Τρίτη, 17 Απριλίου 2018

ΔΣΑ: Αίτηση Ακύρωσης στο ΣτΕ κατά των εγκυκλίων για τον υπολογισμό των εισφορών αυτοαπασχολουμένων

Αίτηση Ακύρωσης για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών των αυτοαπασχολουμένων κατέθεσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών στο Συμβούλιο της Επικρατείας.Συγκεκριμένα, όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο ΔΣΑ, προσβλήθηκαν επί ακυρώσει οι εγκύκλιοι:

1.  υπ’ αριθμ. Δ.15/Δ/οικ.9290/183/14.2.2018 του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών προσώπων που ασκούν μη μισθωτή δραστηριότητα» (ΑΔΑ: Ω80Π465Θ1Ω-Ο4Κ) και

2. υπ’αριθμ. 7/2018 (ΑΔΑ: 7ΝΣΟ465ΧΠΙ-11Ζ) του ΕΦΚΑ, «Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών από 01.01.2018».

Όπως τονίζει ο ΔΣΑ, «ενώ κατά τη σαφή διατύπωση του άρθρου 39 παρ. 2 του Ν.4387/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 58 ν. 4472/2017, στη βάση υπολογισμού των ποσοστών των εισφορών των αυτοαπασχολουμένων συμπεριλαμβάνονται “οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές” του προηγουμένου έτους (2017), με μία στερούμενης λογικής ρύθμιση, με τις προσβαλλόμενες εγκυκλίους, επιλέχθηκε η λύση να συμπεριληφθούν οι “καταβληθείσες κατά το 2016 ασφαλιστικές εισφορές”».

Έτσι, όπως συμπληρώνει ο ΔΣΑ, «επιβάλλεται, κατά τρόπο παράνομο και αντισυνταγματικό, πρόσθετο βάρος στους συνεπείς ασφαλισμένους, οι οποίοι κατά το έτος 2016 κατέβαλαν επιπλέον ασφαλιστικές εισφορές για οποιαδήποτε αιτία (ρυθμίσεις, αναγνώριση χρόνου, προηγούμενα έτη κ.λπ.)».

Ο Σύλλογος σημειώνει ότι «με τις ως άνω εγκυκλίους η Διοίκηση προσθέτει νέα ασφαλιστικά βάρη σε σχέση με όσα έχουν ήδη νομοθετηθεί, δηλ. το 37,95% επί του εισοδήματος (άρθρο 39 ν. 4387/2016) και την διεύρυνση της βάσης υπολογισμού των εισφορών (άρθρο 58 ν. 4472/2017) με την προσθήκη σε αυτήν των ασφαλιστικών εισφορών του προηγούμενου έτους, για τη συνταγματικότητα των οποίων αναμένεται η κρίση της Ολομέλειας του ΣτΕ, κατόπιν των Αιτήσεων Ακύρωσης που άσκησαν οι Δικηγορικοί Σύλλογοι της χώρας».
 
website counter
friend finderplentyoffish.com