Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

Αυξήσεις επιδομάτων στα Ειδικά Μισθολόγια

Με «πυροσβεστικές» αυξήσεις επιδομάτων, η κυβέρνηση επιχειρεί να σβήσει τη «φωτιά» των αντιδράσεων που έχουν προκαλέσει οι ανατροπές στα Ειδικά Μισθολόγια που φέρνει το πολυνομοσχέδιο.


 Συγκεκριμένα με νομοτεχνικές βελτιώσεις της τελευταίας στιγμής αυξάνονται τα ειδικά επιδόματα για τους Ερευνητές, επεκτείνεται στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων η πρόβλεψη για ειδική αποζημίωση νυχτερινής απασχόλησης, ενώ βελτιώσεις γίνονται στα επιδόματα των γιατρών και οδοντιάτρων του ΕΣΥ, διπλωματών και πανεπιστημιακών. Ειδικότερα:
[1] Ερευνητές: Το ειδικό επίδομα έρευνας για τους Ερευνητές διαμορφώνεται ως εξής:
α) Γενικός Διευθυντής ή Διευθυντής Ερευνητικού Κέντρου, Ινστιτούτου και αυτοτελούς Ερευνητικού Ινστιτούτου, Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.): 500 ευρώ από 300 ευρώ.
β) Ερευνητής Α΄: 500 από 280 ευρώ.
γ) Ερευνητής Β: 450 από 250 ευρώ.
δ) Ερευνητής Γ΄: 400 αντί 180 ευρώ.
ε) Ερευνητής Δ': 250 από 160 ευρώ.
στ) Ε.Λ.Ε. Α': 350 αντί 200 ευρώ.
ζ) Ε.Λ.Ε. Β: 320 ευρώ αντί 170 ευρώ.
η) Ε.Λ.Ε. Γ΄: 290 ευρώ αντί 150 ευρώ
θ) Ε.Λ.Ε. Δ': 270 ευρώ αντί 120 ευρώ.
[2] Ένστολοι: Ειδική παρέμβαση έγινε, υπέρ των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, στα οποία επεκτείνεται η πρόβλεψη για ειδική αποζημίωση νυχτερινής απασχόλησης, που ίσχυε μόνο στα Σώματα Ασφαλείας. Η αποζημίωση ανέρχεται στα 2,77 ευρώ ανά ώρα.
[3] Ιατροί ΕΣΥ: Στους Ιατρούς και Οδοντιάτρους του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), στους έμμισθους ειδικευόμενους ιατρούς και στους Επικουρικούς Ιατρούς, το επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, αλλάζει ως εξής:
α) Συντονιστής Διευθυντής και Διευθυντής: 340 ευρώ αντί 250 ευρώ
β) Επιμελητής Α': 295 αντί 210 ευρώ.
γ) Επιμελητής Β': 280 αντί 200 ευρώ.
δ) Ειδικευόμενος: 230 αντί 180 ευρώ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ οι Ιατροί της Δημόσιας Υγείας του ΕΣΥ εξαιρούνταν από το επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, με αλλαγή της τελευταίας στιγμής μπορούν να το εισπράττουν αρκεί να υπηρετούν στη Διεύθυνση ΚΕΔΥ του υπουργείου Υγείας ή στις Διευθύνσεις Υγείας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ή Περιφερειών.
Όσον αφορά στην αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των εφημεριών, αυτή θα ισχύσει από την 1η Ιουνίου κι όχι από τη δημοσίευση του νόμου.
[4] Διπλωμάτες: Βελτιώσεις γίνονται στα επιδόματα ειδικών καθηκόντων των διπλωματών, καθώς αυτά θα καταβάλλονται χωρίς προϋποθέσεις, ενώ το επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή απαλλάσσεται και από το φόρο.
[5] Πανεπιστημιακοί: Αυξήσεις έγιναν και στα επιδόματα διδασκαλίας και έρευνας των Πανεπιστημιακών που διαμορφώνονται ως εξής:
  • Καθηγητής: 500 αντί 400 ευρώ
  • Αναπληρωτής Καθηγητής: 450 ευρώ αντί 400 ευρώ
  • Επίκουρος Καθηγητής: 400 ευρώ αντί 350 ευρώ
  • Λέκτορας: 250 ευρώ (αμετάβλητο)
Αντιστοίχως για Μέλη Ε.Π. των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Τ.Ε.Ι.), μέλη Δ.Ε.Π. των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), κ.λ.π.:
  • Καθηγητής: 500 αντί 250 ευρώ
  • Αναπληρωτής Καθηγητής: 450 ευρώ αντί 200 ευρώ 
  • Επίκουρος Καθηγητής: 400 ευρώ αντί 180 ευρώ
  • Λέκτορας: 250 ευρώ αντί 150 ευρώ.
Επίσης επεκτείνεται στα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος που υπηρετούν στους νομούς Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου και Σαμοθράκης το ειδικό μηνιαίο επίδομα των 100 ευρώ.
 
website counter
friend finderplentyoffish.com