Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017

Τι σχεδιάζει η ΔΕΗ για την ηλεκτροδότηση στα νησιά

Φυσικό αέριο για τους αυτόνομους ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς στα νησιά, διασυνδέσεις με το ηπειρωτικό σύστημα και ανάπτυξη των ΑΠΕ όλων των τεχνολογιών σχεδιάζει η ΔΕΗ για την ηλεκτροδότηση των μη διασυνδεδεμένων νησιών.
Ο σχεδιασμός της ΔΕΗ, η οποία ήδη μέσω της θυγατρικής «ΔΕΗ Ανανεώσιμες» διαθέτει στα νησιά αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 64 MW, προβλέπει μεταξύ άλλων:


• Μελέτες και κατασκευές υβριδικών συστημάτων (αιολικά σε συνδυασμό με μονάδες αντλησιοταμίευσης ή με μονάδες αποθήκευσης-συσσωρευτές). To 2018 προγραμματίζεται η λειτουργία του υβριδικού έργου Ικαρίας (συνδυασμός αιολικής και υδροηλεκτρικής ενέργειας), ισχύος 6,65 MW,
• Διαδικασίες ανάπτυξης των γεωθερμικών πεδίων της Νισύρου, της Λέσβου, των Μεθάνων και του συμπλέγματος των νησιών Μήλου – Κιμώλου - Πολυαίγου.
• Εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία στον Αυτόνομο Σταθμό Παραγωγής Καρπάθου πιλοτικού υβριδικού συστήματος ισχύος 30 kW με φωτοβολταϊκό πεδίο και αποθήκευση ενέργειας μέσω συσσωρευτών που θα χρησιμοποιείται για τις ανάγκες του σταθμού.
• Δεκάδες υποβρύχιες διασυνδέσεις νησιών με την ηπειρωτική χώρα αλλά και νησιών μεταξύ τους με ευεργετικές επιπτώσεις στο κόστος, το περιβάλλον, την ποιότητα και ασφάλεια εφοδιασμού.
• Αναβάθμιση και εγκατάσταση εξοπλισμού αντιρρυπαντικής τεχνολογίας στους σταθμούς παραγωγής Καρπάθου, Αστυπάλαιας και Λέσβου συνολικής επένδυσης περίπου € 45 εκ. που θα ολοκληρωθούν τη διετία 2018-2019, καθώς και νέες εγκαταστάσεις παραγωγής (Μονάδα Νοτίου Ρόδου, προϋπολογισμού € 180 εκ.)
• Περαιτέρω αξιοποίηση των ΑΠΕ (αιολική, γεωθερμική, κ.ο.κ.) σε συνδυασμό με συστήματα αποθήκευσης και αφαλάτωσης.
• Διερεύνηση χρήσης φυσικού αερίου ως εναλλακτική προσέγγιση στο μεταβατικό στάδιο λειτουργίας των ηλεκτρικών συστημάτων των μη διασυνδεδεμένων νησιών.
• Διερεύνηση δράσεων που συνδυάζουν την καθαρή ενέργεια με τη διαχείριση αποβλήτων (π.χ. μονάδες βιομάζας).
• Προώθηση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας.
• Σταδιακή μετάβαση στα έξυπνα δίκτυα με εξελιγμένες τεχνικές διαχείρισης της ζήτησης.
• Ανάπτυξη ηλεκτροκίνησης στην προοπτική των «πράσινων» νησιών.
Εξάλλου, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας «Καθαρή Ενέργεια για τα Νησιά της Ε.Ε.» η ΔΕΗ θεωρεί ότι κατά προτεραιότητα πρέπει να δοθούν λύσεις στα:
• Ηλεκτρικές διασυνδέσεις των νησιών με το ηπειρωτικό σύστημα αλλά και μεταξύ τους, με βάση την οικονομικά αποδοτικότερη λύση και τον μελλοντικό ασφαλή και αξιόπιστο ενεργειακό εφοδιασμό τους.
• Καθορισμός του ρόλου της συμβατικής ηλεκτροπαραγωγής (αλλαγή καυσίμου, περιβαλλοντική προσαρμογή μονάδων, απαιτούμενη νέα συμβατική ισχύς σε συνδυασμό με τις ανάγκες εφεδρείας των τοπικών ηλεκτρικών συστημάτων)
• Εξειδίκευση και διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου για το καθεστώς στήριξης των υβριδικών έργων, την αποθήκευση ηλεκτρισμού, τη διαχείριση ζήτησης κλπ, τα οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την διείσδυση των ΑΠΕ και την ασφάλεια τροφοδοσίας στα μη διασυνδεδεμένα νησιά (ΜΔΝ).
• Συμπλήρωση και εξειδίκευση ρυθμιστικού πλαισίου για τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα (π.χ. διαμόρφωση βασικού πλαισίου οργάνωσης, πιστοποίησης και λειτουργίας των Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης Σταθμών παραγωγής από ΑΠΕ, οι οποίοι «οιονεί» θα αποτελέσουν συμμετέχοντες στην Αγορά για λογαριασμό των νέων ΑΠΕ).
• Ανάγκη προσαρμογής και βελτιστοποίησης των ρυθμιστικών κειμένων που διέπουν τη διαχείριση των αγορών ΜΔΝ σε συνεργασία ΔΕΗ με εμπλεκόμενους φορείς (ΡΑΕ, ΔΕΔΔΗΕ, κ.ά.), αξιοποιώντας την εμπειρία από το πρόσφατο άνοιγμα των αγορών Κρήτης και Ρόδου.
• Διαμόρφωση μακροπρόθεσμων στρατηγικών για την κινητοποίηση των επενδύσεων και θεσμικά μέτρα για την αποδοχή των έργων από τις τοπικές κοινωνίες.
 
website counter
friend finderplentyoffish.com