Σάββατο, 6 Μαΐου 2017

ΣτΕ: Το καλοκαίρι η απόφαση για τις παρατάσεις παραγραφής φορολογικών αξιώσεων

Η συνταγματικότητα ή μη των συνεχών παρατάσεων παραγραφής των φορολογικών αξιώσεων συζητήθηκε στην Ολομέλεια τοιυ ΣτΕ. Το θέμα παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια του ανωτάτου ακυρωτικού δικαστηρίου από την επταμελή σύνθεση του Β' Τμήματος, που έκρινε αντισυνταγματική τη συνεχή παράταση παραγραφής των φορολογικών αξιώσεων.

 
Κατά την ακροαματική διαδικασία οι δικηγόροι του Δημοσίου σημείωσαν ότι εάν η Ολομέλεια ταχθεί με την άποψη του Β' Τμήματος περί αντισυνταγματικότητας, τότε θα χαθούν πολλά χρήματα, τα οποία το Δημόσιο κυνηγάει.
Αναλυτικότερα, το Β' Τμήμα του ΣτΕ, με πρόεδρο την αντιπρόεδρο Μαίρη Σαρπ και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Κωνσταντίνο Νικολάου, παρέπεμψε στην Ολομέλεια του ΣτΕ για να κριθεί η συνταγματικότητα των νόμων 3513/2005, 3697/2008, 3790/2009 και 3842/2010 ως προς το σκέλος εκείνο που παρέτειναν συνεχώς τον χρόνο παραγραφής των φορολογικών αξιώσεων.
Το Β' Τμήμα εξέφρασε την άποψη ότι η παραγραφή πρέπει να έχει συνολικά εύλογη χρονική διάρκεια, δηλαδή να συνάδει προς τη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας και οι συνεχείς παρατάσεις αντίκεινται στην απορρέουσα από το Σύνταγμα αρχή του κράτους δικαίου και της αρχής της ασφάλειας δικαίου.
Σε άλλο σημείο της απόφασης του Β' Τμήματος αναφέρεται ότι με νομοθετικές ρυθμίσεις παρατείνεται διαδοχικώς ο χρόνος παραγραφής των φορολογικών αξιώσεων του Δημοσίου, λίγο πριν από την λήξη είτε προ της αρχικής παραγραφής, είτε της προηγούμενης παράτασης αυτής. Έτσι, ο θεσπιζόμενος με το άρθρο 84 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος κανόνας της 5ετούς παραγραφής δεν έχει πλέον καμία περίπτωση εφαρμογής, ενώ διαφαίνεται αδυναμία οποιασδήποτε πρόβλεψης για τον χρόνο λήξης της παραγραφής.
Το ΣτΕ επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή του, η οποία αναμένεται μέσα στο ερχόμενο καλοκαίρι.
 
website counter
friend finderplentyoffish.com