Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

"Δανεικά" 2,2 δισ. ευρώ σε ένα 3μηνο πήρε το κράτος από το "ευρύ" δημόσιο

"Δανεικά" ύψους 2,2 δισ. ευρώ πήρε το υπουργείο Οικονομικών μέσα σε ένα τρίμηνο από το "ευρύτερο" δημόσιο, όπως καταγράφεται πλέον στα στοιχεία για την πορεία του χρέους. O λόγος για μία πρακτική που... κορυφώνεται κάθε φορά που καθυστερεί μία αξιολόγηση. 

Τα Βραχυπρόθεσμα δάνεια (Repos) της κεντρικής κυβέρνησης από το "ευρύ" δημόσιο αυξήθηκαν από 11,362 δισ. ευρώ  στο τέλος Δεκεμβρίου του 2016 στα 13,606 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου. 
Σημειώνεται ότι στο Μεσοπρόθεσμο, αναφέρεται πως ήδη οι πράξεις repos φθάνουν στα 14 δισ. ευρώ  αλλά και πως προωθείται η δημιουργία λογαριασμού θησαυροφυλακίου στον οποίο θα μεταφερθούν όλα τα διαθέσιμα του "ευρύτερου" Δημοσίου προς αξιοποίηση. 
Στη σχετική σελίδα του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος αναφέρεται ότι συντελείται το επόμενο βήμα στη διαχείριση διαθεσίμων της Γενικής Κυβέρνησης για τη διεύρυνση του Ενιαίου λογαριασμού Θησαυροφυλακίου, στον οποίο φορείς της Γενικής Κυβέρνησης θα μεταφέρουν τα διαθέσιμά τους.
Η συγκέντρωση των διαθεσίμων στο πλαίσιο ενός νέου λογαριασμού επισημαίνεται ότι δίνει τη δυνατότητα στον Υπουργό Οικονομικών να παρακολουθεί και να προγραμματίζει με ενιαίο τρόπο τις ταμειακές ροές από και προς αυτόν να προσδιορίζει το ύψος διαθεσίμων και τις ανάγκες δανεισμού και να διαχειρίζεται τα διαθέσιμα προς τοποθέτηση πλεονάσματα.


Το χρέος

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση  η αύξηση του χρέους ήταν οριακή στα 326,528 δισ. ευρώ το χρέος στο τέλος  Μαρτίου, από 326,358 δις ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου. Η αύξηση λόγω repos αντισταθμίστηκε από την μείωση του υπολοίπου των δανείων από τους Θεσμούς.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα Ταμειακά Διαθέσιμα του Ελληνικού Δημοσίου από 2,791 δις ευρώ τον Δεκέμβριο διαμορφώθηκαν τον Μάρτιο σε  2,908 δις ευρώ.
 
website counter
friend finderplentyoffish.com