Τρίτη, 1 Αυγούστου 2017

Οι νέες λεπτομέρειες και οδηγίες για τα POS

Έληξε η προθεσμία για την προμήθεια συσκευών ηλεκτρονικών χρέωσης καρτών από τα καταστήματα και το υπουργείο Οικονομικών προχώρησε στην έκδοση εγκυκλίου με μερικές πολύ κρίσιμες λεπτομέρειες. Πιο συγκεκριμένα: 


- εφόσον η επιχείρηση ασχολείται μόνο με τη χονδρική πώληση (business to business) αλλά ο κωδικός αριθμός δραστηριότητάς της (ΚΑΔ) περιλαμβάνεται σε αυτούς με την υποχρέωση εγκατάστασης POS δεν είναι υποχρεωμένη να εγκαταστήσει τη συσκευή
- στα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών που πρέπει να εγκαταστήσει η επιχείρηση περιλαμβάνονται μόνο τα τερματικά POS και όχι δίκτυα ιντερνετικής τραπεζικής (π.χ. web banking)
- οι καταστηματάρχες είναι υποχρεωμένοι να δέχονται τα σήματα καρτών VISA, MASTERCARD, MAESTRO UNIONPAY. H αποδοχή άλλων σημάτων καρτών δεν είναι υποχρεωτική βάση της σχετικής διάταξης του υπουργείου Οικονομικών
- το πρόστιμο για τη μη εγκατάσταση συσκευής POS ανέρχεται σε 1.500 ευρώ. Μειώνεται κατά 50% εφόσον πληρωθεί εντός 30 ημερών ή ο επιχειρηματίας προσκομίσει στην υπηρεσία που επέβαλε το πρόστιμο αποδεικτικό παραγγελίας της συσκευής 
- απαλλάσσονται από το πρόστιμο επιχειρήσεις που για τεχνικούς λόγους δεν είναι εφικτή η εγκατάσταση συσκευής POS
- αρμόδιες  για τον έλεγχο της συμμόρφωσης της αγοράς με την υποχρέωση εγκατάστασης POS είναι οι υπηρεσίες του υπουργείου Εμπορίου.
Σημειώνεται ότι η υποχρέωση εγκατάστασης συσκευών αφορά περίπου 80 επαγγέλματα (ΚΑΔ) που καλύπτουν σχεδόν όλο το φάσμα της αγοράς λιανικής παροχής υπηρεσιών και πώλησης προϊόντων. H προθεσμία εγκατάστασης της συσκευής είναι πλέον 30 ημέρες από την έναρξη δραστηριότητας.
 
website counter
friend finderplentyoffish.com