Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017

970.328 άνεργοι στον ΟΑΕΔ τον Απρίλιο

Αύξηση των μακροχρόνια ανέργων κατά 53.056 άτομα (+11,97%) κατέγραψε ο ΟΑΕΔ μεταξύ Απριλίου '16 και Απριλίου '17 παρά την εποχική μείωση των αναζητούντων εργασία ανέργων κατά 5,77% (-52.972) που σημειώθηκε μεταξύ Μαρτίου - Απριλίου.


Οπως προκύπτει από τα συγκριτικά στοιχεία του ΟΑΕΔ, στις λίστες ανεργίας φέτος τον Απρίλιο ήταν συνολικά 970.328 άτομα: 865.209 που αναζήτησαν, αλλά, δεν βρήκαν εργασία, έναντι 851.596 τον αντίστοιχο περσινό μήνα (+13.613 άτομα και σε ποσοστό +1,60%) και 105.119 μη αναζητούντες εργασία, έναντι 141.050 τον ίδιο μήνα πέρυσι. Από τους αναζητούντες εργασία, σχεδόν οι 6 στους 10, οι 496.349 (ποσοστό 57,37%), είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 368.860 (ποσοστό 42,63%) για λιγότερο από 12 μήνες.
Λιγότερο επιδοτούμενοι
Παρά την αύξηση των ανέργων, σε ετήσια βάση, οι επιδοτούμενοι μειώθηκαν κατά 9.169 άτομα (-7,32%) στους 116.085, ποσοστό 13,4% στο σύνολο των εγγεγραμμένων - αναζητούντων εργασία. Μεταξύ Μαρτίου - Απριλίου ο αριθμός των επιδοτούμενων, λόγω και της εποχικής μείωσης των ανέργων, μειώθηκε κατά 25.341 (-17,92%).
Στο σύνολο των επιδοτούμενων οι 90.598 (ποσοστό 78,04%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 25.487 (ποσοστό 21,96%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων.
Το προφίλ των ανέργων
Οι άνεργοι άνδρες είναι 327.275 (ποσοστό 37,83%) και οι γυναίκες 537.934 (ποσοστό 62,17%). Στους μακροχρόνια άνεργους κυριαρχούν οι άνεργοι ηλικίας 30 - 44 ετών (192.621 σε σύνολο 496.349, ποσοστό 38,81%) και ακολουθούν άτομα ηλικίας 45 - 54 ετών (125.623, ποσοστό 25,31%) και ηλικίας 55 - 64 ετών (95.446, ποσοστό 19,22%). Από το σύνολο των ανέργων αναζητούντων εργασία, 6.111 άτομα (0,71%) είναι έως 19 ετών, 55.486 (ποσοστό 6,41%) από 20-24 ετών, 102.012 (ποσοστό 11,79%) από 25-29 ετών, 344.094 (ποσοστό 39,77%) από 30-44 ετών, 204.041 (23,58%) μεταξύ 45-54 ετών, 136.314 (ποσοστό 15,76%) από 55-64 ετών και 17.151 (ποσοστό 1,98%) ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 65 ετών και πάνω. Ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο, το 47,49% (410.880 άτομα) είναι απόφοιτοι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το 30,44% (263.399) έχουν τελειώσει το γυμνάσιο, το 17,29% (149.558) είναι απόφοιτοι ΑΕΙ - ΤΕΙ.
 
website counter
friend finderplentyoffish.com