Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017

Πράσινο φως για τη διαχείριση κόκκινων δανείων 1,3 δισ. της Attica Bank

Εγκρίθηκε και ήδη μπαίνει σε εφαρμογή το πρωτοποριακό Project της τιτλοποίησης «κόκκινων δανείων» (NPLs), ύψους 1,3 δισ. ευρώ της Attica Bank με παράλληλο καθαρό κέρδος της Τράπεζας, που αντιστοιχεί σε κεφαλαιακή της ενίσχυση TIER I, ύψους 70 εκ. ευρώ και με αποτέλεσμα η Τράπεζα,  αφ΄ ενός να απαλλαγεί από τις ζημιές που θα προέκυπταν από ενδεχόμενη περιορισμένη εισπραξιμότητα των δανείων που τιτλοποιούνται και αφ΄ ετέρου να ενισχυθεί σημαντικά ο δείκτης φερεγγυότητάς της, από 14% στο 17% περίπου.


Η  Δικηγορική Εταιρεία «ΜΠΑΧΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ» είναι οι νομικοί σύμβουλοι της Attica Bank που μαζί με την διοίκηση και τα στελέχη και τους Συμβούλους της Τράπεζας σχεδίασαν και οργάνωσαν το καινοτόμο και πρωτοποριακό αυτό Project."
 
website counter
friend finderplentyoffish.com