Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2018

Μεσοπρόθεσμο: «Βλέπει» χώρο για ελαφρύνσεις έως το 2022

Ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας κατά 2% το 2018 και κατά 2,4% το 2019 αναμένει το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, παρουσιάζοντας τις βασικές προβλέψεις του μεσοπρόθεσμου σχεδίου δημοσιονομικής στρατηγικής για την περίοδο 2019-2022.


Προχωρώντας στην αξιολόγηση των μακροοικονομικών και δημοσιονομικών προβλέψεων, οι οποίες θα περιλαμβάνονται στο μεσοπρόθεσμο, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο προβλέπει τους εξής ρυθμούς ανάπτυξης για την οικονομία:
  • 2,0% του ΑΕΠ το 2018
  • 2,4% του ΑΕΠ το 2019
  • 2,3% του ΑΕΠ το 2020
  • 2,1% του ΑΕΠ το 2021
  • 1,8% του ΑΕΠ το 2022
Παράλληλα, το ποσοστό ανεργίας αναμένεται ότι θα μειωθεί από το 19,9% το 2018 στο 14,3% έως το 2022, ενώ όσον αφορά τα πρωτογενή πλεονάσματα, προβλέπεται ότι θα κινηθούν άνω του 3,5% του ΑΕΠ για όλη την περίοδο από το 2019 έως το 2022.
Μάλιστα, η υπεραπόδοση του προϋπολογισμού θα είναι τέτοια, ώστε το 2019 θα προκύψει δημοσιονομικός «χώρος» 866 εκατ. ευρώ, προτού το συγκεκριμένο ποσό αυξηθεί στα 1,287 δισ. το 2020, στα 2,112 δισ. το 2021 και στα 3,582 δισ. το 2022.
Σε ποσοστά, αυτοί οι αριθμοί μεταφράζονται σε πρωτογενές πλεόνασμα 3,96% του ΑΕΠ το 2019, 4,15% το 2020, 4,53% το 2021 και 5,19% το 2022.
 Ο «δημοσιονομικός χώρος» προβλέπεται ότι θα χρηματοδοτήσει φορολογικές ελαφρύνσεις κατά την περίοδο 2019-2021  αλλά και κοινωνικές παροχές, με βάση συγκεκριμένες αναλογίες.
 
website counter
friend finderplentyoffish.com