Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017

Κομισιόν: Η Ελλάδα πρέπει να ενσωματώσει την Οδηγία για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τις ελληνικές Αρχές να προσαρμόσουν την εθνική νομοθεσία με την κοινοτική οδηγία για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών του Δημοσίου στις εμπορικές συναλλαγές.

Συγκεκριμένα, στη συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή της προς τις ελληνικές Αρχές, η Επιτροπή εκτιμά ότι παραβιάζονται οι οδηγίες της ΕΕ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές (οδηγία 2000/35 / ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2011/7 /ΕΕ).

Η Επιτροπή επισημαίνει, επίσης, ότι λαμβάνει υπόψη την πρόσφατη νομολογία σχετικά με το δικαίωμα προσφυγής σε ένδικα μέσα και δικαιώματα επί τόκων και αποζημιώσεων.
 
website counter
friend finderplentyoffish.com