Τρίτη, 8 Αυγούστου 2017

Ενδιαφέρον από έξι σχήματα για ΔΕΣΦΑ

Σε έξι ανέρχονται τα επενδυτικά σχήματα τα οποία εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την απόκτηση ποσοστού 66% (31% συμμετοχή του ΤΑΙΠΕΔ και 35% συμμετοχή των ΕΛΠΕ) του μετοχικού κεφαλαίου του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ), όπως ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕΔ.
Συγκεκριμένα, ενδιαφέρον εκδήλωσαν τα εξής σχήματα:


  • Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited
  • Snam S.p.A./ Enagás Internacional S.L.U./ Fluxys S.A./ N.V. Nederlandse Gasunie
  • Transgaz S.A. / GRTgaz S.A.
  • Regasificadora del Noroeste S.A.
  • Integrated Utility Services Inc. (INTUS)
  • Powerglobe LLC  
Σύμφωνα με το ΤΑΙΠΕΔ, οι σύμβουλοι αξιοποίησης, αφού αξιολογήσουν τις υποβληθείσες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, θα υποβάλουν την εισήγησή τους προς το διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, σχετικά με τους υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής για την επόμενη φάση του διαγωνισμού.
Το προφίλ των έξι επενδυτικών σχημάτων
Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited 
H Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited είναι εταιρεία που ειδικεύεται σε επενδύσεις δικτύων στην Ευρώπη, με έδρα το Λονδίνο. Η εταιρεία είναι θυγατρική της Macquarie Group Limited, η οποία έχει μεταξύ άλλων τον μετοχικό έλεγχο της Societa Gasdotti Italia - εταιρείας που διαχειρίζεται σύστημα φυσικού αερίου στην Ιταλία.
Snam S.p.A./ Enagás Internacional S.L.U./ Fluxys S.A./ N.V. Nederlandse Gasunie
Πρόκειται για κοινοπραξία που αποτελείται από την ιταλική Snam, την ισπανική Enagas, τη βελγική Fluxys και την Ολλανδική Gasunie.
Η Snam είναι ο διαχειριστής του συστήματος φυσικού αερίου της Ιταλίας και μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου στην Ευρώπη. H Enagas είναι η εταιρεία συμμετοχών που δραστηριοποιείται στις υποδομές φυσικού αερίου στην Ισπανία. Η Fluxys είναι ο διαχειριστής του συστήματος φυσικού αερίου του Βελγίου ενώ η Gasunie διαχειρίζεται το ολλανδικό σύστημα.
Transgaz S.A. / GRTgaz S.A.
Η Transgaz είναι ο διαχειριστής του συστήματος φυσικού αερίου της Ρουμανίας, διαθέτοντας δίκτυο αγωγών μήκους 13.000 χιλιομέτρων. Το δίκτυό της, συνδέεται με τη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, τη Μολδαβία και την ουκρανία.
Η GRTgaz SΑ είναι η εταιρεία που διαχειρίζεται το δίκτυο φυσικού αερίου στη Γαλλία με 32.456 χιλιόμετρα μήκος και 28 σταθμούς συμπίεσης.
Regasificadora del Noroeste S.A.
Η Regasificadora del Noroeste S.A. είναι ισπανική εταιρεία που μεταφέρει φυσικό αέριο μέσω του δικτύου της (130 χιλιομέτρων) στα βορειοδυτικά της χώρας.
Integrated Utility Services Inc. (INTUS)
Η εταιρεία Integrated Utility Services Inc. με έδρα τις ΗΠΑ παρέχει τεχνολογικές υπηρεσίες στους τομείς των οπτικών ινών, των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, των αγωγών φυσικού αερίου κλπ.
Powerglobe LLC  
Η Power Globe Trading LLC με έδρα το Κατάρ, παρέχει υπηρεσίες στους τομείς της ενέργειας και του φυσικού αερίου.
 
website counter
friend finderplentyoffish.com