Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017

Μικρή μείωση στα φέσια του δημοσίου τον Απρίλιο

Στα 4,959 δισ. ευρώ ανήλθαν στο τέλος Απριλίου οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα, σημειώνοντας μικρή μείωση κατά 117.000.000 ευρώ σε σύγκριση με το ύψος στο οποίο είχαν διαμορφωθεί στο τέλος Μαρτίου. Τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους δείχνουν ότι: 


1) Οι συνολικές οφειλές των υπουργείων, των ασφαλιστικών ταμείων, των νοσοκομείων, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου περιορίστηκαν στα 3,908 δισ. ευρώ στις 30-04-2017 από 3,956 δισ. ευρώ στις 31-3-2017. Μειώθηκαν δηλαδή κατά 51.000.000 ευρώ μέσα στον Απρίλιο του τρέχοντος έτους. Πιο συγκεκριμένα:
α) Οι οφειλές των υπουργείων αυξήθηκαν σε 235.000.000 ευρώ στο τέλος Απριλίου από 198.000.000 ευρώ στο τέλος Μαρτίου. Αυξήθηκαν, δηλαδή, κατά 37.000.000 ευρώ εντός του Απριλίου.
β) Τα χρέη των ασφαλιστικών ταμείων μειώθηκαν στα 2,262 δισ. ευρώ στο τέλος Απριλίου από 2,31 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου 2015. Σημείωσαν, δηλαδή, μείωση κατά 49.000.000 ευρώ τον Απρίλιο. Το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών των ασφαλιστικών ταμείων είναι υποχρεώσεις του ΕΟΠΥΥ. Ο εν λόγω οργανισμός όφειλε στο τέλος Απριλίου 1,166 δισ. ευρώ έναντι 1,205 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου. 
γ) Οι οφειλές των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ανήλθαν σε 354.000.000 ευρώ στο τέλος Απριλίου, από 364.000.000 ευρώ στο τέλος Μαρτίου.
δ) Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των νοσοκομείων μειώθηκαν τα 600.000.000 ευρώ στο τέλος Απριλίου από 618.000.000 ευρώ στο τέλος Μαρτίου.
ε) Τα χρέη των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου μειώθηκαν στα 457.000.000 ευρώ στο τέλος Απριλίου, από 465.000.000 ευρώ στο τέλος Μαρτίου.
 
website counter
friend finderplentyoffish.com