Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2017

"Κόκκινα" στεγαστικά δάνεια 9,3 δισ. ευρώ στο νόμο Κατσέλη

Το ποσό των 9,3 δισ. ευρώ, φτάνουν τα "κόκκινα" στεγαστικά δάνεια που έχουν βρει καταφύγιο στο νόμο Κατσέλη, αντιστοιχώντας στο 1/3 των υπολοίπων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των τραπεζών στη συγκεκριμένη κατηγορία. Συνολικά τα δάνεια που τελούν σε καθεστώς νομικής προστασίας και τα οποία, σύμφωνα με τις τράπεζες, περιλαμβάνουν μεγάλη μερίδα στρατηγικών κακοπληρωτών,  ανέρχονται σε 15 δισ. ευρώ.
Το υπόλοιπο (πριν από τις προβλέψεις) στεγαστικών δανείων των τραπεζών που δεν εξυπηρετούνται διαμορφώθηκε στα τέλη Μαρτίου σε 27,7 δισ. ευρώ όταν ο στόχος που είχε τεθεί ήταν για μείωσή τους στα 27,3 δισ. ευρώ. Κατόπιν αυτού, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στη συγκεκριμένη κατηγορία δανείων διαμορφώθηκε στο 42,2% έναντι στόχου να υποχωρήσει στο 41,4%.
Αντιστοίχως, τα μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια (υπόλοιπο των τραπεζών πριν από τις προβλέψεις) διαμορφώθηκαν στα 21 δισ. ευρώ από στόχο για 20,6 δισ. ευρώ και ο αντίστοιχος δείκτης στο 32% αντί για 31,3%.

Η αναστροφή στη θετική πορεία αποπληρωμής των στεγαστικών δανείων το α΄ τρίμηνο του 2017 ήταν ο κύριος λόγος για την αστοχία των τραπεζών σε επίπεδο NPLs. Πέραν της σημαντικής εισροής νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στο στεγαστικό χαρτοφυλάκιο των τραπεζών, προβληματίζει το γεγονός ότι στο συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο το ένα στα τρία μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα αφορά σε δανειολήπτη που έχει κάνει αίτηση για υπαγωγή σε καθεστώς νομικής προστασίας.
Με βάση την Έκθεση της ΤτΕ για τους Επιχειρησιακούς Στόχους των Τραπεζών που δημοσιεύτηκε χθες, το α΄ τρίμηνο 2017 οι τράπεζες πέτυχαν το στόχο για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (τα NPEs μειώθηκαν κατά 1,4 δισ. ευρώ χαμηλότερα από το ποσό – στόχο και διαμορφώθηκαν στα 103,9 δισ. ευρώ), αλλά απέτυχαν στο στόχο για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (τα NPLs έφτασαν τα 75,2 δισ. ευρώ, περίπου 0,5 δισ. ευρώ υψηλότερα από το στόχο).
Σημειώνεται ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPLs) αφορούν δάνεια σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών, ενώ στα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) περιλαμβάνονται δάνεια με καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών και δάνεια αβέβαιης είσπραξης χωρίς τη ρευστοποίηση εξασφάλισης, ανεξαρτήτως ημερών καθυστέρησης.
 
website counter
friend finderplentyoffish.com