Τρίτη, 2 Μαΐου 2017

Νομοτεχνικές βελτιώσεις στον εξωδικαστικό

«Πιστεύουμε ότι το σχέδιο νόμου για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων θα αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας», ανέφερε ο αρμόδιος υπουργός Δ. Παπαδημητρίου μιλώντας ενώπιον της Ολομέλειας. Ο κ. Παπαδημητρίου κατέθεσε σειρά βελτιωτικών νομοτεχνικών αλλαγών στο σχέδιο νόμου με κυριότερη αυτή που ρητά επιτρέπει την υπαγωγή στον μηχανισμό, των επιχειρήσεων που ενώ είχαν διακόψει τη λειτουργία τους, υποβάλλουν δήλωση έναρξης εργασιών.«Το παρόν σχέδιο νόμου δεν εγγυάται τη ρύθμιση οφειλών κάθε επιχείρησης, καθώς μια ρύθμιση δεν μπορεί να επιβληθεί ενάντια στη βούληση της πλειοψηφίας των πιστωτών. Αίρει όμως τα εμπόδια που μέχρι τώρα δυσχεραίνουν την επίτευξη συνολικής ρύθμισης των οφειλών των υπερχρεωμένων, πλην βιώσιμων επιχειρήσεων και δημιουργεί εκείνες τις θετικές προϋποθέσεις που θα δώσουν ανακούφιση στις επιχειρήσεις, θα τις βγάλουν από το φάσμα της πτώχευσης και θα επιτρέψουν τη συνέχιση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας», όπως είπε ο υπουργός Οικονομίας.
Πρόβλημα
«Η υπερχρέωση των επιχειρήσεων είναι αναμφίβολα ένα από τα οξύτερα οικονομικά προβλήματα των τελευταίων ετών και πολλές επιχειρήσεις, όλων των μεγεθών, μολονότι είναι βιώσιμες βρίσκονται στα πρόθυρα της πτώχευσης.
Μέχρι τώρα η μόνη λύση που είχαν για να δασωθούν ήταν η διμερής ρύθμιση με κάθε έναν πιστωτή τους. Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων επιδιώκει τον συντονισμό όλων των πιστωτών της επιχείρησης συμπεριλαμβανομένων του δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης», είπε ο κ. Παπαδημητρίου.
Ο υπουργός Οικονομίας ανέφερε ότι η κυβέρνηση έδειξε ιδιαίτερη προσοχή στα κριτήρια που πρέπει να πληροί μια επιχείρηση, προκειμένου να μπορεί να ενταχθεί στον μηχανισμό και τόνισε ότι τα κριτήρια που προβλέπει το νομοσχέδιο είναι τέτοια ώστε να μπορεί να ενταχθεί στον μηχανισμό κάθε βιώσιμη επιχείρηση ανεξαρτήτως μεγέθους. Αποκλείονται όμως εκ των προτέρων όλες οι επιχειρήσεις που είτε δεν έχουν βάσιμες πιθανότητες για μια θετική αξιολόγηση βιωσιμότητας, είτε δεν χρειάζονται τον μηχανισμό.
Για τη δυνατότητα ένταξης στον μηχανισμό κοινωφελών ιδρυμάτων (σ.σ. σχετική πρόταση έγινε από τα κόμματα στο στάδιο της επεξεργασίας του νομοσχεδίου στην κοινοβουλευτική επιτροπή), ο υπουργός είπε ότι η πρόταση βρίσκει την κυβέρνηση σύμφωνη και μπορεί αυτό να γίνει με βάση το σχέδιο νόμου και χωρίς να απαιτηθεί τροποποίηση.
 
website counter
friend finderplentyoffish.com