Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017

Ετοιμάζουν "νέα γενιά" προσωρινών συντάξεων

Νέα παράταση στο δράμα 55.000 - 60.000 συνταξιούχων οι οποίοι περιμένουν μέχρι και ένα χρόνο να λάβουν την οριστική κύρια σύνταξή τους, ετοιμάζεται να δώσει το Υπουργείο Εργασίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, εκείνο το οποίο εξετάζει η πολιτική ηγεσία του Υπ. Εργασίας είναι, ο ΕΦΚΑ να αποδώσει το 80% της κατ΄ εκτίμηση μελλοντικής οριστικής σύνταξης σε όσους έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά τους μετά την 12η Μαΐου 2016-  αντί των 384 ευρώ έως 768 ευρώ τα οποία λαμβάνουν οι παραπάνω συνταξιούχοι μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών τους στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.
Αν η τελική σύνταξη, μετά τον τελικό υπολογισμό της προκύψει μικρότερη της δεύτερης  προσωρινής σύνταξης (που θα αντιστοιχεί στο 80% της κατ΄ εκτίμηση οριστικής), τότε θα ζητηθεί από τους συνταξιούχους αναδρομικά τη διαφορά. 
Αν, όμως, η οριστική σύνταξη προκύψει μεγαλύτερη από τη δεύτερη προσωρινή, τότε ο ΕΦΚΑ θα αποδώσει στους δικαιούχους τη διαφορά.

Η εφαρμογή ενός τέτοιου σχεδίου θα απαιτούσε κατάθεση-ψήφιση τροπολογίας, δεδομένου ότι θα αποτελούσε αλλαγή της διάταξης του νόμου Κατρούγκαλου περί προσωρινών συντάξεων.
Ωστόσο, το Υπ. Εργασίας, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, προσανατολίζεται σε έκδοση μόνο Υπουργικής Απόφασης, προκειμένου να αποφύγει να δημιουργηθεί ακόμα μεγαλύτερη καθυστέρηση στην απονομή μίας μεγαλύτερης  - σε σχέση με εκείνη που σήμερα λαμβάνουν οι δικαιούχοι-  προσωρινής σύνταξης.
Το Υπουργείο Εργασίας εξετάζει τη "διέξοδο" της απόδοσης του 80% της κατ΄ εκτίμηση οριστικής κύριας σύνταξης στους δικαιούχους της, γιατί ακόμα και σήμερα,  ένα χρόνο μετά τη θέσπιση του νόμου Κατρούγκαλου,  2 ½ μήνες μετά την ψήφιση της τροπολογίας για την αλλαγή του μαθηματικού τύπου υπολογισμού τους και ενώ έχουν συσταθεί συντονιστικές ομάδες στο Υπ.Εργασίας και στο Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης δεν είναι τεχνικά δυνατός ο καθορισμός του ακριβούς ύψους τους.
Και αυτό την ίδια στιγμή, που έχουν εγγραφεί στον κρατικό προϋπολογισμό 859 εκατ.ευρώ για την εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης μέχρι τον Οκτώβριο του 2017.
Η αναμενόμενη εκταμίευση της δόσης στα τέλη Ιουνίου–αρχές Ιουλίου εκτιμάται από κυβερνητικές πηγές πως θα ενισχύσει εξαιρετικά τη δυνατότητα του ΕΦΚΑ να εκκαθαρίσει τις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης,με τον όρο –βέβαια- ότι θα έχει έτοιμα να αναγκαία "εργαλεία".
Κάτι τέτοιο, πάντως, μέχρι τώρα δεν κατέστη δυνατό, αν σκεφτεί κανείς πως μόλις 70-80 εκατ. ευρώ (επί συνόλου 859 εκατ. ευρώ που έχουν "εγγραφεί" στον προϋπολογισμό) έχουν απορροφηθεί για το σκοπό αυτό.
Χαρακτηριστικό της τραγικής καθυστέρησης του Υπ. Εργασίας την οποία έχει επιδείξει για τον υπολογισμό των συντάξεων είναι πως μόλις χθες ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης εξέδωσε αναλυτική εγκύκλιο για τις συντάξιμες αποδοχές οι οποίες προκύπτουν με βάση τις διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου.
Υπενθυμίζεται πως βάσει του νόμου Κατρούγκαλου, οι προσωρινές συντάξεις υπολογίζονται ως εξής :
* Οι μισθωτοί δικαιούνται το 50% των μέσων μηνιαίων αποδοχών που ελάμβανε κατά το τελευταίο 12μηνο της απασχόλησης τους ως προσωρινή σύνταξη (εντός δύο μηνών από την συνταξιοδότησης του), αφού φυσικά καταθέσει τα δικαιολογητικά του για σύνταξη.
* Οι αυταπασχολούμενοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες δικαιούνται ως προσωρινή σύνταξη το 50% του μέσου μηνιαίου εισοδήματος των 12 τελευταίων μηνών ασφάλισης που προηγούνται του μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Ως μέσο μηνιαίο εισόδημα νοείται το πηλίκο του συνόλου των τρεχουσών εισφορών κύριας ασφάλισης που καταβλήθηκαν κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο ασφάλισης, διαιρουμένου δια του 20 % και στη συνέχεια δια του 12.
Σε κάθε περίπτωση, όμως,  η προσωρινή σύνταξη δεν μπορεί να είναι κάτω από τα 384 ευρώ και πάνω από τα 768 ευρώ.
 
website counter
friend finderplentyoffish.com