Τετάρτη, 3 Μαΐου 2017

Μάστερ τα πτυχία πολυτεχνικών και γεωπονικών σχολών, σχολές ΙΕΚ από τα ΤΕΙ

Η εξομοίωση των πτυχίων πολυτεχνικών και γεωπονικών σχολών με μεταπτυχιακά διπλώματα θα προβλέπεται σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, που αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση εντός της εβδομάδας.

 
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Έθνος», με αυτήν τη διάταξη του υπουργείου Παιδείας ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα των πολυτεχνικών και γεωπονικών σχολών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ισοδυναμία με πτυχία Μάστερ (Masters) θα ισχύει μόνο για τα τμήματα ή τις σχολές οι οποίες -κατά την κρίση της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση- πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
- Προσφέρουν σπουδές γνωστικού αντικειμένου με θετικό-εφαρμοσμένο προσανατολισμό.
- Εχουν πρόγραμμα ενιαίας και αδιάσπαστης πενταετούς ή εξαετούς φοίτησης.
- Διαθέτουν επαρκή σε εύρος και λογική διάρθρωση μαθήματα, που καλύπτουν ολόκληρο το εύρος του σχετικού γνωστικού αντικειμένου, περιλαμβανομένων και επαρκών μαθημάτων εμβάθυνσης (προχωρημένου επιπέδου) διαρκείας δύο τουλάχιστον εξαμήνων.
- Προβλέπουν την υποχρεωτική εκπόνηση ερευνητικού χαρακτήρα διπλωματικής εργασίας, εντός ενός εξαμήνου κατ’ ελάχιστον.
Στο ίδιο σχέδιο νόμου θα περιληφθεί διάταξη με την οποία τα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας θα έχουν τη δυνατότητα να ιδρύουν και διετή τμήματα τα οποία θα απονέμουν διπλώματα επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 5, δηλαδή θα είναι αντίστοιχα με τα διπλώματα που χορηγούν τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, σε αυτά τα τμήματα θα μπορούν να εισάγονται χωρίς εξετάσεις απόφοιτοι των επαγγελματικών λυκείων.
 
website counter
friend finderplentyoffish.com