Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018

Έλλειμμα 1 δισ. ευρώ αντί για πλεόνασμα βλέπουν οι εργαζόμενοι στα Ταμεία

Στην αποδόμηση των κυβερνητικών προβλέψεων για την επίτευξη πλεονάσματος στον ΕΦΚΑ, προχώρησαν σήμερα οι εργαζόμενοι στα ταμεία, κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού στους Οργανισμούς Κοινωνικής Πολιτικής (ΠΟΠΟΚΠ).


Συγκεκριμένα, στην εισήγηση του Δ.Σ. της ΠΟΠΟΚΠ αναφέρεται πως "το περίφημο πλεόνασμα του ΕΦΚΑ δεν είναι παρά έλλειμμα που πλησιάζει το 1 δισ." και πως "μεγάλος αριθμός νέων συνταξιούχων 'θυσιάστηκε' και δεν έλαβε τη σύνταξή του προκειμένου ο ΕΦΚΑ να εμφανίσει πλεόνασμα".
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την σχετική εισήγηση "από τις αρχές του 2018 δεχόμαστε "βομβαρδισμό" δηλώσεων τόσο από την Πολιτική Ηγεσία όσο και από τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ, σχετικά με το θετικό συνολικό αποτέλεσμα ύψους 1,52 δις. που ο Οργανισμός κατάφερε να πετύχει εντός του 2017, μετατρέποντας το αρχικά προϋπολογιζόμενο έλλειμμα των 765 εκ. σε "καθαρό" ταμειακό πλεόνασμα 754 εκ.
Ως βασικότερος λόγος γι αυτή την "ανατροπή" αναφέρεται η αύξηση των εσόδων από εισφορές και τα έσοδα από ρυθμίσεις οφειλών. Ας δούμε όμως τι προκύπτει με βάση τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού των εσόδων του 2017:
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018
Τακτικές Εισφορές Εργοδότη (καε 2211)
 
2017
2016
2015
3.785.000.000
3.370.691.470
3.720.029.071

Παρατηρούμε ότι, οι τακτικές εισφορές εργοδότη υπερβαίνουν κατά 415 εκατ. αυτές του 2016 αλλά είναι περίπου ίσες μ’ αυτές του 2015. Παρακάμπτοντας δηλαδή το αρνητικό 2016 βρισκόμαστε στα επίπεδα του 2015 και οριακά υψηλότερα από το 2013 και 2014 (αναφερόμαστε δε μόνο στο ΙΚΑ και όχι σε έναν ενοποιημένο προϋπολογισμό όπως του ΕΦΚΑ ο οποίος περιλαμβάνει για το 2017 στο συγκεκριμένο κωδικό και εισφορές που προηγουμένως πιστώνονταν σε άλλα ταμεία).
Τακτικές Εισφορές Ασφαλισμένου (καε 2231)
2017
2016
2015
2.016.000.000
1.797.082.348
1.879.234.134

Ισχύει ότι και παραπάνω και σε σχέση με το 2015 η αύξηση είναι λίγο πάνω από τα 100 εκατ.
Εισφορά Εργοδότη Μισθωτών Δημοσίου (καε 2221)

2017
2016
340.890.000
0

Περίπου 341 εκ. αφορούν σε μεταβιβάσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό για πρώτη φορά από την 01/01/17 βάση του ν.4387/16 και σε καμιά περίπτωση δεν αντιστοιχούν σε αύξηση εσόδων από εισφορές εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα.
Εισφορά Μισθωτών Δημοσίου
2017
2016
692.110.000
0

Παρατηρούμε κι εδώ ότι, περίπου 692 εκατ. ουσιαστικά αφορούν σε κρατική χρηματοδότηση.

Τακτικές Εισφορές Αυτοαπασχολουμένων (καε 2251)
 
2017
2016
2015
1.210.000.000
1.118.759.634
1.607.984.000

Η αύξηση παρατηρούμε ότι είναι περίπου 90 εκατ. και – 398 εκατ. σε σχέση με το 2015 (τα στοιχεία για το 2017 αφορούν στην περίοδο πριν από τον συμψηφισμό του 2018, ενώ λόγω της αλλαγής στον τρόπο υπολογισμού των εισφορών με το ν.4387/16 ένα μέρος τους όπως είπαμε παραπάνω αθροίζεται στους κωδικούς των μισθωτών)
Τακτικές Εισφορές Εργοδοτών και Απασχολουμένων ΟΓΑ (καε 2261)

2017
2016
2015
370.000.000
427.560.000
333.220.000

Εδώ το αποτέλεσμα είναι αρνητικό (-57,5 εκατ.) αλλά θετικό σε σχέση με το 2015.
Μετά λοιπόν τις αθροίσεις των διαφορών (στρογγυλοποιημένες), το καθαρό αποτέλεσμα διαμορφώνεται θετικό, περίπου στα 1,7 δις εκ των οποίων όμως το 1,1 δις αφορά σε κρατική χρηματοδότηση. Απομένουν λοιπόν μόνο 600 εκατ. εκ των οποίων τα 500 εκατ. είναι αύξηση που ουσιαστικά προέρχεται από το πρώην ΙΚΑ το οποίο επανέρχεται στα δεδομένα του 2015 (άλλωστε με την ίδια δομή εξακολουθεί να λειτουργεί) και τα υπόλοιπα σε εισφορές αυτοαπασχολούμενων, έσοδα από ρυθμίσεις και έσοδα από αξιοποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας.
Επομένως κανένας ΕΦΚΑ και καμιά έστω υποτυπώδης δομική αλλαγή ή παρέμβαση – κυρίως στο πρώην ΙΚΑ – δεν δικαιολογεί ούτε συνδέεται με το ανωτέρω αποτέλεσμα. Θα μπορούσαμε επομένως θεωρητικά να μιλήσουμε για περιορισμό του προϋπολογιζόμενου ελλείμματος περίπου στα 150 εκατ. Άρα μας λείπει περίπου 1 δις για να επιβεβαιωθεί η θέση του Υπουργείου για το πλεόνασμα των 754 εκατ.
Επικαλούνται επίσης τη συνεισφορά στο συνολικό αποτέλεσμα της προς τα κάτω αναθεώρησης της συνταξιοδοτικής δαπάνης λόγω εκκαθάρισης του μητρώου συντάξεων, κάτι που σε καμιά περίπτωση δεν θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 100 εκατ. Ας δούμε όμως τι ισχύει για τις δαπάνες με βάση την εκτέλεση του προϋπολογισμού των εξόδων του 2017.
Αρχικά παρατηρούμε μια συνολική μείωση στη δαπάνη που αφορά "πληρωμές για υπηρεσίες" ύψους περίπου 727 εκατ. Η "μερίδα του λέοντος" αφορά σε μείωση των δαπανών για παροχές κύριας ασφάλισης (κυρίως συντάξεις γήρατος) που διαμορφώθηκαν ως εξής :
 
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΓΗΡΑΤΟΣ
-537 εκατ. (καε 0615-0617)
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
-26 εκατ. (καε 0611-0614)
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΥ
-19 εκατ. (καε 0618)
ΣΥΝΟΛΟ
582 εκατ.

Τα υπόλοιπα 145 εκατ. αφορούν κυρίως σε μειώσεις παροχών επικουρικής και πρόνοιας ΕΦΚΑ, παροχών σε χρήμα κλπ και λιγότερο σε μείωση λοιπών δαπανών (καε 0620 – 9850).
Η βασική όμως παρατήρηση αφορά στο γεγονός (τρυκ!) ότι προϋπολογιζόμενη δαπάνη για συντάξεις ύψους 582 εκατ:
    Δεν επιβάρυνε τον προϋπολογισμό του ΕΦΚΑ και αθροίστηκε στο πλεόνασμα του 2017 αφού αντίστοιχα,

    Δεν μεταφέρθηκε και δεν επιβάρυνε τον προϋπολογισμό του 2018, επειδή ο κύριος όγκος των συντάξεων που αντιστοιχούσαν στο συγκεκριμένο ποσό καταβλήθηκαν τελικά εντός του 2017 από την Έκτακτη Επιχορήγηση.

Πρόκειται για επιχορήγηση στα πλαίσια του προγράμματος εξόφλησης εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης. Από το συνολικό ποσό των 885 εκατ. το 2017 εγγράφηκαν περίπου 645 εκατ, πληρώθηκαν συντάξεις ύψους 484 εκατ. και περίπου 160 εκατ. μεταφέρθηκαν στο 2018.

Αντί δηλαδή με την έκτακτη επιχορήγηση να καταβάλλουν ένα μεγάλο αριθμό ΕΠΙΠΛΕΟΝ συντάξεων από το στοκ των καθυστερούμενων, κατέβαλλαν μόνο αυτές που έτσι κι αλλιώς θα εκδίδονταν εντός του 2017 – "βαφτίζοντας" ένα μέρος ληξιπρόθεσμες – και οι οποίες θα πληρώνονταν από τον προϋπολογισμό του ΕΦΚΑ και όχι από τον τακτικό προϋπολογισμό!

Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι,

    Τελικά βέβαια το περίφημο πλεόνασμα του ΕΦΚΑ δεν είναι παρά έλλειμμα που πλησιάζει το ένα (1) δις.

    Μεγάλος αριθμός νέων συνταξιούχων "θυσιάστηκε" και δεν έλαβε τη σύνταξή του προκειμένου ο ΕΦΚΑ να εμφανίσει πλεόνασμα''
 
website counter
friend finderplentyoffish.com