Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017

Η ΔΕΗ προσλαμβάνει σύμβουλο για να εισπράξει 2,2 δισ. ευρώ

Στις 16 Ιουνίου λήγει η προθεσμία υποβολής προσφορών για τον σύμβουλο που θα προσλάβει η ΔΕΗ με στόχο την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων λογαριασμών αλλά και την τιτλοποίηση μέρους των χρεών, βάσει τη προκήρυξης που δημοσίευσε η εταιρεία, ενώ ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Μανώλης Παναγιωτάκης σε επιστολή του προς των υπουργό Περιβάλλοντος   Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη αναφέρει ότι η ΔΕΗ κατέβαλε πάνω από 1,54 δισ. ευρώ το 2016 προς τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ, εκπληρώνοντας το 97% των υποχρεώσεών της.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη για τον σύμβουλο, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη ΔΕΗ ανέρχονταν στις 13/4/2017 στα 2,2 δισ. ευρώ. Ο σύμβουλος δεν θα εξετάσει μόνο τρόπους είσπραξης αλλά και τη δυνατότητα τιτλοποίησης μέρους των οφειλών.


Με βάση την προκήρυξη ο σύμβουλος θα πρέπει να εκπονήσει: Aναλυτικό πλάνο υλοποίησης υπηρεσιών, ανάπτυξη στρατηγικής διαχείρισης οφειλών και καθορισμό συστηματικών δράσεων διαχείρισή τους, μελέτη για τη δυνατότητα χρηματοδότησης/τιτλοποίησης απαιτήσεων, σχεδιασμό πλαισίου υλοποίησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων και ανάληψη διαχείρισης επιλεγμένου τμήματος πελατών με ληξιπρόθεσμες οφειλές.
Επίσης, ο σύμβουλος θα κληθεί να δημιουργήσει ειδικά call centers, να αναλύσει το πελατολόγιο με στόχευση στις μεγάλες καταναλώσεις, προς τις οποίες θα ασκηθεί επιθετικότερη πολιτική, όπως αποκοπές σε αυτούς που χρωστούν πάνω από 3.000 ευρώ κλπ.
Ο προυπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 12 εκατ. ευρώ, ενώ οι ενδιαφερόμενοι με την προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν και εγγυητική επιστολή 240.000 ευρώ, την οποία κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος θα πρέπει να αντικαταστήσει με εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίσης με το 5% του συμβατικού τιμήματος.
Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν στις 26 Ιουνίου. Οσον αφορά στον ΕΛΑΠΕ ο κ. Παναγιωτάκης στην επιστολή του προς τον υπουργό υποστηρίζει ότι τα χρήματα που έχει καταβάλει η ΔΕΗ στον Λογαριασμό είναι περισσότερα από όσα η ίδια εισέπραξε για το ΕΤΜΕΑΡ, πληρώνοντας από ίδιους πόρους αφού ποσά της συγκεκριμένης χρέωσης περιλαμβάνονται σε ανεξόφλητους λογαριασμούς.
Πιέσεις
Στο έγγραφο, το οποίο εστάλη στον υπουργό στο πλαίσιο ενημέρωσης για απάντηση σε ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο κ. Παναγιωτάκης εκφράζει τον προβληματισμό του για την πίεση που ασκούν ορισμένοι φορείς στη ΔΕΗ, όπως π.χ. οι ενώσεις των φωτοβολταϊκών, για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές τη στιγμή που γνωρίζουν την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και της ΔΕΗ ειδικότερα.
Ας σημειωθεί ότι οι παραγωγοί ενέργειας από φωτοβολταικά εξοφλούνται με πολύμηνη καθυστέρηση. Στις 18 Μαίου για παράδειγμα, ο ΛΑΓΗΕ ανακοίνωσε την εξόφληση παραγωγών ΑΠΕ για την ενέργεια με την οποία τροφοδότησαν το σύστημα τον Σεπτέμβριο, αναφέροντας ότι με τη συγκεκριμένη καταβολή έχει εξοφληθεί το 88% της παραγωγής του Σεπτεμβρίου 2016
 
website counter
friend finderplentyoffish.com