Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017

Από 1/1/2019 η μείωση του συντελεστή των επιχειρήσεων

Παρεμβάσεις στο φορολογικό σκέλος του πολυνομοσχεδίου έκανε η κυβέρνηση. Με νομοτεχνικές βελτιώσεις που κατέθεσε φέρνει ένα έτος νωρίτερα, δηλαδή στο 2019 τη μείωση του εταιρικού φορολογικού συντελεστή από το 29% στο 26% (εφόσον βέβαια ενεργοποιηθούν τα αντίμετρα) ενώ επεκτείνεται η κατάργηση του ειδικού αφορολόγητου εκτός από τους βουλευτές και στους δικαστικούς.
 
Η νομοτεχνική βελτίωση αναφέρει τα εξής: "Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης (α) της παραγράφου (1) του άρθρου 15 η φράση "οι διατάξεις των άρθρων 3-9 και 11-14 τίθενται σε εφαρμογή από 1.1.2019 και από 1.1.2020 αντιστοίχως", αντικαθίσταται από τη φράση "Οι διατάξεις των άρθρων 3-9 και 14 τίθενται σε εφαρμογή από 1.1.2019 και των άρθρων 11-13 από 1.1.2020".
Παράλληλα με άλλη νομοτεχνική βελτίωση ορίζεται ότι η κατάργηση της έκπτωσης φόρου που προβλέπεται από τις διατάξεις του νομοσχεδίου για τους βουλευτές θα ισχύσει και για τους δικαστικούς.
Το εδάφιο το οποίο προστίθεται ορίζει ότι "λόγω της εξίσωσης της βουλευτικής αποζημιώσεις με τις αποδοχές των ανωτάτων δικαστικών λειτουργών με τις υπ. Αρ. 89/213 και 6/215 αποφάσεις του Ειδικού Δικαστηρίου της παρ. 2 του άρθρο 88 του Συντάγματος (Μισθοδικείου) η κατάργηση θα ισχύσει και για τα ανωτέρω πρόσωπα πέραν των βουλευτών".
 
website counter
friend finderplentyoffish.com