Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017

Διευκρινίσεις ΟΓΑ για τα οικογενειακά επιδόματα

Διευκρινίσεις για την καταβολή των οικογενειακών επιδομάτων δίνει ο ΟΓΑ.
Συγκεκριμένα, ενημερώνει τους δικαιούχους ότι ο οργανισμός εν όψει της πληρωμής της Β’ δόσης 2017 έχει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί όσες αιτήσεις Α21 θα υποβληθούν στην Α.Α.Δ.Ε (taxisnet) μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017.
Στους δικαιούχους των οικογενειακών επιδομάτων, των οποίων οι αιτήσεις Α21 πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση των οικογενειακών επιδομάτων, και θα υποβληθούν μέχρις τις 30/6/2017, θα καταβληθούν τα δικαιούμενα ποσά με την πληρωμή της Β’ δόσης 2017.
Οι αιτήσεις Α21 των δικαιούχων οικογενειακών επιδομάτων που θα υποβληθούν μετά την 30η Ιουνίου 2017, θα τύχουν επεξεργασίας και θα ελεγχθούν στη συνέχεια, ενόψει της πληρωμής της επόμενης Γ’ δόσης.
 
website counter
friend finderplentyoffish.com