Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017

Εγκρίθηκε το master plan του ΟΛΘ

Στην έγκριση του master plan του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης προχώρησε η Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων, ανάβοντας το «πράσινο φως» για το Προγραμματικό Σχέδιο Ανάπτυξης του λιμανιού σε βάθος 25ετίας, στο οποίο προσδιορίζονται οι χρήσεις και οι όροι δόμησης εντός λιμενικής ζώνης και επί λιμενικών εγκαταστάσεων.Σύμφωνα με τα όσα τόνισε ο πρόεδρος της ΟΛΘ, Κ. Μέλλιος, το σχέδιο χρήσεων γης και όρων δόμησης που καταρτίστηκε και ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της εταιρείας περιλαμβάνουν τις ακόλουθες βασικές στρατηγικές επενδύσεις:

• Επέκταση του κρηπιδώματος 26 της 6ης προβλήτας για τη δημιουργία κρηπιδωμάτων σε μεγαλύτερο βάθος, προκειμένου να είναι δυνατή η αύξηση της δυναμικότητας του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων, ώστε αυτός να μπορεί να εξυπηρετεί προβλεπόμενο ετήσιο μεταφορικό φόρτο μέχρι και περίπου 1,4 εκατ. TEUs.

• Επέκταση του κρηπιδώματος 24 της 6ης προβλήτας για τη δημιουργία κρηπιδωμάτων μεγαλύτερου βάθους και την ανάπτυξη νέας τερματικής εγκατάστασης χύδην φορτίου υψηλών περιβαλλοντικών προδιαγραφών, προκειμένου να είναι δυνατή η προβλεπόμενη ετήσια διακίνηση ξηρού χύδην φορτίου μέχρι περίπου 8 εκατ. τόνων.

• Διαμόρφωση της προβλήτας 2 ως σύγχρονης τερματικής εγκατάστασης υποδοχής κρουαζιέρας, για υπηρεσίες λιμένα αφετηρίας (Home Port) και για υπηρεσίες διερχόμενων κρουαζιερόπλοιων (Transit), με δυνατότητα εξυπηρέτησης τουλάχιστον 150.000 επιβατών ετησίως.

• Ενοποίηση των προβλητών 4 και 5 για τη δημιουργία ενός μεγαλύτερου σε έκταση προβλήτα, που θα διαθέτει στο μέτωπο νέο κρηπίδωμα μεγαλύτερου βάθους -15m. Η νέα προβλήτα θα λειτουργεί ως Πολυχρηστικός Τερματικός Σταθμός (Multipurpose Terminal) με κυριότερη δραστηριότητα την εξυπηρέτηση Γενικού Φορτίου (steel products, κ.ά.).

• Αξιοποίηση της λιμενολεκάνης μεταξύ της 1ης και 2ης προβλήτας για τη δημιουργία υδατοδρομίου.

• Ανακαίνιση του διατηρητέου κτιρίου του Επιβατικού Σταθμού (πρώην Τελωνείου) και αξιοποίησή του ως χώρου πολλαπλών χρήσεων συνδεδεμένων με την επιβατική και τουριστική δραστηριότητα του λιμανιού, καθώς και με τις πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες της πόλης.

Τέλος να σημειωθεί ότι τις 24 Μαρτίου λήγει η προθεσμία κατάθεσης δεσμευτικών προσφορών για το 67% του ΟΛΘ, με τέσσερα σχήματα να έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Ο ιδιώτης που θα αποκτήσει το 67% υποχρεούται να πραγματοποιήσει επενδύσεις ύψους τουλάχιστον 180 εκατ

 
website counter
friend finderplentyoffish.com