Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2016

ΙΚΑ Καλαματιανός: Τα 2/3 των οφειλών 16,6 δισ. ευρώ στα ταμεία αφορούν εταιρείες που δεν υπάρχουν πια»

«Είναι σημαντικό να καλλιεργηθεί η ασφαλιστική συνείδηση μέσω της δημιουργίας εμπιστοσύνης προς το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης» λέει ο διοικητής του ΙΚΑ, Διονύσης Καλαματιανός ο οποίος διευκρινίζει ότι μεγάλο μέρος των οφειλών ύψους 16,6 δισ ευρώ στα ταμεία αφορούν εταιρίες που δεν υπάρχουν πια ή βρίσκονται σε εκκαθάριση.Σε ό,τι αφορά τις περιπτώσεις λαθών ή παραλείψεων δίνεται η δυνατότητα επανένταξης των οφειλετών στις ρυθμίσεις, μετά την υποβολή αιτήματος. Ο κ.Καλαματιανός υπογραμμίζει ότι «το 1/3 αυτού του ποσού θεωρείται εισπράξιμο λόγω της εγγύτητας της δημιουργίας της οφειλής και της δυνατότητας που έχουν οι υπηρεσίες να εισπράττουν απ’ αυτό το ποσό. Ένα μεγάλο μέρος του θεωρείται μη εισπράξιμο λόγω της καθυστέρησης καταβολής και λόγω του ότι έρχεται από το βαθύ παρελθόν». Ο διοικητής του ΙΚΑ τονίζει ότι η στόχευση «είναι κυρίως προς τους μεγαλοοφειλέτες με συγκεκριμένες δράσεις» και αναφέρει τα αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του 2015, σύμφωνα με τα οποία «οι εισπράξεις του ΚΕΑΟ από τις οφειλές και το καθυστέρημα ήταν 312 εκατ. ευρώ. Στο πρώτο εξάμηνο του 2016 το ποσό αυτό ανέρχεται σε 385 εκατ. Μία αύξηση είσπραξης από το καθυστέρημα στο 24%. Το πρώτο εξάμηνο του 2015, 312 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2016, 385 εκατ.ευρώ. Άρα 24%. Αυτό αφορά μόνο το καθυστέρημα στις οφειλές».Σύμφωνα με τα στοιχεία του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών λαμβάνει εκρηκτικές διαστάσεις η αδυναμία ή η αποφυγή πληρωμής εισφορών στα ταμεία με αποτέλεσμα τα ληξιπρόθεσμα χρέη να ανέρχονται σε 16,6 δισ ευρώ. Ποια είναι η εικόνα στο ΙΚΑ;

«Κοιτάξτε το ΚΕΑΟ ως υπηρεσία υπάγεται στο ΙΚΑ αλλά στις οφειλές που εντάσσονται σε αυτό βρίσκονται οφειλές προς όλα τα ταμεία. Μπορώ να σας πω λοιπόν, ότι πράγματι υπήρξε μία αύξηση των οφειλών, προς όλα τα ταμεία, από 15 δισ. 700 εκατ. που ήταν το πρώτο τρίμηνο του 2016 οι οφειλές αυξήθηκαν σε 16 δισ. 600 εκατ.το δεύτερο τρίμηνο του 2016. Στο ποσό αυτό υπάρχουν βέβαια πρόσθετα τέλη, προσαυξήσεις, λόγω καθυστέρησης καταβολής και πρόστιμα λόγω ανασφάλιστης εργασίας που εντάσσονται στις οφειλές. Είναι σύνθετα τα χαρακτηριστικά που έχει αυτό το ποσό. Επίσης θα πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας και ότι ένα μεγάλο μέρος του ποσού αυτού των 16 δισ. 600 εκατ. αφορά οφειλές παλαιές, από εταιρίες που δεν υπάρχουν πια, που βρίσκονται σε εκκαθάριση, άρα ένα μεγάλο μέρος αυτού του ποσού θεωρείται μη εισπράξιμο. Το 1/3 αυτού του ποσού θεωρείται εισπράξιμο λόγω της εγγύτητας της δημιουργίας της οφειλής και της δυνατότητας που έχουν οι υπηρεσίες να εισπράττουν απ’ αυτό το ποσό. Άρα λοιπόν δεν είναι ολόκληρο το ποσό, δεν θεωρείται άμεσα εισπράξιμο, ένα μεγάλο μέρος του θεωρείται μη εισπράξιμο λόγω της καθυστέρησης καταβολής και λόγω του ότι έρχεται από το βαθύ παρελθόν».Σε ποιες κλίμακες οφειλών υπάρχει συγκέντρωση πλήθους οφειλετών; Έχετε στοιχεία γι’αυτό;

«Ναι, ως υπηρεσία και στο ΙΚΑ αλλά και στο ΚΕΑΟ η στόχευση βρίσκεται προς τους μεγαλοοφειλέτες κυρίως. Οι μεγαλοοφειλέτες που έχουν συγκεκριμένες δράσεις, όπως ηλεκτρονικές κατασχέσεις μέσω των τραπεζικών λογαριασμών, κατασχέσεις σε περιουσία των μεγαλοοφειλετών, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ουσιαστικά οι οφειλέτες μεταβιβάζουν τα βάρη των υποχρεώσεων του προς όλη την κοινωνία. Δηλαδή όταν μία εταιρία δεν πληρώνει τις ασφαλιστικές εισφορές και μετά από δύο, τρία, τέσσερα χρόνια πτωχεύει, ουσιαστικά μεταβιβάζει όλο αυτό το βάρος της υποχρέωσης καταβολής στην κοινωνία και στους υπόλοιπους πολίτες γιατί το ΙΚΑ για παράδειγμα έχει χορηγήσει συντάξεις, έχει χορηγήσει παροχές, ασφαλιστική ικανότητα κλπ ενώ δεν έχει εισπράξει τίποτα. Η στόχευσή μας είναι κυρίως προς τους μεγαλοοφειλέτες με συγκεκριμένες δράσεις και να σας πω και κάτι αποτελέσματα που έχουμε σχετικά το πρώτο εξάμηνο του 2015 οι εισπράξεις του ΚΕΑΟ από τις οφειλές και το καθυστέρημα ήταν 312 εκατ. ευρώ. Στο πρώτο εξάμηνο του 2016 το ποσό αυτό ανέρχεται σε 385 εκατ. Μία αύξηση είσπραξης από το καθυστέρημα στο 24%. Το πρώτο εξάμηνο του 2015, 312 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2016, 385 εκατ.ευρώ. Άρα 24%. Αυτό αφορά μόνο το καθυστέρημα στις οφειλές».Όσον αφορά τη «μαύρη» εργασία; Εκεί τι γίνεται, έχουμε έκρηξη;

«Η «μαύρη» εργασία δεν είναι εύκολα μετρήσιμη, εμείς κάνουμε συγκεκριμένες κινήσεις και εκεί σε κλάδους που πράγματι εμφανίζουν αυξημένη εισφοροδιαφυγή και αδήλωτη εργασία, προσπαθούμε με ελέγχους, με αυστηρότητα στη διαδικασία στα πλαίσια του νόμου και του σεβασμού προς τον πολίτη να είμαστε όσο πιο δυνατόν άμεση στην αντίδρασή μας προς την αδήλωτη εργασία. Από εκεί και πέρα πρέπει να σκεφθούμε ότι ένα κομμάτι του φαινομένου αυτού είναι τα πρόστιμα και η καταστολή αλλά είναι πολύ σημαντικό να καλλιεργηθεί και η ασφαλιστική συνείδηση μέσω της δημιουργίας εμπιστοσύνης προς το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Να αντιληφθεί δηλαδή ο πολίτης τόσο ο εργοδότης όσο και ο εργαζόμενος ότι έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις και η κοινωνική ασφάλιση είναι για όλους. Και είναι ομοίως δικαίωμά τους και υποχρέωσή τους. Ένα κομμάτι είναι η καταστολή και ένα κομμάτι είναι η καλλιέργεια της ασφαλιστικής συνείδησης μέσω της εμπιστοσύνης στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, που βέβαια προϋποθέτει η εμπιστοσύνη στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης προϋποθέτει και σταθερές, αξιοπρεπείς, σωστές παροχές».Με τις ρυθμίσεις εισφορών τι γίνεται; Ναυαγούν;

«Κοιτάξτε, πάντα στις ρυθμίσεις η πορεία τους είναι φθίνουσα. Όταν τελειώνει η περίοδος που δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες να ενταχθούν ,από τη στιγμή που τελειώνει αυτή η περίοδος ξεκινάει η φθίνουσα πορεία. Γιατί οι οφειλέτες δεν μπορούν να ανταποκριθούν όλοι στην τακτοποίηση των δόσεων και το οικονομικό περιβάλλον είναι πού δύσκολο, υπάρχουν λάθη τα οποία μπορούν να διορθωθούν μέσω αιτήσεων προς το ΚΕΑΟ και τις υπηρεσίες του ΙΚΑ και άλλων ταμείων επανένταξης και να το διευκρινίσω αυτό όταν διαπιστωθεί ότι υπήρξε κάποιο λάθος από την πλευρά του οφειλέτη δηλαδή δεν κατέθεσε τα χρήματα εκεί που έπρεπε, στην ταυτότητα οφειλής που έπρεπε ή υπήρξε μία αύξηση επιτοκίου που δεν την αντιλήφθηκε ή μια προσαύξηση που επίσης δεν την αντιλήφθηκε μπορεί να απευθυνθεί στις υπηρεσίες του ΙΚΑ και των άλλων ταμείων ώστε να επανενταχθεί στη ρύθμιση, τακτοποιώντας βέβαια τις οφειλές. Οι υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένα κριτήρια μπορούν να κάνουν δεκτό το αίτημά του ή να το απορρίψει».


 
website counter
friend finderplentyoffish.com