Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2018

Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Η ιδιωτική κατανάλωση δεν μπορεί να στηρίξει το ΑΕΠ

Αρνητική ήταν για ένα ακόμα τρίμηνο η συνεισφορά της ιδιωτικής κατανάλωσης στην ανάπτυξη επισημαίνει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο στο Τριμηνιαίο Δελτίο του με τίτλο "Μακροοικονομικές και Δημοσιονομικές Εξελίξεις". Όπως αναφέρει οι μόνοι μοχλοί στήριξης ήταν οι εξαγωγές, ο τουρισμός αλλά και η κάμψη στις εισαγωγές.Πάντως, όπως επισημαίνει η τελευταία επεξεργασία των στοιχείων πραγματοποιήθηκε στις 20/6/2018 και ως εκ τούτου δεν έχουν ληφθεί υπόψη στην ανάλυση τα συμπεράσματα όσον αφορά στην απόφαση του Eurogroup στις 21/6/2018 για το ελληνικό Δημόσιο χρέος.

Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο καταλήγει στα εξής συμπεράσματα για την πορεία της οικονομίας για για την αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,3% το Α’ τρίμηνο του 2018:

* Η αύξηση προήλθε κατά βάση από τη βελτίωση του εξωτερικού ισοζυγίου κατά 1,5 δισ. ευρώ περίπου.

* Σημαντική πτώση των επενδύσεων κατά 10,2% οφειλόμενη ιδίως στην κατηγορία μεταφορικός εξοπλισμός και οπλικά συστήματα.

* Παράλληλη άνοδος των επενδύσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό, εξοπλισμό πληροφορικής, οικοδομή και κατασκευές.

* Αρνητική για ένα ακόμα τρίμηνο η συνεισφορά της ιδιωτικής κατανάλωσης.

Επίσης για την πορεία άλλων δεικτών της οικονομίας καταγράφει:

* Ελαφρά αύξηση του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή σε σχέση με το μάιο του 2017.

* Συνεχίζεται η βελτίωση στην αγορά εργασίας καθώς το ποσοστό της εποχικά διορθωμένης ανεργίας περιορίστηκε στο 20,1% (Μάρτιος 2018).

* Ελαφρά επιδείνωση του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2017, με διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου λοιπών αγαθών (χωρίς καύσιμα και πλοία).

* Ελαφρώς χαμηλότερο σε σχέση με πέρυσι –αλλά εντός στόχων- το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης -λόγω της αύξησης των δαπανών. Ανοδικά κινούνται τα δημόσια έσοδα.

* Συνεχίστηκε η σημαντική συρρίκνωση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, ενώ αναμένεται περαιτέρω βελτίωση μετά την εκταμίευση της δόσης του 1 δισ. ευρώ που εκκρεμούσε στον ESM.

* Αυξήθηκε η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου του ελληνικού Δημοσίου και επιβεβαιώνεται η υψηλή της ευαισθησία στην αρνητική διεθνή συγκυρία.

Τι αναφέρει για το ΑΕΠ

Αναλυτικά, για το ΑΕΠ η έκθεση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου αναφέρει ότι "εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 2,3% το Α’ τρίμηνο του 2018 έναντι του αντιστοίχου τριμήνου του 2017. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή που σημειώνεται σε επίπεδο τριμήνου από το 2008. Παρά το γεγονός ότι το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017 είχε σημειωθεί μια εξαιρετικά ισχνή αύξηση – έτσι που η αφετηρία της σύγκρισης να είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή- η εξέλιξη αυτή είναι αναμφίβολα θετική, πόσο μάλλον που ενισχύεται η προσδοκία για συνολική αύξηση του ΑΕΠ κατά το 2018 περί το 2%.

Η αύξηση οφείλεται κατά βάση στη βελτίωση του εξωτερικού ισοζυγίου λόγω της ανόδου της αξίας των εξαγωγών και της κάμψης των εισαγωγών σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2017.

Πάντως η χαμηλή επίδοση που είχε σημειωθεί το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017 συντέλεσε σε αυτήν την τόσο θετική εικόνα ("αποτέλεσμα βάσης"). Η μείωση της καθαρής αρνητικής συμβολής του εξωτερικού τομέα της οικονομίας (από 2,2 δισ. σε 696 εκατ. ευρώ) είναι αυτή που οδήγησε στην αύξηση του ΑΕΠ. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 7,6% ενώ το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης οφείλεται στις εξαγωγές αγαθών (+10,5%). Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών σημείωσαν μείωση της τάξης του 2,8%. Το αποτέλεσμα αυτό προέκυψε από την κάμψη στις εισαγωγές αγαθών (κατά 6,1%) σε συνδυασμό με την άνοδο της αξίας των εισαγόμενων υπηρεσιών (κατά 13%).

Μικρή συμβολή στην αύξηση του ΑΕΠ είχε επίσης η αύξηση της δημόσιας κατανάλωσης κατά 0,3%. Στον αντίποδα τώρα για ένα ακόμα τρίμηνο η ιδιωτική κατανάλωση αδυνατεί να ωθήσει προς τα πάνω το ΑΕΠ και κατέγραψε μείωση της τάξης του 0,4%.

Οι επενδύσεις (ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου) σημείωσαν σημαντική κάμψη κατά 10,4% που προήλθε αποκλειστικά από την κατηγορία "μεταφορικός εξοπλισμός και οπλικά συστήματα" η οποία βέβαια είχε καταγράψει πολύ μεγάλη άνοδο το Α’ τρίμηνο του 2017. Πάντως όλες σχεδόν οι υπόλοιπες κατηγορίες επενδύσεων (μηχανολογικός εξοπλισμός, εξοπλισμός πληροφορικής, οικοδομή, κατασκευές) κατέγραψαν αύξηση”.
 
website counter
friend finderplentyoffish.com