Τρίτη, 2 Μαΐου 2017

Νέα επιβάρυνση για την αγορά της ενέργειας

Eνα νέο έξτρα κόστος για τη ΔΕΗ αλλά και άλλες 31 εταιρείες του ενεργειακού τομέα της χώρας, οι οποίες συνολικά θα επιβαρυνθούν με περίπου 167 εκατ. ευρώ για την τετραετία 2017-2020, φέρνει η πρόσφατη υπουργική απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος-Ενέργειας Γιώργου Σταθάκη για την εξοικονόμηση ενέργειας στην τελική κατανάλωση, σε εφαρμογή σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας.

Η απόφαση υποχρεώνει τις 32 ενεργειακές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ηλεκτρισμού, δηλαδή όλους τους ηλεκτροπαραγωγούς, των υγρών καυσίμων όπως η ΕΚΟ κ.λπ. και του φυσικού αερίου, να λάβουν μέτρα μέσω των οποίων οι τελικοί καταναλωτές των προϊόντων τους θα εξοικονομούν ενέργεια, διαφορετικά θα πρέπει να πληρώνουν ένα είδος προστίμου, εξαγοράζοντας τις μονάδες εξοικονόμησης που τους αναλογούν και οι οποίες υπολογίζονται σε ktoe, κιλοτόνους ισοδυνάμου πετρελαίου στην τιμή των 500.000 ευρώ/ktoe.
Παράλληλα συστήνεται ειδικός μηχανισμός παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας των μέτρων που θα λαμβάνονται ανά έτος από τους υπόχρεους, με υπεύθυνο το ΚΑΠΕ το οποίο αναλαμβάνει όλη τη διαχείριση του νέου μηχανισμού. Ο ετήσιος στόχος εξοικονόμησης για τη χώρα είναι 100 ktoe για το 2017 που αντιστοιχεί σε κόστος 50 εκατ ευρώ, 133 ktoe για το 2018 με κόστος 66,5 εκατ. ευρώ, 67 ktoe για το 2019 με κόστος 33,5 εκατ ευρώ και 33 ktoe για το 2020 με κόστος 16,5 εκατ ευρώ.
Όπως προκύπτει από την κατανομή της υποχρέωσης με βάση την υπουργική απόφαση, το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στη ΔΕΗ και συγκεκριμένα για το 2017 θα πρέπει να εξοικονομήσει 31,76 ktoe κόστους περίπου 16 εκατ. ευρώ και ακολουθεί η ΕΚΟ με 11,56 ktoe και κόστος περίπου 6 εκατ ευρώ. Τα μέτρα που θα πρέπει να λάβουν οι εταιρείες αφορούν σε δράσεις, όπως ενεργειακή αναβάθμιση συσκευών, συμμετοχή σε έργα ενεργειακής εξοικονόμησης, όπως μονώσεις κ.λπ., μέτρα για τη μείωση της χρήσης καυσίμων στους πελάτες τους κ.ά.
 
website counter
friend finderplentyoffish.com