Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017

Τμήμα ενημέρωσης οφειλετών ίδρυσε το ΒΕΘ

Στη σύσταση Τμήματος Ενημέρωσης Οφειλετών προχώρησε το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, με στόχο να συνδράμει  στον περιορισμό του αιτιολογημένου φαύλου κύκλου της δημιουργίας ολοένα και περισσότερων ‘κόκκινων’ δανείων και οφειλών.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Τμήμα Ενημέρωσης Οφειλετών, που ξεκινά τη λειτουργία του υπό την ομπρέλα του Κέντρου Διαμεσολάβησης, απευθύνεται στα μέλη αλλά και τα μη μέλη του ΒΕΘ. Στόχος του, είναι η ύπαρξη μίας ακόμη δομής ενημέρωσης και στήριξης του επιχειρηματικού κόσμου.


Σύμφωνα με τον ΒΕΘ, η ύπαρξη της εν λόγω δομής κρίνεται αναγκαία καθώς μόνο στη Θεσσαλονίκη τα επιχειρηματικά ‘κόκκινα δάνεια’ υπολογίζονται σε 50.000, στην Κεντρική Μακεδονία στα 80.000 και στο σύνολο της χώρας στα 400.000.
 
Η Ομάδα Διαπραγμάτευσης του Τμήματος Ενημέρωσης Οφειλετών απαρτίζεται από έναν νομικό, έναν διαπραγματευτή και έναν εκτιμητή ακινήτων ή και μηχανημάτων, οι οποίοι αναλαμβάνουν την υπόθεση κάθε ενδιαφερόμενου προκειμένου να την φέρουν σε πέρας είτε με επιτυχή συμφωνία, είτε με βεβαίωση αδυναμίας αποτελέσματος.

Πως λειτουργεί το Τμήμα Ενημέρωσης Οφειλετών
Το Κέντρο Διαμεσολάβησης υπό την ομπρέλα του οποίου βρίσκεται το Τμήμα Ενημέρωσης Οφειλετών λειτουργεί με τη βασική ομάδα διαμεσολαβητών με την επωνυμία "The Medilution Team", με την οποία το ΒΕΘ έχει συνάψει Σύμφωνο Συνεργασίας. Η Medilution Team οργανώνει όλη τη δομή και την λειτουργία του, υπό τις υποδείξεις του διοικητικού συμβουλίου του ΒΕΘ, καθώς και με 101 διαμεσολαβητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαμεσολαβητών του ΒΕΘ, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι από το ΥΔΔΑΔ.

Στο Τμήμα Ενημέρωσης Οφειλετών υφίσταται το Μητρώο Νομικών, το οποίο στελεχώνεται από δικηγόρους που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαμεσολαβητών. 
Το Κέντρο και το Τμήμα μπορούν να συνεργάζονται με άλλα Κέντρα Διαμεσολάβησης της χώρας, ή του εξωτερικού και με άλλους φορείς, για την προώθηση του θεσμού της διαμεσολάβησης στην επίλυση εγχώριων και διασυνοριακών διαφορών.
Ποιοι είναι οι στόχοι του Τμήματος Ενημέρωσης Οφειλετών
- Δωρεάν ενημέρωση των ενδιαφερομένων για όλες τις δυνατότητες που έχουν, μετά από μελέτη της υπόθεσής τους, ώστε να μπορέσουν να ρυθμίσουν, ή να βρουν οιαδήποτε λύση στο πρόβλημα  υπερχρέωσης των νοικοκυριών τους, ή των επιχειρήσεών τους.
- Γενικότερη υποστήριξη με κάθε πρόσφορο εργαλείο (Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών, Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων κ.α.) με στόχο την εξεύρεση της βέλτιστης λύσης για κάθε περίπτωση.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Τμήμα Ενημέρωσης Οφειλετών καθώς και για ραντεβού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στον κ. Γιώργο Δεληχάτσιο, στο τηλέφωνο 2310-241383.
 
website counter
friend finderplentyoffish.com