Παρασκευή, 3 Αυγούστου 2018

ΔΝΤ: «Καμπανάκι» για την ανταγωνιστικότητα

Η Ελλάδα συνεχίζει με σαφώς χαμηλότερες επιδόσεις σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης στους δείκτες ανταγωνιστικότητας και έτσι στερείται ευκαιριών για την προσέλκυση επενδύσεων. Το συμπέρασμα αυτό εξάγει η τελευταία έκθεση του ΔΝΤ, η οποία συστήνει στην κυβέρνηση να ανεβάσει ταχύτητα στις αντίστοιχες μεταρρυθμίσεις.Ειδικότερα, σύμφωνα με το ΔΝΤ, η Ελλάδα υστερεί σημαντικά στην απελευθέρωση των επαγγελμάτων στον τομέα των υπηρεσιών. Το Ταμείο καλεί την κυβέρνηση να βελτιώσει περισσότερο το επιχειρηματικό περιβάλλον, προωθώντας τον ανταγωνισμό στις αγορές προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτό, διατυπώνει την εκτίμηση ότι θα πρέπει να διατηρηθεί η εργασιακή ευελιξία, με «συνετή πολιτική στον κατώτατο μισθό και διατήρηση των μεταρρυθμίσεων στις συλλογικές διαπραγματεύσεις», άλλωστε, «για τη διατήρηση του μομέντουμ στην ανάκαμψη της απασχόλησης».

Επιπλέον, το ΔΝΤ προκρίνει την ανάγκη για περαιτέρω βελτιώσεις στην αποτελεσματικότητα του δημόσιου τομέα και στην ενίσχυση της διακυβέρνησης. Στέκεται εξάλλου στο σκέλος των αδειοδοτήσεων για τις επενδύσεις. Ως κομβικό στοιχείο για την προώθηση των ξένων άμεσων επενδύσεων (FDI) στην ελληνική οικονομία, το Ταμείο υπογραμμίζει την επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων, ζητώντας «μεγαλύτερη προσπάθεια», ιδίως σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση των projects που είναι σε εξέλιξη.

«Οι αρχές συμφώνησαν με αυτές τις προτεραιότητες, αλλά τόνισαν την ανάγκη η απλοποίηση των κανονισμών να ισορροπηθεί με την προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Παραμένουν δεσμευμένες να ολοκληρώσουν τη μεταρρύθμιση της αδειοδότησης επενδύσεων, όπως ανέφεραν και στην αναπτυξιακή τους στρατηγική. Αναφορικά με τα κλειστά επαγγέλματα, θα ολοκληρώσουν τις μεταρρυθμίσεις που εκκρεμούν και θα επανεξετάσουν αν υπάρχει χώρος για περαιτέρω βελτιώσεις. Σχεδιάζουν να εφαρμόσουν τα τρέχοντα σχέδια ιδιωτικοποιήσεων και θα εκτιμήσουν τις προοπτικές για τη δημιουργία εσόδων από τη συμμετοχή στις κρατικές επιχειρήσεις», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην έκθεση του ΔΝΤ.

Από την ανάλυση του Ταμείου δεν απουσιάζει ειδική αναφορά στην ελλιπή διακυβέρνηση σε επίπεδο κράτους δικαίου. Συγκεκριμένα, υπογραμμίζεται η ανάγκη εφαρμογής στρατηγικού σχεδίου για την ενδυνάμωση του δικαστικού συστήματος, την επιτάχυνση των διαδικασιών, και την αντιμετώπιση λειτουργικών αδυναμιών στα δικαστήρια. Μεταξύ άλλων, η έκθεση ενθαρρύνει την εισαγωγή σύγχρονης τεχνολογίας και την ενίσχυση της εξειδίκευσης των δικαστηρίων.

Περισσότερα βήματα θα πρέπει να γίνουν στο πεδίο των πολιτικών που αφορούν την καταπολέμηση της διαφθοράς, σύμφωνα με το ΔΝΤ, το οποίο θίγει ευρύτερα τα μεγάλα περιθώρια βελτίωσης της αποτελεσματικότητας στη λειτουργία του δημόσιου τομέα.
 
website counter
friend finderplentyoffish.com