Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2017

Νέος κύκλος της δράσης για την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων

Την προκήρυξη του β' κύκλου της Δράσης «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», με προϋπολογισμό 80 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Σε αυτόν τον κύκλο οι ωφελούμενοι διευρύνονται καθώς εκτός από αυτοαπασχολούμενους και ανέργους θα μπορούν να συμμετάσχουν και μισθωτοί πτυχιούχοι.
Η δράση αποτελεί τη συνέχεια του α' κύκλου και στοχεύει στην ενίσχυση των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το επιστημονικό τους αντικείμενο.
Πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις
Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται στις 5.7.2017 και μπορεί να γίνει σε τρεις διαφορετικές περιόδους οι οποίες είναι οι εξής:
  • 1η από 5.7.2017 έως 9.8.2017
  • 2η από 6.9.2017 έως 11.10.2017
  • 3η από 8.11.2017 έως 13.12.201
Σημειώνεται πως η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά και δωρεάν, στη διεύθυνση www.ependyseis.gr.

Περισσότερες πληροφορίες
Πληροφόρηση για τη δράση είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.antagonistikotika.gr,  www.espa.gr, στα κοινωνικά δίκτυα της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (Facebook, Twitter, Linked in) και από το γραφείο πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στη Λεωφ. Μεσογείων 56, Αθήνα, καθημερινές από τις 8.00 πμ. έως τις 5.00 μμ. Επίσης για την εξυπηρέτηση του κοινού λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο από τις 8:00πμ έως τις 19:00μμ στο 801 11 36 300 (από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση).
Επίσης πληροφόρηση θα δίνεται από τους κατά τόπους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ, ανάλογα με την έδρα υλοποίησης του υποβαλλομένου επιχειρηματικού σχεδίου, www.efepae.gr.
Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ευγενία Φωτονιάτα επισήμανε την ιδιαίτερα υψηλή ανταπόκριση των ενδιαφερόμενων, που είχε ως αποτέλεσμα να γίνει και αύξηση του προϋπολογισμού του α’ κύκλου της δράσης στα 100 εκατ. ευρώ. Πρόσθεσε πως στον β’ κύκλο η δράση έχει συμπληρωθεί συμπεριλαμβάνοντας και μισθωτούς πτυχιούχους που επιδιώκουν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση στο επιστημονικό πεδίο τους και έχει εξειδικευτεί περαιτέρω, για να μπορέσει να αποτελέσει έτσι ένα ακόμα πιο χρήσιμο εργαλείο για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας της ιδιαίτερης αυτής ομάδας που αποτελεί το επιστημονικό κεφάλαιο της χώρας.
 
website counter
friend finderplentyoffish.com