Σάββατο, 1 Ιουλίου 2017

Εξοικονόμηση 300 εκατ. από δημόσιες e-συμβάσεις

Στο 9,49% ανήλθε το 2016 η εξοικονόμηση της δαπάνης των δημοσίων συμβάσεων που διενεργήθηκαν ηλεκτρονικά. Το ποσοστό αυτό μεταφράζεται σε όφελος για το Δημόσιο της τάξης των περίπου 300 εκατ. ευρώ. Αυτό προέκυψε από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν χθες σε ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε η γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή.


Ανοίγοντας την εκδήλωση ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρης Παπαδημητρίου τόνισε τη σημασία της εν εξελίξει μεταρρύθμισης των δημοσίων συμβάσεων και τον εκσυγχρονισμό αυτών, δεδομένου ότι συντελούν στην επίτευξη δύο αναπτυξιακών στόχων στρατηγικής σημασίας: αφενός στην αποδοτικότητα των δημοσίων δαπανών με γνώμονα τη προμήθεια ποιοτικών ειδών σε ανταγωνιστικές τιμές, αφετέρου στην αξιοποίηση των δημοσίων συμβάσεων για τη μόχλευση της αγοράς και την παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονομίας και ειδικότερα την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Από την πλευρά του ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, Αντώνης Παπαδεράκης, αναφέρθηκε στον βασικό στόχο της Γενικής Γραμματείας για τον τομέα των δημοσίων συμβάσεων που αποσκοπούν στο να αποτελέσουν έναν ενεργητικό παράγοντα συμβολής στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, λειτουργώντας ως συντελεστές εξυγίανσης και εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Διοίκησης. Και τόνισε ότι για να συμβεί αυτό, προϋποτίθεται να αφήσει οριστικά πίσω του ο τομέας των δημοσίων συμβάσεων τα νοσηρά φαινόμενα αδιαφάνειας, αμφισβητούμενων διαδικασιών, προνομιακών σχέσεων και προμηθειών χωρίς το αναγκαίο όφελος.  Στη συνέχεια εστίασε στη μεταρρύθμιση που υλοποιήθηκε στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων τα δύο τελευταία χρόνια και η οποία έχει επιφέρει έμπρακτα αποτελέσματα.
Ειδικότερα, ανέφερε ότι από έναν ανενεργό νόμο περάσαμε πλέον στο νέο θεσμικό πλαίσιο τον Ν. 4412/2016 που είναι σε εφαρμογή τον τελευταίο χρόνο και μόνο μέσα στο 2016 διεξήχθησαν 4.000 διαγωνιστικές διαδικασίες μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ (έναντι 471 διαγωνισμών το 2014), δημοσιοποιήθηκαν 218.000 διαδικασίες προμηθειών στο ΚΗΜΔΗΣ (έναντι 115.000 αναρτήσεων το 2014), πολλαπλασιάστηκαν οι εγγεγραμμένοι οικονομικοί φορείς-χρήστες του συστήματος ξεπερνώντας τους 12.000 (έναντι 2.160 το 2014) εκ των οποίων το 98% αφορούσαν σε ελληνικές παραγωγικές και εμπορικές επιχειρήσεις και μειώθηκε σημαντικά ο μέσος χρόνος ολοκλήρωσης μιας διεξαγόμενης διαγωνιστικής διαδικασίας στις 50 ημέρες (έναντι των 60 ημερών που απαιτούνταν το 2014). Ακόμη, ο κ. Παπαδεράκης τόνισε τη σπουδαιότητα αυτών των μεταρρυθμίσεων και βάσει του προκύπτοντος οικονομικού οφέλους που παρουσιάζουν, υπολογίζοντας τη συνολική εξοικονόμηση πόρων για τις προμήθειες να ανέρχεται σε ένα συνολικό ποσοστό της τάξης του 10% σε σχέση με τις προϋπολογισθείσες δαπάνες.
Επιπλέον ανέφερε ότι εκτός του παραπάνω οικονομικού οφέλους προκύπτουν και άλλα οφέλη για το Δημόσιο και τους οικονομικούς φορείς -χρόνου και κόστους-  όπως για παράδειγμα το όφελος για το Δημόσιο από την εξάλειψη του χαρτιού στις διοικητικές διαδικασίες των δημοσίων συμβάσεων που υπολογίζεται την τελευταία διετία περίπου στις 700.000 ευρώ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με την ενεργοποίηση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), πλέον στόχος της κυβέρνησης είναι όλες οι διαδικασίες να είναι ηλεκτρονικές.
Μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση
Η διεύρυνση του αριθμού των ηλεκτρονικών διαγωνισμών, αλλά και των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση, καθώς ένας σημαντικός αριθμός συμβάσεων εκτελείται ακόμη με τον παραδοσιακό τρόπο. Υπογραμμίζεται ότι το 2016 η εκτιμώμενη αξία των συμβάσεων ανήλθε στα 5,4 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 3,3 διενεργήθηκαν με ηλεκτρονικό τρόπο.
Σε ό,τι αφορά το πλήθος των συμβάσεων, σχεδόν το μισό εκτελείται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). Το 2016 οι ΟΤΑ εκτέλεσαν το 48% των συμβάσεων, ο τομέας της υγείας το 26%, η κεντρική διοίκηση το 13% και το υπόλοιπο 13% οι λοιποί φορείς. Ως προς την αξία, ωστόσο, τα δεδομένα πλην των ΟΤΑ αλλάζουν. Ειδικότερα οι ΟΤΑ εκτέλεσαν το 44% της αξίας των συμβάσεων, ο τομέας της υγείας το 11%, η κεντρική διοίκηση το 26% και οι λοιποί φορείς το 19%.
 
website counter
friend finderplentyoffish.com