Τετάρτη, 9 Αυγούστου 2017

Εξωδικαστικός: Πώς θα μπουν στη ρύθμιση και οι μεγάλες επιχειρήσεις

"Αυτό που λέω πάντα στις επιχειρήσεις είναι ότι πρέπει να πάρουν πολύ σοβαρά τη διαδικασία του εξωδικαστικού" επισημαίνει ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Φώτης Κουρμούσης. 


Μιλώντας για τον εξωδικαστικό –η ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων υπαγωγής του οποίου ενεργοποιήθηκε την προηγούμενη Πέμπτη– επισημαίνει "μην προσπαθήσετε να κάνετε γρήγορα την αίτηση, απαιτείται μια ολοκληρωμένη προετοιμασία ενδεχομένως με τη συμβολή δικηγόρου και λογιστή ή οικονομολόγου".

"Να έχει κατά νου ο επιχειρηματίας ότι θα κάτσει στο ίδιο τραπέζι με την Εφορία, τις τράπεζες και τα ασφαλιστικά ταμεία. Πρέπει να πάει οργανωμένος", αναφέρει ο κ. Κουρμούσης.
Ο κ. Κουρμούσης εξηγεί ότι πρέπει "να γίνει πρώτα μια μελέτη βιωσιμότητας για να δει ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας τι μπορεί να διεκδικήσει", αλλά και το εύρος των επιλογών που έχει, από το πιθανό "κούρεμα" οφειλών έως τις δόσεις, αλλά και τις δυνατότητες της επιχείρησης να πληρώσει. "Επίσης πρέπει να αποταθεί σε έναν μηχανικό, εκτιμητή ακινήτων, για να μάθει τη σημερινή αξία της περιουσίας του, την οποία θα ελέγξουν και οι πιστωτές του, ειδικά οι τράπεζες".
Οι δύο συμβουλές
Ο Ειδικός Γραμματέας εξηγεί ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να βάλουν στο σύστημα όλα τα χρέη που έχουν σωρεύσει έως και σήμερα και όχι μόνο τα χρέη που υφίστατο έως το τέλος του 2016. Ναι μεν τα νέα χρέη θα ρυθμιστούν με τα πάγια εργαλεία (π.χ., τις 12 δόσεις) αλλά και πάλι μειώνεται το διαθέσιμο εισόδημα βάσει του οποίου θα συμφωνηθεί η ρύθμιση και το –πιθανό– κούρεμα του χρέους.
Συστήνει, επίσης, να εξετάσουν πολύ καλά τη μελέτη βιωσιμότητας, να προσμετρήσουν τα έσοδα και τα έξοδα της επόμενης 3ετίας (για παράδειγμα, τους φόρους, τον ΕΝΦΙΑ κ.λπ.). Γιατί έτσι και πάλι βελτιώνεται η θέση της επιχείρησης αναφορικά με τη ρύθμιση που θα γίνει.
Και επιπλέον κάνει σαφές ότι πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ πριν από την οριστική υποβολή της πρότασης γιατί δεν υπάρχει δικαίωμα για 2η ευκαιρία.
Τουλάχιστον 20 δισ. ευρώ
Ο κ. Κουρμούσης εκτιμά ότι συνολικά έως και το τέλος του 2018 (που θα λήξει η ισχύς του εξωδικαστικού), μπορεί να ρυθμιστούν, με βάση τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, περίπου 20 δισ. ευρώ σε χρέη προς τις τράπεζες, την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία.
Αναφορικά με τις τράπεζες, εκτιμά ότι μπορεί να ενταχθούν χρέη τουλάχιστον 10 δισ. ευρώ (σ.σ.: τραπεζικά στελέχη εξηγούν ότι όλα τα επιχειρηματικά "κόκκινα" δάνεια ανέρχονται σε 55 δισ. ευρώ περίπου, θεωρητικά όλα αυτά θα μπορούσαν να ρυθμιστούν με τον εξωδικαστικό, αλλά στην πράξη θα αξιοποιηθούν και άλλα παράλληλα μέτρα, όπως κατασχέσεις, πώληση σε funds κ.λπ.).
Όσον αφορά τα χρέη προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, το ποσό που μπορεί να ρυθμιστεί σύμφωνα με τον κ. Κουρμούση υπολογίζεται προς το παρόν σε ακόμη 10 δισ. ευρώ περίπου (σ.σ.: τα χρέη στις Εφορίες από επιχειρήσεις ανέρχονται σε 35 δισ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 13 δισ. είναι εισπράξιμα σύμφωνα με πηγές του ΥΠΟΙΚ, ενώ προς τον ΕΦΚΑ ανέρχονται σε 10 δισ. ευρώ).
Πώς θα υπαχθεί στον εξωδικαστικό μια μεγάλη επιχείρηση
Α. Υποβολή αίτησης (Αυτόβουλη Υποβολή ή Πρόσκληση από Πιστωτές)
1. Εισαγωγή κωδικών TAXIS στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.
2. Παροχή στοιχείων από επιχείρηση.
3. Αυτόματος έλεγχος επιλεξιμότητας από την πλατφόρμα.
4. Συνυποβολή αιτήσεως από συνοφειλέτες (εφόσον υπάρχουν).
5. Προώθηση της αίτησης στον πιστωτή που κατέχει το 85% και άνω των συνολικών απαιτήσεων αν υπάρχει τέτοια περίπτωση, στην οποία ακολουθεί διμερής διαπραγμάτευση (απαιτείται η ενημέρωση της Ειδικής Γραμματείας εντός 2 μηνών).
Β. Διορισμός Συντονιστή
1. Στις μεγάλες εταιρείες υπάρχει δικαίωμα αντικατάστασής του με απόφαση της πλειοψηφίας συμμετεχόντων πιστωτών και Δικαίωμα ορισμού "συνεπίκουρου" του συντονιστή.
2. Έλεγχος πληρότητας της αίτησης.
3. Κοινοποίηση αίτησης και πρόσκληση συμμετοχής στους πιστωτές (και αυτοδίκαιη αναστολή εκτελεστικών και ασφαλιστικών μέτρων, αλλά υπό όρους).
4. Απόφαση συμμετοχής πιστωτών, ορισμός εκπροσώπων των πιστωτών.
5. Διαπίστωση απαρτίας (απαιτήσεις τουλάχιστον του 50% των συνολικών οφειλών).
- Εάν δεν υπάρχει απαρτία συντάσσεται πρακτικό αποτυχίας.
- Εάν υπάρχει απαρτία, γίνεται διορισμός εμπειρογνώμονα με κοινή απόφαση οφειλέτη και τουλάχιστο του 50% των συμμετεχόντων πιστωτών. Ακολουθεί διαπραγμάτευση οφειλέτη-πιστωτών και σύνταξη σχεδίου αναδιάρθρωσης οφειλών.
Γ. Κοινοποίηση έκθεσης βιωσιμότητας και σχεδίου αναδιάρθρωσης οφειλών σε οφειλέτη/συμμετέχοντες πιστωτές.
1. Αν υπάρξει αποδοχή του σχεδίου αναδιάρθρωσης από επιχείρηση/πιστωτές, γίνεται ψηφοφορία πιστωτών επί του σχεδίου αναδιάρθρωσης. Αν εγκριθεί υπογράφεται η σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών.
Αν όχι, γίνεται ψηφοφορία πιστωτών επί της αρχικής πρότασης της επιχείρησης. Εν συνεχεία, αν υπάρξει συμφωνία με πλειοψηφία των 3/5 των συμμετεχόντων πιστωτών (2/5 αυτών με ειδικό προνόμιο) υπογράφεται η σύμβαση. Αν πάλι όχι, συντάσσεται πρακτικό αποτυχίας.
2. Αν δεν γίνει αποδεκτό το σχέδιο αναδιάρθρωσης από επιχείρηση, τότε υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Αν δεν υπάρξει υποβολή αντιπροτάσεων από πιστωτές, ακολουθείται η παραπάνω διαδικασία ψηφοφορίας. Αν υπάρξει υποβολή αντιπροτάσεων από τους πιστωτές, τότε γίνεται κοινοποίηση στους λοιπούς συμμετέχοντες, πιστωτές και επιχείρηση, αλλά και γίνεται υποβολή τροποποιήσεων από πιστωτές και επιχείρηση. Αν υπάρξει αποδοχή της αντιπρότασης των πιστωτών από την επιχείρηση γίνεται ψηφοφορία πιστωτών επί της αποδεκτής αντιπρότασης. Αν πάλι δεν γίνει αποδεκτή, γίνεται ψηφοφορία πιστωτών επί της αρχικής πρότασης της επιχείρησης. Και πάλι ακολουθείται η ίδια διαδικασία ψηφοφορίας με αποτέλεσμα και πάλι είτε τη συμφωνία και την υπογραφή σύμβασης ή τη διαφωνία και το πρακτικό αποτυχίας.
3. Υπάρχει και το ενδεχόμενο για αυτόβουλη υποβολή αντιπροτάσεων από πιστωτές στο οποίο ακολουθείται περίπου η παραπάνω διαδικασία (σ.σ.: κοινοποίηση στους λοιπούς συμμετέχοντες, υποβολή τροποποιήσεων, διαδικασία απόφασης κ.λπ).
Δ. Υπογραφή σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών/Έναρξη υλοποίησης
1. Στο σενάριο συμφωνίας, η σύμβαση πρέπει να κοινοποιηθεί στο σύνολο των πιστωτών.
2. Υπάρχει δυνατότητα προαιρετικής δικαστικής επικύρωσης με πρωτοβουλία του οφειλέτη ή συμμετέχοντος πιστωτή. Είναι δεσμευτική για οφειλέτη- συμμετέχοντες και μη πιστωτές και συνεπάγεται την αυτοδίκαιη αναστολή εκτελεστικών και ασφαλιστικών μέτρων κατά οφειλέτη για στοιχεία εκτός σύμβασης.
3. Στο σενάριο υλοποίησης της σύμβασης (πληρωμής οφειλών), σύμφωνα με τους όρους της, έρχεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας.
4. Στο σενάριο μη υλοποίησης όρων της σύμβασης (καθυστέρηση καταβολής ποσού πέραν των 90 ημερών), επέρχεται ανατροπή-ακύρωση της σύμβασης έναντι του Δημοσίου και των Ταμείων. Ακολουθεί η έκδοση απορριπτικής δικαστικής απόφασης (σε περίπτωση δικαστικής επικύρωσης) και η λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά του οφειλέτη (με αίτηση της πλειοψηφίας των πιστωτών). Επίσης, υπάρχει δικαίωμα δικαστικής προσφυγής του πιστωτή για ακύρωση της συμφωνίας.

 
website counter
friend finderplentyoffish.com