Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017

Κατά 693 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν οι νέες καθυστερήσεις δανείων το α΄ τρίμηνο

Αύξηση των νέων καθυστερήσεων κατά 693 εκατ. ευρώ, παρουσίασαν οι τράπεζες το α΄ τρίμηνο του 2017. Την ίδια στιγμή, με τη βοήθεια κυρίως των διαγραφών δανείων, πέτυχαν να μειώσουν κατά 395 εκατ. ευρώ τα νέα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα. 
Η αύξηση των νέων καθυστερήσεων, δηλαδή των δανείων που δεν εξυπηρετούνται για περισσότερες από 90 ημέρες (NPLs), ήταν αποτέλεσμα της χειροτέρευσης των στεγαστικών χαρτοφυλακίων, τα οποία, αναδεικνύονται ο μεγάλος ασθενής από την αβεβαιότητα και την επιδείνωση του οικονομικού κλίματος στο α΄ τρίμηνο του έτους. 
Ενώ η συγκεκριμένη κατηγορία δανείων ήταν εκείνη που παρουσίαζε τα λιγότερα προβλήματα και οι ρυθμίσεις εξυπηρετούνταν ομαλά, η εικόνα άλλαξε άρδην στο α΄ τρίμηνο του έτους. Ως αποτέλεσμα, στα στεγαστικά δάνεια οφείλεται η αύξηση των "κόκκινων" δανείων των τραπεζών, καθώς σε μεγάλο βαθμό ρυθμισμένα στεγαστικά δάνεια ή δάνεια σε καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών, κατέληξαν μη εξυπηρετούμενα άνω του τριμήνου.
 
Εξαίρεση στον κανόνα της αύξησης των NPLs στο α΄ τρίμηνο του 2017, αποτέλεσε η AlphaBank, πετυχαίνοντας μείωση τόσο στα NPEs (μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα), όσο και στα NPLs. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το υφιστάμενο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA),στα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) περιλαμβάνονται δάνεια σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών και δάνεια αβέβαιης είσπραξης, δηλαδή δάνεια τα οποία θεωρούνται μη εξυπηρετούμενα παρόλο που είτε είναι ενήμερα είτε είναι σε καθυστέρηση μέχρι 90 ημέρες, καθώς υπάρχουν ενδείξεις για δυσκολίες πλήρους αποπληρωμής χωρίς τη ρευστοποίηση εξασφάλισης.  
Με τη σειρά που ανακοίνωσαν αποτελέσματα α΄ τριμήνου 2017, η εικόνα των τραπεζών για NPEs, NPLs και προβλέψεις είναι η εξής:
Eurobank
Τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ήταν θετικά και ανήλθαν σε 154 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο 2017. Ωστόσο, τα νέα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) ήταν αρνητικά για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκαν σε – 72 εκατ. ευρώ.
Ο δείκτης των NPEs μειώθηκε κατά 20 μονάδες βάσης, στο 45% του χαρτοφυλακίου χορηγήσεωνστο τέλος του α΄ τριμήνου 2017, ενώ τα συνολικά NPEsμειώθηκαν κατά 290 εκατ. ευρώσε σχέση με το τέλος του 2016. 
Η κάλυψη των NPEsκαι των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (NPLs) από προβλέψεις διαμορφώθηκε σε 50,8% και 65,5% αντίστοιχα.
Οι προβλέψεις έναντι πιστωτικών κινδύνων ανήλθαν σε 188 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν σε 1,94% επί των μέσων χορηγήσεων το α΄ τρίμηνο 2017.

Εθνική Τράπεζα
Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) στην Ελλάδα μειώθηκαν για τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο, κατά 0,2 δις. ευρώ σε τριμηνιαία βάση, αντανακλώντας τον σχεδόν μηδενικό ρυθμό δημιουργίας νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και τις διαγραφές πλήρως καλυμμένων από προβλέψεις δανείων. Η Τράπεζα έχει μειώσει τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα κατά 3 δις. ευρώ από το τέλος του 2015, υπερβαίνοντας τον στόχο του SSMκατά 700 εκατ. ευρώ. 
Ο εγχώριος δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων παρέμεινε στα χαμηλότερα επίπεδα του κλάδου, σε 45,1% στο α΄ τρίμηνο 2017, αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση. Το ποσοστό κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από σωρευμένες προβλέψεις διαμορφώθηκε σε 56,6% στην Ελλάδα (+ 10 μ.β. σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο 2016), στα υψηλότερα επίπεδα του εγχώριου τραπεζικού κλάδου.
Σε επίπεδο Ομίλου, ο ρυθμός δημιουργίας νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ανήλθε σε 139 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας κυρίως τις νέες επισφάλειες στα εγχώρια στεγαστικά δάνεια (145 εκατ. ευρώ από 42 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο), οι περισσότερες εκ των οποίων, όμως, έχουν κατηγοριοποιηθεί ως μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα. 
Στην Ελλάδα, το κόστος πιστωτικού κινδύνου ανήλθε σε 294 μονάδες βάσης από 252 μ.β. το προηγούμενο τρίμηνο λόγω της αύξησης των προβλέψεων στο στεγαστικό χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας. 
Ο δείκτη κάλυψης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από συσσωρευμένες προβλέψεις διαμορφώθηκε σε 75,2% στην Ελλάδα, στα υψηλότερα επίπεδα του κλάδου (74,1% σε επίπεδο Ομίλου).
Τράπεζα Πειραιώς
Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκε στο 37,8% το α΄ τρίμηνο 2017, με το υπόλοιπό τους να μειώνεται για έκτο συνεχόμενο τρίμηνο. Η συνολική μείωσή τους κατά τους τελευταίους  12 μήνες έφτασε τα 2,3 δις. ευρώ, με το υπόλοιπο των NPLs να υποχωρεί στα 24,1 δισ. ευρώ τον Μάρτιο του 2017. 
Ο σχηματισμός νέων καθυστερήσεων δανείων του ομίλου, μετά από πτώση τεσσάρων συνεχόμενων τριμήνων, αυξήθηκε κατά 400 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο 2017, επηρεασμένος αρνητικά από τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες και εξαιτίας δύο μεγάλων εταιρικών λογαριασμών για τους οποίους η Τράπεζα αποφάσισε να ακολουθήσει πιο αυστηρή προσέγγιση. 
Ο δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από σωρευμένες προβλέψεις ανήλθε στο τέλος Μαρτίου στο 68% από 66%. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) στο τέλος Μαρτίου 2017 ήταν στο 52%, με κάλυψη από συσσωρευμένες προβλέψεις στο 46%. 
Οι προβλέψεις δανείων στο α΄ τρίμηνο 2017 διαμορφώθηκαν σε 258 εκατ. ευρώ έναντι σχεδόν ίδιου ποσού το α΄ τρίμηνο 2016. Η παρατεταμένη αβεβαιότητα στο εξωτερικό περιβάλλον στην αρχή του έτους δεν επέτρεψε την αποκλιμάκωση του κόστους των προβλέψεων, το οποίο ως ποσοστό επί των δανείων σε επίπεδο Ομίλου, ανήλθε στις 218 μονάδες βάσης από 212 μ.β. το α΄ τρίμηνο 2016.
Alpha Bank
Το α΄ τρίμηνο 2017 τα νέα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα στην Ελλάδα σημείωσαν πτώση κατά 123 εκατ. ευρώ έναντι αυξήσεως 50 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Τα δάνεια σε καθυστέρηση μειώθηκαν κατά 101 εκατ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση έναντι αυξήσεως των νέων καθυστερήσεων, ύψους 225 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.
Στο τέλος Μαρτίου 2017 ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ανερχόταν σε 53,8%, ενώ ο δείκτης καλύψεως για τα ανοίγματα αυτά ανερχόταν σε 49%. Ο δείκτης καθυστερήσεων ανερχόταν σε 38,1% σε επίπεδο ομίλου. Ο δείκτης καλύψεως καθυστερήσεων ανερχόταν σε 69% και 124% συμπεριλαμβανομένων των ενσώματων εξασφαλίσεων.
Σε επίπεδο ομίλου, ο δείκτης καθυστερήσεων των επιχειρηματικών, στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων διαμορφώθηκε στο τέλος του α΄ τριμήνου σε 39,2%, 34,9% και 42,1% αντίστοιχα, ενώ το σχετικό αποθεματικό προβλέψεων ανήλθε σε 78%, 48% και 83% αντίστοιχα.
Οι προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου το α΄ τρίμηνο 2017 ανήλθαν σε 246,8 εκατ. ευρώ έναντι 303,9 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Ως αποτέλεσμα, το κόστος πιστωτικού κινδύνου μειώθηκε σε 164 μονάδες έναντι 191 μονάδων βάσης κατά μέσο όρο για το 2016.
Στο τέλος Μαρτίου 2017 το συνολικό απόθεμα προβλέψεων για τον όμιλο ανήλθε σε 15,9 δις. ευρώ, ενώ ο δείκτης αποθέματος προβλέψεων ως προς το σύνολο του δανειακού χαρτοφυλακίου ανήλθε σε 26,4%.
 
website counter
friend finderplentyoffish.com