Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017

ΣΤΟΝ ΟΓΔΟΟ ΧΡΟΝΟ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΘΙΑΣ ΥΦΕΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΣΦΥΞΙΑΣ Η ΑΓΟΡΑ Υπερφορολόγηση και αβεβαιότητα «ψαλιδίζουν» τις αποταμιεύσεις

Νοικοκυριά και επιχειρήσεις όχι μόνο δεν αποταμιεύουν, αλλά αναγκάζονται να «τραβήξουν από τα έτοιμα» -όσοι ακόμη διαθέτουν- προκειμένου να πληρώσουν αυξημένους φόρους, εισφορές και λειτουργικά έξοδα σε συνθήκες ασφυξίας που επικρατούν στην αγορά. Να σημειωθεί πως η εικόνα επιδεινώθηκε τους πρώτους τρεις μήνες του 2017, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για περίπου 4 δισ. ευρώ εκροή καταθέσεων από τις ελληνικές τράπεζες.
Η υπερφορολόγηση και η παρατεταμένη αβεβαιότητα «ψαλιδίζουν» τις αποταμιεύσεις των ελληνικών νοικοκυριών, που βιώνουν τον όγδοο χρόνο μνημονίων και βαθιάς ύφεσης που εξανέμισε το 25% του ελληνικού ΑΕΠ. Η τάση είναι εμφανής στα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τους τριμηνιαίους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς που δημοσιεύτηκαν χθες και δείχνουν τα εξής:
1 Στο τέταρτο τρίμηνο του 2016, το ποσοστό αποταμίευσης -που στη συγκεκριμένη μέτρηση είναι η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα, παρέμενε σε αρνητικό έδαφος και ήταν -8,9% από -8% που ήταν το τέταρτο τρίμηνο του 2015. Νοικοκυριά και επιχειρήσεις όχι μόνο δεν αποταμιεύουν αλλά αναγκάζονται να «τραβήξουν από τα έτοιμα» -όσοι ακόμη διαθέτουν- προκειμένου να πληρώσουν αυξημένους φόρους, εισφορές και λειτουργικά έξοδα σε συνθήκες ασφυξίας που επικρατούν στην αγορά. Πρέπει να σημειωθεί πως η εικόνα επιδεινώθηκε τους πρώτους τρεις μήνες του 2017, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για περίπου 4 δισ. ευρώ εκροή καταθέσεων από τις ελληνικές τράπεζες. Όσο δε παρατείνεται αυτή η αβεβαιότητα, με τη δεύτερη αξιολόγηση να παραμένει σε εκκρεμότητα, το τίμημα για την οικονομία αυξάνεται και διευρύνονται οι αρνητικές επιπτώσεις σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά.
Το ύψος των καταθέσεων νοικοκυριών και επιχειρήσεων περιορίστηκε στα 119 δισ. ευρώ στο τέλος Φεβρουαρίου που αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2001. Ενδεικτικά για το κόστος στην οικονομία φέτος, εξαιτίας των καθυστερήσεων, αναμένεται να είναι τα στοιχεία για την πορεία του ελληνικού Ακαθάριστου Εγχωρίου Προϊόντος στο πρώτο τρίμηνο, τα οποία πρόκειται να δημοσιοποιηθούν στις 15 Μαΐου. Στο τελευταίο τρίμηνο του 2016 καταγράφηκε ύφεση 1,1% του ΑΕΠ σε ετήσια βάση.
2 Το διαθέσιμο, ακαθάριστο, εισόδημα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά το τέταρτο τρίμηνο πέρυσι διαμορφώθηκε σε 28,94 δισ. ευρώ από 28,92 δισ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015 παρουσιάζοντας οριακή αύξηση 0,1%.
3 Ανοδικά κατά 0,9% (σε 31,5 δισ. ευρώ από 31,2 δισ. ευρώ) κινήθηκε και η τελική καταναλωτική δαπάνη νοικοκυριών και μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, στο τέταρτο τρίμηνο του 2016 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015.
4 Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το ποσοστό των επενδύσεων (που ορίζεται ως οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία), ήταν 13,1% από 14,3% το δ’ τρίμηνο του 2015.
5 Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου του τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών μειώθηκαν κατά 9,2%, από 2 δισ. ευρώ σε 1,8 δισ. ευρώ.
6 Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν σε 14,4 δισ. ευρώ το τέταρτο τρίμηνο 2016 από 14,2 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2015 ενώ οι εξαγωγές αυξήθηκαν σε 12,2 δισ. ευρώ από 11,1 δισ. ευρώ (αύξηση 1%). Έτσι, καταγράφηκε έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών 2,3 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 3,1 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το δ’ τρίμηνο του 2015.
Σε αρνητικό έδαφος
• Στο τέταρτο τρίμηνο του 2016, το ποσοστό αποταμίευσης -που στη συγκεκριμένη μέτρηση είναι η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα, παρέμενε σε αρνητικό έδαφος και ήταν -8,9% από -8% που ήταν το τέταρτο τρίμηνο του 2015.
Αβεβαιότητα
• Όσο παρατείνεται αυτή η αβεβαιότητα, με τη δεύτερη αξιολόγηση να παραμένει σε εκκρεμότητα, το τίμημα για την οικονομία αυξάνεται και διευρύνονται οι αρνητικές επιπτώσεις σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά.
• Το διαθέσιμο, ακαθάριστο, εισόδημα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά το τέταρτο τρίμηνο πέρυσι διαμορφώθηκε σε 28,94 δισ. ευρώ, από 28,92 δισ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015, παρουσιάζοντας οριακή αύξηση 0,1%.
 
website counter
friend finderplentyoffish.com