Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017

Νοικιάζονται τα περίπτερα της Νέας Παραλίας Θεσσαλονίκης

Η δημοτική ομάδα της Πρωτοβουλίας του δημάρχου Γιάννη Μπουτάρη κατέληξε στην οριστική της πρόταση για την ενοικίαση των περιπτέρων της Νέας Παραλίας, αλλά και το ζήτημα που είχε προκαλέσει αναστάτωση, αυτό των τραπεζοκαθισμάτων.

Πιο αναλυτικά η πρόταση της πλειοψηφούσας παράταξης του Δήμου Θεσσαλονίκης αναφέρει πως θα δοθούν για ενοικίαση τα 5 από τα 7 περίπτερα της Νέας Παραλίας. Από αυτά τα 5, τα 2 θα έχουν τραπεζοκαθίσματα, το ένα θα έχει σκαμπό και αντίστοιχου ύψους τραπεζάκια, ενώ δύο θα είναι άνευ τραπεζοκαθισμάτων. Για τα υπόλοιπα δύο περίπτερα προβλέπονται τα εξής: το ένα κρατάει ο Δήμος για ποικίλες δραστηριότητες και ένα παραχωρείται, στο πλαίσιο άσκησης κοινωνικής δημοτικής πολιτικής, σε φορέα της πόλης ανάλογης δραστηριότητας. Όπως ξεκαθαρίζεται, το Interni θα εξεταστεί ξεχωριστά.

 
Διαβάστε ολόκληρη την πρόταση της Πρωτοβουλίας.
Περίπτερα παραλίας (εισηγήτρια,η αντιδήμαρχος Άννα Αγγελίδου): Η εισηγήτρια αναφέρθηκε στην απόφαση της Δημοτικής Ομάδας να συστήσει τριμελή Επιτροπή προκειμένου να εξετάσει το θέμα και να κάνει τις προτάσεις της στη Δημοτική Ομάδα. Η τριμελής επιτροπή (Θ. Παππάς, Ά. Αγγελίδου, Α. Κουράκης) έκανε τρεις συνεδριάσεις και α) εξέτασε τα υπάρχοντα υπηρεσιακά έγγραφα, β) πραγματοποίησε αυτοψία στον χώρο της παραλίας, γ) μελέτησε τον περιβάλλοντα χώρο και δ) έλαβε υπόψη της ευαισθησίες φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών.
Με βάση τα παραπάνω, κατέληξε στην εξής πρόταση: Από τα επτά διαθέσιμα περίπτερα τα πέντε διατίθενται προς εκμίσθωση (δύο με τραπεζοκαθίσματα, ένα με σκαμπό και αντίστοιχου ύψους τραπεζάκια, δύο άνευ τραπεζοκαθισμάτων). Από τα υπόλοιπα δύο, ένα κρατάει ο Δήμος για ποικίλες δραστηριότητες και ένα παραχωρείται,στο πλαίσιο άσκησης κοινωνικής δημοτικής πολιτικής, σε φορέα της πόληςανάλογης δραστηριότητας.
Η περίπτωση της χρήσης του πρώην «Interni» θα εξεταστεί χωριστά, αφού ολοκληρωθεί ένας κύκλος επαφών με φορείς που έδειξαν διάθεση αξιοποίησής του.
Οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού για τα υπό εκμίσθωση περίπτερα θα διαμορφωθούν από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Η έγκριση θα γίνει από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Στη συζήτηση που ακολούθησε οι ομιλητές εξέφρασαν τη γνώμη ότι πρόκειται για μια μελετημένη, ισορροπημένη, εφαρμόσιμη και επωφελή για την πόλη και την περιοχή πρόταση, ενώ εκφράστηκαν και αμφιβολίες για τη δυνατότητα επαρκούς αστυνόμευσης.
Τα έσοδα από την εκμετάλλευση των περιπτέρων (το 20% θα αποδίδεται στο ΤΑΙΠΕΔ) θα διατίθενται για έργα πρασίνου, συντήρησης, καλλωπισμού και άλλες παρόμοιες δράσεις.
Στην τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Ομάδας της «Πρωτοβουλίας», την οποία συγκάλεσε ο Δήμαρχος Γιάννης Μπουτάρης την Πέμπτη 08.06.17, συζητήθηκαν ακόμη δύο θέματα:
1. Συνεργασία με Μ.Κ.Ο.: Ο Δήμαρχος στην εισήγησή του ανέφερε ότι δεν είναι σωστές οι γενικεύσεις που απορρίπτουν ή επιδοκιμάζουν συνολικά τις Μ.Κ.Ο. Όπως και σε άλλους τομείς δραστηριοτήτων και συνεργασιών, υπάρχουν καλές και κακές περιπτώσεις. Πολλοί δήμοι, όπως και ο Δήμος Θεσσαλονίκης, συνεργάζονται με διάφορες Μ.Κ.Ο. σε αρκετά θέματα που σχετίζονται με προγράμματα και δράσεις των δήμων. Η συνεργασία αυτή δίνει στους δήμους τη δυνατότητα να κάνουν πράγματα για τους δημότες, που είτε δεν θα μπορούσαν από μόνοι τους να τα κάνουν (π.χ. προσλήψεις ειδικών, επιστημόνων κ.λπ.) είτε θα καθυστερούσαν εξαιρετικά λόγω της γραφειοκρατίας του δημοσίου. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, στις περιπτώσεις που συνεργάζεται με Μ.Κ.Ο. ελέγχει αυστηρά την αξιοπιστία τους και φροντίζει ώστε οι όροι της συνεργασίας να είναι καθαροί και νόμιμοι.
Στη συζήτηση που ακολούθησε, οι ομιλητές ανέφεραν ότι οι μέχρι τώρα συνεργασίες με Μ.Κ.Ο. διευκόλυναν τη δουλειάτου Δήμου και η εμπειρία είναι θετική, ότι οι Μ.Κ.Ο. αποτελούν μέρος της Κοινωνίας των Πολιτών παγκοσμίως και οι συνεργασίες με αυτές προσφέρουν πολύ συχνά πληροφόρηση, γνώση, εμπειρία και «φρεσκάδα» στις δημόσιες υπηρεσίες. Επίσης, ακούστηκαν και απόψεις για περιπτώσεις συνεργασιών με αμφίβολα ή αρνητικά αποτελέσματα και η συζήτηση έκλεισε με την επισήμανση ότι η κάθε περίπτωση συνεργασίας πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά ώστε να διασφαλίζεται ο έλεγχος, η ικανότητα της Μ.Κ.Ο. να παράσχει τις υπηρεσίες που συμφωνούνται καθώς και να τηρούνται αυστηρά οι όροι νομιμότητας και διαφάνειας.
2. Ψηφιακή Στρατηγική Δήμου Θεσσαλονίκης 2017-2030 (εισηγητής, ο αντιδήμαρχος Νίκος Φωτίου).
Ο εισηγητής ανέφερε ότι:
- η συγκρότηση ψηφιακής στρατηγικής στον Δήμο είναι αναγκαία προϋπόθεση για την άσκηση τωννέων και σύγχρονων μορφών διακυβέρνησης που θα παρέχουν γρήγορες και ποιοτικές υπηρεσίες προς τον πολίτη, θα στηρίζουν την καινοτομία, την ανάπτυξη αλλά και τη διαβούλευση, τη διαφάνεια και τη συμμετοχή.
- ο σχεδιασμός έγινε με την ενεργό συμμετοχή και συνέργεια φορέων της πόλης(Δήμος Θεσσαλονίκης, Μητροπολιτική Αναπτυξιακή Α.Ε., Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ), Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας,TheThingsNetwork).
- η Ψηφιακή Στρατηγική είναι συνδεδεμένη με τομείς της στρατηγικής "Θεσσαλονίκη 2030".
- Αρθρώνεται σε 5 Άξονες
1. Η διασυνδεδεμένη πόλη, 2. Μια πόλη για όλους, 3. Αξιοποίηση δεδομένων, 4. Συμμετοχική πόλη, 5. Ψηφιακή καινοτομία.
- Έχει Ενιαία Δομή σε κάθε άξονα
Όραμα -Όφελος για την πόλη και τους πολίτες –Προτεραιότητες – Στόχοι– Δράσεις.
- Έχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα
Υλοποίηση της στρατηγικής
● Η υλοποίηση της στρατηγικής θα πραγματοποιηθεί μέσω ενός αντίστοιχου σχεδίου δράσης (Action Plan), το οποίο θα εκπονηθεί μετά την ψήφιση της στρατηγικής από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης.
● Το σχέδιο δράσης θα περιγράφει αναλυτικά τα έργα που θα υλοποιήσουν τη στρατηγική.
 
website counter
friend finderplentyoffish.com