Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2017

Πρωταθλητές κακοδιοίκησης Ταμεία και υπουργεία

Χαρακτηριστικά ανθρωπιστικής κρίσης έχει λάβει η οικονομική δυσπραγία μετά από οκτώ, πλέον, συναπτά έτη ύφεσης, με όλο και περισσότερες ομάδες ανθρώπων να δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις βασικότερες των αναγκών και των υποχρεώσεών τους. Σύμφωνα με την έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το 2016, οι ευάλωτες ομάδες στη χώρα μας διευρύνονται συνεχώς, αφού σε αυτές δεν περιλαμβάνονται μόνο τα άτομα με ειδικές ανάγκες ή οι άνεργοι, αλλά και μεγάλο πλήθος πολιτών οι οποίοι μέχρι πρόσφατα θα μπορούσαν να διατηρήσουν ένα βιοτικό επίπεδο σχετικώς αξιοπρεπές.
Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, η «δυσκίνητη» ελληνική διοίκηση αδυνατεί να δείξει το ανθρώπινο πρόσωπό της, με τα περισσότερα προβλήματα των πολιτών να εντοπίζονται στις υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης, υγείας - πρόνοιας, κοινωνικής ωφελείας, αλλά και τις φορολογικές αρχές, που συχνά καθυστερούν να αποφανθούν για υποβαλλόμενα αιτήματα. «Ο Συνήγορος διαπιστώνει τις ατέλειες και αδυναμίες των υφιστάμενων δομών και μηχανισμών παροχής υπηρεσιών, αλλά και τα εξασθενημένα περιθώρια αντοχής των πολιτών» τόνισε ο Συνήγορος του Πολίτη, Ανδρέας Ποττάκης κατά την παράδοση χθες της έκθεσης στον Πρόεδρο της Βουλής, Νίκο Βούτση.

Το 2016, η Ανεξάρτητη Αρχή έλαβε 11.915 αναφορές από πολίτες οι οποίες κατέδειξαν τα εξής:

1 Μεγάλο ποσοστό (29,11%) των προβλημάτων κακοδιοίκησης εξακολουθεί να εντοπίζεται στα ασφαλιστικά ταμεία και σε ΝΠΙΔ που εποπτεύει το υπουργείο Εργασίας. Υπάρχει πλήθος αναφορών σχετικά με τη συνολική διαδικασία που ακολουθούν τα ταμεία προκειμένου να ελέγξουν τις προϋποθέσεις χορήγησης του ΕΚΑΣ. Συχνές είναι οι διαμαρτυρίες σχετικά με το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και το ειδικό επίδομα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες που απονέμει ο ΟΓΑ.

2 Ακολουθούν αναφορές για προβλήματα στην αυτοδιοίκηση (δήμοι και περιφέρειες) με 21,75%, το υπουργείο Εσωτερικών (όπου συμπεριλαμβάνονται οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και η Αστυνομία) με 11,88%, το υπουργείο Οικονομικών 11,80% και το υπουργείο Παιδείας με 7,80%. Σειρά προβλημάτων διαπιστώθηκαν στην υλοποίηση του προγράμματος ΕΣΠΑ για τους παιδικούς σταθμούς. Δομές απαιτούσαν προκαταβολή για την εξασφάλιση θέσης ή έθεταν ως όρο την επιπλέον πληρωμή προαιρετικών δραστηριοτήτων καταστρατηγώντας τους όρους της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος με αποτέλεσμα μητέρες με υψηλή μοριοδότηση να μείνουν εκτός δομών.

3 Η υγεία και η πρόνοια επηρεάστηκαν περισσότερο από κάθε άλλη δομή το 2016 από την οικονομική κρίση, με τις αντίστοιχες δομές να παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα λειτουργίας. Επίσης, συνεχίστηκαν οι αναφορές για παραβιάσεις της νομιμότητας κατά την εφαρμογή του Προγράμματος Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης που περιλαμβάνει επιδότηση σίτισης και ενοικίου, καθώς και δωρεάν επανασύνδεση παροχής ρεύματος.

4 Πολλές ήταν, εξάλλουν οι αναφορές κατά της ΔΕΗ και της ΕΥΔΑΠ που αφορούσαν κατά κύριο λόγο αδυναμία αποπληρωμής οφειλών, αιτήματα διακανονισμών, μετακύλιση οφειλών από τον πραγματικό στον συμβατικό καταναλωτή, ανησυχίες για επικείμενη ή και ήδη συντελεσθείσα διακοπή παροχής.

Παράλληλα, σύμφωνα με την έκθεση, το 2016 η ελληνική διοίκηση είχε μεγάλη δυσκολία διαχείρισης των θεμάτων που ανέκυψαν από την «έκρηξη» του προσφυγικού ζητήματος. Ο Συνήγορος διαπιστώνει μεγάλη απόκλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, τονίζοντας την ανάγκη λήψης μέτρων, ενώ ζητεί να επισπευσθούν οι διαδικασίες στελέχωσης της Υπηρεσίας Ασύλου και να διαφυλαχθεί ο ρόλος των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης στα νησιά ως χώρων υποδοχής, ταυτοποίησης και φιλοξενίας και όχι κράτησης. 
website counter
friend finderplentyoffish.com