Δευτέρα, 7 Μαΐου 2018

Τα 23 μέτωπα του υπ. Εργασίας για να κλείσει η τέταρτη αξιολόγηση

Είκοσι τρία μέτωπα πρέπει να κλείσει το υπουργείο Εργασίας προκειμένου να συμβάλει στο κλείσιμο της 4ης αξιολόγησης του Μνημονίου.Μέρα με τη μέρα οι προετοιμασίες από ελληνικής πλευράς επιταχύνονται, καθώς από τα μέσα του τρέχοντος μηνός αναμένεται η έλευση των τεχνικών κλιμακίων και έπειτα των ανωτάτων κλιμακίων των θεσμών.

Μεταξύ των μνημονιακών υποχρεώσεων τις οποίες έχει αναλάβει η κυβέρνηση είναι η  καταβολή νέων κύριων και επικουρικών συντάξεων, αλλά  και ο επανυπολογισμός όλων των ήδη καταβαλλόμενων. Υπενθυμίζεται πως ο επανυπολογισμός των συντάξεων συνδέεται με τις περικοπές τις οποίες έχει ψηφίσει η κυβέρνηση για την 1/1/2019, καθώς αυτός θα διαμορφώσει την "προσωπική διαφορά" η οποία θα κοπεί έως 18% σε λιγότερο από επτά μήνες από σήμερα.

Εξάλλου,  το υπ. Εργασίας πρέπει να προχωρήσει στην ένταξη όλων των οφειλετών στο ΚΕΑΟ, προκειμένου να ενταθεί το "κυνήγι" για την είσπραξη των ληξιπροθέσμων οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Παράλληλα, το υπουργείο πρέπει να συνεχίσει τη μεταρρύθμιση των κοινωνικών επιδομάτων (αναπηρικών, μεταφορικών, εκπαιδευτικών, στεγαστικών).

Τέλος, υπάρχει δέσμευση για τη διαμόρφωση ενός συστήματος ελέγχου αντιπροσωπευτικότητας κλαδικών συλλογικών συμβάσεων και την εφαρμογή αλλαγών στον τρόπο λειτουργίας του  Οργανισμού  Μεσολάβησης και Διαιτησίας.

Πιο αναλυτικά:

1.Εκκαθάριση-καταβολή τουλάχιστον του 30% των κύριων συντάξεων τις οποίες αιτήθηκαν ασφαλισμένοι μεταξύ της 13/5/2016 και της 31/12/2016.

2.Εκκαθάριση-καταβολή τουλάχιστον 13.800 επικουρικών συντάξεων τις οποίες αιτήθηκαν ασφαλισμένοι μεταξύ 1/1/2015 και 31/12/2016.

3.Επανυπολογισμός όλων των καταβαλλόμενων κατά την 12/5/2016 κύριων συντάξεων, με βάση τις διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου.

4.Σύνταξη έκθεσης σχετικά με τις περιπτώσεις των οφειλετών των Ταμείων που έχουν αντιμετωπισθεί, τον αριθμό των υποθέσεων που θα ελεγχθούν και με ένα χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης όλων των οφειλών στη βάση δεδομένων του Κέντρου Είσπραξης Ανεξόφλητων Οφειλών (ΚΕΑΟ).

5.Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για τους νέους όρους καταβολής του ΕΚΑΣ το 2019.

6.Έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων για το άρθρο 70.2 του νόμου Κατρούγκαλου (σ.σ. αφορά τον διαχωρισμό περιουσιακών στοιχείων φορέων που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ για τα οποία υπάρχει συγκυριότητα) και Προεδρικού Διατάγματος για το άρθρο 52 του ίδιου νόμου (σ.σ. αφορά τη διάρθρωση των υπηρεσιών, τις αρμοδιότητες των γενικών διευθύνσεων και τους κλάδους του προσωπικού του ΕΦΚΑ) μετά τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

7.Ενσωμάτωση του συνταξιοδοτικού ταμείου του Δημοσίου στον ΕΦΚΑ.

8.Γνωμοδότηση της Eurostat για το αν ο ΕΔΟΕΑΠ είναι ιδιωτική οντότητα και έτσι παραμένει εκτός γενικής κυβέρνησης και, σε εναρμόνιση με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (2/2002), λήψη μέτρων έτσι ώστε το Ταμείο αυτό να ευθυγραμμίζεται με τους κανόνες του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά και να  μη λαμβάνει δημόσια χρηματοδότηση.

9.Λήψη μέτρων για την  αποτροπή της παροχής εγγυήσεων από τον ΕΦΚΑ  και την άμεση χορήγηση δανείων σε ιδιωτικές οντότητες.

10.Διαμόρφωση ηλεκτρονικών αρχείων στον ΕΦΚΑ με τα ασφαλιστικά ιστορικά των συνταξιούχων.

11.Διαφοροποίηση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου του ΕΦΚΑ σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές, ώστε να διασφαλίσει ότι δεν θα κατέχει δεσπόζουσα θέση οποιαδήποτε ιδιωτική εταιρεία.

12.Ένταξη των δικαιούχων του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης Εισοδήματος στην αγορά εργασίας.

13.Πανεθνική εφαρμογή του νέου συστήματος αξιολόγησης της αναπηρίας.

14.Μεταρρύθμιση του συστήματος των μεταφορικών επιδομάτων στην Αθήνα.

15.Θέσπιση των επιδομάτων στέγασης.

16.Σύνταξη μελέτης για τη μεταρρύθμιση των εκπαιδευτικών επιδομάτων.

17.Διαμόρφωση ενός αξιόπιστου διοικητικού συστήματος αξιολόγησης της αντιπροσωπευτικότητας των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων. 

18.Επενεξέταση του ρόλου  της διαιτησίας.

19.Απλούστευση της εργατικής νομοθεσίας μέσω της κωδικοποίησης σε κώδικα εργατικού δικαίου και κώδικα εργασίας ρυθμιστικών.

20.Διαμόρφωση όρων για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των δεδομένων του υπ. Εργασίας, του ΥΠΟΙΚ, του ΣΕΠΕ, της ΑΑΔΕ, του ΟΑΕΔ, του ΕΦΚΑ και της Ελληνικής Αστυνομίας.

21.Εφαρμογή νέων προγραμμάτων κατάρτισης για τους ανέργους.

22.Διαμόρφωση ενός σχεδίου για την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου του εργατικού δυναμικού.

23.Διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου για τα προγράμματα ενεργής απασχόλησης
 
website counter
friend finderplentyoffish.com