Παρασκευή, 10 Αυγούστου 2018

Αυξάνονται οι μεγαλοοφειλέτες- Πληρώνουν οι "μικροί" λόγω αναγκαστικών μέτρων

Κατά 200.000 περίπου μειώθηκαν όσοι χρωστούν στην εφορία έως 500 ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2018, ενώ αντίθετα, αυξήθηκαν κατά 219 αυτοί που οφείλουν πάνω από 100.000 ευρώ και κατά 136 όσοι οφείλουν πάνω από 1 εκατ ευρώ.Τα στοιχεία που παρουσίασε χθες το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής συνοδεύονται από μία μικρή μείωση των συνολικών οφειλών καθώς οι "μικροοφειλέτες" έσπευσαν να πληρώσουν, κάτι που αποδίδεται στην ενίσχυση των μέτρων οικειοθελούς συμμόρφωσης, στη βελτίωση των διαδικασιών είσπραξης των οφειλών και στην εντατικοποίηση της διενέργειας φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων.

Το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο το δεύτερο τρίμηνο του 2018 (Ιούνιος) σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ που παρουσιάζει το Γραφείο, διαμορφώθηκε στα 101,4 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 4,7 δισ. ευρώ σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2017 αλλά μειωμένο κατά περίπου 250 εκατ. ευρώ σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2018.

Αυτή η οριακή μείωση, σύμφωνα με την έκθεση, οφείλεται στο γεγονός ότι στη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου οι εκροές από το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο, δηλαδή οι εισπράξεις και διαγραφές ληξιπρόθεσμων οφειλών (1,76 δισ.) ήταν περισσότερες από τις εισροές, δηλαδή τη δημιουργία νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών  (1,64 δισ.).

Το δεύτερο τρίμηνο του 2018 παρατηρείται σύμφωνα με το Γραφείο και μείωση στον συνολικό αριθμό των οφειλετών κατά 341.441 άτομα (σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2017) ο οποίος διαμορφώθηκε στα 3.727.416 άτομα. Η μείωση αυτή περιορίζεται στους οφειλέτες με χρέος κάτω από 100.000 ευρώ ενώ ο αριθμός των μεγάλων οφειλετών έχει αυξηθεί.

Αντιθέτως, σύμφωνα με την Έκθεση Β τριμήνου 2018 του ΚΕΑΟ που παρουσιάζει το Γραφείο, το σύνολο των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του έτους διαμορφώθηκε στα 33.860 εκατ. ευρώ, δηλαδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.990 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, εκ των οποίων 1.179 εκατ. ευρώ αφορούν αύξηση στις κύριες οφειλές.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, η ανωτέρω αύξηση οφείλεται εν μέρει στη μεταφορά από τον ΕΦΚΑ στο ΚΕΑΟ όλων των ληξιπρόθεσμων οφειλών, ανεξαρτήτως ύψους και εισπραξιμότητας, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που βρίσκονται σε καθεστώς ρύθμισης, με στόχο την ενιαία παρακολούθηση και διαχείριση των οφειλετών.

Στο πλαίσιο αυτό, μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2018, εντάχθηκαν στο ΚΕΑΟ συνολικά 204.635 νέοι οφειλέτες με συνολικές οφειλές ύψους 1.062 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα διαβιβάστηκαν νέες οφειλές και αυξήθηκαν τα τέλη για τους οφειλέτες που ήταν ήδη ενταγμένοι στο ΚΕΑΟ. Ως εκ τούτου ο αριθμός των οφειλετών διαμορφώθηκε στο τέλος του Ιουνίου στους 1.392.138.
 
website counter
friend finderplentyoffish.com