Παρασκευή, 14 Ιουλίου 2017

Μείωση μέσου μισθού μερικής απασχόλησης τον Οκτώβριο σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2016

Συνεχίστηκε για έναν ακόμη μήνα η μείωση των μισθών καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ που αφορούν τον Οκτώβριο του 2016 ο μέσος μισθός για μερική απασχόληση ήταν στα 388,56 ευρώ μικτά, από 394 ευρώ μικτά που ήταν τον Σεπτέμβριο του ιδίου έτους.


Αντίστοιχα το μέσο ημερομίσθιο για ελαστική εργασία τον περσινό Οκτώβριο ανήλθε στα 23,59 ευρώ από 23,43 που ήταν τον Σεπτέμβριο του 2016. Στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων, σε ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση, το μέσο ημερομίσθιο ανέρχεται σε 50,97ευρώ και ο μέσος μισθός σε 1.167,33 ευρώ. Στα οικοδομοτεχνικά έργα το μέσο ημερομίσθιο είναι 40,12 ευρώ και ο μέσος μισθός 557,27ευρώ.
Στο σύνολο των ασφαλισμένων η μέση απασχόληση είναι 20,89 ημέρες, στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις 21,01 και στους ασφαλισμένους στα οικοδομοτεχνικά έργα 13,89.
Επισημαίνεται ότι στις κοινές επιχειρήσεις η μέση απασχόληση και το μέσο ημερομίσθιο έχουν υπολογιστεί για τις ασφαλιστέες ημέρες, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα για τις πραγματοποιηθείσες ημέρες. Στις επιχειρήσεις με λιγότερους από δέκα μισθωτούς, το μέσο ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο 62,81% του μέσου ημερομισθίου των ασφαλισμένων σε επιχειρήσεις με πάνω από δέκα μισθωτούς, ενώ ο μέσος μισθός ανέρχεται σε 58,70%.
Το μέσο ημερομίσθιο των γυναικών στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση αντιπροσωπεύει το 85,38% του αντίστοιχου ημερομισθίου των ανδρών, ενώ στη μερική απασχόληση το 96,47%.
Σύγκριση βασικών μεγεθών Οκτωβρίου 2016 – Οκτωβρίου 2015
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία τo μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 1,13%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 1,29% και στο σύνολο μειώθηκε κατά 1,07%. Ο μέσος μισθός μειώθηκε στις κοινές επιχειρήσεις κατά 2,59% και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 0,57%.
Στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση το μέσο ημερομίσθιο μειώθηκε κατά 0,55%, ενώ ο μέσος μισθός μειώθηκε κατά 0,63%.
Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 5,06%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 10,68% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 4,74%. Ο αριθμός των ασφαλισμένων αυξήθηκε στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση κατά 3,02%, ενώ με μερική απασχόληση αυξήθηκε κατά 13,21%.
Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 6,95%. Το ποσοστό των ασφαλισμένων γυναικών επί του συνόλου των ασφαλισμένων μειώθηκε από 46,60% σε 46,40%.
Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 1,50%, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 1,84%.
 
website counter
friend finderplentyoffish.com