Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017

Στα 3,602 δισ. ευρώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημόσιου τομέα έναντι του ιδιωτικού

To ποσό των 9,3 εκατομμυρίων ευρώ διατέθηκε τον Ιανουάριο του 2017 για την πληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του δημόσιου προς τον ιδιωτικό τομέα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών για την πορεία εξόφλησης των υποχρεώσεων της γενικής κυβέρνησης.Έτσι, τον Ιανουάριο σημειώθηκε αύξηση του ποσού των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημόσιου προς τον ιδιωτικό τομέα στα 3,602 δισ. ευρώ έναντι 3,310 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2016, μήνα κατά τον οποίο είχαν διατεθεί με την μορφή πληρωμών στην αγορά ποσά ύψους 2,748 δισ. ευρώ για την εξόφληση υποχρεώσεων του κράτους προς τους ιδιώτες. Τον Δεκέμβριο τα ποσά που είχαν εγκριθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προς τους φορείς για την εξόφληση υποχρεώσεων τους ανέρχονταν σε 3,062 δισ. ευρώ.

Τον Ιανουάριο του 2017 καταβλήθηκε επίσης από το Δημόσιο, με τη μορφή επιστροφών φόρων, ποσό ύψους 10,4 εκατ. ευρώ ενώ οι συνολικές χρηματοδοτήσεις που είχαν εγκριθεί για τον σκοπό αυτόν ανέρχονταν σε 70 εκατ. ευρώ. Το συνολικό ποσό των εκκρεμών επιστροφών φόρων ανήλθε στο τέλος Ιανουαρίου στα 1,206 δισ. ευρώ έναντι 1,225 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2016.

Σε ό,τι αφορά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς τους ιδιώτες, το μεγαλύτερο ποσό εξακολουθεί να αφορά τις υποχρεώσεις των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης οι οποίες τον Ιανουάριο ανήλθαν σε 2,238 δισ. ευρώ έναντι 2,024 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2016.

 
website counter
friend finderplentyoffish.com