Σάββατο, 23 Ιουνίου 2018

Επιλογή νέων Γενικών Γραμματέων και Διευθυντών για το Δημόσιο

Απολιτικοποίηση δημοσίου, κινητικότητα, αξιολόγηση, κωδικοποίηση, νομοθεσία και δράση ενάντια στη διαφθορά αποτελούν το πλαίσιο των μετα-μνημονιακών δεσμεύσεων της οποίες ανέλαβε η κυβέρνηση.Συγκεκριμένα, το κείμενο της συμφωνίας προβλέπει ότι "η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων προκειμένου να εκσυγχρονισθεί η δημόσια διοίκηση θα διατηρηθεί".

"Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, η Ελλάδα θα εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του ανθρωπίνου δυναμικού στον δημόσιο τομέα και ειδικά στην επιλογή των Διοικητικών Γενικών Γραμματέων και όλων των Γενικών Διευθυντών, σύμφωνα με το νόμο 4369/2016 στο τέλος του 2018".

Στην ίδια κατεύθυνση θα προχωρήσει η "ανεξάρτητη αξιολόγηση αυτής της διαδικασίας, μαζί και των παραπέρα μέτρων (μέσα του 2019)". Επίσης, η Ελλάδα "θα ολοκληρώσει τον 3ο κύκλο κινητικότητας και της αξιολόγησης στα μέσα του 2019, θα ολοκληρώσει το ηλεκτρονικό οργανόγραμμα για όλους δημόσιους φορείς  και τη σύνδεση με την ενιαία αρχή πληρωμών".

Εξάλλου "θα υιοθετηθεί στα μέσα του 2020  ένας Εργατικός Κώδικας και ένας Κώδικας για τις Ρυθμιστικές Διατάξεις", ενώ "θα εφαρμοσθεί  μία Εθνική Πύλη για την κωδικοποίηση και μεταρρύθμιση της ελληνικής νομοθεσίας στα μέσα του 2022". Τέλος η Ελλάδα  "θα εφαρμόσει όλες τις συστάσεις της GRECO (Groupe d'Etats contre la Corruption) στα πλαίσια της εφαρμογής του συνολικού σχεδίου ενάντια στη Σύστημα έως το τέλος του 2019".
 
website counter
friend finderplentyoffish.com