Σάββατο, 3 Ιουνίου 2017

ΤτΕ: Αμετάβλητο το επιτόκιο νέων καταθέσεων, αυξήθηκε το επιτόκιο νέων δανείων

Διευρύνθηκε στο 4,43% από 4,16 % η διαφορά μεταξύ επιτοκίων χορηγήσεων, που αυξήθηκαν, και καταθέσεων, που παρέμειναν αμετάβλητα, τον Απρίλιο.


Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,31% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά παρέμεινε, επίσης, σχεδόν αμετάβλητο στο 0,68% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.
Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 0,27% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και διαμορφώθηκε στο 4,74%.
Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 14,52%. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 1,47% και διαμορφώθηκε στο 8,05%.
Tα μέσα επιτόκια των επιχειρηματικών και των επαγγελματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα και διαμορφώθηκαν στο 5,58% και 7,24% αντίστοιχα.
Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου αυξήθηκε κατά ο,55% μονάδες βάσης έναντι του προηγούμενου μήνα και διαμορφώθηκε στο 4,67%.
Αναλυτικότερα, το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ μειώθηκε οριακά και διαμορφώθηκε στο 5,29%, για δάνεια άνω των 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 0.42% στο 4,40%, ενώ για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 0,64% και διαμορφώθηκε στο 4,68%.
Το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε οριακά και διαμορφώθηκε στο 2,69%.
 
website counter
friend finderplentyoffish.com