαγωγές των καυσίμων μειώθηκαν περισσότερο από τις εξαγωγές καυσίμων στο ενδεκάμηνο 2015 (-29,3% έναντι -26,7% αντίστοιχα), το έλλειμμα του ισοζυγίου καυσίμων συρρικνώθηκε με ισόποση επίδραση στο ισοζύγιο αγαθών. Το όφελος από την πτώση της τιμής του πετρελαίου αναμένεται να συνεχισθεί για τους καθαρούς εισαγωγείς πετρελαίου, καθώς αναμένεται περαιτέρω μείωση των τιμών (2016:-17,6%), σύμφωνα με σχετική πρόβλεψη του ΔΝΤ.

Β. Η εξέλιξη της συναλλαγματικής ισοτιμίας του Ευρώ έναντι του δολαρίου αλλά και άλλων κυρίων νομισμάτων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών για δύο κυρίως λόγους.

Πρώτον, η αποδυνάμωση του Ευρώ μπορεί να επηρεάσει θετικά, ceteris paribus, τις εξαγωγές καθιστώντας τα εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα πιο ανταγωνιστικά στις εκτός Ευρωζώνης χώρες.

Δεύτερον, όσον αφορά τις εξαγωγές υπηρεσιών, η διολίσθηση του ευρώ έναντι των νομισμάτων των ανταγωνιστριών χωρών που αποτελούν τουριστικούς προορισμούς στη Μεσόγειο παρέχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στην Ελλάδα ως χώρα προσελκύσεως ξένων επισκεπτών. Επιπλέον η εξασθένηση του Ευρώ έναντι της Στερλίνας καθιστά τη χώρα μας ελκυστική σε Βρετανούς επισκέπτες που αποτελούν το 60% περίπου των εκτός Ευρωζώνης ξένων ταξιδιωτών στην Ελλάδα.

Γ. Η σημαντική μείωση του ωριαίου ονομαστικού κόστους εργασίας στην Ελλάδα και στο τρίτο τρίμηνο του 2015, σε αντίθεση με την Ευρωζώνη όπου καταγράφεται αύξηση, έχει βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Θα μπορούσε να αναρωτηθεί κανείς γιατί η μείωση του κόστους εργασίας στην Ελλάδα μετά την πολιτική εσωτερικής υποτιμήσεως δεν ευνόησε θεαματικά τις ελληνικές εξαγωγές και τις επενδύσεις. Τούτο συνδέεται με την αύξηση του κόστους κεφαλαίου που προήλθε από (α) τις πιεστικές συνθήκες ρευστότητας και (β) την τιμολόγηση του πολιτικού κινδύνου. Συνεπώς, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ανακτηθεί το ταχύτερο δυνατόν η πρόσβαση του ελληνικού Δημοσίου και των τραπεζών στις διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές.

Δ. Η επιβράδυνση του ανοδικού ρυθμού της διεθνούς οικονομίας και ιδιαίτερα των αναπτυσσομένων χωρών και της Κίνας, καθώς και η αυξημένη μεταβλητότητα των διεθνών αγορών κεφαλαίου επιδρούν αρνητικά στην ζήτηση ελληνικών εξαγώγιμων προϊόντων. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΔΝΤ (World Economic Outlook), ο ρυθμός αναπτύξεως της κινεζικής οικονομίας αναμένεται στο 6,3% και 6,0% αντίστοιχα το 2016 και 2017, έναντι 6,9% το 2015. Επίσης, αναθεωρήθηκε σημαντικά προς τα κάτω ο ρυθμός αυξήσεως του διεθνούς εμπορίου σε 3,4% και 4,1% το 2016 και 2017 (από 3,9% και 4,5% αντίστοιχα που εκτιμάτο τον Οκτώβριο 2015).

Ε. Η επιβράδυνση της εγχώριας ζητήσεως έχει ως αποτέλεσμα την πτώση των εισαγωγών, κάτι που έγινε εμφανές ιδιαίτερα στο τρίτο τρίμηνο του 2015. Η ανωτέρω διαδικασία βελτιώνει μεν το ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών, αλλά μόνο σε βραχυχρόνιο ορίζοντα.

Στο πρώτο εξάμηνο 2015 οι εξαγωγές αγαθών εκτός των καυσίμων κατέγραψαν ανοδική πορεία (8% σε ετήσια βάση, κινητός μέσος τριών μηνών). Αντίθετα, από τον Αύγουστο 2015 μέχρι και τον Νοέμβριο 2015 οι εξαγωγές αυτής της κατηγορίας μειώθηκαν σημαντικά, εξέλιξη που αποδίδεται στην επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων και την κορύφωση της αβεβαιότητας της ελληνικής οικονομίας.

Από την άλλη πλευρά οι εισαγωγές χωρίς καύσιμα κατέγραψαν στο τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2015 ακόμα μεγαλύτερη μείωση, καθώς ο αντίκτυπος των κεφαλαιακών ελέγχων στις εισαγωγές ήταν ισχυρότερος. Ωστόσο, φαίνεται ότι με τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος και τη μερική άρση των περιορισμών των κεφαλαιακών ελέγχων, η πτώση των εισαγωγών ακολουθεί επιβραδυνόμενη πορεία, σε αντίθεση με τις εξαγωγές, που συνεχίζουν να μειώνονται με εντεινόμενο ρυθμό. Διαπιστώνεται συνεπώς, σύμφωνα με τους αναλυτές, η αδυναμία ανάκαμψης των εξαγωγών παρά τη συνεχιζόμενη μείωση του ωριαίου ονομαστικού κόστους εργασίας και τη σαφή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας.

Προκύπτει επομένως ότι η ενίσχυση των εξαγωγών δεν εξαρτάται μόνο από τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας (λόγω εσωτερικής υποτιμήσεως ή διολισθήσεως του Ευρώ έναντι βασικών νομισμάτων), αλλά και από σειρά άλλων παραγόντων που δεν σχετίζονται άμεσα με το κόστος.

Συγκεκριμένα οι χρόνιες ελλείψεις και αδυναμίες του πλαισίου λειτουργίας των εξαγωγικών επιχειρήσεων επιδρούν ανασταλτικά στην εξαγωγική δραστηριότητα όπως:

• Ο μη αποτελεσματικός δημόσιος τομέας που ουσιαστικά αυξάνει το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων με εξαγωγικό προσανατολισμό.
• Η επιδείνωση των συνθηκών ρευστότητας και η αδυναμία λήψης εμπορικών πιστώσεων.
• Η δυσκολία διεισδύσεως σε διεθνείς αγορές.
• Οι σύνθετες και συγκριτικά χρονοβόρες διαδικασίες εκτελωνισμού.

Οι προοπτικές βελτιώσεως του ΙΤΣ το 2016, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ανάκτηση της δυναμικής των εξαγωγών σε πλαίσιο πλήρους άρσεως των κεφαλαιακών περιορισμών, καθώς και από την δυνατότητα ικανοποιήσεως της εγχώριας ζήτήσεως μέσω υποκαταστάσεως των εισαγωγών με εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα.

Μακροπρόθεσμα, ωστόσο, για να ενισχυθούν οι εξαγωγές απαιτείται η διευθέτηση των διοικητικών, κανονιστικών και άλλων βαρών που προσθέτουν χρόνο και κόστος στις διεθνείς συναλλαγές. Σημειώνεται, τέλος, ότι η ωφέλεια αυτή θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη αν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου δεν ήταν εκπεφρασμένες σε δολάρια.


διαβάστε περισσότερα...

Eurobank: Η ανάκαμψη των επενδύσεων απαιτεί κεφάλαια από το εξωτερικό

H ανάκαμψη των επενδύσεων, η οποία είναι αναγκαία για να εξέλθει η ελληνική οικονομία από τη μακροχρόνια υφεσιακή παγίδα, απαιτεί ισχυρή χρηματοδότηση με κεφάλαια από την αλλοδαπή, καθώς οι εγχώριες αποταμιεύσεις δεν δύναται, τουλάχιστον προς το παρόν να στηρίξουν μία υψηλή αύξηση του λόγου των επενδύσεων ως προς το ΑΕΠ, αναφέρει στην εβδομαδιαία ανάλυση «7 ημέρες Οικονομία» η Eurobank.Σύμφωνα με τους αναλυτές της Eurobank, παράγοντες που ενισχύουν την προσέλκυση ξένων επενδύσεων αποτελούν η βελτίωση του οικονομικού κλίματος και η μείωση του δείκτη αντίληψης της διαφθοράς (Corruption Perception Index, Transparency International). Επιπλέον, η επιτυχής ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης – σε σύντομο χρονικό διάστημα – θα δώσει περισσότερη ώθηση στην προαναφερθείσα διαδικασία.

H ανάλυση της Εurobank βασίζει το συμπέρασμά της στα εξής στοιχεία:

* Το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων εξυπηρέτησης των νοικοκυριών (ΜΚΙΕΝ) σημείωσε ονομαστική ετήσια μεταβολή -3,27% το 3ο τρίμηνο 2015. Σε πραγματικούς όρους (με βάση τον εθνικό ΔΤΚ) το αντίστοιχο μέγεθος ήταν -1,47% (από -2,38% το 3ο τρίμηνο 2015). Το 4ο τρίμηνο 2015 αναμένουμε περαιτέρω πτώση του πραγματικού διαθεσίμου εισοδήματος των νοικοκυριών λόγω της αρνητικής επίδρασης των δημοσιονομικών μέτρων και της αποκλιμάκωσης της αποπληθωριστικής διαδικασίας.

* Επιπρόσθετα, τα τελευταία 8 χρόνια (2007-2015) ο λόγος του εισοδήματος - πόρων των νοικοκυριών από κοινωνικές παροχές ως προς το αντίστοιχο εισόδημα εξαρτημένης εργασίας έχει αυξηθεί κατά περίπου 20 ποσοστιαίες μονάδες, ήτοι από το 78% στο 98%. Αυτή η μεταβολή αποκωδικοποιείται ως εξής: η σχετική βαρύτητα των κοινωνικών παροχών ως πηγή εισοδήματος των ελληνικών νοικοκυριών αυξήθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια της ελληνικής μεγάλης οικονομικής ύφεσης. Η εκρηκτική αύξηση της ανεργίας (+20 ποσοστιαίες μονάδες) αποτελεί τον κυρίαρχο ερμηνευτικό παράγοντα αυτού του φαινομένου. Ακολουθούν – με μικρότερη βαρύτητα - οι δημογραφικές εξελίξεις.


* Το 3ο τρίμηνο 2015 ο ρυθμός αποταμίευσης των νοικοκυριών διαμορφώθηκε στο -6,49% (κινητός μέσος 4 τριμήνων). Σε σύγκριση με το υψηλό (2006-2015) του 2ου τριμήνου 2007, ήτοι 8,84%, η πτώση προσεγγίζει τις -15,33 ποσοστιαίες μονάδες. Η αύξηση του ποσοστού του πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας (από το 28,3% το 2007 στο 36,0% το 2014), δημογραφικές εξελίξεις όπως η γήρανση του πληθυσμού, η πτώση των επιτοκίων των αποταμιευτικών λογαριασμών, οι ισχυρές καταναλωτικές συνήθειες και οι διαταραχές στην αποτελεσματικότητα του εγχώριου θεσμού της χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης, αποτελούν πιθανούς ερμηνευτικούς παράγοντες της πτώσης του ρυθμού αποταμίευσης των ελληνικών νοικοκυριών. Ωστόσο θα πρέπει να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο θέμα χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.

διαβάστε περισσότερα...

Έως και τις 5 Φεβρουαρίου η υποβολή ενστάσεων για τα αποτελέσματα των μετεγγραφών σε ΑΕΙ - ΤΕΙ

Έως και την ερχόμενη Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου, θα μπορούν να υποβάλουν ένσταση και αίτηση θεραπείας επί των αποτελεσμάτων των μετεγγραφών στα πανεπιστήμια και ΤΕΙ, όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται.μετεγγραφών στα πανεπιστήμια και ΤΕΙ, όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται.

Αν και απο το νομικό πλαίσιο δεν προβλεπόταν διαδικασία ενστάσεων και αιτήσεων θεραπείας επί των αποτελεσμάτων, ωστόσο, μετα την έντονη δυσαρέσκεια και τις διαμαρτυρίες μεγάλου μέρους των φοιτητών που δεν μπόρεσαν να πάρουν μετεγγραφή, με βαση τα ισχύοντα κριτήρια, η αναπληρώτρια υπουργος Παιδειας, Έρευνας και Θρησκευματων Σία Αναγνωστοπούλου, προέβη στην έκδοση υπουργικής απόφασης (αρ.12749/Ζ1/26-01-2016 (ΦΕΚ 112 Β')), συμφωνα με την οποία προβλέπεται η σύσταση Επιτροπής Ενστάσεων, καθως και η επανεξέταση των αιτήσεων των φοιτητών που ενδιαφέρονται απο την Επιτροπή αυτή.

Ετσι, οι αιτήσεις θεραπείας θα πρέπει να υποβάλλονται απο τους ενδιαφερόμενους είτε μέσω συστημένης επιστολής, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στο protocol@minedu.gov.gr) και θα πρέπει να αναφέρονται σε αυτές τα στοιχεία του φοιτητή που έχει υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής και τη σχολή ή το τμήμα που έχει αιτηθεί μετεγγραφή. Επίσης, όπως διευκρινίζεται απο το υπουργειο, οι αιτήσεις θεραπείας ή ενστάσεις, που έχουν ήδη υποβληθεί από τις 15-1-2016 και μεταγενέστερα θα εξεταστούν από την Επιτροπή Ενστάσεων χωρίς να απαιτείται υποβολή νέας αίτησης θεραπείας.

Τέλος, σημειώνεται ότι για την πορεία των αιτήσεων τους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας των μετεγγραφών (https:transfer.it.minedu.gov.gr), κάνοντας χρήση των κωδικών τους.

διαβάστε περισσότερα...

ΒΟΥΛΗ Υπερψηφίστηκε με 153 «ναι» η τροπολογία για τις τηλεοπτικές άδειες

Υπερψηφίστηκε με 153 ψήφους υπέρ, έναντι 101 κατά και δύο παρών, μετά από ονομαστική ψηφοφορία που είχαν ζητήσει ΝΔ και Δημοκρατική Συμπαράταξη, η τροπολογία του υπουργού Επικρατείας Νίκου Παππά, για τις τηλεοπτικές άδειες.Σύμφωνα με την νέα διάταξη, ο αριθμός των καναλιών που θα εκπέμπουν ανά κατηγορία θα ορίζεται αρχικά από τον αρμόδιο υπουργό, ενώ η Βουλή θα καλείται να τον εγκρίνει.

Υπέρ τάχθηκαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, ενώ την καταψήφισαν όλα τα κόμματα τη αντιπολίτευσης, πλην του ΚΚΕ που δήλωσε παρών.

Από τους πολιτικούς αρχηγούς μόνο ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν παρόντες στην ψηφοφορία και ψήφισαν.

Ειδικότερα, από την ψηφοφορία απουσίαζαν:

- Από τη ΝΔ οι Αντώνης Σαμαράς, Κώστας Καραμανλής, Όλγα Κεφαλογιάνη, Κατερίνα Παπακώστα, Μάριος Σαλμάς, Κωνσταντίνος Βλάσης, Κωνσταντίνος Κοντογιώργης, Βασίλης Γιόγιακας, Θεόδωρος Καράογλου, Σάββας Αναστασιάδης, Αθανάσιος Δαβάκης, Βασίλης Οικονόμου και Γιώργος Βαγιωνάς.

- Από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη οι Φώφη Γεννηματά, Λεωνίδας Γρηγοράκος, Μιχάλης Τσελέπης.

- Από τη Χρυσή Αυγή οι Ηλίας Κασιδιάρης, Νικόλαος Μίχος, Χρήστος Χατζησάββας, Παναγιώτης Ηλιόπουλος, Δημήτρης Κουκούτσης, Γιάννης Λαγός.

- Από το ΚΚΕ οι Δημήτρης Κουτσούμπας, Θανάσης Παφίλης, Χρήστος Κατσώτης, Αλέκα Παπαρήγα, Λιάνα Κανέλη, Νικόλαος Μωραίτης, Γιάννης Γκιόκας, Μανώλης Συντυχάκης, Ιωάννης Δελής, Γιώργος Λαμπρούλης, Σταύρος Τάσσου, Κωνσταντίνος Στεργίου, Διαμάντω Μανωλάκου.

- Από το Ποτάμι οι Σταύρος Θεοδωράκης, Χάρης Θεοχάρης, Κατερίνα Μάρκου, Κωνσταντίνος Μπαργιωτάς.

- Από τους Ανεξάρτητους βουλευτές ο Στάθης Παναγούλης.

- Από τους ΑΝΕΛ ο Κώστας Ζουράρις.

- Από την Ένωση Κεντρώων ο Ιωάννης Σαρίδης.


διαβάστε περισσότερα...

ΓΓΔΕ: Στόχος η διασφάλιση της είσπραξης των δημοσίων εσόδων και η ενίσχυση της οικιοθελούς συμμόρφωσης

Η διασφάλιση της είσπραξης των δημοσίων εσόδων και η ενίσχυση της οικιοθελούς συμμόρφωσης και της φορολογικής συνείδησης με στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου αποτελούν βασικές προτεραιότητες στη δράση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων όπως προκύπτει από το Στρατηγικό Σχέδιο 2016-2020.Το σχέδιο δημοσιοποίησε η ΓΓΔΕ στον ιστότοπό της (www.publicrevenue.gr) και καθορίζει τους στόχους και τους άξονες παρέμβασης στους οποίους θα βασιστούν όλες οι μελλοντικές της ενέργειες.

Το πρώτο Στρατηγικό Σχέδιο, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΓΓΔΕ δοκιμάστηκε σε πραγματικές συνθήκες, εντοπίστηκαν οι αδυναμίες του και αναγνωρίστηκαν οι επιτυχίες του. Έτσι αναμένεται να αποτελέσει επιτυχημένο οδηγό για τη δράση της Γ.Γ.Δ.Ε. την επόμενη πενταετία.

Με το νέο Στρατηγικό Σχέδιο 2016-2020 αναθεωρούνται το Όραμα και η Αποστολή και επικαιροποιούνται οι Αξίες, οι Στρατηγικοί Στόχοι και οι Άξονες Παρέμβασης.

Η δημοσίευση του Σχεδίου συμπίπτει με την πρόσφατη τοποθέτηση του νέου Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή ο οποίος θέτει τις προτεραιότητες και τη στρατηγική κατεύθυνση του Οργανισμού και αναλαμβάνει να συντονίσει την εκτέλεση του νέου Στρατηγικού Σχεδίου.


διαβάστε περισσότερα...

Αλ. Χαρίτσης: Το 2016 θα διοχετευθούν 8 δισ. ευρώ στην πραγματική οικονομία

Τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της κυβέρνησης, με έμφαση στα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 και το νέο αναπτυξιακό νόμο, παρουσίασαν ο υφυπουργός Οικονομίας, αρμόδιος για θέματα ΕΣΠΑ, Αλέξης Χαρίτσης και ο γενικός γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων Λόης Λαμπριανίδης, σε ανταποκριτές ξένων ΜΜΕ στην Ελλάδα.Ο κ. Χαρίτσης επεσήμανε ότι, ύστερα από τη διαπραγμάτευση για αλλαγή των κανονισμών του ΕΣΠΑ μόνο για την Ελλάδα και την οργανωτική προετοιμασία για το νέο ΕΣΠΑ, εφέτος θα διοχετευθούν στην πραγματική οικονομία 8 δισ. ευρώ, δηλαδή 6,75 δισ. ευρώ από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (6 δισ. ευρώ συγχρηματοδοτούμενο σκέλος και 750 εκατ. ευρώ εθνικό) και 1,25 δισ. ευρώ από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία μέσω διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα κ.λπ.

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε στην προβληματική κατάσταση που παρέλαβε η κυβέρνηση τον Ιανουάριο του 2015, υπογράμμισε ότι η έλλειψη συνολικού αναπτυξιακού σχεδιασμού και η πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης που ακολουθήθηκε τα τελευταία χρόνια, περιόρισε σημαντικά την οικονομική και κοινωνική αποτελεσματικότητα των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων και τόνισε ότι με την εξυγίανση των προγραμμάτων (απένταξη έργων, μεταφορά άλλων στη νέα περίοδο, διασφάλιση πόρων για την ολοκλήρωση των υπολοίπων) η Ελλάδα κατατάχθηκε πρώτη μεταξύ των 28 στην απορρόφηση κοινοτικών πόρων για την περίοδο 2007-2013.

Σημείωσε, επίσης ότι η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών που ήδη πραγματοποιήθηκε, η ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης και η ελάφρυνση του δημόσιου χρέους, αποτελούν απαραίτητες συνθήκες για τη δημιουργία του κατάλληλου οικονομικού περιβάλλοντος, ώστε ο αναπτυξιακός σχεδιασμός να έχει τα προσδοκώμενα οφέλη. Προσέθεσε ότι η απόλυτη διαφάνεια και η ανοικτή πρόσβαση όλων στα προγράμματα ΕΣΠΑ είναι εξίσου σημαντικά στοιχεία με το σταθερό οικονομικό περιβάλλον και το νέο αναπτυξιακό όραμα. Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των νέων αναπτυξιακών στόχων, ανέφερε, τέλος, ο υφυπουργός, είναι να σταματήσει η πίεση για νέα μέτρα λιτότητας που περιορίζουν τη δυναμική της οικονομίας.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του Αναπτυξιακού Νόμου που αναμένεται να κατατεθεί σύντομα στη Βουλή παρουσίασε ο γγ Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων. Ο νέος επενδυτικός νόμος, τόνισε ο κ. Λαμπριανίδης, επιδιώκει την ενίσχυση της απασχόλησης, την προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης, τη γενικότερη εκβιομηχάνιση της χώρας και τη βελτίωση της θέσης της χώρας στο διεθνή καταμερισμό της εργασίας. Προτεραιότητα θα δίνεται σε επιχειρήσεις εξωστρεφείς, καινοτόμες, δυναμικές, σε συνεταιρισμούς και συμπράξεις με ιδιαίτερη έμφαση στους κλάδους πληροφορικής-επικοινωνιών και αγροδιατροφής, ενώ θα υπάρχουν και γεωγραφικά κριτήρια για την ενίσχυση ορεινών-παραμεθόριων περιοχών, μεγάλης πληθυσμιακής μείωσης, μικρών νησιών. Οι ενισχύσεις θα δίδονται με τη μορφή φοροαπαλλαγής, επιχορήγησης, επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και μισθολογικού κόστους, εγγυήσεων, δανείων, ενώ το Δημόσιο θα δεσμεύεται για σταθερό φορολογικό σύστημα και ταχεία αδειοδότηση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, στον προηγούμενο αναπτυξιακό νόμο (3908/2011) εντάχθηκαν 1.276 επενδύσεις ύψους 6,02 δισ. με συνολικό ύψος ενισχύσεων 1,99 δισ. που οδήγησαν στη δημιουργία 6.167 νέων θέσεων εργασίας. Προκύπτει, δηλαδή ότι η μέση επενδυτική δαπάνη ανά θέση εργασίας πλησιάζει το 1 εκατ. ευρώ και η μέση ενίσχυση υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ. Καταγράφεται, επίσης, πολύ μεγάλη συγκέντρωση των επιχορηγήσεων, καθώς το 5% των επιχειρήσεων πήραν το 41% των ενισχύσεων και προσανατολισμός των κεφαλαίων σε επενδύσεις χαμηλής τεχνολογίας. Σημειώνεται ότι από τις 1.276 επενδύσεις που εντάχθηκαν, σε υλοποίηση είναι οι 29, ενώ 1.238 είναι σε πρώιμο στάδιο.


διαβάστε περισσότερα...

Τι ζήτησαν οι μεγάλοι «παίκτες» των ξένων funds που ήρθαν στην Αθήνα

Λόγο για σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα έκανε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Fairfax Financial Holdings, Πρεμ Γουάτσα, στο πλαίσιο της συνάντησης που είχε την Παρασκευή με τον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας ωστόσο την ανάγκη εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων σε ένα πλαίσιο οικονομικής και κοινωνικής σταθερότητας.Η συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στο πλαίσιο συναντήσεων του πρωθυπουργού με τους επικεφαλής δέκα κορυφαίων διεθνών funds, χαρακτηρίστηκε ως «μια πολύ γόνιμη συζήτηση» από τον κ. Γουάτσα, η οποία επικεντρώθηκε στην οικονομία της χώρας και τις επικείμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζει.

Ο κ. Γουάτσα, εξέφρασε δε την αισιοδοξία του για τον μακροπρόθεσμο ρόλο της Ελλάδας μέσα στη ζώνη του ευρώ και επιβεβαίωσε τη στήριξή του ομίλου στις προοπτικές της χώρας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι μεγάλοι επενδυτές ζήτησαν από τον πρωθυπουργό και όλους όσους συνάντησαν, σταθερότητα σε πολιτικό επίπεδο, ταχύτερη ολοκλήρωση της αξιολόγησης και άρση κάθε φόβου για επαναφορά της ελληνικής οικονομίας σε καθεστώς αβεβαιότητας.

Οι εκπρόσωποι των funds, που έχουν επενδύσει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, κυρίως στις τράπεζες, διακρίνουν μεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες, αρκεί να υπάρξει σταθεροποίησης της οικονομίας και να μη μπει η χώρα σε νέο κύκλο πολιτικής αναταραχής που είναι σίγουρο ότι θα πλήξει την οικονομία και τις επιχειρήσεις. Ζήτησαν επίσης μεταρρυθμίσεις ώστε να προχωρήσουν κι αυτοί σε νέες επενδύσεις.

«Η Fairfax διακρίνει σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα, με δεδομένο ότι οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις θα εφαρμόζονται με συνέπεια και μέσα σε ένα περιβάλλον κοινωνικής και οικονομικής σταθερότητας. Είμαστε μακροπρόθεσμοι επενδυτές αξίας με ισχυρή πίστη στις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας και στις ικανότητες του ανθρώπινου δυναμικού της.

Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην Ελλάδα, όχι μόνο μέσω της συμμετοχής μας στη Eurobank, την οποία και αυξήσαμε με την πρόσφατη ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, και των επενδύσεών μας στην Grivalia, την Praktiker και άλλες εταιρείες, αλλά επιπλέον με την εξαγορά της ασφαλιστικής εταιρείας Eurolife, μπαίνοντας έτσι σε έναν κλάδο όπου έχουμε μεγάλη εμπειρία και βλέπουμε σπουδαία προοπτική», δήλωσε μεταξύ άλλων ο κ. Γουάτσα.

Οι επικεφαλής των ξένων funds, με πρωταγωνιστές τους Prem Watsa, Wilbur Ross και John Paulson, συναντήθηκαν νωρίτερα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ κ. Πιτσιόρλα ενώ το μεσημέρι εκτός από τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, θα δούν και τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Γ. Δραγασάκη, τον υπουργό Επικρατείας Ν. Παππά, αλλά και τον υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Γ. Σταθάκη.

Παράλληλα υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση και με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα, ενώ απόψε θα παραστούν σε δείπνο με Έλληνες επιχειρηματίες.

eνδιαφέρον είχε η επίσκεψη Watsa – Ross στη Eurobank. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο επικεφαλής του καναδικού fund Prem Watsa, ο οποίος συναντήθηκε χθες τόσο με την διοίκηση της Eurobank όσο και με την διοίκηση της Grivalia τόνισε την ανάγκη η πρώτη αξιολόγηση του προγράμματος για την στήριξη της ελληνικής οικονομίας να ολοκληρωθεί γρήγορα έτσι ώστε η Ελλάδα να αποκομίσει τα οφέλη στο μέτωπο της φθηνής ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αλλά και να σταλεί μήνυμα σταθερότητας προς τους επενδυτές.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι εξέφρασε την πεποίθηση του πως η διαπραγμάτευση θα εξελιχθεί ομαλά και εφόσον επιτευχθεί αυτό η Ελλάδα θα αποτελεί επενδυτική ευκαιρία. Σημειώνεται ότι το αφεντικό της Fairfax, Prem Watsa, συνόδευαν τα δύο κορυφαία στελέχη του ομίλου του, Wade Burton και Bradley Martin, ενώ τον Wilbur Ross συνόδευε το νούμερο 2 του επενδυτικού του ομίλου, Steven Johnson.

Ο Prem Watsa απευθύνθηκε στο προσωπικό της Eurolife την οποία η Fairfax απέκτησε πρόσφατα, παρουσιάζοντας τον τρόπο λειτουργίας της Fairfax διεθνώς, λέγοντας ότι δεν επεμβαίνει στη διοίκηση των επενδύσεών της σε κάθε γεωγραφική περιοχή, αλλά εμπιστεύεται τις κατά τόπους διοικήσεις. Η μόνη εμπλοκή της κεντρικής διοίκησης της Fairfax, όπως είπε, αφορά την αξιολόγηση της απόδοσης των επενδύσεών της, τον τρόπο αμοιβών και τη διαδοχή των σχημάτων διαχείρισης.


διαβάστε περισσότερα...

Eurostat: Στο 0,4% ο ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη

Στο 0,4% αναμένεται να ανέλθει ο ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη τον Ιανουάριο του 2016, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (0,2%), σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat.Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, όσον αφορά τα κύρια συστατικά του πληθωρισμού της ευρωζώνης, ο τομέας των υπηρεσιών αναμένεται να έχει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό το Δεκέμβριο (1,2%, σε σύγκριση με 1,1% το Δεκέμβριο), ενώ ακολουθούν τα τρόφιμα, το αλκοόλ και o καπνός (1,1%, σε σύγκριση με 1,2% το Δεκέμβριο), ο τομέας των μη ενεργειακών βιομηχανικών αγαθών (0,7% σε σχέση με 0,5% το Δεκέμβριο) και της ενέργειας (-5,3%, σε σύγκριση με -5,8% το Δεκέμβριο).


διαβάστε περισσότερα...

Αλμούνια: Να προχωρήσει η Ελλάδα το ταχύτερο σε μεταρρυθμίσεις

Η Ελλάδα θα έπρεπε να προχωρήσει ταχύτερα τις μεταρρυθμίσεις, όπως έκανε η Ισπανία, δήλωσε ο Χοακίν Αλμούνια, πρώην αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μιλώντας σε εκδήλωση του Εconomist «The world in 2016-Gala Dinner» στην Αθήνα μαζί με τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο στην θεματική ενότητα «Πως να επαναφέρουμε την Ευρώπη πίσω στη σταθερότητα και στην ανάπτυξη. Ποιές είναι οι πολιτικές και οικονομικές προκλήσεις για το 2016;» .
Υπογράμμισε επίσης ότι υπάρχει δημοκρατικό έλλειμμα στους θεσμούς της Ευρώπης και τόνισε πως «αν δεν βάλουμε τον άνθρωπο στο επίκεντρο των αποφάσεων για τις συντάξεις και άλλα θέματα που αφορούν την κοινωνία, τότε θα αποτύχουμε. Και αυτό φαίνεται ότι συμβαίνει στην Ελλάδα».

Στην ίδια εκδήλωση και στην ίδια θεματική ενότητα μίλησε και ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Βέρνερ Χόγιερ ο οποίος τόνισε πως η Ελλάδα θα πρέπει να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει απέναντι στους θεσμούς, υλοποιώντας τις μεταρρυθμίσεις, ώστε με τη σειρά της η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να συμβάλλει στη χρηματοδότηση της οικονομίας και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

διαβάστε περισσότερα...

Μπουτάρης: Τον γουστάρω τον Μητσοτάκη... Τρίχες ότι είναι νεοφιλελεύθερος!

"Απολύτως σωστή" χαρακτήρισε την απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλη Αποστόλου, να ματαιώσει τα εγκαίνια της έκθεσης AGROTICA, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης, ο οποίος έκανε λόγο για "αγροτοπατέρες" που δημιούργησαν επεισόδια και "εκβιασμό καταστάσεων""Δεν μπορεί να υποκύψει καμιά κυβέρνηση στον κόσμο, να αποσύρει πρώτα το νομοσχέδιο και μετά να μιλήσουν μαζί της οι αγρότες" είπε ο κ. Μπουτάρης. Για τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα σημείωσε ότι "παλεύει, αλλά όχι με τον σωστό τρόπο, "γουστάρει" τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον απογοήτευσε η Φώφη Γεννηματά, το Ποτάμι πρέπει να ενταχθεί σε κάποιον κομματικό σχηματισμό, ο Βασίλης Λεβέντης είναι "τυχαίο γεγονός" και για τον Πάνο Καμμένο είπε ότι εξακολουθεί να έχει πολύ κακή εικόνα, ως πρόσωπο, "αλλά τουλάχιστον στηρίζει μια κυβέρνηση που καμιά άλλη δεν τολμούσε να φέρει τέτοια μέτρα".

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης αποκάλυψε ότι χθες το απόγευμα μίλησε με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και του ζήτησε να ματαιώσει και όχι να αναβάλει τα εγκαίνια της AGROTICA, όταν είδε την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί στην πόλη με τις διαδηλώσεις των αγροτών. "Είχε αποκλειστεί όλη η πόλη. Τι θα κερδίσουν οι αγρότες αν διαλύσουν την AGROTICA; Δική τους έκθεση είναι. Να πάνε στην Αθήνα να διαμαρτυρηθούν, δεν παίρνονται εδώ οι αποφάσεις, πάνε να εκβιάσουν καταστάσεις. Είναι κόλαφος σε αυτούς τους αγροτοπατέρες που δημιουργούν τα επεισόδια".

Σε ερώτηση ότι άτομα εκτός του αγροτικού κινήματος προκάλεσαν τα επεισόδια, απάντησε: "Γιατί δεν τους μπαγλάρωσαν, τότε, οι αγρότες αυτούς που έκαναν τα επεισόδια;".

Είπε ότι αντί να ζητούν οι αγρότες από την κυβέρνηση να αποσύρει το νομοσχέδιο για το Ασφαλιστικό και μετά να συζητήσουν, αυτό που πρέπει να κάνουν είναι να πάνε και να συζητήσουν τώρα για να διορθώσουν το νομοσχέδιο.

Σε ερώτηση τι θα έκανε αν ήταν ο Αλέξης Τσίπρας, απάντησε: "Δεν είμαι ο Αλέξης Τσίπρας, ούτε έχω σκεφτεί ποτέ τι θα έκανα αν ήμουν ο Αλέξης Τσίπρας. Παλεύει ο Τσίπρας, αλλά δεν παλεύει με τον σωστό τρόπο. Δεν έχει βρει τον τρόπο- μπορεί να το θέλει, να ζητάει τη συναίνεση- αλλά δεν έχει βρει τον τρόπο να συνδιαλλαγεί με τους αντιπάλους του. Δεν είναι δυνατό να χωριζόμαστε ακόμα σε μνημονιακούς και αντιμνημονιακούς".

Για τον νέο πρόεδρο της Ν.Δ. Κυριάκο Μητσοτάκη σημείωσε: "Τον γουστάρω τον Μητσοτάκη. Εγώ νομίζω ότι έχει πάρα πολύ καλές θέσεις κι αυτές οι σαχλαμάρες, ότι είναι νεοφιλελεύθερος, είναι τρίχες".

Για την πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Φώφη Γεννηματά τόνισε: "Με απογοήτευσε η Φώφη Γεννηματά διότι όταν λέει σε αυτή τη φάση ότι μας χωρίζει άβυσσος (σ.σ. εννοεί είναι τη δήλωση της μετά την εκλογή του κ. Μητσοτάκη), ότι δεν θέλει να μιλήσει μαζί του. Δεν είναι δυνατόν, μέχρι πριν από λίγο συγκυβερνούσατε παιδιά και τώρα μας χωρίζει άβυσσος, πώς γίνεται αυτό το πράγμα;".

Για το ενδεχόμενο να πάρει κόσμο η Ν.Δ. από το ΠΑΣΟΚ παρατήρησε: "Και τι έγινε; Δεν πρέπει να αντιληφθεί το ΠΑΣΟΚ ότι έκλεισε το κεφάλαιο ΠΑΣΟΚ και πρέπει να γίνει ένα νέο ΠΑΣΟΚ;

Είναι σοσιαλδημοκράτες οι του παλαιού ΠΑΣΟΚ, μπράβο τους. Πως συζητάνε και συγκυβερνούνν οι χριστανοδημοκράτες και οι σοσιαλδημοκράτες στη Γερμανία;"

Για τον επικεφαλής του Ποταμιού Σταύρο Θεοδωράκη είπε: "Ο Σταύρος δεν έκανε κόμμα ποτέ. Είναι μια κίνηση πολιτών ουσιαστικά. Αναγκαστικά αυτή η κίνηση πολιτών κάποια στιγμή θα ενταχθεί σε ένα κομματικό σχηματισμό".

Σχετικά με το προσφυγικό, ο κ. Μπουτάρης τόνισε πως υπάρχει από τον Αύγουστο διαδημοτική συνεργασία στη Θεσσαλονίκη, για ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ενδεχόμενο να κλείσουν τα σύνορα και να "μπουκώσουμε" με 10.000-20.000 άτομα. Υπάρχουν σκέψεις και προτάσεις, οι οποίες θα οριστικοποιηθούν τη Δευτέρα. Προβλέπουν τη δημιουργία 20.000 θέσεων, με χρηματοδότηση από την Ε.Ε., σε ξενοδοχεία και διαμερίσματα της πόλης ή σε χώρους που διαθέτουν οι Δήμοι, στις οποίες θα διαμένουν πρόσφυγες για περίπου 4 μήνες. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διαθέτει έναν χώρο στα Λουτρά Θέρμης, ο οποίος είναι έτοιμος και μπορεί να φιλοξενήσει περίπου 150 άτομα.

Σε ό,τι αφορά το όραμά του για τη Θεσσαλονίκη σημείωσε πως «σιγά σιγά βλέπω ότι αχνοφαίνεται ότι μπορεί τώρα να αγγίξω το όραμα μου για την πόλη, γιατί αυτά που οραματιστήκαμε δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη».


διαβάστε περισσότερα...

Νέα απεργία των δημοσιογράφων στις 3 Φεβρουαρίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ) αποφάσισε τη συμμετοχή των Ενώσεων-μελών της στην προκηρυχθείσα για τις 4 Φεβρουαρίου 2016 24ωρη γενική απεργία.Κατόπιν αιτήματος της ΓΣΕΕ, η απεργία του κλάδου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου, από τις 06.00 έως την ίδια ώρα της επομένης, προκειμένου να καλυφθούν -όπως αναφέρεται στο σχετικό αίτημα- τα συλλαλητήρια και οι άλλες απεργιακές εκδηλώσεις που θα γίνουν στην Αθήνα και σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας.

Η απεργία κηρύσσεται σε όλα τα ΜΜΕ (έντυπα, ραδιοτηλεοπτικά και διαδικτυακά) του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας - Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης και στα Γραφεία Τύπου.

Απεργούμε συντασσόμενοι με όλους τους εργαζόμενους, απαιτώντας:

Τη διατήρηση του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ως ανεξάρτητου, ενιαίου και αυτοτελούς Ταμείου στα ΜΜΕ, με ένταξη στην ασφάλισή του όλων των κατηγοριών εργαζομένων στα Μέσα Ενημέρωσης.

Τη διασφάλιση του αγγελιοσήμου, με επέκτασή του στα διαδικτυακά ΜΜΕ, ως πόρου χρηματοδότησης των Ταμείων μας κύριας και επικουρικής ασφάλισης.

Καταδικάζουμε κάθε προσπάθεια για την κατάργηση της αυτονομίας και αυτοτέλειας των ασφαλιστικών Ταμείων των εργαζομένων στα ΜΜΕ, της δήμευσης των αποθεματικών τους και την κατάργηση του βασικού τους εσόδου, του αγγελιοσήμου και φυσικά δεν πρέπει να πάψει να χρηματοδοτεί το ασφαλιστικό των εργαζομένων στον Τύπο.

Η ΠΟΕΣΥ καλεί τις Ενώσεις-μέλη της να συμβάλουν στην επιτυχή διοργάνωση της απεργίας και τους συναδέλφους να μετάσχουν στις απεργιακές συγκεντρώσεις.

διαβάστε περισσότερα...

BBC: Οι Ελληνες συνταξιούχοι θα μαζεύουν χόρτα για να επιβιώσουν

Η βαθιά οικονομική κρίση θα οδηγήσει τις ήδη μικρές συντάξεις ακόμη χαμηλότερα και οι Έλληνες θα χρειαστεί να επιστρέψουν στις συνήθειες των φτωχών προγόνων τους για να τα βγάλουν πέρα, αν δεν το έχουν κανει ήδη, αναφέρει άρθρο του BBC, καταγράφοντας την ιστορία ενός 80χρονου Κρητικού.Με τίτλο «Why some Greek pensioners may have to forage to survive», το άρθρο που δημοσιεύει σήμερα το BBC, αναφέρει ότι οι Έλληνες ενδεχομένως θα χρειαστεί να επιστρέψουν στον παλαιό τρόπο ζωής, όπως το μάζεμα χόρτων, προκειμένου να επιβιώσουν.

Η αρθρογράφος διηγείται μία ιστορία από την Κρήτη, με πρωταγωνιστή έναν 80χρονο συνταξιούχο αγρότη, τον κύριο Γιώργο. Τον συνοδεύει σε μία από τις συχνές του εξορμήσεις στα όρη του Λασιθίου για να μαζέψει χόρτα, κάτω από άκρα μυστικότητα, προκειμένου να «διαφυλάξει» τα καλά σημεία από άλλους ενδιαφερόμενους στο καφενείο του χωριού.

«Οι άνθρωποι τείνουν να ξεχνούν ότι η Ελλάδα έχει γνωρίσει τον πλούτο μόλις τα τελευταία 30 ή 40 χρόνια», σχολιάζει η δημοσιογράφος του ΒΒC και συνεχίζει χαρακτηριστικά: «Το θαύμα... των αυτοκαθαριζόμενων φούρνων είναι σχετικά νέο σ' αυτήν τη χώρα... Μόλις 70 χρόνια πριν, η πείνα ήταν κάτι συνηθισμένο. Οπότε δεν εκπλήσσει ιδιαίτερα ότι τα σημεία όπου μπορεί να βρει κανείς τα χόρτα, με τα οποία οι άνθρωποι επιβίωναν όχι πολύ καιρό πριν, φυλάσσονται προσεκτικά».

Μετά από διαδρομή μίας ώρας κι έχοντας φτάσει στον προορισμό τους, ο 80χρονος έχει ξεκινήσει να γεμίζει τη σακούλα του. Αγκομαχώντας, σχολιάζει το γεγονός ότι σπάνιες ορχιδέες που φυτρώνουν στο συγκεκριμένο σημείο του βουνού ξεριζώνονται επίσης, προκειμένου να τραφεί, από την πώλησή τους, μία οικογένεια για έναν μήνα. Θυμωμένος γι' αυτό - όπως σημειώνεται - κατηγορεί αποκλειστικά την Ευρώπη.

«Όταν μπήκαμε το 1981 υπήρχαν λεφτά παντού»... «Δεν ήξερα καν τι σήμαινε δάνειο τότε - Για μένα ήταν δωρεάν χρήματα», λέει.
Επιστρέφοντας στο σπίτι του των δύο δωματίων, δείχνει στη δημοσιογράφο «έναν πρόσφατο λογαριασμό ρεύματος: 180 ευρώ για δύο μήνες. Ως συνταξιούχος αγρότης - προσθέτει εκείνη - ζει με μία σύνταξη των 500 ευρώ, αλλά τώρα, καθώς η οικονομική κρίση της Ελλάδας βαθαίνει, η σύνταξή του θα μειωθεί στα 300 ευρώ».

Το άρθρο κλείνει με τα λόγια του 80χρονου, καθώς έχει σερβίρει - πια - τα χόρτα και τσαλακώνει με το χέρι του τον λογαριασμό: «Σύντομα αυτά τα χόρτα θα είναι τα μόνα που θα έχω να φάω. Σύντομα θα επιστρέψουμε στις συνήθειες των προγόνων μας και θα είναι δύσκολο για μας, πολύ δύσκολο».

διαβάστε περισσότερα...

Απορρίπτει ο Μητσοτάκης τα σενάρια οικουμενικής στην παρούσα φάση

Την εκτίμηση πως η πολιτική κατάσταση στη χώρα θα καθοριστεί από τις εξελίξεις στην οικονομία εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ομιλία του σε εκδήλωση του Εconomist «The world in 2016-Gala Dinner» στην Αθήνα.Ο πρόεδρος της ΝΔ τάχθηκε κατά της προοπτικής δημιουργίας μιας οικουμενικής κυβέρνησης τονίζοντας ότι δεν πιστεύει πως κάτω από τις παρούσες συνθήκες μία οικουμενική κυβέρνηση θα μπορούσε να είναι μια κατάλληλη λύση για τη χώρα. Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε πως υπάρχουν θέματα των μεταρρυθμίσεων που είναι σε εκκρεμότητα και μετέφερε την ανησυχία του για το ενδεχόμενο ο τελευταίος κύκλος των διαπραγματεύσεων να τραβήξει περισσότερο από όσο περιμέναμε. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως στόχος του είναι να απομακρυνθεί η χώρα από τον λαϊκισμό και δήλωσε πως η ΝΔ θα στηρίξει κάθε σωστή κίνηση της κυβέρνησης αλλά θα είναι και σκληρή εκεί που διαφωνεί. Όπως είπε η σημερινή κυβέρνηση δεν στηρίζει τις μεταρρυθμίσεις όμως σε ζητήματα όπως το θέμα της μετανάστευσης επεσήμανε πως θα πρέπει να υπάρχει ένα κοινό μέτωπο.

Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη η κυβέρνηση υποτίμησε το θέμα αυτό τους πρώτους μήνες διακυβέρνησής της και πλέον έχει αναλάβει , όπως είπε, συγκεκριμένες δεσμεύσεις τις οποίες και πρέπει να υλοποιήσει.

“ Εχουμε θέματα αξιοπιστίας αυτή τη στιγμή και για αυτό υπεύθυνη είναι η κυβέρνηση” δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης ο οποίος και εξέφρασε την εκτίμηση πως η χώρα δεν κινείται προς την σωστή κατεύθυνση. Φρόντισε όμως να στείλει μηνύματα για το προσφυγικό τόσο προς τους εταίρους όσο και προς την Τουρκία καλώντας την να παίξει τον δικό της ρόλο. Όπως είπε τον Φεβρουάριο στο ΕΛΚ θα προτείνει τις δικές του προτάσεις για το θέμα επισημαίνοντας πως η Ευρώπη δεν θα πρέπει να κουνάει το δάχτυλο στη χώρα μας για να λύσει μόνη της αυτό το πρόβλημα.

Όσον αφορά τις ιδιωτικοποιήσεις ο πρόεδρος της ΝΔ τόνισε πως η ΝΔ θα στηρίξει αυτές τις προσπάθειες και πως στηρίζει επί της αρχής αυτές τις πολιτικές, όπως είπε όμως προς το παρόν η κυβέρνηση “σέρνεται”. Αναφερόμενος στο ασφαλιστικό είπε πως η ΝΔ δεν συμφωνεί με την πρόταση της κυβέρνησης καθώς είναι μια πρόταση που επιβαρύνει την οικονομία και που διαχωρίζει τις γενεές. “Οι γενεές του μέλλοντος θα πρέπει τώρα να ταλαιπωρηθούν” είπε χαρακτηριστικά. Ο κ. Μητσοτάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση πως δεν νοιάζεται για τον ιδιωτικό τομέα παρά μόνο για το δημόσιο επισημαίνοντας πως θα πρέπει να μειωθούν οι δημόσιες δαπάνες. Επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε και για το θέμα των ανεξάρτητων αρχών τονίζοντας πως φέρνει τροπολογίες για να αλλάξει τη σύνθεση της επιτροπής ανταγωνισμού, κάτι που , όπως είπε, δεν θα ανεχτεί. Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε πως το άρθρο 16 του Συντάγματος για τα πανεπιστήμια θα πρέπει να αλλάξει και χαρακτήρισε παράλογο το γεγονός ότι στον εικοστό αιώνα δεν έχουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια. “ Βλέπω με τον ΣΥΡΙΖΑ ότι επιστρέφουμε στο παρελθόν. Είχαμε καταφέρει να υλοποιήσουμε μεταρρυθμίσεις για την αριστεία , αλλά τώρα αυτά υποχωρούν με τον ΣΥΡΙΖΑ” τόνισε ο πρόεδρος της ΝΔ.

Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο εκλογών ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως αυτό δεν εξαρτάται από τη ΝΔ. “Είναι ξεκάθαρο ότι το Σύνταγμα προβλέπει ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ χάσει την πλειοψηφία , τότε η εντολή θα γυρίζει στην Βουλή. Αν πάλι δεν γίνει κάτι εκεί, θα υπάρξουν εκλογές” δήλωσε.

Όσον αφορά τα εσωκομματικά της ΝΔ ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως το 2016 θέλει να αλλάξει δημιουργικά το προφίλ του κόμματος με οργανωτικές αλλαγές. Έθεσε μάλιστα ως στόχο η ΝΔ να κινηθεί προς το κέντρο και να εκπροσωπήσει τους ανθρώπους του ιδιωτικού τομέα.


διαβάστε περισσότερα...

Τσακαλώτος: Κλειδί ένας έντιμος συμβιβασμός - Τέλος Μαρτίου ή Απριλίου η ολοκλήρωση της αξιολόγησης

Τη ρήση του Winston Churchill, μετά τη μάχη του Ελ Αλαμέιν ότι «Ίσως να είναι το τέλος της αρχής» επικαλέσθηκε o υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος για να προσδιορίσει το που βρίσκεται το ελληνικό πρόγραμμα.Μιλώντας το βράδυ της Παρασκευής, στο συνέδριο του Economist ο κ. Τσακαλώτος εκτίμησε ότι αν δεν έχουμε έναν «λογικό συμβιβασμό» με τους θεσμούς, θα καθυστερήσει η έναρξη του ενάρετου κύκλου για την οικονομία, σημειώνοντας πάντως ότι η εικόνα δείχνει περισσότερο ευοίωνη σε σχέση με το παρελθόν.

Ο κ. Τσακαλώτος, δίνοντας στίγμα των προθέσεων των Θεσμών, ανέφερε πως το ΔΝΤ είναι σκληρό στις μεταρρυθμίσεις, αλλά πιο συνεργάσιμο στο θεμα του χρέους.

Στο καλό σενάριο, η αξιολόγηση θα έχει ολοκληρωθεί τέλη Μαρτίου, το αργότερο αρχές Απριλίου, εκτίμησε ο υπουργός οικονομικών.

Ο υπουργός εκτίμησε πως στο δεύτερο εξάμηνο του 2016 η Ελλάδα θα επιστρέψει στην ανάπτυξη και αποκάλυψε πως η κυβέρνηση θα παρουσιάσει τον Απρίλιο την αναπτυξιακή στρατηγική της, η οποία περιλαμβάνει το νέο ταμείο αποκρατικοποιήσεων και δημόσια αναπτυξιακή τράπεζα. Στο ίδιο πλαίσιο σημείωσε πως τα capital controls δεν επηρέασαν την πραγματική οικονομία.

Η χαλάρωση των capital controls, η περαιτέρω διοχέτευση ρευστότητας στην αγορά αλλά και η αξιοποίηση για επενδυτικούς σκοπούς των αδιάθετων κεφαλαίων από το πακέτο των 25 δισ. για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, αποτελούν τα βασικά σημεία για την επιστροφή σε μια βιώσιμη ανάπτυξη.

Σήμα για να βρεθεί η χώρα στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος θα αποτελέσει το άνοιγμα της συζήτησης για τη μείωση του χρέους, σημείωσε ο κ. Τσακαλώτος.

Κρίσιμο πάντως κατά τον ίδιο είναι να υπάρξουν παρεμβάσεις με ποιοτικά χαρακτηριστικά για να τροφοδοτηθεί η προσέλκυση επενδύσεων με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Ως παράδειγμα τέτοιων παρεμβάσεων, ο κ. Τσακαλώτος ανέφερε την πριμοδότηση εταιριών ανάπτυξης λογισμικού που εξάγεται σε τρίτες χώρες.

Σημαντικός, σύμφωνα με τον υπουργό, θα είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης στην προσέλκυση μακροπρόθεσμου ορίζοντα επενδύσεων, καθώς και η στροφή των τραπεζών στον παραδοσιακό ρόλο χρηματοδότησης της οικονομίας.

Για να ενισχυθεί η ρυθμιστική ικανότητα του κράτους ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που πρέπει να αποκτήσει ο ενάρετος κύκλος, απαιτείται μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, που αποτελεί, σύμφωνα με τον υπουργό οικονομικών, μια συνεχή διαδικασία και απόλυτη προτεραιότητα για τη νέα εποχή.

Ο διορισμός μόνιμων Γενικών Γραμματέων σε όλα τα υπουργεία αποτελεί μια κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε ο διοικητικός μηχανισμός να αποκτήσει την απαραίτητη «θεσμική μνήμη».

Από την πλευρά του, ο κ. Χοακίν Αλμούνια, πρώην αντιπρόεδρος επίτροπος ανταγωνιστικότητας της Κομισιόν, σημείωσε ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να τρέξει ταχύτερα τις μεταρρυθμίσεις, κάτι που έχει κάνει η Ισπανία με αποτέλεσμα να εμφανίζει αυτή τη στιγμή χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας και επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Η Ελλάδα θα πρέπει να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει απέναντι στους θεσμούς, υλοποιώντας τις μεταρρυθμίσεις, ώστε με τη σειρά της η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να συμβάλλει στη χρηματοδότηση της οικονομίας και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, υπογράμμισε στην παρέμβασή του ο επικεφαλής της ΕΤΕπ, Βέρνερ Χόγιερ.


διαβάστε περισσότερα...

Αγριος καυγάς Λοβέρδου - Παππά στη Βουλή: «Είσαι άσχετος... Εδώ δεν θα τραμπουκίζεις!»

Άγριος καυγάς ανάμεσα στον βουλευτή της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Ανδρέα Λοβέρδο και τον υπουργό Επικρατείας Νίκο Παππά ξέσπασε κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή για την τροπολογία για τις τηλεοπτικές άδειες.«Δεν είστε υπουργός της Βόρειας Κορέας και δεν θα επιτρέψουμε να γίνει το κοινοβούλιο, κοινοβούλιο που κάθε υπουργός θα το μετατρέπει σε χουντικό κοινοβούλιο. Θα είμαστε εδώ για να το υπερασπιστούμε» είπε ο Ανδρέας Λοβέρδος στον Νίκο Παππάς.

Ο κ. Παππάς άρχισε να φωνάζει και να απαντά στον πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, με τον κ. Λοβέρδο να φωνάζει οργισμένος "να κάτσεις κάτω". Αλλά δεν σταμάτησε εκεί. "Να ανέχεσαι τον διάλογο" είπε στον έξαλλο Νίκο Παππά που συνέχισε να φωνάζει και όταν ο υπουργός Επικρατείας του είπε ότι πρέπει να ντρέπεται, ο Ανδρέας Λοβέρδος συνέχισε σε εξαιρετικά υψηλούς τόνους: «Να ανέχεσαι το διάλογο. Εσυ να ντρέπεσαι! Άσχετε! Είσαι άσχετος και μπλέκεις το κοινοβούλιο! Να κάτσεις κάτω! Άσχετε! Είσαι άσχετος! Είσαι άσχετος προσωπικά! Να μιλάς καλά σε εμένα. Εδώ δεν θα τραμπουκίζεις».

Και στη συνέχεια τα πυρά του συγκέντρωσε ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης, που βρισκόταν στην αίθουσα αλλά στην έδρα καθόταν ο Δημήτρης Κρεμαστινός. «Απορώ κύριε πρόεδρε πως προεδρεύετε ενώ υπάρχει απόπειρα να μας μετατρέψουν σε κοινοβούλιο χώρας που δεν έχει σχέση με τα δικαιώματα. Σας καλώ να κατέβετε κάτω!".

Και ο Ανδρέας Λοβέρδος κατέληξε: «Τους προπυλακισμούς που έδωσε ο μαέστρος την ευκαιρία για να υποστώ... Πέντε χρόνια σας έχουμε υποστεί! Δεν μας φοβίζετε! Είστε εχθροί της Δημοκρατίας και θα το πληρώσετε από το λαό αυτό!».


διαβάστε περισσότερα...

Αλ.Τσίπρας: «Η ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης θα είναι μια αλλαγή σελίδας για την Ελλάδα»

«Η ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης θα είναι μια αλλαγή σελίδας για την Ελλάδα», υπήρξε η κοινή διαπίστωση του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και επιχειρηματιών που επενδύουν στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια συνάντησης που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου.
Παρόντες στην συνάντηση ήταν οι κ.κ. Prem Watsa (Fairfax Financial Holdings Ltd), John Paulson (Paulson & Co), Stephen Johnson (Wilbur Ross & Co), Jonathan Haick (Brookfield Capital Partners Ltd), Samir Parekh (Capital Research & Management Company), Ben Watsa ( Lissom Investments), Lawrence Chin (Mackenzie Cundill), Jamie Lowry (Schroder's Investment Management), Daniel Pozen (Wellington Management Company), Νικόλαος Καραμούζης και Φωκίων Καραβίας (Eurobank)

Από πλευράς κυβέρνησης, παρόντες ήταν ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Γιάννης Δραγασάκης, και ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η πορεία της πρώτης αξιολόγησης, ο αναπτυξιακός σχεδιασμός της κυβέρνησης, και οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για δημιουργία φιλικού επενδυτικού κλίματος.

Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τους επενδυτές σχετικά με τις κυβερνητικές θέσεις και πρωτοβουλίες, προκειμένου να επιβληθεί σταθερό φορολογικό σύστημα, να αντιμετωπιστούν η γραφειοκρατία και η διαφθορά, και να πολλαπλασιαστούν οι επενδυτικές ευκαιρίες μέσα από την εδραίωση της πολιτικής σταθερότητας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν επίσης τα οικονομικά δεδομένα που στοιχειοθετούν εικόνα ανάκαμψης για την ελληνική οικονομία, με κύριους συντελεστές, την επιτυχημένη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, την υπέρβαση των προϋπολογισμένων εσόδων κατά περίπου 2 δισ. ευρώ για το 2015 και την σταθεροποίηση της οικονομίας, με βραχυπρόθεσμη προοπτική επιστροφής σε ρυθμούς ανάπτυξης.

Κοινή διαπίστωση ήταν ότι η ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης θα είναι μια αλλαγή σελίδας για την Ελλάδα, αναφέρει για τη συνάντηση το Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού.

διαβάστε περισσότερα...

Ο Τσακαλώτος για το «Plan X» του Γ. Βαρουφάκη: «Σε μία κυβέρνηση η ευθύνη είναι συλλογική»

Για «συλλογική ευθύνη της κυβέρνησης» έκανε λόγο ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, απαντώντας στις επίμονες αναφορές της αντιπολίτευσης στα όσα αποκάλυψε ο προκάτοχός του Γ. Βαρουφάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη για το λεγόμενο «Plan X».«Εχω τοποθετηθεί πάρα πολλές φορές. Διευκρινίσαμε - και το έκανε και ο πρωθυπουργός - τα θετικά και τα αρνητικά για το πρώτο 6μηνο. Υπάρχει συλλογική ευθύνη σε μια κυβέρνηση» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τσακαλώτος στη Βουλή.

Ο υπουργός άφησε πάντος αιχμές για τις συνεντεύξεις του προκατόχου του λέγοντας ουσιαστικά ότι ως υπουργός έχει πιο σημαντικά πράγματα να κάνει από το να σχολιάζει τις συνεντεύξεις του κ. Βαρουφάκη.

«Κάποιος μπορεί να είναι υπουργός Οικονομικών και να κάνει τις υποχρεώσεις του και κάποιος να απαντά στις συνεντεύξεις Βαρουφάκη. Και τα δύο δεν γίνεται γιατί δεν υπάρχει χρόνος», ανέφερε ο κ. Τσακαλώτος.

διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2016

Μαθήματα Ραδιοφώνου για αρχάριους και προχωρημένους

Γίνε κι εσύ το επόμενο ραδιοφωνικό αστέρι!
Θα ήθελες να γίνεις κι εσύ ραδιοφωνικός παραγωγός;
Θα ήθελες να αποδείξεις σε όλους το ταλέντο που κρύβεις μέσα σου;
Μέσα σου μπορεί να κρύβεται ένας μεγάλος ραδιοφωνικός παραγωγός!
Το επόμενο ραδιοφωνικό αστέρι της πόλης μας υπάρχει κάπου εκεί έξω και ακόμα… δεν το ξέρει!
Μπορεί να είσαι ΕΣΥ και να ήρθε η ώρα επιτέλους να… λάμψεις!


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕ.ΔΗ.Θ.


Από τη Τρίτη 20 μέχρι την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2016 θα γίνουν οι αιτήσεις για τα μαθήματα ραδιοφώνου από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Το παραπάνω χρονικό διάστημα οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται για το πρόγραμμα και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στην έδρα της Κ.Ε.ΔΗ.Θ. (Καρακάση 1, Πάρκο Κρήτης – Περιοχή Μαρτίου, τηλέφωνα 2310 313414 και 2310 317144) από τις 10:00 ως τις 14:00.Τα εκπαιδευτικά προγράμματα (αρχαρίων και masters), συνολικής διάρκειας 50 ωρών το καθένα, θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2016 και το κόστος είναι 70 ευρώ.

Τα τμήματα αρχαρίων είναι Δευτέρα –Τέταρτη, 11:00-13:30 και 18:00-20:30 ή Τρίτη –Πέμπτη, 11:00-13:30 και 18:00-20:30

Τα μαθήματα περιλαμβάνουν

Τη δημιουργία μιας ραδιοφωνικής εκπομπής από την αρχή μέχρι το τέλος
Παραγωγή ραδιοφωνικών εκπομπών, ένθετα, ενότητες
Εκφώνηση εκπομπής ανάλογα με το πρόγραμμα και την ταυτότητα του σταθμού
Χειρισμός τεχνολογίας αιχμής
Δημιουργία play list
Δημιουργία ραδιοφωνικού ρεπορτάζ
Μοντάρισμα ηχητικού υλικού
Ραδιοσκηνοθεσία.

Τα τμήματα προχωρημένων είναι Δευτέρα -Τετάρτη, 15:30 -18:00 ή Τρίτη – Πέμπτη, 15:30 -18:00

Τα μαθήματα για το τμήμα των προχωρημένων (master)

περιλαμβάνει τις παρακάτω θεματικές ενότητες :

Πλήρης κατανόηση της διαφορετικότητας του ραδιοφώνου από τα άλλα Μέσα, καθώς και τη σχέση του ραδιοφωνικού προϊόντος με το χρόνο
Εκπαίδευση στο πολύπλοκο σύστημα της παραγωγής ειδήσεων για το ραδιόφωνο .
Την διαφορετικότητα της είδησης στο ραδιόφωνο, η σχέση της με το χρόνο, η αξιολόγηση και η εκμετάλλευσή της.
Οι σημαντικότεροι σταθμοί της μουσικής, που αποτελεί το μεγαλύτερο κομμάτι του ψυχαγωγικού μέρους του ραδιοφώνου .
Πώς γίνεται το ρεπορτάζ για το ραδιόφωνο, η σημασία των ηχογραφημένων ρεπορτάζ και η τεχνική τους, τα διάφορα είδη των ρεπορτάζ και η σχέση τους με το χρόνο.
Η κατανόηση της σημασίας της επικοινωνιακής διαδικασίας στο σήμερα (διαδίκτυο, κοινωνικά δίκτυα κτλ. )
Η καλλιέργεια της μουσικής αντίληψης για την δημιουργία ολοκληρωμένης άποψης στο χώρο της μουσικής τέχνης.
Ο τρόπος σωστής παρουσίασης κάθε είδους ραδιοφωνικής εκπομπής.
Ο ρόλος της διαφήμισης ως αναπόσπαστο κομμάτι της επιστημονικής επικοινωνίας και επαγγελματικής ενημέρωσης.
Θεμελιώδεις γνώσεις δικαίου και πνευματικών δικαιωμάτων που συνδέονται με τα Μ.Μ.Ε.
Λήψη συνέντευξης και τεχνικές
Το internet ως πηγή ρεπορτάζ.

Κύκλοι εργαστηρίων:

Το Ραδιόφωνο στην Πράξη – Σχεδιασμός και Παρουσίαση ραδιοφωνικών εκπομπών.
Πλειάδα επωνύμων από το χώρο θα συνεργαστούν σε τακτική βάση με τους συμμετέχοντες, καθοδηγώντας και κινητοποιώντας τους δημιουργικά ώστε να τελειοποιήσουν τις γνώσεις, τις τεχνικές τους δεξιότητες και το ραδιοφωνικό τους ταλέντο.

Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα γνωρίσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα το μαγικό ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ.

Θα διδαχτούν την τεχνική του Ραδιοφωνικού Μουσικού παραγωγού στο studio του web radio της ΚΕΔΗΘ, ενώ θα έχουν την μοναδική δυνατότητα να σχεδιάσουν και να παρουσιάσουν δικές τους μουσικές εκπομπές στο ΡΑΔΙΟΛΑΙΑ WEB RADIO .

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε :

Φοιτητές και σπουδαστές, δημοσιογράφους – εκφωνητές, ηθοποιούς, σπουδαστές δραματικών σχολών, μουσικούς και ηχολήπτες, εργαζόμενους σε web radio και ηλεκτρονικά ΜΜΕ καθώς και σε όλους όσους αγαπούν το ραδιόφωνο και επιθυμούν μια επαγγελματική καριέρα.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι :

Φωτοτυπία ταυτότητας
ΑΦΜ και ΔΟΥ (οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να τα γνωρίζουν για να ……συμπληρώσουν τις αιτήσεις)

διαβάστε περισσότερα...

Η διαφθορά είναι θέμα νοοτροπίας

Κάθε χρόνο η Διεθνής Διαφάνεια ανακοινώνει τα αποτελέσματα για τη διαφθορά ανά την υφήλιο, και κάθε φορά η συζήτηση για την κατάσταση στην Ελλάδα είναι έντονη.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, η χώρα μας κατατάσσεται στην 58η θέση, στην ίδια περιοχή με την Κούβα, την Ιταλία, την Τουρκία ή τη Νότια Αφρική.

Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι από το 2010, από τότε που ξεκίνησε η κρίση δηλαδή, η χώρα ανέβηκε 36 θέσεις στη σχετική κατάταξη, στοιχείο ιδιαίτερα ενθαρρυντικό. Οπως λένε οι αναλυτές, βασικοί λόγοι της εντυπωσιακής αυτής προόδου είναι η λειτουργία της Διαύγειας, του Εθνικού Συντονιστή, αλλά και η τοποθέτηση υπουργού αρμόδιου για θέματα διαφθοράς. Επίσης, η οικονομική κρίση περιόρισε τα «φακελάκια» και γενικά οι περιπτώσεις δωροδοκίας έχουν μειωθεί και λόγω των capital controls που «έκοψε» το ξέπλυμα χρήματος.

Αυτό σημαίνει ότι μια χώρα που βρίσκεται σε βαθιά οικονομική κρίση οδηγείται εξ ανάγκης και στη μείωση της διαφθοράς.

Αλλά είναι αυτό το ζητούμενο σε μια ευνομούμενη πολιτεία; Είναι δυνατόν να περιμένει κανείς δηλαδή να χρεοκοπήσει η οικονομία για να εξαφανιστούν και τα φαινόμενα αδιαφάνειας;

«Η κρίση είναι πρωτίστως κρίση αξιών... Πρέπει να αποκατασταθεί η αξιοπιστία των θεσμών ώστε να δημιουργηθούν πρότυπα ακεραιότητας και να αλλάξει η νοοτροπία των πολιτών απέναντι στη διαφθορά», λένε οι συντάκτες της μελέτης.

Ακριβώς από αυτό πάσχει η Ελλάδα. Από την έλλειψη υγιών προτύπων και από μια λανθασμένη νοοτροπία που «αποθεώνει» την απάτη, το «μαύρο» χρήμα, το «φακελάκι», τη δωροδοκία. Θεωρείται περίπου σαν... έθιμο να «λαδώσει» τον γιατρό, τον συμβολαιογράφο, τον πολεοδόμο. Ενώ και η μεγάλη διαφθορά με τις κρατικές προμήθειες έχει εξελιχθεί σε ένα σχεδόν «επιβεβλημένο» παιχνίδι, όπου όλοι μοιράζονται πολλά και το κράτος είναι μόνιμα χαμένο.

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα στην αντιμετώπιση της διαφθοράς, όμως, μόνο με τη συμμετοχή των πολιτών θα τελειώσει το «πάρτι» που προσβάλλει μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Είναι άδικο να μας συγκρίνουν με την Κούβα ή τη Νότια Αφρική και είναι κρίμα να μην μπορεί να αντιμετωπιστεί η διαφθορά όταν δεν περισσεύει ούτε ένα ευρώ από το ελληνικό κράτος και από τους πολίτες.


διαβάστε περισσότερα...

ΟΑΕΔ: Τι πρέπει να προσέχετε στα voucher για να μη σας εξαπατήσουν

Προειδοποιήσεις αλλά και οδηγίες για τους 26.000 δικαιούχους του προγράμματος voucher του ΟΑΕΔ εξέδωσε με ανακοίνωση του το υπουργείο Εργασίας.Το πρόγραμμα αφορά 26.000 ανέργους, ηλικίας 29 έως 64 ετών, και αναμένεται να ξεκινήσει το δεύτερο 15ήμερο του Φεβρουαρίου.

Το υπουργείο καταγγέλλει με την ανακοίνωση του παρελκυστικές πρακτικές παρόχων κατάρτισης σε ανέργους δικαιούχους και εφιστά την προσοχή. Όπως καταγγέλλεται στην ανακοίνωση, ορισμένοι πάροχοι ανεβάζουν στις ιστοσελίδες τους και σε σελίδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αναγγελίες έναρξης του προγράμματος του ΟΑΕΔ, οι οποίες μάλιστα συνοδεύονται από φόρμες υποβολής αιτήσεων και φόρμες συμπλήρωσης στοιχείων με τα προσωπικά δεδομένα των ανέργων, ενώ το πρόγραμμα δεν έχει ακόμη ξεκινήσει.

Το υπουργείο Εργασίας την προσοχή στους εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα του ΟΑΕΔ, δεδομένου ότι οι αιτήσεις τους θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, αποκλειστικά και μόνο από τον άνεργο, στην ειδική ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr, όπου θα λαμβάνουν αποδεικτικό της αίτησής τους.

Οι δικαιούχοι πρέπει να ξέρουν ότι απευθυνόμενοι στους παρόχους κατάρτισης, ζητώντας να τους συμπληρώσουν τις αιτήσεις, παρέχουν, ουσιαστικά, τα προσωπικά δεδομένα τους, χωρίς κανείς να τους διασφαλίζει την ορθή χρήση αυτών. Τέλος, το υπουργείο Εργασίας τονίζει ότι προσελκυστικές προσφορές των παρόχων προς τους ανέργους με τη μορφή δώρων, χορηγιών κ.α., δεν διασφαλίζουν σε καμία περίπτωση την ένταξή τους στο πρόγραμμα.
διαβάστε περισσότερα...

Οι «μικροί» πλήρωσαν τα capital controls

Από τα συμπεράσματά της καθίσταται σαφές ότι η ταχεία άρση των περιορισμών είναι κρίσιμη για να παραμείνει η επίδραση των capital controls στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στα τρέχοντα -σχετικά διαχειρίσιμα- επίπεδα και να μην υπάρξει περαιτέρω επιδείνωση, στα επίπεδα απασχόλησης, την επενδυτική και εξαγωγική δραστηριότητα και τελικά τη βιωσιμότητα επιχειρήσεων.Μέχρι στιγμής, η μείωση των πωλήσεων άγγιξε το 15% στο τρίτο τρίμηνο του 2015 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014, με τις επιπτώσεις να είναι πιο αισθητές στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έναντι των μεγάλων επιχειρήσεων. Οι δύο πιο αναπτυξιακές βιομηχανίες, χημικά και τρόφιμα, δέχθηκαν πίεση με τη βιομηχανία τροφίμων να εμφανίζεται απροετοίμαστη, τον κλάδο χημικών να αναγκάζεται να προχωρήσει σε λειτουργικές αλλαγές, ακυρώνοντας επενδυτικά σχέδια και τη βαριά βιομηχανία να περιορίζει την απασχόληση. Ανθεκτικές εμφανίστηκαν οι τουριστικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το λιανικό εμπόριο ήταν διαρθρωτικά αδύναμο, ενώ προβλήματα ρευστότητας παρουσίασε το εμπόριο αυτοκινήτων. Την ισχυρότερη επίδραση δέχθηκε ο τομέας των έργων υποδομής.

Πάντως η γρήγορη άρση των capital controls φαίνεται, βάσει της έρευνας, να αποτελεί και προσδοκία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μέχρι στιγμής λιγότερες από τις μισές έχουν πάντως προχωρήσει σε αλλαγή της μεσοπρόθεσμης στρατηγικής τους εξαιτίας των περιορισμών. Συγκεκριμένα περίπου το 25% του τομέα έχει ήδη ακυρώσει επενδυτικά σχέδια, περίπου μια στις πέντε (22%) έχει περιορίσει την απασχόληση, το 7% έχει προχωρήσει σε προσωρινή διακοπή λειτουργίας, ενώ μόλις το 1% έχει μεταφέρει την έδρα του στο εξωτερικό. Πιο αδύναμοι εμφανίζονται οι τομείς του λιανικού εμπορίου και των κατασκευών, ενώ πιο ανθεκτικοί αποδείχθηκαν οι κλάδοι της βιομηχανίας χημικών, της πληροφορικής και του τουρισμού. Εφόσον τα capital controls αρθούν σχετικά σύντομα, τα δύο τρίτα των ΜμΕ εκτιμούν πως θα επανέλθουν σε ομαλή κατάσταση λειτουργίας σε λιγότερο από τρεις μήνες με το ένα τρίτο να δηλώνει άμεσα.

Ειδικότερα σύμφωνα με τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας σε δείγμα 1.200 επιχειρήσεων:

[1] Πολιτική αβεβαιότητα και capital controls «συρρίκνωσαν» κατά 15% τις πωλήσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο τρίτο τρίμηνο του 2015, έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2014 και αντί της πτώσης 4% που είχε καταγραφεί κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2015. Η πτώση για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις έφθασε το 23% και το 10% κατά τα αντίστοιχα τρίμηνα.

[2] Τα capital controlos έπληξαν περισσότερο τις μικρομεσαίες έναντι των μεγαλύτερων επιχειρήσεων, καθώς η πτώση των πωλήσεων ήταν 15% για τις μικρομεσαίες αντί του 7,8% για τις μεγάλες. Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις δέχθηκαν υψηλότερες πιέσεις στις πωλήσεις (-23%) και στις εξαγωγές (-28%), ενώ οι μεσαίες επιχειρήσεις εμφανίστηκαν πιο ανθεκτικές (-9% στις πωλήσεις και -4% στις εξαγωγές). Για επιχειρήσεις με πωλήσεις μεταξύ 5 - 10 εκατ. ευρώ η διαθεσιμότητα χρηματικών διαθεσίμων αγγίζει τα δύο τρίτα του τομέα, άνω του μισού αυτού δηλώνει ικανότητα άμεσης επαναφοράς στην ομαλότητα και το 37% του τομέα διαβλέπει ανάπτυξη το επόμενο εξάμηνο.

[3] Ο δείκτης εμπιστοσύνης της τράπεζας για τις μικρομεσαίες επιδεινώθηκε αισθητά, αφού το 87% των μικρομεσαίων δήλωσε πως αντιμετώπισε σημαντικά προβλήματα εξαιτίας των περιορισμό. Ο δείκτης «επέστρεψε» στα επίπεδα του δεύτερου εξαμήνου του 2013, αντανακλώντας σε σημαντικό βαθμό τη λειτουργική επιβάρυνση των επιχειρήσεων από τα εξής:

προμήθεια πρώτων υλών (39% σε μεγάλο βαθμό και 39% σε κάποιο βαθμό)
χρήση υπηρεσιών από το εξωτερικό (35% του τομέα σε μεγάλο βαθμό και 27% σε κάποιο βαθμό)
είσπραξη απαιτήσεων (31% σε μεγάλο βαθμό και 51% σε κάποιο βαθμό)

[4] Οι επιπτώσεις μετριάστηκαν σχετικά από το ότι άνω των μισών επιχειρήσεων του τομέα δηλώνει πως είχε προετοιμαστεί για την επιβολή των περιορισμών έχοντας διακρατήσει χρηματικά διαθέσιμα, εκτός τραπεζικού συστήματος (το 21% επαρκή και το 36% σε κάποιο βαθμό).

[5] Εάν η ανάλυση επικεντρωθεί στο εμπόριο και τη βιομηχανία που καλύπτουν το 70% του κλάδου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχουν ως δεύτερο μέσο θωράκισης τη διακράτηση αποθεμάτων. Υπό αυτό το πρίσμα το ποσοστό των επιχειρήσεων που έχει είτε επαρκή χρηματικά διαθέσιμα ή επαρκή αποθέματα υπερβαίνει το 80%.

[6] Ωστόσο με δεδομένο ότι η όποια ανθεκτικότητα συνδέεται με την ύπαρξη αποθεμάτων η ταχεία άρση τους είναι κρίσιμη για να παραμείνει η επίδραση των περιορισμών στα τρέχοντα -σχετικά διαχειρίσιμα- επίπεδα.

Τα πλην και τα συν!

Οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν την προσδοκία για ταχεία άρση των περιορισμών. Λιγότερες από τις μισές έχουν μεταβάλει τη στρατηγική τους προχωρώντας σε άρση επενδυτικών σχεδίων (25% του τομέα), περιορισμό της απασχόλησης (22%), προσωρινή διακοπή λειτουργίας (7%), μεταφορά έδρας (1%).

Στα θετικά από την επιβολή των περιορισμών συγκαταλέγεται η αύξηση της χρήσης του e ? banking και των μηχανημάτων για κάρτες POS, ειδικά στις μικρές επιχειρήσεις (με 12% αυτών να βάζει POS και 14% να ξεκινάει χρήση e - banking εξαιτίας των περιορισμών).διαβάστε περισσότερα...
 
website counter
friend finderplentyoffish.com