Σάββατο, 8 Ιουλίου 2017

Alpha Bank: Πώς θα δημιουργηθούν θέσεις πλήρους απασχόλησης

Τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης και υψηλής ειδίκευσης παραθέτει η Alpha Bank, στο εβδομαδιαίο δελτίο για την πορεία της ελληνικής οικονομίας.
Στην επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου, σύμφωνα με την ανάλυση της τράπεζας, σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει ο βαθμός επιτάχυνσης της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, ο οποίος θα εξαρτηθεί από:


  • Την άρση της αβεβαιότητας και την εκταμίευση της δόσης
  • Την ανάγκη εκσυγχρονισμό και αντικατάστασης του μηχανολογικού εξοπλισμού
  • Τον βαθμό της μεταρρυθμιστικής κόπωσης και την προσήλωση στην υλοποίηση του προγράμματος
  • Το ύψος της απορροφητικότητας των διαθέσιμων κοινοτικών κονδυλίων
Την ίδια ώρα, η Alpha Bank επισημαίνει ότι οι πραγματικές διαστάσεις της υποχρησιμοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού είναι υψηλότερες σε σχέση με ό,τι υποδηλώνει η απλή μέτρηση του ποσοστού ανεργίας.
Συγκεκριμένα, προκύπτει ότι η μία ακριβέστερη εκτίμηση της υποχρησιμοποίησης του εργατικού δυναμικού, θα μπορούσε να συμπεριλαμβάνει -εκτός από στους 1,13 εκατ. ανέργους- και τις κατηγορίες:
  • των οικονομικά μη-ενεργών ατόμων που είτε είναι διαθέσιμοι αλλά δεν αναζητούν εργασία (δηλαδή οι «αποθαρρυμένοι» που ανήλθαν σε 110.000 άτομα), είτε αναζητούν εργασία αλλά δεν είναι άμεσα διαθέσιμοι (36.000)
  • την κατηγορία των απασχολουμένων μερικής απασχόλησης που θα επιθυμούσαν να εργαστούν σε θέση πλήρους απασχόλησης αλλά δεν τους προσφέρθηκε (268.000).
Συνολικά, καταλήγει η τράπεζα, ο αριθμός των ατόμων που υποχρησιμοποιούνται στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον ευρύ ορισμό, ανέρχεται σε 1,544 εκατ. άτομα.
 
website counter
friend finderplentyoffish.com