Πέμπτη, 10 Μαΐου 2018

Από τον τουρισμό οι δύο στις δέκα θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Νέες θέσεις εργασίας και συνεχή τόνωση της απασχόλησης φέρνει η αύξηση του αριθμού των ξένων τουριστών στην Ελλάδα, με την περσινή σεζόν να αναδεικνύεται η καλύτερη των τελευταίων ετών.Σύμφωνα με νέα μελέτη που εκπόνησε το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) για τη συμβολή του κλάδου στην εθνική οικονομία το 2017, η απασχόληση κατά το 2ο και 3ο τρίμηνο, που αποτελούν και τις περιόδους αιχμής με την υψηλότερη ροή ξένων επισκεπτών, αυξήθηκε 6,6% και 4,6% αντίστοιχα σε σύγκριση με το 2016.

Όπως αναφέρεται ειδικότερα στη μελέτη με τίτλο "Η συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία το 2017", τα καταλύματα και η εστίαση αντιπροσωπεύουν το 63,3% της τουριστικής δαπάνης στην Ελλάδα. Με την υπόθεση εργασίας ότι αντίστοιχη είναι και η συμβολή των δύο αυτών κλάδων στην απασχόληση σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τον τουρισμό, συμπεραίνεται ότι το σύνολο της απασχόλησης που δημιούργησε η τουριστική αγορά κατά την αιχμή (τρίτο τρίμηνο) του 2017 εκτιμάται σε 630 χιλιάδες εργαζόμενους ή στο 16,9% της συνολικής απασχόλησης. Με πολλαπλασιαστή αντίστοιχο του ΑΕΠ (2,2 ή 2,65), η συνολική απασχόληση (άμεση και έμμεση) που δημιουργεί ο τουρισμός ανέρχεται στο 37,2% έως 44,8% του συνόλου.

Από τον τουρισμό οι δύο στις δέκα θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Τη χρονιά που πέρασε, ο εισερχόμενος τουρισμός παρουσίασε αύξηση αφίξεων κατά 9,7%, αλλά και εσόδων κατά 11,7%, πετυχαίνοντας νέα επίπεδα ρεκόρ με 27,2 εκατ. τουρίστες και  14,2 δισ. ευρώ εισπράξεις αντίστοιχα.  Συγκεκριμένα, συνεχίζει η μελέτη, τα έσοδα μετά την πτώση του 2016 (-6,8%) σημείωσαν μεγάλη αύξηση, υπερβαίνοντας τα έσοδα του 2015 που αποτελούσαν έως τώρα την καλύτερη επίδοση στις ταξιδιωτικές εισπράξεις.

Παράλληλα, στις διανυκτερεύσεις η αύξηση έφτασε το 10,2% και συνολικά ανήλθαν σε σχεδόν 210 εκατ., που επίσης αποτελεί νέο ρεκόρ. Η Μέση κατά Κεφαλήν Δαπάνη ανήλθε στα  522,3 ευρώ εμφανίζοντας αύξηση κατά 1,6%, που οφείλεται πρωτίστως στην αύξηση της Δαπάνης ανά Διανυκτέρευση κατά 1,1% (από  67 σε 67,7 ευρώ) και δευτερευόντως στην οριακή αύξηση της Μέσης Διάρκειας Παραμονής κατά 0,5% (7,7 διανυκτερεύσεις).

Έτσι ο κλάδος συνέβαλε άμεσα στη δημιουργία του 10,3% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ η άμεση και έμμεση συμβολή του εκτιμάται από 22,6% έως 27,3%. Ειδικότερα, για κάθε 1 ευρώ τουριστικού εσόδου, το ΑΕΠ της χώρας αυξάνεται κατά 2,2 έως 2,65 ευρώ.

Η μελέτη αποτυπώνει όμως και την έντονη εποχικότητα που καταγράφει ο τουρισμός στην Ελλάδα. Το 61% των εσόδων καταγράφεται στο 3ο τρίμηνο του έτους. Αντίστοιχα, στο 2ο τρίμηνο, που σηματοδοτεί την έναρξη  της τουριστικής περιόδου, καταγράφεται το 24% των εσόδων. Για το 1ο και 4 ο τρίμηνο, τόσο οι αφίξεις όσο και τα έσοδα είναι συγκριτικά μικρότερα, με το 1ο τρίμηνο να καταγράφει μόλις το 6% των αφίξεων και το 4% των εσόδων και το 4ο τρίμηνο το 13% των αφίξεων και 11% των  εσόδων.
 
website counter
friend finderplentyoffish.com