Τρίτη, 1 Αυγούστου 2017

Καθιέρωση της ενισχυτικής διδασκαλίας και στα ΕΠΑΛ

Ενισχυτική διδασκαλία καθιερώνεται και στα ΕΠΑΛ με τροπολογία του υπουργείου Παιδείας που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για τη λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης. Θα παρέχεται παράλληλα με την κύρια διδασκαλία στις τάξεις των σχολικών μονάδων. 


Στόχος είναι η βελτίωση των μαθησιακών επιδόσεων των μαθητών και η παιδαγωγική υποστήριξή τους.
Ο θεσμός μπορεί να χρηματοδοτείται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. Μπορούν να απασχολούνται σε αυτόν μόνιμοι , αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί. 
Στην τροπολογία προβλέπονται επίσης τα εξής:                      
  • Οι απόφοιτοι εσπερινών ΕΠΑΛ, με την πραγματοποίηση τουλάχιστον 300 ημερομισθίων στην ειδικότητά τους, που μπορούν να προσέρχονται σε εξετάσεις πιστοποίησης προσόντων χωρίς την παρακολούθηση του «Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας» (η δυνατότητα προϋπήρχε με την προϋπόθεση όμως να έχουν συμπληρώσει 600 ημερομίσθια).
  • Με σχετικές εξουσιοδοτικές διατάξεις επιδιώκεται η ομοιόμορφη οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης (γυμνάσια, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ).
 
website counter
friend finderplentyoffish.com