Σάββατο, 22 Ιουλίου 2017

Επανεξέταση και επανέλεγχος εκπτώσεων 50% στον ΕΝΦΙΑ

Σε επανεξέταση και επανέλεγχο των εκπτώσεων κατά 50% από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) που θα χορηγηθούν φέτος σε όσους φορολογούμενους έχουν δηλώσει πολύ χαμηλά εισοδήματα για το έτος 2016, καθώς επίσης και των απαλλαγών από τον ΕΝΦΙΑ που θα χορηγηθούν σε τρίτεκνους και πολύτεκνους με χαμηλά εισοδήματα έτους 2016 θα προχωρήσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων τον Φεβρουάριο του 2018, διασταυρώνοντας εξονυχιστικά τα δεδομένα των εμπρόθεσμων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται φέτος. Οι επανέλεγχοι θα γίνουν συνολικά στις δηλώσεις φόρου εισοδήματος 1,3 εκατομμυρίου νοικοκυριών με χαμηλά εισοδήματα.


Στις περιπτώσεις που θα διαπιστωθούν μεταβολές στα στοιχεία για τα εισοδήματα των φορολογουμένων, οι οποίες θα θέτουν εκτός προϋποθέσεων απαλλαγής (εκτός εισοδηματικών ορίων) φορολογούμενους που έλαβαν τις συγκεκριμένες απαλλαγές, αυτές θα ακυρώνονται και θα εκδίδονται νέες πράξεις διοικητικού προσδιορισμού του ΕΝΦΙΑ με τις οποίες οι φορολογούμενοι θα καλούνται να καταβάλουν ολόκληρα τα ποσά του φόρου.
Συγκεκριμένα, στο νέο πολυνομοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, περιελήφθη διάταξη (παράγραφος 2 του άρθρου 13) με την οποία προβλέπεται ότι ειδικά για τον ΕΝΦΙΑ του 2017 οι εκπτώσεις που θα χορηγηθούν με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια σε οικονομικά ασθενείς ομάδες του πληθυσμού θα επανεξεταστούν μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2018 με βάση τις εμπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 και, σε περίπτωση μεταβολών, θα εκδοθεί νέα πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου για το έτος αυτό. Οι έλεγχοι αυτοί αναμένεται να οδηγήσουν σε αναδρομική ανάκληση αποφάσεων χορήγησης εκπτώσεων και απαλλαγών κυρίως σε βάρος όσων φορολογουμένων θα έχουν καταφέρει να λάβουν τις απαλλαγές υποβάλλοντας εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλαδή μετά την 21η Ιουλίου 2017 (σήμερα), που λήγει η προθεσμία υποβολής των φετινών δηλώσεων.
Οι περιπτώσεις εκπτώσεων και απαλλαγών που θα επανεξεταστούν αφορούν, ειδικότερα, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
1) Τους δικαιούχους απαλλαγής από το 50% του ΕΝΦΙΑ κάθε ένας από τους οποίους πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:
α) Το «συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα» του προηγούμενου έτους να μην έχει υπερβεί τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή την σύζυγο και για κάθε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.
β) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων τα οποία κατέχει ο φορολογούμενος και τα λοιπά μέλη της οικογένειάς του να μην υπερβαίνουν τα 150 τετραγωνικά μέτρα.
γ) Η συνολική αντικειμενική αξία των κτισμάτων και των εντός σχεδίων πόλεων οικοπέδων που κατέχει ο φορολογούμενος ή η οικογένειά του να μην υπερβαίνει τα 85.000 ευρώ αν πρόκειται για άγαμο, τα 150.000 ευρώ αν πρόκειται για έγγαμο χωρίς παιδιά και τα 200.000 ευρώ αν πρόκειται για έγγαμο με ένα ή δύο εξαρτώμενα τέκνα.
2) Τις οικογένειες που είναι τρίτεκνες ή πολύτεκνες ή περιλαμβάνουν ανάπηρα άτομα κατά ποσοστά 80% και άνω, στις οποίες χορηγείται πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Το «συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα» του προηγούμενου έτους δεν έχει υπερβεί τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.
β) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα.
Κατά τα λοιπά, με άλλες διατάξεις του πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή το απόγευμα της Πέμπτης:
* Προβλέπεται όριο ακατάσχετου υπολοίπου 1.250 ευρώ όχι μόνο για λογαριασμό σε τραπεζικό ίδρυμα, αλλά και για τα «ηλεκτρονικά πορτοφόλια» και τις προπληρωμένες κάρτες. Σήμερα, οι φορολογούμενοι μπορούν να δηλώνουν ως ακατάσχετο από οφειλές που έχουν προς το Δημόσιο έναν λογαριασμό καταθέσεων έως του ποσού των 1.250 ευρώ. Το νομοσχέδιο επεκτείνει το μέτρο από τους κλασικούς λογαριασμούς καταθέσεων και στις τυχόν τοποθετήσεις σε λογαριασμό πληρωμών στα εγκαταστημένα στη χώρα μας ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, ακόμη και αν αυτά αφορούν ατομικούς ή κοινούς λογαριασμούς σε «ηλεκτρονικά πορτοφόλια» ή τοποθετήσεις σε διαδικτυακούς λογαριασμούς και προπληρωμένες κάρτες.
* Προβλέπεται ότι η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων παραμένει η 31η Ιουλίου 2017, παρά την παράταση που δόθηκε στην προθεσμία υποβολής των δηλώσεων.
* Μεταφέρονται κι άλλες κατηγορίες αγαθών στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13% από τον κανονικό συντελεστή 24% που βρίσκονται σήμερα, μεταξύ των οποίων και τα αγροτικά εφόδια και αναλώσιμα και μηχανήματα που χρησιμοποιούν άτομα με αναπηρία, τα οποία εκ παραδρομής δεν είχαν περιληφθεί στον τελευταίο νόμο του υπουργείου Οικονομικών.
* Απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ των ετών 2017 και 2018 ακίνητα που βρίσκονται εντός των δημοτικών ενοτήτων του Δήμου Λέσβου, εφόσον έχουν αποδεδειγμένα υποστεί ζημίες από τον σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017.
* Απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος των 500-1.000 ευρώ τουριστικά καταλύματα που λειτουργούν σε ξεχωριστούς χώρους αλλά με ενιαία άδεια λειτουργίας.
* Επέρχονται μεταβολές στις διατάξεις του ενιαίου μισθολογίου που καθορίζουν τις δαπάνες μετακινήσεων υπαλλήλων με εντολή φορέων του Δημοσίου.
Από 100 έως και 250 ευρώ τα πρόστιμα για τα ανασφάλιστα
Με διάταξη του πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε χθες στη Βουλή, επανακαθορίζονται τα πρόστιμα-παράβολα για όσους εντοπίζονται να κυκλοφορούν με ανασφάλιστα οχήματα, βάσει της ακόλουθης κλίμακας:
α) 100 ευρώ, για δίκυκλα οχήματα έως 250 κ. εκ.
β) 150 ευρώ, για δίκυκλα οχήματα από 251 κ. εκ. και άνω
γ) 200 ευρώ, για αυτοκίνητα έως 1.000 κ. εκ.
δ) 250 ευρώ, για αυτοκίνητα από 1.001 κ. εκ. και άνω.
Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του διοικητή της ΑΑΔΕ, μπορεί να προβλέπεται, υπό προϋποθέσεις, εξαίρεση από την εφαρμογή της παραπάνω διάταξης σε περιπτώσεις κήρυξης περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Ακυρώνονται τα παράβολα των 250 ευρώ που έχουν ήδη εκδοθεί για ανασφάλιστα οχήματα και προβλέπεται η επιστροφή των ποσών των παραβόλων αυτών στους φορολογούμενους οι οποίοι ήδη τα πλήρωσαν, επειδή εντοπίστηκαν να κυκλοφορούν με ανασφάλιστα οχήματα. Το ποσό με το οποίο θα χρεωθεί το Δημόσιο υπολογίζεται σε 3,2 εκατ. ευρώ.
 
website counter
friend finderplentyoffish.com