Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017

Αύξηση-έκπληξη της ανεργίας στο 23,6% από 22,6%

Στο 23,6% διαμορφώθηκε η ανεργία το τέταρτο τρίμηνο του 2016, αντί του 24,4% στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2015, ενώ αυξήθηκε από το 22,6% του τρίτου τριμήνου πέρσι.
Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 1.123.990 άτομα και ο αριθμός τους ήταν αυξημένος κατά 2,9% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ μειώθηκε κατά 4,3% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2015. Οξύ παραμένει το πρόβλημα της μακροχρόνιας ανεργίας, δηλαδή των ανέργων που αναζητούν απασχόληση για διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών, χωρίς αποτέλεσμα. Το ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων ανήλθε στο 71,8% επί του συνόλου των ανέργων, που αντιστοιχεί σε 807.025 άτομα. Την ίδια ώρα περισσότερα από 900.000 άτομα που είναι άνεργα αναζητούν πλήρη, αλλά δέχονται να εργαστούν έστω και με μερική απασχόληση. Πρόβλημα παραμένει η υψηλή ανεργία στους νέους, η ανοδική πορεία της ανεργίας στις ηλικίες άνω των 45 ετών, ενώ αυξημένη ήταν η ανεργία στο Αιγαίο και τα Ιόνια Νησιά.

Με βάση την τριμηνιαία έρευνα εργατικού δυναμικού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής:

• Το ποσοστό ανεργίας στις γυναίκες (28,1% το τέταρτο τρίμηνο 2016 από 28,4% το αντίστοιχο διάστημα του 2015) παραμένει σημαντικά υψηλότερο από αυτό στους άνδρες (19,9% από 21,2%). Ειδικά στις νέες γυναίκες φτάνει στο 48,6%.

• Ηλιακά, το μεγαλύτερο ποσοστό καταγράφεται στις ομάδες 15-24 ετών (45,2% το τέταρτο τρίμηνο 2016 από 49% το τέταρτο τρίμηνο 2015) και 25-29 ετών (33,6% από 37,4%). Ακολουθούν οι ηλικίες 30-44 ετών (22,6% από 23,2%), 45-64 ετών (19,4% από 19%) και 65 ετών και άνω (13,8% από 10%).

• Με κριτήριο το επίπεδο εκπαίδευσης, η υψηλότερη ανεργία καταγράφεται σε όσους έχουν ολοκληρώσει μόνο μερικές τάξεις δημοτικού (28,4%). Τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρούνται σε όσους έχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (12,2%) και στους πτυχιούχους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (17,6%).

- Σε επίπεδο περιφερειών, στις τρεις πρώτες θέσεις βρίσκονται η Δυτική Μακεδονία (31,2% το τέταρτο τρίμηνο 2016 από 32,2% το αντίστοιχο διάστημα του 2015), η Δ. Ελλάδα (αμετάβλητο στο 28,9%) και η Κεντρική Μακεδονία (24,5% από 25,4%).


 
website counter
friend finderplentyoffish.com