Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017

Η κοινοπραξία Deutsche Invest Equity Partners - Belterra - Terminal Link προτιμώμενος επενδυτής για το 67% του ΟΛΘ

Την ένωση των εταιρειών "Deutsche Invest Equity Partners GmbH", "Belterra Investments Ltd." και "Terminal Link SAS"  ανακήρυξε ομόφωνα το ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ ως Προτιμώμενο Επενδυτή για την απόκτηση του 67% των μετοχών της εταιρείας Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΟΛΘ).
Σύμφωνα με το ΤΑΙΠΕΔ, ο φάκελος του διαγωνισμού θα υποβληθεί άμεσα στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο, η δε σύμβαση πώλησης μετοχών θα υπογραφεί μετά την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.
 
website counter
friend finderplentyoffish.com